Switch Language

BREAKING NEWS: Thuiswerkende ZZP’ers mogen huurkosten aftrekken van de winst. DGA’s ook?

BREAKING NEWS: Thuiswerkende ZZP’ers mogen huurkosten aftrekken van de winst. DGA’s ook?

by Thomas Esselink, August 17, 2016

De Hoge Raad heeft deze week besloten dat een huurrecht (huurcontract) tot keuzevermogen van een belastingplichtige behoort. Dit betekent in een notendop dat iedere ZZP’er met een werkkamer die meer dan 10% uitmaakt van het totale woonoppervlak, zijn totale woonkosten in aftrek kan brengen. De geldende norm dat de werkruimte moet kwalificeren als ‘zelfstandig onderdeel van de woning’ (bijvoorbeeld een aparte ingang) lijkt hierdoor een dode letter.

De fiscale uitwerking in een rekenvoorbeeld : Stel je hebt een webwinkel…

Rich van Markevorsel woont met zijn vrouw Haroline Cooper en hun 2 zoons Damian en Rafaël in een gehuurde woning in Diemen-Zuid. Rich runt zijn webwinkel in huidverzorgingsproducten vanuit huis.

De opslag, administratie, en het inpakken van de pakketjes doet hij vanaf de zolderkamer.

De zolderkamer beslaat iets meer dan elf percent van het totaal van de woning. De totale woonkosten zijn € 9835 (inbegrepen: huur, gas, elektra en water). De zolderkamer vormt geen zelfstandig gedeelte van de woning (geen aparte ingang).

Rich heeft op een blauwe maandag een cursus Belastingrecht gevolgd, dus hij dacht slim te zijn om zijn huurcontract als ondernemingsvermogen op te voeren. In de aangifte inkomstenbelasting hebben Rich en Haroline de totale woonkosten ad € 9835 in aftrek gebracht.

De onttrekking wegens gratis woongenot moet in 2017

volgens de tabel worden gesteld op 1,85% × € 146.000 (WOZ-waarde woning) = € 2700.

Rich en Haroline besparen ruim €6.000 aan belasting.

Lees ook : Ontdek hoe een ZZP BV in de praktijk werkt: ZZP BV – Zinloze constructie of slimme fiscale truuk?

Kan ik hier als ZZP’er nu nog van profiteren?

Ja, dat kan! En niet alleen voor 2017, ook voor de jaren hiervoor. Zolang je nog bezwaar kan maken tegen je definitieve aanslag, of indien de definitieve aanslag nog niet is opgelegd. Let wel op de volgende zaken:

  1. De oppervlakte van de werkkamer moet tenminste 10% van de totale oppervlakte zijn;
  2. De ZZP’er moet een correctie voor privé gebruik van de woning maken;
  3. De ZZP-er moet zijn huurcontract toerekenen aan zijn ondernemingsvermogen in de aangifte inkomstenbelasting.

Hoe bereken ik de onttrekking voor privé gebruik van de woning?

Voor de bepaling van de onttrekking moet gekeken worden naar de WOZ-waarde van de woning. Aan de hand van de onderstaande tabel bereken je de privé onttrekking.

Kan dit breder worden getrokken naar DGA’s met hun BV aan huis?

Ja, het lijkt er wel op. De Vennootschapsbelasting wordt immers vastgesteld op grond van het totaalwinstbeginsel. De totaalwinst laat zich vervolgens berekenen aan de hand van de regels van goed koopmansgebruik (artikel 3.25 IB). Dus een DGA kan zijn huurcontract voor zijn privé woning op naam van zijn BV zetten, indien hij een werkruimte aan huis heeft en deze ook als zodanig wordt gebruikt. De vraag is echter of de onttrekking naar privé als loon of als dividend wordt gezien.`

Mogelijke reparatie van deze fiscale truc

Naar verwachting zal het huurrecht fiscaal gesplitst gaan worden naar feitelijk gebruik. Daarmee wordt aangesloten bij een toerekening van de woonlasten (huur, gas, water, licht) aan de van het percentage woonoppervlak dat zakelijk- en privé wordt gebruikt. De forfaitaire, veel gunstige berekeningswijze, zal naar verwachting worden ‘opgelost’ in nieuwe wetgeving.

Checklist: Controleer of je in aanmerking komt

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze aftrekpost? Dan kan je de volgende vragen aan jezelf stellen:

  • Woon je in een huurhuis en heb je een huurovereenkomst?
  • Heb je een werkkamer in huis?
  • Bedraagt de oppervlakte van je werkkamer tenminste 10% van de totale oppervlakte van het huis?
  • Is je aanslag inkomstenbelasting nog niet definitief? Of kan je nog in bewaar?

Als je op één van de bovenstaande vragen “nee” moet antwoorden, dan levert de uitspraak van de Hoge Raad voor jou waarschijnlijk geen voordelen op.

Let op: de staatssecretaris heeft – naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad – aangekondigd dat de huuraftrek voor ZZP’ers wordt afgeschaft.

Lees ook: deze aftrekposten zien ondernemers vaak over het hoofd: De 3 meest vergeten, maar 100% legale aftrekposten

Heb jij een proactieve boekhouder?

Twijfel jij of jouw boekhouder zo pro-actief dat ie dit voor je uitzoekt en de mogelijkheden voor je op een rij zet? Wellicht is het overstappen van boekhouder het overwegen waard.

eenmanszaak-naar-bv

Comments are closed.