Als zelfstandig opererend artiest moet je vanaf 1 mei je zaakjes nét even wat anders aanpakken. De minister heeft de voorwaarden aangepast waardoor de zelfstandig opererend artiest werkt voor zijn/haar opdrachtgevers. Er is een eenvoudige manier om aan je wettelijke verplichting te voldoen en onnodige belastingafdracht te voorkomen.

Wat verandert er? En waarom moet je dit weten?

Jarenlang was de VAR (verklaring arbeidsrelatie) het trouwe hulpmiddel om bij optredens je werkrelatie met je opdrachtgever duidelijk te maken voor iedereen, in het bijzonder voor de Belastingdienst.

Per 1 mei 2016 komt de VAR echter te vervallen. De minister bepaalt nu dat jij als artiest vóór ieder optreden een aantal afspraken met je opdrachtgever moet vastleggen. Dit kunnen deejays via FIRM24 nu kosteloos regelen. Alleen op die manier stel je veilig dat :

  • je gage bruto wordt uitbetaald
  • dat je opdrachtgever geen afdrachten hoeft te doen op grond van de Artiestenregeling.

Kortom, je voorkomt onnodige belastingheffing als artiest. Het punt is echter: je moet het wel opschrijven in een contract of overeenkomst. En als artiest zit je niet de hele dag met een pen achter je oor punten en komma’s te poetsen. Maar als je niets regelt, heb je een probleem. Gelukkig zag de minister dat ook en heeft hij de voorwaarden versoepeld voor die overeenkomst.

Dit zijn de 4 dingen die je duidelijk wilt afspreken

Een overeenkomst is niets anders dan een duidelijk blijkende wilsovereenstemming. Daar is geen getekend papieren contract voor nodig. Een verklaring van de ene partij en een instemming van de andere partij is genoeg.

In dit geval ga je als artiest als volgt te werk. Voorafgaand aan ieder optreden geef je aan je opdrachtgever op deze manier een verklaring waarin in duidelijk staat dat:

  1. met het optreden geen dienstbetrekking ontstaat
  2. daardoor normaliter de artiestenregeling van toepassing zou worden
  3. de artiest er voor kiest om deze regeling niet toe te passen
  4. de gage dus bruto uitbetaald mag worden

Lees ook: Alles over de modelovereenkomst:

Risicovol of waterdichte oplossing?

Leuk die theorie, maar hoe pas ik het praktisch toe?

Je kunt dit het beste via e-mail doen. Als je opdrachtgever hier niet tegen protesteert geldt dat als instemmen met jouw verklaring. Er is dan “stilzwijgende instemming” ontstaan. Als je met facturen werkt, verdient het aanbeveling om bovengenoemde punten daar in op te nemen. Als de opdrachtgever ook daadwerkelijk het brutobedrag van de gage betaalt, is helemaal duidelijk dat hij instemt met je verklaring.

Aangezien je niet voor de artiestenregeling kiest, beoordeeldede Belastingdienst normaal gesproken eerst of je als ondernemer bent aan te merken. Zo moest er bijvoorbeeld sprake zijn van een zelfstandig beroep of eigen bedrijf om buiten de verzekeringsplicht te vallen. Die vereiste komt vanaf 1 mei 2016 te vervallen: als artiest word je aangemerkt als ondernemer. En moet je je zaakjes dus beter contractueel vastleggen om onnodige heffingen te voorkomen.

Waarom is dit belangrijk? Waarom moet ik NU dit echt regelen?

Fouten kunnen vanaf 1 mei kostbaar zijn: er geldt geen overgangsperiode. Als je op de oude manier blijft doorgaan ontstaat geen overeenkomst met je opdrachtgever en isde artiestenregeling alsnog van toepassing. Hierdoor betaal je onnodige afdrachten voor loonbelasting en werknemersverzekeringen.

Voorkom dit eenvoudig, direct en snel! Maak gebruik van de voorbeeldverklaring of bijvoorbeeld de modelovereenkomst van FIRM24 om de werkrelatie met je opdrachtgever vorm te geven en de artiestenregeling te omzeilen. Onze voorbeeldverklaringen kun je voor ieder optreden naar je opdrachtgever doorsturen per mail, waarna jij je weer kunt concentreren op je passie!

Liever eerst sparren?

Wellichtheb je – ook na het lezen van het bovenstaande – nog steeds vragen. Belastingregels zijn lang niet altijd duidelijk. Wil je wat extra vragen stellen? Wat aannames checken of iets zeker weten? Een belletje is genoeg om te te laten adviseren door onze fiscalisten. Je kunt overigens ook gewoon je vraag in de mail zetten

Meer lezen