Copyright

Meer dan 40.000 BV's opgericht
9.5
uit 2179 beoordelingen
Veilig betalen
Ideal log PayPal logo

Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot nu en het logo van FIRM24 B.V., waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij FIRM24 B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: “FIRM24″). FIRM24 behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij FIRM24 en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FIRM24 is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan FIRM24).

FIRM24 heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van FIRM24, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

FIRM24 heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.