Switch Language

Veel gestelde vragen over het oprichten van een stichting

Een stichting oprichten kan veel vragen op doen wekken. Wij proberen jou zo goed mogelijk met informatie te bedienen, vandaar deze FAQ. Mocht je er alsnog niet uitkomen, neem dan gratis contact met ons op.

question

Is er altijd een notaris nodig voor de oprichting van een stichting?

answer
Ja, het oprichten van een stichting gebeurt middels een notariële akte. U dient dus altijd een notaris in te schakelen voor het oprichten van een stichting.
question

Moet de stichting ook worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

answer
Ja, de stichting dient na oprichting geregistreerd te worden bij de Kamer van Koophandel. Indien u via ons een stichting opricht, zal de notaris het verzoek tot inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor u indienen.
question

Mag ik met een stichting ook winst maken?

answer
U mag met uw stichting winst maken, echter dient deze winst ten goede te komen aan het doel van de stichting. U mag deze winsten niet uitkeren naar bijvoorbeeld de bestuurders.
question

Wat is een ANBI?

answer
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Indien uw stichting aangemerkt wordt als ANBI kunnen donateurs hun giften in aftrekken in de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook hoeft u als ANBI geen schenk- en erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen.

Om als ANBI aangemerkt te worden dient u aan verschillende eisen te voldoen. Eén daarvan is dat de stichting zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen nut. De belastingdienst zal u alleen als ANBI aanwijzen indien u aan alle voorwaarden voldoet.

question

Waaruit bestaat het bestuur van een stichting?

answer
Het bestuur van een stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter is het gezicht van de stichting en vertegenwoordigt de stichting. De secretaris zorgt er onder andere voor dat er tijdens de vergaderingen verslagen en notulen worden gemaakt. De penningmeester beheert het geld van de stichting en houdt de financiën bij.
question

Mag ik mijzelf salaris uitkeren vanuit de stichting?

answer
Het kan voorkomen dat een bestuurder in loondienst is bij de stichting. Echter is dit wel ongebruikelijk en zal er vaak eerder sprake zijn van een vergoeding voor eventueel gemaakte onkosten. Indien u een ANBI stichting beoogt, dan is het niet toegestaan dat de bestuurders loon ontvangen voor hun werkzaamheden als bestuurder.
question

Hoeveel mensen heb ik nodig om een stichting op te richten?

answer
U kunt in uw eentje al een stichting oprichten. U kunt zelf alle functies binnen het bestuur bekleden. U bent dan dus voorzitter, secretaris en penningmeester. Let op: Indien u een ANBI status wilt verkrijgen, dient het bestuur te bestaan uit drie personen.
question

Wat zijn de kosten voor het oprichten van een stichting?

answer
Een stichting oprichten kan al vanaf €399,- ex btw.
question

Heb ik een adres nodig voor een stichting?

answer
Een stichting heeft een vestigingsadres nodig. Dit mag geen postbus zijn. U kunt de stichting wel vestigen op uw woonadres. Een Nederlandse stichting dient in Nederland gevestigd te zijn.
question

Kan ik personeel aannemen in een stichting?

answer
Ja, de stichting kan personeel in dienst nemen. Ook als bestuurder kunt u in loondienst zijn bij de stichting, echter is dit wel ongebruikelijk. Het is wel gebruikelijk dat u als bestuurder van de stichting een onkostenvergoeding ontvangt.
question

Is het slim om mijn vermogen onder te brengen in een stichting?

answer
Nee, waarschijnlijk niet. De winsten van een stichting dienen namelijk ten goede te komen aan het doel van de stichting. U kunt de winsten van de stichting niet uitkeren naar u als bestuurder.
question

Kan ik mijn nalatenschap onderbrengen in een stichting?

answer
Ja, u kunt er voor zorgen dat uw vermogen na uw overlijden bij een stichting terecht komt. Het is mogelijk dat dit zonder heffing van erfbelasting plaatsvindt. Dit is mogelijk indien er sprake is van een stichting met de status ANBI of SBBI. U kunt hiervoor de stichting opnemen in uw testament.
question

Moet ik een administratie bijhouden voor de stichting?

answer
Ook voor een stichting geldt een administratieplicht. U kunt er voor kiezen om deze administratie uit te besteden aan een professional zodat u zich volledig kunt focussen op het doel van de stichting.
question

Met welke belastingen krijgt de stichting te maken?

answer
Een stichting (derdengelden) is onderworpen aan belasting indien er een onderneming wordt gedreven. De activiteiten van de stichting zijn voor de beoordeling van de belastingplicht dus doorslaggevend.
question

Is er een algemene vrijstelling van belasting voor stichtingen?

answer
Ja, iedere stichtingen kan ongeacht haar activiteiten gebruik maken van een algemene vrijstelling van vennootschapsbelasting. Dit kan alleen indien de fiscale winst niet meer dan €15.000 bedraagt. Deze algemene vrijstelling geld voor iedere stichting!
question

Wie wordt de eigenaar van de stichting?

answer
Voor een stichting is een oprichter nodig. Deze zet de procedure in gang en zal veelal ook een bestuursfunctie vervullen. Echter is dit niet vereist. U kunt als oprichter er voor kiezen om na de oprichting geen bestuurstaak te vervullen. Er zullen dan andere personen in het bestuur van de stichting zitten. U als oprichter heeft verder niks meer te maken met de stichting.
question

Ben ik als bestuurder van een stichting aansprakelijk voor eventuele verplichtingen?

answer
In beginsel bent u als bestuurder niet aansprakelijk voor de verplichtingen die door de stichting zijn aangegaan. Dit is anders indien u als bestuurder niet handelt in het belang van de stichting. Wanneer daar sprake van is, kunt u alsnog als bestuurder worden aangesproken. U dient zich als een behoorlijk bestuurder te gedragen.
question

Kan ik zomaar een stichting derdengelden oprichten?

answer
Een stichting derdengelden wekt vertrouwen op richting uw cliënten. Ja u kunt als ondernemer naast uw onderneming een Stichting Derdengelden oprichten. Let erop dat u hiervoor toestemming van de AFM dient te verkrijgen. Vaak is een beheersovereenkomst tussen de BV en stichting ook onderdeel van de constructie.
Nieuw bij Firm24? Profiteer van nog meer gratis kennis en tips Aanmelden
[contact-form-7 id="11842" title="Nieuwsbrief"]