FIRM24 begeleidt een groot gedeelte van de BV’s die ieder jaar worden opgericht in Nederland. Dat succes is niet alleen te danken aan prijsbewuste ondernemers maar ook aan een aantal ondernemende notarissen. Maar waar is de notaris nog voor nodig in het huidige klimaat van digitalisering? En wat is de rol van FIRM24 daarbij?

Hoe zit het ook al weer?

Je kunt alles zelf doen tegenwoordig. De succesvolste programmeurs hebben nooit een opleiding afgemaakt en zijn self taught. Instrumenten leer je bespelen via Youtube en niet meer op schoot bij de gitaarleraar met slechte adem. Zakelijk kun je met behulp van smart templates en wat extra info van Google zelf stevige contracten in elkaar zetten. Waarom hebben we de notaris dan ook alweer nodig zodra het om BV’s gaat?

De Nederlandse wet geeft voor een aantal gebeurtenissen in het handelsverkeer een kwaliteitswaarborg en heeft daar de notaris mee opgezadeld. Met name op het gebied van eigendomsvaststelling speelt de notaris een belangrijke rol. De oprichting van een BV is daar een voorbeeld van (“deze onderneming bestaat vanaf nu en ik ben de eigenaar”), maar ook de overdracht van de aandelen daarin (“deze aandelen zijn vanaf nu van jou”). Hetzelfde geldt voor de eigendom en overdracht van onroerend goed.

Blokken steen en Blockchain

Dit zijn de bouwstenen van ons handelsverkeer en het is cruciaal dat de eigendom daarvan vaststaat en transparant is. Zonder risicoloze overdracht kan geen handel plaatsvinden (“maar je zei dat het van jou was!”). Daarom maakt de notaris een akte op en schrijft die in bij een publiek register. Bij iedere eigendomsoverdracht moet een notaris ook onderzoeken waar die eigendom vandaan komt en of dat wel klopt, het zogenaamde “titelonderzoek”. Ondertussen dient hij (of zij) te onderzoeken of iedere partij wel weet waar hij mee bezig is en wat de gevolgen zijn van wat ze doen.

De vraag of technologische ontwikkelingen aan invloed zullen winnen op dit terrein (met name Blockchain technologie) laten we hier even in het midden. Feit is dat de notaris in Nederland een belangrijke en goed te rechtvaardigen rol inneemt en voorlopig nog geen ingrijpende veranderingen daarin zijn te verwachten.

… uren schrijven? Ik leg gewoon het dossier op de weegschaal..

Notarisplekken zijn beperkt en worden toegewezen bij Koninklijk besluit. Daarnaast moet je voor een aantal belangrijke handelingen verplicht langs de notaris. Dat is dus gegarandeerde klandizie. Ondertussen zal een notaris van nature eerder de boeken induiken dan zich commercieel inleven (vies woord). Wat voor marktkrachten zorgen er dan voor dat de notaris zijn best blijft doen om meerwaarde voor zijn cliënt te creëren, en niet uren in een wetboek gaat bladeren terwijl hij het antwoord al weet? Antwoord: niet zo veel. Zo bleven heel lang de tarieven onverklaarbaar stijgen zonder dat de cliënt er iets voor terug kreeg. Uitzonderingen daargelaten was het notariaat de afgelopen jaren dus een beetje een ingeslapen beroepsgroep. Verhalen bestaan over notarissen die te lui waren om een urenregistratie bij te houden en hun dossiers op de weegschaal legden om per kilo te facturen, declarabele tijd besteedden aan het opzoeken van latijnse spreuken om de betrokken advocaat de loef af te steken of hun notariële onderzoeksplicht verrichtten tijdens een potje golfen.

