Wat is een notaris?

Een notaris is een onpartijdige publiekelijke functionaris die bevoegd is om authentieke documenten op te maken en goed te keuren. In de notariële aktes worden afspraken tussen verschillende partijen en de gevolgen formeel vastgelegd. Een notaris wordt benoemt door de koning en legt dus een officiële eed af. In deze eeds zweert de notaris dat hij zijn taken eerlijk, onpartijdig en nauwkeurig zal uitvoeren, dat hij de wetgeving zo stipt mogelijk zal naleven en dat hij zich aan strikte geheimhouding houdt omtrent de inhoud van de opgestelde aktes.

De rol van de notaris bij het oprichten van een BV.

Bij het oprichten van een BV zijn er verschillende partijen betrokken zoals de Kamer van Koophandel maar ook de notaris.
De rol van de notaris bij het oprichten van een BV is vrij divers. In eerste instantie doet een notaris een onderzoek naar de betrokken personen bij deze onderneming. Het is de taak van de notaris om deze personen te identificeren en om eventuele fraude- of oplichtingszaken te voorkomen. Ook kan de notaris je adviseren over de gevolgen en consequenties die de oprichten van de BV voor je hebben, uiteraard zullen we dit ook uitgebreid voor je doen voordat je het proces in gaat.
Daarnaast is de notaris er ook om je handtekening te legaliseren die je op je volmacht hebt getekend. Uiteindelijk stelt de notaris een finale conceptakte op, de finale akte wordt na goedkeuring ondertekend door de notaris. Als laatste stap schrijft de notaris de BV in bij de Kamer van Koophandel.

Wat is de belangrijkste functie van de notaris?

De belangrijkste functie van het notaris is het fungeren als een objectieve en betrouwbare getuigen van de oprichting van je BV. Ook controleert de notaris of de oprichting werkelijk de BV wil oprichten en mag oprichten.

Starten met oprichten? Of nog niet zeker van je rechtsvorm?

Start direct met het oprichten van je onderneming of doe in 3 minuten de test om erachter te komen welke rechtsvorm bij jou past!