Firm24 Blog

Blijf up-to-date met de laatste informatie omtrent het oprichten van een BV in begrijpbare taal.

Ongelijke behandeling en discriminatie op de werkvloer

Wat is discriminatie en ongelijkheid?Discriminatie is een breed begrip en het kan soms lastig zijn om het te herkennen. Wanneer is iets nou echt discriminerend? Volgens de officiële definitie is er sprake van discriminatie wanneer er onderscheid wordt gemaakt op basis van irrelevante kenmerken zoals geslacht, ras of geloof. Als er sprake is van discriminatie wordt er een situatie van ongelijkheid gecreëerd. Bij discriminatie op de werkvloer krijgen werknemers bijvoorbeeld geen promoties of worden ze onaangenaam behandeld vanwege onbelangrijke kenmerken. (In)directe discriminatie Er zijn verschillende vormen van discriminatie. De twee hoofdstromen zijn indirecte discriminatie en directe discriminatie. Directe discriminatieBij directe discriminatie is er sprake van een regel of gedraging die op zichzelf discriminerend is. Denk bijvoorbeeld aan een sollicitatiegesprek waar mensen met een buitenlandse achternaam niet worden uitgenodigd. Deze vorm van discriminatie is vaak makkelijker te herkennen. Indirecte discriminatieBij indirecte discriminatie is er sprake van discriminatie doordat de context van een situatie discriminerend is. De regel is dan op zichzelf niet discriminerend maar maakt het moeilijker voor bepaalde groepen om eraan te voldoen. Zo worden dyslectische mensen benadeeld bij een wiskundetoets met verhaalproblemen, terwijl dit niet aan hun wiskundig vermogen ligt. Het probleem herkennen Een hele belangrijke stap bij het aanpakken van discriminatie op het werk is tijdig het probleem herkennen. Als het probleem in eerste instantie niet wordt ontdekt, is er weinig wat je kan doen. Veel bedrijven maken daarom gebruik van vertrouwenspersonen. Dit zijn mensen waar naartoe kan worden gegaan om een probleem, zoals het ervaren van discriminatie, kan worden aangekaart. Een nadeel van deze werkwijze kan zijn dat werknemers zelf niet durven te zeggen dat ze gediscrimineerd worden. Daarom is het belangrijk om hier gesprekken over te voeren en naar te vragen. Zo voorkom je dat het initiatief alleen bij de benadeelde ligt.Hoe pak je het probleem aan?Als je eenmaal het probleem hebt opgemerkt, is het belangrijk om adequaat te handelen. Het is belangrijk dat je in kaart brengt hoe groot het probleem is. Gaat het bijvoorbeeld om één incident of is het een regelmatig terugkerend probleem? Iedere situatie moet op een eigen manier worden aangepakt. Om dit te kunnen doen is het sterk aan te raden een specialist in te huren. Vooral als het probleem breed is. Firm24 kan jou hierbij helpen. Plan hier een intakegesprek aan met één van onze advocaten. Wanneer heb je een advocaat nodig?Zodra er een conflict is omtrent discriminatie is het verstandig om een advocaat in te schakelen. Deze kan passende juridische stappen aanraden zodat het conflict kan worden verholpen. Vaak is de tussenkomst van een rechter dan onnodig en dit is een wenselijke situatie. Stel dat er wel naar de rechter wordt gestapt door een werknemer, dan is een advocaat er om jou juridisch bij te staan.

Subsidies voor startende ondernemers

Subsidies voor innovatieve ondernemersWBSO-subsidie voor R&D-projectenWBSO staat voor ‘Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk’. Deze subsidie is opgezet voor R&D-projecten: research & development, wat ook wel inhoudt dat het moet gaan om projecten die een product, dienst of proces verbeteren. Bij deze subsidie mag je 40% van de loonkosten en materiaalkosten aftrekken van de loon- of inkomstenbelasting. Dit scheelt vaak duizend tot tienduizenden euro’s per jaar. Voor welke projecten kun je de WBSO-subsidie aanvragen?Ontwikkelingsprojecten - ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten en fysieke productieprocessenOntwikkeling van nieuwe of verbeterde programmateurTechnisch-wetenschappelijk onderzoek (TMO)Hoe vraag je de WBSO-subsidie aan?Je vraagt de subsidie voorafgaand aan het project aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Je kunt de aanvraag digitaal doen en het bevat een projectomschrijving en een inschatting van uren en kosten. Als bedrijf kun je de subsidie vier keer per jaar aanvragen. Je moet de aanvraag uiterlijk één maand voor de start van de activiteiten doen. MIT-subsidieMIT-subsidies zijn bedoeld voor MKB-ondernemers die een innovatief project doen binnen een van de topsectoren: Agri & Food, Creatieve Industrie, Energie, Life Sciences & Health, Logistiek, High Tech Systemen & Materialen, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water. Daarnaast geldt ook dat het project moet aansluiten bij een van de volgende thema’s: Energietransitie & duurzaamheid, Landbouw, Water & Voedsel, Gezondheid & Zorg en Veiligheid.  Wat levert het je op? Voor een haalbaarheidsproject kun je een subsidie krijgen tot wel € 20.000,- en voor een R&D-samenwerkingsproject tot € 350.000,-. Verdere vereisten voor het project:Het project zal niet langer lopen dan 2 jaarHet project is technologisch vernieuwend of een nieuwe toepassing hiervan; het kan hierbij gaan om een helemaal nieuw product/proces of een samenwerking waarbij twee bestaande producten worden geïntegreerd tot een nieuw productHet project creëert economische waarde voor deelnemersHet samenwerkingsverband is van hoge kwaliteitHet projectresultaat levert een bijdrage aan meerdere sectorenHoe vraag je de MIT-subsidie aan?Je kunt de MIT-subsidie regionaal en landelijk aanvragen. De voorwaarden en het beschikbare budget verschillen per regio. Je kunt deze dus het beste vooraf vergelijken. Horizon EuropeHorizon Europe levert verschillende subsidiebijdragen vanuit de drie pijlers: excellente wetenschap, wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en innovatief Europa. De subsidies zijn beschikbaar voor ondernemingen in de onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband. De bijdragen verschillen per programma, maar in het algemeen brengt het hoge bedragen op, soms zelfs tot 100% van de subsidiabele kosten. Je kunt de subsidies het hele jaar door aanvragen bij de Europese Commissie in Brussel. Kom je in aanmerking voor de subsidies?Er gelden veel verschillende voorwaarden en de voorwaarden verschillen per subsidie. De exacte voorwaarden per subsidie zijn gepubliceerd in de werkprogramma’s. Er moet onder meer een gedetailleerde projectomschrijving zijn, internationale samenwerkingspartners en een goed uitgewerkt financieel en juridische onderbouwing. Subsidies voor duurzame ondernemersEIA De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een subsidie waarvoor je in aanmerking komt als je met je bedrijf investeert in energiezuinige technieken of bedrijfsmiddelen. Wat levert de EIA op? De energiekosten gaan omlaag én je ontvangt belastingvoordeel van 45,5%. Je kunt de subsidie elk moment in het jaar aanvragen tot drie maanden na opdrachtverstrekking. Wanneer kom je in aanmerking voor de EIA?De energie-investering kost minstens € 2500,- per bedrijfsmiddelHet bedrijfsmiddel is niet eerder gebruiktHet bedrijfsmiddel staat op de energielijst van de RVOJe hebt nog niet eerder milieu-investeringsaftrek ontvangen voor hetzelfde bedrijfsmiddelMIA-regelingMIA staat voor Milieu-Investeringsaftrek en is een fiscale regeling voor ondernemers die duurzaam investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, materialen, gebouwen of productieprocessen. Voor hoeveel subsidie kun je in aanmerking komen? Door de MIA kun je tussen de 27% en 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Zo betaal je dus minder winstbelasting.Kom je in aanmerking voor de MIA?Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de MIA-regeling:Je bent een ondernemer die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaaltHet bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst van 2022Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruiktDe investering moet betrekking hebben op de aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddelDe investering is minimaal € 2500,-Je hebt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen Energie-investeringsaftrek (EIA) verkregenVoor welke werkzaamheden kun je de MIA aanvragen? Grondstoffen- en watergebruikVoedselvoorziening en landbouwproductieMobiliteitKlimaat en luchtRuimtegebruikGebouwde omgevingVAMIL-regelingDe Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn ook bedoeld voor subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Afhankelijk van het bedrijfsmiddel wordt bepaald of je in aanmerking komt voor de MIA, VAMIL of voor beide. Op de Milieulijst van 2022 staat welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor de VAMIL. Voor hoeveel subsidie kun je in aanmerking komen? Met de VAMIL-regeling kun je 75% van de investeringskosten versneld afschrijven. Zo heb je dus rente- en liquiditeitsvoordeel. Hoe kom je in aanmerking voor de VAMIL?Je bent een ondernemer die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaaltHet bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst van 2022Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt De investering heeft betrekking op de aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddelDe investering is minimaal € 2500,-Subsidies voor ondernemers werkzaam met buurlandenInterregInterreg is bedoeld voor innovatieve projecten met een partner uit een buurland of in een bredere Europese regio. Er zijn verschillende soorten interregionale subsidieprogramma’s waarvoor je als Nederlands bedrijf in aanmerking kunt komen. De subsidies hebben tot doel om de economische verschillen tussen de Europese regio’s en lidstaten te verkleinen door deze samenwerkingsprojecten. Het aanbod van de programma’s en de bijbehorende budgettering:Interreg A Eurregio Maas-Rijn: € 677.095,-Interreg A Duitsland-Nederland: € 240.775.132,-Interreg A Vlaanderen-Nederland: € 205.405.605,-Interreg B Noord-West Europa: € 310.480.455,-Interreg B Noordzee Regio: € 171.154.311,-Interreg C Europa: € 379.482.670,-DHIDHI staat ook wel voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies en is bedoeld voor MKB-ondernemers die een project willen uitvoeren in het buitenland, willen investeren in een onderneming of in de internationale markt. Deze projecten kunnen worden uitgevoerd in ontwikkelde landen, ontwikkelingslanden en opkomende markten. Je kunt de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor hoeveel subsidie kun je in aanmerking komen? De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000,-, de maximale subsidie voor een demonstratieproject is € 200.000,- per project en voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten geldt een maximum van € 100.000,-. Wanneer moet je je aanvraag indienen?Je kunt je dit jaar aanmelden vanaf 1 februari 2022 tot en met 31 december 2022, afhankelijk of er nog budget beschikbaar is. MKB-krediet of microkredietMet het microkrediet kun je een zakelijke lening afsluiten tot maximaal € 50.000,-. Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Je bent een startende ondernemer, bestaande ondernemer, neemt een bedrijf over of je bent een zzp’erJe hoeft maar maximaal € 50.000 lenenJe hebt een goed en doordacht ondernemingsplanJe bedrijfsuitoefening is in NederlandJe bent minimaal 18 jaar oudHet MKB-krediet geeft je de mogelijkheid om een zakelijke lening af te sluiten tussen de € 50.000,- en € 250.000,-. De voorwaarden hangen erg af per situatie, maar je moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:Je bent een startende ondernemer, een bestaande ondernemer of een zzp’erEr werken maximaal 250 werknemers bij je bedrijfBij beide aanvragen moet je bij je verzoek de deze documenten aanleveren:De jaarcijfersJe privébegrotingIn geval van een al bestaand bedrijf: de beschrijving van de bedrijfsactiviteitenIn geval van startende of bedrijfsovername: een ondernemingsplan met een financieel planInvesteringsfondsen: techstarters en creatieve startersVia Seed Capital Technostarters zijn er verschillende fondsen om techstarters en creatieve bedrijfjes te helpen. In totaal zijn er meer dan 20 fondsen, met allemaal een eigen strategie en criteria waaraan een bedrijf moet voldoen. Wie weet sluit er een fonds goed bij jouw bedrijf aan. Regel hier je aanvraag voor Seed Capital technostarters. Regel nu jouw subsidiescan en bespaar een hoop geld! Wil je graag al jouw vragen beantwoord krijgen in een adviesgesprek? Plan dan een check gesprek via deze pagina. 

Zo creëer je meer diversiteit en inclusiviteit in jouw onderneming!

Wat wordt er precies onder diversiteit en inclusiviteit verstaan? Diversiteit betekent verschil. Er kunnen zichtbare en onzichtbare verschillen tussen werknemers zijn. Zo zijn verschillen in huidskleur, etniciteit, leeftijd en geslacht zichtbaar. Daarentegen zijn karaktereigenschappen, seksuele geaardheid en talenten niet op het eerste ogenblik zichtbaar. Als er een goede mix is tussen al deze zichtbare en onzichtbare verschillen, creëer je een diverse werkvloer. Daarbij gaat inclusiviteit over hoe er binnen een bedrijf met al deze verschillen wordt omgegaan. Wordt iedereen geaccepteerd voor hoe diegene is?Voordelen van diversiteit in jouw ondernemingDe MKB blijkt achter te lopen in het doorvoeren van diversiteit en inclusiviteit. Terwijl deze onderwerpen bijdragen aan het succes van je bedrijf. Wat zijn nu eigenlijk deze voordelen? Ten eerste zorgt een divers team ervoor dat er op meerdere vlakken goed wordt gepresteerd, omdat iedereen zijn of haar talenten op een ander punt kan inzetten. Daarnaast brengt diversiteit vernieuwende inzichten en perspectieven. Het bevordert ook de creativiteit. Ten derde leveren werknemers betere prestaties door inclusiviteit, omdat ze worden aangemoedigd om hun mening en input te geven. Wat weer een positieve invloed heeft op werkprestaties, is als werknemers zich meer met een organisatie identificeren. En ze identificeren zich meer met een organisatie waarin ze zich helemaal geaccepteerd voelen. Als laatste zorgt diversiteit en inclusiviteit in een organisatie voor meer werktevredenheid en blijven werknemers langer werken.Diversiteit: vroeger en nuWaar vroeger een witte mannelijke kostwinner meer de standaard was, kan daar niet meer mee worden volstaan. We hebben nu veel meer verschillende herkomsten in Nederland wonen en daarmee ook andere verschillen. En niet alleen etniciteit, maar ook het in-hokjes-denken kan echt niet meer. Er heeft een verandering in de samenleving plaatsgevonden en daardoor zijn de eisen van de werknemers ook veranderd. Ze willen meer erkenning voor hun eigenheid. Bedrijven moeten meegroeien om werknemers tevreden te houden, dus jij ook!Diversiteit: vergelijking tussen MKB en corporatesEr kan onderscheid worden gemaakt tussen een kleine MKB zonder HR-afdeling en een grotere mét HR-afdeling. Een kleinere MKB heeft meestal geen specifiek beleid opgesteld over diversiteit en inclusiviteit. Toch wordt er onbewust, op basis van normen en waarden, alsnog naar gehandeld. Voor een kleiner bedrijf is het vanzelfsprekend om meer rekening te houden met elkaars persoonlijke omstandigheden. Een grotere MKB met HR-afdeling heeft diversiteit en inclusiviteit hoger op de agenda staan. Maar ook bij deze bedrijven wordt er vaak onbewust al naar gehandeld. Bij corporates wordt er vaker een diversiteitsbeleid opgesteld en doorgevoerd. Er moet een beleid worden gevormd om als bedrijf divers en inclusief te zijn in alle afdelingen. Hierbij wordt er wel een uniform beleid gevoerd en is er minder ruimte voor individuele verschillen. Door dit uniforme beleid wordt het doel, namelijk diversiteit, niet altijd gediend met het middel. Bij het MKB kan er op persoonlijkere manieren goede doel-middelen worden ontworpen, omdat er meer ruimte is voor de persoon in plaats van voor het algemene beleid.Tips voor het MKB om meer aandacht aan diversiteit op de werkvloer te creërenBij het MKB is dus nog niet genoeg bewuste aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Hoe zorg je ervoor dat deze thema’s meer naar voren komen? Hier een aantal tips op een rijtje:Om diversiteit op de werkvloer te hebben, moet er wederzijds begrip worden gecreëerd. Hiervoor moeten concrete afspraken worden gemaakt en richtlijnen worden opgesteld.Om een divers team aan te trekken, moet er worden geworven vanuit alle hoeken van de samenleving. Van belang is dat er ook andere wervingstechnieken worden gebruikt om deze andere soort hoeken aan te trekken.Het is aan de leidinggevenden om de toon te zetten. Zij moeten diversiteit en inclusiviteit initiëren. Bijvoorbeeld door te laten zien dat ze luisteren naar een andere ‘soort’ en misschien wel tegensprekende mening, door te laten zien dat individuele werknemers worden ondersteund waar nodig. De leidinggevende begint met het communiceren van diversiteit en inclusiviteit.Het is van belang om het gesprek aan te gaan met en tussen werknemers. Verschillen mogen er juist zijn. Deze moeten erkend en begrepen worden en de gevolgen moeten serieus worden genomen.Stel jezelf de vraag waar in jouw bedrijf de knelpunten liggen wat betreft diversiteit. Alleen met een kritische blik, wordt de diversiteit in jouw onderneming verhoogd.Firm24 en diversiteitBij Firm24 zijn we natuurlijk ook bezig met diversiteit. Om in de termen van hierboven te spreken, vallen wij onder de het MKB die vooral op onbewust niveau bezig zijn met diversiteit en inclusiviteit. We vinden het vanzelfsprekend om rekening met elkaar te houden. We kijken in het aannameproces naar de kwaliteiten van de specifieke persoon en binnen ons bedrijf houden we veel rekening met elkaar. Hoe? Iedereen mag zichzelf zijn en als er speciale wensen zijn, dan wordt hier vrij over gesproken en proberen we dit zo goed mogelijk in te richten voor de situatie van deze persoon.

UBO registratie; wie is nou eigenlijk verantwoordelijk?

Ultimate Beneficial Owners: het klinkt moeilijker dan het is! Bezit jij meer dan 25% van de aandelen van een onderneming? Dan ben je een UBO! Zoals we al even benoemden, staat de afkorting UBO namelijk voor Ultimate Beneficial Owners, oftewel de uiteindelijke belanghebbenden van een onderneming. Deze personen zijn vaak (mede)eigenaar van de onderneming of hebben hier in ieder geval zeggenschap over. Omdat sommige rechtspersonen geen aandelen hebben, spreken we bij een stichting over 25% van het stemrecht en bij een vof over 25% van het eigendomsbelang. Misschien had je het rekensommetje al wel gemaakt, maar een rechtspersoon heeft dus minstens één UBO en kan niet meer dan vier UBO’s hebben. Of het er nou één is of dat het er meer zijn, UBO’s moeten sinds 27 maart 2022 allemaal ingeschreven staan bij het UBO-register. Ieder land binnen de Europese Unie heeft zo’n UBO-register. Het Nederlandse UBO register vind je bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.  UBO-register als vijand van criminelenWeer een extra registratie… maar waarom dan? Misschien lijkt het in eerste instantie inderdaad een beetje overbodig, maar de UBO registratie is er niet voor niks. Met deze registratie is het namelijk een stuk lastiger om fraude te plegen en het gaat zaken als witwassen en terrorismefinanciering tegen. Alle UBO’s zijn namelijk inzichtelijk en dit geeft een veel beter overzicht en een vollediger beeld van wie er nou eigenlijk allemaal belang hebben in een onderneming. Voor criminelen is het hierdoor niet meer mogelijk zich te verschuilen achter een ingewikkelde ondernemingsstructuur. Het is goed om in gedachten te houden dat de meeste gegevens in het UBO-register niet openbaar zijn in te zien. Een aantal gegevens zijn nog wel openbaar in te zien, maar door een recente uitspraak van de rechter verandert hier het een en ander in. Lees meer hierover via deze link! Moet ik registreren?Voor veel ondernemingen en organisaties is het inschrijven van de UBO’s verplicht. Zo moet je onder andere als bv, nv, vof, maatschap, cv, stichting en vereniging met volledige rechtsbevoegdheid de UBO’s registreren. Toch zijn er ook nog een aantal ondernemingen en organisaties voor wie een UBO-registratie niet geldt. Zo geldt dit bijvoorbeeld niet voor eenmanszaken of rechtspersonen in oprichting. Ook verenigingen van eigenaars en verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid hoeven niet aan de UBO-registratie te geloven. Hoe gaat het in zijn werk? Een UBO-registratie regel je via de Kamer van Koophandel. Heb jij al een onderneming opgericht? Dan moet je de UBO’s registreren middels een zogenaamde UBO-opgave. Hiermee geef je persoonsgegevens van de UBO door, geef je aan wat voor belang ze hebben en lever je aanvullende benodigde documenten aan. Wanneer jij een onderneming aan het oprichten bent en deze gaat inschrijven, is het verplicht om tijdens het registratieproces de UBO’s in te schrijven. Dit hoeft dan niet middels een UBO-opgave. Weet jij niet precies wie je UBO is? Dan moet je een pseudo-UBO inschrijven in het UBO-register. De pseudo-UBO’s zijn de hogere leidinggevenden van een onderneming. Vaak zijn deze hogere leidinggevenden de bestuurders van een onderneming. Een boete? Nee bedanktWanneer je denkt dat je er als bestuurder makkelijk vanaf komt, dan heb je het mis! In the end zijn het namelijk de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het registreren van hun UBO’s. Het is misschien niet het allerleukste klusje, maar wel heel belangrijk. Op een boete zit niemand te wachten, maar op een boete die kan oplopen tot wel  € 22.500 zit je natuurlijk helemaal niet op te wachten. En laat dat nou net het risico zijn wat je loopt als je de UBO registratie niet of verkeerd doet. Naast deze boete, kan het niet goed registreren van de UBO’s aanleiding zijn om verder strafrechtelijk onderzoek te doen naar jouw organisatie en de UBO’s van jouw onderneming. Om boetes te voorkomen en om te zorgen dat een UBO-registratie gewoon goed gebeurt, raden wij je aan om dit te doen met behulp van onze Firm24 professionals! Regel nu jouw UBO inschrijving! Wil je graag al jouw vragen beantwoord krijgen in een adviesgesprek of een offerte aanvragen? Plan dan een intakegesprek via deze pagina. De specialist neemt binnen 48 uur contact met je op.

Belangrijk: vergeet je eerste BTW aangifte niet!

BTW aangifte, wat is dat eigenlijk?Aan ondernemen zitten helaas ook minder leuke kanten. Zo moet je bijvoorbeeld ook de administratie bijhouden, waaronder de btw aangifte. Dan is de kans groot dat je als ondernemer btw betaalt over de omzet van jouw onderneming. Btw en omzetbelasting zijn hetzelfde. Dit hoef je natuurlijk niet uit je eigen portemonnee te betalen, maar bereken je door in de prijs van de goederen of diensten die je levert. Btw die je wel zelf hebt betaald bijvoorbeeld over zakelijk kosten kunnen in de meeste gevallen weer afgetrokken worden. Dus jij brengt btw over je bedragen aan je klanten of opdrachtgevers in rekening en daarnaast berekenen jouw leveranciers btw aan jou. De btw-tarieven zijn 0%, 9% en 21%. Ook wanneer je een periode geen omzet hebt gehad of geen btw hebt betaald, moet je btw-aangifte doen. Btw aangifte doen is niet ingewikkeld. Belangrijk is dat dit wel goed en op tijd gebeurd! Voorkom je eerste boete als ondernemer!In het rijtje dingen die je allemaal voor de eerste keer moet doen, zien we niet graag terug dat je jouw eerste boete moet gaan betalen. Om te beginnen is het daarom belangrijk dat je de volgende data dikgedrukt in je agenda zet! 1e kwartaal: 30 april2e kwartaal: 31 juli 3e kwartaal: 31 oktober 4e kwartaal 31 januari Dit zijn de de deadlines per kwartaal voor de btw-aangiftes. Het meest gebruikelijk is om de aangifte ieder kwartaal te doen. Met een verzoek aan de Belastingdienst kan je aanvragen jouw aangifte maandelijks te doen. Ook kan de Belastingdienst je verplichten jouw aangifte maandelijks te doen in het geval je de aangifte niet op tijd hebt gedaan.De Belastingdienst: ‘te laat is te laat!’De Belastingdienst is streng. In de praktijk vergeet bijna iedereen zijn eerste btw aangifte. Eerst krijgt je dan een hoge boete van een paar duizend euro van de Belastingdienst, zodat je hier van schrikt. Het is dan verstandig om de Belastingdienst te bellen en uit te leggen dat je de aangifte vergeten bent. Tegenwoordig is het ook zo, dat de Belastingdienst contact met jou opneemt wanneer de eerste btw aangifte niet is gedaan. De Belastingdienst rekent dan vaak een (eenmalige) coulancetermijn waarbinnen je nog niet meteen een boete krijgt bij het te laat indienen en betalen van je aangifte. De coulancetermijn is zeven kalenderdagen na de uiterste betaaldatum. Wanneer je na deze zeven kalenderdagen aangifte doet of zelfs helemaal geen aangifte doet, krijg je een aangifteverzuimboete. Dit is een boete van € 68. Wanneer je na de coulancetermijn betaalt krijgt je ook een betaalverzuimboete. Een betaalverzuimboete is 3% van het te laat ingediende bedrag, met een minimum van  € 50 en een maximum van € 5.514. Wanneer je binnen deze zeven dagen alsnog zorgt dat het bedrag betaald is, krijg je geen betaalverzuimboete!In 4 stappen ben je klaar! Jouw eerste keer btw aangifte kan je met deze vier stappen doen. Zorg dat je genoeg tijd in plant zodat je alles op je gemak kan doen, zonder fouten te maken. Stap 1: Bericht van de BelastingdienstAls startende ondernemer heb je waarschijnlijk net jouw onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Daarna hoef je alleen nog maar te wachten tot je een bericht van de Belastingdienst krijgt. Je krijgt namelijk een eenmalige eerste btw-aangifte toegestuurd. Let op! Na deze eerste herinnering krijg je geen herinneringen meer. Je bent als ondernemer overal zelf verantwoordelijk voor. Je kan je zelf wel helpen, door in te stellen dat je voor iedere btw-aangifte een reminder via de mail krijgt. Dit kan je doen via de Belastingdienst. Stap 2: Administratie bijhoudenHet scheelt een veel gedoe op het laatste moment als je de administratie regelmatig hebt bijgehouden. Wanneer je in ieder geval één keer per week je facturen en bonnen verwerkt, ben je goed op weg. Verzamel hiervoor al je uitgaande facturen (omzet) met betrekking tot de periode van aangifte in één overzicht en let hierbij goed op de factuur datum (niet de datum waarop je de betaling hebt ontvangen). Verzamel ook alle inkomende facturen (kosten) met betrekking tot de periode van aangifte in één overzicht. Tel per tarief (21%, 9 % en 0%) het totaal van de omzetbelasting op en noteer dit in je aangifte omzetbelasting bij de omzet en kosten. Welk tarief van toepassing is, is afhankelijk van de diensten of producten je levert. Let ook op de speciale regelingen, zoals buitenlandse betalingen, ontvangsten of goederen leveringen en niet aftrekbare bedragen. Met dit hulpmiddel weet je wat je moet doen met buitenlandse betalingen en ontvangsten en met dit hulpmiddel weet je wat je moet doen met buitenlandse goederen leveringen.Stap 3: Controleer of je recht heb op de kleine ondernemingsregelingNiet elke ondernemer hoeft btw af te dragen. Heeft jouw onderneming een omzet (exclusief de omzetbelasting) minder dan € 20.000 in één kalenderjaar? Dan krijg je mogelijk vrijstelling van omzetbelasting. Je moet hiervoor ook aan de volgende voorwaarden voldoen: je bent een ondernemer voor de btw; je onderneming is in Nederland gevestigd of je hebt in Nederland een vaste inrichting; en daarnaast mag je geen btw meer aftrekken (als je gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling).Stap 4: Omzetbelasting invullenNadat je de vorige drie stappen hebt doorlopen is je voorbereiding klaar. Nu kan je beginnen met het daadwerkelijk invullen van de omzetbelasting. Op het moment dat je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ontvang je een speciale gebruikersnaam en wachtwoord van de Belastingdienst waarmee je kan inloggen. Je doet je btw aangifte over de periode waarin je bent gestart met jouw onderneming. Dus je doet dit ook wanneer je in de startfase eigenlijk nog geen omzet hebt gedraaid.Wat gebeurt er na de aangifte omzetbelasting?Nadat je aangifte hebt gedaan kunnen er twee situaties voorkomen:Je moet btw betalen aan de Belastingdienst: de Belastingdienst stuurt jou dan een naheffingsaanslag. Het is belangrijk dat dit geld op tijd op de rekening van de Belastingdienst staat, zodat je een boete voorkomt.Je krijgt btw terug van de Belastingdienst: je hebt recht op een teruggaafbeschikking en krijgt het teveel betaalde bedrag terug op de rekening van jouw onderneming gestort.Help! Je hebt een fout gemaakt, en wat nu?Een fout maken is niet erg! Dat kan iedereen overkomen. Zorg wel dat je deze herstelt. Je hebt bijvoorbeeld te veel of te weinig btw gerekend. Gaat het om een bedrag minder dan € 1.000? Dan kan je dit bedrag eenvoudig verrekenen met de eerstvolgende aangifte. Gaat het om een bedrag meer dan € 1.000? Dan is het iets minder eenvoudig. Met een suppletie omzetbelasting kan je de correcties doorgeven op de eerder ingediende btw aangifte. Hiermee kan je aangiftes over een specifiek aangiftevak of een heel boekjaar corrigeren. Met dit stappenplan en tips kun je hopelijk snel klaar met jouw btw aangifte en kan je focussen op wel écht belangrijk is: ondernemen!Regel nu jouw boekhouding!Wil je graag al jouw vragen beantwoord krijgen in een intakegesprek? Plan dan een intakegesprek via deze pagina. De specialist neemt binnen 48 uur contact met je op.

Een goede afsluiting is het halve werk: fiscale tips voor het eindejaar

De Overbrugginswet box 3Vanaf 2026 zal er door de overheid een nieuw stelsel worden toegepast voor de box-3 heffing. Hoe dat stelsel er precies uit zal komen te zien is nog niet bekend. Wel heeft de overheid een Overbruggingswet ingevoerd, om de tijd tussen het stelsel dat voorheen van kracht was en het nieuwe stelsel te overbruggen. Deze wet zal gelden van 2023 tot en met 2025. Binnen deze drie jaar zal de belastingheffing in box 3 worden gebaseerd op de werkelijke samenstelling van het vermogen, en niet meer over de fictieve, veronderstelde samenstelling. De Belastingdienst kijkt hierbij naar drie categorieën met de daarbijbehorende forfaitaire (veronderstelde) rendementen: De hoeveelheid banktegoed: het rendement wordt berekend door het gemiddelde maandelijkse rentepercentage van alle (spaar)rekeningen van alle huishoudens te nemen. Je schulden: het rendement wordt berekend door de gemiddelde maandelijkse rente over alle woninghypotheken van alle huishoudens te nemen. Overige bezittingen: 6,17% (voorheen 5,53%).Het rendement voor beleggen (overige bezittingen) was in 2022 5,53% en zal in 2023 dus stijgen. Alleen het rendement voor de hoeveelheid banktegoed en het rendement voor je schulden wordt pas aan het einde van 2023 berekend. Een bedrijfspand aanschaffen? Doe het nu!Ben jij van plan om binnenkort een eigen bedrijfspand te kopen? Dan kun je dit het beste nog in 2022 doen. Over ieder pand dat niet wordt gebruikt als woning moet namelijk overdrachtsbelasting worden betaald. Deze overdrachtsbelasting stond eerst nog op 8%, maar zal in 2023 stijgen naar 10,4%. Een flink stukje hoger dus. De WBSO: voor alle ontwikkelaars! Ben jij als ondernemer veel bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten, processen of programma’s? Dan kun je misschien in aanmerking komen voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Deze wet biedt jou als ontwikkelende ondernemer een subsidie op loon, bedrijfswinst en investeringen. Dien daarom snel je aanvraag in wanneer jij in aanmerking denkt te komen voor de WBSO. Dit moet namelijk vóór 20 december 2022 gebeuren!De werkkostenregeling: heb jij nog ruimte over? Als werkgever wil je je personeel natuurlijk tevreden houden, zodat ze met een positieve instelling samen met jou 2023 tegemoet gaan. Daarom is het goed om je personeel aan het einde van het jaar te belonen met goed verricht werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kerstpakket of een goede fles wijn. Hiervoor is de werkkostenregeling (WKR) in het leven geroepen, die jou als werkgever de ruimte biedt om zelf te bepalen wat je onbelast aan je werknemers schenkt. Check daarom snel of je nog vrije ruimte over hebt in je werkkostenregeling. Even een reminder: is je loonsom minder dan of gelijk aan € 400.000? Dan is je vrije ruimte 1,7%. Is je loonsom hoger dan € 400.000? Dan is je vrije ruimte 1,18%. Kijk dit dus eerst goed even na, want wanneer je je vrije ruimte overschrijdt dan moet je over dat extra bedrag maar liefst 80% belasting betalen. Dat is natuurlijk niet zo fraai. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) Heb jij dit jaar een investering gedaan? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA stelt namelijk dat je voor iedere kleine investering recht hebt op investeringsaftrek. Je moet dan wel minimaal € 2401 aan bedrijfsmiddelen uitgeven. Kom je nu dus nog niet aan dit bedrag en denk je aan investeren in 2023? Dan is het dus voordelig om die investering nu al te doen mochten de financiën dat toelaten. Zorg er wel voor dat je die investering dan ook daadwerkelijk al in 2022 gebruikt, want dat is namelijk een van de vereisten. De vennootschapsbelasting: omhoogWerkelijk alles lijkt in deze huidige tijd duurder te worden. Helaas gaat in 2023 ook het tarief over de vennootschapsbelasting omhoog. In 2022 staat het tarief nog op 15% voor iedereen die een belastbare winst heeft tot € 395.000. Iedereen die meer belastbaar inkomen heeft dan € 395.000 betaalt een tarief van 25,8%. In 2023 gaat dit eerste tarief omhoog. Iedereen die een belastbare winst heeft tot en met € 200.000 betaalt dan een tarief van 19%. Voor iedereen boven de € 200.000 bestaat er een tarief van 25,8%.Met de auto van de zaak op wintersport? Think againHeb jij in 2018 een elektrische auto van de zaak op jouw naam laten zetten? Dan heb je te maken met bijtelling wanneer je meer dan 500 kilometer per jaar rijdt buiten werktijd. Dit houdt in dat je hierover inkomstenbelasting moet betalen. In 2018 startte je met een bijtelling van 4%, maar nu de gebruikelijke 60 maanden bijna zijn verstreken zal dit tarief stijgen. In 2023 gaat het tarief namelijk omhoog naar 16% tot € 30.000, daarna geldt er een tarief van 22%. Dit kun je voorkomen door je auto geheel om te zetten naar privébezit, of niet meer te rijden dan 500 kilometer. Je kunt als ondernemer van de inkomstenbelasting de auto alleen omzetten naar privébezit als je hem in 2023 niet meer dan 10% gebruikt voor zakelijke doeleinden. De reiskostenvergoeding: omhoogHeb jij als ondernemer werknemers in dienst die iedere dag een lange afstand moeten afleggen naar je bedrijfspand, of maken jouw werknemers voor jouw bedrijf veel zakelijke reizen? Dan hebben we goed nieuws! Voorheen mocht je als werkgever 19 cent onbelast vergoeden aan je werknemers per zakelijke kilometer die zij met hun privé vervoermiddel aflegden. Vanaf 2023 gaat dit tarief iets omhoog, namelijk naar 21 cent in totaal. Dit lijkt misschien een smurfenbedrag, maar nu de benzineprijzen de pan uit reizen tellen alle kleine beetjes.Nog vragen? We helpen je graag!Heb je na het lezen van dit artikel nog (fiscale) vragen, dan helpen wij je bij Firm24 maar al te graag! Vraag daarom hier een DGA scan aan. Die scan helpt jou als DGA om een beter inzicht te krijgen in je fiscale positie, zowel privé als zakelijk. Tijdens de scan worden er negen aspecten belicht zoals het DGA-salaris, het uitkeren van het dividend en hoe jij als DGA het beste kunt sparen voor later. Dan weet jij waar je als ondernemer belasting op kunt besparen en sluit je 2022 fiscaal gunstig af! 

