Meer dan 25.000 BV's opgericht

Veilig betalen

Een BV oprichten per 1 mei, wat verandert er precies?

Vanaf 1 mei treedt het nieuwe Belgische vennootschapsrecht in werking. Het huidige Wetboek van Vennootschappen (1999) en de Wet op de Verenigingen en Stichtingen (1921) worden samengevoegd tot het Wetboek van Vennootschappen en Vereniging (WVV). De nieuwe regelgeving heeft als doel om het ondernemingslandschap te vereenvoudigen en te moderniseren. Van de bestaande 17 vennootschapsvormen blijven er nu in principe 4 over en de BV wordt de opvolger van de BVBA. Deze grote hervorming kan leiden tot een verandering in uw vennootschap.

Vanaf 1 mei 2019

Alle ondernemingen die na dit tijdstip worden opgericht zullen onder de nieuwe wetgeving vallen. Voor de bestaande ondernemingen geldt dat u via een statutenwijziging de oude onderneming kan omzetten in een ‘nieuwe vennootschap’. Firm24 kunt u ook meehelpen met de omzetting van een BVBA.

1-mei-2019
1-jan-2020

Vanaf 1 januari 2020

U heeft nog 4 jaar de tijd om uw statuten aan te passen. Een punt om zeker niet te vergeten: bij elke statutenwijziging (zoals het wijzigen van de naam bijvo orbeeld) bent u verplicht om uw vennootschap om te zetten naar een nieuwe vennootschapsvorm.

Op 1 januari 2024

Alle vennootschappen die nog geen actie hebben ondernomen worden automatisch omgeschakeld. Dan heeft de bestuurder nog 6 maanden de tijd om een algemene vergadering in te lassen voor de statutenwijziging. Mocht dit dan ook niet gebeuren, dan dreigt hier ook bestuurdersaansprakelijkheid.

1-jan-2024

Wat verandert er nog meer?

De BV zal nu geen minimumkapitaalvereiste meer nodig hebben (bij de BVBA was dit 18.550 euro). Daarnaast kende het Belgische vennootschapsrecht per aandeel één stem toe. Dit zal door de nieuwe wetswijziging versoepeld worden: er kunnen aandelen worden uitgegeven met een meervoudig stemrecht (of juist aandelen zonder stemrecht). Onder het oude recht kon een BV alleen opgericht worden door enkel de inbreng van geld of natura, maar met de nieuwe regelgeving is ook de inbreng van nijverheid mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld arbeid zijn of zelfs bepaalde knowhow zijn.

Bij de oprichting van een BV moet er wel sprake zijn van een toereikend vermogen: de oprichters moeten beoordelen of de onderneming wel genoeg vermogen heeft om de ondernemingsactiviteiten uit te voeren. De oprichters moeten dus ook een financieel plan op tafel leggen met de verwachte inkomsten en uitgaven, de aanwezige financiële middelen en de investeringen die nodig zijn. Daarnaast dienen de bestuurders bij het uitdelen van winstuitkeringen aan de aandeelhouders altijd de balans- en liquiditeitstest uit te voeren. Er moet immers wel genoeg geld overblijven voor de openstaande vorderingen van schuldeisers.

Bij Firm24 kunt u terecht voor persoonlijk advies betreffende uw onderneming. In de afgelopen 7 jaar heeft Firm24 meer dan 20000 mensen geadviseerd over het oprichten van een onderneming en de daarbij behorende zaken.

Veelgestelde vragen - Firm24

plus

Wat verandert er per 1 mei op het gebied van de BVBA (BV)?

Vanaf 1 mei treedt het nieuwe vennootschapsrecht in werking. Het huidige Wetboek van Vennootschappen (1999) en de Wet op de Verenigingen en Stichtingen (1921) worden samengevoegd tot het Wetboek van Vennootschappen en Vereniging (WVV). De nieuwe regelgeving heeft als doel om het ondernemingslandschap te vereenvoudigen en te moderniseren. Van de bestaande 17 vennootschapsvormen blijven er nu in principe 4 over en de BV wordt de opvolger van de BVBA. Deze grote hervorming kan leiden tot een verandering in uw vennootschap.

plus

Wat gebeurt er met de bestaande vennootschappen?

