Switch Language

Wat is een Besloten vennootschap?

Lees hier alle essentiële informatie die jij moet weten over de besloten vennootschap

De besloten vennootschap (BV) is misschien wel de meest bekende rechtsvorm. De keuze voor deze rechtsvorm heeft vaak te maken met de aansprakelijkheid, de professionele uitstraling en ook biedt het fiscaal meer mogelijkheden.

Wat is een BV?

De BV is een rechtspersoon. Dit wil zeggen dat zij zelf rechtshandelingen kan aangaan en hier ook voor aansprakelijk gesteld kan worden. In het geval van een faillissement ben je daarom niet zelf aansprakelijk voor schulden aangegaan door de BV. Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan zoals behoorlijk bestuur en de zogenaamde dividend uitkeringstoets. Dit laatste houdt in dat de BV na het uitkeren van dividend nog minimaal een jaar aan haar verplichtingen moet kunnen voldoen.

Verschil Flex BV en gewone BV

Een Flex BV is een gewone BV. De reden dat er 2 termen in omloop zijn geraakt, hebben we te danken aan een wetswijziging van 1 oktober 2012. Omwille van de vereenvoudigde regels en procedures rond het oprichten van een BV, werd de BV als rechtsvorm als snel omgedoopt tot Flex BV.

Lees hier meer over de verschillen

De voordelen van een BV

Een BV oprichten heeft een groot aantal voordelen. Als aandeelhouder is het risico beperkt tot jouw inbreng in het kapitaal van de BV. Tevens biedt de BV je de mogelijkheid om fiscaal te plannen, in tegenstelling tot de eenmanszaak en vof. Hier zijn inkomsten direct belast in de inkomstenbelasting met de daarbij behorende tarieven. De BV biedt de mogelijkheid om je geld bijvoorbeeld eerst te herinvesteren voordat je dit uitkeert als dividend. Denk ook aan de professionaliteit die een BV met zich meebrengt, veel afnemers doen liever zaken met een BV, dit onder andere vanwege de grondige oprichtingsprocedure.

Lees hier meer over de verschillen.

De nadelen van een BV

Wanneer je een BV oprichten vergelijkt met het oprichten van een eenmanszaak, dan is de oprichting een stuk formeler. De BV wordt opgericht per notariële akte. De opstartkosten zijn daarom wat hoger. Daarnaast dien je een administratie bij te houden. Naast het voeren van de financiële administratie, doe je aangifte vennootschapsbelasting en stel je een jaarrekening op.

De fiscale gevolgen van een BV

De BV is standaard belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb), en in de meeste gevallen ook voor de omzetbelasting. Over de eerste €200.000,- winst ben je 20% Vpb verschuldigd. Daarboven is het tarief 25%. Kies je er voor de netto winst uit te keren als dividend, dan ben je hier dividendbelasting over verschuldigd.

Als DGA (directeur groot aandeelhouder) ben je in loondienst bij de BV. Dat betekent dat u niet alleen voor je eventuele personeel te maken krijgt met de loonheffingen, maar ook voor uzelf.

Lees hier meer over het gebruikelijke DGA loon

Deel dit artikel

Nieuw bij Firm24? Profiteer van nog meer gratis kennis en tips Aanmelden
[contact-form-7 id="11842" title="Nieuwsbrief"]