Het einde van het openbare UBO-register

Wat is het UBO-register?Het UBO-register registreert wie er de grootste betrokkenheid bij een bedrijf heeft. Dit kan de eigenaar zijn, maar ook iemand die zeggenschap heeft of een andere belanghebbende. Deze registratie maakt het voor overheden makkelijker om criminaliteit op te sporen. Zo maakt het praktijken als witwassen een stuk moeilijker. Ondernemingen, stichtingen, verenigingen en andere organisaties zijn wettelijk verplicht om zich in dit register te registreren. Jij dus ook! Door de openbaarheid die het register tot voorkort had werd het vaak ook gebruikt door journalisten. Zij konden voor hun krantenkoppen precies uitzoeken wie achter een bepaald bedrijf zat.Welke informatie maakt het huidige UBO-register openbaar?In het UBO-register zijn niet alle opgegeven gegevens openbaar toegankelijk. De openbare gegevens van de UBO bestonden uit: de voornaam, achternaam, geboortemaand, nationaliteit, woonstad, het geboortejaar en de aard en omvang van het economisch belang bij een bedrijf. Ander informatie, zoals het geboorteland, adres en het BSN-nummer waren wél alleen zichtbaar voor bevoegde organen. Daarnaast bestond er de mogelijkheid om een verzoek in te dienen als UBO, om alle informatie af te schermen. Hiervoor kwam de UBO in aanmerking als deze bijvoorbeeld minderjarig of onder curatele was. Wat houdt de uitspraak precies in?Op 22 november 2022 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de openbaarheid van het UBO-register onverenigbaar is met het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens. De toegankelijkheid van de gegevens maakte het mogelijk voor het publiek om een profiel op te stellen van een bepaald persoon. Zo konden journalisten makkelijk achterhalen wie er achter een bedrijf zat en schroomde niet dit in hun werken naar voor te brengen. Dit soort praktijken waren volgens het Hof doel overstijgend en het bracht belangrijke grondrechten in gevaar. Wat zijn de gevolgen van de uitspraak?Nu deze uitspraak is gedaan, is het deel van de gegevens dat openbaar was, niet langer te rechtvaardigen. De wetgever zal in actie moeten komen om de richtlijn die de openbaarheid van de gegevens eerder toestond, aan te passen. Dit betekent echter niet dat ondernemers zich niet langer hoeven in te schrijven bij het UBO-register. Dat is namelijk nog steeds verplicht! Moet jij jouw UBO nog doorgeven? Doe dit dan zo snel mogelijk bij Firm24. Klik hier om jouw UBO-inschrijving te regelen. Sta jij al ingeschreven als UBO en wil je dat jouw gegevens zo snel mogelijk afgeschermd worden? Dien dan een verzoek tot afscherming in op grond van de uitspraak van het Europese Hof. Wellicht is jouw UBO-informatie dan net wat eerder van zijn openbaarheid af. 

Cruciale maar vaak vergeten upgrade(s) van je BV

Eind september, nog een paar maanden om fiscaal slim af te sluiten In het vierde kwartaal van het jaar begint de business meestal weer flink te draaien. Vakanties zijn achter de rug. Offertes vallen en partnerships waaraan je voor de vakantie hard voor hebt gewerkt beginnen dit kwartaal eindelijk vorm te krijgen. Ook krijg je zicht op hoe je het jaar gaat afsluiten. Vaak liggen er kansen om fiscaal slimmer af te sluiten dan je op voorhand had verwacht. Dan moet je daar echter wel iets voor in gang zetten.Niet voor iedereen… wanneer moeten de alarmbellen afgaan? Deze upgrade van je BV is waardevol, maar zoals gezegd niet voor iedereen weggelegd. We hebben het hier over het oprichten van een tussenholding. Dat is een holding tussen de (persoonlijke) holding en een werkmaatschappij. Er zijn kortweg 3 redenen waarom je over deze basale BV upgrade moet nadenken:Reden 1 – Bouw je vermogen op of heb je waardevolle bezittingen? Heb je als bedrijf waardevolle bezittingen op de balans staan? Bijvoorbeeld een patent, belangrijke technologie? Of een waardevol pand? Of een merknaam? Deze bezittingen zijn vaak veel geld waard.Waarde die je niet in de werkmaatschappij wilt laten zitten. Want gaat je werkmaatschappij failliet? Dan ben je deze asset (in dit geval de merknaam, maar het kan ook om een pand of patent gaan) kwijt. Een mogelijke faillissement hoeft geen einde te betekenen van je dromen. Je kan een doorstart maken omdat je het idee, je IP of andere waardevolle zaken nog in de tussenholding hebt staan. Die is of zijn niet failliet. En het is niet alleen handig als het misgaat. Heb je namelijk met zijn tweeën of met zijn drieën een bedrijf? Dan wil je die merknaam, dat patent of dat pand ook niet in de persoonlijke holding van een van de aandeelhouders zetten. In dat soort situaties biedt de tussenholding uitkomst. Want je kunt dan daar de bezittingen behouden.Reden 2 – Doe je dit jaar flinke investeringen (en kun je daarmee de belasting drukken)? Stel je hebt een online marketingbureau en je maakt flink winst op de projecten die je doet en de mensen die je links en rechts wegzet bij klanten. Daarnaast heb je een andere BV waar je flink investeert in een veelbelovende softwareontwikkeling. Marketingsoftware die echt het verschil kan maken voor je klanten. De omvang van de investering nadert de € 100.000. Om minder belasting te betalen, kun je de winsten en verliezen onderling fiscaal verrekenen. Maar dat te mogen doen, moeten deze twee bedrijven wel een fiscale eenheid vormen. Dat kun je regelen met een tussenholding.Reden 3 – Ga je je bedrijf verkopen of heb je toetredende partners? Overweeg je binnenkort je bedrijf of verschillende bedrijven te verkopen? Ook dan is een tussenholding interessant. Je kunt dan namelijk – net zoals onder reden 2 beschreven – alle werkmaatschappijen ‘onder’ een tussenholding hangen. Een investeerder of deelnemende partner kan dan (eventueel met persoonlijke holding) participeren in de tussenholding. Op deze manier is deelname in twee of meerdere ‘losse’ werkmaatschappijen eenvoudig te regelen.In alle drie de situaties kun je dus een voordeel halen uit het fiscaal herstructureren van je onderneming. Hoe dat werkt en wat het kost leggen we hieronder uit.5 stappen om ook slimme risico-afdekkers en belastingbespaarders te krijgen Van de bovenstaande voordelen kun je dus profiteren door een tussenholding op te richten. Zoals de meeste ondernemers ken je wellicht de voordelen van een holding oprichten. Het oprichten van een tussenholding komt wat minder vaak voor, maar is daarom niet moeilijker. Deze 5 stappen zijn ervoor nodig.Fiscaal inventariseren en uittekenen van de structuurOprichten van de tussenholdingRegelen van de aandelenoverdrachtEventueel wijzigen van de aandeelhoudersovereenkomst (en mogelijk andere overeenkomsten)Het afronden van de transactie en eventueel volstorten van de aandelenDe eerste stap is het uittekenen van de structuur. Vaak zal een fiscalist dat als eerste doen.Tot slotEen beetje ondernemer wil weten waar hij of zij qua kosten aan toe is. Daar zijn we altijd transparant in. Weten waar je aan toe bent? Bekijk onze fiscale diensten én de bijbehorende prijzen via deze link.

Hoe ga je als ondernemer om met een krappe arbeidsmarkt? Zo dus!

Het personeelstekort in Nederland is in veel sectoren voelbaar: overal beloven ondernemingen aantrekkelijke tekenbonussen en andere zaken om personeel binnen te halen. Hoe ga je als ondernemer om met de krapte die we nu zien op de arbeidsmarkt? Je leest hieronder enkele tips over werving, aantrekkelijkheid en het voorkomen van verloop.Werving: als je te weinig personeel hebt, moet je alles op alles zetten om mensen aan te trekken. Er zijn heel weinig werkzoekenden en degenen die nog werk zoeken, weten dat ze nu in een goede onderhandelingspositie verkeren.1. Heb oog voor potentieProbeer kandidaten die niet direct of volledig voldoen aan de functie-eisen of anderszins niet volledig aansluiten op het functieprofiel niet meteen te weigeren. Je kan tijdens een sollicitatiegesprek aan een kandidaat merken of hij of zij de wil om te groeien laat zien en ertoe bereid is hun eigen profiel uit te breiden binnen de functie. Veel doorzettingsvermogen kan evenveel (soms zelfs meer) waard zijn dan een specialistisch diploma. Veel topondernemers zijn niet eens afgestudeerd, denk aan Bill Gates en Steve Jobs. Dat wil niet zeggen dat je iedereen simpelweg een kans moet geven, maar het is wel slim oog te houden voor de potentie die een kandidaat wel of niet heeft. Als je je werknemers groeikansen biedt, is de kans ook veel groter dat ze zich langer aan je onderneming zullen verbinden.2. Kijk verder dan de arbeidsmarktMet alleen de werkzoekenden zul je het niet redden als ondernemer. Je moet je ook richten op mensen die al een verbintenis hebben bij een bedrijf maar mogelijk over te halen zijn om een overstap te maken. Kijk via platforms als LinkedIn welke mensen aansluiten op de eisen van de vacatures die je nog moet vervullen en hoe lang ze al bij hun huidige werkgever werken. Is dat al lang? Of zitten ze al lang in dezelfde functie vast en lijken ze hun plafond te hebben bereikt? Misschien ben jij dan de kans die ze stiekem zoeken en kunnen jullie veel voor elkaar betekenen.3. Bied perspectiefNa het aannemen van een nieuwe medewerker ben je nog niet zeker van een extra teamlid. Proeftijd wordt door nieuwe medewerkers ook vaak gebruikt om te zien hoe ze binnen een bedrijf passen en wat het hen kan bieden. Wacht niet tot een nieuwe werknemer je benadert met de vraag of er meer mogelijk is dan wat ze nu doen, maar probeer hierop te anticiperen en medewerkers actief te benaderen. Als het je in de eerste maanden opvalt dat iemand goed werkt en onder zijn kunnen presteert, bied dan aan om eens te praten over doorstroming naar een hogere functie of uitbreiding van de verantwoordelijkheden. Als je hard werk opmerkt en beloont, zullen nieuwe medewerkers weten dat ze in een kansrijke omgeving werken en niet snel ergens anders heen gaan.Publiek profiel: maak je bedrijf aantrekkelijk voor de buitenwereld. Zorg dat je een goede reputatie hebt en aantrekkelijk bent voor nieuwe werknemers. Dit is vergelijkbaar met de naam die je opbouwt binnen je klantenkring.4. Neem je medewerkers serieusWees je er altijd van bewust dat je met je werknemers een overeenkomst hebt gesloten en dagelijks van hun diensten als medewerker gebruikmaakt. Ze weten wat ze doen en hebben vaak ideeën over hoe je je onderneming kunt verbeteren. Probeer ze altijd aan te horen en met een open blik naar hun ideeën te kijken. Dat zullen ze zeker waarderen en draagt bij aan het gevoel dat ze echt onderdeel zijn van je bedrijf. Andersom werkt het ook: sta open voor opbouwende kritiek en leg uit waarom je deze wel of niet overneemt.5. Zet in op mvoMaatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is populairder dan ooit. Door je bedrijfsvoering af te stemmen op en in dienst te laten staan van de maatschappij, maak je je aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers. Waar mvo vroeger minder in de belangstelling stond, kan het nu voor een potentiële nieuwe medewerker het verschil betekenen tussen wel of niet solliciteren. Verdiep je in de manieren waarop je bedrijfsvoering milieuvriendelijker en menselijker kan.6. Zorg voor een goede reputatieNaast inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen, kun je op meerdere manieren een goed imago creëren voor je bedrijf. Zorg dat je bedrijf meegaat met de laatste ontwikkelingen binnen je doelgroep. Zoek je bijvoorbeeld vooral jonge werknemers? Creëer dan een bedrijfsaccount op Instagram en ding mee om de Best Social Media Awards. Leuke en grappige content zorgt voor een goede basis van volgers waar mogelijk nieuwe werknemers bij zitten. Voorkom verloop: zoals je ook geld bespaart door minder uit te geven, kun je ook mitigerende maatregelen nemen om de invloed van de krappe arbeidsmarkt op je bedrijf te minimaliseren. Dat wil zeggen: vol inzetten op behoud van je personeelsbestand.7. Zorg dat werknemers zich thuisvoelenWerknemers zullen zich sneller verbonden voelen met het bedrijf waar ze werken als ze merken dat er niet alleen plek is voor wie ze zijn, maar vooral ook belangstelling. Toon interesse in je werknemers, motiveer ze om van elkaar te ontdekken welke interesses ze hebben en gebruik dat voor leuke recreatieve activiteiten rond kantoor. Zo voelt men zich meer onderdeel van het team en zullen medewerkers minder snel geneigd zijn te vertrekken.8. Groei mee met medewerkersAls ondernemer zoek je uiteraard mensen die willen blijven groeien en elke dag een extra stap voor je zetten. Wees je ervan bewust dat werknemers ditzelfde verwachten van het bedrijf waar ze werken. Als je regelmatig kijkt hoe je je bedrijfsactiviteiten kunt uitbreiden en vernieuwen, creëer je een dynamische werksfeer waarin medewerkers steeds meer kunnen leren. Als medewerkers aan hun plafond zitten en bijvoorbeeld niet bij een nieuwe afdeling kunnen instromen, zullen ze hun heil elders zoeken. Voorkom dit door jezelf van tijd tot tijd opnieuw uit te vinden.

3 verzekeringen voor de DGA (Direct Groot Aandeelhouder)

“Verzekeren kan altijd nog”. “Dat zien we dan wel weer”. Dit zijn uitspraken die je vaak hoort en misschien zelf ook wel eens hebt gedacht of uitgesproken. Wanneer het je allemaal voor de wind gaat denk je waarschijnlijk niet aan wat er allemaal mis kan gaan. Natuurlijk is het goed voor je gemoedsrust om niet dag en nacht met allerlei doemscenario’s bezig te zijn. Toch is het noodzakelijk om je als DGA goed in te dekken, want ook jou kan helaas iets overkomen. Wil jij weten welke drie verzekeringen voor jou in ieder geval belangrijk zijn? Lees dan snel verder! Wat zijn de risico’s? Wij bij Firm24 begrijpen dat je niet constant van het slechtste uitgaat. Daarnaast zijn er misschien wel risico’s, zoals de kans op arbeidsongeschiktheid of ziekte, waar jij nog helemaal niet aan hebt gedacht. Daarom hebben wij voor jou even flink gepiekerd en de grootste risico’s op een rijtje gezet. Gelukkig zijn er verzekeringen in het leven geroepen die jouw als DGA tegen deze risico’s kunnen beschermen. Die verzekeringen komen later in dit artikel aan bod. Het overlijdensrisico Ten eerste heb je naast je onderneming ook nog een privé leven, hoe toegewijd je ook bent. Dit privé leven bestaat (niet altijd, maar vaak) uit je partner en eventueel kinderen. Zij zijn naast hun eigen inkomen ook afhankelijk van jouw inkomen. Wanneer je in het ergste geval komt te overlijden, valt een deel van het gezamenlijke inkomen dus weg. Natuurlijk wil je niet dat je partner dan met financiële problemen achterblijft. Zeker wanneer je samen kinderen aan het grootbrengen was. ArbeidsongeschiktheidTen tweede hoeft je natuurlijk niet te overlijden om niet meer te kunnen werken. Je kan ook ziek worden, een ongeluk krijgen of mentaal in de knel raken. In dat geval zul je, in verschillende maten, arbeidsongeschikt raken en kun je niet meer (of niet meer volledig) binnen je onderneming werken. Risico’s op reisTenslotte loop ook jij als DGA risico’s wanneer je op zakenreis gaat. Tijdens een zakenreis neem je toch vaak andere dingen mee in je bagage dan wanneer je gewoon op vakantie gaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan duurdere kleding, een laptop of belangrijke documenten. Die kunnen beschadigd raken of gestolen worden. Daarnaast kun je in het buitenland ziek worden, een ongeluk krijgen of in het ergste geval komen te overlijden. Om je als DGA goed in te dekken tegen bovenstaande risico’s kun je de volgende drie verzekeringen afsluiten: de nabestaandenverzekering, de ondernemers AOV en de zakenreisverzekering. De nabestaandenverzekeringIedereen in Nederland is automatisch verzekerd voor het ANW (Algemene nabestaandenwet) pensioen. Het ANW pensioen wordt geregeld door de overheid en verschaft iedere achterblijvende partner een maandelijkse uitkering. Helaas komt lang niet iedereen hiervoor in aanmerking. De voorwaarden zijn namelijk dat je partner: voor een kind moet zorgen dat jonger is dan 18 jaarmeer dan of gelijk aan 45% arbeidsongeschikt is verklaardde AOW leeftijd nog niet heeft bereiktzelf te veel verdient om een ANW uitkering te ontvangenNatuurlijk hoop je, en hopen wij bij Firm24, dat je minstens honderd jaar oud wordt. Maar wanneer je onverhoopt vroegtijdig komt te overlijden is er een manier om er voor te zorgen dat je achterblijvende partner iedere maand een bedrag ontvangt zodat ze in ieder geval niet ook nog wakker hoeven te liggen om financiële zorgen. Dit regel je door een nabestaandenverzekering af te sluiten. Ook wanneer je overleden partner wel een ANW uitkering zal ontvangen, kun je een nabestaandenverzekering afsluiten. Je kunt het bedrag per maand hier dan op aanpassen. De ondernemers AOV Voor iedere werknemer in Nederland die arbeidsongeschikt raakt bestaat er de WIA: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet regelt het inkomen van de werknemer nadat hij of zij volledig of voor een deel arbeidsongeschikt raakt in de vorm van een uitkering. Helaas vallen ondernemers niet onder deze wet en moet jij je als DGA vooraf goed indekken tegen arbeidsongeschiktheid. Dit kan met een speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers, namelijk de ondernemers AOV. Door iedere maand een premie te betalen aan je verzekeraar, ben jij ervan verzekerd dat je een maandelijkse uitkering zult ontvangen wanneer je arbeidsongeschikt raakt. Let op: Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers is momenteel nog niet verplicht. Toch zal dit de komende jaren gaan veranderen. Er is namelijk een coalitieakkoord gesloten waarin wordt gesteld dat iedere ondernemer een ondernemers AOV moet gaan afsluiten. Wanneer deze regeling precies ingaat is nog niet bekend gemaakt. De zakenreisverzekeringWanneer jij als DGA veel naar het buitenland afreist is het verstandig om een doorlopende zakenreisverzekering te sluiten. Wanneer je een zakenreisverzekering afsluit ben je er namelijk zeker van dat er altijd hulp voor je klaar staat wanneer er in het buitenland iets gebeurt. Maar ook wanneer er iets in Nederland gebeurt terwijl jij op reis bent, zoals het overlijden van een geliefde of het ziek worden van je zaakwaarnemer. Dan betaalt je verzekering de kosten om terug te vliegen. Vaak kun je zelf kiezen hoe je je zakenreisverzekering precies vormgeeft. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om ook gezinsleden mee te verzekeren, wanneer je vaak samen met je gezin reist. Tenslotte kun je je verzekering ook altijd voor kleinere zaken bellen, bijvoorbeeld wanneer je je pinpas bent verloren of wanneer je gewoon extra reisinformatie wil over je plaats van bestemming.Regel nu jouw nabestaandenverzekering, ondernemers AOV en/of zakenreisverzekering !  Wil je graag al jouw vragen beantwoord krijgen in een adviesgesprek of een offerte aanvragen? Plan dan een intakegesprek via deze pagina. De specialist neemt binnen 48 uur contact met je op.

Een stapje rustiger aan doen? Overweeg een bedrijfsoverdracht!

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) zal het geen verrassing meer voor je zijn: ondernemen is loodzwaar. Het levert veel voldoening op, maar houdt eigenlijk nooit op. Je bent voortdurend bezig met ondernemen en misschien wil je het na een tijdje wel wat rustiger aan doen. Hoe regel je dat het best? Dat lees je in dit artikel.BedrijfsopvolgingOm een stapje terug te kunnen doen, is het noodzakelijk je als DGA te laten opvolgen door iemand die dezelfde hoeveelheid aandacht aan de onderneming kan geven als jij al die tijd gedaan hebt. Anders komt de bedrijfsvoering van je onderneming in het geding. Voor het vinden van bedrijfsopvolging bestaan de volgende opties:Maak gebruik van de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze is met name interessant als je je onderneming wilt overdragen op familie (bijvoorbeeld je kinderen);Draag je onderneming over aan een werknemer: dit heeft als voordelen dat je weet dat je onderneming goed terechtkomt en de continuïteit gewaarborgd blijft. Daarbij moet je je wel afvragen of werknemer hiervoor openstaat en over het benodigde kapitaal kan beschikken.Let op! Het verkopen van je onderneming aan een derde partij iets iets anders dan het regelen van bedrijfsopvolging. Wil je meer lezen over het verkopen van je onderneming? Bekijk dan dit artikel.StappenplanHet regelen van je bedrijfsopvolging doe je in vijf eenvoudige stappen:Ga in gesprek met alle beoogde opvolgers: kinderen of andere familie, werknemers en wellicht anderen;Schakel desgewenst een fusie- en overnamespecialist in voor begeleiding tijdens de overdracht;Breng alle wetenswaardigheden van je onderneming in kaart (hierbij hoort ook een boekenonderzoek) en regel een waardebepaling. Zo weten de beoogde opvolgers alles wat ze moeten weten om een weloverwogen keuze te maken;Zorg dat de overdracht fiscaal goed wordt afgewikkeld (eventuele stakingswinst en of de fiscus het eens is met de bedrijfswaarde die je berekent, bijvoorbeeld);Plan de communicatie over en praktische zaken rondom de overdracht.AandachtspuntenHoewel de bedrijfsopvolging snel goed geregeld kan worden, spelen zekere factoren een rol die het proces deels kunnen verstoren. Door hier van tevoren over na te denken, herken je dit sneller en kan je er beter op inspelen. Voorbeelden zijn:Voorvallen in de familiaire sfeer die de overdracht in de weg kunnen zitten. Hoe zorg je dat het proces zakelijk blijft?Beschikken de beoogde opvolgers over voldoende ervaring? Hebben ze een helder idee over zowel de status quo als de toekomst van de onderneming?Past de beoogde opvolger in het bedrijfsprofiel en het team van medewerkers? Hoe denk het personeel over de bedrijfsopvolging?Zijn de beoogde opvolgers op de hoogte van alle belangrijke zaken? Zijn ze volledig voorbereid op de overname?Heb je jezelf niet onmisbaar gemaakt? Is dit de uitgelezen kans om het rustiger aan te doen, of kun je beter even wachten tot je onderneming er ook klaar voor is?Regel jouw bedrijfsoverdracht eenvoudig onlineWil je graag al jouw vragen beantwoord krijgen in een adviesgesprek of een offerte aanvragen? Plan dan een intakegesprek in via deze pagina. De specialist neemt binnen 48 uur contact met je op.

Hypothecaire lening van je holding? Tuurlijk kan dat!

Op internet circuleert een leuk filmpje waarin topondernemer Elon Musk op televisie vertelt dat hij van tijd tot tijd in Tesla-fabrieken overnacht. Als toegewijde ondernemer zul je vast ook tot laat op kantoor bezig zijn, maar het is wel prettig als je naderhand naar huis kunt. Maar hoe doe je dat, ondernemen en een huis kopen? Is het mogelijk om geld uit je holding te gebruiken voor de aankoop van een huis? Dat en meer lees je in dit artikel.Een huis financieren vanuit je bvVoor het financieren van de aankoop van een woning bestaan verschillende opties. Je kan ervoor kiezen ergens geld te lenen, maar kan ook kapitaal aan je bv onttrekken voor de aanschaf van een huis. Hieronder bespreken we de manieren waarop je dat kunt doen.Winst uitkeren voor inlegEen optie is om jezelf dividend uit te keren dat je vervolgens kunt inleggen voor de aanschaf van een woning. Dividend is een winstuitkering die je ontvangt wanneer de onderneming winst boekt. Afhankelijk van het type en de hoeveelheid aandelen die je in de bv hebt, heb je recht op (een deel van) de winst. Wil je meer weten over hoe het uitkeren van dividend aan jezelf werkt? Lees dan dit artikel.Hypothecaire lening vanuit je bvHet klinkt misschien gek - geld lenen uit je bv voor een private aankoop - maar het kan erg voordelig zijn een hypothecaire lening af te sluiten bij je eigen bv. Vaak bespaar je duizenden euro’s ten opzichte van een lening bij een bank. Dit heeft te maken met lagere rentepercentages en belastingtarieven. Je sluit simpelweg een hypotheekovereenkomst met je bv en betaalt de aflossing en rente aan je bv.Verhuur door eigen bvEen andere mogelijkheid is om je bv het huis dat je op het oog hebt te laten kopen. Vervolgens kan de bv dit aan jou verhuren middels een huurovereenkomst. Een nadeel hiervan is wel dat de bv vervolgens onroerendezaakbelasting moet afdragen en de Belastingdienst eventuele waardevermeerdering eveneens doorberekent aan de bv.Zakelijke voorwaarden en statutenAls je geld wilt lenen van je bv, gelden daarvoor zogenaamde ‘zakelijke voorwaarden’. Het uitgangspunt van deze voorwaarden is dat de lening- of hypotheekovereenkomst aan dezelfde voorwaarden moet voldoen als wanneer de bv geld zou lenen aan een derde partij; je mag jezelf dus niet aantrekkelijker voorwaarden bieden dan in een normaal geval zou worden geboden. Wees je er ook van bewust dat een lening vanuit je bv enkel mogelijk is als in de statuten staat vermeld dat dit een optie is.Risico’sHoud de volgende zaken indachtig wanneer je een huis financiert vanuit je bv:Ook een hypotheek vanuit je eigen bedrijf moet ooit afbetaald worden. Het feit dat je van geld leent van een bedrijf waarvan je eigenaar bent, ontslaat je niet van de plicht het geleende geld (conform de afspraken in de hypotheekovereenkomst) terug te betalen.Ondernemingen kennen betere en slechtere economische tijden. Als je bv in zwaar weer terechtkomt, moet je oppassen dat deze niet ten onder gaat aan de financiering van je woning. Mocht het zover komen, kan je zelfs wanbestuur verweten worden. Bedenk dus goed of je onderneming een dergelijke financiering kan bieden en hoe je hiermee omgaat als je onderneming het water aan de lippen komt te staan.Als je er ooit voor kiest je onderneming te verkopen, zul je er rekening mee moeten houden dat je privékapitaal tegenover de lening zult moeten stellen. Als je dit niet hebt, wordt het lastig je onderneming te verkopen omdat overnamekandidaten niet snel geneigd zullen zijn de uitstaande financiering aan te houden.Regel nu de hypothecaire lening van je bv!  Wil je graag al jouw vragen beantwoord krijgen in een adviesgesprek of een offerte aanvragen? Plan dan een intakegesprek via deze pagina. De specialist neemt binnen 48 uur contact met je op.
Image

Rekening-courant, wat is daar precies mee aan de hand? (tip voor DGA’s)

Een populaire vorm van financiering is rekening-courant, ofwel rood staan op je betaalrekening. Hieraan zijn echter wel risico’s verbonden, zoals het overschrijden van het maximale bedrag. Met name voor DGA’s die veel bankzaken via hun bv regelen levert dit risico’s op. Welke dat zijn, hoe de fiscus een overschrijding beoordeelt en hoe je zoiets kunt voorkomen, lees je in dit artikel! Wat is het precies?Rekening-courant is een wat ambigu begrip, maar betekent kort gezegd dat je rood kan staan op je betaalrekening. Deze vorm van financiering is te vergelijken met het doen van aankopen met een creditcard. Het grote verschil (en voordeel) is dat je jaarlijks tot € 17.500 op je rekening-courant mag hebben staan zonder dat je hierover rente betaalt (ga je over dit bedrag heen, komt er wel rente in beeld). Daarnaast is de looptijd waarin de rekening-courant moet worden terugbetaald (dit kunnen sommige banken vereisen) zo’n vijf jaar, langer dan van een zakelijke lening bijvoorbeeld. Voldoende tijd voor je bedrijf om te groeien en voldoende kapitaal te verwerven om het geleende bedrag terug te betalen.Nieuwsgierig naar andere mogelijke vormen van financiering, bijvoorbeeld voor je bedrijfsinventaris? Lees dan dit artikel!Risico’sVeel DGA’s kiezen ervoor om hun bankzaken te regelen binnen de eigen bv. Een roodstand op de betaalrekening komt dan neer op een schuld voor de bv. Dit is een risico omdat de bv deze schuld mogelijk niet altijd kan dragen. In tijden van economische moeilijkheden is een roodstand wel het laatste wat een bv kan gebruiken. Daar komt bij dat per 2023 de wetgeving omtrent een hoge rekening-courant van DGA’s strenger wordt. De nieuwe Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is in het leven geroepen om per 1 januari 2023 leningen van meer dan € 500.000,- aan banden te leggen. Dit doet de overheid door al het geld boven de grens van € 500.000,- als inkomen te belasten (tegen een tarief van 26,9%). Een hoge rekening-courant is dus niet enkel een risico voor het financieel welzijn van je onderneming, maar kan ook leiden tot hoge kosten voor de DGA.Hoe vermijd ik hoge belastingtarieven?Voor het vermijden van het hoge belastingtarief van 26,9% bij een rekening-courantschuld boven € 500.000,- bestaat een oplossing. Via een bancaire lening of een andere financieringsoptie is het mogelijk het bedrag boven de grens van € 500.000,- op een andere manier te financieren. Met een bancaire lening betaal je dit bedrag terug aan de bv, waardoor je weer onder de grens van € 500.000,- terechtkomt en het hoge belastingtarief vermijdt.En nu?Wees voorzichtig met de geldstromen met betrekking tot de rekening-courant schuld. Het is erg makkelijk om het vermogen wat in de BV staat te gebruiken om hier en daar gaten op te vullen. Daarnaast kun je de volgende maatregelen nemen:Zakelijke rente betalen over de rekening-courant schuldEen leenovereenkomst opstellen met een aflossingsverplichtingOf een zekerheid bieden aan de BV, denk aan hypotheek of pand.Regel nu hulp bij excessief lenen!Wil je graag al jouw vragen beantwoord krijgen in een adviesgesprek of een offerte aanvragen? Plan dan een intakegesprek via deze pagina. De specialist neemt binnen 48 uur contact met je op.

100% AVG proof zijn? Vergeet dan deze 5 contracten niet!

