Is de administratie 2018 van je onderneming al compleet? Dan kun je je jaarrekening voor dat jaar ook opstellen. In je jaarrekening leg je financiële verantwoording af namens je BV. Met het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel komt de financiële informatie van je onderneming namelijk beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Je bent verplicht om de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar te deponeren.

Informatiebron voor wie?

De Nederlandse wet- en regelgeving eist dat op basis van een jaarrekening een verantwoord oordeel over een onderneming moet kunnen worden gevormd. In de eerste plaats natuurlijk voor jezelf. Maar ook voor bijvoorbeeld: financierders, crediteuren, investeerders, verzekeraars, aandeelhouders en natuurlijk de Belastingdienst.

Jaarrekening

Een jaarrekening is een financieel verslag van je onderneming. Deze bestaat uit 3 onderdelen: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op beide overzichten. De jaarrekening wordt digitaal gedeponeerd met SBR: Standard Business Reporting. Het onjuist categoriseren van allerhande kosten is een veelgemaakte fout in een administratie, dit kan veel tijd kosten achteraf.

Termijnen

Voor de BV gelden de volgende regels voor het deponeren van de jaarrekening:

  • Het bestuur maakt binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.
  • Deze verlenen het bestuur vervolgens maximaal 5 maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden.
  • Na maximaal 10 maanden (5 +5) hebben de aandeelhouders vervolgens weer 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.
  • Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum 7 maanden (5 + 2 maanden). Bij maximaal uitstel bedraagt dit 12 maanden (5 + 5 + 2 maanden).
  • Een vastgestelde jaarrekening moet altijd binnen 8 dagen worden gedeponeerd bij de KvK.

Firm24

Het opstellen van een jaarrekening kan een tijdrovende klus zijn. Wil je liever het opstellen van je jaarrekening uitbesteden aan een fiscalist of accountant? Vraag van hulp aan FIRM24. Wij werken met speciaal geselecteerde accountants samen die je voor een scherp tarief volledig kunnen ontzorgen.