Op 15 september 2015 heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2016 bij de Tweede Kamer ingediend. Uit dit pakket hebben wijde belangrijkste wijzigingen voor ondernemers op een rijtje gezet:

 • Belasting op vermogen omlaag;
 • Nieuwe subsidie voor startende onderneming;
 • Belastingontwijking bij emigreren voorbij;
 • Elektrisch rijden op de schop; en
 • Ook de DGA mag met pensioen.

Belasting op vermogen omlaag

Box 3 gaat vanaf 1 januari 2017 meer aansluiten op de huidige situatie. Tot op nu werd in box 3 vermogen belast a 30%, waarbij van een fictief rendement van 4% werd uitgegaan. Dit rendement is al jaren voor een grote groep belastingplichtigen niet reëel. Tot een vermogen van €75.000 wordt het rendement 2,9% i.p.v. de huidige 4%. Het rendement gaat toenemen naarmate de vermogensinkomsten toenemen. Immers, met veel geld is het gemakkelijker om meer geld te maken, zo luidt de denkwijze.

Daarnaast is er iets meer vermogen onbelast. Het heffingsvrij vermogen gaat naar € 25.000 per persoon. Het rendement bij beleggingen is hoger is dan bij spaargeld. Er wordt ervan uitgegaan dat hoe hoger het vermogen in box 3, hoe groter het beleggingsdeel zal zijn. Daarom komen er drie nieuwe schijven, ieder met een andere belastingtarief, die de verhouding aangeven tussen spaargeld en beleggingen.

Nieuwe subsidie voor startende onderneming

Het samenvoegen van de RDA (research- en developmentaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting) en de S&O (speur- en ontwikkelingsaftrek in de loonbelasting) maakt zaken een stuk overzichtelijker voor iedereen die zich bezig houdt met speur- en ontwikkelingswerk. Naast de loonkosten vallen nu ook andere kosten en uitgaven onder één fiscale regeling.

De gevolgen zijn:

 • Voor kosten tot € 350.000 geldt een afdrachtvermindering van 16% i.p.v. 14%. Daarboven is de afdrachtvermindering 32% i.p.v. 35%
 • Het starterspercentage gaat van 50% naar 40%
 • Er is geen plafond in de S&O-afdrachtvermindering

Belastingontwijking bij emigreren voorbij

Er komt een einde aan de conserverende aanslag waar tot op heden een uitstel van betaling over werd verleend. Ook komen de mogelijkheden voor emigrerende aanmerkelijkbelanghouder om na verloop van 10 jaar de aanslag kwijt te schelden, of om over 90% van de waarde van de aandelen een dividend uit te keren, te vervallen. Deze maatregelen gaan met terugwerkende kracht gelden per publicatiedatum om misbruik te voorkomen, oftewel per 15 september 2015.

Elektrisch rijden op de schop

Het kabinet komt met een pakket aan maatregelen, dat verduurzamen efficiënter stimuleert, de autobelastingen op termijn beter uitvoerbaar maakt en de belastinginkomsten stabieler. Ook wordt de automarkt minder verstoord door fiscaal beleid.

Deze maatregelen zijn de volgende:

 • Het aantal bijtellingscategorieën gaat van vier naar twee en het algemene bijtellingspercentage gaat voor niet elektrische auto’s van 25 naar 22. Dit zal geleidelijk gebeuren en in 2020 afgerond zijn;
 • De tarieven van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) gaan tot 2020 geleidelijk omlaag met gemiddeld 12%. Tegelijkertijd gaat het vaste bedrag per verkochte auto – dat niet aan de CO2-uitstoot gekoppeld is – omhoog.
 • De fiscale stimulering van nul-emissie voertuigen blijft in stand en de fiscale stimulering van plug-in hybridevoertuigen wordt verminderd;
 • Voor elektrische nul-emissie personenvoertuigen gaat een aftopping in de bijtelling gelden; en
 • De motorrijtuigenbelasting (MRB) gaat per 2017 gemiddeld met 2% omlaag voor reguliere personenvoertuigen en stijgt voor de meest vervuilende dieselauto’s per 2019.

Ook de DGAmagmet pensioen

Het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) valt niet onder de Pensioenwet. Een DGA kan zijn pensioen laten uitvoeren door zijn BV: pensioen in eigen beheer. Door verschillende omstandigheden leidt pensioen in eigen beheer tot problemen. Ook de politiek onderkent dit. Vandaar dat de staatssecretaris van Financiën zoekt naar mogelijke oplossingen voor deze problemen.

Meer Lezen?