Bent u te laat met uw btw-aangifte? Dat is niet ondenkbaar: de btw-aangifte wordt regelmatig vergeten door ondernemers. In dit artikel wordt besproken wat de gevolgen zijn van het niet-doenvan btw-aangifte en hoe problemen met de Belastingdienst voorkomen kunnen worden.

Btw-aangifte te laat

De eerste 7 dagen dat u te laat bent met de aangifte omzetbelasting, geldt een coulancetermijn en ziet de Belastingdienst het door de vingers. U ontvangt geen boete, maar krijgt wel een verzuimmededeling.

Te laat en na coulancetermijn van 7 dagen?

  • Je ontvangt een boete van €65.
  • De Belastingdienst zal een naheffingsaanslag opleggen. In deze aanslag zal worden gekozen voor een standaardbedrag van €5000,-. Indien dit bedrag hoger of lager is dan uw eigenlijke btw-aangifte, dient u bezwaar te maken. Hiervoor hoeft geen brief naar de Belastingdienst te worden gestuurd. U moet alsnog de btw-aangifte waar u de naheffingsaanslag voor heeft ontvangen, indienen.

Btw-aangifte gedaan maar nog nietvoldaan

De aangifte moet zijn betaald binnen 30 dagen na afloop van het kwartaal. Betaalt u de aangifte:

  • binnen een coulancetermijn van 7 dagen en dit is de eerste keer -> verzuimmededeling
  • binnen een coulancetermijn van 7 dagen en u was bij vorige aangifte ook te laat ->boete van 3% van het te laat betaalde bedrag
  • na een coulancetermijn van 7 dagen -> boete 3% van het te laat betaalde bedrag

Lees ook: De 5 meest voorkomende fouten bij BTW-aangifte:

Lees ze in 1 minuut en zorg voor een foutloze aangifte!

Btw-aangifte klopt niet

U heeft uw administratie zelf bijgehouden en nu blijkt dat u een fout heeft gemaakt bij de berekening van de btw. U moet dit verplicht corrigeren met een suppletieaangifte. Dit kan over een specifieke aangifte of, wanneer het blijkt bij het opmaken van de jaarrekening, over het gehele jaar.

4 tips om boetes en naheffingsaanslagen te voorkomen

  • Gebruik SMS-alert van de Belastingdienst zodat je niet te laat bent.
  • Maak uw blauwe enveloppen open en laat ze niet liggen!
  • Let op: U moet altijd btw-aangifte doen, ook wanneer er nog geen omzet is!!
  • Laat de administratie over aan de professionals. Dit bespaart een hoop stress, fouten en boetes.

Meer lezen