Kennisbank

Wat is stichting Derdengelden?

  De naam zegt het eigenlijk al. Een stichting derdengelden wordt gebruikt om vermogen van derden af te scheiden dat niet aan de ondernemer toe behoort. Bepaalde beroepsgroepen krijgen namelijk veel geld op de rekening dat niet van hen is. Denk aan een notaris in een vastgoedfractie, een advocaat die geld ontvangt in het kader van een schikkingsvoorstel of een online payment provider die het betalingsverkeer afhandelt voor talloze webshops.

  Is er geld afgeschreven (door één van de duizenden stichting derdengelden) van je bankrekening maar je twijfelt of dit correct is? Neem dan contact op met je eigen bank. De bank kan uitzoeken welk bedrijf de opdracht heeft gegeven om het bedrag te incasseren.

  Wat is stichting derdengelden?

  Een stichting derdengelden is anno 2018 al lang niet meer alleen maar voor het advocaten- of notariskantoor. Hij wordt tegenwoordig veel breder ingezet. Het beschermt de betaler en de uiteindelijk gerechtigde van het geld tegen faillissement van de ondernemer waar het geld korte tijd geparkeerd staat. Het gaat dus slechts om het tijdelijke beheer van derdengelden. Alle gelden van derde partijen die op de kwaliteitsrekening staan van de stichting vallen niet in de boedel van het faillissement. Als je geld op de kwaliteitsrekening staat, dan is het dus veilig!

  Rechtsvorm keuzetest

  Hulp nodig bij het kiezen van je rechtsvorm?

  Doe hier de rechtsvorm keuzetest en bekijk welke rechtsvorm het beste bij jou past!

  Doe de test
  arrow

  Geheel gratis!

  – Teun Schermhorn, Dé ondernemende kandidaat notaris –

  Vraag en Antwoord

  Teun Schermhoorn geeft antwoord op de meest gestelde vragen over stichting derdengelden.

  “Kan iedereen er één oprichten?”

  Nee, een stichting derdengelden met een kwaliteitsrekening kan alleen maar worden opgericht door een notaris, advocaat, deurwaarder en iedereen die toestemming krijgt van de AFM.

  Een advocaat kan geld ontvangen in het kader van een rechtszaak die hij wint voor een cliënt. De cliënt krijgt een grote som geld. Dat geld moet de verliezende partij storten op de kwaliteitsrekening van de stichting derdengelden. Gaat het advocatenkantoor failliet in de tussentijd, dan valt dat geld niet in de boedel van het failliete advocatenkantoor.

  “Geen advocaat of notaris, maar toch een stichting derdengelden?”

  Ja, er is een alternatief. Je kunt een stichting oprichten met als doelstelling het beheren van derdengelden. Je kunt die stichting ook best stichting derdengelden Bakker Bart noemen, maar het is geen echte stichting derdengelden, je hebt namelijk geen kwaliteitsrekening. Ook in dit geval valt het geld op de rekening van de stichting niet in de boedel van de BV.

  Een stichting met als doel derdengelden beheren dient ook een ‘beheersovereenkomst’ af te sluiten. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de onderneming en de stichting. Dit is een juridische titel om aan te duiden dat de stichting namens de BV de gelden ontvangt.

  Let op: je kan een echte stichting derdengelden alleen oprichten als je een vergunning hebt van De Nederlandsche Bank (DNB) of een vrijstelling hebt gekregen van deze vergunningplicht. Vraag deze vrijstelling voor kleine betaaldienstverleners aan, voordat je de BV bij ons aanvraagt. De notaris kan pas met deze vergunning de stichting derdengelden oprichten en inschrijven.

  “Wat is een kwaliteitsrekening?”

  Notarissen, advocaten, en deurwaarders zijn verplicht een rekening te opnemen voor het geld van derden. De rekening voor de stichting derdengelden wordt de “kwaliteitsrekening” genoemd of “derdengeldenrekening”.

  “Hoe zit het met de fiscale positie?”

  Rick Schmitz, fiscalist bij Firm24: Een stichting (derdengelden) is onderworpen aan belasting indien er een onderneming wordt gedreven. De activiteiten van de stichting zijn voor de beoordeling van de belastingplicht dus doorslaggevend. Een stichting derdengelden drijft geen onderneming indien de stichting conform haar doelstelling geen winst beoogt en ook feitelijk geen winst behaalt.

  De meeste stichtingen derdengelden maken echter wel winst. Namelijk de rentevergoeding. Denk aan de derdengelden die worden ontvangen door online payment providers als Adyen, Icepay en Buckaroo. Daar staan miljarden geparkeerd, en dit geld levert ze een aanzienlijke rente vergoeding op.

  “Is er een algemene vrijstelling van belasting voor stichtingen?”

  Ja, iedere stichting kan ongeacht haar activiteiten gebruik maken van een algemene vrijstelling van vennootschapsbelasting. Dit kan alleen indien de fiscale winst over 2018 niet meer dan €15.000 bedraagt. Deze algemene vrijstelling geld voor iedere stichting!

  “Hoe makkelijk kan ik een stichting derdengelden oprichten?”

  Voor een officiële stichting derdengelden heb je dus een vrijstelling van vergunningsplicht nodig van DNB. Daarna gaat een stichting oprichten via ons heel erg gemakkelijk. Je levert via onze software de gegevens aan die de notaris nodig heeft voor het opstellen van de oprichtingsakte en de KvK inschrijving. Onze software koppelt rechtstreeks met het systeem van de notaris en de Kamer van koophandel. Doordat je zelf de gegevens aanlevert en de software de rest van het werk doet, kunnen we de kosten laag houden.

  Een stichting richt je al op vanaf €399,- bij Firm24. Klik hier voor meer informatie.