Privacy…Je hoort dit woord tegenwoordig steeds vaker, privacy. Dit mag je wel doen en dat mag weer niet. Dit allemaal door de privacywetgeving en er is geen touw aan vast te knopen. De privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 2018 geldig in Nederland en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Internationaal staat de AVG ook bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Door deze wetgeving heb jij als ondernemer een aantal verplichtingen wanneer je persoonsgegevens verwerkt. Jouw leveranciers, medewerkers en klanten moeten allemaal weten welke gegevens je hebt en ze moeten voor zichzelf kunnen opkomen wanneer het gaat om de verwerking van hun gegevens. Houdt je, je niet aan de AVG? Dan kan je hele hoge boetes verwachten. Je moet er dus voor zorgen dat je AVG complaint wordt én blijft! Maar welke documenten heb je hiervoor nodig? Geldt de AVG ook voor mij?Dat is een goede vraag om mee te beginnen! De AVG geldt voor alle ondernemingen die persoonsgegevens van klanten, personeel of andere personen uit de EU verwerken. Je hebt als ondernemer vaak te maken met privacygevoelige informatie. Ook internationale ondernemingen die zakendoen met de EU zijn verplicht om zich aan de AVG te houden. Het gaat om alle verwerking-verantwoordelijke: onder meer dus ondernemingen, overheidsinstanties, stichtingen en kleine zelfstandigen. Val je onder deze groep? Dan ben je verplicht om AVG-maatregelen te nemen. Het type werkzaamheden en diensten van je onderneming bepalen om welke maatregelen het gaat. Hierbij kan je denken aan het bijhouden van afspraken en contactgegevens van klanten en medewerkers, het uitsturen van een offerte, maar ook cookies gekoppeld aan IP-adressen.De belangrijkste contracten om AVG-compliant te zijn Wanneer de AVG dus ook voor jou geldt, is het belangrijk dat je een aantal contracten op orde krijgt. De belangrijkste contracten om jouw onderneming AVG-proof te maken, staan hieronder op een rijtje.VerwerkingsregisterVerwerk jij persoonsgegevens? Dan ben je bijna altijd verplicht om een verwerkings register op te stellen en bij te houden. In het verwerkingsregister staat de belangrijkste informatie over de manier waarop je persoonsgegevens verwerkt. Hierin vermeld je onder meer welke beveiligingsmaatregelen je hebt genomen en wat de grondslag is voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens. Een verwerkingsregister is verplicht voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers. Als jouw onderneming minder dan 250 werknemers heeft, is een verwerkingsregister alleen verplicht als je structureel persoonsgegevens verzamelt, je met persoonsgegevens werkt met een hoog risico’s of als persoonsgegevens informatie bevatten over religie, politieke voorkeur of gezondheid.VerwerkingsovereenkomstStelt jouw onderneming de persoonsgegevens (gedeeltelijk) aan derden ter beschikking? Dan verplicht de AVG jou om een verwerkingsovereenkomst op te stellen. Hierbij kun je denken aan een payrollbedrijf dat het salaris van jouw werknemers uitbetaalt. In de verwerkersovereenkomst maak je afspraken over de wijze waarop wordt omgegaan met de persoonsgegevens. Hierin neem je onder andere een geheimhoudingsplicht, beveiligingsmaatregelen en wat algemene voorwaarden op.PrivacyverklaringWanneer jouw onderneming persoonsgegevens verwerkt, ben je verplicht om aan degene van wie je de gegevens verwerkt te laten weten dat je dit doet. Met een privacyverklaring kan je dit doen. Je legt met een privacyverklaring uit aan de betrokkene welke persoonsgegevens je verzameld, waarom je dit doet, wat je met de gegevens doet en hoe je ze beveiligt. Je privacyverklaring moet aan een aantal vormvereisten voldoen. Je moet de betrokkenen op een beknopte, begrijpelijke, transparante en makkelijk toegankelijke vorm in eenvoudige taal informeren. Je kan de privacyverklaring dus vrij eenvoudig opstellen. De specifieke inhoudt hang weer af van welke type persoonsgegevens jouw organisatie verzameld en verwerkt. Dit komt omdat bepaalde gegevens natuurlijk gevoeliger zijn dan anderen.De cookie verklaringCookies hebben verschillende functies en kunnen handig zijn voor jouw website! Zo zorgen ze ervoor dat je website goed functioneert, kunnen ze bijhouden hoe lang bezoekers op jouw website blijven en volgen ze je bezoekers op andere websites (waardoor reclame beter kan worden toegepast). Als je gebruik maakt van cookies, moet je een cookieverklaring op je website hebben. In de verklaring vermeld je het type cookie, waarvoor je hem gebruikt, vraag je toestemming voor gebruik en geef je een optie waarmee je bezoekers de cookies kunnen afwijzen. Als je dit niet doet, terwijl je wel cookies gebruikt, kun je een hoge boete krijgen! De disclaimerIn de disclaimer informeer je je klanten over de inhoud van je webshop. Dit kan erg uiteenlopend zijn. Je kunt bijvoorbeeld informatie geven over de plaatjes en teksten van de webshop; dat je deze zelf hebt gemaakt of dat jij de enige bent die ze mag gebruiken. Vaak wordt in de disclaimer gezet dat de webshop niet aansprakelijk is voor de getoonde informatie, maar daar schiet je niks mee op. Aansprakelijkheid is namelijk in de wet geregeld en daar kun je je zelf niet zomaar van ontdoen. De disclaimer is dus niet bedoeld om aansprakelijkheid te beperken. Hoewel de disclaimer niet verplicht is, kan het wel duidelijkheid geven.Register en protocol datalekkenOndernemingen hebben ook de verplichting om een register datalekken bij te houden. Hierin dien je nauwkeurig de datalekken bij te houden die zich binnen de onderneming hebben voorgedaan. Wanneer een inbreuk plaatsvindt op de beveiliging van de persoonsgegevens is sprake van een datalek. Je kan hierbij denken wanneer iemand toegang krijgt tot persoonsgegevens of dat persoonsgegevens openbaar toegankelijk worden terwijl dit niet de bedoeling is. Het is hiervoor niet nodig dat de persoonsgegevens gestolen of gehackt zijn, ook een verkeerd geadresseerde e-mail met klantgegevens of verloren documenten zijn een datalek. Regel nu jouw AVG-contracten via Firm24! Of te bepalen of jouw onderneming AVG is, is het noodzakelijk om het privacybeleid te beoordelen en te controleren. Alle belangrijkste contracten moeten op de juiste manier zijn opgesteld ! Een externe partij kan dit vaak beter dan de onderneming zelf. Firm24 helpt je dus graag bij het opstellen van de AVG-contracten! Klik hier, om via Firm24 jouw AVG-contracten pakket op te laten stellen. Al deze zaken kunnen je misschien afleiden van hetgeen je echt wil doen: ondernemen. Het klinkt allemaal als vervelende bijzaak en kan soms ook nog bijzonder ingewikkeld zijn. Wij kunnen voor een scherpe prijs een contractenpakket voor je opstellen, met daarin al jouw belangrijke contracten. Regel nu jouw contracten!Wil je graag al jouw vragen beantwoord krijgen in een adviesgesprek of een offerte aanvragen? Plan dan een intakegesprek via deze pagina. De specialist neemt binnen 48 uur contact met je op.
10_tips_vliegende_start_c0afdceabd

Een vliegende fiscale start

Heb jij net jouw BV opgericht en ben je nog steeds zoekende naar de beste fiscale aanpak? Dat is meer dan normaal bij beginnende ondernemers. De volgende vijf tips helpen jouw onderneming om alles fiscaal gezien op een rijtje te krijgen anno 2022! 1. Haal alles uit je werkkostenregeling! De werkkostenregeling zorgt ervoor dat je als onderneming onbelast bepaalde vergoedingen aan werknemers kan uitkeren. De totale som van deze vergoedingen moet onder een bepaald maximum blijven. Anno 2022 geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom een percentage van 1,7% en voor alles daarboven een percentage van 1,18%. Als je deze zogeheten vrije ruimte niet volledig hebt benut mag je bonussen uitkeren aan jouw werknemers tot een bedrag van € 2400,-. Dit is zeker een aanrader voor startende ondernemingen. Je werkkostenregeling regel je gemakkelijk via Firm24! Je hebt de keuze uit een adviesgesprek, een projectplan of zelfs de uiteindelijke implementatie! 2. Één voor allen, allen voor één fiscale eenheidWanneer je meerdere BV’s bezit is de kans aanwezig dat je te veel belasting betaalt. Dat is natuurlijk niet zo fraai.. Zeker wanneer je net van start bent gegaan kun je iedere cent vast goed gebruiken. Zorg er daarom voor dat al je BV’s tot een fiscale eenheid behoren. Dit doe je door een holding op te richten. Zo ben je niet meer belastingplichtig over al je individuele BV’s, maar slechts eenmalig over het geheel van al je ondernemingen. De holding moet dan weer wel 95% van de aandelen van de BV bezitten. Deze fiscale eenheid kan gecreëerd worden voor vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Firm24 helpt je graag om de fiscale eenheid voor zowel vennootschapsbelasting als voor omzetbelasting snel en goedkoop te regelen! 3. Innoveren kun je lerenAls beginnende ondernemer loop je vast over van de ideeën. Of ze allemaal even vruchtbaar zijn zal later blijken, maar het is goed om dat enthousiasme vast te houden. De Belastingdienst beloont namelijk ondernemers die succesvol innoveren. Deze beloning hangt direct samen met de vennootschapsbelasting. Alle winst die jouw innovatie opbrengt kun je namelijk scharen onder de innovatiebox wanneer je aangifte doet voor vennootschapsbelasting. Over deze winst betaal je dan niet het volle belastingtarief. Check altijd eerst of jouw innovatie in aanmerking komt voor de beloning. Toon dit vervolgens aan door middel van de Wet bevordering speur en ontwikkelingswerk (WBSO) of via octrooien. Bij Firm24 helpen we je graag om alles omtrent jouw innovatiebox samen met jou te regelen. Meer informatie? Klik dan hier.4. Je zakelijke kosten extra voordelig! Bij het starten van een onderneming is een stevig startkapitaal altijd een een pluspunt. Toch kun je je als beginnend ondernemer soms verkijken op de kosten die gemaakt moeten worden om je bedrijf een slinger te geven. Gelukkig houdt de Belastingdienst hier rekening mee. Alle zakelijke kosten die je maakt kun je daarom aftrekken. Zo ook de kosten die je gemaakt hebt voordat je de BV officieel bent gestart. Dit kan gaan om een naaimachine, een ‘how-to’-boek of een kappersstoel. Alle aankopen die lager zijn dan € 450 mag je in één keer aftrekken. Doe dit wel in het jaar van aankoop. Kosten die gelijk zijn aan of hoger dan € 450 én die niet binnen één jaar in de grijze container belanden moet je aftrekken over meerdere jaren. 5. Goodwill, schrijf het af! Niet iedereen die voor het eerst gaat ondernemen start zijn eigen bedrijf op. Sommige ondernemers kiezen er liever voor een bestaande, succesvolle onderneming over te nemen. Niet alles wat de onderneming voorheen tot een succes maakte is altijd tastbaar. Een goede klantenkring of een geheim recept kan ook al een groot verschil maken tussen winst of verlies. Die niet-tastbare zaken noemen we de goodwill. Die goodwill neem jij als nieuwe eigenaar van de onderneming dus automatisch over. Ook de vorige eigenaar is hier natuurlijk van op de hoogte en zal hier een prijskaartje aan hangen. Maar geen paniek, deze goodwill mag jij van de Belastingdienst afschrijven over de brutowinst! Dit moet wel over meerdere jaren gebeuren (tot maximaal 10 jaar) tegenover een tarief van 10%. Dit geldt niet voor bedragen onder de € 450,-, dan mag je de goodwill in één jaar (het jaar van aanschaf) afschrijven. Hulp bij het bepalen van je fiscale aanpak?Wil je graag al jouw vragen beantwoord krijgen in een adviesgesprek of een offerte aanvragen? Plan dan een intakegesprek via deze pagina. De specialist neemt binnen 48 uur contact met je op.

Eindejaarsdrukte - Vraag op tijd je BV aan

De eindejaarsdrukte. Waar niet alleen andere branches last hebben van de eindejaarsdrukte, is dit ook steevast de drukste periode van het jaar voor ondernemend Nederland, notariskantoren en de KvK. Veel ondernemers willen op de valreep toch nog zaken regelen voor hun BV of een BV oprichten voordat het nieuwe jaar begint, wellicht herken jij jezelf hierin. Toch is het handig om deze zaken van tevoren goed te regelen, zodat jij zonder stress het nieuwe jaar in duikt.Waar moet je rekening mee houden?Allereerst is december de drukste maand van het jaar voor alle notariële zaken. Dus de notarissen moeten hun tijd verdelen over alle zaken, niet alleen de BV oprichtingen.Ten tweede zijn notariskantoren en de Kamer van Koophandel gesloten gedurende de kerstdagen, oudjaarsdag en op 1 januari.Als laatste heeft ook verandering in wetgeving impact op de drukte bij notarissen. Denk hierbij aan de veranderingen in fiscale wetgeving die met Prinsjesdag bekend worden gemaakt. Deze wetten worden vaak echter pas vanaf oktober behandeld in het parlement, waardoor ondernemers erg laat naar de notaris gaan om zaken te regelen voor hun bedrijf.Gevolgen van de eindejaarsdrukteDe welbekende eindejaarsdrukte bij de notarissen in combinatie met bovenstaande factoren brengen de volgende (mogelijke) gevolgen met zich mee:Langere doorlooptijd bij de Kamer van Koophandel voor het ontvangen van een KvK nummer.Aanvragen in (mid) december kunnen enkel middels hogere ‘spoed’ tarieven voor 31-12 worden opgepakt.Door achterstand van december zullen aanvragen uit begin januari pas later (mid) januari kunnen worden opgepakt.Ga je een eenmanszaak of VOF geruisloos inbrengen en wil je dat de akte wordt gepasseerd voor 31-12? Dan dien je minimaal 6 weken van te voren de (i) aanvraag voltooid te hebben en (ii) alle fiscale stukken te hebben aangeleverd. Bij latere aanvragen bestaat de kans dat dit enkel via een spoedopdracht kan.Wat kan je nu al doen?Weet je nu al dat je voor het einde van het jaar of begin januari een BV wilt oprichten? Bespaar jezelf en de notaris onnodige stress door het op tijd te regelen.Wacht niet tot eind november of begin december voor het aanvragen van de BV.Voltooi begin november je aanvraag om teleurstelling of spoedtarieven te voorkomen.Kortom, Firm24 en haar notaris netwerk staat voor je klaar en we helpen je graag! Twijfel je nog en wil je even sparren met onze BV-specialist? Plan dan een gratis BV-check gesprek in via deze link.

Zorgeloos achter de geraniums met deze pensioenopties

Als ondernemer sta je dag in dag uit aan zodat je jouw passie om kan toveren tot een succesvolle onderneming. Je steekt iedere dag je hart in je zaak. Toch komt er ook voor jou een dag waarop je door je grijze haren het bos niet meer ziet en het tijd is om er een punt achter te zetten. Dan is het wel zo fijn dat je geen kopzorgen meer hebt en met een gerust hart kunt genieten van je oude dag. Regel daarom op tijd je pensioen. In deze blog lees je wat de pensioenmogelijkheden zijn voor ondernemers van de inkomstenbelasting en de DGA! 1. Aan de basis: de AOWWaarschijnlijk heb je al wel eens eerder gehoord van de AOW, oftewel de Algemene Ouderdomswet. Maar wist je dat ook jij als ondernemer hier recht op hebt? Je hoeft dus niet per se onder een baas te werken wil je later AOW kunnen ontvangen. Ook als zelfstandige ontvang je AOW wanneer je de pensioenleeftijd bereikt hebt. De pensioenleeftijd staat momenteel op 66 jaar en 7 maanden voor iedereen die geboren is na 31 december 1958. Hoeveel AOW je dan ontvangt hangt af van je woonsituatie. Wanneer je alleenstaand bent ontvang je 70% van het minimumloon, maar wanneer je samenwoont of getrouwd bent ontvang je 50% van het minimumloon. Toch is de AOW vaak niet genoeg om de levensstijl waar jij aan gewend was vol te houden, of om je ‘pensioensbucketlist’ af te kunnen strepen. Daarom zijn onderstaande opties mogelijk om je pensioen aan te vullen. 2. De Fiscale Oudedagsreserve (FOR)Naast het ouderwetse ‘roze varkentje’ kun je als ondernemer op een andere manier geld sparen voor later door middel van de Fiscale Oudedagsreserve. Wanneer je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent kun je ieder jaar een deel van je winst belastingvrij op een aangewezen bankrekening storten. Hier betaal je dan pas belasting over wanneer je met pensioen gaat. Helaas kun je per 1 januari 2023 je Fiscale Oudedagsreserve niet meer verhogen, maar alles wat je had opgebouwd kun je gewoon laten staan totdat de dag van je pensioen daar is. Niet iedere ondernemer is trouwens automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Om te weten of je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent kun je jezelf de volgende vragen stellen: Maak ik genoeg winst met mijn onderneming?Werk ik zelfstandig? Met andere woorden: heb ik het laatste woord? Werk ik minstens 700 uur aan mijn onderneming?Heb ik geld in mijn onderneming gestoken?Heb ik meer dan één opdrachtgever?Loop ik als ondernemer risico?Kan ik schulden oplopen?3. Pensioen- of banksparenErg jammer dat de Fiscale Oudedagsreserve komt te vervallen, maar geen paniek! Je kunt natuurlijk als ondernemer ook banksparen (ook wel pensioensparen genoemd). Je legt dan over een bepaalde periode geld in met belastingvoordeel, omdat je het kan aftrekken van je inkomstenbelasting. Je moet dan wel storten binnen je jaarruimte of reserveringsruimte. Dit houdt in dat je maar een bepaald bedrag mag storten wanneer je gebruik maakt van belastingvoordeel. Wanneer je dan met pensioen gaat, kun je van dat bedrag genieten. Het bedrag eerder opnemen is niet mogelijk. Wil je meer weten over sparen als ondernemer? Lees dan dit artikel! 4. Stort je stakingswinst af!Wanneer je jouw bedrijf verkoopt omdat je met pensioen gaat, dan is er een kans dat je dan stakingswinst ontvangt. Stakingswinst ontvang je wanneer je bedrijf meer opbrengt dan dat het op papier, fiscaal, waard is. Dit kan het geval zijn wanneer je bedrijf niet tastbare waardes heeft zoals goodwill. Dat is niet (direct) zichtbaar op papier, maar zorgt er wel voor dat jouw bedrijf meer geld oplevert. Over deze stakingswinst moet je alleen wel weer belasting betalen, ook wanneer je het opzij zet op een spaarrekening. Toch is dit voordeliger, omdat je dan niet in een keer belasting moet betalen over het gehele bedrag. Je betaalt namelijk pas belasting over het deel dat je opzij hebt gezet wanneer je het laat uitkeren. Let op: deze mogelijkheid is alleen mogelijk voor ondernemers voor de inkomstenbelasting, dus niet voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Wil je meer weten over stakingswinst? Check dan dit artikel!5. De pensioenverzekeringGelukkig is er ook nog een extra pensioen aanvullende mogelijkheid die juist wél voor de DGA bedoeld is, namelijk de pensioenverzekering. Als DGA kun je bij een verzekeraar een regeling treffen om een potje op te bouwen voor later. Sommige verzekeraars helpen je daarnaast ook nog eens met je overlijdensrisico’s en arbeidsongeschiktheid. Regel je pensioen via Firm24!Bij Firm24 begrijpen we dat je misschien nog niet over je pensioen hebt nagedacht. Die is immers misschien nog ver weg. Toch is het belangrijk om hier nu al bij stil te staan, zodat je later niet met kopzorgen te maken krijgt maar rustig van je oude dag kunt genieten. Wil je meer weten over hoe je jouw pensioen het beste kunt regelen? Plan dan vandaag nog een gratis check-gesprek in!

Dienstverlening in een wereld waar alles te koop is

Adviseurs zijn waardevol in de zakelijke wereld. Niet alleen omdat zij kennis met zich meebrengen, maar ook omdat zij geld in het laatje brengen. Mensen die zich professioneel laten adviseren hebben in de meeste gevallen meer vermogen en minder schulden. Dat de behoefte aan adviseurs groot is, is duidelijk, maar waarom zou je als adviseur zelf nog diensten verlenen als je alles tegenwoordig kunt inkopen?Om als adviseur relevant te blijven is het belangrijk om op de veranderende behoefte van uw cliënt in te spelen. Een uitgebreide dienstverlening hoort daarbij, maar soms dient een vraagstuk zich aan waar u als adviseur geen oplossing voor kunt vinden. Het uitbreiden van uw eigen dienstverlening neemt tijd in beslag, maar u hecht waarde aan kwaliteit waardoor u cliënten niet zomaar doorverwijst naar andere adviseurs. Door automatisering, online werkomgevingen en verbeteringen in software is het voor u als adviseur, mogelijk om uw dienstverlening uit te breiden. Hier hoeft u niet veel tijd aan kwijt te zijn en de kwaliteit van uw dienstverlening hoeft ook niet onder uitbreiding te lijden. Met oplossingen als dropshipping in de zakelijke dienstverlening verwijst u cliënten snel en eenvoudig door naar betrouwbare partners.Dropshipping voor adviseurs  Met dropshipping voor adviseurs is het voor accountantskantoren mogelijk om de dienstverlening uit te breiden op een efficiënte manier. U koppelt uw cliënt als het ware aan professionele collega’s. Hierdoor kunt u uw eigen dienstverlening uitbreiden, een collega aan werk helpen en van meerwaarde zijn voor uw eigen cliënt. U blijft als adviseur belangrijk, omdat u het aanspreekpunt voor uw cliënt blijft. Tegelijkertijd bent u de opdrachtgever voor externe zakelijke adviseurs die diensten aanbieden waar uw cliënt baat bij heeft. Denk bijvoorbeeld aan notariële diensten die u zelf niet kunt uitvoeren. Of aan het oplossen van juridische vraagstukken die te complex zijn of om specifieke kennis vragen.Eenvoudige uitbreiding van uw dienstverlening met Firm24 PremiumAls adviseur is het omarmen van verandering de sleutel tot succes. U krijgt namelijk voortdurend te maken met nieuwe behoeften van uw cliënt, nieuwe technologieën en veranderingen in de wet- en regelgeving. Het is daarom simpelweg niet mogelijk om u te richten op alle aspecten van zakelijke dienstverlening.Met Firm24 Premium hoeft dat ook niet. Hiermee  biedt een online omgeving voor adviseurs, waarin zij zakelijke diensten kunnen inkopen voor cliënten. De partners die deze zakelijke diensten aanbieden leveren kwalitatief werk voor een schappelijke prijs. Hierdoor hoeft u geen tijd meer te besteden aan het opbouwen van een netwerk, maar regelt u de uitbreiding van uw dienstverlening via een centraal platform. Firm24 Premium maakt het voor adviseurs mogelijk om in de rol van vertrouwenspersoon te kruipen en financiële, juridische en fiscale zaken uit handen van uw cliënt te nemen.

6 Belangrijkste punten voor je aandeelhoudersovereenkomst

De eerste stappen Gefeliciteerd! Samen met een vriend, partner, kennis of onbekende heb je een grote beslissing genomen. Je hebt besloten om niet meer alleen, maar samen met anderen te gaan ondernemen. Met meerdere mensen ondernemen heeft veel voordelen. Je hebt een groter startkapitaal, staat vaak sterker tegenover de klant, je kan altijd even sparren en elkaar motiveren om door te gaan en je hebt meer kennis en een groter netwerk. Toch komen er ook een paar nadelen bij kijken. Maar met een goede voorbereiding, kan je deze wel beperken! Je moet namelijk altijd overleggen en het met elkaar eens worden. Een zakelijk meningsverschil dat zich tot een conflict ontwikkelt, kan grote gevolgen hebben voor jullie onderneming. Daarom is het belangrijk om van te voren al goed na te denken over de afspraken die jullie met elkaar maken, hoe jullie de vertegenwoordiging van de BV gaan regelen en welke kosten erbij komen kijken.De kosten Wanneer je start met ondernemen met meerdere aandeelhouders dan dient de notaris onderzoek te doen naar alle personen die hierbij betrokken. Hieraan zitten kosten verbonden, waarover je hier meer leest!Waarin leg je de afspraken tussen de aandeelhouders vast? In alle situaties waarin je samenwerkt, is het verstandig om van te voren duidelijke afspraken met elkaar te maken. Dus ook wanneer je met meerdere aandeelhouders gaat starten met ondernemen! Ook al ken je de andere aandeelhouders goed en vertrouw je ze helemaal, een conflict kan helaas altijd ontstaan. Veel zaken en situaties worden in de wet en de statuten van de onderneming geregeld, maar dit is niet voldoende! Bepaalde zaken leg je daarom vast in een aandeelhoudersovereenkomst. Met een aandeelhoudersovereenkomst zorg je ervoor dat er goede afspraken worden gemaakt en dwingt het je om over eventuele toekomstige situaties na te denken en deze met elkaar te bespreken. Een goede en duidelijke aandeelhoudersovereenkomst beschermt jou en de onderneming en voorkomt dat jullie in de toekomst voor verrassingen komen te staan. Je kunt makkelijk en eenvoudig binnen drie trappen jouw aandeelhoudersovereenkomst laten opstellen bij Firm24, klik hier!Maar welke afspraken leg je eigenlijk vast in de aandeelhoudersovereenkomst? Een aandeelhoudersovereenkomst is vaak een groot document waarin heel wat afspraken zijn vastgelegd. Je bent vrij om hierin allerlei dingen af te spreken. De volgende onderwerpen wil je in ieder geval graag in jullie aandeelhoudersovereenkomst geregeld hebben:Voorwaarden bij aandelenverkoopJe wilt het liefst dat de andere aandeelhouders de eerste jaren na het starten hun aandelen niet verkopen. Je kan daarom kiezen voor een ‘lock up’, wat betekent dat jullie afspreken dat de aandelen een bepaalde periode (vaak de eerste 3 jaar) niet overdraagbaar zijn. Daarnaast is het ook verstandig om vast te stellen onder welke voorwaarden je de aandelen mag verkopen. Je kan hierbij kiezen voor een ‘right of first refusal’, wat betekent dat je de aandelen eerst aan de andere aandeelhouders moet aanbieden. Wanneer de andere aandeelhouders deze aandelen niet willen kopen, kan je kiezen voor een ‘drag along’. Hierbij moeten de aandeelhouders toestemming geven tot verkoop aan een derde.Waardebepaling aandelenConflicten over de waardebepaling van de aandelen komt eigenlijk niet snel voor. Toch is het wel verstandig om een waardebepaling op te nemen. Wanneer één van de aandeelhouders toch besluit om zijn aandelen te verkopen, kan je van te voren al hebben vastgesteld hoe de waarde van de aandelen bepaald wordt.Besluitvorming Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA)Hoe nemen jullie als aandeelhouders besluiten? En over welke bestuursbesluiten moeten jullie nog extra goedkeuring geven? Ook dat regel je in de aandeelhoudersovereenkomst! De besluitvorming in de AvA kan gedaan worden bij meerderheid van stemmen of bij een gekwalificeerde meerderheid. En je kan in de aandeelhoudersovereenkomst een lijst met bestuursbesluiten opnemen waarvoor eerst de goedkeuring nodig is van de AvA. Klik hier om gemakkelijk online je aandeelhoudersbesluit te regelen.Benoeming en vergoeding bestuurdersIn de aandeelhoudersovereenkomst kan je ook bepalen welke aandeelhouders het recht hebben de bestuurders en eventueel commissarissen te benoemen.ConcurrentiebedingJe kan ervoor kiezen om in het aandeelhoudersovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Het zou waarschijnlijk niet snel voorkomen, maar toch, je wilt niet dat een andere aandeelhouders opeens ook met de concurrent gaan samenwerken.BoetebedingJullie hebben zo goed je best gedaan om alle afspraken duidelijk en goed vast te stellen in het aandeelhoudersovereenkomst, dat je natuurlijk ook wilt dat er aan deze afspraken gehouden wordt. Je kan daarom consequenties verbinden aan handelingen die in strijd zijn met de afspraken uit de aandeelhoudersovereenkomst. Zonder een boetebeding is de kans op succesvol handhaven van jullie afspraken een stuk kleiner! Boetes kunnen wel oplopen tot € 10.000 per dag.Het aandelenkapitaal verdelen ‘Samen spelen, samen delen’ een welke bekende zinnetje die je als kind vaak te horen kreeg. Maar deze zin klopt ook voor ondernemers! Wanneer je als aandeelhouders samenwerkt, zal je een eerlijke verdeling in het aandelenkapitaal van de BV moeten maken op het moment. Hoe je het aandelenkapitaal eerlijk verdeelt, hangt af van diverse omstandigheden. Aandelen kan je het best verdelen op basis van toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde zijn de activiteiten die voor je onderneming waarde hebben, zoals de omzet die jij binnen haalt, het laten groeien van de onderneming en producten optimaliseren. Het nadeel hiervan is dat er ook subjectieve elementen een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de vragen: wie haalt de meeste klanten en omzet binnen? Wie zorgt voor de boekhouding en de tevredenheid van de werknemers? Bij Firm24 kan je makkelijk de gewenste aandelenverdeling aangeven en wanneer jullie hier niet helemaal uit komen, helpen wij jullie graag op weg!Zowel aandeelhouder als bestuurder binnen de BVDe BV heeft naast de aandeelhouders ook bestuurders. Wanneer de meerdere aandeelhouders, zowel aandeelhouder als bestuurder zijn, moeten jullie bepalen hoe de vertegenwoordigingsbevoegdheid is geregeld. Zijn de bestuurders van de BV gezamenlijk bevoegd of zelfstandig bevoegd? Bij zelfstandige bevoegdheid kunnen de bestuurders afzonderlijk van elkaar de BV vertegenwoordigen, terwijl bij gezamenlijke bevoegdheid alle contracten door alle bestuurders ondertekend moeten worden. Gezamenlijke bevoegdheid kan daarom soms heel inefficiënt zijn. Dit kan je oplossen met een procuratie-besluit. Meer over een procuratie besluit lees je hier!Tot slotHopelijk hebben we je een beetje op weg kunnen helpen! Heb je nog andere vraagstukken? Neem een kijkje in onze kennisbank!

Het vastleggen van je handelsnaam en/of merk

Een handelsnaam is niet hetzelfde als een merk en een merk is niet hetzelfde als een handelsnaam. Wel kúnnen een handelsnaam en merk hetzelfde zijn. Je handelsnaam, het woord zegt het eigenlijk al, is de naam waarmee je handelt en naar buiten toe mee optreedt. Je merknaam is de naam voor jouw merk…. Maar wat is nu het verschil?Wat is een handelsnaamJe handelsnaam is de naam waarmee je je onderneming zal gaan drijven. Deze handelsnaam bedenk je meestal op het moment dat je de onderneming opricht en dit is de naam die wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze inschrijving geeft jou als ondernemer een klein beetje bescherming vanuit de Handelsnaamwet. Deze wet heeft namelijk tot doel verwarringsgevaar voor de consument te voorkomen. Dit betekent dat iemand anders dus niet precies dezelfde naam mag voeren en actief zijn in dezelfde sector als jij. Gebruikt iemand toch dezelfde handelsnaam als jij dan riskeert deze ondernemer een boete tot wel €3900.Wat is een merknaam?Anders dan een handelsnaam kan een merknaam beschermd worden in een gebied, zoals de Benelux of Europa. Hierbij is het doel niet om ondernemingen van elkaar te onderscheiden, maar om goederen of diensten van elkaar te onderscheiden. Anders dan een handelsnaamrecht - die je verkrijgt op het moment dat je deze naam inschrijft - moet je een merkrecht laten registreren. Als jouw merknaam niet wordt geaccepteerd en ingeschreven in het merkenregister, dan bestaat het merk formeel ook niet. Je vraagt de merknaam dus aan en als dit wordt toegewezen dan ontvang je daarvan een bewijs.Hoe controleer ik of een handelsnaam of merknaam al bestaat?Begin je een nieuwe onderneming onder een nieuwe handelsnaam, controleer dan eerst bij de Kamer van Koophandel of deze al in gebruik is. In principe accepteert de Kamer van Koophandel ook geen handelsnaam welke al ingeschreven staat. Het moet dan wel gaan om actieve BV’s, niet holdingmaatschappijen. Ook een merknaam kun je controleren op beschikbaarheid in het merkenregister. Maak je een inbreuk op iemands merkenrecht, dan kunnen boetes en schadeclaims flink oplopen.Hoe leg ik een handelsnaam vast?Nadat je de beschikbaarheid in het handelsregister hebt gecontroleerd schrijf je je handelsnaam in bij de Kamer van Koophandel. Dat kan op twee manieren : bij de inschrijving van een nieuw bedrijf ( maakt niet uit wat voor type) wordt de gekozen bedrijfsnaam meteen vastgelegd als jouw handelsnaam. Je kunt er ook voor kiezen om bij een reeds ingeschreven bedrijf een extra handelsnaam toe te voegen. Dit gaat eenvoudig hier via de site van de KVK. Je kunt er voor kiezen om meerdere handelsnamen vast te leggen voor jouw bedrijf.Hoe leg ik een merknaam vast?Schakel hiervoor een specialist in. Deze gaat samen met jou controleren of het woord of beeldmerk voldoet aan de criteria die daarvoor gelden. Deze criteria zijn vrij strikt. Het is van belang dat jouw merknaam niet te algemeen of te omschrijvend is. Het bekende voorbeeld luidt: de naam “appel” mag niet voor een fruitboer maar wel voor een computerfabrikant. Vervolgens moet worden gecontroleerd of het merk nog niet in gebruik is. Is dat inderdaad niet het geval, dan bepaal je het soort en de klassen voor de merkregistratie.Een merk kan worden ingeschreven als woordmerk of als beeldmerk. Een woordmerk is niet meer dan dat: een aantal letters dat samen een woord vormt. Als jouw merk meer uiterlijke kenmerken heeft dan dat, kan het raadzaam zijn om een beeldmerk te registreren. Dat bevat ook kleuren, vormen, en lettertypen. Het beeldmerk bevat vaak ook het woordmerk, dus een dubbele registratie is vaak niet nodig. Onder omstandigheden kan deze extra bescherming toch handig zijn. Overleg hierover met een specialist.Het merk wordt ingeschreven in bepaalde klassen. Deze onderscheiden zich naar soort product en soort dienst. Als je merk is ingeschreven in het merkenregister dan geldt deze inschrijving voor 10 jaar, alléén voor deze klassen. Hier moet dus goed bij stilgestaan worden.Waarom zou ik een merknaam registreren?Een merknaam kun je overwegen als je zo succesvol bent (of verwacht dat te worden) dat je bang bent dat anderen jouw merknaam gaan gebruiken. Bijvoorbeeld omdat je een herkenbaar woord of beeldmerk hebt vanwege een succesvolle formule. Maar onthoud: een merk is onderscheidend en niet omschrijvend voor het product of de dienst. Een mooi aspect van een merknaam : je kunt het ® - teken gaan voeren bij jouw naam. Hiermee komt jouw merk nog professioneler over. Zonder merkregistratie mag dit niet. Daarnaast kun je als merkhouder ervoor kiezen om tegen betaling licenties uit te geven aan andere ondernemers, die onder jouw merk aan de slag gaan of dit verder gaan uitbouwen of verkopen.Wil je graag al jouw vragen beantwoord krijgen in een adviesgesprek of een offerte aanvragen? Plan dan een intakegesprek via deze pagina. De specialist neemt binnen 48 uur contact met je op.

