17 March 2022

Als ondernemer sparen voor je pensioen? Lees dit eerst!

Als ondernemer sparen voor je pensioen? Lees dit eerst!

Als ondernemer ben je niet verplicht om een pensioen op te bouwen. Om toch te sparen voor een oudedagsvoorziening, zijn er verschillende alternatieven beschikbaar voor ondernemers. Maar welke manier is nu het voordeligst? Onze fiscalist Rick Schmitz zet de verschillende mogelijkheden voor de BV-ondernemer op een rijtje, inclusief de voor- en nadelen.

Optie 1: Sparen voor je pensioen in privé

Je kunt ervoor kiezen om in privé een som geld op te potten als oudedagsvoorziening. De winst van de BV moet dan eerst worden uitgekeerd naar het privé vermogen door middel een dividenduitkering. Deze uitkering vanuit de BV is tegen 26,9% belast, waardoor de effectieve belastingdruk op 40% uitkomt (inclusief vennootschapsbelasting).

Voordelen sparen in privé

Deze optie heeft de volgende voordelen:

 • Je kunt direct over het geld beschikken, in plaats van te wachten tot je pensioengerechtigde leeftijd. Het geld is dus direct van jou, niemand gaat je vertellen dat het geld vast staat;
 • Een eventueel zakelijk faillissement vormt daarbij geen risico voor de pensioenvoorziening. Immers, indien de BV failliet gaat, dan valt het privévermogen buiten de failliete boedel.

Nadelen sparen voor je pensioen in privé

Naast de hiervoor genoemde voordelen brengt de eerste optie de volgende nadelen met zich mee:

 • Privé-vermogen valt in box 3 van de inkomstenbelasting. Dit houdt in dat er jaarlijks een effectieve belasting van 1,2% over het vermogen is verschuldigd;
 • Van het te beleggen vermogen is reeds een deel afgedragen aan de Belastingdienst (vennootschapsbelasting en dividendbelasting). Hierdoor blijft er minder kapitaal over;
 • Directe beschikkingsmacht over het geld kan ook een nadeel zijn voor sommige ondernemers. Zo kan het bijvoorbeeld aanlokkelijk zijn om de pensioenpot voor morgen op dit moment aan te wenden voor de aankoop van bijvoorbeeld een auto.

Optie 2: Sparen in een pensioen-BV

De tweede mogelijkheid om te sparen voor het pensioen is opbouw via de BV. Dit kan je beter niet doen in de werkmaatschappij in verband met de aansprakelijkheden. De meeste ondernemers kiezen er bij deze variant voor om de holding als pensioen-BV te gebruiken. Wanneer je een bepaald gedeelte van de winst aan de pensioenpot doteert, dan is er over dit gedeelte van de winst geen vennootschaps- of dividendbelasting verschuldigd. Dit levert een besparing op van 40%. Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd zal de holding een maandelijkse uitkering verschuldigd zijn aan jou in privé. Over deze uitkering is bij een modaal pensioen relatief weinig belasting verschuldigd. Dit komt doordat de uitkering tegen de progressieve tarieven in box 1 is belast.

Voordelen sparen in een pensioen-BV

Wanneer je pensioen opbouwt in de BV heeft dit de volgende voordelen:

 • Je hoeft geen vennootschaps- of dividendbelasting te betalen over het gedeelte dat wordt gespaard voor het pensioen;
 • Je houdt het pensioendeel in je eigen BV, waardoor er meer geld in de BV zit. Dit geld kan worden gebruikt voor investeringen;
 • De belastingclaim wordt doorgeschoven tot pensioengerechtigde leeftijd.

Nadelen sparen in een pensioen-BV

Pensioensparen in een BV brengt risico’s met zich mee. De belangrijkste kunnen als volgt worden opgesomd:

 • Door het pensioenkapitaal te herinvesteren wordt een risico gelopen. Investeringen kunnen immers minder opleveren dat verwacht;
 • Wanneer de BV onvoldoende financiële middelen heeft om aan de pensioenverplichtingen te voldoen, dan is de BV in gebreke. Dit houdt in dat de BV de volledige claim van de pensioengerechtigde in één keer moet uitbetalen (ook als de pensioengerechtigde daar geen wens toe heeft). Aangezien het volledige pensioenbedrag in de regel relatief hoog is, zou de uitkering daarmee in de hoogste schijf van box 1 (49,5%) worden belast. Daarbij komt dat er een wettelijke revisierente van 20% wordt aangenomen waardoor je feitelijk 69,5% belasting dient te betalen over je pensioen;
 • Het bovenstaande kan zich tevens voordoen bij de tussentijdse verkoop van de onderneming of bij een verlaging van de waarde van de activa. Denk hierbij aan de vermindering van de waarde van onroerend goed;
 • In geval van echtscheiding bestaat de verplichting om de partner ‘af te kopen’. De partner heeft namelijk recht op de helft van het opgebouwde pensioen. Dit zou leiden tot een zeer hoge claim, de BV bindt zich om levenslang uitkeringen te blijven doen.

Optie 3: Sparen met een lijfrentepremie bij een lijfrenteaanbieder

Als derde mogelijkheid kan de BV-ondernemer een lijfrenteaanbieder inschakelen voor de opbouw van het pensioen. Dit is een verstandige keuze, zeker voor de niet financieel/fiscaal onderlegde ondernemer. Je betaalt een maandelijks of jaarlijks bedrag (de lijfrentepremie) aan een lijfrenteaanbieder die beschikt over een AFM- of bankenvergunning. Dit is vaak een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. Over de lijfrentepremie is geen winst- of dividendbelasting verschuldigd. Ook hoeft er geen loon- of inkomstenbelasting over betaald te worden. Op het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt, zal de lijfrenteaanbieder periodieke uitkeringen aan je gaan doen vanuit het opgebouwde kapitaal. De toekomstige pensioenuitkeringen zijn belast in box 1 tegen het progressieve tarief.

Voordelen sparen bij een lijfrenteaanbieder

Sparen via een lijfrenteaanbieder heeft de volgende voordelen:

 • Het levert gemak op, een professionele aanbieder keert een vast bedrag uit voor de rest van je leven;
 • De totale som van de vergoedingen is bij een lang leven een stuk hoger dan de originele inleg.

Nadelen sparen bij een lijfrenteaanbieder

 • Deze variant is relatief duur, je betaalt de lijfrenteaanbieder voor hun diensten;
 • Je hebt het geld niet langer in eigen beheer en kunt het dus niet langer gebruiken voor investeringen;
 • Wanneer je voortijdig overlijdt hebben je nabestaanden geen recht op de afgedragen premie. Jij bent immers de enige die (indien nog in leven) bij ingang van je pensioen recht heeft op de uitkering.

Conclusie

Het pensioenwezen is een ingewikkelde markt. Zonder fiscale, financiële en juridische begeleiding is het voor een BV-ondernemer vaak een zware opgaaf om de oudedagsvoorziening goed te regelen. Als ondernemer kun je ons en onze partners uiteraard altijd even bellen voor begeleiding. Zo kunnen we je doorverwijzen voor de beste hulp!

Meer lezen

mai_7ea7c6ef2b
Mai Hoenjet
Gepubliceerd op 17 March 2022

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31(20) 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00