Kennisbank

Wat is een nul uren contract?

  Een oproepkracht is een medewerker die pas komt werken als je hem oproept. Er zijn verschillende soorten oproepcontracten met verschillende regels. Denk hierbij aan loondoorbetaling als je toch geen werk hebt, voor garantie-uren of voor een minimumsalaris bij elke oproep.

  Wat is een nul uren contract?

  Een nul uren contract is in beginsel een standaard arbeidscontract en is voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd. Met het contract sluit je met de werknemer een arbeidsovereenkomst af voor (on)bepaalde tijd, maar spreekt niet af hoeveel uren de werknemer dient te werken. In plaats daarvan is in het nul uren contract geregeld dat de werknemer wordt opgeroepen wanneer er werk is. Een werknemer met een dergelijk contract wordt ook wel een oproepkracht genoemd.


  E-book

  Lees verder in het E-book over BV oprichten

  Alle informatie over BV oprichten ontvang je direct in je mailbox

  Bekijk hier
  Arrow

  Geheel gratis!

  BV oprichten

  Wat zijn de rechten en plichten van een oproepkracht?

  Als de werknemer wordt opgeroepen moet hij verplicht op het werk verschijnen. De werkgever betaalt alleen loon over de uren die de werknemer werkt. Deze afspraken worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst nul uren contract. Een oproepkracht wordt beschouwd als een ‘gewone’ medewerker. Mocht de oproepkracht opgeroepen worden en hij is ziek, dan wordt hij doorbetaald. Tevens ben je verplicht de oproepkracht voor minimaal 3 uur uit te betalen, ook al heb je hem maar een uurtje nodig. Net zoals een reguliere werknemer ontvangt de oproepkracht vakantiedagen- en geld. Om dit te berekenen wordt er gekeken naar het aantal gewerkte uren en het brutoloon. Veel werkgevers kiezen om het vakantiegeld direct te verlonen. Dit omdat een oproepkracht vaak korter dan 1 jaar in dienst is en dit eenvoudiger is voor de administratie.

  Waar moet je op letten?

  Veel werkgevers nemen een oproepkracht aan vanwege de flexibiliteit. Dit kan echter in de toekomst totaal anders uitpakken. Hieronder worden drie scenario’s uitgelicht waar je rekening mee dient te houden:

  Scenario 1

  Wanneer je in een periode van 3 maanden, meer dan 20 uur de oproepkracht hebt opgeroepen kan hij een arbeidscontract opeisen. Dit arbeidscontract is voor het gemiddeld aantal uren dat hij heeft gewerkt in de afgelopen 3 maanden. Hierdoor is het niet mogelijk de oproepkracht veel minder op te roepen, want hij heeft recht op verloning van het gemiddeld aantal uren. Deze regel is echter te omzeilen door in het contract op te nemen dat deze regel de eerste 6 maanden niet van toepassing is.

  Scenario 2

  Een nul uren contract geldt in beginsel alleen voor het eerste half jaar. Na het eerste half jaar heeft de werknemer recht op loondoorbetaling bij ziekte of als er geen werkzaamheden zijn. Enkel voor bepaalde functies kun je na die 6 maanden afwijken van deze plicht om door te verlonen bij het gebrek aan werkzaamheden. Het moet dan gaan om werknemers met taken die sporadisch zijn en per keer kunnen verschillen. Anders wordt het als structureel werk beschouwd. Tevens heeft een oproepkracht na 6 maanden ook recht op een uitkering. De hoogte van de uitkering wordt berekend aan de hand van het gemiddeld aantal uren die hij heeft gewerkt in de afgelopen 3 maanden.

  Scenario 3

  Net zoals een regulier arbeidscontract telt een nul uren contract mee in de ketenregeling. Na maximaal 3 contracten over maximaal 2 jaar ben je verplicht de werknemer óf een contract voor onbepaalde tijd te bieden, óf het dienstverband te verbreken. De zogeheten ketenregeling wordt pas opgeschort als er tenminste een half jaar tussen de tijdelijke contracten zit.

  Hoe beëndig je een nul uren contract?

  Zoals eerder aangegeven wordt een nul uren contract beschouwd als een gewoon arbeidscontract. De oproepkracht wordt daarom ook behandeld als een volwaardig medewerker van een bedrijf. Daarom krijgt hij dekking van het ontslagrecht. Een nul uren contract kan je niet opheffen door de oproepkracht gewoonweg niet meer op te roepen. Wanneer het nul uren contract gesloten wordt voor bepaalde tijd eindigt het contract op de bepaalde einddatum. Als het nul uren contract gesloten wordt voor onbepaalde tijd, moet je de overeenkomst opzeggen middels de reguliere regels van het ontslagrecht. Een ontslag dien je altijd te bevestigen door middel van een brief.

  Wat kost het?

  Een online digitaal invulmodel voor een nul uren contract kan je eenvoudig kopen via Firm24.com. Het document kost €49,- en is gegarandeerd juridisch correct.

  Ten slot (aanrader)

  Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers op zoek naar verdieping over dit onderwerp? Dat kan! Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs! Klik hier.