Blockchain wordt vaak geassocieerd met de Bitcoin, de elektronische munt, ook wel cryptografisch geld genoemd. Je kunt Blockchain zien als een soort wereldwijde en door iedereen 100% controleerbare infrastructuur waarop je transacties kunt vastleggen. Maar ook een digitale handtekening kun je als transactie vastleggen op de Blockchain. Daarmee ontstaan volop nieuwe mogelijkheden. Dit achtergrondartikel beschrijft die mogelijkheden en sluit daarmee aan op het artikel “Blockchain, iedereen praat erover, FIRM24 laat je ermee werken”

Digitale handtekening blijkt fraudegevoelig

Dat controle op de betrouwbaarheid van digitale handtekeningen belangrijk is, blijkt helaas in de praktijk. In 2016 hebben negentig medewerkers van ABN Amro zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. De medewerkers vervalsten handtekeningen van klanten om hypotheekdossiers af te kunnen sluiten. Dit gebeurde door het kopiëren van handtekeningen op ‘verbeterde’ hypotheekdossiers. Je kunt een (digitale) handtekening dus klaarblijkelijk vrij makkelijk vervalsen. We zien dus dat een gewone- of digitale handtekening eigenlijk onvoldoende is. En daardoor blijft het risico op fraude aanwezig.

De digitale handtekening, hoe zit het juridisch?

Een document dat notarissen veelvuldig digitaal laten ondertekenen is de juridische volmacht. De vraag is of de digitale handtekening onder de volmacht is aan te merken als een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.15a van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer dit het geval is, kan deze digitale handtekening de klassieke, schriftelijke handtekening vervangen. Eén van de vereisten welke worden gesteld in dit betreffende artikel, is dat er sprake moet zijn van voldoende betrouwbare authenticatie. Dit vereiste vloeit voort uit de voorwaarden voor de totstandkoming van een overeenkomst langs de elektronische weg van artikel 6:227a van het Burgerlijk Wetboek.

‘Gewone’ digitale handtekening vaak nog onvoldoende….

Er zijn tegenwoordig verschillende applicaties welke de mogelijkheden geven om met een digitale handtekening documenten te ondertekenen. Deze geavanceerde handtekening, die gebruik maakt van een certificatiedienstverlener, zou voldoende betrouwbaar zijn om te spreken van elektronische authenticatie.

Deze digitale handtekening zou volgens mr. L.W. Kelterman van VBC Notarissen echter op zichzelf niet aan deze voldoende betrouwbare authenticatie voldoen. Dit concludeert hij in zijn artikel “Nieuwerwetse fratsen 2.0: over digitaal ondertekende volmachten”. Een app zou niet een zodanige versleuteling meegeven dat de methode van authenticatie voldoende betrouwbaar is. De digitale handtekening voldoet niet aan het ‘voldoende betrouwbaar’ criterium, nu er voor de notaris nog andere manieren zijn om de identiteit van de volmachtgever vast te stellen. Alleen een ‘gewone’ digitale handtekening is dus niet voldoende. De identiteit dient namelijk ook nog steeds te worden vastgesteld.

Wat maakt de combinatie digitale handtekening en blockchain een ‘killer-app’?

Het zou dus mooi zijn als met 100% zekerheid kan worden vastgesteld dat de (digitale) handtekening die onder een contract of document staat, is van degene wiens naam onder het document staat. Een oplossing hiervoor is te vinden in de toepassing van Blockchain. Schrijf je namelijk een digitale ondertekening van een contract als transactie weg de Blockchain? Dan kun je altijd en overal de echtheid van de ondertekening controleren. Dat maakt dat de koppeling van de digitale handtekening aan de Blockchain tot een echte ‘killer-app’. Een toepassing die FIRM24 succesvol is gerealiseerd met LegalThings software.

Zo profiteer jij als als ondernemer direct van Blockchain!

Voor jou als ondernemer heeft dit dus een groot voordeel. Wil je werken met een goedkope en zeer betrouwbare oplossing voor de digitale handtekening? Beheer dan vanaf nu al je contracten, overeenkomsten en stukken die getekend worden via mijnFIRM24.

Hier heb je als ondernemer de beschikking over een digitale handtekening waarvan je met met zekerheid kunt zeggen dat die:

  • op een bepaalde tijd is gezet
  • met een bepaald apparaat is gezet
  • door een bepaalde gebruiker is gezet

De Blockchain-trein vertrekt nu

Het feit dat via Blockchain zaken kunnen worden vastgelegd en gecontroleerd, zal onvermijdelijk een flinke impact hebben op de rol van elke andere ‘trusted third party’. Hiermee kan in potentie een belangrijk deel van de functie van een overheid, een bank of notaris worden geautomatiseerd en gecontroleerd via het internet. Dat er veranderingen aankomen, is zeker. De ‘Blockchain-trein’ vertrekt nu…

Zelf ervaren hoe het werkt? Ga naar FIRM24.com, open een gratis account en stel daar eens een contract op. Zodra je het gaat ondertekenen, ervaar je zelf hoe het werkt.

Maak account aan

Vragen?

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande artikel nog vragen over Blockchain? Wil je een aanname checken of even sparren? Neem dan contact op met onze specialisten via chat, mail of telefoon.

Meer lezen?