Veel kleine bedrijven binden talent met andere middelen dan cash. Want dat is er meestal niet. Denk aan het jonge Microsoft dat de tuinman uitbetaalde in paperclips, printerpapier en een paar procent aandelen. De werknemer hoopt in zulke gevallen dat het bedrijf succesvol wordt en de opties dus ook meer waard worden. Maar hoe werkt dat precies? Wat zijn de fiscale gevolgen en wat gebeurt er in 2018? Je leest het hier!

Wat is een optie op aandelen?

Een optie is de mogelijkheid om aandelen in een bedrijf te kopen wanneer bepaalde targets worden gehaald. De aandelen worden gekocht tegen een van te voren bepaald bedrag. De voorwaarden waaronder dit gebeurt worden vastgelegd in een optieovereenkomst. Het recht dat je aldus verkrijgt wordt een “optie” genoemd.

Voorbeeld: Als jij einde jaar € 75.000 aan sales hebt gerealiseerd mag je 5 % aandelen in BV X kopen voor € 5.000. BV X wordt gewaardeerd op € 1 miljoen, dus je betaalt een gunstige prijs voor de aandelen. De werkelijke waarde van 5% aandelen in BV X is namelijk € 1 miljoen.

Waarom bieden bedrijven de optie op aandelen aan?

Opties worden vaak door kleine bedrijven gebruikt als alternatief voor gewone salarisuitkering aan waardevolle werknemers. Hierdoor kan je dus bijvoorbeeld talentvolle werknemers binden aan je onderneming. Er is geen cash nodig, maar je kunt toch iets aantrekkelijks in het vooruitzicht stellen. Om de Nederlandse startup scene een zetje in de rug te geven heeft de overheid besloten om in 2018 een gunstig fiscaal regime toe te passen op werknemers die opties houden in het bedrijf waar ze voor werken. En dat zijn er nogal wat. De optie is namelijk haast een noodzakelijk middel voor startups om goed personeel (met name programmeurs) aan zich te binden. Dat middel wordt nu aantrekkelijker gemaakt om in te zetten.

Hoe werken aandelenopties fiscaal?

Een optie dien je als werknemer aan te geven bij de Belastingdienst bij het uitoefenen van de optie. Als “loon” wordt aangemerkt het verschil tussen de uitoefenprijs van de optie (in het voorbeeld hierboven € 5.000) en de economische waarde van de aandelen die je koopt (in het voorbeeld hierboven € 50.000). In het voorbeeld hierboven wordt de uitoefening van je opties door de Belastingdienst dus gezien als een “verkapte” loon ontvangst van € 46.000. Daar dient de werkgever (vennootschap) loonbelasting over in te houden.

Vanaf 2018 hoef je nog maar 75% van de waarde van je optie aan te geven. De rest is belastingvrij. De voorwaarden zijn : – De optie moet zijn voortgekomen uit een arbeidscontract met de werkgever (dus niet een opdracht) – De werkgever moet een zogenaamde S&O verklaring hebben. – Uitoefening van de optie vindt plaats minimaal 1 en maximaal 5 jaar na de toekenning daarvan. – De vrijstelling is gemaximeerd op € 12.500. Over het meerdere moet je altijd 100% belasting betalen.

In het voorbeeld hierboven zou de € 46.000, die je als verkapt loon ontvangt bij het uitoefenen van je optie maar voor 75% belast worden, hetgeen neer zou komen op een vrijstelling van € 11.250. Dit is nog onder het maximum van € 12.500. In dit voorbeeld betaal je vanaf 2018 dus belasting over € 33.750, en niet over € 46.000.

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande artikel nog vragen ? Wil je een aanname checken of even sparren? Neem dan contact op met onze specialisten via chat, mail of telefoon.

Meer lezen?