1

Leaseovereenkomst (auto)

Leg de voorwaarden vast waaronder een werknemer gebruik maakt van een auto van de zaak. Leg goed uit waarom de werknemer de auto nodig heeft voor het werk. Zo niet, dan loop je kans dat de fiscus de auto aanmerkt als verkapt loon.

2

Vaststellingsovereenkomst ontbinding arbeidsovereenkomst

Soms eindigt een arbeidsrelatie vroeger dan u wilt. Dit doet u door uw afspraken goed vast te leggen.

3

Arbeidsovereenkomst BV - bestuurder

Als DGA bent u ook werknemer. Er is een arbeidscontract nodig om dat vast te leggen.

4

Arbeidsovereenkomst (min-max contract) voor (on)bepaalde tijd

Leg een arbeidsrelatievast met een medewerker die op flexibele basis werkt. Hiermee houdt u de loonverplichting laag in de gevallen dat er weinig werk is.

5

Arbeidsovereenkomst (nul-uren contract) voor (on)bepaalde tijd

Leg een arbeidsrelatievast met een medewerker die op flexibele basis werkt. Hiermee houdt u de loonverplichting laag in de gevallen dat er weinig werk is.

6

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Ga een langetermijn relatie aan met uw beste medewerkers. Ook hier wilt u goed vastleggen wat de rechten en plichten worden.

7

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Ga een korte arbeidsovereenkomst aan met je vaste krachten. Houd je aan de regels voor opvolgende contracten!

8

Stageovereenkomst

U wilt een student aannemen die wat wil leren. U wilt niet voor langere tijd vast komen te zitten en sluit dus een stageovereenkomst af.

9

Brief proeftijd ontslag

Het is niet leuk, maar soms voldoet een medewerker niet en blijkt dat al tijdens de proeftijd. Beter vroeg dan laat. Maar u dan nog wel formeel opzeggen. Dat doet u met deze brief.

10

Brief ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is nooit leuk, maar soms is het nodig. Zorg dat u aan de wettelijke vereisten daarvoor voldoet.

11

Gebruikersovereenkomst laptop

Leg de voorwaarden vast waaronder uw werknemers gebruik kunnen maken van een laptop.

12

Gebruikersovereenkomst mobiele telefoon

Leg de voorwaarden vast waaronder een werknemer gebruik maakt van een bedrijfstelefoon. Leg goed vast dat het noodzakelijk is voor bedrijfsdoeleinden. Als u dat niet doet kan het gebruik door de fiscus worden aangemerkt als verkapt loon.

13

Getuigschrift

Als goed werkgever geeft u een onderbouwde beoordeling over het functioneren van uw ex-werknemer

14

Modelbrief verbetertraject

Om een werknemer aan te sporen beter te presteren gebruikt u deze brief. Dit is ook van belang voor uw dossier, voor het eventuele geval dat u in een beeindigingstraject terecht komt.

15

Brief opzegging door werknemer

Ben jij klaar met je baan en wil je stoppen? Good for you, maar pak dit wel goed aan. Met onze modelbrief opzegging door werknemer zeg je op de juiste manier jouw baan op.

16

Brief opzegging door werkgever

Met deze brief zegt u een arbeidscontract op als werkgever

17

Geheimhoudingsverklaring

Leg bedrijfsgevoelige informatie vast wanneer je in contact treedt met andere partijen.

18

Opleidingsovereenkomst

Als je je medewerker wilt opleiden, dan kost dat geld. Je wilt dan vastleggen onder welke voorwaarden dat gebeurt, en bijvoorbeeld voorkomen dat hij meteen na het einde van de opleiding de deur uit loopt.

19

Overeenkomst van Opdracht (Zakelijke Dienstverlening)

Als u in de zakelijke dienstverlening aan de slag gaat is het verstandig om van te voren goed de afspraken vast te leggen over het te verrichten werk. Prijs, opdracht, aansprakelijkheden, alles legt u vast in deze overeenkomst.

