Switch Language

Laat jij op deze unieke manier je bedrijf groeien?

Laat jij op deze unieke manier je bedrijf groeien?

by Diederick Cardon, mei 2, 2017

Wil je echt snel groeien met je bedrijf? Dan is het binden van goede mensen aan je onderneming – bijvoorbeeld door hen te laten participeren – cruciaal. Dat participeren kan heel aantrekkelijk zijn omdat het veel goedkoper is mensen een enorm salaris te geven. In dit artikel beschreven we alle mogelijke opties om talent te behouden. En in dit artikel gingen we verder in op het participeren met certificaten. Hieronder leggen we uit hoe het participeren met opties en aandelen in zijn werk gaat.

Goede mensen laten meedelen in de winst met opties

Een optie is een veelgebruikte methode om talentvolle mensen uitzicht te geven op een stuk extra (financiële) waardering. Dit realiseer je door een optieovereenkomst met je medewerker aan te gaan. In de optieovereenkomst benoem je een aantal voorwaarden, of ‘milestones’, waaronder jouw medewerker aanspraak maakt op certificaten of aandelen. Dit kan een tijdsperiode of moment zijn maar ook concrete zakelijke targets. Je kunt bijvoorbeeld:

  • een salesmedewerker opties geven die hij bij het behalen van bepaalde targets kan uitoefenen.
  • Een marketeer belonen op het moment dat de website van de onderneming per maand een bepaald aantal unieke bezoekers heeft getrokken
  • Een developer een goed werkend prototype of nieuwe functionaliteit te laten opleveren

Je kunt hier je creativiteit de vrije loop laten, als het maar concrete en afdwingbare doelstellingen zijn. Verder bepaal je de prijs waartegen de medewerker de certificaten of aandelen mag kopen, en je kunt eventueel ook een prijs bedingen voor het verschaffen van de optie. Uiteraard stel je als voorwaarde dat de medewerker nog in dienst moet zijn.

Wil je hier iets meer over weten, raadpleeg dan een van onze juristen.

Wel winstdeling, geen stemrecht? Dit is hoe je het regelt

Je kunt er voor kiezen om een onderscheid aan te brengen in de soorten aandelen die jouw vennootschap uitgeeft. Zo kun je bepalen dat bepaalde aandelen meer stemrechten of winstrechten hebben dan anderen (some are more equal than others) of dat bepaalde aandelen geheel zijn uitgesloten van stemrechten (uitsluiting van winstrechten zou ook kunnen, maar welke medewerker zou dat willen?). Let op dat je dit notarieel vastlegt. Je dient dit te doen bij oprichting of door later een statutenwijziging door te voeren. Dit is een prijzige aangelegenheid, maar het kan helaas niet anders. Een onderling document waarin je een andere “ behandeling “ van de aandelen met elkaar overeenkomt (bijvoorbeeld: jouw aandelen hebben 50% winstrecht, de mijne 200%) is helaas niet geldig. De wet schrijft een gelijke behandeling voor van alle aandeelhouders en dat gaat vóór een onderlinge afspraak, ook al staat het zwart op wit.

Leg alles goed vast – Ook bij stemrechtloze aandelen

Als je op deze wijze nieuwe stemrechtloze aandelen hebt uitgegeven en hebt overhandigd aan je medewerker, dan heb je er direct een mede-aandeelhouder bij. Hij heeft weliswaar geen stemrechten, maar wel de winstrechten en een “gewone” positie als aandeelhouder. Je kunt hem niet zomaar van die positie verwijderen tenzij hij daar zijn medewerking aan verleent. Daar moet je rekening mee houden, bijvoorbeeld bij de waardering van je bedrijf naar investeerders. Het geniet dan ook de aanbeveling om de voorwaarden waaronder hij aandeelhouder is goed vast te leggen. Zo is het verstandig om een aantal dingen goed vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst, bijvoorbeeld een aanbiedingsregeling voor het geval de medewerker de onderneming verlaat.

Wil je hier iets meer over weten, raadpleeg dan een van onze juristen.

Mede ondernemerschap met ‘echte’ aandelen

De laatste optie is eigenlijk geen “employee benefit” meer maar een volwaardig mede-ondernemerschap. Afhankelijk van de hoeveelheid aandelen die de medewerker verkrijgt, krijgt hij dezelfde rechten en plichten als jij binnen de onderneming. Het verdient aanbeveling om hier van te voren goed over na te denken en de voorwaarden waaronder de medewerker aandelen krijgt en houdt goed worden vastgelegd. Dit kun je doen in een aandeelhoudersovereenkomst. Als je verder wilt lezen over hoe een aandelenoverdracht in zijn werk gaat, lees dan hier.

Meer weten? Of even sparren?

We kunnen ons goed voorstellen dat dit voor jou als ondernemer geen dagelijkse kost is. Voor ons wel. Wij doen de hele dag niets anders dan BV’s oprichten en ondernemers adviseren bij dit soort stappen. Heb je vragen over hoe jij dit het beste kan aanpakken in jouw specifieke situatie? Wij helpen je graag met het maken van een passende oplossing.

Andere ondernemers lazen ook

Reacties zijn gesloten.