Vertrouwen is goed, een contract is beter!

Daar zit je dan, bij de Italiaan op de hoek met je wijntje, al een uur te wachten op die goede vriend. Jullie hadden toch woensdag afgesproken? Je belt hem op en een discussie volgt: volgens hem was de afspraak toch echt op een donderdag. Hè, met enige teleurstelling loop je weg van het terras, maar meer dan teleurgesteld kan je ook niet zijn. Het is immers nergens meer terug te vinden wanneer jullie nou hadden afgesproken… je vertrouwde er gewoon op dat het goed zou komen. Het is natuurlijk volkomen belachelijk om ieder etentje en iedere afspraak schriftelijk vast te leggen met een contract, maar ook binnen het ondernemen heb je altijd en overal te maken met verschillende afspraken tussen meerdere partijen. Deze afspraken hebben vaak veel grotere consequenties vergeleken een avondje uit. Daarom is het van groot belang om je zakelijke afspraken goed vast te leggen middels een schriftelijk contract.Blindelings vertrouwen Natuurlijk is het goed om je mensen om je heen te vertrouwen, maar helaas kan een conflict altijd ontstaan. Mocht er een conflict ontstaan, wil je graag kunnen bewijzen welke afspraken jullie hebben gemaakt. Goed nieuws, want met een schriftelijk contract zit jij helemaal safe! Een contract is eigenlijk niets anders dan een overeenkomst met afspraken tussen meerdere partijen. Dit kan zowel een schriftelijke als een mondelinge overeenkomst zijn. Toch kan je altijd beter kiezen voor een schriftelijk contract. Want, heb jij deze schriftelijke contract ondertekend? Dan moet je de afspraken die erin staan ook daadwerkelijk nakomen en kan je bij een eventueel conflict bewijzen wat voor afspraken er zijn gemaakt met andere partijen. Je kan met een schriftelijk contract dus ook aantonen dat de andere partij zich niet aan zijn afspraken houdt.Wanneer is een contract nou goed? Oké, dus we zetten de afspraken op papier, handtekening eronder en we zijn helemaal klaar, toch? Was het maar zo makkelijk, een goed en duidelijk contract moet aan iets meer voorwaarden voldoen. Naast een duidelijke beschrijving van de afspraak, moeten er bijvoorbeeld zaken instaan als de duur van het contract, opzegtermijn en de gevolgen wanneer iemand zich niet aan het contract houdt. Welke informatie er precies in een contract wordt opgenomen hangt af van het soort contract. Belangrijk is om een contract helemaal passend en op maat te maken bij het soort afspraak. Zelf een goed contract opstellen, is vaak ingewikkeld en kost vaak veel tijd. Een goed contract haal je daarom niet zo gemakkelijk van internet of maak je even snel tussendoor. Firm24 helpt je graag met het opstellen. Wanneer de jurist jou hiermee helpt, weet je zeker dat alle informatie op de juiste manier in het contract wordt opgenomen en voorkom je verrassingen en juridisch gedoe in de toekomst. Vaak zijn dit risico’s waar je niet eens aan had gedacht, maar met de juiste instrumenten kan je ze voorkomen.Noodzakelijk of alleen verstandig? Een contract opstellen is niet noodzakelijk, maar wel heel verstandig. Een contract opstellen heeft veel voordelen. Dit geldt wel enkel wanneer je het contract goed opstelt! Bij Firm24 helpen we je graag met het opstellen van jouw contracten! Een contract die nauwkeurig is opgesteld met voldoende aandacht, draagt veel beter bij aan het voorkomen van conflicten of het bewijzen van de gemaakte afspraken. Wij raden je daarom om de volgende redenen aan om altijd een goed contract op te stellen.Voorkomen van conflicten:In een contract leg je de rechten en verplichtingen over en weer vast. Wanneer er toch iets onduidelijk is of een misverstand, wordt dit als het goed is al bij het opstellen van een contract ontdekt! Dit scheelt weer een veel gedoe achteraf! Je kan gemakkelijk even het contract erbij pakken en kijken welke rechten en verplichtingen jullie ook al weer hadden afgesproken. Een contract is dus ook een soort geheugensteuntje.Bewijsfunctie:Wanneer je mondeling of zelfs stilzwijgend iets afspreekt is dit achteraf heel lastig te bewijzen. Alleen hierdoor is het al verstandig om je afspraken vooraf schriftelijk in een contract vast te leggen. Naast dat je afspraken in een ondertekend contract op schrift staan en je ze dus altijd kan terug vinden, heeft dit ook een extra bewijskracht. Deze contracten heb je nodig! Gefeliciteerd! Jij hebt je BV opgericht en dat moeten we vieren… met de beste contracten! Want bij een BV horen een aantal noodzakelijke contracten die we hieronder voor je op een rijtje zetten.Arbeidsovereenkomst DGAEen arbeidsovereenkomst is een contract tussen werknemer en werkgever. Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt ook gezien als werknemer en er wordt daarom ook altijd een arbeidsovereenkomst opgesteld voor de DGA. Een DGA heeft 5% of meer van de aandelen in bezit. In deze arbeidsovereenkomst staan afspraken over faillissement, ziekte en overige rechten en plichten. Meer info? Klik hier!ManagementovereenkomstIn een managementovereenkomst worden afspraken vastgelegd tussen de onderneming en het management van de onderneming. Hierin staan onder andere afspraken over de managementtaken die uitgevoerd moeten worden en de vergoeding die hier tegenover staat (ook wel management fee genoemd). Een managementovereenkomst is van belang wanneer de managementtaken worden uitgevoerd door een management die niet in dienst is van de onderneming. Daarom is een arbeidsovereenkomst niet van toepassing. Klik hier voor meer informatie!Rekening-courantovereenkomst DGAMet een rekening-courantovereenkomst is het mogelijk om als DGA kleine bedragen van je BV te lenen of voor te schieten en andersom. Door deze overeenkomst worden geldvorderingen en geldschulden van je onderneming automatisch verrekend met je privérekening en andersom. Meer over de rekening-courantovereenkomst DGA lees je via deze link!Rekening-courantovereenkomst tussen BV en HoldingEen rekening-courantovereenkomst kan ook tussen de BV en Holding worden opgesteld. Met deze overeenkomst kun je bedragen van de BV voorschieten met het geld van de Holding en andersom. Deze bedragen worden dan automatisch verrekend. Meer over de rekening-courantovereenkomst tussen BV en Holding lees je hier. En ben je benieuwd waarom je een holding zou moeten overwegen, klik dan hier!GeldleningsovereenkomstEen geldleningsovereenkomst is een overeenkomst waarin je duidelijke afspraken over een geldlening vastlegt. Dit kan ook zonder de tussenkomst van een notaris! Op het moment dat je geld leent van jezelf, de BV of een derde partij zonder de tussenkomst van de bank, raden we het  je aan een geldleningsovereenkomst af te sluiten. Met een geldleningsovereenkomst zijn de afspraken rondom de geldlening duidelijk en weet je wat je van elkaar kan verwachten. Wil je meer weten over de geldleningsovereenkomst? Hier vind je alles over de geldleningsovereenkomst.AandeelhoudersovereenkomstEen aandeelhoudersovereenkomst is een overeenkomst tussen alle aandeelhouders van een onderneming. In deze overeenkomst worden onder andere afspraken vastgelegd over winstverdeling, concurrentiebeding, ziekte en conflicten. Met een aandeelhoudersovereenkomst is het duidelijk wat de rechten en plichten zijn van alle aandeelhouders. Meer informatie? Hier vind je alles over de aandeelhoudersovereenkomst.Alles in één keer goed geregeld!Weet je door al die verschillende contracten niet met welke contracten je nu eigenlijk moet beginnen? Soms is het lastig om te weten welke contracten je nou moet opstellen en wat er allemaal precies in komt staan. Daarom biedt Firm24 het contractenpakket voor starters aan. Hierbij heb je de keuze tussen het starterspakket voor één aandeelhouder of voor meerdere aandeelhouders. Een jurist stelt voor jou alle contracten op. Dus geen gepuzzel met contracten templates die je zelf maar moet invullen maar direct alle afspraken goed vastgelegd.Wil je graag al jouw vragen beantwoord krijgen in een adviesgesprek of een offerte aanvragen? Plan dan een intakegesprek via deze pagina. De jurist neemt binnen 48 uur contact met je op.

Wanneer ontvang je het KvK nummer, BTW nummer en alle andere nummers?

 Het KvK-nummer - te herkennen aan de 8 cijfersNadat de oprichtingsakte is gepasseerd door de notaris, wordt de BV ingediend bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel verwerkt de aanvraag vaak binnen 1 á 2 werkdagen. Nadat de BV is ingeschreven, ontvang je van de notaris het KvK uittreksel. Nadat de BV is ingeschreven ontvang je ook een brief van de KvK. Deze brief wordt verstuurd naar het vestigingsadres van de BV. In deze welkomstbrief staat ook de bevestiging van inschrijving in het Handelsregister en de factuur van de inschrijfkosten. Deze dienen nog betaald te worden. Het KvK nummer heb je nodig in verschillende situaties. Zo heb je deze nodig bij het aanvragen van een zakelijke bankrekening, bepaalde contracten opstellen of vergunningen aanvragen.Het RSIN-nummer - te herkennen aan 9 cijfersOp het uittreksel van de Kamer van Koophandel vind je het RSIN-nummer. Het RSIN-nummer staat voor Rechtspersonen & Samenwerkingsverbanden Informatienummer, ook wel het fiscaal nummer genoemd. Het RSIN-nummer wordt gebruikt als basis voor het BTW nummer.Brief Belastingdienst na oprichtingJe ontvangt na ongeveer 1 á 2 weken na inschrijving in de KvK een brief van de Belastingdienst. In deze brief staat de belastingplicht voor de BV en of deze BV wordt aangemerkt als werkgever en belastingplichtige voor de omzetbelasting. BTW-nummer - te herkennen aan: NL - 9 cijfers - B - 2 cijfersIndien de BV aangemerkt wordt als belastingplichtige voor de omzetbelasting, ontvang je een BTW nummer. Heb je een holding opgericht maar geen BTW nummer ontvangen? Dan kun je een verzoek doen bij de Belastingdienst voor het verstrekken van een BTW nummer. Met het BTW-nummer kan de Belastingdienst controleren of je een juiste belastingaangifte doet. Klanten geven namelijk hetzelfde BTW-id-nummer aan de Belastingdienst door en zo kan de Belastingdienst de facturen met de belastingafdracht vergelijken. Je dient daarom ook altijd het BTW-nummer op jouw factuur te zetten.Loonheffingennummer - gelijk aan RSIN nummerIs de BV aangemerkt als werkgever dan ontvang je ook een loonheffingennummer bij de brief van de Belastingdienst. Met het loonheffingennummer doe je loonaangifte voor de werknemers die bij jouw bedrijf in dienst zijn. Ben je werkgever maar heb je geen loonheffingennummer ontvangen? Dan kun je een loonheffingennummer aanvragen bij de Belastingdienst.SBI code(s) - te herkennen aan 4 of 5 cijfersDe KvK registreert de inschrijving van de BV bij het Handelsregister. Op basis van de doelomschrijving in de statuten geeft de KvK één of meerdere SBI codes op. De persoon die de inschrijving verzorgd probeert dit uiteraard met de grootste zorgvuldigheid te doen maar het blijft mensenwerk. Het kan dus voorkomen dat een SBI code niet geheel aansluit bij jouw wensen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de KvK om een SBI code te laten aanpassen. Wel moet dit natuurlijk in lijn liggen met de doelomschrijving.Tot slotHeb je vragen over één van de verschillende nummers of wil je een BTW nummer of loonheffingennummer aanvragen? Dan kun je het best direct contact opnemen met de Belastingdienst of Kamer van Koophandel.

Zelf boekhouden of je boekhouding uitbesteden: wat is wijsheid?

Je favoriete bezigheid of slaapverwekkend? Appeltje eitje of juist een draak van een klus waar je altijd tegenop ziet? En nog belangrijker; zelf doen of uitbesteden? Het zijn drie vragen die allemaal slaan op het doen van de boekhouding. Misschien krijg je alleen al rillingen bij het horen van het woord. Maar, nu jij net je BV hebt opgericht, is het iets waar je niet meer omheen kan. En net zoals vele keuzes, heeft alles zo zijn voor- en nadelen. Dit geldt ook voor het uitbesteden of het zelf doen van de boekhouding. Daarom vertellen we je in deze blog alles over deze voor- en nadelen, zodat jouw keuze straks hopelijk toch net iets makkelijker is.Boekhouding, wat is het ook alweer en waarom is het zo belangrijk?Het woord boekhouding roept bij iedere ondernemer wel bepaalde gevoelens op. Soms zijn dit positieve gevoelens, maar misschien wel vaker zijn dit negatieve gevoelens. Maar waarom eigenlijk? Boekhouding is niets anders dan het verwerken van je financiële administratie. Makkelijk gezegd, maar hier komt meer bij kijken dan je denkt. Zo gaat dit vaak over het verwerken of opstellen van facturen, maar ook over alles wat met de Belastingdienst te maken heeft zoals het doen van belastingaangiften. In andere woorden zijn het eigenlijk alle (financiële) gegevens van je onderneming. Het is van groot belang om je boekhouding goed op orde te hebben. Buiten het feit dat het verplicht is, kan je er ook geld mee besparen door middel van belastingvoordelen en het geeft je ook handige en concrete inzichten in je onderneming. Een belangrijke afwegingHet is dus heel belangrijk om je boekhouding goed op orde te hebben, maar hoe zorg je daarvoor? Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en zo is dat ook bij de boekhouding. In dit geval zijn er twee wegen, namelijk het zelf doen van je boekhouding of het uitbesteden van je boekhouding. Als beginnende ondernemer zijn dit natuurlijk niet de meest makkelijke keuzes om te maken, want wat is nou wijsheid? Voor je deze keuze kan maken is het goed om alle voordelen en nadelen op een rijtje te zetten en deze tegen elkaar af te wegen. Zelf boekhoudenVoordelen Een van de grootste voordelen om zelf je boekhouding te doen is dat het goedkoper is dan wanneer je het uitbesteedt aan een boekhouder. Je hoeft immers geen externe boekhouder te betalen om het voor je te laten doen.Nadelen Als beginnende ondernemer is het begrijpelijk dat je nog niet alles weet en zeker niet op het gebied van boekhouding. Het zelf doen van je boekhouding kost dan best wel veel tijd en de kans is groot dat je in het begin ook best wat fouten maakt die je later moet herstellen. Ondanks dat de kosten lager zijn dan bij het uitbesteden van je boekhouding, kunnen deze kostbare tijd en de fouten die je maakt toch best wat extra kosten met zich meebrengen. De tijd die je in de boekhouding steekt kan je namelijk ook aan andere werkzaamheden besteden die je naar een hogere omzet brengen. Bovendien vergeet jij als beginnend ondernemer misschien wel hele belangrijke aftrekposten. Daarnaast kan het zo zijn dat je er later in het jaar achter komt dat je het toch graag wil uitbesteden en dan maak je alsnog kosten voor een externe boekhouder. UitbestedenVoordelen Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen; het uitbesteden van je boekhouding is superfijn. Het neemt een hoop zorgen en werk uit handen. Het scheelt je tijd die jij lekker in het ondernemen kan steken en je weet zeker dat je boekhouding goed gebeurt. NadelenDe kosten om een externe boekhouder te betalen kunnen best hoog zijn. Dit is dan ook het grootste nadeel van het uitbesteden van je boekhouding. Je betaalt namelijk naast een boekhouder, ook nog voor het softwarepakket. Hou er rekening mee dat uitbesteden van je boekhouding al gauw een paar honderd euro kost. Gelukkig kunnen we dit nadeel een klein beetje verzachten. Firm24 heeft namelijk de beste partners voor je boekhouding en altijd voor een scherpe prijs! Benieuwd? Plan snel een in intakegesprek in!Maar… wat is nu eigenlijk beter voor mij? Beide opties hebben dus zo zijn voor- als zijn nadelen. Misschien heb jij na het lezen van de voor- en de nadelen al gelijk je keuze gemaakt, maar zo niet dan zetten we nog een aantal zaken op een rijtje om jouw keuze makkelijker te maken.Allereerst heb je best wat discipline nodig om zelf je boekhouding te kunnen doen. Je moet namelijk op tijd je belastingaangiften doen, je moet uitzoeken welke bonnetjes wel of niet aftrekbaar zijn en al met al moet je gewoon heel de administratie netjes op orde houden. Naast de nodige discipline is wat vaardigheid met cijfers en excel ook een must. Jij bent degene die de cijfers invoert en controleert en het is van groot belang dat je hier wat kennis over hebt om dit zelf te kunnen doen. Discipline en vaardigheden zijn dus nodig om de boekhouding zelf te kunnen doen, maar ook voor het uitbesteden van je boekhouding zijn er wat zaken waar je rekening mee moet houden. Allereerst moet je kunnen loslaten. Uiteraard kan je als ondernemer niet overal goed in zijn. Wanneer je besluit je boekhouding uit te besteden moet je dit dus kunnen loslaten en in handen van iemand anders durven te leggen. Als laatste zijn er uiteraard ook klanten en omzet nodig om een externe boekhouder te kunnen bekostigen, maar zoals we al eerder vertelden hoeft een externe boekhouder echt niet altijd veel duurder te zijn dan het zelf doen van je boekhouding. Regel nu jouw boekhouding! Wil je graag al jouw vragen beantwoord krijgen in een adviesgesprek of een offerte aanvragen? Plan dan een intakegesprek via deze pagina. De specialist neemt binnen 48 uur contact met je op.

(Boek)houd je administratie makkelijk!

Boekhouden is een tijdrovende klus waar veel ondernemers liever niet te veel tijd aan kwijt zijn. Je wilt natuurlijk het liefst bezig zijn met je passie: ondernemen! Het is echter wel een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Je kunt het proces versnellen en versimpelen door een boekhoudprogramma aan te schaffen. Maar welk programma kies je? En hoe zorg je dat het aansluit bij jouw bedrijfsvoering? Dat en meer lees je in dit artikel.Wat is boekhouding precies?In het kort is boekhouden de administratie van inkomsten en uitgaven. Vaak vallen onder boekhouding ook de jaarverslaggeving en de debiteuren-/crediteurenadministratie. Voor het bijhouden van deze (voornamelijk financiële) administratie hebben veel bedrijven een boekhouder in dienst. Er wordt veelal gebruikgemaakt van een grootboek: hierin zijn alle boekingen opgenomen.JaarverslaggevingVoor bv’s is het verplicht ieder boekjaar een jaarrekening en jaarverslag in te dienen bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening moet ook worden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) binnen vijf maanden nadat het boekjaar is afgelopen.Debiteuren-/crediteurenadministratieWanneer je je producten en diensten aanbiedt, kan het zijn dat je van sommige klanten niet direct het verschuldigde geld betaald krijgt. Deze klanten zijn dan ‘debiteuren’, ze zijn je nog geld verschuldigd. Dit houd je bij in de administratie, zodat je precies weet van wie je nog geld moet ontvangen. Andersom zijn crediteuren leveranciers van een product of dienst die jij hebt afgenomen. Voor hen ben jij dus de debiteur als je het product of de dienst nog niet hebt afgerekend.Enkel of dubbel boekhouden?Binnen het boekhouden kan onderscheid worden gemaakt tussen enkel(voudig) en dubbel(voudig) boekhouden. Enkel boekhouden wil zeggen dat er vooraf geen grootboek wordt gemaakt waarin alle boekingen worden opgenomen. Dubbel boekhouden betekent dat er wel een grootboek is en minstens één ander register voor boekingen: het financieel dagboek. Vroeger was enkel boekhouden aantrekkelijk vanwege de tijdsbesparing die het opleverde, maar die is door de automatisering van tegenwoordig vrijwel geheel tenietgedaan. Je kan het beste dubbel boekhouden met behulp van een boekhoudprogramma.Let op! Dubbel boekhouden is niet te verwarren met de illegale praktijk van een dubbele boekhouding, waarbij twee boekhoudingen worden bijgehouden (ook wel schaduwboekhouding). Zorg dat alle registers onderdeel zijn van één en dezelfde boekhouding binnen je bedrijf om illegaliteit te voorkomen!Waarom zou je een boekhoudprogramma aanschaffen?Zoals gezegd is het automatiseren van je boekhouding efficiënt op twee manieren. Het bespaart je veel tijd en geld. Je betaalt enkel voor de aanschaf van het programma, waar je naast salaris ook geld moet besteden aan secundaire arbeidsvoorwaarden wanneer je een boekhouder zou inhuren. Veel boekhoudprogramma’s zijn eenvoudig in gebruik en dus kun je zelf je boekhouding regelen.Vier fantastische boekhoudprogramma’s voor DGA’s en BV’sHieronder vind je een overzicht van vijf boekhoudprogramma’s die we zouden aanraden, met toelichting. Ze variëren in doelgroep, mogelijkheden en prijzen.NaamBetrouwbaarheidKostenGebruiksgemakGoed om nog meer te wetenAFAS7,2/10 (156 reviews)€ 59 p.m. excl. btwGroot vanwege de mogelijkheid facturen automatisch in te laden met de AFAS ScanboxOnbeperkt # facturen en maandelijks opzegbaare-Boekhouden.nl8,6 (1216 reviews)variëren (van € 9,95 tot € 24 per maand)Groot want geen boekhoudkennis vereistEerste 15 maanden gratis voor nieuwe ondernemers!Exact8,2 (1.812 reviews)variëren (van € 39 tot € 111 per maand)Uitgebreid door automatiseringTe integreren met 220+ zakelijke appsJortt8,6 (22 reviews)variëren (van € 0 tot € 34,50 per maand)zeer uitgebreid (boekhouding geautomatiseerd en ondersteund door een BoekhoudBot)Gratis uit te proberen zonder verplichtingen en maandelijks opzegbaarSilvasoft8,6 (160 reviews)afhankelijk van gekozen functionaliteiten (extra gebruikers 20% korting)Veel eigen keuze in functionaliteitenGratis overstapserviceHet beste van beide wereldenUiteraard is het ook mogelijk om zowel een boekhouder in te schakelen als een boekhoudprogramma aan te schaffen. Het is altijd een fijn idee om een expert mee te laten kijken terwijl je zelf eenvoudig digitaal je boekhouding regelt. Aan de hand van onderstaand stappenplan kun je een boekhoudprogramma kiezen dat bij je past. Vervolgens bepaal je welke diensten je van een boekhouder nodig hebt.Kies in enkele stappen het beste boekhoudprogrammaKies voor een programma dat aansluit op de wensen en vereisten van je bedrijf. Als je net een bv hebt opgericht, heb je bijvoorbeeld minder functionaliteiten nodig dan wanneer je al flink hebt uitgebouwd en veel meer administratie moet verwerken. Vaak is voor een startende bv een minder uitgebreid boekhoudprogramma al voldoende. Dat scheelt weer in de kosten; tel uit je winst.Welke functies heb je nodig? Sommige aanbieders leveren een totaalpakket tegen een vaste prijs, bij andere makers van boekhoudprogramma’s kun je zelf kiezen welke functionaliteiten je wilt hebben en welke niet. Wil je bijvoorbeeld:- een handige app om je boekhouding mobiel te kunnen regelen/inzien?- de optie om facturen automatisch in te scannen en boeken?- je boekhouding kunnen koppelen aan je zakelijke rekening voor een snellere ?- je programma kunnen verbinden met andere programma’s die je gebruikt? Het boekhoudprogramma van Exact biedt bijvoorbeeld meer dan 220 koppelingen, waar andere aanbieders minder of geen aanbieden.Ben je winkelier of maak je op een andere manier gebruik van kassasystemen? Dan is een kassakoppeling voor je boekhoudprogramma een belangrijk criterium bij het kiezen van een passend boekhoudprogramma. SnelStart biedt bijvoorbeeld zo’n kassamodule.Onderneem je met je bedrijf internationale activiteiten? Zorg dan dat je boekhoudprogramma vreemde valuta kan verwerken.Als je een programma hebt gevonden, zorg dan dat je deze altijd eerst uitprobeert. Dan weet je of het programma echt voldoet aan je verwachtingen en werkt zoals je is verteld. Veel aanbieders bieden een online demo aan die je vrijblijvend kan proberen of kunnen je een afspraak aanbieden waarbij de werking van het programma aan je uitgelegd wordt. Tip! Kies wijzer via Firm24Kom je er nog niet helemaal uit en wil je een intakegesprek inplannen met een boekhouder? Volg dan deze link. Bij Firm24 staan we voor je klaar!

eHerkenning: wat is het en hoe werkt het?

Als ondernemer krijg je te maken met allerlei instanties, zoals de Belastingdienst. Afdracht van belasting is niet het meest leuke of spannende klusje, maar het is wel belangrijk dat je dit goed regelt. Voor sommige ondernemers is daarvoor eHerkenning vereist. In dit artikel lees je wat eHerkenning is en bieden we je een stappenplan waarmee je eenvoudig je eHerkenning regelt.Wat is eHerkenning?Om simpel, snel en beveiligd te kunnen inloggen bij de Belastingdienst en de Douane kun je gebruikmaken van eHerkenning. Je kan het zien als DigiD Zakelijk, omdat het op een vergelijkbare manier werkt. Dat is prettig, want de informatie die de Belastingdienst en Douane over je bedrijf hebben geregistreerd is meestal gevoelig en wil je niet zomaar met iedereen delen. Een beveiligde manier van aanmelden kan dus een uitkomst zijn voor ondernemers. Hoewel eHerkenning niet verplicht is, wordt het tegenwoordig steeds lastiger voor ondernemers om zonder eHerkenning te ondernemen. De overheid heeft in de wet opgenomen dat overheidsinstanties verplicht eHerkenning moeten gebruiken, dus voor al je zaken met deze overheidsorganisaties heb je in ieder geval eHerkenning nodig.KetenmachtigingEen belangrijk begrip bij (het kiezen van een leverancier van) eHerkenning is ketenmachtiging. Hiermee kan jouw bedrijf een andere organisatie machtigen om namens jou een online dienst af te nemen met eHerkenning. Niet elke leverancier biedt dit aan, dus als je hiervoor opteert moet je dit meenemen in je keuze.Verschillende niveausOf je gebruik kunt of moet maken van eHerkenning hangt van meerdere zaken af, want niet alle ondernemers hebben eHerkenning nodig. Ben je zzp’er of heb je een eenmanszaak, dan is eHerkenning niet nodig. Het is ook niet nodig als je zelf je aangifte regelt via administratiesoftware. Voor grotere ondernemingen is eHerkenning dus wel vereist. Afhankelijk van de aard van de onderneming heb je een ander beveiligingsniveau nodig. De vier mogelijke niveaus zijn:EH2: je logt in met een gebruikersnaam en een sterk wachtwoord (meestal is een combinatie van letters niet meer voldoende en moet je cijfers of speciale tekens toevoegen). Dit kost je ongeveer € 18,- per jaar en je gebruikt het voor de aanvraag van omgevingsvergunningen of registratie op websites als MijnOverheid.nl. Ook voor het doen van aangiftes is dit niveau geschikt;EH2+: je logt in met een gebruikersnaam en een sterk wachtwoord maar vult ook nog een additionele code in. Deze ontvang je per sms en toets je in bij het inloggen, of je vult een pincode in. Dit kost rond de € 20,- per jaar en stelt je onder meer in staat om het online portaal van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland te bezoeken en digitale formulieren voor de Voedsel- en Warenautoriteit in te vullen;EH3: aanmelding gebeurt met gebruikersnaam, wachtwoord en een aanvullende code via sms, pincode of een applicatie met een QR-code. Dit kost zo’n € 40,- per jaar. Instanties als de Douane, DNB en het UWV vereisen dit niveau tegenwoordig;EH4: inloggen doe je met een PKI-certificaat (Public Key Infrastructure, ondertekenen op een digitaal platform) of met MFA (multi factor authentication of meerstapsverificatie) dit kost je € 45,- per jaar. Je hebt dit niveau onder meer nodig voor het aanvragen van een patent of octrooi en voor het aanvragen van jachtvergunningen.Het systeem werkt als het ware cumulatief: wie niveau EH3 heeft, kan ook met EH2 en EH2+ inloggen.Hoe werkt de compensatieregeling eHerkenning van de Belastingdienst?De Belastingdienst biedt een compensatieregeling aan voor eHerkenning. Deze geldt voor inlogmiddel EH3, dat speciaal is ontwikkeld voor ondernemers die alleen eHerkenning nodig hebben om in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Voor dit inlogmiddel kan eenmaal per jaar een vergoeding van € 24,20 worden ontvangen. De regeling loopt van november 2020 tot november 2022, daarmee kan de compensatie tweemaal worden aangevraagd (voor het eerste en het tweede jaar).Verschillende leveranciersDe overheid heeft zes instanties aangewezen voor de uitgifte van eHerkenning. Andere organisaties mogen eHerkenning dus niet verstrekken. De aanbieders waar je terechtkunt zijn:StappenplanIn enkele simpele stappen vraag je eHerkenning aan:Bepaal welk niveau je nodig hebt. Dit kom je te weten door te inventariseren bij welke diensten je moet inloggen voor je bedrijfsvoering en welke niveaus zij minimaal vereisen.Kies een leverancier. De overheid heeft zes leveranciers erkend die eHerkenning mogen afgeven. Dit zijn Reconi, Digidentity, Z login, WeID, KPN en QuoVadis. Wij bevelen Reconi aan, omdat het aanbod volledig is en de kosten laag.Identificatie. De instantie waar je eHerkenning hebt aangevraagd controleert alle aangeleverde gegevens om te bepalen of je bent wie je zegt dat je bent. In bepaalde gevallen moet je fysiek geïdentificeerd worden.Activatie. Als je eHerkenning is geactiveerd met hulp van je leverancier, kun je ermee aan de slag. Test het waar mogelijk zodat je zeker weet dat het goed werkt.Zo regel je het goedBedenk eerst of je eHerkenning nodig hebt. Vervolgens moet je hiervoor budget reserveren, want in tegenstelling tot DigiD is eHerkenning niet gratis. Het wordt niet door de Rijksoverheid zelf uitgegeven, maar door erkende organisaties. Je betaalt die organisaties voor hun diensten. Zoek dus een betrouwbare organisatie waar je je eHerkenning kunt aanvragen. Vervolgens moet je je verdiepen in welk niveau je nodig hebt. Hiervoor moet je je afvragen tot welke portalen je toegang moet hebben vanuit je onderneming. Wil je in contact komen met een leverancier van eHerkenning? Via Firm24 kan dat! Klik hier.

Startup financieren? Dit zijn jouw mogelijkheden!

