Kennisbank

Wat zijn de voordelen van een BV?

  Je hebt een goed idee uitgewerkt en je wilt aan de slag maar dan sta voor het dilemma. Welke rechtsvorm is het best geschikt voor jouw onderneming? Kies je voor een eenmanszaak of toch voor de BV?  Voor beide rechtsvormen zijn voor- en nadelen te benoemen. De voor- en nadelen bespreken we aan de hand van verschillende factoren.

  Kort samengevat heeft de BV de volgende voordelen:

  1. Aansprakelijkheid
  2. Bescherming waardevol eigendom (holding)
  3. Professionele uitstraling
  4. Gemakkelijk een investeerder binnenhalen
  5. Laag aandelenkapitaal
  6. Lage winstbelasting
  7. Fiscaal aantrekkelijk (gedeeltelijke) verkoop
  8. Onbelast winsten herinvesteren
  9. De perfecte structuur
  10. (Vast) Personeel aannemen
  11. Bedrijfsopvolging en overlijden
  12. Hypotheek


  Start oprichting

  Klaar om te starten?

  Begin een procedure. Meer dan 35.000 ondernemers gingen je voor!

  arrow

  Nu 100% online!

  Start direct

  Voordelen van een BV

  Voordeel 1: Een beperkte aansprakelijkheid

  Het belangrijkste voordeel dat de BV met zich meebrengt, is een beperkte aansprakelijkheid. Doordat de BV rechtspersoonlijkheid bezit, is zij zelf verantwoordelijk voor nakoming van haar verplichtingen en aansprakelijk voor eventuele schade. Als bestuurder ben je hier in principe niet aansprakelijk voor. De BV heeft een eigen, afgescheiden vermogen en als de BV schulden niet zelf kan betalen dan is dit jammer. Het privévermogen van de bestuurder blijft veilig.

  Aansprakelijkheid voor schulden in eenmanszaak en VOF
  Voor de eenmanszaak en VOF geldt bovenstaand niet. Deze ondernemingsvormen hebben geen rechtspersoonlijkheid en daarmee ook geen afgescheiden vermogen. Kan een eenmanszaak of VOF haar schulden niet betalen, dan kunnen schuldeisers zich verhalen op het privévermogen van de eigenaar.

  Voordeel 2: risicospreiding / bescherming waardevol eigendom

  In een BV is het mogelijk om met een speciale constructie waardevol eigendom te beschermen. Denk aan intellectueel eigendom en goodwill. Hiervoor moet een holding opgericht worden, waarin al het waardevolle eigendom van de werk-BV wordt ondergebracht. Gaat de werk-BV failliet, dan is alles wat in de holding is ondergebracht veilig. Schuldeisers kunnen zich hier niet op verhalen.

  Risicospreiding en bescherming van waardevol eigendom in eenmanszaak en VOF
  Voor een eenmanszaak of VOF geldt dat waardevol eigendom niet apart gezet kan worden. Gaat de onderneming failliet, dan kunnen de schuldeisers zich verhalen op al het waardevolle eigendom dat de eenmanszaak of VOF bezit.

  Voordeel 3: professionele uitstraling

  De oprichting van een BV wordt door een notaris uitgevoerd. De notaris heeft de wettelijke verplichting om onderzoek te doen naar de intenties van de oprichter(s). Doordat de oprichting aan vele eisen moet voldoen, is het een betrouwbare vennootschap. De BV heeft daardoor nationaal maar ook internationaal een goede reputatie. Het jaarlijks deponeren van een jaarrekening draagt hier uiteraard ook aan mee.

  Professionele uitstraling van een eenmanszaak en VOF
  Voor de eenmanszaak en VOF gelden (bijna) geen oprichtingseisen. Ieder persoon die in Nederland woonachtig kan een afspraak maken bij de Kamer van Koophandel en de eenmanszaak inschrijven. Door het ontbreken van oprichtingseisen, controle en een deponeringsplicht van de jaarrekening ontbreekt de professionele uitstraling.

  Voordeel 4: gemakkelijk een investeerder binnenhalen

  Voor investeerders is het aantrekkelijk om in een BV te investeren. De investeerder verkrijgt aandelen voor de hoogte van zijn investering. Hiermee wordt de investeerder voor een stukje eigenaar van de BV en deelt hij mee in de winst, maar hij is niet aansprakelijk voor eventuele schulden.

  Bij een BV kun je gemakkelijk een investeerder aangetrokken door nieuwe aandelen uit te geven. Doordat de rol van aandeelhouder en bestuurder gescheiden zijn elkaar, kan de investeerder een passieve rol spelen in de BV. Daardoor loopt de investeerder slechts beperkt risico.

