Kennisbank

Wat zijn de voordelen van een stichting?

  Je wilt beginnen met een onderneming. Winst maken met de onderneming is niet per se het doel, maar je wilt wel iets bereiken en daar horen bepaalde risico’s bij. Toch wil je niet aansprakelijk zijn voor de schulden van de onderneming. Welke rechtsvorm moet je kiezen? Bij deze: Je kunt het best een stichting oprichten.

  Voordelen van een stichting, tip 1 – Rechtspersoonlijkheid

  Een stichting bezit rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat een stichting zelfstandig drager is van rechten en verplichtingen. Rechtspersoonlijkheid is een fictief begrip, want feitelijk is een stichting niet meer dan een handtekening op een stuk papier. Wie wel eens een stichting heeft opgericht is dat ongetwijfeld opgevallen. Toch is rechtspersoonlijkheid extreem belangrijk voor ondernemers. Rechtspersoonlijkheid van een stichting valt het makkelijkst uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Als voorbeeld maken wij gebruik van Stichting het Blauwe Kruis (SBK), opgericht door Hans.

  SBK zet zich in voor sportieve ondersteuning voor kinderen van arme gezinnen in de randstad. Om dit te doen wil SBK 10 uur per week gebruik maken van een sportveld. De huur hiervoor bedraagt € 1.000 per maand. SBK vraagt geen vergoeding aan de sporters, maar vergoedt wel de trainers. Kosten: €500,- per maand. Ook het bestuur van SBK (alleen Hans) verdient een bescheiden salaris, namelijk €500,- per maand. De totale kosten bedragen dus €2.000,- per maand. De eerste 2 jaar gaan goed, met een subsidie van de gemeente kan de stichting goed werk verrichten. Echter, in verband met overheidsbezuinigingen valt de subsidie weg. SBK kan zijn verplichtingen niet langer nakomen en gaat failliet. In het voorbeeld is de stichting failliet gegaan en is het maar goed dat de stichting rechtspersoonlijkheid had. Er kan namelijk niemand aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de stichting. De verhuurder van het sportveld kan niemand aanspreken want Hans, de oprichter, is niet aansprakelijk, noch de sporters of de trainers.

  Rechtspersoonlijkheid biedt een ondernemer de zekerheid dat zijn privévermogen beschermd blijft, ook al gaat de rechtspersoon (in dit geval de stichting) failliet.

  Voordelen van een stichting, tip 2 – Geen Gebruikelijk loon

  Bij de meeste rechtspersonen is het gebruikelijk dat er winst wordt nagestreefd. Het overschot van het resultaat wordt uitgekeerd aan aandeelhouders of leden en is dan belast. Deze belasting ligt lager dan de loonbelasting, waardoor elke commerciële ondernemer zo min mogelijk loon uit wil keren.

  Vanwege het verschil tussen loon- en dividendbelasting heeft de wetgever de gebruikelijk loonregeling in het leven geroepen. Dit houdt in dat de bestuurder van een rechtspersoon zichzelf een redelijk loon uit moet keren. Voor wat redelijk is wordt over het algemeen aangesloten bij de concurrenten, of de sector in het algemeen.

  Een stichting kent echter een winstuitkeringsverbod. Dit houdt in dat de bestuurders geen enkele reden hebben om hun salaris bewust laag te houden. Daarom is de gebruikelijk loonregeling niet van toepassing voor bestuurders van een stichting. Bestuurders mogen zichzelf uiteraard wel een salaris toekennen, zij zijn immers ‘gewoon’ personeel van de stichting.

  Voordelen van een stichting, tip 3 – Flexibel

  Een stichting is een van de meest flexibele rechtsvormen die we kennen. Vrijwel iedere activiteit valt op de een of andere wijze onder een stichting te brengen. Administreren van aandelen, belangenbehartiging van behoeftigen, dierenbelangen, beheer van derdengelden of spaarpotstichtingen voor een jaarclub, met een stichting kun je vrijwel alle kanten op.

  Stichtingen worden bij de meeste (grote) bedrijfsstructuren vaak gebruikt. Op deze wijze kan er namelijk een bepaalde aansprakelijkheid op de stichting rusten, terwijl deze stichting geen winst maakt. De economische rechten van de stichting liggen namelijk niet bij de stichting zelf, maar bij een aangesloten vennootschap. Deze aanverwantschap is altijd contractueel geregeld, want een stichting kent geen eigenaar, aandeelhouders of leden.

  Een stichting heeft een goede naam in Nederland bij het publiek. Personen zijn graag betrokken bij stichtingen omdat een stichting de indruk wekt dat er een goed doel wordt behartigd. Zoals blijkt uit het bovenstaande is dat echter lang niet altijd het geval. Voor ondernemingen is het opzetten van een ondersteunende stichting echter wel een goede manier om te laten zien dat de onderneming maatschappelijke betrokkenheid kent.

  Waarom een stichting oprichten?

  In het kort zijn de voordelen van een stichting het bezit van rechtspersoonlijkheid, dat wil zeggen dat een stichting een zelfstandige drager is van rechten en plichten. Een stichting kent ook een winstuitkeringsverbod hierdoor is er geen gebruikelijkloonregeling van toepassing, wel mogen bestuurders gewoon zichzelf salaris toekennen.

  Conclusie

  Een stichting oprichten is een fluitje van een cent en biedt je de bescherming van rechtspersoonlijkheid. Daarnaast is een verplichting zoals het gebruikelijk loon niet van toepassing voor een stichting en zijn stichtingen erg flexibel. De enige beperking die een stichting feitelijk kent is het winstuitkeringsverbod.

  Een stichting oprichten kan online en vanaf €399,-. Kijk hier als je meer wilt weten over de kosten van het oprichten van een stichting.