Je bent net een onderneming begonnen, waar je meteen al veel van je eigen tijd in steekt. Maar alleen tijd is vaak niet genoeg, je hebt ook geld nodig. Er moeten bijvoorbeeld kantoren, voorraden en machines aangeschaft worden. Maar met welk geld ga je dit doen als je geen groot eigen vermogen tot je beschikking hebt? Die mogelijkheden lees je in dit artikel.InkoopfinancieringGa jij producten of diensten leveren, maar moet je daarvoor eerst inkopen doen? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor inkoopfinanciering. Er zijn drie verschillende soorten inkoopfinanciering: inkoop krediet, leverancierskrediet met factoring en zakelijk krediet.Inkoop kredietEen inkoop krediet is een krediet voor het doen van jouw inkopen. De kredietverstrekker zal jouw inkoopfactuur aan de leverancier voldoen. In ruil daarvoor spreek je een terugbetaaltermijn af. Daarin betaal je de kredietverstrekker terug zodra jouw producten of diensten verkocht zijn.Belangrijke punten voor het aantrekken van deze inkoopfinanciering zijn:De kredietwaardigheid van je bedrijf: de mate waarin jouw bedrijf kan voldoen aan haar financiële verplichtingen. Er wordt hierbij voornamelijk gelet op de betrouwbaarheid en de financiële positie van jouw bedrijf.Het land waarin jouw leverancier gevestigd is: als het lang duurt voordat jouw producten in Nederland zijn, dan duurt het ook lang voordat de producten verkocht worden. Dan moet de kredietverstrekker dus ook langer op zijn geld wachten.Leverancierskrediet met factoringLeverancierskrediet houdt in dat jouw leverancier jou in termijnen of op een later moment laat betalen. De leverancier kan zekerheid krijgen dat hij het geld ook daadwerkelijk terugziet door dit te koppelen aan factoring. Een factormaatschappij betaalt dan direct jouw facturen. Op een later moment, meestal als jij je producten of diensten verkocht hebt, zal jij de factormaatschappij betalen. Om er zeker van te zijn dat de factormaatschappij z’n geld krijgt gebruiken ze meestal een onderpand op jouw verkoopfacturen.Zakelijk kredietEen zakelijk krediet is een zakelijke rekening met een vooraf afgesproken krediet. Deze manier van kredietverlening is heel flexibel. Andere vormen van krediet zijn vaak specifiek bedoeld voor een bepaalde factuur of een bepaald doel. Met een zakelijk krediet mag je zelf bepalen wat je er verder mee doet. Om die reden is de kredietwaardigheid van je bedrijf heel belangrijk.VoorraadfinancieringBij inkoopfinanciering gaat het om inkopen die je meteen doorverkoopt, waardoor je je crediteuren direct terug kan betalen. Maar naast die inkopen moet je als gezond bedrijf ook een zogenoemde ijzeren voorraad aanhouden. Dat is een minimum hoeveelheid aan voorraad, zodat je nooit zonder komt te zitten. Dit financier je met een langlopende lening. De maandlasten die je voor zo’n rekening betaalt, zijn lager dan die van een kortlopende lening.Machines en inventarisNaast producten heb je vaak ook machines en inventaris nodig. Denk daarbij bijvoorbeeld aan computers, meubilair, een auto, etc. Er zijn een aantal opties om dat te financieren:Zakelijke lening of zakelijk kredietEen veelgebruikte financieringsvorm om machines en inventaris aan te kopen is de langlopende zakelijke lening. De producten worden namelijk vaak voor een langere periode gebruikt. Soms wordt er ook gebruikgemaakt van een zakelijk krediet. Dit is een veel flexibelere vorm van lenen, maar daarbij komen ook een stuk hogere maandlasten. Om te bepalen welke vorm van financiering handig is voor jou, is de levensduur van je machines of inventaris van belang. Voor een machine die 5 jaar meegaat, is een lening met een looptijd van 5 jaar geschikt. Als je dan na 5 jaar een nieuwe machine moet aanschaffen, kan je ook meteen een nieuwe lening afsluiten.LeasenEen andere mogelijke financieringsvorm is leasen. De leasemaatschappij betaalt de machines of inventaris voor jou. Daarna mag jij die producten gebruiken in ruil voor een maandelijks bedrag. Je huurt het product dan van de leasemaatschappij.Op afbetaling kopenAls laatste optie bieden sommige verkopers aankoop op afbetaling aan. In plaats van dat je dan in één keer de volledige koopsom moet voldoen, betaal je deze in fases. Let wel op de maandlasten, die liggen namelijk vaak hoger. CrowdfundingNaast de hiervoor genoemde financieringsvormen is crowdfunding voor sommigen een ideaal alternatief. Vroeger was het zo dat alleen baanbrekende, nieuwe producten in aanmerking kwamen voor crowdfunding. Tegenwoordig is het echter zo groots geworden dat ook standaard producten of diensten in aanmerking komen. Deze vorm van financiering kent zo zijn voor- en nadelen.Voordelen:Risico’s worden sneller geaccepteerd doordat deze verdeeld worden over een grote groep.Investeerders kunnen klanten worden door hun investeringen te koppelen aan een voordeel bij het aanschaffen van jouw product of dienst.Je hoeft de investeringen niet terug te betalen.Nadelen:De kosten die je maakt zijn vaak iets hoger dan bij een bank.Er is veel concurrentie van andere bedrijven die investeringen zoeken via crowdfunding.Ten slot (aanrader)Het aantrekken van financieringen is één van de belangrijkste taken voor een startup. In deze blog staan een aantal relevante financieringsvormen en -doelen opgesomd, maar er zijn nog tal van andere vormen en doelen te bedenken. Een volledig overzicht van alle financieringsdiensten waar Firm24 je mee kan helpen vind je hier. Wil je er zeker van zijn dat je alle mogelijke financieringsvormen in overweging genomen hebt? Klik dan hier om je financieringsscan te regelen.

In enkele stappen naar het aannemen van je eerste werknemer

Wanneer je bedrijf hard groeit, is het aannemen van personeel een belangrijke stap om te zetten. Op een zeker moment kan je al het werk niet meer zelf aan en is hulp nodig. Maar welk contract bied je een werknemer aan, wat moet je allemaal nog meer regelen en hoe vind je de juiste kandidaat? Met dit stappenplan weet je zeker dat je de beste persoon vindt voor je bedrijf!Stap 1: bepaal in welke vorm je iemand nodig hebtDoor te reflecteren op je bedrijfsvoering kom je erachter waar je je nieuwe werknemer precies voor nodig hebt, hoe lang die moet werken en op welke momenten die inzetbaar moet zijn. Afhankelijk van wat je nodig hebt kun je je werknemer zelf inhuren, of dit via een uitzendbureau of detacheerder laten verlopen. Meer informatie over de verschillende soorten contracten en wat het best bij jou past? Plan een check-gesprek in!Stap 2: regel de arbeidsvoorwaardenWanneer je de ultieme werknemer gevonden hebt, is het tijd om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Vaak ben je hierbij gebonden aan een cao of collectieve arbeidsovereenkomst. Hierin zijn bepaalde voorwaarden - bijvoorbeeld over loon, werktijden en pensioen - vastgelegd waar de arbeidsvoorwaarden die je je werknemer aanbiedt in principe niet van mogen afwijken. Met je werknemer onderhandel je over primaire arbeidsvoorwaarden (o.a. salaris, vakantiedagen en vakantiegeld) en secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. bonusregelingen, opleidingsmogelijkheden en een auto van de zaak). Je kan in de arbeidsovereenkomst ook een relatie- of concurrentiebeding opnemen. Je werknemer mag dan respectievelijk geen zakelijke contacten onderhouden met klanten of leveranciers als hij of zij vertrokken is, en geen werkzaamheden verrichten voor een van je directe concurrenten of binnen een eigen bedrijf.Stap 3: administratieve verplichtingenNadat je de voorwaarden hebt besproken, is het zaak een administratie op poten te zetten. Deze salarisadministratie omvat het controleren van de identiteit van je werknemer en het aanvragen van een loonheffingennummer (waarmee je je als werkgever aanmeldt bij de Belastingdienst). Je zal de administratie op een bepaalde manier moeten bijhouden. Het eenvoudigst is om hiervoor een salarisadministratieprogramma te gebruiken. Je kan hier ook iemand voor inhuren, maar bedenk dat jij eindverantwoordelijk bent voor de kloppendheid van de administratie.Stap 4: voldoe aan wettelijke eisenAls werkgever dien je een veilige werkomgeving voor je werknemers te faciliteren. Dan gaat het om preventie van bedrijfsongevallen, bedrijfshulpverlening en het inventariseren van bedrijfsrisico’s. Zorg dat je op de hoogte bent van de verplichtingen die je als ondernemer hebt naar je werknemer(s).Let op!Wanneer je een bv opricht en hierin zelf werkzaam bent, beschouwt de Belastingdienst je in sommige gevallen als directeur-grootaandeelhouder en dus werknemer van je bv. Dan ben je in feite werkgever terwijl je nog niemand hebt ingehuurd en is salarisadministratie ook vereist. Wil je meer weten over wie je eerste werknemer is en hoe je bovenstaande zaken precies regelt? Daar helpen we graag bij! Neem contact met ons op voor een informatiegesprek.

Nieuwe BV opgericht? Vergeet de vergunningen niet!

Vol enthousiasme heb jij je nieuwe BV opgericht: een gezellige horecazaak waar klanten terecht kunnen voor een biertje, wijntje en koffietje. Je kan niet wachten om te beginnen en om de klanten een heerlijk drankje in te kunnen schenken. Helaas is alleen een inschrijving bij de KvK niet genoeg en mist er een heel belangrijk papiertje. We hebben het hier over de horecavergunning, want zonder horecavergunning geen alcohol. Maar een horecavergunning is niet de enige vergunning in het bedrijfsleven. Misschien heb jij wel een heel ander bedrijf waar je ook vergunningen voor nodig hebt. Na het lezen van deze blog weet jij of je een vergunning nodig hebt en nog belangrijker hoe je aan dit belangrijke papiertje komt!↳ Wil je direct advies inwinnen? Klik dan hier! Vergunningen, waarom heb je ze nodig en welke zijn er?Zonder vergunning kom je nergens. Dat klinkt misschien een beetje kort door de bocht, maar voor veel ondernemingen heb jij een vergunning nodig om aan de slag te kunnen gaan. Dit komt omdat er veel regels zijn waar aan gehouden moet worden, bijvoorbeeld over bepaalde ruimtes of de omgeving. Met een vergunning krijg je toestemming om buiten deze regels toch iets uit te voeren. Heb je geen vergunning? Dan overtreed je de wet en kan je afhankelijk van het project een sommatie verwachten en zal je in sommige gevallen het project moeten verwijderen. De hoogste tijd dus om te zorgen voor de juiste vergunningen! Maar, of je er voor jouw bedrijf eentje nodig hebt, ligt helemaal aan de branche waarin jij aan de slag gaat en wat je precies wil gaan doen. We zetten hieronder de belangrijkste vergunningen voor je op een rij.Horecavergunning Misschien wel de bekendste vergunning is de horeca- of drankvergunning. Deze vergunning heb je nodig om alcohol te mogen schenken in jouw horecazaak. De horecavergunning is alleen niet de enige vergunning die je nodig hebt in de horeca, want ook voor een terras heb je in sommige gemeentes een speciale vergunning nodig. Bovendien moet jij van de gemeente toestemming hebben om überhaupt een horecazaak te mogen beginnen met een exploitatievergunning.Omgevingsvergunning Waar je vroeger voor iedere verandering in de ruimte of omgeving een eigen vergunning nodig had, heb je nu één vergunning die deze losse vergunningen vervangt. We hebben het hier over de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning heb je nodig om te bouwen, voor veranderingen van ruimtes en milieu en bijvoorbeeld ook om een reclamebord op te mogen hangen. WatervergunningDe watervergunning heb je nodig wanneer je activiteiten in of met water gaat doen. We hebben het dan over oppervlaktewater of grondwater. Denk hierbij aan het onttrekken van grondwater of het lozen van afvalwater. Ook voor het aanleggen van bijvoorbeeld een waterberging heb je een watervergunning nodig.Vergunning voor het vervoeren van goederen en mensenVoor zowel het vervoeren van goederen, als voor het vervoeren van mensen heb je een speciale vergunning nodig. Vervoer jij goederen binnen Nederland en is jouw laadvermogen meer dan 500 kilo of vervoer jij goederen binnen de EU en is jouw maximale toegestane gewicht meer dan 3500 kilo? Dan heb jij een eurovergunning nodig. Wanneer je mensen vervoert, bijvoorbeeld als taxibedrijf, heb je een ondernemersvergunning nodig.Vergunning voor de financiële dienstverlening Ook voor financiële dienstverlening heb je een vergunning nodig. Wanneer je een online betaaldienst gebruikt of inzicht hebt in de rekeningen van klanten, dan heb je de Payment Service Directive 2 vergunning nodig. Bovendien heeft iedere financiële dienst, zoals een beleggingsinstelling, vaak ook nog een eigen aparte vergunning nodig.Verschillende vergunningen, verschillende aanvragenLeuk, al die vergunningen… maar hoe kom je er eigenlijk aan? In de ideale wereld zou er één plek bestaan waar je terecht zou kunnen voor al je bedrijfsvergunningen. Helaas bestaat deze plek niet. Voor veel vergunningen, zoals de horecavergunning, kan je terecht bij de gemeente. Voor de omgevingsvergunning of de watervergunning kan je een aanvraag indienen bij het omgevingsloket. Voor een eurovergunning moet je een aanvraag doen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) en voor het vervoeren van mensen bij het Kiwa Register.Van aanvraag tot vergunningNet zoals iedere onderneming anders is, is iedere vergunning ook anders. Daarom zou je voor iedere vergunning een apart stappenplan kunnen maken. Maar, om het toch al een klein beetje makkelijker te maken zetten we de basisstappen voor je op een rij zodat jij straks helemaal ready bent om je vergunningen te regelen.Stap 1: check wat voor vergunningen je nodig hebtDe eerste stap is natuurlijk om te kijken welke vergunningen je nodig hebt voor jouw ondernemingen. Heb je überhaupt vergunningen nodig en welke zijn dat dan? Check altijd of je een omgevingsvergunning nodig hebt op de website van het omgevingsloket.Stap 2: check of er eisen zitten aan de vergunningenHet kan zijn dat er aan jouw vergunningen wat eisen zitten voor je deze vergunning überhaupt kan krijgen. Zo heeft iedere gemeente eigen voorwaarden om een exploitatievergunning te verstrekken. Een van die voorwaarden is vaak dat de horecazaak in het bestemmingsplan moet vallen van de gemeente, dat is de inrichting van de ruimtes binnen de gemeente.Stap 3: check waar je deze vergunningen moet aanvragenBen jij eruit wat voor vergunningen jij nodig hebt om aan de slag te gaan? Kijk dan goed waar je deze vergunningen moet aanvragen. Sommige vraag je makkelijk aan via de website van het omgevingsloket, terwijl je voor andere vergunningen weer ergens anders terecht moet. Veel vergunningen kan je aanvragen via de gemeente, zoals de horecavergunning.Stap 4: aanvragen maar!Nu jij weet welke vergunningen je aan moet vragen, aan welke eisen je moet voldoen voor deze vergunningen en nog belangrijker waar je deze vergunningen kan aanvragen rest er nog maar een stap en dat is de definitieve aanvraag. Vaak moet je voor de definitieve aanvraag een aantal documenten en informatie aanleveren van jouw onderneming en van hetgeen waar je een vergunning voor wil aanvragen.Heb ik nou wel of geen vergunning nodig?Staat de branche waarin jij jouw bedrijf hebt opgericht niet in ons rijtje? Dan betekent dit niet per definitie dat je geen vergunning nodig hebt. Er zijn zoveel vergunningen dat we ze helaas niet allemaal kunnen opsommen. Maar, er is gelukkig wel een manier om erachter te komen of jij zelf een vergunning nodig hebt voor jouw nieuwe bedrijf. Zoals in het stappenplan benoemt kan je op de website van het omgevingsloket in een aantal stappen checken of je een omgevingsvergunning of watervergunning nodig hebt. Bij deze check geef je aan op welke locatie jouw bedrijf gevestigd is en beantwoord je een aantal vragen over de werkzaamheden en de plannen die je hebt.Afgewezen, wat nu?Je zag het al helemaal voor je… die blije mensen met een heerlijk biertje op jouw terras. Vol vertrouwen heb je die vergunning aangevraagd, maar na een tijdje wachten krijg je het nieuws dat je aanvraag is afgewezen… wat nu? Even balen natuurlijk, maar dan oplossen! Wanneer je vergunning wordt afgewezen krijg je hier altijd een reden en motivatie bij. Bekijk daarom altijd goed waarom de vergunning is afgewezen. Misschien kan jij met een paar kleine wijzigingen en aanpassingen straks toch aan de slag met die vergunning. Het kan ook zijn dat jij het idee hebt dat de vergunning is afgewezen zonder gegronde reden. Dan kan jij een bezwaarschrift indienen. Het is aan te raden om dit altijd met behulp van een specialist te doen. Bij Firm24 staan we daarom klaar om je te helpen!Geen verrassingen met hulp van Firm24 We kunnen het ons goed voorstellen dat je ook na het lezen van deze blog nog niet helemaal zeker bent of jij een vergunning nodig hebt of dat je graag nog wat extra informatie wilt. Bij Firm24 staan we voor je klaar om je verder te helpen. Ook wanneer jij al een aanvraag gedaan hebt en deze is afgewezen staan we voor je klaar om te helpen. Via deze link plan jij een gratis check-gesprek in met een van de Firm24 adviseurs om zo samen te kijken naar al jouw wensen en om je in contact te brengen met een van onze partners. Zo weet je zeker dat jij straks de juiste vergunningen hebt en dat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag 2022Prinsjesdag, een dag van vele gezichten. Elk jaar worden op de derde dinsdag van september de plannen en wetgeving voor het komende jaar bekend gemaakt door onze koning. Ondanks dat een hoop aandacht deze dag uitgaat naar de uitvaart van Koningin Elizabeth, gaat het leven natuurlijk gewoon door. En ook dit jaar moeten de plannen “gewoon” bekend worden gemaakt.Deze plannen lijken voor het eerst sinds een aantal jaar ingrijpender te zijn dan voorgaande jaren. Dit heeft natuurlijk allemaal te maken met de ontwikkelingen van de afgelopen tijd. In totaal is er een inflatie van bijna 10%. Dat is vrij hoog en hier ondervinden veel huishoudens maar natuurlijk ook ondernemers dan ook last van. Ook de stijging van de gas- en energieprijzen speelt hier natuurlijk een rol in. Mede hierom zal het verbeteren van de koopkracht dus hoog in het vaandel staan. Hierdoor zullen er een aantal dingen sterk veranderen. Vennootschapsbelasting Net als vorig jaar is de vennootschapsbelasting nu ook weer verandert. De vennootschapsbelasting voor bedrijven en particulieren in box 3 zal omhoog gaan. De vennootschapsbelasting gaat van 395.000 naar 200.000 euro. Hierdoor zullen meerdere mensen het hoge tarief van 25,8% moeten gaan betalen. Het lage belastingtarief, zal verhoogd worden met 4%, dit gaat dus van 15% naar 19%. 20222023Opstaptarief15% tot € 245.00019% tot € 200.000Toptarief25% vanaf € 395.00025,8% vanaf € 200.000Inkomstenbelasting De inkomstenbelasting zal daarentegen gaan dalen. Dit geldt wel alleen voor het inkomenstarief voor inkomens tot de 70.000 euro. Veranderingen voor DGA Een dga zit wanneer het gaat om zijn eigen salaris aan meerdere eisen vast. In 2023 zullen deze nog strenger worden. Wanneer zij uitkering door middel van een vergelijkbare dienstbetrekking, konden ze voorheen nog genieten van een doelmatigheidsmarge van 25%.Deze zal vanaf 2023 verlaagd worden naar 15%, wat betekent dat je jezelf meer loonuit gaat moeten keren. Ook is het zo dat voor een innovatieve start-up, de DGA zijn loon gelijk mag stellen aan het wettelijk minimumloon. OverdrachtsbelastingHet tarief wat betrekking heeft op de overdrachtsbelasting zal ook een stijging gaan ondervinden. Waar deze eerst 8% was, zal deze stijgen tot boven de 9% (en misschien wel boven de 10%). Onbelaste reiskostenvergoedingDe onbelaste reiskostenvergoeding zal ook omhoog gaan. Deze betrof in 2022 nog 19 cent per kilometer. Verwacht wordt dat deze in 2023 zal gaan stijgen tot waarschijnlijk om en nabij 21 cent per kilometer. Hierdoor zullen werknemers meer kilometers vergoed krijgen van hun werkgever. Stijging minimumloon Het wettelijke minimumloon zal vanaf 1 januari 2023 met 10% gaan stijgen. Er is dus een extra verhoging gekomen, dit werd noodzakelijk geacht omdat de dalende koopkracht zo bij te kunnen benen. Dit betekent ook dat de uitkeringen zullen gaan stijgen. Denk hierbij aan de AOW, bijstand en dergelijken. Brandstof Accijns De brandstofaccijns werd het afgelopen jaar al verlaagd. Deze verlaging is verlengd tot in ieder geval het eerste half jaar van 2023. Afschaffing jubelton Per 1 januari 2024 zal de zogenaamde Jubelton (belastingvrije schenking voor een eerste woning aan kinderen) worden afgeschaft. Ook zal deze in 2023 behoorlijk worden verlaagd tot een bedrag van €27.231. De maximale vrijstelling betreft op dit moment €106.671.  202120222023Belastingvrij tot€105.302€106.671€27.231Even sparren over één van de bovenstaande onderwerpen? Start rechtsonder een chat op met één van onze specialisten. Zij helpen je graag verder!Prinsjesdag 2021Op de derde dinsdag in september is het weer zover: Prinsjesdag. De dag waar veel ondernemers met spanning op wachten, want er zou zomaar veel kunnen veranderen. Hoewel we nog even geduld moeten hebben voordat het 21 september is, zijn er wel al een aantal dingen bekend die hoogstwaarschijnlijk in de Miljoenennota komen. In deze blog zullen we uitleggen wat er waarschijnlijk allemaal voor jou verandert.VennootschapsbelastingTot een belastbaar bedrag van € 245.000 geldt nu voor de vennootschapsbelasting een tarief van 15%. Deze eerste schijf wordt in 2022 verhoogd tot € 395.000. 20212022Opstaptarief15% tot € 245.00015% tot € 395.000Toptarief25% vanaf € 245.00025% vanaf € 395.000Vergoeding voor thuiswerk kostenDoor een of ander virus dat het hele land in de greep heeft zijn veel mensen thuis gaan werken, wat de nodige kosten met zich heeft meegebracht. Daarom heeft het kabinet besloten om een gerichte vrijstelling in het leven te roepen voor de vergoeding van deze kosten. De precieze mogelijkheden hiervan zijn nog niet bekend, dus daarvoor zullen we tot 21 september moeten wachten.Aandelenoptierechten worden fiscaal aantrekkelijkerVorig jaar is er al een wijziging gekomen in de fiscale behandeling van aandelenopties voor werknemers van start-ups. Het plan voor volgend jaar is ook om de aandelenoptierechten fiscaal nog aantrekkelijker te maken door het wijzigen van het moment waarop belasting verschuldigd is. Zo wordt het als bestuurder van een BV mogelijk innovatie te stimuleren door deze opties als loon verstrekken. Door middel van aandelenopties krijgen medewerkers een lager salaris, maar krijgen ze ook een aandelenoptierecht dat ze op een later moment kunnen omzetten in aandelen die een bepaalde geldwaarde representeren. Lees hier meer over wat deze aandelenopties precies inhouden.Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)De WBSO werd vorig jaar al wat flexibeler gemaakt, en zo komen er dit jaar weer wat veranderingen. Het is vrijwel zeker dat de aanvraag systematiek voor de WBSO wordt vereenvoudigd. Ook wordt de wetgeving op de op te voeren kosten en uitgaven speur- en ontwikkelingswerk bij mededeling verduidelijkt. Hoe dat verder in zijn werk gaat, is voor nu nog niet bekend.Buitenlandse bestuurders- en commissarisbeloningenWoon jij in Nederland, maar ben jij een bestuurder of commissaris van een buitenlandse vennootschap? Dan komt er waarschijnlijk helaas een hogere belastingdruk op jouw inkomen. De goedkeuring voor het toepassen van de vrijstellingsmethode wordt namelijk ingetrokken. Deze vrijstellingsmethode houdt kortweg in dat het buitenlandse inkomen wordt vrijgesteld van Nederlandse inkomstenbelastingheffing (box 1). Als dit wordt ingetrokken, is dat dus nadelig voor het nettoloon.Belastingplicht omgekeerde hybride lichamenBepaalde samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld CV’s in CV-BV-structuren, worden in de toekomst vaak zelfstandig belastingplichtig. Hoe ze nu worden gekwalificeerd als transparante entiteiten (omgekeerde hybride lichamen), komt daar volgend jaar verandering in. Door middel van het wetsvoorstel moet voortaan het desbetreffende samenwerkingsverband bijvoorbeeld zelfstandig aangifte doen voor de vennootschapsbelasting en haar eigen winst berekenen.ZelfstandigenaftrekHet is al bekend dat de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd tot € 3.240 in 2036. Dit jaar bedraagt deze aftrekpost € 6.670, dat wordt verminderd met € 360. Dit betekent dat de zelfstandigenaftrek in 2022 op € 6.310 staat.Prinsjesdag 2020Ieder jaar, op de derde dinsdag van september, maakt de regering zijn nieuwe begrotingsplannen bekend. Ook dit jaar zijn veel van deze regeringsplannen al bekend voordat de Minister van Financiën de kans heeft gehad om ze zelf openbaar te maken. In dit artikel tref je een overzicht van de stukken die hoogstwaarschijnlijk uit de Miljoenennota van dit jaar zullen volgen.VennootschapsbelastingDe belastingverlaging die gepland stond voor de grote bedrijven vindt toch geen doorgang. Het tarief uit de hoge schijf van de vennootschapsbelasting wordt niet meer verlaagd van 25% naar 21,7%. Deze schijf uit de vennootschapsbelasting geldt momenteel voor winst van bedrijven boven de € 200.000. Het tarief uit de lage schijf van de vennootschapsbelasting - momenteel voor winst onder de € 200.000 - daalt wel volgens plan, namelijk van 16,5% naar 15%. Tot slot wordt het belastbaar bedrag verhoogd van € 200.000 naar € 400.000.Jaar20202021Belastbaar bedrag tot € 200.00016.5% Belastbaar bedrag vanaf € 200.00025% Belastbaar bedrag tot € 400.000 15%Belastbaar bedrag vanaf € 400.000 25%Investeringsaftrek en zelfstandigenaftrekTegenover de handhaving van het tarief van 25%, in de hoge schijf van de vennootschapsbelasting, staat een extra investeringsaftrek genaamd de baangerelateerde investeringsaftrek (BIK). Bedrijven die investeren kunnen korten op hun loonheffing. De zelfstandigenaftrek wordt nog eens extra verlaagd van € 7000 naar € 3200. Voorlopig zouden zzp’ers daar nog weinig van moeten merken omdat de arbeidskorting stijgt en het lage tarief in de inkomstenbelasting daalt van 38,1% naar 36,9%.SpaardersDe spaarders gaan er in Nederland het meeste op vooruit. De vrijstelling van de belasting op vermogen (box 3) gaat voor paren omhoog naar € 100.000 en voor individuele belastingplichtige naar € 50.000. Momenteel is dat nog € 62.000 voor paren en € 31.000 voor individuen. Voorts ontvangt zorgpersoneel bovenop de eerder beloofde bonus van € 1000 een extra bonus van € 500.OverdrachtsbelastingStarters op de woningmarkt die jonger zijn dan 35 worden vrijgesteld van 2% overdrachtsbelasting. Deze 2% wordt opgevangen door andere huizenkopers. Beleggers die een woning kopen om het vervolgens te verhuren en niet zelf in de woning gaan wonen moeten vanaf 1 januari 8% overdrachtsbelasting gaan betalen. Ook huizen die gekocht worden voor bewoning van kinderen van de koper en bijvoorbeeld een tweede huis vallen onder dezelfde regeling. Daarnaast gaat ook de belasting voor de aankoop van bedrijfspanden van 6% naar 8%.AandelenoptiesDe fiscale behandeling van aandelenopties voor werknemers van start-ups en scale-ups ondergaat naar verwachting eveneens een verandering. Het idee achter de wijziging is om de positie van dit soort bedrijven op de arbeidsmarkt te versterken. Het is immers vaak lastig voor start-ups en scale-ups om te concurreren met grotere bedrijven die een hoger salaris bieden aan werknemers. Momenteel vindt de heffing plaats op het moment dat de aandelenoptie wordt uitgeoefend. Op het moment van uitoefening van het optierecht kunnen de verkregen aandelen echter veelal niet worden verkocht. Daarnaast hebben start-en scale-ups vaak niet genoeg liquiditeit om de belastingheffing te voldoen. Zij zullen dus gebaat zijn bij een regeling waarbij de heffing op een later moment plaatsvindt. Zo’n moment zou bijvoorbeeld kunnen zijn wanneer het bedrijf naar de beurs gaat. Naar welk moment de belastingheffing precies gaat is nog onduidelijk.Prinsjesdag 2019Afgelopen dinsdag vond Prinsjesdag plaats. Wederom heeft het kabinet allerlei fiscale wijzigingen aangekondigd in het nieuwe belastingplan. Hieronder kun je verschillende wijzigingen uit het belastingplan vinden die wellicht op jou van toepassing kunnen zijn. Naast de wijzigingen uit het belastingplan van afgelopen Prinsjesdag is er tevens een kort stukje opgenomen omtrent de al eerder aangekondigde wijziging van de heffing in box 3.1. InkomstenbelastingZelfstandigenaftrekDe zelfstandigenaftrek zal in de komende 10 jaar worden verlaagd. Op dit moment hoeven ZZP’ers geen belasting te betalen over de eerste €7280 aan winst. Vanaf 2020 wordt dit bedrag stapsgewijs in 10 jaar verlaagd naar €5000. De reden van de verlaging is om de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen.Algemene heffingskortingDe algemene heffingskorting wordt verhoogd. De algemene heffingskorting zal in 2020 €2.711 bedragen en in 2021 €2.801.ArbeidskortingVanaf 2020 zal de arbeidskorting stapsgewijs worden verhoogd (in drie stappen). De maximale arbeidskorting zal in 2020 €3.819 bedragen. Zowel werkgevers als werknemers profiteren hiervan.Box 2 tariefHet tarief in box 2 wordt verhoogd naar 26,25 procent. Het box 2-tarief zal in 2021 worden verhoogd naar 26,6 procent.Box 3Ondanks dat het box 3 tarief geen maatregel is van dit belastingplan, heeft het kabinet bekendgemaakt dat de heffing in box 3 zal aansluiten bij de werkelijke spaarrente. Dit wordt pas ingevoerd vanaf 2022 en houdt in dat de werkelijke verhouding tussen beleggingen, spaargeld en schulden van de belastingplichtige als uitgangspunt gelden voor de heffing in box 3. Met de nieuwe maatregel wordt er gekeken naar de werkelijke hoeveelheid spaargeld. De werkelijke hoeveelheid spaargeld zal een vooraf vastgestelde forfaitaire rente opleveren en dit zal zoveel mogelijk aansluiten bij de daadwerkelijke spaarrente. De spaarrente wordt belast tegen een tarief van 33 procent. Dit houdt op dit moment in dat er geen heffing plaatsvindt in box 3 over €440.000 spaarvermogen aangezien er sprake is van een lage spaarrente. Hieronder een voorbeeld:De eerste €400 van het rendement is vrijgesteld van een heffing. Op dit moment is de spaarrente 0.09 procent. Indien je €400.000 aan spaargeld hebt dan is er sprake van een rendement van €360. Deze €360 aan rendement is dus vrijgesteld.Op het moment dat de spaarrente stijgt is het dus mogelijk dat je boven de drempel uitstijgt.2. VennootschapsbelastingToptarief vennootschapsbelastingTijdens Prinsjesdag 2018 werd bekendgemaakt dat het vennootschapsbelastingtarief voor winsten boven de €200.000 stapsgewijs zouden worden verlaagd van 22,55 procent in 2020 naar 20,5 procent in 2021. Het toptarief wordt echter pas in 2021 verlaagd. Daarnaast blijft de verlaging steken op 21,7 procent. De tariefdaling voor de eerste €200.000 winst blijft hetzelfde. Dit houdt in dat de tariefdaling in 2020 naar 16,5 procent gaat en in 2021 naar 15 procent.Afschaffing betalingskorting voor de vennootschapsbelastingOndernemers kunnen op dit moment onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken op korting indien zij de vennootschapsbelasting in één keer voldoen. Een dergelijke betalingskorting wordt afgeschaft per 1 januari 2021.Aanpassing liquidatieverliesregelingDe aftrekbaarheid van liquidatieverlies zal worden beperkt vanaf 2021. De mogelijkheid om liquidatieverlies af te trekken is vanaf 2021 slechts toegestaan voor belangen van meer dan 25 procent in vennootschappen die gevestigd zijn in de EU/EER. In het geval van een belang in een vennootschap die niet is gevestigd in de EU/EER waarin sprake is van een belang van minder dan 25 procent, maar meer dan 5 procent, blijft een liquidatieverlies aftrekbaar tot een bedrag van maximaal 1 miljoen euro.InnovatieboxHet effectieve tarief van de innovatiebox wordt verhoogd van 7 procent naar 9 procent vanaf 1 januari 2021.3. Wet excessief lenen bij eigen vennootschapLening eigen venootschapAanmerkelijkbelanghouders die excessief geld lenen bij hun eigen vennootschap zullen vanaf 2022 belasting moeten betalen over die leningen. Het gaat hierbij om lening die uitstijgen boven de €500.000. Onder dit bedrag vallen geen eigenwoningschulden.4. Wijzigingen voor de autoBijtelling privégebruik elektrische autoOp dit moment bedraagt de bijtelling voor privégebruik van elektrische auto’s 4 procent van de cataloguswaarde voor zover deze niet meer bedraagt dan €50.000. Boven dit bedrag bedraagt de bijtelling 22 procent. In 2020 zal de bijtelling voor elektrische auto’s worden verdubbeld (8 procent) over de eerste €45.000 van de cataloguswaarde. In 2021 zal de bijtelling 12 procent over de eerste €40.000 bedragen. De gewone bijtelling blijft 22 procent. De bijtelling over elektrische auto’s zal blijven stijgen totdat er uiteindelijk in 2026 geen onderscheid meer is tussen gewone en elektrische auto’s van de zaak. De bijtelling op privégebruik van elektrische auto’s volgt uit een maatregel in het Klimaatakkoord.5. OmzetbelastingVerlaging btw-tarief voor elektronische uitgavenHet Nederlandse verlaagde btw-tarief (9 procent) wordt van toepassing op het uitlenen en leveren van e-uitgaven langs elektronische weg.De kleine ondernemersregelingDe KOR (kleine ondernemingsregeling) gaat veranderen. Het idee is dat ondernemers die niet meer dan €20.000 omzet per jaar maken vrijgesteld worden van het afdragen van btw. Dit zal zorgen voor minder administratieve lasten. Deze regeling zal ook voor stichtingen, verenigingen en BV’s gaan gelden. Op dit moment geldt de kleine ondernemingsregeling slechts voor de eenmanszaak, de maatschap en de vennootschap onder firma (VOF). Indien de belastingdienst je niet automatisch aangemerkt heeft voor deze vrijstelling dien je hier een aanvraag voor te doen. De regeling duurt in beginsel drie jaar.6. LoonbelastingFiets van de zaakReizen met de fiets is goed voor het milieu, de gezondheid van de werknemer en onder andere de file-problematiek. De regels met betrekking tot een fiets van de zaak worden een stuk aantrekkelijker. Om dit moment valt de (lease)fiets van de zaak onder de werkkostenregeling. Bovendien moeten op dit moment alle gefietste kilometers geregistreerd worden. Dit zorgt voor een behoorlijke administratieve last. Ook voor de (lease)fiets van de zaak zal binnenkort een vaste bijtelling worden gehanteerd, net zoals bij de auto. Dit houdt in dat 7 procent van de waarde van de adviesprijs van de fiets opgeteld wordt bij het bruto-inkomen. Deze regeling zal gelden voor alle fietsen: racefietsen, elektrische fietsen, bakfietsen en stadsfietsen. De fiets kan gebruikt worden voor zowel privégebruik als woon-werkverkeer. De huidige kilometerregistratie wordt afgeschaft. Deze regeling betekent dat je in de nabije toekomst slechts een euro per maand zal betalen voor je fiets.Vrijgestelde vergoeding kosten van aanvraag VOGEr komt een gerichte vrijstelling in de wet waarin staat dat werkgevers de kosten voor een VOG onbelast aan de werknemer kunnen vergoeden. Dit wetsvoorstel zal worden opgenomen in het Belastingplan van 2020.Producten uit eigen bedrijfDe waardering van branche-eigen producten worden op dit moment gewaardeerd op grond van de verkoopprijs aan derden. Deze waardering kan afwijken van de waarde in het economisch verkeer. Om deze reden wordt de waardering van een branche-eigen product voortaan gebaseerd op de waarde in het economisch verkeer.

