20 March 2019

Algemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden opstellen

Wanneer je als ondernemer producten en/of diensten gaat leveren, is het handig om algemene voorwaarden vast te leggen. Vaak maak je met klanten namelijk dezelfde afspraken en spreek je dezelfde voorwaarden af die dan niet steeds opnieuw opgesteld hoeven te worden. In deze zogenoemde “kleine lettertjes” kun je je als ondernemer beschermen tegen zakelijke risico’s: je kunt bijvoorbeeld je aansprakelijkheid tot bepaalde situaties en tot een bepaald bedrag beperken. Hier bestaan natuurlijk wel een aantal regels voor. In deze blog bespreek ik wat algemene voorwaarden zijn en waarom je ze zou opstellen, welke bepalingen meestal worden vastgelegd en welke beperkingen bestaan: je mag namelijk niet alles opnemen wat je wil.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn bepalingen waarin alles over een overeenkomst die gesloten is tussen een ondernemer en zijn klant wordt vastgelegd. Zo kun je makkelijk alles regelen rondom de (ver)koop en levering van een product of dienst. Dit kunnen bijvoorbeeld bepalingen zijn die gaan over de betaalwijze, bedenktermijn, garantie en aansprakelijkheid. Het opstellen van algemene voorwaarden is niet verplicht. Wanneer je ze wel opstelt hoef je niet steeds met elke klant dezelfde afspraken te maken.

Sommige ondernemers leveren diensten of producten aan zakelijke partijen, anderen doen dat rechtstreeks aan de consument. In het laatste geval gelden er meer regels voor het opstellen van algemene voorwaarden. Consumenten worden namelijk beter beschermd, aangezien er van ondernemers eerder verwacht wordt dat zij verstand van zaken hebben. Deze bescherming zie je bijvoorbeeld ook terug bij huurders in een huurrelatie of werknemers in een arbeidsrelatie : er gelden strengere eisen vanuit de wet. Als je als bovenliggende partij toch iets opschrijft dat niet mag, dan geldt het eenvoudigweg niet.

Wat zet je in de algemene voorwaarden?

Wat je precies in de algemene voorwaarden opneemt, ligt aan de soort onderneming, in welke branche je handelt en wat voor soort klanten je hebt (consumenten of ondernemers). De belangrijkste punten die in algemene voorwaarden worden opgenomen zijn bepalingen over:

  1. Aansprakelijkheid. Als ondernemer kun je altijd aansprakelijk gesteld worden door je klanten voor schade die ontstaat bij het gebruik van jouw dienst of product. In de algemene voorwaarden kun je deze aansprakelijkheid beperken tot een bepaald bedrag en/of situatie. Het liefst sluit je dit natuurlijk volledig uit, maar dat mag niet. Let dus goed op dat je dit niet verkeerd doet, omdat het beding anders niet geldt.
  2. Betalingstermijn. In de wet is een betalingstermijn voor facturen opgenomen van 30 dagen. Deze geldt wanneer er niets is afgesproken. In de algemene voorwaarden kun je deze termijn verkorten of verlengen.
  3. Garantie. Regels over garanties zijn strenger ten opzichte van consumenten dan ondernemers.
  4. Beëindiging of verlenging. Hoe eindigt de overeenkomst? Na verloop van een termijn, door levering of uitvoering, of blijft het doorlopen? Hier zie je vaak de automatische verlenging terugkomen.
  5. Klachtenregeling. Wat gebeurt er als er iets niet deugt?
  6. Opzeggen. Volgens de wet mag een overeenkomst normaal gesproken alleen worden opgezegd als de andere partij tekortschiet, en hij in staat is gesteld om dat gebrek te zuiveren. Je kunt ervoor kiezen dat partijen mogen opzeggen zonder opgaaf van reden, en met een opzegtermijn.

Wat zet je er niet in?

Helaas mag je als ondernemer niet alles in de algemene voorwaarden opnemen wat je maar wilt. Al helemaal niet wanneer het gaat om overeenkomsten die gesloten worden met consumenten: zij verdienen namelijk (wettelijke) bescherming. In de wet zijn lijsten opgenomen met bepalingen die niet zomaar in je algemene voorwaarden meegenomen mogen worden, omdat zij onredelijk bezwarend zijn.

Kort samengevat zit dat zo. De wetgever heeft een aantal veelgebruikte “zakentrucs” op een rij gezet zoals bijvoorbeeld : een lange opzegtermijn voor de particulier, het uitsluiten van de verplichting tot nakoming voor het bedrijf of de uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor het bedrijf. Deze lijst wordt de “grijze lijst” genoemd. Alles wat daarop staat wordt door de rechter buiten toepassing verklaard, tenzij het bedrijf kan aantonen dat het wèl redelijk is. Dat is niet makkelijk. Daarnaast bestaan er een aantal no-go’s : de bevoegdheid tot ontbinding beperken, prijsverhogingen eenzijdig doorvoeren en, de bekendste, de stilzwijgende verlenging van abonnementen. Deze bedingen staan op de “zwarte lijst” en zijn per definitie buiten toepassing.

Conclusie

Voor ondernemers die producten en/of diensten leveren is het zeer aan te raden om algemene voorwaarden op te (laten) stellen. Er zijn nogal wat dingen om rekening mee te houden en als je het verkeerd doet, kun je je lelijk in de vingers snijden. Firm24 biedt de mogelijkheid om voor € 149,- algemene voorwaarden op maat te laten opstellen door een advocaat. Wil je meer weten? Lees dan hier verder?

vicky_b44a91f681
Vicky Sassen
Gepubliceerd op 20 March 2019

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31(20) 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een rechtspecialist
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00