Heb je in het verleden een werkmaatschappij opgericht en wil je nu toch een holding structuur creëren, lees van onderstaande bericht om te checken welke situatie bij jou van toepassing is.

Om over te stappen naar een holdingstructuur zijn er een aantal factoren die bepalen op welke manier dit (fiscaal) het handigst kan. Om te beginnen dien je rekening te houden met de waarde van jouw aandelen / onderneming. Het is namelijk zo dat aandelen wettelijk gezien altijd tegen een reële waarde moeten worden overgedragen. Ook als je deze overdraagt aan jouw eigen holding. Dit is wettelijk bepaald. Aandelen mogen dus niet tegen een symbolisch bedrag worden overgedragen. De notaris dient hierop te letten. Daarom is er altijd een onderbouwing van de koopprijs nodig, welke ondertekend is door een accountant.

Verschillende situaties

Er zijn in het geval van een herstructurering sprake van verschillende situaties. Hieronder worden de situaties besproken.

Situatie 1 (aandelenoverdracht)

De meest makkelijk situatie is wanneer er nog geen meerwaarde van de aandelen is ontstaan. Dit kan zijn doordat er nog geen werkzaamheden zijn verricht in de BV of omdat er schulden in de BV zijn waardoor waarde van de onderneming lager is dan de nominale waarde. In dit geval kunnen de aandelen via een aandelenoverdracht worden geleverd aan de nieuw op te richten holding. De waarde van de aandelen kan tegen nominale waarde of een andere ‘lage’ reële waarde, waardoor er weinig tot geen afrekening bij de fiscus plaatsvindt.

Zelf regelen

  • Fiscaal advies over de fiscale gevolgen voor jou of jouw holding. Wij kunnen je in contact brengen met onze partner fiscalist.
  • Waardering van de aandelen door accountant. Deze dient een verklaring op te stellen, samen met een recente balans (activa / passiva).

Meer lezen over de procedure van de aandelenoverdracht? Dat kan je vinden in het artikel over de aandelenoverdracht.

2. De BV als werkmaatschappij

Dit is een BV waarin de dagelijkse werkzaamheden plaatsvinden. Vanuit de werkmaatschappij worden facturen verstuurd, worden inkomsten ontvangen en worden kosten betaald.

Door het opzetten van een holding structuur (2 BV’s boven elkaar) scheidt je dus bezittingen en risico’s. Daarnaast is een toekomstige verkoop van je aandelen onbelast onder de deelnemingsvrijstelling.

Bezit de holding 95% van de aandelen in de werkmaatschappij, dan kan je een fiscale eenheid aangaan. De belastingdienst ziet beide BV’s fiscaal als één. Hiermee realiseer je dat de winst en verliezen van de verschillende BV’s met elkaar kunnen worden verrekend voor fiscale doeleinden. Zo bespaar je dus belasting!

Situatie 2 (aandelenfusie)

Op het moment dat de aandelen niet meer tegen de nominale waarde kunnen worden overgedragen kan het fiscaal voordelig zijn om de aandelen ‘in te brengen’, de zogenoemde aandelenfusie, op de aandelen van de nieuw op te richten holding. Wanneer de aandelenfusie voldoet aan bepaalde voorwaarden hoeft er niet bij de Belastingdienst te worden afgerekend over de meerwaarde van de aandelen. Goed om te weten is er voorwaarden kleven aan het niet hoeven afrekenen over de meerwaarde van de aandelen. De belangrijkste is dat de nieuwe holding meer dan 50% van de aandelen krijgt van de werkmaatschappij. Dit betekent dat in de situatie met twee aandeelhouders, die elk 50% houden, er niet wordt voldaan aan deze voorwaarde. In dat geval zal er een andere oplossing moeten komen om afrekening bij de fiscus te voorkomen. Onze fiscale partner denkt in dat geval graag met je mee aan een passende oplossing.

Zelf regelen

  • Fiscale begeleiding voor advisering, opmaken fiscale stukken en afstemmen met de fiscus. Wij kunnen je in contact brengen met onze fiscale partner.

Kosten

De notariële kosten voor de oprichting van een holding (met een aandeelhouder) inclusief aandelenfusie bedragen EUR 1.250 ex btw.

Starten met oprichten? Of nog niet zeker van je rechtsvorm?

Start direct met het oprichten van je onderneming of doe in 3 minuten de test om erachter te komen welke rechtsvorm bij jou past!