Incassoprocedure: wat te doen bij niet betalende klanten?

De kans is groot dat je als ondernemer op den duur te maken zult krijgen met klanten die jouw facturen niet betalen. Het is dan vaak lastig te bepalen welke stappen je gaat ondernemen. Enerzijds wil je de klantrelatie goed houden, anderzijds wil je graag je geld terug. Gelukkig hebben sommige klanten alleen een herinnering nodig, terwijl je voor andere klanten – in het ergste geval – een incassobureau of deurwaarder moeten inschakelen. Om het wat makkelijker te maken vertellen we je in deze blog over alle stappen die je kan nemen wanneer een klant niet betaalt en geven we wat extra tips die het proces wat makkelijker maken.↳ Wil je direct advies inwinnen of je incasso regelen? Klik dan hier!Alle stappen op een rij!Stap 1: een ingebrekestellingStel, je hebt een grote bestelling producten geleverd en met de klant afgesproken dat er later betaald kan worden. Na het verstrijken van de termijn blijft betaling uit. Wat moet je dan precies doen om ervoor te zorgen dat er betaald wordt? Voordat je een incassobureau op iemand afstuurt is het verstandig een laatste mogelijkheid tot betaling te bieden. De relatie met een klant wordt er immers niet beter op, wanneer er direct een derde partij op af wordt gestuurd en een incassoprocedure wordt gestart. Er zijn geen wettelijke termijnen voor het inzetten van een incassoprocedure, maar er dient wel een ingebrekestelling aan vooraf te gaan. Door middel van een ingebrekestelling kan de klant nog één mogelijkheid tot betaling worden geboden door het stellen van een redelijk termijn. De termijn verschilt afhankelijk van of de wederpartij een particulier of een bedrijf is. Wanneer je met een niet-betalende particulier te maken hebt is de termijn in de ingebrekestelling minstens veertien dagen. Is de klant een bedrijf? Dan is de termijn slechts vijf werkdagen. Het is belangrijk in de ingebrekestelling kennis te geven van het feit dat wanneer er niet aan betaling wordt voldaan, een incassoprocedure wordt gestart. Tevens moet daarbij vermeld worden dat de kosten voor de incassoprocedure voor rekening van de klant zijn.Stap 2: de minnelijke faseBlijft de betaling ondanks de ingebrekestelling toch uit? Dan kan je overwegen om juridische stappen te nemen en een incassobureau in te schakelen. Hoe eerder je een incassobureau inschakelt, hoe meer kans op succes. De kosten voor het inschakelen van een incassobureau komen voor rekening van de klant. De hoogte van de kosten zijn voor ieder incassobureau hetzelfde, aangezien deze zijn vastgelegd in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Dat betekent dus dat incassobureaus niet kunnen concurreren op het gebied van prijzen, maar alleen op het gebied van kwaliteit. De incassoprocedure is daarom vaak hetzelfde.In de minnelijke fase doet het incassobureau er alles aan om de klant te laten betalen. Zo kan het incassobureau de klant benaderen via telefoon, sms, e-mail, brief of door middel van een huisbezoek. Bij deze fase worden er nog geen gerechtelijke stappen ondernomen; het blijft slechts bij aanmaningen. De minnelijke fase zorgt er vaak voor dat er betaald wordt, aangezien de wederpartij toch vaak schrikt van een aanmaning door een incassobureau. Wordt er toch niet betaald? Dan treedt de gerechtelijke fase in gang.Stap 3: de gerechtelijke faseWanneer de klant nog niet tot betaling is overgegaan in de minnelijke fase, kunnen juridische stappen worden ondernomen. In overleg kan het incassobureau bij deze fase ondersteuning bieden. Echter is er bij deze fase altijd tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder kan de dagvaarding opstellen en uitreiken en daarnaast procedeert hij bij de rechtbank. Wanneer het vonnis van de rechtbank in het voordeel van de schuldeiser wijst, moet de klant tot betaling overgaan. Het kan zelfs dan nog voorkomen dat een klant niet tot betaling overgaat. Gelukkig kan de deurwaarder dan nog meer stappen ondernemen. Zo kan hij bijvoorbeeld beslag leggen op (on)roerende zaken of loon. Indien er dan nóg niet betaald wordt kan de deurwaarder overgaan tot executie. De in beslag genomen zaken kunnen in het openbaar worden verkocht.Hou deze tips in gedachtenEr zijn dus een aantal stappen die je kan ondernemen wanneer een klant niet betaalt, maar er zijn ook nog wat andere tips die handig zijn om in gedachten te houden. We zetten ze hieronder voor je op een rijtje.Controleer de factuurVóór een factuur geldig is, moet deze aan een aantal wettelijke vereisten voldoen. De factuur moet bijvoorbeeld het BTW-nummer en KvK-nummer van jouw onderneming bevatten. Ook moeten de verdere gegevens van jouw onderneming en die van de ontvanger op de factuur vermeld zijn. De ontvanger moet uit de factuur kunnen opmaken hoeveel en welke goederen of diensten zijn geleverd. Tenslotte dient de factuur een nummer en een betalingstermijn te bevatten. Vóór deze termijn verstrijkt moet de factuur betaald zijn. Is de ontvanger een consument, dan mag je de betalingstermijn zelf bepalen. Die termijn kun je bijvoorbeeld in je algemene voorwaarden opnemen. Dit is anders wanneer je klanten bedrijven zijn. Dan gelden er wettelijke betalingstermijnen van uiterlijk 30 dagen. Lever je aan een groot bedrijf en betalen zij structureel niet of te laat, dan kun je hiervan (anoniem) een melding maken bij het Meldpunt Achterstallige betalingen van het ACM.De incassokostenZoals we eerder al aangegeven hebben komen de incassokosten die gemaakt moeten worden in rekening voor de klant. Bij een onbetaalde of te laat betaalde factuur, mag je niet alleen incassokosten in rekening brengen, maar ook de wettelijke rente. De incassokosten bestaan uit een standaardvergoeding van minimaal € 40 en een eventuele vergoeding voor gemaakte juridische kosten of kosten voor een incassobureau. Daarnaast mag je wettelijke rente rekenen over de periode waarin niet is betaald. Voor overeenkomsten met consumenten geldt een tarief van 2% en voor bedrijven en overheidsinstanties een tarief van 8%.Verklaar de vordering als oninbaarOver elke factuur die je stuurt, draag je BTW af. Wordt een factuur niet betaald, dan kun je die als oninbaar verklaren. De BTW die je hebt afgedragen kun je terugvragen bij de Belastingdienst. Een factuur wordt als oninbaar beschouwd wanneer er één jaar is verstreken na de uiterste betaaldatum die met de klant is afgesproken. Is er geen betalingstermijn afgesproken, dan geldt de wettelijke termijn van dertig dagen.ConclusieWe hopen natuurlijk dat je nooit te maken krijgt met klanten die na een aantal herinneringen nog steeds niet betalen. Gelukkig weet je nu welke stappen je moet zetten wanneer het toch zover komt. Heb je zelf alsnog problemen met een klant die niet betaalt? Dan kan Firm24 jou helpen! Zo is het mogelijk om een adviesgesprek in te plannen, een projectplan op maat te laten maken of om de volledige incassoprocedure aan te vragen. Bekijk de mogelijkheden hier!

In 6 simpele stappen tot duizenden euro’s besparen? Doe de DGA-scan!

Hogere prijzen voor grondstoffen, meer geld voor de werving van personeel, energiekosten die de pan uit rijzen: dit zijn slechts enkele voorbeelden van torenhoge kostenposten waar je als DGA niet op zit te wachten. In zulke tijden draait alles om besparen en het laatste dat je zou willen is besparen op de kwaliteit van je product of dienst. Wist je dat dat ook helemaal niet hoeft? Door op fiscale zaken te besparen kun je al snel duizenden euro’s goedkoper uit zijn! Hoe? Lees snel verder.Van valse start naar vliegende startJe zal je als jonge ondernemer vast niet aan de indruk kunnen onttrekken dat je een valse start gemaakt hebt. Er gebeurt allerlei narigheid die zijn weerslag heeft op de wereldeconomie en dus uiteindelijk ook op jouw onderneming. Terwijl het leven van een starter al lastig genoeg is zonder al die ontwikkelingen. Het verplichte DGA-salaris, om maar een hoofdpijndossier te noemen. Gelukkig is dat nu net de eerste fiscale zaak waar je flink op kunt besparen. Expert Marjon over de eerste stap naar lagere lasten:1. DGA-salaris“Een lager salaris in de opstartfase kan worden afgestemd met de Belastingdienst. De fiscalist kan helpen bij het vaststellen en optimaliseren (aftrekposten!) van dit DGA-salaris. Een DGA-scan kan hierbij helpen! Het is goed te weten dat ook voor een parttime dienstbetrekking dezelfde wettelijke regels gelden en dat deze niet zomaar naar rato kunnen worden toegepast.”Mocht je jezelf als DGA ook een auto van de zaak hebben toebedeeld, valt ook daarop te besparen:2. Auto van de zaak“Het is in eerste instantie vaak interessant om de aanschaf van een nieuwe auto middels de BV te regelen; vanwege de btw-teruggave, het aftrekken van kosten, afschrijving en mogelijke milieu-investeringsaftrekken. Bij het ouder worden van de auto kan het een goede keuze zijn om de auto naar privé over te brengen, omdat de bijtelling dan vaak hoger is dan de aftrekposten. Zeker bij auto’s van vijf jaar of ouder.”3. Hypotheek bij de eigen BVHier wordt het verhaal wat lastiger: “Als de DGA kiest voor een hypotheek bij de eigen BV behoudt hij doorgaans de hypotheekrenteaftrek in box I en is de ontvangen rente voor de BV onderdeel van haar resultaat. Naar verwachting zal rond 2024 het belastingvoordeel omslaan in een nadeel. De te betalen inkomstenbelasting wordt hoger omdat steeds minder hypotheekrenteaftrek wordt toegestaan. Het fiscale voordeel dat je dan bij je eigen BV nog hebt wordt daardoor minder. Verder is het belangrijk niet zomaar iets af te spreken met je eigen BV. Het is van groot belang om goede (zakelijke) afspraken vast te leggen in een overeenkomst om latere discussies (met de Belastingdienst) te voorkomen. De lage rente bij de bank kan overigens reden zijn om uw hypotheek toch over te sluiten bij uw bank. De BV behoudt hierdoor meer liquide middelen om te investeren en door te groeien.”4. OudedagsvoorzieningOok hier lijkt het één en ander te veranderen: “Tot juli 2017 was het mogelijk om pensioen bij de eigen BV op te bouwen. Dit is niet meer mogelijk. Nu is mogelijk om extern een lijfrenteverplichting aan te gaan of het vermogen in de BV te laten groeien. De Holding BV wordt dan ook wel eens gezien als een spaarpot voor de oude dag. Ook kan je met een Holdingstructuur de werk BV zo ‘licht’ mogelijk houden. Een dividenduitkering van de werk BV naar de Holding BV is niet belast.”5. Kinderen op loonlijst en schenken aan kinderenJe denkt er nu misschien nog niet te veel over na, maar wat gebeurt er met je onderneming als je er zelf mee wilt of moet ophouden? Wil je misschien je onderneming overdragen aan je kinderen? Marjon: “Zet ze dan vast op de loonlijst. Staan ze 3 jaar op de loonlijst dan kan het ondernemingsvermogen fiscaal vriendelijk overgedragen worden. Voor de schenk- en erfbelasting bestaat een vrijstelling van ruim 1 miljoen euro en van het meerdere is 83% vrijgesteld (2022).” Enige haast heeft dat wel, want “naar verwachting zal deze bedrijfsopvolgingsfaciliteit aangepast worden, en niet in het voordeel van de belastingplichtige. Uiteraard zijn aan de bedrijfsopvolgingsfaciliteit de nodige voorwaarden verbonden waaronder enkele termijnen. Neem daarom op tijd contact op met een fiscalist!Wil je je kinderen niet inlijven in de bv, maar ze wel wat meegeven? Let dan goed op: “De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van maximaal € 106.771 (2022), de Jubelton, wordt afgeschaft per 1 januari 2024 en mogelijk al per januari 2023 flink verlaagd. Dus zijn je kinderen (of hun partners) tussen de 18 en 40 jaar en wil je nog gebruik maken van deze vrijstelling wacht dan niet te lang. Niet de gehele schenking hoeft besteed te worden aan de eigen woning. Een bedrag van € 27.231 (2022) is vrij besteedbaar.”6. Fiscale giftenTot slot, fiscale giften: “In de inkomstenbelasting kan je giften in aftrek brengen. Een gewone gift kent een drempel afhankelijk van het inkomen. De periodieke gift is volledig aftrekbaar indien notarieel vastgelegd voor 5 jaarlijkse gelijke betalingen.”Regel je DGA-scan simpel en snelBij Firm24 staan we voor je klaar met een online tool waarmee je eenvoudig een DGA-scan laat uitvoeren. We geven je alle mogelijke bespaartips en kunnen je ook bijstaan als je lastiger vragen hebt. Klik hier om je DGA-scan te regelen en begin vandaag nog met besparen.

Algemene voorwaarden: de musts en de no-go’s!

Wat zijn algemene voorwaarden?De algemene voorwaarden zijn eigenlijk de ‘standaardregels’ die jij als ondernemer afspreekt met de koper van jouw producten en/of diensten. Het is een makkelijke manier om alles rondom de (ver)koop en de levering te regelen van een product of dienst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bepalingen die gaan over de betaalwijze, de bedenktermijn, garantie en aansprakelijkheid. Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, maar wel aan te raden! Stel je maar eens voor dat je bij iedere klant iedere keer een berg met regels moet afstemmen… Dat is met het gebruik van algemene voorwaarden dus helemaal niet nodig.De musts voor goede algemene voorwaarden!Wat je precies in de algemene voorwaarden opneemt, ligt aan de soort onderneming, in welke branche je handelt en wat voor soort klanten je hebt (consumenten of ondernemers). De belangrijkste punten die in algemene voorwaarden worden opgenomen zijn bepalingen over:Aansprakelijkheid. Als ondernemer kan je altijd aansprakelijk gesteld worden door je klanten voor schade die ontstaat bij het gebruik van jouw dienst of product. In de algemene voorwaarden kan je deze aansprakelijkheid beperken tot een bepaald bedrag en/of situatie. Het liefst sluit je dit natuurlijk volledig uit, maar dat mag niet. Let dus goed op dat je dit niet verkeerd doet, omdat het beding anders niet geldt.Betalingstermijn. In de wet is een betalingstermijn voor facturen opgenomen van 30 dagen. Deze geldt wanneer er niets is afgesproken. In de algemene voorwaarden kan je deze termijn verkorten of verlengen.Garantie. In de algemene voorwaarden kan je afspraken over garantie opnemen. Regels over garanties zijn vaak strenger ten opzichte van consumenten dan ondernemers.Beëindiging of verlenging. Hoe eindigt de overeenkomst? Na verloop van een termijn, door levering of uitvoering, of blijft het doorlopen?Klachtenregeling. Wat gebeurt er als er iets niet deugt?Opzeggen. Volgens de wet mag een overeenkomst normaal gesproken alleen worden opgezegd als de andere partij tekortschiet, en hij in staat is gesteld om dat gebrek te zuiveren. Je kan er echter ook voor kiezen dat partijen mogen opzeggen zonder opgaaf van reden en met een opzegtermijn.Deze dingen zet je niet in de algemene voorwaardenZoals we aan het begin al even lieten doorschemeren zitten er grenzen aan hetgeen je in de algemene voorwaarden mag opnemen. In de wet zijn lijsten opgenomen met bepalingen die niet zomaar in je algemene voorwaarden meegenomen mogen worden, omdat zij onredelijk bezwarend zijn. Deze lijst wordt de “grijze lijst” genoemd. Alles wat daarop staat wordt door de rechter buiten toepassing verklaard, tenzij het bedrijf kan aantonen dat het wèl redelijk is. Ondanks deze lijst gaat dit toch vaak mis. We zetten daarom de belangrijkste fouten op een rijtje:Je sluit jouw aansprakelijkheid uitStel je verkoopt met je onderneming 3D-printers en zo’n printer wordt geleverd bij een klant. De klant installeert het apparaat, maar deze blijkt niet te werken. Na wat onderzoek blijkt dat het product kapot is geleverd. Op dat moment ben jij verantwoordelijk en moet het product worden vervangen of de schade worden vergoed. Je kan op zo’n moment niet je wettelijke aansprakelijkheid uitsluiten. Je loopt nu het risico dat de hele bepaling waar dit in staat ongeldig wordt verklaard als het voor de rechter komt. Dat is dus inclusief eventuele “redelijke” onderdelen van het artikel.Tip: probeer geen onredelijke of onwetmatige zaken af te dwingen in je algemene voorwaarden. Dit is niet alleen slecht voor je reputatie, maar kan ook slecht uitpakken voor je juridische positie.Je spreekt ongeldige betalingstermijnen afStel je koopt jouw 3D-printers bij een Chinese producent. Die verkoop je in Nederland. Vanzelfsprekend wil je als ondernemer zo weinig mogelijk risico lopen. Qua inkoop spreek je dus een zo lang mogelijke betaaltermijn af. De maximale betalingstermijn die je in jouw algemene (inkoop)voorwaarden mag opnemen is 60 dagen. En van je klanten wil je het geld natuurlijk zo snel mogelijk hebben. Sterker nog, het liefst zou je een volledige aanbetaling verlangen: dit mag niet. De gehele bepaling in de algemene voorwaarden is dan ongeldig. In dat geval geldt de wettelijke termijn van 30 dagen. Het heeft dus geen zin om andere termijnen en 100% aanbetalingen in de algemene voorwaarden te zetten.Tip: vermijd te lange of ongeldige betalingstermijnen. Vermeld je geen betalingstermijnen? Dan is het automatisch – en door de wet bepaald – 30 dagen.Bovenstaande bepalingen staan dus op de zogenaamde grijze lijst. Maar, naast de grijze lijst bestaat ook nog de zwarte lijst. De bepalingen op de zwarte lijst zijn per definitie buiten toepassing. Denk hierbij aan het beperken van de bevoegdheid tot ontbinding, het eenzijdig doorvoeren van prijsverhogingen en de stilzwijgende verlenging van abonnementen.Met deze zaken moet je rekening houdenBij het opstellen van de algemene voorwaarden zijn naast bovenstaande veel gemaakte fouten nog een aantal zaken belangrijk. Hou er allereerst rekening mee dat de algemene voorwaarden voor de consument en voor zakelijke partijen van elkaar kunnen verschillen. Er zitten meer regels aan algemene voorwaarden voor de consument, omdat zij beter beschermd worden door de wet. Voor deze bescherming bestaan de zwarte en de grijze lijst. Daarnaast kan je nooit volstaan met het enkel verwijzen naar je algemene voorwaarden. Denk weer aan het voorbeeld van de 3D-printers. Stel je verkoopt jouw 3D-printers via je website. Klanten kunnen de printers uiteraard bestellen en betalen via een koopknop op je website. Let er bij inrichting en communicatie van je webshop op dat:klanten de algemene voorwaarden niet alleen te zien krijgen, maar er ook akkoord mee moeten gaan.indien die akkoordverklaring gaat via een vinkje, zorg er dan ook voor dat je kan aantonen dat de klant het vinkje heeft gezet!klanten de algemene voorwaarden kunnen downloaden.Ook kunnen klanten jou nog steeds vragen de algemene voorwaarden toe te sturen. Op hun verzoek dien je ze dan alsnog kosteloos toe te zenden. Je moet, kortom, aan je “informatieplicht” voldoen. Doe je dat niet? Dan kan je je ook niet op je algemene voorwaarden beroepen.Firm24 helpt je!Het hebben van goede algemene voorwaarden is dus erg belangrijk! Maar met alle musts en no-go’s komt er best wat kijken bij het opstellen van de algemene voorwaarden en we snappen dat jij je als ondernemer niet wil bezighouden met het papierwerk. Daarom schiet Firm24 je te hulp en kan je bij ons terecht voor een adviesgesprek met een specialist, een standaardcontract door een jurist, of een contract op maat door een advocaat. Lees hier meer over alle mogelijkheden!

Je merk heeft waarde, bescherm deze goed! Wij schetsen 3 situaties

Als Steve Jobs 50 jaar geleden zijn merknaam niet had geregistreerd zou de wereld er vandaag de dag heel anders uit hebben gezien. De merknaam van Apple is nu zo’n 1000 miljard waard, meer dan de volledige Nederlandse economie. Het zou toch net jammer zijn geweest als iemand anders er met die merknaam vandoor zou zijn gegaan na het eerste grote succes van Apple. Maar onderschat het niet, ook jouw merknaam kan zomaar gestolen worden als je deze niet registreert! Lees in dit blog een aantal situaties die jou zouden kunnen overkomen, tenzij je je merknaam op de juiste plek registreert.Registratie bij de KvK genoeg? Zeker niet!Het registreren van je merknaam in het handelsregister van de KvK geeft, ondanks wat veel ondernemers denken, nul bescherming. Iedereen die het wilt mag nog gewoon gebruik maken van die merknaam. Het alleenrecht op het gebruik van een merknaam is een zogenaamd ‘registratierecht’. Dit houdt in dat je het recht pas krijgt op het moment dat je je merk registreert in de juiste registers, zoals het Benelux merkenbureau, het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie of andere internationaal erkende registratiebureaus. Doe jij dit niet dan loop je het risico op één van de volgende situaties.Situatie 1: Alleen registratie in het handelsregister van de KvKJe hebt je BV opgericht, een mooie eerste stap! Maar je registreert je merknaam alleen bij het handelsregister van de KvK, dus niet bij één van de erkende merkenbureaus. Zes maanden later krijg je een sommatiebrief: je pleegt inbreuk op iemand zijn merkrecht. Hij heeft dit merkrecht wél vastgelegd bij het Benelux merkenbureau. Nu krijg je te maken met grote problemen: je moet spullen met het merk erop vernietigen, je zal alles moeten wijzigen (denk aan je website, je logo, je reclamemateriaal, etc.) en daarbovenop komt ook nog eens dat je de gederfde winst van de wederpartij zal moeten betalen. Kortom, een enorme kostenpost voor een startende ondernemer. Zorg er dus voor dat je je merk altijd op de juiste plek registreert. Voorkomen is beter dan genezen!Situatie 2: Registratie bij het Benelux merkenbureau, maar internationaal merkJe onderneming is gegroeid en opereert nu ook in Duitsland. Daarnaast heb je je merk ook geregistreerd bij het Benelux merkenbureau. Dat klinkt natuurlijk helemaal goed! Maar nu wil je nog verder uit gaan breiden in de EU. Je vraagt dan ook een registratie van je merk aan bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU, maar hier stuit je op problemen. Iemand anders is jouw merknaam al gaan gebruiken in Duitsland. Dit was toegestaan aangezien je het merk nog niet geregistreerd had in Duitsland, maar alleen in de Benelux. Nu kan je je merk niet meer registreren in de volledige EU, doordat je merk al door iemand anders in gebruik is genomen. Je merk is dan niks meer waard buiten de Benelux. Zorg er dus ook voor dat je je merk in je volledige werkgebied registreert!Situatie 3: Registratie van een merk dat pas later gebruikt wordtJe hebt een grandioos idee dat je verder wil gaan uitwerken: jij gaat het eerste elektrische vliegtuig bouwen. Je registreert de merknaam die je in gedachten had meteen over de hele wereld zodat niemand anders die meer kan gebruiken. Maar het bouwen van het elektrische vliegtuig duurt iets langer dan gedacht. Zes jaar later breng je het vliegtuig dan eindelijk op de markt. Maar tot jouw grote schrik heeft iemand anders een jaar eerder al een vliegtuig uitgebracht met precies dezelfde merknaam. Je had het merk geregistreerd, dus dat kan dan toch helemaal niet? Toch zit het helaas niet zo eenvoudig. Je moet je merknaam namelijk binnen vijf jaar na registratie ook daadwerkelijk gaan gebruiken, anders vervalt deze. De persoon die er met jouw merknaam vandoor is gegaan is hier de winnaar en jij de verliezer. Zorg er dus ook voor dat je je merknaam in gebruik gaat nemen binnen vijf jaar na registratie!Ten slot (aanrader)Het goed vastleggen van je merk is dus extreem belangrijk! Daarom kan het in sommige gevallen handig zijn om dit te laten regelen door een specialist, zodat je niks over het hoofd ziet. Anders ben jij misschien wel degene die later één van de hiervoor geschetste situaties ervaart. Om dat te voorkomen kunnen wij je helpen met het registreren van jouw merk of beeld! Kijk op deze pagina voor onze prijzen.

Aangescherpte regels voor het DGA-salaris in 2023, dit is wat je kunt verwachten

Het DGA-salaris is voor veel startende ondernemers een hoofdpijndossier. Moet je jezelf écht die exorbitante € 48.000,- uitkeren? Hoe omzeil je dit? Daarom is het fijn om nu al te weten waar je in 2023 aan toe bent op het gebied van salariëring van DGA's. Wij van Firm24 delen onze verwachtingen, zodat je je optimaal kunt voorbereiden.Gebruikelijk loon en DGA-salaris 2023Als directeur-grootaandeelhouder (dit ben je als je een hoge functie binnen een onderneming met aandelenkapitaal bekleedt en van die aandelen minstens 5% bezit) mag je jezelf niet te weinig salaris uitkeren. De Belastingdienst wil dit voorkomen omdat je anders aanspraak kunt maken op bepaalde belastingvoordelen terwijl die daar niet voor bestemd zijn. Maar wat is te weinig? Dat hangt af van het ‘gebruikelijk loon’, dit wordt bepaald aan de hand van onderstaande punten.Het loon uit de meest vergelijkbare functie (vaak is dat een andere directeur). Voor een DGA mag het salaris niet minder dan 75% van dit loon zijn, of;Het loon van de medewerker binnen de organisatie die het meest verdient, of;De beruchte ondergrens van € 48.000,- op jaarbasis. (Tip! Deze kan onder bepaalde voorwaarden worden verlaagd. Hiervoor dien je een verzoek in bij de Belastingdienst).Hierbij gaat het erom welke manier het hoogste bedrag geeft. Als het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking bijvoorbeeld € 90.000,- bedraagt en de medewerker die het meest verdient bijvoorbeeld € 70.000,- ontvangt, dan geldt € 70.000,- als gebruikelijk loon. Dit is namelijk meer dan 75% van € 90.000,- én is meer dan het minimum van € 48.000,-.KabinetsplannenDe aankomende derde dinsdag van september wordt een spannende, dan maakt het kabinet de definitieve belastingplannen bekend. Wat betekent dit voor jou als DGA?Doelmatigheidseis:Deze eis biedt ruimte voor een afwijkend DGA-salaris. Het salaris voor de directeur-grootaandeelhouder mag tot 2023 niet meer dan 25% afwijken van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (het zogenaamd ‘gebruikelijk loon’). Deze marge slinkt in 2023 naar 15%, is de verwachting van veel juristen en accountants. Als ondernemer krijg je dus minder ruimte om jezelf of de door jou ingehuurde directeur-grootaandeelhouder een lager loon te betalen. Een rekenvoorbeeld: waar je in 2022 als dga niet minder dan € 75.000,- salaris mag ontvangen bij een gebruikelijk loon van € 100.000,-, wordt dat in 2023 een minimum van € 85.000,-.Uitzondering innovatieve start-upTot op heden was het mogelijk voor start-ups om het gebruikelijk loon vast te stellen op het wettelijk minimumloon. Er blijft daardoor meer kapitaal over om te investeren in de onderneming. Omdat deze regeling nog geëvalueerd wordt, bestaat de kans dat deze regeling per 2023 zal vervallen.Lenen van je bvAls DGA mag je per 2023, naar verwachting, maximaal € 700.000,- van je bv lenen. Dit zal onderdeel zijn van een nieuwe wet.Meer belastingenDe vennootschapsbelasting die je moet betalen zal hoger worden. Dit komt omdat het bedrag waarover 15% belasting betaald moet worden kleiner wordt. Je betaalt vanaf 2023 dus ‘sneller’ een hoger percentage belasting. Daarnaast worden dividenduitkeringen zwaarder belast (wel pas vanaf 2024): tot € 67.000,- betaal je 26% belasting, daarboven 29,5%.Hoe ga je om met de nieuwe regelingen? De krimp van de doelmatigheidseis betekent niet noodzakelijk dat je jezelf een hoger salaris moet gaan uitkeren. Dat werkt zo: het gaat wederom om wat je het meest oplevert. Stel dat het salaris van de medewerker die het meest verdient binnen je organisatie € 85.000,- bedraagt en een gebruikelijk loon geldt van € 100.000,-. In 2022 zou je dan € 85.000,- moeten ontvangen, omdat dat bedrag hoger is dan het bedrag uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (0,75 x € 100.000,- = € 75.000,-). In 2023 wordt blijft dit gebruikelijk loon ongewijzigd (0,85 x € 100.000,- = € 85.000,-).Advies nodig? We zijn er voor je!Zie je door de bomen het bos niet meer en heb je vragen over wat de wetswijzigingen voor jouw onderneming betekenen? Neem dan contact met ons op om een vrijblijvend adviesgesprek in te plannen. Zo weet je hoe je onderneming ervoor staat en wat je nog moet doen om de komende regelingen in je voordeel te laten werken.