  Investeerder binnenhalen voor een eenmanszaak en VOF
  Bij een eenmanszaak is het niet mogelijk om een passieve investeerder binnen te halen. Een nieuwe partner zal zich moeten inkopen en een actief rol moeten aannemen. In dat geval verkoop je een gedeelte van je bedrijf en moet je daarover belasting betalen. Doordat de investeerder een actieve vennoot wordt, is degene ook aansprakelijk voor eventuele schulden en wordt er een groter risico gelopen. Een investeerder zal daarom nooit toetreden in een eenmanszaak.

  Voordeel 5: laag aandelenkapitaal

  Sinds 2013 is het verplichte aandelenkapitaal van €18.000 weggevallen en kun je al een BV oprichten met een aandelenkapitaal van €1,00. Hierdoor is de drempel weggevallen voor veel ondernemers en is het eenvoudiger geworden om een BV op te richten.

  Laag inleg kapitaal voor een eenmanszaak en VOF
  De eenmanszaak en VOF kennen geen geen aandelenkapitaal of startkapitaal. Voor beide ondernemingsvormen hoef je dus geen verplicht kapitaal in te leggen.

  Voordeel 6: lage winstbelasting

  Het belastingtarief voor de BV is lager dan het tarief voor de eenmanszaak en VOF. Maak je veel winst, dan ben je voordeliger uit met een BV als onderneming.Over de eerste € 200.000,- winst betaal je 16,5% belasting. Over de winst boven de € 200.000,- betaal je 25%. Vanaf 2021 wordt ook dit tarief verlaagd naar 21,7%.

  Winstbelasting voor een eenmanszaak en VOF
  Bij de eenmanszaak wordt de winst belast tegen het schijventarief uit box 1. Sinds 2020 zijn er twee schijven; 37,35% over een inkomen tot €68.507 en 49,50% over het meerdere.

  Voordeel 7: (gedeeltelijke) verkoop van de onderneming is fiscaal aantrekkelijk

  Bij een BV kun je zeer gunstig (een gedeelte van de) aandelen verkopen bij een holdingstructuur. Wanneer de holding minimaal 5% van de aandelen bezit van de werk-BV is de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Deze fiscale regel zorgt ervoor dat de verkoop van aandelen onbelast is. De winst valt dus in z’n geheel vrij in de holding. Vanuit daar kun je eenvoudig verder investeren of het uitkeren aan jezelf.

  (Gedeeltelijke) verkoop van een eenmanszaak of VOF
  Bij een eenmanszaak heb je helaas geen gunstige regeling bij de (gedeeltelijke) verkoop van de onderneming. Verkoop je deze dan moet je namelijk direct afrekenen over de verkoopwinst tegen max 49,50%. Snel je eenmanszaak omzetten naar een BV bij een mogelijke verkoop is helaas geen optie.

  Voordeel 8: Onbelast winsten herinvesteren

  Wil je niet alle winsten belast uitkeren aan jezelf maar investeren in het bedrijf? Dat kan gemakkelijk bij de BV. Je betaalt enkel vennootschapsbelasting (16,5%) over de gemaakte winst en de rest gebruik je om te herinvesteren. Heb je meerdere ondernemingen en persoonlijke holding? Dan je eenvoudig winsten van BV A gebruiken om de aanloopkosten van BV B te bekostigen zonder deze eerst belast uit te keren als dividend.

  Onbelast winsten uitkeren aan een eenmanszaak of VOF
  Bij een eenmanszaak is er fiscaal gezien geen onderscheid tussen jou en de onderneming. Maakt de onderneming winst dan moet je daar direct inkomstenbelasting over betalen. Je kunt helaas geen onbelaste investering doen vanuit de eenmanszaak.

  Voordeel 9: de perfecte structuur

  Bij een BV kun je de perfecte structuur oprichten waardoor je fiscaal en juridisch gezien het optimale uit de onderneming kunt halen. Heb je meerdere activiteiten dan kun je deze eenvoudig scheiden over meerdere BV’s. Door deze risicospreiding kun je de eventuele schade bij aansprakelijkheid of faillissement beperken. Op fiscaal vlak kun de structuur gunstig inrichten via een holding om gebruik te maken van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en de BTW.

  Perfecte structuur bij de eenmanszaak
  Bij de eenmanszaak is er juridisch en fiscaal gezien geen onderscheid tussen de onderneming en de ondernemer. Het is dus niet mogelijk om een gunstige structuur in te richten bij een eenmanszaak of VOF.

  Voordeel 10: Aannemen vast personeel

  Aan het aannemen van vast personeel kleven een hoop risico’s. Doorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of zelfs een faillissement kan behoorlijk financiële gevolgen hebben voor de onderneming en de ondernemer. Bij een BV ben je echter wel beperkt in het risico. In het slechtste geval gaat de BV failliet maar ben je zelf niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden.