Veni, vidi … vinootje nog maar dan

Het klinkt absurd maar is helaas niet uit de lucht gegrepen. En nog steeds zijn veel notariskantoren elke dag rustig anderhalf uur onbereikbaar vanwege lunchpauze (of een powernapje). Wie zijn hier de dupe van? De cliënten, zeker, omdat zij te traag worden geholpen en te veel betalen. Maar wat te denken van de fiscalisten en accountants die structuren uitdenken maar voor de uitvoering daarvan afhankelijk zijn van de notaris? Die strijkt daar een buitensporig gedeelte van de buit voor op, naar onze mening.

En zeg nou zelf: eigenlijk is de notaris hier ook een beetje de dupe. Er rijst een beeld van een talentvol maar verwend rijkeluiskindje dat nu eenmaal geen reden heeft om van de bank af te komen en zijn best te gaan doen. En dus met zesjes blijft thuiskomen.

Tijd om de teugels aan te trekken

FIRM24 is gestart als een online platform dat eenvoudige BV oprichtingen via speciaal ontwikkelde software in grote hoeveelheden kon aanbieden aan aangesloten notarissen. Klanten van FIRM24 zijn hierdoor goedkoper af dan bij een reguliere notaris en kunnen meteen profiteren van de fiscale, juridische en boekhoudkundige expertise en aanvullende diensten van FIRM24. Een dergelijke samenwerking was vóór de invoering van de Flex BV niet mogelijk omdat er simpelweg niet genoeg nieuwe BV’s werden opgericht in Nederland om een dergelijke prijsdruk te kunnen uitoefenen op het notariaat.

Sinds de oprichting van FIRM24 is de gemiddelde prijs van een standaard notariële dienst (BV-oprichting of aandelenoverdracht) gedaald, waardoor de entree drempel voor het ondernemerschap verlaagd is. Ondertussen is er een sterke stijging van BV-oprichtingen waargenomen als gevolg van de invoering van de Flex BV. Per saldo is de omzet van de betrokken notarissen dus toegenomen. Ze moeten er alleen wat harder voor werken. Een bijkomend effect is dat partijen zoals FIRM24 hun software en netwerk ten dienste stellen van andere beroepsgroepen zoals fiscalisten en accountants, die daardoor notariële diensten goedkoper en flexibeler in hun dienstverlening kunnen meenemen. De invoering van de Flex BV heeft de taart groot genoeg gemaakt om profijt op te leveren voor iedereen.

Het gevaar lijkt volgens sommigen te bestaan dat de notaris wordt gedegradeerd tot een stempelfabriek. Dat is deels waar. 300 BV oprichtingen zijn niet 300 keer zo uitdagend als 1 oprichting. Maar wat te denken van alle complicaties die voortkomen uit al die oprichtingen: aandeelhoudersgeschillen, herstructureringen, certificeringen of privé kwesties zoals erfopvolging en estate planning… Ingewikkeld werk waar een notaris bij uitstek zijn meerwaarde kan laten zien. Maar dan moet hij wel eerst bereid zijn toe te leggen op het standaardwerk.

Enough about you, let’s talk about me

FIRM24 is een jong bedrijf dat als geen ander de voelspriet bij ondernemend Nederland heeft liggen. FIRM24 hoopt de drempel naar juridisch advies en expertise zo laag mogelijk te maken en kennis en expertise zo goedkoop mogelijk aan te bieden. FIRM24 ziet de komende jaren een rol voor zichzelf weggelegd als facilitator en katalysator van notariële diensten voor Nederlandse ondernemers. Het aanbod wordt goedkoper en transparanter en de vraagkant wordt gekanaliseerd met behulp van software en expertise. Een beetje zoals independer.nl.

De software achter FIRM24 is ondertussen white-label verkrijgbaar onder de naam LegalThings. Advocaten, notarissen, accountants en trustkantoren kunnen dezelfde efficiency en transparantie in hun dienstverlening verwerken als bij FIRM24.

Voor vragen naar aanleiding van dit artikel kunt u zich wenden tot support@firm24.com

Andere ondernemers lazen ook