3 Redenen waarom een BV oprichten interessant kan zijn voor jou

Reden 1: minder risicoVoor een besloten vennootschap geldt beperkte aansprakelijkheid. Dat betekent in de praktijk dat je in principe niet privé aansprakelijk bent voor schulden die de bv opbouwt. Dat heeft ermee te maken dat een bv een rechtspersoon is en daarmee - net als een mens - leningen en contracten kan afsluiten en schulden kan hebben. Omdat een startende onderneming vaak kwetsbaar is - mogelijk is er nog maar weinig vet op de botten (lees: kapitaal in kas) of is niet zeker of het product/de dienst een succes zal worden - kan het prettig zijn te weten dat je privé vermogen veilig is. Daarnaast biedt een bv de optie om middels een bepaalde constructie waardevol eigendom (zoals intellectueel eigendom of goodwill) te beschermen. Daartoe richt je naast een bv een holding op en breng je al je waardevolle eigendommen onder in die holding. Als je werk-bv dan failliet gaat kunnen schuldeisers geen aanspraak maken op die eigendommen.Reden 2: fiscaal én juridisch optimaalIn juridische zin haal je uit de structuur van een bv het meeste voordeel als ondernemer. Je profiteert van bovengenoemde risicospreiding en wanneer je meer winst maakt komen zekere belastingvoordelen in beeld. Daarbij kun je meerdere activiteiten simpel verdelen over meerdere bv’s die naast elkaar bestaan. Dit sluit ook aan bij de opties van risicospreiding die voor een bv kenmerkend zijn. Heb je bijvoorbeeld een luchttransportbedrijf en krijg je de unieke kans te investeren in een risicovolle maar veelbelovende tak (zoals pakketjes die bezorgd worden door drones?). Dan kun je hierin investeren zonder dat je andere activiteiten gevaar lopen.Reden 3: snel van start-up naar scale-upAls je eenmaal van start bent gegaan, wil je natuurlijk zo snel mogelijk groeien. Je ambitie reikt tot voorbij de horizon en je bv moet dat kunnen bijbenen. Daarvoor zijn investeerders nodig, die de kapitaalinjectie kunnen geven waar jouw onderneming op wacht. Bij een bv trek je eenvoudiger nieuwe investeerders aan, dit doe je door nieuwe aandelen uit te geven. Aandeelhouders en bestuurders hebben gescheiden rollen in de bv, zo speel een investeerder een passieve rol in je onderneming en dat maakt het aantrekkelijker om in je onderneming te investeren.Nieuwsgierig naar meer voordelen? Bekijk ook eens ons artikel over dit onderwerp.Behoefte aan advies en een luisterend oor? Bel Firm24!De informatie in dit artikel is vrij algemeen, daarmee is het goed mogelijk dat sommige zaken binnen een bv vanwege je persoonlijke omstandigheden anders in elkaar zitten. Wil je eens sparren met een adviseur en advies op maat ontvangen? We staan voor je klaar met tips en advies. Plan een vrijblijvend adviesgesprek in.

Met een Quickscan je schulden herstructureren, zo werkt het

Door opnieuw structuur aan te brengen in je schulden heb je inzicht in de hoeveelheid geld die je andere mensen nog moet betalen. Dit zorgt niet alleen voor rust, maar voorkomt ook dat je in de war raakt met de betaaltermijnen en daardoor achterstanden oploopt. Dat kan met behulp van een Quickscan, maar wat is het en hoe werkt het?QuickscanEen quickscan is een onderzoek binnen een organisatie. Dit kan gaan over een bepaald product of een dienst, maar ook over je onderneming zelf. Met een financiële quickscan kan worden vastgesteld waar binnen jouw onderneming de kansen liggen om kapitaal te besparen en waar je eventuele kwetsbaarheden liggen. Het uitvoeren van een quickscan kan zowel intern als extern worden geregeld. Sommige bedrijven creëren een team van werknemers die de scan uitvoeren, maar je kan er ook voor kiezen om er een extern bureau voor in te huren. Firm24 kan daarbij helpen door advocatenkantoor De Vos & Partners in te schakelen. Hiervoor kun je zelf al proberen zicht te krijgen op het crediteurenbestand en concrete vooruitzichten voor de aankomende weken te bieden op het gebied van de financiële en operationele tak van je bedrijf.ProfijtEen quickscan is aan te raden wanneer je onderneming in financieel zwaar weer verkeert. Door je bedrijf financieel door te lichten vind je mogelijke zwakke plekken alsook aspecten waar kansen liggen voor verbetering. Je verkrijgt snel inzicht in je financiën en kan op basis daarvan je financiële problemen beter en sneller de baas worden. Zo maak je een afgewogen beslissing over de toekomst van je bedrijf. De quickscan is wel alleen mogelijk voor levensvatbare ondernemingen, omdat de doelstelling ook is te voorkomen dat deze bedrijven ten onder gaan.Hoe ziet het quickscan traject eruit?Binnen twee tot zes weken wordt aan de hand van alle financiële documentatie en verdere benodigde informatie van je onderneming een rapportage opgesteld door een team van De Vos & Partners. Daarin staan alle mogelijke herstructureringsoplossingen - inclusief de slagingskansen -  waarmee je bedrijf weer financieel gezond kan worden. Begeleiding bij de uitvoering van de oplossing is niet inbegrepen, maar hierbij helpen we je graag!Herfinanciering als ‘crediteurenbeheer’In principe probeer je altijd eerst een betalingsregeling te treffen met de crediteur(en) wanneer je een betalingsverplichting niet bent nagekomen. Is die mogelijkheid er echter niet, dan kun je herfinanciering aanvragen. In de praktijk betekent dit dat een derde partij je schulden betaalt aan de schuldeisers, waarna jij een regeling treft met de derde partij. Zo heb je meer ademruimte en kun je wél een betalingsregeling treffen. Het proces is vergelijkbaar met dat van uitbesteding van debiteurenbeheer, maar dan andersom: een soort crediteurenbeheer.DoorstartAls een faillissementsverklaring toch onvermijdelijk blijkt te zijn, is de hoop allerminst verloren. Er is dan nog mogelijkheid tot een doorstart (onder bepaalde voorwaarden). Is je onderneming een rechtspersoon (een bv, bijvoorbeeld), dan kun je zelfs aanblijven als ondernemer voor de doorstart. Dit is anders bij een eenmanszaak of vof, omdat er dan sprake is van een persoonlijk faillissement.Tip! Ook bruikbaar voor bestuursaansprakelijkheidEen quickscan kan zich ook richten op de risico’s op bestuursaansprakelijkheid. De Vos & Partners kijken dan met de blik van een curator naar je onderneming. De administratie wordt beoordeeld én er wordt gekeken naar deponeringsverplichtingen, selectieve (wan)betaling, paulianeuze rechtshandelingen (handelingen die bij een onvermijdelijk faillissement sommige schuldeisers bevoordelen ten opzichte van andere schuldeisers) en eventuele risico’s bij niet-nakoming van overeenkomsten.Hulp nodig?We zijn er voor je! Win even advies in middels een checkgesprek en we helpen je graag verder!

Onterecht uitgesproken faillissement, wat nu? - Ga in verzet!

Je bent failliet verklaard, zonder dat je zelf überhaupt wist dat een faillissement was aangevraagd. Dit klinkt als een nachtmerrie, maar in de praktijk komt dit helaas regelmatig voor. Gelukkig kan je hiertegen in verzet gaan, wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet. In dit artikel lees je wanneer een verzet faillissement kan indienen en hoe Firm24 je kan helpen om deze nachtmerrie zo goed mogelijk op te lossen!Wat betekent een verzet tegen een uitgesproken faillissement?Op het moment dat jouw onderneming een deel van haar schuldeisers of alle schuldeisers onbetaald laat, hebben de schuldeisers de mogelijkheid om bij de rechtbank het faillissement van jouw onderneming aan te vragen. Na deze aanvraag zal de rechtbank jou oproepen om op de faillissementszitting te verschijnen. Wanneer jij vervolgens niet in de rechtbank verschijnt en het faillissement wel wordt uitgesproken, heb je het recht om binnen veertien dagen in verzet te komen tegen dit faillissement. Het is belangrijk om te onthouden dat de termijn waarin je in verzet kan komen erg kort is en onder geen enkele voorwaarden verlengd kan worden! Welke kosten moet je wel betalen? Wanneer het verzet is uitgesproken, wordt er meteen een curator aangesteld die al met zijn werkzaamheden begint. Helaas moet je daarom bij het verzet wel altijd de kosten van de curator betalen, aangezien de curator in zijn functie blijft totdat het faillissement daadwerkelijk is vernietigd. Het is niet mogelijk hiervoor een regeling te treffen, dit bedrag dien je in één keer te betalen. Wanneer de curator weet dat jij een verzet faillissement gaat indienen, doet hij zijn werkzaamheden vaak wel terughoudend en zullen de kosten zo beperkt mogelijk blijven. Wij zullen de curator dus zo snel mogelijk de curator op de hoogte stellen, indien jij in verzet wilt gaan! Wanneer kan je in verzet gaan tegen een uitgesproken faillissement?Bijna altijd is het zinvol om tegen een uitgesproken faillissement in verzet te gaan. Het verzet zal worden geaccepteerd op het moment dat de vordering van de schuldeiser niet meer ‘bestaat’. Dit kan je bereiken door onderhandelingen. Je kan zelf onderhandelen om een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser en zo het faillissement te voorkomen. Wij zullen samen met jou de onderhandelingen voorbereiden. Daarnaast is het ook mogelijk dat wij namens jou onderhandelen en een zo gunstig mogelijke regeling proberen te treffen. Dit kan bijvoorbeeld op het moment dat het conflict met de schuldeiser zo hoog is opgelopen dat er geen redelijk gesprek mogelijk is. Wanneer het faillissement uitgesproken is en je zelf aanwezig was op de faillissementzitting is het niet meer mogelijk om in verzet te komen tegen het faillissement. Daarnaast is het ook belangrijk dat je voldoende financiële middelen hebt om de curator (in één keer) te kunnen betalen. We raden dus aan om altijd een chat met onze adviseur op te starten om samen de mogelijkheden te bepalen. Het traject bij een verzet tegen een uitgesproken faillissementHet traject van een verzet tegen uitgesproken faillissement neemt ongeveer twee à drie weken in beslag, vanaf het moment dat het faillissement door de rechtbank is uitgesproken. De eerste stap is een gesprek met een advocaat over het verzet en de kosten hiervan. Na dit gesprek zal de advocaat je verzoeken enkele documenten aan te leveren, zoals het verzoekschrift tot faillissement en het vonnis faillietverklaring. Vervolgens licht de advocaat de curator in over het aanstaande verzet en beginnen de onderhandelingen met de schuldeiser over een mogelijke regeling. Zodra een regeling is getroffen, wordt het verzetschrift opgesteld. Nadat jij het hebt goedgekeurd, wordt het ingediend en woon je samen met de advocaat de zitting bij waarin je verzet behandeld wordt. In dit hele traject zullen we jou zo goed mogelijk bijstaan!Voorwaarden om in verzet tegen een uitgesproken faillissement te kunnen gaanOm in verzet te kunnen gaan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:Faillissement moet heel recent uitgesproken zijn;Jij, of een andere vertegenwoordiger van de onderneming, was niet aanwezig op de faillissementszitting waar het faillissement is uitgesproken;Er zijn voldoende financiële middelen om de kosten van de curator te kunnen betalen en om tot een regeling met de schuldeiser(s) te komen.Was je wel aanwezig bij de faillissementszitting? Dan kan je dus niet meer in verzet. Wel heb je nog een andere mogelijkheid, namelijk een hoger beroep zou nog uitkomst kunnen bieden. Ook daarbij willen we je graag verder helpen!De uitkomsten van zo’n verzetDe volgende twee uitkomsten kunnen zich voordoen nadat je in verzet bent gegaan tegen een uitgesproken faillissement:Verzet faillissement wordt gehonoreerdIndien het verzet faillissement gehonoreerd wordt, zal het faillissementsuitspraak ongeldig worden verklaard en kan je verder gaan met het exploiteren van jouw onderneming. Je moet daarvoor wel een overeenkomst tussen jou en de schuldeiser hebben en de kosten van de curator kunnen voldoen.Geen regeling getroffenIndien geen regeling mogelijk is, omdat de schuldeiser niet akkoord gaat met een gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde bedrag is nog steeds een verzet faillissement mogelijk. Je moet op dit moment alleen wel het volledige bedrag aan de schuldeiser betalen.Verplicht een advocaat Het is verplicht om je te laten vertegenwoordigen door een advocaat wanneer je in verzet gaat tegen een uitgesproken faillissement. Wij hebben jarenlange ervaring met de verzetprocedure, dus helpen je hier graag mee. We weten welke problemen hierbij kunnen komen kijken en welke do’s and dont’s daarbij gelden! Wij denken graag met je mee en luisteren naar de commerciële belangen die spelen. Firm24 helpt je graag! Zoals hierboven gezegd is het laten bijstaan door een advocaat verplicht. Met onze jarenlang ervaring helpen we jou graag met de verzetprocedure! Een faillissementsprocedure is naast een juridisch technische situatie ook vaak vervelend en confronterend. We willen je daarom graag ondersteunen om deze situatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Er moet snel gehandeld worden, dus twijfel niet te lang om contact met ons op te nemen! Wil je met een adviseur in gesprek over de verzetprocedure? Dat kan geheel vrijblijvend, klik hier!

Van eenmanszaak naar andermans zaak

Wellicht wil je na jaren hard werk een punt zetten achter je carrière als ondernemer of zijn er persoonlijke omstandigheden waardoor je genoodzaakt bent je eenmanszaak te verkopen. Wat de reden ook is - het is zowel een intensief als een emotioneel proces dat de nodige voorbereiding vraagt. Als je vooraf goed onderzoek doet, verloopt de verkoop van je bedrijf soepeler en houd je mogelijk ook meer over van de verkoopsom. In dit artikel lees je alles over het verkopen van je eenmanszaak.Reden tot verkoopJe kan verschillende redenen hebben voor de verkoop van je bedrijf. Misschien raak je uitgekeken op je onderneming en wil je aan een nieuw avontuur beginnen, in een andere branche met een ander bedrijf. Of je laat plotseling je eenmanszaak overnemen vanwege ziekte, overlijden of juist een onverwachte goede aanbieding. Het verkopen van een rendabel bedrijf kan ook plaatsvinden als je het opgebouwde vermogen wilt investeren in een bestaand bedrijf waarvan je graag aandeelhouder wilt worden.Andere rechtsvormen dan een eenmanszaakWil je je bedrijf verkopen, maar is er sprake van een andere rechtsvorm dan een eenmanszaak? Dan verloopt het verkoopproces misschien anders dan zoals in het onderstaande stappenplan wordt omschreven. Ook krijg je met verschillende vormen van belasting te maken (deze worden onder het kopje ‘Kosten’ besproken).Voor het verkoopproces is met name het onderscheid tussen kapitaal en aandelenkapitaal belangrijk. Als een onderneming het kapitaal heeft onderverdeeld in aandelen en die heeft uitgegeven, gelden andere regels met betrekking tot overname dan wanneer het kapitaal niet in aandelen is onderverdeeld (zoals het geval is bij een eenmanszaak en een vof). Zo zijn persoonlijke aandelen in een bv niet zonder meer overdraagbaar en is voor een rechtsgeldige overdracht van aandelen betrokkenheid van een notaris vereist (deze moet een akte opstellen voor de aandelenoverdracht). Als je onderneming een blokkeringsregeling in de statuten heeft opgenomen, krijgen bestaande aandeelhouders voorrang wanneer je je aandelen verkoopt. Dit vraagt om kennis van je statuten en goede communicatie tussen jou en de aankopende partij.Kosten verkoop eenmanszaakNaast de koopsom voor je bedrijf zijn er andere kosten waar zowel jij, de verkopende partij, als de aankopende partij rekening mee moet houden. Zo zijn veel zaken niet fiscaal aftrekbaar. De kosten waar je mogelijk mee te maken krijgt zetten we voor je op een rijtje:BelastingWanneer je je eenmanszaak verkoopt - of een aandeel in een vof - moet je de stakingswinst vaststellen (het verschil tussen de boekwaarde van je bedrijf en de daadwerkelijke waarde op het moment van overdragen) door middel van een berekening. Omdat stakingswinst in de ogen van de Belastingdienst onderdeel uitmaakt van je inkomen, betaal je er inkomstenbelasting over (soms is er de optie tot stakingsaftrek waardoor je minder belasting betaalt).Verkoop je een bv of nv, kunnen verschillende belastingen worden geheven op basis van de juridische structuur die je onderneming heeft. Zo kan het zijn dat je inkomstenbelasting betaalt als je je aandelen privé verkoopt en een aanmerkelijk belang (5% of meer van de aandelen) hebt in de onderneming. Verkoop je onroerend goed, dan komt overdrachtsbelasting om de hoek kijken. Meer hierover vind je op het Ondernemersplein.Wel aftrekbaar van winstNiet aftrekbaar van winstkosten gemaakt bij een mislukte overnamepogingbemiddelingskosten (ook beloning voor de tussenpersoon)kosten boekenonderzoek wanneer dit in opdracht van de bank is gebeurdpersoneelskosten (van werknemers die bij de overname betrokken waren)financieringskosten t.b.v. van de overname (i.e. kosten voor een lening)onderzoekskosten (advocaten, notarissen, accountants) procedurekosten (evt. schadevergoedingen) Je bedrijf verkopen in enkele stappen1. OriëntatieHoe verloopt zo’n verkoopproces, wat komt er allemaal bij kijken en waarom wil je je bedrijf verkopen? Ben je voorbereid op een plotselinge verkoop als dat vanwege een erg aantrekkelijk aanbod of ziekte noodzakelijk is?2. VoorbereidingJe maakt een overdrachtsplan, laat de waarde van het bedrijf vaststellen en overweegt in hoeverre je na de verkoop betrokken wilt blijven bij de onderneming.3. AdvertentieJe zet je bedrijf in de markt en gaat op zoek naar een geschikte koper. Wanneer je geen familieleden hebt die het bedrijf willen kopen, kun je je wenden tot een accountant of de brancheorganisatie van de branche waarin je bedrijf actief is. Zorg dat je uitgebreide informatie hebt voor serieuze gegadigden.4. CommunicatieNadat je een geschikte koper hebt gevonden, beginnen intensieve gesprekken waarin veel onderhandeld moet worden. Je maakt afspraken en legt die vast. De koper laat een boekenonderzoek uitvoeren (daarbij wordt je (financiële) administratie bekeken) om vast te stellen of alle essentiële informatie is aangeboden. Daarna is er overeenstemming.5. OverdrachtDe koopsom wordt om je rekening gestort en jij regelt de aanpassing van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Je boekhouding rond je af.Tips voor het verkopenGa je je bedrijf verkopen en met bovenstaand stappenplan aan de slag, onthoud dan het volgende:bereid je goed voor: zorg dat je op tijd begint (overnames kunnen drie tot vijf jaar duren) en beoordeel of je bedrijf helemaal klaar is voor de verkoop (onder meer door een verbeteringstraject waarbij je hiaten wegwerkt en waar mogelijk je bedrijfsvoering optimaliseert). Lees je in en reserveer voldoende tijd om het proces te kunnen doorlopen, want het is erg intensief;doe zoveel mogelijk zelf: het proces kost veel geld, dus met alles wat je zelf doet bespaar je geld. Jij kent je bedrijf ook het best. Vergeet niet hulp in te schakelen wanneer je die nodig hebt, bijvoorbeeld wanneer een beladen keuze gemaakt moet worden waarbij emoties niet gewenst zijn;overweeg je volgende stap: wat ga je doen nadat je bedrijf verkocht is? Ga je een andere onderneming overnemen, weer van voor af aan beginnen of laat je het bestaan als ondernemer achter je? Hoe eerder je dat weet, hoe eenvoudiger je je bedrijf achter je kunt laten.Eenmanszaak overnemenWil je een eenmanszaak overnemen (eventueel na de verkoop van je eigen eenmanszaak)? Dan is het slim om rekening te houden met de volgende zaken:een eenmanszaak is geen rechtspersoon (het grootste nadeel is dat je persoonlijk aansprakelijk bent voor financiële schulden);je neemt een lijst met klanten over (je bent dus verzekerd van inkomen). Je moet wel opnieuw een overeenkomst aangaan met alle klanten, omdat de eenmanszaak geen rechtspersoon is en alle overeenkomsten dus met jou worden gesloten;voor de overdracht is geen notariële tussenkomst vereist;je maakt aanspraak op belastingvoordelen.Heb je hulp nodig bij de verkoop van je bedrijf? We zijn er voor je! Vraag een vrijblijvend check-gesprek aan en kijk samen met onze adviseurs naar alle mogelijkheden.

Trends in het ondernemerschap 2022

Als ondernemer ben je constant in ontwikkeling. Je hebt altijd mogelijkheden om te groeien, te experimenteren en te onderzoeken. Het ondernemen wordt steeds populairder en door de jaren heen zijn er verschillende trends opgedoken. Ben jij benieuwd naar de ontwikkelingen voor ondernemers in 2022? Lees hier vijf opkomende trends!Meer niches Je kent het wel, die websites die alles verkopen wat je maar nodig kan hebben. Bedrijven als bol.com, amazon.nl, Facebook: massa is kassa. Hoewel deze sites enorme omzet draaien, zoeken consumenten steeds vaker naar iets unieks. Boutiques en unieke producten krijgen steeds meer aandacht. Twijfel jij om in jouw eigen niche iets op te zetten? Met de goede marketing kan je op dit moment goed toetreden tot de markt. De consumenten zijn op zoek naar iets onderscheidends. Wat iedereen al heeft, dat willen ze niet.Milieuvriendelijk Er is anno 2022 veel meer aandacht voor de duurzaamheid van producten. Ondernemers en consumenten zien het belang in van duurzaamheid nu het een steeds groter maatschappelijk thema wordt. Kijk bijvoorbeeld naar de luchtvaartmaatschappijen die allemaal aanbieden om voor een paar extra euro’s CO2 neutraal te vliegen of sites die geld vragen voor retournering om mensen te weerhouden van gedachteloos pakketjes bestellen. De kledingwinkel NA-KD maakt het zelfs mogelijk om via hun site, tweedehands kleding van hun merk te kopen. Als jij jouw onderneming wilt verbeteren of nu tot de markt wil treden, denk dat na over de duurzaamheid van jouw dienst of product. De consumenten hechten daar waarde aan! Lees in deze blog de tips en tricks van het duurzaam ondernemen.Lekker makkelijk Boodschappen thuisbezorgd? Even een scooter om de hoek pakken? Of een bouwvakker online bestellen die jouw kast in elkaar komt zetten? De hedendaagse consument wil alles “lekker makkelijk”. Praktische oplossingen zijn trending. Er is online een toenemend aanbod van diensten die de dagelijkse taken zo makkelijk mogelijk maken. Wanneer jij een dienst levert, moet je eigenlijk alles zo simpel mogelijk maken. Het liefst één klik en je bent klaar. Dat is het nieuwe ondernemerschap. Het wordt in 2022 alleen nog maar drukker op de straat met de toenemende bezorgdiensten, fiets- en scooterverhuur en Ubers. Logistieke oplossingen zijn het nieuwe normaal. Crypto, de nieuwe euro Vroeger betaalden we met muntgeld, toen met onze bankpas en nu zie je veel mensen hun telefoon tegen een scherm aanleggen. De betalingswijze verandert door de jaren heen en de cryptocurrency tilt dit tot een nieuw niveau. (jij kunt hier ook van profiteren) De handel in crypto’s groeit enorm en er treden dagelijks nieuwe munteenheden toe tot de markt. Misschien klinkt het nog een beetje gek om jouw product te verkopen voor crypto’s, maar het is zeker iets wat in lijn der verwachting staat. Door hier rekening mee te houden, loop je voor op al die concurrenten die er niet aan willen geloven.Online, online, online Het is natuurlijk al een tijdje zo, alles kan via het internet worden geregeld. Met de komst van de corona crisis werd dit nog duidelijker. Het gebruik van het internet neemt nog altijd toe. Een onderneming zonder goede website of internet marketing, is niet meer van deze tijd. Platformen als TikTok en Instagram zijn dé manier om aandacht te vragen voor jouw dienst of product. Doe je dit niet? Dan mis je de boot. Zorg dus dat je online actief bent en dat jouw onderneming blijft mee-ontwikkelen met de nieuwe internet trends.

Salarisadministratie DGA: in enkele stappen geregeld!

In sommige gevallen ben je als eigenaar van een bedrijf ook directeur-grootaandeelhouder (DGA). Dit brengt bepaalde verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee, ook op het gebied van salariëring. Onderstaand stappenplan helpt je om je salarisadministratie goed te regelen.Wanneer ben je een DGA?Een directeur-grootaandeelhouder is iemand die een hoge (vaak de hoogste) bestuurlijke functie binnen een bv of nv bekleedt en daarnaast een minimaal 5% van de aandelen in datzelfde bedrijf bezit. Niet alle ondernemingen hebben een dergelijke functie, omdat het vermogen van het bedrijf daarvoor moet zijn verdeeld in aandelen. Je komt een DGA dus met name tegen in bv’s of nv’s, maar niet bij een eenmanszaak of vof.Waarom is DGA-salarisadministratie belangrijk?Vanwege bepaalde regels mag een directeur-grootaandeelhouder niet zomaar minder salaris ontvangen dan iemand in een vergelijkbare functie binnen het bedrijf, omdat anders ten onrechte aanspraak kan worden gemaakt op bepaalde belastingvoordelen. Daarom gelden regels voor de salarisadministratie van een DGA en is het belangrijk dat je dit goed organiseert. Toch kan dit vervelend zijn wanneer je zelf minder geld aan je bv wilt verdienen om dat weer te kunnen investeren in je bedrijf. Daarnaast zijn er jaren waarin je vooraf niet weet of je aan het eind van het jaar voldoende overhoudt voor het uitkeren van het DGA-salaris. Een handige tip is dan om in de administratie nulaangiften voor loonheffingen te doen. Dit kan je in december nog corrigeren als blijkt dat je voldoende kapitaal over hebt om (een deel van) het DGA-salaris te betalen. Daarbij kan je bij de Belastingdienst een verzoek indienen tot verlaging van dit salaris als blijkt dat de prognoses van de te maken winst het verplichte bedrag (€ 48.000,-) niet zullen dekken.Dit zijn de onderdelenEen salarisadministratie moet ten minste het volgende bevatten:loonstaten: een compleet overzicht van de verdiensten van je werknemers (een voorbeeld van de loonstaat vind je hier);loonstroken: de overzichten voor je werknemers die ze iedere maand ontvangen (hierop vinden ze het brutoloon, de toeslagen, de loonheffing én het nettoloon);jaaropgaves: aan het eind van het jaar ontvangen je werknemers een jaaropgave, met de verdiensten van het afgelopen jaar. Daarnaast bevat het een overzicht van ingehouden heffingen en premies, alsook vergoedingen waarover geen belasting is betaald (zoals reiskostenvergoedingen).Hoe zet je de DGA-salarisadministratie op?Een belangrijk onderdeel hiervan is het aanvragen van een loonheffingennummer voor je onderneming. Dit is noodzakelijk wanneer je bv werknemers in dienst heeft en een directeur-grootaandeelhouder is in fiscaal opzicht werknemer van een bv. Voor het aanvragen van zo’n loonheffingennummer vul je eenvoudig een document in op de website van de Belastingdienst, wat je vervolgens print, ondertekent en opstuurt naar de Belastingdienst. In dat document meld je je aan als werkgever, waarna de Belastingdienst je een loonheffingennummer stuurt. Voor het vastleggen van de administratie kun je vervolgens werknemers in dienst nemen (let op: als werkgever ben jij zelf verantwoordelijk voor het correct bijhouden van de administratie) of een salarisadministratieprogramma aanschaffen. Zelf de administratie bijhouden met Excel is ook een mogelijkheid, maar wel heel bewerkelijk.Kan dat niet makkelijker?“Als je wilt dat iets goed gebeurt, doe je het zelf” hoort men vaak zeggen. Toch is salarisadministratie een tijdrovende klus die veel tijd en aandacht vraagt en bovendien allerlei verplichtingen en regels kent. Gelukkig heeft Firm24 veel partners aan wie je je salarisadministratie volledig kunt uitbesteden. Zo weet je zeker dat de administratie klopt en kan je je volledig richten op wat je het liefst doet: ondernemen! Nieuwsgierig geworden? Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan.

Zeven factoren die bepalen hoeveel jouw merkregistratie kost!

“Wat kost het nou eigenlijk om mijn merk te registreren?” Het zou fijn zijn om deze vraag te kunnen beantwoorden met een specifieke prijs. Of op zijn minst een prijsindicatie. Je kunt het misschien al raden: dat is helaas niet het geval. De prijs kan erg verschillen, afhankelijk van zeven factoren. We leggen je uit welke factoren dit zijn en wat ze inhouden.Factor 1: de regio van registratieAllereerst heeft de regio waarin je je merk wilt registreren invloed op de kosten. Handig om te weten welke regio voor jouw merk het beste is. Aan de hand van deze depotstrategie, kies je in welke regio je bescherming zou willen. Zo kun je de aanvraag doen voor de Benelux, Europese Unie (EU) of misschien wel internationaal. De kosten verschillen dus per regio.  Factor 2: het type merkTen tweede zijn er verschillende soorten merken die je kunt registreren. Zo heb je bijvoorbeeld het zuivere woordmerk, het beeldmerk en het gecombineerde woordbeeldmerk. De depotkosten per soort merk verschillen en je betaalt per soort merk. Als je je merk als woordbeeldmerk registreert, dan betaal je dus voor zowel het woordmerk als het beeldmerk. Eén voordeeltje: je krijgt wel korting als je je merk bij meerdere depots registreert.Factor 3: het aantal klassen per type merkNummer 3 is het aantal klassen dat je per merk registreert. Er is keuze uit 45 verschillende klassen om te beschrijven wat je nou precies met je merk doet. Deze 45 klassen bestaan uit waren- en dienstenklassen. In klasse 1 kun je bijvoorbeeld terecht met chemische producten, in klasse 15 met muziekinstrumenten en klasse 44 is bedoeld voor medische diensten. Nu begin je misschien al keuzestress te krijgen, maar dat is nergens voor nodig. Hoewel de meeste mensen zijn merk in 2 tot 5 klassen registreert, zit er geen limiet op. Maar je kunt het natuurlijk al raden: daar zitten kosten aan verbonden. Per klasse die je registreert betaal je kosten en de kosten lopen op naarmate je jouw merk in meer klassen wilt registreren. Per regio verschillen de prijzen ook nog eens.Factor 4: de kosten per landNaast dat je je merk dus kunt registeren in de Benelux of de EU, kun je je merk ook registreren in één land binnen de EU. Is jouw product perfect voor de Duitse markt? Dan kun je je merk in Duitsland registreren. Elk land heeft dan weer zijn eigen basistarief en verdere prijzen per waren- of diensten klasse.Factor 5: de kosten van het merkenbureauVerder komen er ook nog kosten van het merkenbureau bij. Het merkenbureau rekent namelijk kosten voor de werkzaamheden die zij verrichten om je merk te registreren, ook wel het honorarium genoemd. De tarieven verschillen erg per merkenbureau, maar daarbij moet wel vermeldt worden dat de diensten die ze aanbieden ook verschillen.Factor 6: het verlengen van je merkenrechtNa registratie heb je voor 10 jaar het merkenrecht bij Benelux merken, EU merken en internationale merken. Wil je na die 10 jaar nog verder met je bedrijf? Dan kun je je merkrecht verlengen. Maar ook hier zitten kosten aan verbonden.Factor 7: een subsidie voor kleine of middelgrote ondernemingDe vorige puntjes zorgen natuurlijk voor extra kostenposten, maar de zevende factor brengt mogelijk meer plezier. Als je een kleine of middelgrote onderneming hebt en hiervoor je merk wilt registreren, kom je misschien wel in aanmerking voor een subsidie. Als je hiervoor in aanmerking komt, kun je tot wel € 1500,- terugkrijgen. Dat wil je niet missen! Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Als je onderstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, kom je waarschijnlijk voor de subsidie in aanmerking:Ben je gevestigd in de Europese Unie?Heb je minder dan 250 werknemers?Heb je een jaaromzet van onder de € 50 miljoen?Heb je nog niet eerder een subsidie ontvangen wat betreft de merk- en/of modelbescherming?Vragen over je merkregistratie?Heb je na het lezen van dit artikel vragen over een van deze factoren? Of wil je graag overleggen met iemand die verstand heeft van merkregistratie? Dan ben je bij het juiste adres. De adviseurs van Firm24 kunnen je helpen met je vragen over de merkregistratie en met het geven van advies. Een korte vraag? Dan kun je ook de chatbox rechtsonder gebruiken om een van onze juristen te spreken. 