Vanaf 1 mei 2019: Alle ondernemingen die na dit tijdstip worden opgericht zullen onder de nieuwe wetgeving vallen. Voor de bestaande ondernemingen geldt dat u via een statutenwijziging de oude onderneming omzetten in een ‘nieuwe vennootschap’. U kunt er ook voor kiezen om nog even te wachten.

Vanaf 1 januari 2020: U heeft nog 4 jaar de tijd om uw statuten aan te passen. Een punt om zeker niet te vergeten: bij elke statutenwijziging (zoals het wijzigen van de naam bijvoorbeeld) bent u verplicht om uw vennootschap om te zetten naar een nieuwe vennootschapsvorm.

Op 1 januari 2024: alle vennootschappen die nog geen actie hebben ondernomen worden automatisch omgeschakeld. Dan heeft de bestuurder nog 6 maanden de tijd om een algemene vergadering in te lassen voor de statutenwijziging. Mocht dit dan ook niet gebeuren, dan dreigt hier ook bestuurdersaansprakelijkheid.

Een groot aantal bepalingen van het nieuwe wetboek zal onmiddellijk van toepassing zijn. Deze komen bijvoorbeeld aan de orde komen bij vennootschapsrechtelijke geschillen (zoals uittreding of uitsluiting van aandeelhouders). De nieuwe regels zullen direct toepasbaar zijn op elke vennootschapsrechtelijke procedure die vanaf 1 mei zal worden opgestart.

Firm24 kan u ook helpen om uw BVBA om te zetten naar een BV. Bekijk de mogelijkheden van omzetten op deze pagina.

plus

Is er een minimumkapitaalvereiste voor de BV?

De BV als opvolger van de oude BVBA biedt meer vrijheid en mogelijkheden. De wetgever wil deze vennootschap een flexibel gestalte geven: er is geen minimumkapitaalvereiste (vroeger was dit 18.550 euro) meer nodig voor de oprichting van een BV. Dit maakt de drempel voor het oprichten van een BV een stuk lager.

plus

Hoe zit het met het toereikend vermogen?

Het nieuwe wetboek vereist dan geen minimumkapitaal meer, maar de oprichters moeten wel beschikken over een ‘toereikend’ vermogen. Oprichters van een BV moeten beoordelen hoeveel vermogen er vereist is om de geplande ondernemingsactiviteiten te kunnen uitvoeren en de BV moet bij aanvang wel over voldoende eigen middelen beschikken om de BV draaiende te houden. Bij de waardering van het toereikend aanvangsvermogen mogen vreemde middelen ook in rekening worden gebracht (zoals een lening bij de bank). Maar je kunt geen BV oprichten met puur vreemd vermogen. Het toereikende aanvangsvermogen bestaat uit het eigen vermogen van de BV. Onder het oude recht kon dit alleen geld en natura zijn, maar onder het nieuwe recht mag nijverheid ook worden ingebracht als kapitaal. Deze nijverheid kan bestaan uit arbeid, maar ook de inbreng van een activiteit en bijbehorende kennis. Deze nijverheid moet wel worden toegelaten door de andere aandeelhouders. Op deze manier staat de BV ook open voor een oprichter die minder kapitaal in kan brengen maar toch graag mee wil participeren. De waardering verloopt op dezelfde wijze als bij de inbreng in natura.

plus

Moet ik altijd DGA-salaris aan mezelf betalen?

