Dat er veel voordelen zitten aan het ondernemen vanuit een BV, dat is niks nieuws. Wat betreft de aansprakelijkheid is het alleen maar aan te raden om, zo snel mogelijk, vanuit een BV te opereren. Fiscaal gezien bestaat er echter nog een drempel waaronder het soms aantrekkelijk blijft om vanuit een eenmanszaak of VOF te ondernemen. Het is een afweging die je als ondernemer zult moeten maken. Maar, het nieuwe pensioenakkoord zal hoogstwaarschijnlijk meer gewicht in de schaal liggen en de keuze voor een BV nog aantrekkelijker maken. Lees hier waarom!

Nieuw pensioenakkoord

Op 5 juni 2019 is er na langdurig overleg een principeakkoord gesloten met betrekking tot het verbeteren van het pensioenstelsel. Dit principeakkoord zal er onder andere voor gaan zorgen dat ZZP’ers zich verplicht moeten verzekeren voor de AOV. De AOV staat voor ‘arbeidsongeschiktheidsverzekering’. Dit klinkt natuurlijk alleen maar positief, want wie arbeidsongeschikt raakt zal daardoor niet met lege handen kunnen staan. Er kleeft echter een heel groot nadeel aan deze verzekeringsplicht: de bijdrage is hoog, heel hoog.

Omslagpunt

Als je nog niet op het omslagpunt zit, dat wil zeggen een jaarwinst van €100.000 of lager, is het in beginsel fiscaal voordeliger om vanuit een eenmanszaak te ondernemen. Dit zal een voordeel opleveren van maximaal €10.000 per jaar. De premieplicht voor de AOV ligt gemiddeld op €7.000 per jaar. Dat te weten is het financiële verschil ten hoogste €3.000, maar vaak is er zelfs helemaal geen voordeel meer. Wat betekent dit concreet? Dat de financiële voordelen van een eenmanszaak of V.o.F (in de toekomst) niet meer (zullen) opwegen tegen de voordelen van een BV. De aansprakelijkheid is daarvan de meest vanzelfsprekende, maar een BV kent nog vele andere voordelen.

Versobering fiscale voordelen vanaf 2020

Niet alleen zullen ZZP’ers een deel van hun inkomen moet afstaan aan de AOV, ook zullen zij de komende tien jaar meer nadeel ondervinden. Het kabinet heeft is van plan de zelfstandigenaftrek binnen tien jaar te verlagen van €7280 naar €5000 per jaar. Dit wordt gedaan omdat de wens bestaat het verschil tussen zelfstandigen en mensen in loondienst te verkleinen. Nog meer redenen dus om zo snel mogelijk over te stappen naar een BV.

Verwacht wordt dat ZZP’ers zich massaal zullen uitschrijven bij de KvK zodra het financieel minder voordelig wordt. Om toch door te gaan met ondernemen wordt het aantrekkelijker om dat te doen in de vorm van een BV.

Via Firm24 kan je snel en goedkoop overstappen naar BV. Benieuwd naar de meest geschikt manier voor jou om over te stappen? Doe hier de check.