Switch Language

De vijf belangrijkste zaken uit je BV-statuten

De vijf belangrijkste zaken uit je BV-statuten

by Rick Schmitz, April 22, 2018

De statuten zijn de grondregels van jouw BV. Hierin worden alle belangrijke BV-zaken vastgelegd. De statuten zijn eigenlijk de spelregels van de BV en hebben  een externe werking. De statuten worden bij de notaris vastgelegd in de oprichtingsakte. Het zijn dus serieuze spelregels. We geven je hier de vijf belangrijkste zaken die je moet vastleggen in de statuten van je onderneming.

 

Doelstelling

Je legt in de statuten de doelstelling vast van de onderneming. Dit doel bepaalt grenzen van de werkzaamheden van de BV. Binnen deze grenzen kunnen bestuurders handelen namens de BV.  Deze grenzen van de doelstelling hebben ook daadwerkelijk gevolgen. Wanneer een bestuurder buiten zijn boekje gaat en een overeenkomst aangaat die niet past bij de doelstelling, kan de BV deze overeenkomst achteraf vernietigen. Degene met wie de overeenkomst is aangegaan kan dit echter niet.

Aanbiedingsplicht

In de statuten staat wanneer aandelen aan medeaandeelhouders of derde partijen moeten worden aangeboden. Dit zijn vaak standaard artikelen. Je kan bijzondere situaties vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst.

Blokkeringsregeling

Met een blokkeringsregeling kan de overdracht van aandelen beperkt worden. Een blokkeringsregeling is een goedkeuringsregeling, waarbij bijvoorbeeld de algemene vergadering van aandeelhouders de overdracht moet goedkeuren. Je kan echter ook in de statuten vastleggen dat er geen blokkeringsregeling van toepassing is.

Eigenschappen van de aandelen

Een aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen moet de prijs voor zijn aandelen krijgen die gelijk staat aan de waarde van zijn aandelen. Wat die waarde precies is, kan worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen. Wie die deskundige moet zijn kan ook al in de statuten worden vastgesteld.

Er mogen verschillende soorten aandelen worden uitgegeven, die de aandeelhouders ook weer verschillende soorten rechten geven. Zo kun je denken aan stemrechtloze- en winstrechtloze aandelen. De aandelen mogen niet tegelijkertijd stemrechtloos en winstrechtloos zijn.

Als laatste wordt in de statuten ook nog vastgelegd hoeveel aandelen er worden uitgegeven. Wij adviseren om hier een makkelijk deelbaar getal voor te nemen in verband met latere overdrachten.

Stemrecht besluiten Algemene vergadering aandeelhouders

Aandeelhouders met stemrecht mogen minimaal 1 keer per jaar het bestuur van de onderneming ter verantwoording oproepen. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AVA).  Aandeelhouders mogen tijdens de AVA besluiten goed- of afkeuren. Het kan gaan over bijvoorbeeld een fusie, ontslag bestuur, de jaarrekening of een statutenwijziging.

Liever eerst sparren?

Waarschijnlijk heb je – ook na het lezen van het bovenstaande niet direct een helder beeld hoe je het een en ander in je statuten opneemt. Sterker nog, het zou gek zijn als je niet nog wat vragen zou hebben. Wil je wat extra vragen stellen? Wat aannames checken of iets zeker weten? Een belletje is genoeg om te te laten adviseren door onze fiscalisten. Je kunt overigens ook gewoon je vraag direct stellen.

Meer lezen? 

Comments are closed.