De grootste zorg die er vaak is, is dat je als DGA hoort dat je jezelf €45.000 moet uitkeren, terwijl er niet verwacht wordt dat dat verdiend gaat worden. Deze zorg kunnen we meteen wegnemen: je hoeft jezelf niets uit te keren als het er niet is. Het DGA-loon van €45.000 date de belastingdienst als minimum aangeeft is niet verplicht. Het minimum DGA salaris is slechts een vuistregel. De regels omtrent het minimum DGA salaris zijn in het leven geroepen door de belastingdienst om ervoor te zorgen dat niet eerst dividend wordt uitgekeerd voordat er eerst tenminste €45.000 aan loon is uitgekeerd. Dividend is namelijk veel lager belast dan salaris.

Dus als je bedrijf nog nauwelijks of zelfs helemaal geen winst maakt hoef je jezelf niet of nauwelijks DGA salaris uit te keren. Je groeit gewoon mee met je bedrijf.

plus

Is een financieel plab vereist bij de oprichten van een BV?

De oprichting van een nieuwe BV kent als vereiste dat de oprichters een doordacht en gedetailleerd financieel plan op tafel leggen. Dit financiële plan zet de oprichters ertoe om niet al te lichtzinnig en te makkelijk na te denken over de op te richten vennootschap. Zij moeten goed nadenken over de toekomst van de BV, maar ook de investeringen, de inkomsten en de uitgaven. Het (hierboven besproken) aanvangsvermogen van de BV wordt ook neergelegd in het financiële plan.

Daarnaast zal het een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van eventuele oprichtersaansprakelijkheid. Het financiële plan moet genoeg informatie bevatten om een rechter inzicht te geven om de eventuele aansprakelijkheid van de oprichters te beoordelen. Een uitgewerkt plan geeft een goed beeld over de positie en de kennis van de oprichters bij de start van de vennootschap. Het financiële plan is alleen verplicht in België en bestaat niet in Nederland.

plus

Wat verandert er op het geied van het stemrecht bij een BV?

Onder het oude Belgische recht stond één aandeel gelijk aan één stemrecht. Hier brengt het nieuwe wetboek verandering in: aan één aandeel kunnen meerdere stemrechten worden verbonden. Andersom is het ook mogelijk dat een aandeel enkel winstrechten kent en juist geen stemrecht. Het wordt dus mogelijk om kapitaal in te brengen zonder dat daar macht aan wordt gekoppeld. Kortom, de aandelen zijn onder het nieuwe wetboek flexibeler opgezet en bevatten meer mogelijkheden.

plus

Wat houdt de uitkeringstest in?

In het nieuwe wetboek is de uitkeringstest ook een vereiste. Het bestuur moet rekening houden met de schuldeisers en openstaande vorderingen bij het uitdelen van de winsten aan de aandeelhouders. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat ontstaat door een uitkering die erin resulteert dat er niet genoeg geld meer overblijft om schuldeisers te betalen. De bestuurder moet dus goed kijken of de BV de kortlopende schulden wel kan blijven betalen. Is dat niet het geval, dan mag de bestuurder geen uitkering doen.

Wie is Firm24?

Firm24 helpt de ondernemer al 7 jaar op weg naar hun droom. In Nederland zijn wij daarmee het grootste online platform geworden. Tegenwoordig wordt meer dan één op de tien BV’s in Nederland opgericht via Firm24. Wij weten dus wel het één en ander over het opstarten en succesvol maken van een bedrijf! Nu willen wij ook graag alle ondernemers in België helpen met het opzetten van hun BV. Een BV oprichten gaat snel en gemakkelijk via het platform van Firm24. Dit zodat u uw tijd kunt besteden aan datgene dat echt leuk is: ondernemen! U levert uw gegevens aan via de procedure op onze website. Wij zorgen er vervolgens voor dat uw gegevens bij de juiste partijen terechtkomen zodat uw onderneming zo snel mogelijk kan worden opgericht.
support

Start uw oprichting

Beantwoord onderstaande vragen en wij zullen binnen 24 uur contact met u opnemen met een scherpe prijsopgave voor de oprichting van uw BV.

Heeft u een BVBA? Zet deze om naar een BV chevron-right

Er ging iets fout...