  Vast personeel bij een eenmanszaak of VOF
  Bij de eenmanszaak heb je geen juridische spreiding tussen de onderneming en de ondernemer. De ondernemer is namelijk hoofdelijke aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming. Achterstallig salaris wordt hier ook toe gerekend.

  Voordeel 11: bedrijfsopvolging en overlijden

  De BV leent zich uitstekend om voorbereidingen te treffen voor een eventuele bedrijfsopvolging. Fiscaal gezien kan de onderneming gunstig worden overgedragen aan jouw opvolger(s). De meest voorkomende structuur voor bedrijfsopvolging is de holdingstructuur. Hierdoor kan de verkoop onbelast plaatsvinden door de deelnemingsvrijstelling voor de verkoper. Ook bij het overlijden van de DGA kunnen de aandelen zonder (direct) afrekenen worden overgedragen aan de erfgenamen door het toepassen van fiscale faciliteiten.

  Bedrijfsopvolging en overlijden in een eenmanszaak en VOF
  Voor de eenmanszaak en VOF geldt de bedrijfsopvolgingsregeling ook. Komt de eigenaar of een van de vennoten te overlijden, dan moet in beginsel afgerekend worden over de stakingswinst kan ook uitgesteld worden als de onderneming wordt voortgezet door de erfgenamen.

  Voordeel 12: Hypotheek

  Als ondernemer is het soms lastig om een hypothecaire lening te krijgen bij een bank. Vaak moet je cijfers laten zien van een aantal jaar terug. Een hypotheeklening vanuit de BV kan mogelijk uitkomst bieden. Je kunt namelijk jezelf vanuit de BV een hypothecaire lening verstrekken tegen gunstige voorwaarden. Door te voldoen aan de wettelijke eisen heb je zelfs ook nog recht op hypotheekrente aftrek. Kortom, je betaalt dan geen rente meer aan de bank maar aan je eigen BV. Het geld maakt eigenlijk een kasrondje ‘broekzak, vestzak’.

  Hypotheeklening vanuit een eenmanszaak en VOF
  Vanuit een eenmanszaak of VOF is het niet mogelijk om een gunstige hypotheeklening af te sluiten.

  Nadelen van de BV

  De BV brengt dus vele voordelen met zich mee. Echter, elk voordeel heeft ook z’n nadeel. Hieronder volgt een overzicht van de nadelen die een BV met zich meebrengt.

  Nadeel 1: Fiscale aftrekposten

  Een BV kent in tegenstelling tot de eenmanszaak en VOF een stuk minder fiscale aftrekposten. De MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek gelden niet voor een BV. Afhankelijk van de winst ben je met een BV fiscaal nadeliger uit dan met een eenmanszaak. Het omslagpunt ligt rond de € 100.000,-. Dit verschilt echter per onderneming.

  Nadeel 2: Administratie

  Net zoals bij een eenmanszaak dien je bij de BV aangiftes te doen voor verschillende belastingen. Het verschil is echter dat de BV een uitgebreidere administratie verplichting heeft. Zo dient er een jaarrekening te worden opgemaakt en gedeponeerd te worden bij de Kamer van Koophandel. Een eenmanszaak heeft deze verplichting niet.

  Nadeel 3: Oprichtingskosten

  De oprichtingskosten van een BV zijn, door de tussenkomst van de notaris, hoger dan enkel de inschrijvingskosten van eenmanszaak in de Kamer van Koophandel. Echter, vroeger betaalde je al snel €1.500 excl voor de oprichting van een simpele BV. Sinds de komst van Firm24 in 2012 is dit gelukkig verleden tijd.

  Conclusie

  De BV heeft ten opzichte van de eenmanszaak vele voordelen. Vooral op gebied van risicospreiding en fiscaliteit kun je hiermee je voordeel halen. Natuurlijk is de BV niet voor iedereen direct geschikt en zal een eenmanszaak (vaker) bij een startende onderneming praktischer zijn door de lage oprichtingskosten en fiscaal voordeel. Twijfel je nog tussen de eenmanszaak of BV? Doe dan de rechtsvormkeuze test via onderstaande link.

  Rechtsvorm keuzetest

  Hulp nodig bij het kiezen van je rechtsvorm?

  Doe hier de rechtsvorm keuzetest en bekijk welke rechtsvorm het beste bij jou past!

  Doe de test
  arrow

  Geheel gratis!

  Ten slot (aanrader)

  Iedere situatie is uniek en dat kan soms lastig zijn. Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers benieuwd naar hoe dit persoonlijk voor jou uitpakt? Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs! Klik hier.