20

Overeenkomst van opdracht

Gebruik deze overeenomst van opdracht om de afspraken vast te leggen waaronder de opdracht wordt uitgevoerd. Vul specifieke bepalingen

21

Wederzijdse intentieverklaring

Indien je in onderhandeling treedt met een ander is het van te voren verstandig om de voorwaarden en doelstelling van de onderhandeling vast te leggen, en de intentie van partijen uit te spreken om er met elkaar uit te komen.

22

Privacy Verklaring

Als je een website hebt, hebt je al snel een privacy verklaring nodig.

23

Algemene voorwaarden thuiswinkel - neutrale versie

Als u een thuiswinkel start krijgt u te maken met veel opdrachtgevers en leveranciers. Leg al uw belangrijkste afspraken in één keer vast met dit stuk.

24

Algemene voorwaarden (Artiesten)

Leg als artiest in één keer vast onder welke voorwaarden u elke opdracht accepteert. Daarmee wijst u de belangrijkste aansprakelijkheden af en stelt u de voorwaarden waaronder u werkt.

25

Algemene voorwaarden (bouw en aanneming)

Als u in de bouw aan de slag gaat en opdrachten accepteert loopt u voor u het weet allerlei risico's op aansprakelijkheden. Gebruik daarom één document om al uw overeenkomsten in een keer goed af te dekken.

26

Algemene Voorwaarden (dienstverlening)

Als u in de zakelijke dienstverlening aan de slag gaat en opdrachten accepteert loopt u voor u het weet allerlei risico's op aansprakelijkheden. Gebruik daarom één document om al uw overeenkomsten in een keer goed af te dekken.

27

Algemene voorwaarden ICT

Als u in de IT dienstverlening aan de slag gaat en opdrachten accepteert loopt u voor u het weet allerlei risico's op aansprakelijkheden. Gebruik daarom één document om al uw overeenkomsten in een keer goed af te dekken.

28

Voorbeeld offerte

Loon na werken. Maar ook dat moet worden geadministreerd.

29

Betalingsherinnering

Niet alle debiteuren betalen even keurig. Spoor ze aan voordat je tot drastischere maatregelen over gaat.

30

Disclaimers

Als u een website heeft, dan is het verstandig om de gebruikers van de website te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw informatie. je wijst alle aansprakelijkheid van de hand met deze disclaimers.

31

Ingebrekestelling openstaande facturen

Als een opdrachtgever of wederpartij jouw rekening niet betaalt moet je in actie komen. Dat doe je formeel door met deze brief ingebreke te stellen.

32

Modelovereenkomst van opdracht (gastdocent masterprogramma)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

33

Modelovereenkomst van opdracht (kunst- en cultuureducatie)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

34

Modelovereenkomst van opdracht (onderwijs mbo/hbo, geen gezag)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

35

Modelovereenkomst van opdracht (onderwijs muziekschool)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

36

Modelovereenkomst van opdracht (DJ, music & entertainment)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

37

Modelovereenkomst van opdracht (optreden artiestengezelschap)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

38

Modelovereenkomst van opdracht optreden (individuele artiest)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

39

Modelovereenkomst van opdracht (aanneming)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

40

Modelovereenkomst van opdracht (algemeen - tussenkomst)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

41

Modelovereenkomst van opdracht (geen verplichting tot persoonlijke arbeid, belastingdienst)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

42

Modelovereenkomst van opdracht (geen werkgeversgezag, belastingdienst)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

43

Modelovereenkomst van opdracht (inhuur externe deskundigheid)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

44

Modelovereenkomst van opdracht (tennisleraar)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

45

Modelovereenkomst van opdracht (duurwaarneming huisarts)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

46

Modelovereenkomst van opdracht (incidentele waarneming huisarts)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

