Het gaat goed met je bedrijf en je bent toe een personele versterking. Wat zijn de aandachtspunten bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst? In dit artikel lees je daar meer over.

Personeel inhuren of aannemen?

Mensen inhuren of aannemen? Als ondernemer wil je doorgaans een zo flexibel mogelijke oplossing: er kan van alles gebeuren. Projecten kunnen worden afgeblazen, of net een andere wending nemen waardoor er minder mensen, minder uren of zelfs andere mensen nodig zijn. Los daarvan wil je snel afscheid kunnen nemen van personeel dat niet bevalt. Daarvoor bestaan er verschillende oplossingen en contracten. Laten we ze even doornemen. Van het ouderwetse vaste contract tot de flexibele modelovereenkomst.

Contract voor onbepaalde tijd

Het contract voor onbepaalde tijd is het meest toegepaste type dienstverband. Hoewel deze vorm in het verleden vaker voorkwam, is het tegenwoordig – mede door de flexibilisering van de arbeidsmarkt en toename van het aantal ZZP’ers – een minder vaak gezien verschijnsel. Wil je als werkgever en werknemer uit elkaar, dan bestaat de kans dat er een vergoeding betaald moet worden. Dit is overigens geen gegeven: er zijn omstandigheden te bedenken die een vergoeding niet rechtvaardigen.

Contract voor bepaalde tijd

Dit type contract wordt vaak gegeven voorafgaand aan een contract voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn (vanuit de werknemer) is in dit contract maximaal één maand. Werkgevers hebben een aanzegtermijn. Dat betekent dat je – mocht je afscheid van iemand willen nemen- je één maand voordat het contract verloopt, moet aanzeggen. Een tijdelijk contract gaat automatisch over in een vast contract in twee gevallen:

  1. personeel dat meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen.
  2. personeel al langer dan 2 jaar meerdere tijdelijke contracten bij zijn werkgever heeft gehad.

Deze laatste regel geldt sinds 1 juli 2015. In uw cao kunnen afwijkende regels staan. (Bron: Rijksoverheid.nl)

Nul uren contract

In de volksmond wordt dit contract ook wel aangeduid met oproepcontract. Dit type overeenkomst wordt vaak gebruikt om een student aan te nemen die flexibel kan werken: tijdens tentamentijd heeft hij of zij wel iets anders te doen. In de horeca en bij seizoensgebonden arbeid zien we het nulurencontract eveneens vaak toegepast worden. Aangezien het een nulurencontract is, zit er geen opzegtermijn in. Besluit je niet verder te gaan met elkaar? Dan roep je iemand eenvoudigweg niet meer op. Overigens hoor je over de gewerkte uren wel vakantiegeld uit te betalen. Daarnaast worden vakantiedagen ook gewoon opgebouwd. Wil je meer weten over het nulurencontract? In onze kennisbank is een uitgebreid artikel geschreven over het nul uren contract.

De modelovereenkomst

Met de wijzigingen in ZZP-land, is de modelovereenkomst het nieuwe type overeenkomst dat gebruikt kan worden door zelfstandigen. Uiteraard kan dat ook een ondernemende student zijn. Steeds meer ondernemende studenten hebben tegenwoordig een (eigen) onderneming. En soms is het misschien goedkoper om zo iemand een factuur te laten sturen dan in dienst te nemen.

Het stagecontract

In de stageovereenkomst worden de tussen de stagiair en werkgever gemaakte afspraken vastgelegd. De overeengekomen stagevergoeding is eveneens terug te vinden in de overeenkomst: de gemiddelde stagevergoeding varieert van 227 euro per maand (voor een Mbo fulltime stage (36-40 uur per week)) tot een bedrag dat kan variëren van 227 euro tot 750 euro per maand voor een full-time hbo of wo-student (Bron: stageplaza).

Arbeidsovereenkomst opstellen voor personeel

Zelf een arbeidsovereenkomst opstellen? Klik op onderstaande contracten om deze digitale contracten te kopen voor slechts €49,- (m.u.v. het stagecontract). De documenten zijn 100% rechtsgeldig en getoetst door ons netwerk van advocaten.

Vragen?

Met deze top 5 contracten is je kennis hopelijk weer up-to-date. Al deze overeenkomsten stel je als werkgever tegenwoordig handig, 100% juridisch sluitend en digitaal op. Heb je vragen? Dan kun je altijd contact opnemen met onze Senior jurist (met ervaring als bedrijfsadvocaat) : Diederick Cardon.

Meer lezen