Nogmaals uitstel om tot een brexit-deal te komen is wat Theresa May gekregen heeft. In de tussentijd heeft Boris Johnson het stokje overgenomen. De Europese leiders geven hem tot 31 oktober 2019 om de steun van het Lagerhuis te krijgen. Omdat er nog geen compromis gesloten is, moeten we er rekening mee houden dat we een no-deal brexit gaan krijgen. Als dat zo is, kunnen er nu al bepaalde voorspellingen gedaan worden over wat er dreigt te gebeuren wanneer het VK officieel niet meer bij Europa zal horen. Dat heeft namelijk (grote) gevolgen voor nagenoeg iedereen. Wat de belangrijkste gevolgen van de brexit zullen zijn en of jij hier ook iets van zult merken lees je hieronder.

Fiscale gevolgen

Buitenlandse werknemers

Gaat het VK officieel Europa verlaten, dan wordt het VK straks een derde land. Binnen Europa hebben lidstaten afspraken gemaakt om dubbele belastingheffing te voorkomen. Hoort het VK straks niet meer bij Europa, dan kunnen werknemers uit het VK die in Nederland werken in de toekomst geen beroep meer doen op aftrekposten en heffingskortingen.

Richtlijnen

Iedere lidstaat mag in beginsel zelf weten op welke manier belasting geheven wordt. Toch bestaan er richtlijnen waarbij landen ervoor kiezen gezamenlijk bepaalde aspecten te regelen en dit vast te leggen in hun nationale recht. Als het VK uit de Europese Unie gaat, betekent dat dus niet dat deze richtlijnen ook geen toepassing meer hebben, omdat het VK dit al heeft omgezet naar het nationale recht.

Deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling zorgt ervoor dat winstuitkeringen binnen dezelfde structuur, zoals een holding en werkmaatschappij niet twee keer worden belast. Wil je gebruik maken van deze regeling, dan moet wel voldaan worden aan bepaalde eisen. De algemene regel is dat de BV een belang van 5% moet houden in de andere BV. Dat is alleen het geval wanneer de lidstaat binnen Europa gevestigd is en een verdrag is gesloten met de andere lidstaat. Het VK en Nederland hebben zo’n verdrag, maar de vrijstelling gaat dus niet meer op als het VK geen Europese lidstaat meer is.

Fiscale eenheid

In sommige gevallen moet ook de fiscale eenheid verbroken worden. Dat is het geval bij onder andere de zogenoemde ‘Papillon fiscale eenheden’. Zo’n fiscale eenheid kan in sommige worden gevormd als een ‘normale’ fiscale eenheid geen optie is. Voorwaarde van de papillon fiscale eenheid is dat de moedervennootschap moet bevinden in de Europese Unie en dus kan de fiscale eenheid niet meer bestaan als de VK zich terugtrekt.

BTW

Zodra de VK Europa verlaat, veranderen ook de regelingen omtrent de BTW. In dit artikel is uiteengezet wat er omtrent de BTW in verschillende gevallen zal gaan veranderen.

Werkgelegenheid

Zonder dat de Brexit überhaupt al is doorgevoerd, heeft deze voorfase al gevolgen gehad voor het werk en de banen in Nederland. Behoorlijk wat Amerikaanse en Aziatische bedrijven die voorheen gevestigd waren in het VK overwegen naar Nederland te gaan. Ook bedrijven onderling voelen spanning, omdat er veel onzekerheid bestaat over de relatie die het VK en Europa. Mocht een harde-brexit het resultaat zijn van de onderhandelingen, dan is het denkbaar dat deze bedrijven hun zetel echt zullen verplaatsen. Mocht dat zo zijn, dan levert dat natuurlijk een hoop banen op in Nederland.

Om er zeker van te zijn dat je het juiste advies krijgt, kan het lonen om advies in te winnen bij een fiscalist. Wij kunnen je in contact brengen met onze fiscale partner. Neem hiervoor contact op met het support team en je wordt vaak dezelfde dag nog geholpen.