Switch Language

BV opheffen? Met turboliquidatie minder complex dan gedacht

BV opheffen? Met turboliquidatie minder complex dan gedacht

by Diederick Cardon, October 27, 2016

Je BV opheffen? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. In het artikel over BV opheffen lees je meer over de 3 verschillende aanleidingen om je BV op te heffen. Ben je inmiddels overtuigd dat het opheffen van je BV voor jou noodzakelijk is? Lees dan verder: in dit artikel leggen we uit hoe de liquidatie van een BV werkt.

BV opheffen voor beginners

Om een BV op te heffen zijn er feitelijk 2 stappen nodig. Ontbinden en liquideren. Wat betekent dat? Feitelijk kan een BV alleen opgeheven worden als de aandeelhouders daartoe besluiten (of daartoe worden gedwongen via een faillissement). De eerste stap van het opheffen van een BV is dus het besluit van de aandeelhouders. Dit besluit wordt door de aandeelhouders van de BV genomen. Nadat dit besluit is genomen, kan de BV officieel worden geliquideerd. Hoe dat werkt? Dat hangt af van de route die je kiest. Er zijn 2 mogelijkheden waarover je hieronder meer leest.

Lees ook: Hef je BV op in 5 stappen: Met dit stappenplan heb je je BV in no time opgeheven

BV opheffen met turboliquidatie

De eerste manier om je BV op te heffen is de turboliquidatie. De turboliquidatie dankt zijn naam aan de snelheid waarmee deze liquidatie afgehandeld kan worden. De turboliquidatie kan alleen plaatsvinden als de BV op het moment van ontbinden geen baten en/of vermogensbestandsdelen meer heeft.

Vervolgens kun je de liquidatie voltooien door:
Het besluit tot ontbinding van de BV en de inschrijving van de ontbinding bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Dat doe je door het KvK formulier voor de turboliquidatie invullen en deponeren.

Niet iedere BV komt zomaar in aanmerking voor een turboliquidatie. Je moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen om een turboliquidatie toe te mogen passen op jouw BV.

  • BV heeft geen eigen vermogen
  • BV heeft geen baten of activa
  • Balans moet op nul staan
  • Aandelenkapitaal
  • BV mag geen lopende vorderingen hebben
  • Verplichting opstellen jaarrekening
  • Bewaarder benoemen
  • Bankrekeningen moeten zijn gesloten
  • Deponeren formulier ontbinding vennootschap bij KvK

Turboliquidatie BV niet zonder risico’s!

Het komt voor dat de bestuurders van een BV op onrechtmatige wijze toewerken naar een turboliquidatie. Dit is nooit verstandig.Gebruik je een turboliquidatie om schuldeisers te benadelen? Reken er dan op dat de curator jou als bestuurder weet te vinden. Is niet voldaan aan de voorwaarden die worden gesteld aan de turboliquidatie? Dan kunnen schuldeisers een verzoek tot heropening van de BV doen. De rechter kan dan alsnog bepalen dat jij persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Wees hiermee dus voorzichtig en neem contact met een BV opheffen specialist voor vragen.

BV opheffen niet mogelijk met turboliquidatie?

Wil je je BV opheffen en is een turbo-liquidatie niet mogelijk? Dan is een gewone liquidatie misschien een optie. Bijvoorbeeld als er in je BV nog vermogensbestanddelen of schulden zitten. Dan moet je daar uiteraard zo goed en verantwoord mogelijk mee omgaan richting je belanghebbenden. Je kunt hierbij denken aan leveranciers die een vordering hebben. Of bijvoorbeeld je eigen mensen. Dit proces heet ‘vereffenen’.

Om dit ‘vereffenen’ goed te regelen, moeten er door de aandeelhouders een of meerdere vereffenaars worden aangesteld. Door deze vereffenaar (vaak een bestuurder) worden naast alle baten de vermogensbestanddelen omgezet in liquide middelen. Vervolgens wordt de opbrengst hiervan verdeeld onder de schuldeisers en de aandeelhouders. De ontbonden BV blijft dus zo lang bestaan als nodig is voor de vereffening. Als de vereffening achter de rug is, moet ook de gewone liquidatie ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel. Wil je meer weten over een gewone liquidatie? Of over hoe dat vereffenen werkt? Neem dan even contact op met onze BV opheffen specialist.

Kosten BV opheffen

Besloten om je BV op te heffen? Bij ons kun je jouw BV opheffen voor €199,-.

Meer lezen?

Comments are closed.