Ondernemen is risico’s nemen. Daarbij zijn opportunisme, enthousiasme en handelingssnelheid eigenschappen die goed van pas komen. Het zijn ook de eigenschappen die het waarborgen van zekerheden soms in de weg zitten. Zo blijkt uit een onderzoek van FIRM24.

Jurist inhuren voor starter vaak hoge drempel

Als je start met ondernemen kun je iedere euro goed gebruiken. Een jurist inhuren om je risico’s af te dekken is dan ook niet iets waar je als startende ondernemer warm voor loopt. Zo blijkt uit het onderzoek dat online BV oprichter en jurist FIRM24 deed onder haar klanten, veelal startende ondernemers. “Het mooie is dat je als BV oprichter onderzoek kunt doen naar startende ondernemers die zo’n 1,5 jaar bezig zijn. En dat is nu net zo’n termijn waarin je het effect goed ziet van een gedegen juridische voorbereiding – of het gebrek daaraan.” aldus Diederick Cardon, als Senior Jurist verantwoordelijk voor alle juridische dienstverlening van FIRM24.

Uit ons onderzoek blijkt dat zo’n 77% van de startende ondernemers verwacht het eerste jaar niet meer dan een paar honderd euro aan juridische zekerheid uit te geven. En dat terwijl juist het opstarten van een onderneming en borgen van de juridische risico’s in die periode wat tijd en geld vraagt. Als je het tenminste goed wilt doen…

Dit zijn de contracten waarover ondernemers vaak of bijna nooit twijfelen

We zetten de contracten op een rij waar startende ondernemers het meeste en het minsteover twijfelen bij het inhuren van een jurist. In de onderstaande grafiek is te zien dat startende ondernemers het meeste twijfelen over het inschakelen van een jurist bij een disclaimer of privacy statement. Dit worden vaak gekopieerd van anderen en men is zich niet voldoende bewust van de gevolgen als dit fout gaat. Voor IT-contracten zoals een licentieovereenkomst of SaaS contract schakelen IT-ondernemers zonder al te veel twijfel professionele hulp in. Dit is vrij logisch, want het zijn vaak programmeurs die zich niet graag met lettertjes bezighouden en men is zich bewust van het belang dat zo’n overeenkomst goed in elkaar zit. Ruzies tussen aanbieders en afnemers van IT-producten en diensten zijn legio. twijfels jurist

Overeenkomsten die gemakkelijk vergeten worden (top 5 lijstje)

Een ander risico ligt met name in het vergeten van contracten. En dat is een sluipend risico. Als je start met ondernemen zijn er tal van adviseurs die je van alles kunnen vertellen over businessplannen en je boekhouding. Op het gebied van contracten zijn de sites die je kunnen helpen wat dunner gezaaid. Een contract is nu eenmaal niet het meest essentiële om je onderneming te kunnen starten. Dat is dan ook de reden dat veel ondernemers soms de verkeerde contracten kiezen of zich niet de urgentie realiseren van een contract dat ze nodig hebben. Vergeten contracten

Debovenstaande grafiek laat zien dat de rekening-courant overeenkomst vaak vergeten wordt. Het procuratiebesluit wordt daarentegen slechts in 15% van de gevallen vergeten.

Waar gaat het vaak mis met contracten?

Het is belangrijk voor startende ondernemers om te weten dat het borgen van zekerheden met contracten in veel gevallen gewoon goed gaat. Gaat het in de eerste 18 maanden dan toch mis? Dan ligt dat vaak aan vrij voor de hand liggende aspecten die eenvoudig zijn te voorkomen. contracten - mis

OnderzoeksverantwoordingFIRM24 biedt (startende) ondernemers al 4 jaar de mogelijkheid om online hun BV op te richten en de benodigde overeenkomsten digitaal te regelen. Bovenstaande onderzoeksgegevens zijn afkomstig uit een onderzoek dat FIRM24 deed onder haar klanten. Er deden 346 respondenten mee aan het kwalitatieve marktonderzoek dat is aangevuld met telefonische interviews. Een groot deel van deze respondenten is een (opnieuw) startende ondernemer. Wil je meer weten over dit onderzoek of FIRM24? Neem contact op met Diederick Cardon.