Kennisbank

Wat is een stichting?

  Een stichting wordt in het algemeen opgericht om een sociaal of maatschappelijk doel na te streven. Eventueel gemaakte winsten zullen worden gebruikt voor het beoogde doel, welke is opgenomen in de statuten. Je kunt een stichting alleen of samen met anderen oprichten. De oprichting verloopt via de notaris waarna de stichting wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Naast een gewone stichting kun je ook een stichting oprichten met ANBI status of een stichting Administratiekantoor, ook wel STAK genoemd.

  Wat is een stichting?

  Een stichting is een rechtspersoon die met een bepaald (maatschappelijk) doel is opgericht. stichtingen mogen winst maken, alleen moeten ze de winst gebruiken voor het doel wat ze nastreven. Je mag de winst dus niet uitkeren aan de oprichters, bestuurders of leden.

  ANBI status

  Daarnaast is het mogelijk dat jouw stichting kan worden aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Om als ANBI aangemerkt te worden, dien je wel aan verschillende voorwaarden van de Belastingdienst te voldoen. Als je eenmaal de status ANBI hebt verkregen, kunnen eventuele schenkingen en erfenissen worden vrijgesteld van belastingen. Ook de schenker kan onder bepaalde voorwaarden belastingvrij schenken. Dit maakt het voor de schenker ook aantrekkelijker om schenkingen te doen!

  Stichting Derdengelden

  Een stichting derdengelden wordt gebruikt om vermogen af te scheiden dat niet aan de ondernemer toe behoort. Bepaalde beroepsgroepen krijgen namelijk veel geld op de rekening dat niet van hen is. Denk hierbij aan een notaris in een vastgoedtransactie, een advocaat die geld ontvangt met het oog op een schikkingsvoorstel of een online payment provider (zoals Buckaroo) die het betalingsverkeer afhandelt voor tientallen webwinkels.

  Stichting Administratiekantoor/STAK

  Tot slot kun je een STAK gebruiken in een BV structuur om anonimiteit van de uiteindelijk gerechtigden te waarborgen of om werknemers te laten meeprofiteren van winsten van de BV zonder dat zij zeggenschap krijgen.

  Voordelen van een stichting

  Een stichting kent vele voordelen. Hieronder zijn de meest belangrijke voordelen van een stichting opgesomd:

  Voordeel 1: een stichting biedt de waarborg aan buitenstaanders dat zorgvuldig en conform de statuten wordt gehandeld (bijvoorbeeld met inkomende geldstromen).

  Voordeel 2: een stichting kent geen minimale kapitaaleis. Hierdoor zijn de kosten voor het oprichten van een stichting betrekkelijk laag.

  Voordeel 3: doordat een stichting geen leden of aandeelhouders heeft, is de invloed van buitenaf erg gering.

  Voordeel 4: een stichting bezit rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat een stichting zelfstandig drager is van rechten en verplichtingen. Hierdoor zijn bestuurders niet privé verantwoordelijk (behalve bij wanbeleid van de bestuurders).

  Nadelen van een stichting

  Wanneer je een stichting opricht, kun je de winst niet naar jezelf uitkeren. Maar aangezien je meestal een maatschappelijk of sociaal doel nastreeft, is dit waarschijnlijk ook niet de bedoeling. Een stichting wordt opgericht per notariële akte. De eenmalige setup kosten liggen daarom iets hoger dan bij sommige andere rechtsvormen. Tot slot dien je ook voor de stichting een administratie bij te houden.

  Wat kost een stichting

  De kosten van de oprichting bedraagt €399,- excl. BTW. Dit bedrag is inclusief volmacht, conceptakte, KvK registratie en het inschrijfbewijs. Daarnaast krijg je tijdens de oprichting van je stichting gratis advies van onze fiscalisten en juristen.

  Met welke belastingen dien je rekening te houden met het oprichten van een stichting?

  In bepaalde gevallen wordt de stichting als onderneming gezien. Er wordt beoordeeld of de stichting deelneemt aan het economisch verkeer door middel van kapitaal en arbeid en daarbij winst beoogt te behalen. Belastingplicht voor de vennootschapsbelasting is het gevolg. Tevens kan het zo zijn dat de stichting BTW-plichtig wordt. Wanneer de stichting personeel in dienst neemt, krijgt zij ook te maken met loonheffingen. Een stichting oprichten kan online al vanaf €399,-.