Switch Language

BV opheffen? Dit moet je weten!

BV opheffen? Dit moet je weten!

by Diederick Cardon, September 22, 2017

Je BV opheffen? Bij FIRM24 richten wij niet alleen veel BV’s op, maar we assisteren ook veel ondernemers bij de beëindigen van hun bedrijf. Het stoppen met de BV is vaker dan je denkt een verstandige keuze. Sommige ondernemers richten in een opwelling een BV op en komen er na twee jaar achter dat de BV alleen maar administratieve last heeft opgeleverd zonder dat van het mooie idee ooit iets is terecht gekomen. Andere ondernemers hebben een grote structuur met meerdere BV’s opgericht en komen erachter dat een BV geen functie meer heeft en beter kan worden beëindigd. In veel gevallen is de Opheffing door turboliquidatie een praktische oplossing. Maar hoe gaat dat in zijn werk?.

Kosten BV opheffen

Je BV opheffen via FIRM24 kost €199,= excl. BTW. Daar zitten alle juridische onderdelen van de opheffing bij inbegrepen. De afwikkeling van je boekhouding zit daar (uiteraard) niet bij inbegrepen. Als je daar hulp bij nodig hebt dan kunnen we je daar eventueel mee helpen, maar dat moet van geval tot geval bekeken worden.

Rol notaris bij een BV opheffing

Voor het oprichten van een BV is een notaris nodig. Voor het opheffen niet. Dat is op zich best vreemd, aangezien een opheffing ingrijpende gevolgen kan hebben als je het verkeerd doet (zie hierna). Een notaris kan de opheffing wel voor je verzorgen, maar deze zal dat over het algemeen tegen een hoger tarief doen dan een regulier juridisch adviseur. En het resultaat is hetzelfde.

Risico’s turboliquidatie

Na de beëindiging moet de BV vaak belasting afdragen en een jaarrekening indienen over de periode van vóór de opheffing. Die afrekening vindt in de praktijk altijd plaats na de BV opheffing. Hef je een kleine BV op en heb je nooit een boekhouder gehad? Wij kunnen je helpen met de afronding van jouw boekhouding.

Als je de financiën niet goed afwikkelt loop je risico als bestuurder. Het besluit tot ontbinding wordt genomen door de aandeelhouders, zeker, maar de ontbinding wordt ingeschreven door het bestuur. En het bestuur is verantwoordelijk voor de financiën van de BV. Als er na opheffing blijkt dat er een schuldeiser niet betaald is dan kan deze schuldeiser het faillissement van de BV aanvragen. Als financieel mismanagement blijkt dan kan persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder volgen.

Financieel mismanagement

Wat is financieel mismanagement? Bijvoorbeeld het ten onrechte uitkeren van dividend aan aandeelhouders, terwijl daar schuldeisers mee betaald hadden moeten worden. Maar ook het opheffen van een BV door middel van een turboliquidatie, terwijl er nog schuldeisers waren. Zorg er dus voor dat alle schuldeisers zijn afbetaald voordat u tot opheffing over gaat. Een eventuele schuld aan jezelf of een medeaandeelhouder telt hier niet bij mee. Uiteraard is een persoonlijke holding altijd een goede bescherming tegen bestuursaansprakelijkheid.

Een turboliquidatie is dus vooral geschikt voor een BV waar weinig mee is gedaan. Bijvoorbeeld een tussen of top-holding of een in onbruik geraakte pensioen- of spaar BV. Als je tientallen jaren een handelsonderneming hebt gehad met internationale contracten en sluimerende aansprakelijkheden, kies dan voor de reguliere opheffing met een advertentie in de krant. Een turboliquidatie is te risicovol vanwege de mogelijkheid op (verborgen) schulden.

Het opheffen van een BV met geld op de balans.

Volgens de wet kan een BV niet ophouden te bestaan zolang er baten zijn. Je nominale aandelenkapitaal is ook een “bate” op je balans. Aangezien de aandelen bij ontbinding ophouden te bestaan komt de nominale waarde daarvan ook vrij te vallen. Dat keer je aan jezelf uit tegelijk met de ontbinding. Heb je nog een ouderwetse BV met een nominaal aandelenkapitaal van € 18.000? Geen probleem. Je kunt het gehele bedrag aan jezelf terug uitkeren bij de ontbinding.

Over deze uitkering wordt geen dividendbelasting geheven. Deze wordt alleen geheven over het verschil tussen de slotuitkering en de verkrijgingsprijs van de aandelen. De slotuitkering is de terugstorting van het nominale aandelenkapitaal en de verkrijgingsprijs is het bedrag dat je bij oprichting stortte op de aandelen: allebei € 18.000. Per saldo wordt er dus dividendbelasting geheven over € 0,=.

Wil je meer weten over een gewone liquidatie? Of over hoe dat vereffenen werkt? Neem dan even contact op met onze BV opheffen specialist Of heb je besloten besloten om je BV op te heffen? Bij ons kun je jouw BV opheffen vanaf €199,-.

Meer lezen?

Comments are closed.