47

Modelovereenkomst van opdracht (praktijkmedewerking mondhygiënist)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

48

Modelovereenkomst van opdracht (praktijkmedewerking paramedici)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

49

Modelovereenkomst van opdracht (praktijkmedewerking tandartsen)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

50

Modelovereenkomst van opdracht (tandheelkundige dienstverlening)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

51

Modelovereenkomst van opdracht (tijdelijke waarneming huisarts)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

52

Modelovereenkomst van opdracht (tijdelijke waarneming verloskundigen)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

53

Modelovereenkomst van opdracht (ICT professionals)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

54

Modelovereenkomst van opdracht (software & games ontwikkelaar)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

55

Modelovereenkomst van opdracht (beroepsgoederenvervoer)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

56

Modelovereenkomst opdracht (artiesten)

57

Modelovereenkomst van opdracht (vervoersovereenkomst eigen rijder)

Als u als ZZP-er aan de slag gaat moet u een overeenkomst van opdracht sluiten met uw opdrachtgever. Als u dit model gebruikt, weet u zeker dat de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking ziet.

58

Verklaring Artiestenregeling

Als artiest wil je niet na een avondje draaien worden aangemerkt als werknemer. Daarvoor hoef je niet speciaal een overeenkoms van opdracht aan te gaan, iedere keer. Het volstaat om deze verklaring mee te sturen bij de opdrachtbevestiging. Als de rekening wordt betaald geldt dat als acceptatie van deze verklaring: dat is ook een overeenkomst.

59

Modelovereenkomst van opdracht (aanneming)

Als u in de bouw aan de slag gaat is het verstandig om van te voren goed de afspraken vast te leggen over het te verrichten werk. Prijs, werk, oplevering, alles legt u vast in deze overeenkomst.

60

Modelovereenkomst van Opdracht (ICT Professionals)

Als u in de IT dienstverlening aan de slag gaat, leg dan goed de afspraken vast waaronder u gaat werken en wat er van u verlangd wordt. Prijs, termijn, werk, alles legt u hierin vast.

61

End user license agreement

Overeenkomst tussen de eigenaar van software en de eindgebruiker

62

Huurovereenkomst winkelruimte

Een winkelruimte huren is niet niets, zorg dus voor een goede en duidelijke huurovereenkomst winkelruimte. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en valt er misschien nog wat te onderhandelen.

63

Distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst is onmisbaar voor iedere distributeur of leverancier. Hiermee kan jij jezelf en je onderneming beschermen tegen risico’s. Met onze modelovereenkomst vergeet je niets.

64

Licentieovereenkomst software

Als u computersoftware ontwikkelt kunt u dat commercieel uitnutten met gebruik van deze overeenkomst. U laat gebruikers betalen voor het gebruik daarvan. U kunt het ook gebruiken binnen uw holdingstructuur, door uw software in uw priveholding onder te brengen, en het gebruik in licentie te geven van uw werkmaatschappij. Wel zo veilig.

65

Service Level Agreement (SLA)

Als je software als dienst of product aanbiedt, dan heb je deze overeenkomst nodig om afspraken tussen aanbieder en afnemer vast te leggen.

66

Aandeelhoudersovereenkomst

De statuten van de vennootschap bepalen hoe om te gaan met de aandelen. De onderlinge verhouding tussen aandeelhouders leg je vast in deze overeenkomst

67

SaaS overeenkomst

Licentieer uw software met behulp van deze overeenkomst

68

Overeenkomst Vennootschap onder Firma

Als u een vennootschap onder firma aangaat met een zakenpartner kunt u dezelfde dag al aan de slag. U hoeft geen overeenkomst met elkaar aan te gaanm, maar dat is erg onverstandig. Hierin legt u vast wat de afspraken zijn omtrent winst, verlies, voorschotten, ziekte, concurrentie na uittreden, etc.

