Wetswijziging rondom de Turboliquidatie

15 november 2023 is er een nieuwe wet in werking getreden: de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie. Deze wet is een aanpassing van de huidige wet turboliquidatie. Er was behoefte aan een wijziging van de wetgeving omdat bestuurders misbruik konden maken van turboliquidatie. In dit artikel leggen we je kort uit wat ook alweer een turboliquidatie is en wat de wijzigingen van deze wet voor jou als ondernemer inhouden.

Turboliquidatie: wat is het?

‘Turboliquidatie’ is een juridische term. Simpel gezegd is het een mogelijkheid om je BV te beëindigen als er geen geld meer in zit. De turboliquidatie zorgt ervoor dat er geen, zoals bij een normale liquidatie, afwikkeling van het vermogen hoeft plaats te vinden. Een turboliquidatie scheelt je dus veel werk. De BV houdt op met bestaan op het moment dat het besluit tot ontbinding van de BV wordt gedaan. Vervolgens wordt deze ontbinding opgegeven in het Handelsregister, zodat algemeen bekend is dat jouw BV niet meer bestaat.

Achtergrond van de wetswijziging

Turboliquidatie heeft als doel lege ‘rechtspersonen’ op een makkelijke en goedkope manier te ontbinden. Dat is erg voordelig voor bestuurders van zo’n leeg rechtspersoon. Echter, het bood ook een mogelijkheid tot misbruik. Als bestuurder van een BV hoef je namelijk bij een turboliquidatie geen verantwoording af te leggen over de jaarrekening, omdat die niet hoeft te worden opgesteld bij een turboliquidatie. Ook zijn bestuurders bij een turboliquidatie niet verplicht tot het informeren van schuldeisers over de ontbinding, waardoor schulden kunnen worden achtergehouden. Vanwege de verwachte stijging van het aantal faillissementen als gevolg van de coronapandemie, werd verwacht dat er meer misbruik zou worden gemaakt van de turboliquidatie, waarmee schuldeisers worden benadeeld. Tegen deze achtergrond is besloten om de wetgeving omtrent de turboliquidatie te wijzigen.

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

Het voornaamste doel van de wetswijziging is het verbeteren van de (informatie)positie van schuldeisers. De wetswijziging heeft twee belangrijke veranderingen: bestuurders moeten meer documenten aanleveren en het Openbaar Ministerie heeft meer mogelijkheden om een bestuursverbod op te leggen aan bestuurders die misbruik maken van turboliquidatie. Hieronder meer uitleg over deze wijzigingen.

Uitbreiding informatieplicht bestuurders

Als je gebruik wilt maken van een turboliquidatie, moet je als bestuurder binnen twee weken na het besluit tot ontbinding verschillende documenten aanleveren bij het Handelsregister. Deze documenten bevatten financiële gegevens en gegevens over de ontbinding zelf. Wat betreft financiële gegevens, ben je verplicht tot aanleveren:

  • Een balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de BV is ontbonden of;
  • Het voorafgaande boekjaar als er op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt.

Naast financiële gegevens, moet je ook gegevens aanleveren over de ontbinding zelf:

  • Een beschrijving van de oorzaak van het ontbreken van geld in de onderneming. Deze verplichting geldt zowel als er een feitelijke vereffening heeft plaatsgevonden vóór de ontbinding als in het geval dat schuldeisers onbetaald zijn achtergelaten. Hierbij moet dan worden benoemd wat de redenen zijn.

Als er in strijd wordt gehandeld met deze verplichtingen heb je als bestuurder een economisch delict gepleegd. Er kan je dan een boete worden opgelegd van maximaal €22.500 en een schuldeiser heeft het recht om via de kantonrechter inzage in de administratie van je BV te verzoeken.

Uitbreiding mogelijkheden OM voor opleggen civielrechtelijk bestuursverbod

De tweede belangrijke wetswijziging van de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie is dat het Openbaar Ministerie meer mogelijkheden verkrijgt om te verzoeken tot een civielrechtelijk bestuursverbod. Dit civielrechtelijke bestuursverbod houdt in dat het Openbaar Ministerie aan de rechter kan verzoeken dat een bestuurder een bestuursverbod van rechtspersonen krijgt voor een bepaald aantal jaar. Je kunt dan voor dat bepaalde aantal jaar geen bestuurder meer zijn van een rechtspersoon. Zo’n bestuursverbod wordt in het handelsregister opgenomen, zodat anderen ook weten dat de bestuurder niet bevoegd is tot besturen. Tot aan de wetswijziging kon het OM alleen een bestuursverbod opleggen als er sprake was van faillissementsfraude. Door de wetswijziging zijn er meer mogelijkheden gekomen waarop het OM kan verzoeken tot een bestuursverbod, namelijk:

  • Als in strijd is gehandeld met de informatieverplichtingen bij turboliquidatie, zoals in vorig kopje uitgelegd;
  • Als de bestuurder doelbewust heeft gehandeld om schuldeisers te benadelen;
  • Als de bestuurder in twee jaar tijd minstens twee keer betrokken is geweest bij een turboliquidatie of faillissement, waarbij de bestuurder een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. Hierbij is belangrijk dat deze betrokkenheid pas geldt vanaf de inwerkingtreding van de wet, en dus niet voor gevallen voor die tijd. 

Vanwege het ‘Tijdelijke’ component van deze wet, zal de wetgeving omtrent Turboliquidatie in eerste instantie voor een periode van twee jaar gelden. Uiterlijk 21 maanden na inwerkingtreding van de wet zal een evaluatie naar het parlement worden gestuurd, waarna duidelijk wordt of de nieuwe bepalingen ook na die tijd blijven gelden.

Wat betekent deze wet dus voor jou als bestuurder? 

Een turboliquidatie zal minder makkelijk gaan; er komen namelijk meer administratieve verplichtingen bij, waarover je meer verantwoording moet afleggen. Bestuurders die misbruik maken van turboliquidatie plegen een economisch delict, waardoor je kans hebt op een boete van tot wel €22.500,-. Ook heeft het Openbaar Ministerie meer mogelijkheden om bestuurders, bij misbruik van de turboliquidatie, een bestuursverbod op te leggen waardoor je voor een aantal jaar geen bestuurder kunt zijn van een onderneming.

Slot

Heb je meer vragen over wat turboliquidatie is, wanneer jij ervan gebruik kunt maken of hoe dit dan in zijn werk gaat, dan ben je bij Firm24 aan het juiste adres! Onze adviseurs kunnen je hierbij helpen. Eerst liever de opties bekijken? Ook dat kan. Onze adviseurs willen graag met je sparren tijdens een gratis checkgesprek

Maeve Faber linkedin
Maeve studeert Msc Commerciële Rechtspraktijk (privaatrecht) en schrijft daarnaast graag over ondernemersrecht.
Bijgewerkt op 9 januari 2024
Gepubliceerd op 22 december 2023

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24