Wanneer je samen met iemand een bedrijf wilt starten, is de vennootschap onder firma een logische rechtsvorm. De vof bezit geen rechtspersoonlijkheid. Voor startende ondernemers is dit een toegankelijke rechtsvorm. Je kunt de vof snel en eenvoudig oprichten, ontvangt een KvK-nummer en kunt aan de slag!

Wat is een stichting?

Een stichting is een rechtspersoon die met een bepaald (maatschappelijk) doel is opgericht. stichtingen mogen winst maken, alleen moeten ze de winst gebruiken voor het doel wat ze nastreven. Je mag de winst dus niet uitkeren aan de oprichters, bestuurders of leden.

Verschil met eenmanszaak

Het grote verschil met de eenmanszaak is dat er bij de vof meerdere eigenaren zijn en bij de eenmanszaak maar één. Alle vennoten zorgen voor een inbreng in de vof. Dit kan een geldbedrag zijn, maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld goederen of arbeidsuren.

Voordat je in deze rechtsvorm begint met ondernemen, is het belangrijk om vooraf goede afspraken te maken met de andere eigenaren. Denk hierbij aan de winstverdeling, de algemene doelstellingen, de bedrijfsvoering en de bevoegdheden.

Voordelen van een VOF

Zoals eerder gezegd, is de oprichting van een vof snel en zeer eenvoudig. Ook kun je gebruik maken van de expertise van de andere vennoten. Daarnaast ben je ieder zelfstandig ondernemer en kun je ieder gebruik maken van de fiscale voordelen en aftrekposten. Hiervoor moet je natuurlijk wel aan de gestelde voorwaarden voor deze voordelen en aftrekposten voldoen.

Nadelen van een VOF

Een nadeel van de rechtsvorm vof is dat het een rechtsvorm is zonder rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat iedere eigenaar hoofdelijk aansprakelijk is voor alle schulden van de vof, ook die buiten jouw schuld zijn gecreëerd. Je bent persoonlijk aansprakelijk voor de contractuele verplichtingen. Dat betekent dat eventuele schulden ook op jouw privévermogen verhaald kunnen worden.

Wanneer je dit risico niet wilt lopen, is de rechtsvorm BV wellicht voor jou een betere optie.

Met welke belastingen dien je rekening te houden?

Wanneer je onderneemt vanuit de vof, krijg je te maken met verschillende belastingen. Je betaalt inkomstenbelasting over de behaalde winst. Daarnaast komt ook de omzetbelasting om de hoek kijken. Je moet de BTW die je factureert afdragen (verkoop BTW) en de BTW die je zelf betaalt (inkoop BTW), kun je hiermee verrekenen. Als je personeel in dienst hebt, dien je tot slot ook rekening te houden met de loonheffingen.

Starten met oprichten? Of nog niet zeker van je rechtsvorm?

Start direct met het oprichten van je onderneming of doe in 3 minuten de test om erachter te komen welke rechtsvorm bij jou past!