69

Optieovereenkomst

Koopoptie op aandelen uitgeven

70

Bekrachtigingsverklaring

Bekrachtig handelingen van de BV i.o.

71

Geldleningsovereenkomst

Leen geen geld (uit) zonder geldleningsovereenkomst. Met ons voorbeeld geldleningsovereenkomst kan je makkelijk zelf zo’n geldleningsovereenkomst maken en heb je afspraken op een rij.

72

Koopovereenkomst aandelen

Het kopen van een bedrijf gaat in twee stappen. Eerst sluit u een overeenkomst waarin de voorwaarden staan van de aandelenkoop. Dan gaat u met de verkoper naar de notaris om die overdracht vast te leggen. Dit is stap 1.

73

Overeenkomst ontwikkeling en levering software applicatie

Als je software wilt laten maken én in eigendom wilt krijgen, leg dan die afspraken goed vast in deze overeenkomst. Een developer houdt anders namelijk het auteursrecht op zijn werk!

74

Overeenkomst ontwikkeling en levering website

Als je een website wilt laten maken én in eigendom wilt krijgen, leg dan die afspraken goed vast in deze overeenkomst. Een developer houdt anders namelijk het auteursrecht op zijn werk!

75

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerken met anderen is soms noodzakelijk. Leg uw beider rechten en plichten goed vast vooraf.

76

Huurovereenkomst inventaris (roerende zaken)

Met deze overeenkomst legt u de huur van inventaris vast. Dat is praktisch, want na enkele jaren weet niemand meer precies wat er onder de inventaris viel. Met deze overeenkomst voorkomt u dat.

77

Koopovereenkomst inventaris (roerende zaken)

Als je een winkel of horeca gelegenheid huurt of koopt is het soms handig om bestaande inventaris meteen over te nemen. Leg goed vast onder welke voorwaaden je dit doet met deze overeenkomst.

78

Akte tot Koop en Levering van Certificaten van Aandelen

79

Termsheet converteerbare leningsovereenkomst

Voordat u met een investeerder begint te onderhandelen over een converteerbare geldleenovereenkomst is het verstandig om de doelstelling, afspraken en feiten op papier te zetten. Dat neemt onduidelijkheid weg en is goed voor het onderhandelingsproces.

80

Converteerbare leningsovereenkomst

Als je wilt investeren in een klein bedrijf / start-up maar nog niet meteen wil verzanden in een discussie over waardering van de aandelen, is het handig om deze overeenkomst te gebruiken. Op een later moment wordt de lening omgezet in een aandelenparticipatie, en op dat moment vindt ook de waardering plaas. Voor die tijd weten jullie al wel waar je aan toe bent.

81

Managementovereenkomst

Als manager legt u de afspraken waaronder u werkt vast in een management overeenkomst

82

Koopovereenkomst domeinnaam

Met deze overeenkomst legt u de koop of verkoop vast van de domeinnaam van een website.

83

Overeenkomst uittreden vennoot uit Vennootschap onder Firma (VOF)

84

Rekening courantovereenkomst

Als directeur/eigenaar van uw eigen BV lopen uw privé financiën nog wel eens over in die van uw BV. Fiscaal mag u op deze manier tot € 17.500,= belastingvrij in het krijt staan bij uw BV. U moet dan wel een rekening-courantovereenkomst hebben. Anders loopt u het risico dat het het bedrag als lening wordt gezien waarover u rente dient te betalen aan uw BV.

85

Akte van Overdracht Intellectueel Eigendom

Gebruik deze overeenkomst om een auteursrecht aan iemand anders over te dragen. Dit kan een website zijn, maar bijvoorbeeld ook een feestconcept.

86

Zienswijzegeschrift Horeca

Met dit stuk kunt u uw zienswijzen kenbaar maken bij een mededeling van de Gemeente, dat niet een besluit is. Als u dat niet doet, komt de mededeling zonder weerwoord in het dossier. Dat is wellicht nadelig later, bijvoorbeeld bij vergunningkwesties. Tegen een besluit gebruikt u het bezwaarschrift.

