Algemene voorwaarden opstellen, een nieuwe werknemer het juiste arbeidscontract aanbieden of de wederpartij een correcte geheimhoudingsverklaring laten tekenen. Het zijn zaken waarvoor een doorgewinterde ondernemer vrij makkelijk een jurist inschakelt, want het is wel zo prettig als die overeenkomsten 100% juridisch waterdicht en up-to-date zijn. Startende ondernemers, kleinere MKB bedrijven en ZZP’ers hikken echter vaak tegen de kosten aan. Immers voor een intake, het opstellen en nalopen van een eenvoudig arbeidscontract rekent een jurist al vrij snel een paar honderd euro. Uitkomsten van het onderzoek waren voor FIRM24, online challenger in juridische en notariele dienstverlening voor ondernemers reden om de 60 meestgebruikte juridische overeenkomst gratis digitaal aan te online te zetten.

87% van de ondernemers twijfelt over inhuren jurist

Juist die paar honderd euro is voor de laatstgenoemde groepen vaak een drempel om een jurist in te huren. Zo blijkt immers uit het onderzoek dat FIRM24 onder een aantal van haar klanten deed.87% van de ondernemers twijfelt over het inhuren van een jurist. Het merendeel van hen geeft aan dat met name de prijs van de juridische dienstverlening een essentiële twijfelfactor is. Eenmaal de stap genomen om een jurist in te huren, zijn ondernemers vaak wel goed te spreken over de kwaliteit die een jurist doorgaans levert. 7 op de 10 ondernemers is achteraf tevreden tot zeer tevreden over zijn juridische ondersteuning bij het opstellen van gangbare contracten. Ook de uiteindelijke prijs wordt over het algemeen als ‘fair’ ervaren: voor goed advies is men bereid marktconform te betalen.

Ruim de helft van de ondernemers neemt bewust risico door zelf te knippen en plakken

Van de ondervraagde ondernemers geeft zo’n 50% aan zelf regelmatig te knippen en plakken in contracten en overeenkomsten. Met name ZZP’ers spannen daarin de kroon. Van hen geeft 82% aan algemene voorwaarden, disclaimers voor websites en ook samenwerkingsovereenkomsten van internet te halen om vervolgens zelf te bewerken tot werkbare versies van contracten. Verrassend is wel dat van de ondernemers die zelf ‘knippen en plakken’ in overeenkomsten, zo’n 68%, beseft dat zij risico lopen door op deze manier te werken. Eenzelfde soort trend geldt overigens voor het ter hand stellen van algemene voorwaarden. Die terhandstelling is feitelijk net zo belangrijk als het opstellen zelf. Maar desgevraagd zegt 12% van de ZZP’ers die de algemene voorwaarden zelf hebben opgesteld – of het nu knip-en plakwerk is of via een juridische dienstverlener – de voorwaarden uiteindelijk alleen op hun website te zetten. Ze weten dat ze daarmee een risico lopen, maar komen er in de waan van de dag niet aan toe om bij iedere overeenkomst hun algemene voorwaarden mee te zenden.

Verkeerde zuinigheid kan ondernemers de das omdoen

“De uitkomsten van het onderzoek zijn enerzijds niet direct verbazingwekkend. Het is natuurlijk ingebakken in de gemiddelde (Nederlandse) ondernemersgeest om op de kleintjes te letten. Het is bijzonder dat op zo iets essentieels als contracten en overeenkomsten enerzijds wordt beknibbeld, terwijl men anderzijds achteraf aangeeft op een zeer relevante manier geholpen te zijn met juridisch advies.” Aldus Diederick Cardon, als senior jurist en voormalig advocaat werkzaam bij FIRM24 en verantwoordelijk voor dit onderzoek. Op basis van deze onderzoeksresultaten hebben wij gemeend een gebaar te moeten maken naar al die ondernemers die aanhikken tegen die eerste keer juridische ondersteuning. Zo helpen wij ondernemers verkeerde zuinigheid en alle risico’s die daaruit voortkomen voorkomen.

Startklaar voorbeeldovereenkomst voldoet in 80% van gevallen

Dat de gemiddelde ondernemer zo’n contract best zelf kan (en wil) invullen, blijkt wel uit de ‘knip-en-plak spirit’ van de meeste ondernemers. Ergens is knippen en plakken ook wel een soort ondernemerschap. Je haalt iets van internet, past het een beetje aan en bent goedkoop klaar. In de praktijk gaat het niet zo snel mis, maar toch geeft zo’n 71% van de ondernemers aan zich hier niet 100% veilig bij te voelen. Een knip en plak contract is eigenlijk een soort noodverband waarvan je niet zeker weet of het houdt.

Om ondernemers te helpen hebben wij 100% up-to-date en juridische waterdichte overeenkomsten gratis digitaal beschikbaar gemaakt. In de markt bij soortgelijke partijnen of gewoon bij advocaten en juridische dienstverleners, betalen ondernemers daar enkele tientjes tot vele honderden euro’s voor. En dat terwijl ondernemers in 80% van de gevallen afkunnen met een template of standaard voorbeeldovereenkomst. Daar is slechts op een paar plekken zeer eenvoudige input gevraagd, terwijl er dan toch betaald moet worden. Omdat echter uit ons onderzoek blijkt dat dat vaak een drempel is, bieden wij ze nu tijdelijk kostenloos aan. Op deze manier maken we het allemaal wat toegankelijker en laagdrempeliger. Hiermee lopen ondernemers minder het risico dat ze niet-kloppende contracten in elkaar knippen en plakken.