Zo nu en dan komt de vraag voorbij of het ook mogelijk is om de statuten op maat te maken via Firm24. En natuurlijk is dat mogelijk. Het is alleen handig om de specifieke wensen voorafgaand aan de oprichting door te geven i.p.v. halverwege de procedure. Niemand zit namelijk te wachten op plotseling hogere kosten terwijl je van een andere prijs in eerste instantie bent uitgegaan. Hoe pak je het aan?

Verplicht maatwerk

Wanneer heb je überhaupt maatwerk nodig? In de statuten van Firm24 zijn alle wettelijke vereisten en een beetje meer zoals een blokkerings- en een aanbiedingsregeling. In bijzondere situaties vereist de wet dat er specifieke bepalingen in de statuten worden opgenomen. Dit is voor een aantal beroepsgroepen verplicht.

Dit is onder andere het geval bij:

Zelf statuten maken

Naast de wettelijke verplichte eisen voor bepaalde beroepsgroepen kan het natuurlijk zijn dat jij zelf bepaalde wensen hebt voor de statuten. Ook dat is mogelijk. Er zijn verschillende zaken die op maat gemaakt kunnen worden. Hieronder worden de meest voorkomende uiteengezet.

Soort aandeel

De eerste mogelijkheid zit in de soort aandelen. Standaard wordt er één soort aandeel uitgegeven welk stem- en winstrecht heeft. Deze rechten kan je scheiden van elkaar door verschillende soorten aandelen uit te geven, dit worden ook wel letteraandelen genoemd. Aandelen A hebben bijv alleen stemrecht en Aandelen B hebben winstrecht.

Prioriteitsaandelen

Aan prioriteitsaandelen zijn speciale rechten toegekend. Zo kan geregeld worden dat de houder van een prioriteitsaandeel het recht heeft om een bestuurder voor te dragen, of dat deze vetorecht heeft en dus bepaalde beslissingen kan tegenhouden.

(cumulatief) preferente aandelen

Preferente aandelen geven voorrang op de winst. Dat betekent dat ieder jaar een vast percentage van de winst toekomt aan de houders van preferente aandelen voordat de winst toekomt aan de gewone aandeelhouders. Cumulatief preferente aandelen hebben een extra voordeel. Als er namelijk in een bepaald jaar niet genoeg winst behaald is om de cumpref aandeelhouders te voldoen, houden zij hun recht en krijgen zij hun achterstallige winst in het eerstvolgende jaar wanneer er wel voldoende winst is behaald.

Statuten of aandeelhoudersovereenkomst

Naast de soort aandelen kan je ook verschillende artikelen toevoegen in de statuten. Daarbij dien je goed het onderscheid te maken wat wel en wat niet in de statuten mag worden opgenomen. Als vuistregel kan je het volgende hanteren:

Ziet het wenselijke artikel op de algemene spelregels van de BV of op afspraken tussen aandeelhouder onderling?

In het eerste geval kan je het opnemen in de statuten (zolang het wettelijk mag) en de regel in z’n algemeenheid is voor langere duur (aanpassen moet namelijk via een statutenwijziging en dat kost weer geld). Betreft het eerder een afspraak tussen de aandeelhouders onderling, is deze van korte duur of kan het verschillen tussen partijen, dan is het handiger om het in de aandeelhoudersovereenkomst op te nemen. Meer weten over het opnemen van afspraken in de statuten of aandeelhoudersovereenkomst? Lees er hier meer over.

Offerte

Heb je statuten nodig die afwijken van de gebruikelijke statuten? Dan is er maatwerk nodig voor de afwijkende bepalingen. Daarvoor zullen extra kosten in aanmerking worden genomen. Een offerte kan je opvragen via het contactformulier.

Als je nog niet helemaal zeker weet of je andere statuten nodig hebt, neem dan contact op met het support team.

Starten met oprichten? Of nog niet zeker van je rechtsvorm?

Start direct met het oprichten van je onderneming of doe in 3 minuten de test om erachter te komen welke rechtsvorm bij jou past!