87

Bezwaarschrift Horeca

Gebruik dit document om formeel in bezwaar te gaan tegen een beslissing van een overheidsinstantie over bijvoorbeeld uw drank- of exploitatievergunning.

88

Algemene Leveringsvoorwaarden

89

Algemene voorwaarden Freelancer

90

Toestemmingsvereiste (artikel 1:88 verklaring)

91

Modelbrief opzegging door Werknemer

92

Opzeggingsbrief huurovereenkomst winkelruimte (huurder)

Je wilt de huur opzeggen van de jou gehuurde winkelruimte. Waar moet je op letten en waar moet je aan voldoen? Wij helpen je met een correcte opzeggingsbrief huurovereenkomst winkelruimte!

93

Opzeggingsbrief huurovereenkomst winkelruimte (verhuurder)

Opzeggen van een huurovereenkomst winkelruimte is een zorgvuldige handeling. Zeg jij de huur niet op de juiste manier op dan zit je met een probleem. Met deze voorbeeld opzeggingsbrief is opzeggen makkelijk.

94

Oproepingsbrief algemene vergadering

Wil jij een Algemene Vergadering organiseren dan heb je een oproepingsbrief algemene vergadering nodig. Hier vind je een model oproepbrief zodat jij aan alle eisen voldoet!

95

Termsheet

96

Handelsagentuurovereenkomst

Deze handelsagentuurovereenkomst komt goed van pas indien je een handelsagent of een vertegenwoordiger inschakelt om te bemiddelen bij een verkoop.

97

Cessieovereenkomst

Cessie is de levering van vorderingen op naam. Met deze cessieovereenkomst zorg je er voor dat deze levering vloeiend verloopt.

98

Aanneemovereenkomst

Bij nieuwbouw tekent de klant niet alleen een koopcontract, maar ook een aanneemovereenkomst. Deze modelovereenkomst bezit alle benodigde rechten en plichten.

99

Formulier ontbinding koop webshop

Formulier voor het ontbinden van de koop van een product, de levering van digitale inhoud of het verrichten van diensten door een webshop.

100

Maatschapsovereenkomst

In de maatschapsovereenkomst zijn de onderlinge afspraken vastgelegd en worden de rechten en verplichtingen van de maten omschreven.

101

Verwerkersovereenkomst

De bewerkersovereenkomst is een contract waarin afspraken worden gemaakt over het verwerken van persoonsgegevens.

102

Commanditair vennootschapscontract

Het is aan te raden om bij het starten van een vennootschap een vennootschapscontract op te starten. Ondanks dat dit contract niet verplicht is, schept het wel veel duidelijkheid. In dit contract staan afspraken over de duur van de overeenkomst, de inbreng door de verschillende vennoten, de verdeling van winst en verlies en de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Kortom; alles wat je nodig hebt om je CV overzichtelijk te starten

103

Commissieovereenkomst

Met deze overeenkomst leg jij als principaal een commisionaris vast. Deze commissionaris werkt tegen een vergoeding en kan in jouw naam overeenkomsten sluiten.

104

Huurovereenkomst (7:230a)

Een kantoorruimte huren is niet niets, zorg dus voor een goede en duidelijke huurovereenkomst kantoorruimte. Met een handig rekenmodel zie je gelijk wat je maandelijks aan huur kan vragen/moet betalen.

105

Vaststellingsovereenkomst ontbinding vennootschap

Je kunt een vennootschapsovereenkomst voortijdig beëindigen als beide partijen het met elkaar eens zijn. De afspraken waaronder dat gebeurt leg je vast in deze overeenkomst.

106

Cookieverklaring

Een cookieverklaring is verplicht als je met cookies werkt. Met behulp van deze template kun je een cookieverklaring maken die aansluit bij jouw omstandigheden.