Switch Language

Fiscale eenheid aangaan? Met deze checklist ontdek je hoe het zit (en belangrijker, of het kan)

Fiscale eenheid aangaan? Met deze checklist ontdek je hoe het zit (en belangrijker, of het kan)

by Rick Schmitz, April 22, 2018

Je wilt niet te veel belasting betalen. Het liefst zo weinig mogelijk. Een van de manieren waarop je dat kunt regelen is een fiscale eenheid. Hieronder lees je in een paar minuten of dit voor jou interessant is.

Waarom een fiscale eenheid overwegen?

Een fiscale eenheid van jouw verschillende ondernemingen kan veel voordeel opleveren. Je hoeft bijvoorbeeld maar één aangifte te doen van vennootschapsbelasting, je kan het verlies en de rentelast onderling verrekenen en activa en passiva onderling verplaatsen zonder hierover af te rekenen. Of jouw ondernemingen in aanmerking komen om een fiscale eenheid voor de btw-aangifte te vormen, kan je achterhalen met deze checklist!

Fiscale eenheid voor de btw-aangifte

1. Zijn jouw ondernemingen financieel met elkaar verweven?

Om financieel verweven te zijn moet moeten de aandelen van jouw ondernemingen voor minimaal 50% van iedere onderneming in dezelfde handen zijn. Anders kun je geen fiscale eenheid oprichten

2. Zijn jouw ondernemingen organisatorisch met elkaar verweven?

Al jouw ondernemingen moeten een overkoepelende organisatie of leiding hebben, die de afzonderlijke leiding bij de verschillende ondernemingen aanstuurt.  De overkoepelende organisatie heeft de hoogste macht. Als dit niet geregeld is, kun je geen fiscale eenheid oprichten.

3. Zijn jouw ondernemingen economisch met elkaar verweven?

Ondernemingen kunnen op verschillende manieren met elkaar economisch verweven zijn. Dit kan zijn omdat de ene onderneming de andere onderneming aanvult met haar activiteiten. Je spreekt van economisch verweven, wanneer een onderneming minimaal voor de helft van haar activiteiten ondersteunend is voor de andere onderneming.

4. Zijn jouw ondernemingen gevestigd in Nederland?

Om een fiscale eenheid te vormen moeten jouw ondernemingen in Nederland zijn gevestigd. Er zijn uitzonderingen mogelijk. Dan gaat het om de onderneming die een vaste inrichting in Nederland heeft, of wanneer twee Nederlandse dochterondernemingen een buitenlandse moederonderneming hebben.

5. Zijn jouw ondernemingen zelfstandig?

De ondernemingen moeten door de Belastingdienst worden erkend als zelfstandige ondernemers. Ook moet minimaal één van de ondernemingen een rechtspersoonlijkheid bezitten. Twee eenmanszaken  kunnen dus geen fiscale eenheid vormen. Er moet altijd een combinatie zijn met minstens één BV, CV, stichting of vereniging.

Heb jij alle checks met ‘ja’ kunnen beantwoorden? Dan zou je dus een fiscale eenheid kunnen vormen voor de omzetbelasting

Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting

Om een fiscale eenheid te kunnen vormen voor de vennootschapsbelasting moet je aan wat strengere eisen voldoen dan aan de financiële, organisatorische en economische verwevenheid voor de fiscale eenheid van omzetbelasting. Om een fiscale eenheid te vormen dienen de bedrijven voor minstens 95% een aandeel in een dochterbedrijf te hebben.

 

Als je aan alle genoemde voorwaarden voldoet dan is de fiscale eenheid wellicht iets voor jouw onderneming! Wil je het zeker weten? Een belletje is genoeg om te te laten adviseren door onze fiscalisten. Je kunt overigens ook gewoon direct contact opnemen

Meer lezen?

Comments are closed.