Een holding is een doodgewone BV. Er vinden alleen geen werkzaamheden in plaats. Het dient vooral om jouw vermogen te verzamelen en vast te houden, zodat je vanuit deze BV (fiscaal voordelig) andere investeringen kunt doen. Dat noemt men holding activiteiten. De holding is meestal de eigenaar van de “werkmaatschappij”, dit is de BV waar het werk wordt uitgevoerd. Het geheel wordt een “holdingconstructie” genoemd.

Hoe werkt een holding?

Laten we voor het gemak even uit gaan van een holdingconstructie met twee BV’s. De ene onderneming is de werkmaatschappij. Daar gebeurt het werk waarvoor je de onderneming bent begonnen. Daar worden bijvoorbeeld de opdrachten binnengehaald en het personeel aangenomen. De eigenaar van de werkmaatschappij is de andere onderneming, de holding BV. Jij bent privé uiteindelijk 100 % aandeelhouder van de holding BV, en je staat er als directeur op de loonlijst.

Het is in zo’n structuur interessant om het geld zoveel mogelijk “omhoog” te krijgen, en de risico’s zoveel mogelijk “beneden” te houden. Zo kun je de eigendom van computersoftware, merknaam of vastgoed onderbrengen in je holding, en je werkmaatschappij laten betalen voor het gebruik daarvan. Zo is je eigendom veilig gescheiden van je risicovolle operatie, en creëer je een constante geldstroom naar boven.

Meer weten over de holding structuur?

Download hier het e-book `De beste structuur voor jou` en lees waarom het gunstig is om een persoonlijke holding op te richten

Voorblad Holding e-book Blanco pagina Blanco pagina Blanco pagina

Waarom een holding?

Een holdingconstructie is relevant voor jou als:

 • Je verwacht dat je je onderneming op enig moment gaat verkopen. Een holdingconstructie is dan fiscaal voordeliger. Als jij in privé aandelen in de werkmaatschappij hebt en die wilt verkopen, moet je meteen afrekenen over de verkoopwinst. Als jouw holding die aandelen heeft en verkoopt, is deze vrijgesteld van belasting. Dit noemt men de fiscale “deelnemingsvrijstelling”. Als je de verkoopwinst uiteindelijk aan jezelf wilt uitkeren vanuit je holding moet je natuurlijk wel belasting betalen, maar in de tussentijd staat het je vrij om vanuit je holding andere investeringen te doen met dat geld.
 • Je meerdere deelnemingen hebt en op meerdere plekken managementwerkzaamheden verricht. Je kunt die vergoedingen allemaal laten samenkomen in je holding, zodat je maar één keer aan jezelf hoeft uit te keren.
 • Je verwacht dat je meerdere nevenvestigingen of nevenactiviteiten wilt starten waar je aparte BV’s voor nodig hebt. Dit doe je meestal om de risico’s van elkaar te scheiden. Het is verstandig om de eigendom van de verschillende BV’s te verzamelen in één holding. Dit is praktisch voor administratie en je kunt indien nodig het geheel in één keer verkopen door de eigendom van de ene holding over te dragen. Dit is dan een tussenholding tussen de werkmaatschappijen en jouw eigen holding.
 • Je de afwikkeling van lijfrente (pensioen) in eigen beheer wil houden.
 • Je fiscale flexibiliteit wilt creëren door winsten en verliezen van de verschillende vennootschappen te verrekenen.

Wat kost een holding?

Als je op onderzoek gaat zal je er achter komen dat de prijzen nogal uiteen lopen. Gelukkig ben jij aan het juiste adres. Voor een totaalprijs van €245,-kunnen wij voor jou een holding oprichten. Na het doorlopen van 3 stappen (invoer gegevens – legalisatie – ontvang van documenten) kun je al aan de slag! Wij kunnen de oprichting van een holding in 3 werkdagen of zelfs in 24 uur realiseren, afhankelijk van je urgentie.

Andere namen voor een holding

 • Tussenholding;
 • Beheer BV;
 • Holdingmaatschappij;
 • Controlemaatschappij;
 • Holding company
 • Houdstermaatschappij
 • Participatiemaatschappij
 • Moedermaatschappij

Voordelen van een holding

 • Risicospreiding. Waardevolle activa, denk aan merknamen, patenten en eventuele reserves kan je onderbrengen in een holding. De meer risicovolle activiteiten worden ondergebracht in een andere BV. Zo voorkom je dat de risicovolle activiteiten tot een mogelijk geheel faillissement van jouw onderneming leiden. Daarnaast kan je jouw pensioen in eigen beheer onderbrengen in jouw persoonlijke holding. Hiermee voorkom je dat schuldeisers van de werkmaatschappij verhaal halen op jouw oudedagsvoorziening.

 • Het verrekenen van winsten en verliezen.Veel ondernemers hebben meerdere bedrijven. In nieuwe bedrijven wordt vaak eerst geïnvesteerd en pas later wordt er winst behaald. Deze kosten kan je (onder bepaalde voorwaarden) verrekenen met de winst(en) van de andere BV(‘s). Om dit voordeel te kunnen behalen moet je een holding en een BV (als werkmaatschappij) oprichten. Hiernaast moet je zorgen dat de holding tenminste 95% van de aandelen in de werkmaatschappij bezit. Alleen op deze manier is het mogelijk een “fiscale eenheid” te vormen. Dit is nodig om de kosten tussen beiden te kunnen verrekenen en uiteindelijk te besparen op de belastingaangifte.
 • Verkopen van aandelen. Indien je aandelen als natuurlijk persoon houdt en je deze verkoopt, dient er over de verkoopwinst inkomstenbelasting te worden betaald. Indien er vanuit een holding aandelen worden verkocht is de verkoopwinst niet belast, omdat deze is vrijgesteld.

Nadelen van een holding

 • Het wordt wat ingewikkelder.
 • Kosten zijn hoger dan een enkele BV.

Voorbeeld van een holding

Een holding klinkt als iets voor de grote jongens, maar het is ook heel interessant voor de kleinere ondernemer.

Stel een ondernemer heeft een winkelpand. Hij begint hier een ijssalon. Zijn holding ‘verhuurt’ onder andere een busje en het pand aan zijn werkmaatschappij. De werk-BV neemt het personeel aan, koopt het ijs in en gaat over de dagelijkse zaken. Gaat de werkmaatschappij failliet, dan is weliswaar die investering verloren maar hij is niet gelijk zijn vergunning, bedrijfspand, busje en pensioen kwijt. Hij kan nu bijvoorbeeld een koffiezaak beginnen in het pand of het pand verhuren aan een andere ondernemer. De ondernemer kan dus met een holding extra bescherming bieden voor zijn waardevolle eigendommen.

Hoe richt ik een holdingstructuur op?

Een holdingstructuur oprichten is zo simpel als een BV oprichten. Alleen dan zo vaak als je denkt nodig te hebben. Als je helemaal aan het begin staat begin je met de oprichting van je privé holding. Vanuit je privé holding richt je vervolgens de werkmaatschappij(en) op. Andersom kan ook, maar dan moet je na oprichting de aandelen in je werkmaatschappij overdragen aan je holding. Daarvoor is een dure notariële akte nodig. Veel ondernemers beginnen hun avontuur dus door hun structuur in één keer op te zetten. Kijk hier hoe je een holdingstructuur makkelijk online opricht . Zo weet je zeker dat je voordelig uit bent en het je weinig tijd kost.

Starten met oprichten? Of nog niet zeker van je rechtsvorm?

Start direct met het oprichten van je onderneming of doe in 3 minuten de test om erachter te komen welke rechtsvorm bij jou past!