Bitcoin blijft ongekend populair. De koers van de Bitcoin is enorm volatiel maar daarnaast zien we een gigantische ‘fear of missing out’. Voor sommige ondernemers is dit een reden om vanuit een BV te investeren in de populaire cryptomunt. Dit is echter niet zonder risico’s. Mocht de koers in de toekomst instorten, zal de ondernemer dubbel verlies lijden: je bent de inleg kwijt en de Belastingdienst zou het verlies als onzakelijk kunnen beschouwen. Daardoor kan het verlies niet ten laste van de BV worden genomen, en wordt het dus een privé post.

In een voorbeeld kan bovenstaande als volgt worden weergegeven: de BV investeert voor een bedrag van €50.000,- in Bitcoins. In het begin profiteert de BV van een stijgende koers, maar dan stort de koers ineen. De kans dat de Belastingdienst het verlies – vanwege het speculatieve karakter – als onzakelijk zal aanmerken, is erg groot. De aanvankelijke investering zal worden gezien als een privé-onttrekking die niet mag worden afgeboekt: over de €50.000,- zal moeten worden afgerekend als ware het een dividenduitkering.

Lenen aan DGA

Het lenen van de BV aan de DGA om Bitcoins te kopen, is eveneens niet zonder gevaar. Na het barsten van de bubbel kan het lastig zijn om de lening terug te betalen. De regels met betrekking tot het terugbetalen van de lening (inclusief rente) gelden onverminderd. Oppassen dus.

De Autoriteit Financiële Markten is al langer bezorgd over de ontwikkelingen rond Bitcoin. Waar beleggingsondernemingen recentelijk werden gewezen op hun algemene zorgplicht, pleit de toezichthouder nu zelfs voor een verbod op riskante beleggingsproducten. Hoewel een verbod op cryptomunten moeilijk zal zijn, lijkt het wel mogelijk om de handel in derivaten aan banden te leggen.

Meer lezen?