Meer weten over statutenwijziging? Je bent niet de enige ondernemer die hier misschien een vraag over heeft. Dit artikel vertelt je in 2 minuten over 3 dingen die een aanleiding kunnen zijn voor een statutenwijziging.

Statuten wijzigen, waarom ook al weer?

Toen je je BV oprichtte, heeft de notaris een akte gepasseerd en statuten opgesteld. Daarna ben je gaan ondernemen. Naar verloop van tijd kan er veel veranderen. Soms is het nodig om deze veranderingen in de statuten te verwerken. De statutenwijziging gaat via een akte van de notaris. Wanneer is dit nodig? Hieronder vind je drie voorbeelden van een statutenwijziging.

Reden 1 : je wijzigt je activiteiten

In de statuten van de BV staat het doel van de BV vermeld. De activiteiten die je verricht moeten wel onder deze doelstelling vallen. Indien je activiteiten gaat verrichten die hier niet onder vallen, zul je de doelomschrijving van je BV moeten wijzigen. Dit gaat middels een akte van statutenwijziging.

Lees ook: je statuten eenvoudig wijzigen:

In 3 stappen zo online geregeld

Reden 2 : je wijzigt de naam van je bedrijf

Bij het oprichten van je BV heb je gekozen voor een naam. Stel dat je bij de oprichting hebt gekozen voor Klaas & Pietje BV. Jullie zijn samen aan het ondernemen en uiteindelijk wilt Klaas niet meer verder met de BV en verkoopt zijn aandelen aan Pietje. Pietje besluit dat hij de naam van de BV wilt veranderen in Pietje BV. Deze naamswijziging vindt plaats via een statutenwijziging.

Reden 3: je aandelenkapitaal wijzigt

Het aandelenkapitaal van een BV kun na oprichting nog gewijzigd worden. Het wijzigen van het aandelenkapitaal kan verschillende redenen hebben. Hieronder noemen we twee voorbeelden.

Je hebt nog een BV van voor 2012. Er was toen nog een verplicht aandelenkapitaal van tenminste 18.000. Sinds oktober 2012 is dit niet meer verplicht. Je kunt deze 18.000 uit de BV halen door het aandelenkapitaal te verlagen. Dit gaat dus via een akte van statutenwijziging.

Bij oprichting van de BV heb je gekozen voor 100 aandelen. Je was toen enig aandeelhouder. Nu zijn er twee andere personen en jullie willen met z’n drieën in deze BV met allemaal 1/3 van de aandelen. Dit is met 100 niet mogelijk, je kunt aandelen niet doormidden gaan knippen. Je kunt dan door middel van een statutenwijzing het aandelenkapitaal verhogen naar bijvoorbeeld 120, zodat je ieder 1/3 van de aandelen kunt gaan houden.

Meer weten? Vraag je online notaris gratis om hulp

Nu ben je waarschijnlijk geen ondernemer geworden om je druk te maken over statutenwijzigingen. Het komt ook niet al te vaak voor als het goed is. Daarom helpen wij ondernemers graag met dit soort kwesties en kun je altijd gratis even bellen op (0)20 30 80 675 of contact opnemen.

Meer lezen