12 May 2020

De verhouding tussen de DGA en de BV

De verhouding tussen de DGA en de BV

Een Directeur-grootaandeelhouder kan soms meer uit de eigen BV halen dan in eerste instantie wordt gedacht. Wil je bijvoorbeeld in privé een auto of huis kopen en heb je in de BV nog geld over? Dan zou je eens kunnen nadenken over het verstrekken van een lening of hypotheek aan jezelf. In deze blog zet ik dit op een rijtje en wordt ook uitgeweid over de mogelijke gevaren die het met zich meebrengt.

Rekening-courant

Lening vanuit de BV aan jezelf

Het kan natuurlijk voorkomen dat je meer dan €17.500 aan jezelf vanuit de BV wil lenen. In dat geval is een rekening-courant niet toereikend, maar een lening kan dan wel uitkomst bieden. Je wilt bijvoorbeeld toch die nieuwe auto kopen, terwijl het geld er in privé minder naar is dan in de BV Dat is ook mogelijk. Het voordeel is dat je de rente dan niet aan een derde betaalt, maar aan jouw eigen BV Aan een lening zitten wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen, de zogeheten zakelijke voorwaarden. Het is erg belangrijk je aan deze voorwaarden te houden in verband met de fiscale gevolgen van dien. Het is namelijk zo dat wanneer je niet aan de zakelijke voorwaarden voldoet, je onzakelijk aan het handelen bent. De ‘lening’ wordt dan niet meer als lening gezien, maar als inkomsten. Het kan dan worden aangemerkt als verkapt loon of verkapt dividend. Dat betekent dus dat je er gewoon belasting in Box 1 of Box 2 over moet betalen, nog bovenop de rente die over de lening betaald wordt. De zakelijke voorwaarden houden simpelweg in dat je dezelfde voorwaarden aan jouw eigen lening stelt die je ook aan een derde zou stellen. Hierbij valt te denken aan het rentepercentage, gestelde zekerheden en of de onderneming nog aan lopende verplichtingen voldoen na het verstrekken van de lening. Je kunt hier op de website van de Belastingdienst lezen wat voor voorwaarden zij daar exact voor hanteren.

Hypotheek verstrekken vanuit de BV

Het kan voorkomen dat je in de BV veel geld op de zakelijk rekening hebt staan. Stel je bent als DGA op zoek naar een nieuw huis, dan kan het handig zijn om een hypotheek aan jezelf te verstrekken. Waarom zou je nog rente aan een derde partij afdragen, indien je dit ook aan jouw eigen BV af kan dragen? De BV draagt hier vervolgens 20% of 25% vennootschapsbelasting over af, maar deze kosten wegen niet op tegen de rente die je zou weggooien aan een derde partij. De hypotheekrente mag je ook aftrekken indien je vanuit je BV een hypotheek aan jezelf verstrekt, wanneer je voldoet aan alle voorwaarden. Net als bij een standaard lening zijn de zakelijke voorwaarden weer van belang.

Gevaren van onzakelijk lenen op een rijtje

Wanneer een lening als onzakelijk wordt aangemerkt brengt dit gevolgen met zich mee die zeer onvoordelig kunnen uitpakken. Ten eerste levert het een probleem op indien de BV (of de DGA in het geval andersom) de schuld wil afwaarderen wegens oninbaarheid. Het verlies op de lening mag niet van de fiscale winst worden afgetrokken als de lening onzakelijk is verstrekt. Ten tweede kan, zoals eerder aangegeven in het artikel, een onzakelijke lening als inkomsten gezien en moet je er gewoon belasting over betalen.. Ten derde kan onzakelijk handelen een gevaar opleveren, wanneer er in de BV bijvoorbeeld pensioenkapitaal wordt opgebouwd (denk ook aan lijfrentevoorziening en een stamrecht-bv). Het onzakelijk handelen kan ervoor zorgen dat er sprake is van afkoop van het pensioen of dat het als zekerheid voor de lening gaat dienen. Er dient dan dus ook belasting en rente over betaald te worden. Ook kan het voorkomen dat de Belastingdienst een boete uitdeelt of een hogere aanslag oplegt. Tot slot is er nog het risico op bestuursaansprakelijkheid. Als de BV geen liquide middelen meer heeft om normale schuldeisers te betalen omdat al het geld is aangewend voor onzakelijke leningen naar de DGA, is er nou niet direct sprake van “goed bestuur”. Een curator of schuldeiser zou een restschuld wel eens bij jou in privé kunnen halen in dat geval.

Lening boven €500.000

Afgelopen Prinsjesdag is een belastingmaatregel aangekondigd om de leningen boven de €500.000 van een DGA aan zijn eigen BV per ingang van 2022, aan banden te leggen. Wanneer een lening meer bedraagt dan €500.000 dan zal het bedrag daarboven worden gezien als inkomen voor de DGA ipv als een lening. Over het ‘inkomen’ zal vervolgens box 2 belasting moeten worden betaald, dit tegen een tarief van 25% (t/m 2019). Echter zal in de komende jaren het box 2 tarief stijgen 26,9%. Reden genoeg om uiterlijk in 2019 te zorgen dat schuldverhouding met je BV weer rechtgetrokken is.

Voorgestelde maatregel rondom de DGA-schuld:

  • Wanneer de totale som van schulden van de DGA aan zijn eigen BV meer dan €500.000 bedraagt, wordt het bedrag daarboven aangemerkt als inkomen/winstuitkering en belast tegen het box 2 tarief.
  • De maatregel is geldig vanaf 1 januari 2022.
  • Voor bestaande eigenwoningschulden, schulden voor de verbouwing of aankoop van een eigen woning, wordt een overgangsregeling getroffen. In de Tweede Kamer wordt echter besproken om alle bestaande en toekomstige eigen woningschulden niet door de nieuwe regel geraakt te laten worden.

Tot slot

Het kan dus erg voordelig zijn jezelf een lening te verstrekken in plaats van een lening bij de bank nemen. Vooral omdat je de rente eigenlijk in eigen zak houdt. Wat wel erg belangrijk is, is dat je je aan de zakelijke voorwaarden houdt. Doe je dit niet, dan brengt dit het risico mee dat je ineens veel rente moet betalen of belasting moet afrekenen alsof het om een dividenduitkering ging. Zorg dus dat de lening altijd aan de zakelijke voorwaarden voldoet.

Anderen zochten ook naar:

died_2396aea730
Diederick Cardon
Gepubliceerd op 12 May 2020

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31(20) 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00