Zo voorkom je een ‘risicorporatie’

Risico’s horen bij het ondernemerschap. Enerzijds maakt dat het ook zo avontuurlijk, maar anderzijds wil je liever zoveel mogelijk je risico’s beperken. Om je onderneming een vliegende start te geven en te laten groeien is risicomanagement daarom erg belangrijk. In dit artikel delen we tips waarmee je aan de slag kunt, zo voorkom je dat je onderneming een ‘risicorporatie’ wordt.Een sterke startAl bij de start van je onderneming sta je voor bepalende keuzes. Deze keuzes hebben ook invloed op welke en hoeveel risico’s je zal lopen wanneer je eenmaal van start bent gegaan. Denk bijvoorbeeld goed na over welke rechtsvorm je kiest. Wanneer je voor een vof of eenmanszaak gaat, loop je persoonlijke financiële risico’s. Velen zullen je daarom adviseren een bv op te richten ten behoeve van risicospreiding. Toch kent ook deze rechtsvorm de nodige risico’s op persoonlijke aansprakelijk voor het handelen van de rechtspersoon, bijvoorbeeld wanneer:de onderneming schade lijdt als gevolg van (aantoonbaar) wanbeleid;betalingsonmacht niet gemeld wordt;de rechtspersoon wel officieel bij een notaris is opgericht, maar nog niet is ingeschreven bij de KvK;als een vereniging niet formeel is opgericht via een notaris (dit heet een ‘informele vereniging’);je je als bestuurder schuldig maakt aan een onrechtmatige daad (zoals een onverantwoorde aankoop).Verdiep je ook in het opstellen van algemene voorwaarden, waarin je bijvoorbeeld vastlegt hoe je je product of dienst aan je klanten levert en onder welke voorwaarden dat plaatsvindt. Daar zet je ook in wat je van je klanten verwacht bij het afnemen van je product of dienst. Op deze manier voorkom je het risico op miscommunicatie en juridische conflicten, maar ook op additionele kosten wanneer je ervan uitgaat dat je klant die onder bepaalde omstandigheden betaalt, maar dat niet vanuit je algemene voorwaarden naar de klant is gecommuniceerd. Ook regel je hierin wat er gebeurt in geval van overmacht. Door al deze zaken vast te leggen, loop je minder risico. Vergeet niet je algemene voorwaarden te deponeren bij de Kamer van Koophandel!Goed beschermdVerzekeringAls je eenmaal vliegend van start bent gegaan, is het zaak te inventariseren wat je bedrijfsrisico’s zijn. Er zijn legio dingen die mis kunnen gaan en daarvoor zijn evenzoveel verzekeringen beschikbaar die je kunt afsluiten. Denk hierbij aan ziektekostenverzekeringen, opstalverzekeringen en diverse aansprakelijkheidsverzekeringen. Ook kun je je verzekeren tegen bedrijfsschade of diefstal, tegen loondoorbetaling en reïntegratie bij ziekteverzuim en meer. Win advies in bij een verzekeringsadviseur over welke verzekeringen bij je passen en welke noodzakelijk of verplicht zijn.VeiligheidVerderop in je carrière als ondernemer kun je te maken krijgen met fraude, oplichting en andere vormen van criminaliteit. Ook kunnen klanten om bepaalde redenen agressief worden en dit op jou als ondernemer afreageren. Bereid je hierop voor en wees altijd alert bij het binnenhalen van nieuwe klanten of partners. Wees je ervan bewust dat je na je inschrijving bij de Kamer van Koophandel vindbaar bent. Daarnaast is het verstandig te investering in beveiligingssystemen voor je website en bedrijfspand(en). Hiervoor kun je informatie inwinnen bij beveiligingsfirma’s en fabrikanten van beveiligingssystemen.Jezelf en je klanten beschermen tegen overtreding van de wet betekent dat je zelf goed op de hoogte moet zijn van de wetten die betrekking hebben op het leveren van goederen en diensten. Op www.ondernemersplein.nl zijn alle wetten te vinden waarmee je als ondernemer in aanraking kunt komen gedurende je avontuur. Door deze goed in je op te nemen ken je de wet en kun je je ook beter verdedigen wanneer klanten schadeclaims indienen. Mocht het toch te uitdagend worden, kun je altijd de hulp van Firm24 inschakelen!RisicospreidingEen andere manier om de risico’s voor je eigen onderneming te beperken is door deze te spreiden. Het beste voorbeeld daarvan is waarschijnlijk ‘factoring’, wat zoveel betekent als debiteurenbeheer dat is uitbesteed aan een extern bureau. Wanneer je het debiteurenbeheer zelf regelt en de debiteur in kwestie geen geld heeft om je te betalen, kan de continuïteit van je bedrijf in gevaar komen. Als je het debiteurenbeheer aan zo’n extern bureau overlaat, betalen zij de kosten van de klanten en verhalen zij die zelf weer bij die klant. Zo kan jij door met waar je het liefst mee bezig bent, ondernemen! Hierdoor wordt je onderneming niet de dupe van het financiële wangedrag van iemand anders.Wil je met een adviseur sparren over welke risico’s jouw onderneming mogelijk kent? Plan een gratis informatiegesprek in!

Tijdens je studie een onderneming starten. Durf jij het aan?

Zit je nog in je studie maar kan je niet wachten om een onderneming te starten? Je hebt een goed idee, vindt al die theorie wel genoeg en je wilt liever je handen uit de mouwen. Is het verstandig om een onderneming te starten tijdens je studie? De voor- en nadelen op een rijtje.VoordelenStage lopen en afstuderen in je eigen bedrijfEen groot voordeel van een eigen bedrijf starten tijdens je studie is dat je stage kunt lopen en kunt afstuderen in je eigen bedrijf. Deze periodes kun je je werk en je studie goed combineren, meer leren en onderzoeken houden binnen je eigen bedrijf. Misschien zorgt dit er wel voor dat je bedrijf verder groeit. Tijdens je studie kijken of ondernemerschap bij je pastJe bent nog een student, wat vaak betekent dat je nog een beetje zoekende bent. Welke richting wil je nou eigenlijk op? Dit kun je alleen uitzoeken door verschillende banen uit te proberen. Door een onderneming te starten, weet je of het ondernemerschap bij je past. Je leert je sterke en zwakke punten kennen en kunt deze positief ontwikkelen. Zonder teveel druk kun je je bedrijf opbouwenJe bent nog aan het studeren en leent misschien geld bij DUO. Je hebt hoogstwaarschijnlijk nog geen kinderen die je financieel moet onderhouden. Het hoeft niet meteen een miljoenenbusiness te worden, je hebt juist wat tijd om te experimenteren. Natuurlijk helpt het hebben van een budget wel, maar ook zonder een groot budget kun je een bedrijf starten.Theorie toepassen in de praktijkJe hebt jarenlang veel theorie voor je kiezen gekregen. Eerst op de middelbare, nu op je studie. Hoog tijd om die theorie in de praktijk toe te passen. Wellicht kun je advies vragen aan docenten of wat extra informatie in je studieboeken lezen. Nadelen Te veel hooi op de vorkVeel studenten kampen met stressgerelateerde klachten. Er wordt tijdens je studententijd veel van je gevraagd. Naast je studie, moet je ineens ook voor jezelf zorgen en heb je sociale verplichtingen. Het starten van een onderneming kost veel tijd en energie. Bedenk goed of je wel tijd over hebt, zodat je jezelf niet voorbij loopt. Minder snel aanspraak op de belastingvoordelen Er bestaan voor ondernemers meerdere belastingvoordelen. Zo heb je de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Om hier gebruik van te maken moet je minstens 1225 uur per jaar voor je onderneming werken. Als je naast je onderneming nog tijd kwijt bent aan je studie, haal je dit waarschijnlijk niet. Je moet dan namelijk 25 uur per week werken aan je onderneming. Werk doen waar je niet goed in bent Je hebt waarschijnlijk nog niet veel ervaring in het werken in een bedrijf. Misschien moet je ook nog uitzoeken wat je sterke en zwakke punten zijn op werkgebied. Natuurlijk kun je dit ook juist uitzoeken door veel verschillende taken te hebben. Toch kan het moeilijk zijn om taken te krijgen die je niet liggen. Bij een groter bedrijf ben je gefocust op je eigen taken en vult een collega je aan wanneer het gaat om zijn of haar specialiteit. Bij een eigen onderneming moet je het (voor een groot deel) zelf gaan doen.  Handige tipsHeb je de voor- en nadelen gelezen, tegen elkaar afgewogen en bedacht: ik ga een onderneming starten naast mijn studie? Lees hier tips over hoe je dit het beste kunt aanpakken.Tip 1: leg contacten met andere jonge ondernemersSluit je aan bij een netwerk voor jonge ondernemers. Zo kun je inspiratie opdoen en elkaar verder helpen. Misschien kun je iemands skills wel inzetten bij jouw bedrijf.Tip 2: doe mee aan competities en kijk naar subsidiesEr zijn veel verschillende competities voor jonge innovatieve ondernemers. Doe met zo’n wedstrijd mee. Zo verkrijg je naamsbekendheid en willen mensen misschien wel in je bedrijf investeren. Tip 3: kies de juiste rechtsvormNaast het hebben van je idee, moet je ook juridische zaken regelen. Een voorbeeld hiervan is het kiezen van de rechtsvorm. De rechtsvorm heeft invloed op je rechten en plichten, dus het is erg belangrijk om je hier in te verdiepen. Tip 4: houd je administratie en belastingaangifte bijEen saaie klus maar wel een belangrijke: je administratie en belastingaangifte doen. Als je dit niet secuur doet, kun je in de problemen komen met de Belastingdienst.

Een bonusplan opstellen, zo pak je het fiscaal slim aan

Werknemers die een stapje extra zetten dienen daarvoor beloond te worden. Maar aangezien bonussen door de Belastingdienst gezien worden als loon, blijft er vaak weinig van over. Daardoor is het zogenaamde bonusplan of de bonusgroepsverzekering een interessante bonusregeling die fiscale voordelen biedt.Het bonusplanEen bonusplan is een prestatiebonus die wordt uitgekeerd wanneer werknemers bovenmaats presteren. Ze hebben dan een aanzienlijke bijdrage geleverd in het behalen van bedrijfsdoelstellingen (bijvoorbeeld het verkorten van leveringstijden of het realiseren van CO2-neutrale bedrijfsvoering). Prestatiebonussen zijn dus niet-structurele beloningen voor bovengemiddeld goed werk. Een bonusplan is een goede additionele stimulans voor werknemers om hun beste beentje voor te zetten. Ben je er dus op gebrand bepaalde bedrijfsdoelstellingen snel te behalen (wellicht omdat er haast bij is, zoals bij het voorbeeld van CO2-neutrale bedrijfsvoering), dan heb je een bonusplan nodig om je medewerkers te motiveren.Bonusregeling voorbeeldOnderstaande tabel is een voorbeeld van hoe een bonusregeling eruit kan zien. Deze bonusregeling is gebaseerd op de bedrijfsdoelstelling dat het winstpercentage van de omzet vergroot moet worden. Hoe groter dat percentage, hoe groter de bonus voor de werknemers.Winstpercentage (%)Bonuspercentage (%)0-505-858-10710-121012-1512        Hierna moet een ‘model bonusregeling’ worden gemaakt waarin je de bedrijfsdoelstelling opneemt die werknemers moeten behalen om aanspraak te kunnen maken op de bonusregeling. Je legt hierin uit wat je van ze verwacht en welke criteria je gebruikt om dat vast te stellen (de criteria moeten objectief meetbaar zijn). Hoe je dat als ondernemer doet, laten we in onderstaande lijstje zien.Bonusplan opstellen in enkele stappen:Bepaal je doelstellingen. Wat wil je met je bedrijf bereiken en hoe moeten werknemers daaraan bijdragen om de bonus te verdienen? Bedenk dat de doelstelling niet financieel hoeft te zijn, maar ook kan gaan over milieu of bijvoorbeeld preventie van arbeidsongevallen op de werkvloer;Omschrijf de doelgroep. Welke werknemers moeten de te bereiken doelstellingen realiseren? Dit kan bijvoorbeeld om alle kaderleden gaan, maar net zo goed om een andere groep werknemers. Je zal hierover moeten nadenken, want het bonusplan kan niet worden opgesteld voor individuele doelstellingen;Kies een ‘referteperiode’. Dat is de periode waarover je meet of je werknemer voldoende prestaties heeft geleverd om aanspraak te maken op de bonusregeling. Dit moet minimaal drie maanden zijn en mag maximaal twaalf maanden zijn.Spar met een adviseur. Bonusplannen zijn maatwerk en verschillen per onderneming. Daarom is het verstandig met een adviseur te kijken naar welke regeling bij jouw bedrijf past. Neem contact op met Firm24 voor een vrijblijvend adviesgesprek over het opstellen en hanteren van een bonusplan.Fiscale voordelenOmdat over een bonus belasting wordt geheven, blijft er meestal weinig over van de prestatiebonus die je aan medewerkers geeft. Voor de Belastingdienst is een bonus additioneel loon - namelijk prestatieloon. Afhankelijk van het salaris van je medewerkers kan die bonus belast worden in schaal 3 waardoor ruim de helft (52%) moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. Dit is het grote nadeel van bijvoorbeeld een dertiende maand of een winstdeling aan het eind van het jaar. Wanneer medewerkers via een bonusplan beloond worden, bespaar je als werkgever op loonkosten en ontvangt de werknemer netto meer.Strijd om behoud van talentHet bonusplan is de afgelopen tijd populairder geworden. Tegenwoordig moeten bedrijven alles op alles zetten om jong talent binnen de branche aan te trekken en bewezen krachten vast te houden. De bonusgroepsverzekering is daar een goede manier voor. Als je hiervoor kiest zal je met uitkering van die bonus werknemer na werknemer aan je binden en goede krachten binnenboord houden. Als ondernemer bespaar je dus niet alleen op loonkosten wanneer je werknemers via een bonusplan beloont, maar het verloop binnen je bedrijf neemt ook af. Dubbel winst!Heb je vragen over het toepassen van een bonusplan binnen je bedrijf? Bij Firm24 helpen we je graag! Plan hier een vrijblijvend informatiegesprek in.
Hoe kies ik de juiste bedrijfsnaam?

Bedrijfsnaam kiezen? Vind hier 5 tips voor een bedrijfsnaam

Daar sta je dan bij de KvK. De registratie van je bedrijf is hopelijk hét beginpunt van zakelijk succes. Maar je moet wel direct een belangrijk besluit nemen: wat wordt de naam van je bedrijf? Hoe blijf je onderscheidend, zonder dat het onbegrijpelijk wordt? En wat verlangt de wet eigenlijk? We geven je vijf handvatten die je kunt gebruiken bij het bedenken van je bedrijfsnaam.Bij Firm24 regel je snel , gemakkelijk en voordelig een merkregistratie. 1. Vind een balans tussen eenvoud en originaliteitJe kunt tijdens het brainstormen helemaal out-of-the-box gaan en uiteindelijk met een enorm hippe en originele naam komen. Maar als potentiële klanten de naam niet kunnen onthouden, niet kunnen spellen of totaal niet kunnen linken aan jouw product, dan sla je mogelijk heel veel planken mis. Laat de mate van creativiteit ook afhangen van de branche waarin je werkt. Een reclamebureau wil natuurlijk in alle uitingen creativiteit uitstralen – dus ook in de naam -, terwijl een advocatenkantoor juist betrouwbaar moet overkomen. Een originele naam zorgt er uiteraard wel voor dat de naam blijft hangen.2. Kies voor een ‘schaalbare’ bedrijfsnaam“Stoelenhandel Zaandam” is zeker een concrete en simpele naam, maar deze handelsnaam kan je toch in de problemen brengen. Stel dat de zaken zo goed gaan dat je gaat uitbreiden met een filiaal in Amsterdam en ook tafels gaat maken, dan is je naam waardeloos. Vooral digitale bedrijven zoals webshops, kunnen hun diensten eenvoudig uitbreiden naar het buitenland. Als je die mogelijkheid wilt openhouden is het slim om nu al rekening te houden met de betekenis en de begrijpelijkheid van jouw naam in het buitenland. Dit betekent echter niet dat je per definitie een Engelse naam moet kiezen.3. Houd rekening met wet- en regelgevingControleer of jouw bedrijfsnaam niet in strijd is met de wet. Zo mag jouw naam in principe niet overeenkomen – of sterke gelijkenissen vertonen – met andere handelsnamen. Gebruik hierbij je gezonde verstand. “Vishandel de Jong” mag waarschijnlijk wel als er 100 kilometer verderop ook een viskar met dezelfde naam staat. Maar als je je elektronicabedrijf “Apple” noemt, kun je problemen verwachten. Ook de naam “Mikrosoft” zal geen stand houden in de rechtbank. Verder mag je in het algemeen geen verwarring of misleiding veroorzaken met je naam. Bedenk ook dat qua speciale tekens alleen @, & en + zijn toegestaan. Als je twijfelt of jouw bedrijfsnaam is toegestaan, kun je contact opnemen met de KvK.4. Controleer de online beschikbaarheidDe handel in url’s is een gouden business. In 2010 werd het domein sex.com voor het recordbedrag van 11,4 miljoen euro verkocht. Dat bedrag zal niet snel worden overtroffen, maar er zijn nog steeds mensen die er hun werk van maken om url’s op te kopen. De KvK waarschuwt hier ook voor. Hun Handelsregister is namelijk openbaar. Het komt regelmatig voor dat iemand een bedrijfsnaam registreert en dat de url met die naam op dezelfde dag – door iemand anders – wordt geregistreerd. Het is dus slim om eerst je online domein te registreren voordat je naar de KvK gaat.5. Registreer je merkJe hebt een naam! Daarnaast moet je natuurlijk heel veel andere dingen kiezen. Denk aan een logo, huisstijl en bijvoorbeeld de benamingen van verschillende producten en diensten. Al dit soort zaken vormen samen jouw merk. Het enkel registreren van je handelsnaam bij de KVK is niet genoeg om je merk te beschermen. Om te voorkomen dat iemand jouw merknaam of beeldmerk kopieert, is het daarom slim om je merk te laten registreren. Vanaf dat moment mag niemand binnen de Benelux zonder jouw toestemming de merknaam of het beeldmerk gebruiken. Hoe je je merk registreert vind je in deze handleiding.Bij Firm24 regel je snel , gemakkelijk en voordelig een merkregistratie. Anderen zochten ook naar:De 5 belangrijkste zaken uit je BV-statutenStappenplan voor het oprichten van een BVTwijfel je over een BV? Zo omzeil je het DGA salaris van €48.000
image

Zo onderhandel je met een investeerder

Stel je hebt een goedlopende start-up en je bent klaar voor de volgende fase. Grote kans dat je harder kunt groeien met extra kapitaal. Lenen bij een bank is door je beperkte trackrecord en winstgevendheid nog lastig. En geld ophalen bij een investeerder is dan een optie. Maar heb je er eenmaal een gevonden? Dan zul je stevig moeten onderhandelen. Hieronder leggen we je uit hoe je omgaat met de valkuilen.1. Zo voorkom je dat je (te) snel wordt ingepalmdStel je hebt als ondernemer een mooi businessplan en er zijn meerdere “Angels” geïnteresseerd. Neem dan voldoende tijd om je goed in de voorstellen, persoonlijke achtergronden en motivaties van een investeerder te verdiepen. Wordt een investeerder zenuwachtig en zijn ze geneigd water bij de wijn te doen? Laat je dan niet te snel verleiden. Over het algemeen zullen er dan ook andere investeerders geïnteresseerd zijn. En doorgaans is een heel snel traject niet het gunstigst voor jouw waardering. Schroom in zo’n geval niet om zelf de druk op te voeren en een tweede investeerder erbij te betrekken of zelf de zaak wat te rekken. Dat geeft een gezonde competitie en jij vergroot je kans om er meer uit te halen. Wordt het niets? Ga dan gewoon door en kom vooral niet op je schreden terug. Want dát is pas echt funest voor je onderhandelingspositie.2. Zo voorkom je dat een investeerders zijn macht uitbuitEen investeerder staat eigenlijk in elke onderhandeling met een ondernemer sterk. Zij zien honderden ondernemers met hun plannen voorbijkomen en kunnen kiezen waarin zij hun geld in steken. Jij hebt als ondernemer waarschijnlijk minder keuze. Investeerders gedragen zich ook vaak naar hun positie. Voor hen geldt: ”geen handvol, maar een land vol start-ups die geld nodig hebben”. Wees jezelf daarvan bewust en voel je vooral niet geïntimideerd. Houd in zo’n geval het hoofd koel en betrek desnoods een specialist op het gebied van (bedrijfs)waardering en juridische aspecten op dit gebied. Dergelijke professionals hebben vaker met dit bijltje gehakt en kunnen je met de juiste overeenkomsten helpen de zaak goed voor te bereiden. Zo voorkom je dat je je – eenmaal bij de notaris aan tafel – niet op het laatste moment helemaal klem laat zetten.3. Zo voorkom je dat een investeerder gaat tijdrekkenCirca 45% van de ondernemers die hulp vragen aan een informele investeerder, “informal” in jargon, geeft aan dat de keuze om geld aan te trekken via een investeerder noodgedwongen is. Sta jij ook met je rug tegen de muur? Dan is het goed om na te denken hoe je dit zo goed mogelijk camoufleert. Komt een investeerder er achter? Dan zal hij tijd gaan rekken wat zijn onderhandelingspositie alleen nog maar verder versterkt. Zij hoeven niet te investeren en zitten op het geld. Als je merkt dat de informal tijd aan het rekken is, maak dan duidelijk dat je dat niet accepteert en voer ook hier de druk op. Dat kan door met andere investeerders te praten. Of gewoon je enige investeerder een ultimatum stellen. Je gaat er nú samen uitkomen. Of je houdt het zelf voor gezien.4. Zo stel je vast of een investeerder snel wil cashenInvesteerders zullen hun investering te allen tijde willen veiligstellen. Ze hebben dan nog wel eens de neiging om hun geld sneller uit het bedrijf te trekken dan jij gedacht had. Dit kun je voorkomen als je er vooraf goede afspraken over maakt. Je kunt dat soort dingen bijvoorbeeld vastleggen in de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst van je BV. Daar kun je ook vastleggen dat een investeerder niet in één keer kan uitstappen. Dat kan je als ondernemer namelijk flink klem zetten. Je hebt immers vaak niet het geld om hem in één keer uit te kopen. Grote kans dat de investering die is gedaan nog ‘in je bedrijf zit’. Wil jouw investeerder ineens vertrekken? Dan is de kans groot dat je op zoek moet naar een nieuwe investeerder of participatiemaatschappij. En misschien moet het hele bedrijf wel worden verkocht. Dat scenario is dermate ingrijpend dat je daar op voorhand afspraken moet maken. Als een investeerder daar geen harde afspraken over wil maken kun je vraagtekens zetten bij zijn lange termijn commitment.5. Zo kom je erachter of een investeerder jou wil vervangenEen informal investeert zijn geld in een onderneming omdat hij kansen ziet en vertrouwen heeft in jou als ondernemer. Maar jij kunt dat vertrouwen ook beschamen. Het kan zijn dat de prestaties van de onderneming sterk achterblijven bij de verwachte resultaten. Een investeerder zal daarom in de aandeelhoudersovereenkomst willen vastleggen dat hij een andere bestuurder kan aanstellen, mocht hij dat nodig achten. Geen probleem zolang het goed gaat, maar als het niet goed gaat, heeft dit dus grote gevolgen voor jou. Je kunt namelijk op deze manier de controle over je onderneming kwijtraken. Alle reden om ervoor te zorgen dat zo’n clausule niet in de overeenkomst wordt opgenomen. Wees hier dus scherp op en voorkom dat jouw Angel je zakenavontuur tot een hel maakt…Deal beklonken? Dan heb je deze 10 overeenkomsten gegarandeerd nodigIs de deal eenmaal beklonken? Dan is een veelgemaakte fout bij jonge en onervaren ondernemers om weer het dagelijkse werk in te duiken terwijl juist op dat moment misschien wel de belangrijke fase aanbreekt. Namelijk het op papier zetten van een deal die vaak alleen mondeling is besproken. Juist dan komt het erop aan om scherp te zijn op details. Dat kan door vooraf de verschillende overeenkomsten die nodig zijn om een uiteindelijke deal vast te leggen, te bekijken. Hieronder zetten we ze voor je op een rij.AandeelhoudersovereenkomstOptieovereenkomstConverteerbare leningsovereenkomstOvereenkomst van geldleningIntentieovereenkomst bedrijfsovernameToestemmingsvereiste (artikel 1:88 verklaring)Privacy verklaringGeheimhoudingsovereenkomstDoorgaans lopen de kosten voor het opstellen, doornemen en aanscherpen van deze overeenkomsten op tot duizenden euro’s. Om dit soort overeenkomsten en expertise voor (doorgroeiende) start-ups toegankelijk en bereikbaar te maken, maakt FIRM24 deze overeenkomsten digitaal beschikbaar, onder andere in het zogenaamde investeerders-pakket. Heb je hulp nodig van een professionele (senior) jurist ondernemingsrecht? Dan is deze via een muisklik beschikbaar. Zo bespaar je niet alleen veel tijd, maar ook vele duizenden euro’s. Daarnaast heb je de zekerheid dat je de overeenkomst met de door jou binnengehaalde zakenpartner of investeerder op zo’n manier vastlegt dat je er later niet van wakker hoeft te liggen. Start even een chat met één van onze adviseurs op, zij helpen je graag verder.Nog geen deal in zicht? Lees dan dit….Ook als je nog niet direct een deal hebt maar aan het voor verkennen of onderhandelen bent, bedenk dan dat in alle overeenkomsten zaken staan die vroeg of laat aan bod kunnen komen in gesprekken met investeerders. Het doornemen van de inhoud van deze overeenkomsten kan je onderhandelingspositie aanzienlijk versterken.

Een zakelijke rekening openen: vergelijken, vergelijken en nog eens vergelijken

Yes, je hebt geproost op je nieuwe BV, de champagneglazen staan weer in de kast en je denkt even klaar te zijn. Maar ondernemen zou ondernemen niet zijn als de nieuwe uitdaging niet alweer om de hoek staat: het afsluiten van een zakelijke rekening. Wij kunnen ons voorstellen dat je door de banken het bos niet meer ziet. Hoog tijd om eens te kijken naar de verschillende mogelijkheden, zodat jij over een tijdje die champagneglazen weer uit de kast kunt halen en kan proosten op een nieuwe mijlpaal: jouw eigen zakelijke rekening!Alleen maar voordelen!Een zakelijke rekening barst van de voordelen en de mogelijkheden. Dat een zakelijke rekening verplicht is voor een BV, is dus ook zeker geen ramp. Met een zakelijke rekening hou je namelijk privé en zakelijk gescheiden. Zo kun je al je zakelijke inkomsten en uitgaven in één oogopslag zien, zonder dat je eerst al je privé-transacties hieruit hoeft te filteren. Hiermee bespaar je niet alleen tijd, maar zorg je ook voor een overzichtelijke financiële administratie; een absolute must als ondernemer. Hier komt bij dat het gebruiken van een zakelijke rekening een boost geeft aan je professionaliteit. Voor je zakelijke rekening wordt namelijk de naam van jouw bedrijf gebruikt. Deze naam komt dus regelmatig tevoorschijn wanneer klanten een bedrag overboeken en de naam komt terug op facturen en offertes die je stuurt. Klanten zien op deze manier direct dat het geld bij het bedrijf terecht komt en niet op jouw privé-rekening.Vergelijken Leuk, al die voordelen… maar je hebt als ondernemer natuurlijk lang niet al die vele opties nodig. En de mogelijkheden verschillen ook nog eens per bank. Het is dus van groot belang om goed op onderzoek uit te gaan welke bank voor jou het meest geschikt is. Wij helpen je graag al een beetje op weg en zetten zeven banken voor je op een rij. 7 banken: verschillende mogelijkhedenINGMogelijkheden en belemmeringen: zowel voor ondernemingen die korter dan 1 jaar bestaan, als voor ondernemingen die al langer bestaan is een zakelijke rekening bij ING een mogelijkheid. Het is bij ING alleen helaas niet mogelijk om als BV je zakelijke rekening online af te sluiten, je zult dus een afspraak moeten maken en langs een kantoor moeten gaan om dit te regelen. Een zakelijke rekening is makkelijk uit te breiden met extra’s zoals een boekhoudkoppeling. Kosten: voor een zakelijke rekening bij ING betaal je maandelijks een bedrag van € 9,90. Voor dit bedrag krijg je een rekening, een betaalpas, kun je internet bankieren en krijg je toegang tot de Mobiel Bankieren App. Rabobank Mogelijkheden en belemmeringen: het openen van een zakelijke rekening bij Rabobank regel je makkelijk online, mits het de eerste zakelijke rekening is die je als onderneming opent bij Rabobank en mits je een BV bent met één eigenaar. Bij een zakelijke rekening van Rabobank krijg je een betaalpas, een raboscanner, toegang tot de Rabo App. Bovendien ontvang je digitale alerts en digitale afschriften.Kosten: de maandelijkse kosten voor een zakelijke rekening bij Rabobank zijn € 9,95. ABN AMRO Mogelijkheden en belemmeringen: bij ABN AMRO kun je kiezen uit verschillende pakketten met hierin verschillende mogelijkheden. Bij het zogenaamde slim pakket krijg je een rekening, een betaalpas en kun je internet bankieren. Met een ambitieus pakket krijg je 2 betaalpassen en kun je een koppeling maken met je boekhouding. Met het meest uitgebreide pakket, het grenzeloos pakket, krijg je hier 3 zakelijke rekeningen, 3 betaalpassen, 10 gratis tikkies per maand en een spaarrekening bij.Kosten: de maandelijkse kosten die je betaalt voor een zakelijke rekening zijn afhankelijk van het pakket. De kosten zijn € 9,90 voor een slim pakket, € 13,75 voor een ambitieus pakket en € 24,75 voor een grenzeloos pakket. KnabbMogelijkheden en belemmeringen: een zakelijke rekening bij Knabb is eenvoudig online te openen en heeft veel mogelijkheden. Zo krijg je vijf zakelijke rekeningen met vijf betaalpassen, mag je een onbeperkt aantal spaarrekeningen openen en kan je gebruik maken van de Slimme mobiel bankieren app. Bovendien is het tegen tarief uit te breiden met een boekhoudkoppeling, een verzekering en een zakelijke creditcard. Helaas is er een groot nadeel aan een zakelijke rekening bij Knabb: het is voor een BV alleen mogelijk om een zakelijke rekening te openen wanneer het slechts één bestuurder heeft en het geen holdingstructuur is. Kosten: voor een eenmanszaak zijn de vaste maandelijkse kosten € 7 en voor een BV € 9. SNSMogelijkheden en belemmeringen: ben jij een midden- of kleinbedrijf en heb jij niet meer dan tien werknemers? Dan is een zakelijke rekening bij SNS misschien iets voor jou. Met deze zakelijke rekening kun je aan meerdere rechtsgeldige vertegenwoordigers toegang verlenen, maximaal drie. Verder kun je een boekhoudpakket koppelen, een spaarrekening openen en een creditcard aanvragen. Een zakelijke rekening bij SNS is uit te breiden met extra’s zoals een pinautomaat of iDEAL. Kosten: de maandelijkse kosten voor een zakelijke rekening bij SNS bedragen € 9,50 per maand. Triodos Mogelijkheden en belemmeringen: triodos staat bekend als een van de meest duurzame banken van Nederland. Het is een online bank met veel mogelijkheden. Zo krijg je standaard onbeperkt toegang tot al je transacties en afschriften en kun je een koppeling maken met je boekhoudsoftware. Een zakelijke rekening bij Triodos is makkelijk uit te breiden met extra’s zoals het online betalen via iDEAL, acceptgiro en een betaalautomaat. Kosten: de maandelijkse kosten voor een zakelijke rekening bij Triodos starten vanaf € 12,50.  Een zakelijke rekening afsluiten bij Triodos duurt langer dan bij andere banken. Je moet rekening houden met een doorlooptijd van gemiddeld drie maanden. Dit komt omdat Triodos zorgvuldig toetst met wat voor bedrijf ze te maken hebben. BunqMogelijkheden en belemmeringen: Bunq Business is een online bank. Er zijn meerdere pakketten die je als ondernemer kan afsluiten bij Bunq tegen verschillende tarieven. Zo heb je Bunq Easy waarmee je een bankpas, toegang tot een app en de mogelijkheid tot internetbankieren krijgt. Ook heeft Bunq het easy money pakket met iets meer mogelijkheden. Bij dit pakket kan je een makkelijke koppeling maken met je boekhoudsoftware en is het mogelijk meerdere subrekeningen te openen en te sparen. Kosten: de kosten voor een zakelijke rekening bij Bunq verschillen per pakket. Zo kun je vanaf € 4,99 een easy bank pakket afsluiten en voor € 10,99 het easy money pakket. Goed om te weten! Ondanks er dus een hoop banken zijn waar je uit kan kiezen, zijn er een aantal tips die jou helpen bij het openen van een zakelijke rekening. Ten eerste is het slim om ruim op tijd te beginnen. Een zakelijke rekening openen duurt gemiddeld tussen de drie en de vijf weken en als ondernemer wil je zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van een zakelijke rekening. Ook wanneer jij nog geen KVK-inschrijving of een UBO-verklaring hebt, kan je alvast contact opnemen met de bank om te vragen wat jij nodig hebt. Op deze manier kun je alvast wat voorbereidend werk doen. Daarnaast is het een tip om de zakelijke rekening af te sluiten bij de bank waar jij je persoonlijke rekening hebt. Zo kun jij straks sneller gebruik maken van je zakelijke rekening. Vergeet als laatste niet, dat er vaak bijkomende kosten komen kijken bij het openen van een zakelijke rekening. Naast het standaard bedrag per maand, betaal je ook voor transacties en voor bijkomende extra’s. Verdiep je dus altijd goed in de verschillende tarieven voor je een keuze maakt. Tot slotWil jij na het lezen van dit artikel graag een zakelijke rekening openen, maar heb je nog vragen of twijfel je wat voor jou het beste is om te doen? Plan hier je gratis check-gesprek in met één van onze adviseurs. 

Kies jij ervoor om het pensioen van je werknemers te regelen?

Twijfel je of je een pensioenregeling wilt regelen voor je werknemers? Of misschien heb je er juist nog niet goed over nagedacht. Lees verder om te weten wat de voor- en nadelen van de pensioenregeling zijn voor jou als ondernemer. We geven je meteen wat handige tips bij het maken van de beslissing.Vijf redenen om wél te kiezen voor de pensioenregelingPensioenregeling is een sterke arbeidsvoorwaardeUit onderzoek is gebleken dat werknemers het belangrijk vinden om pensioen op te bouwen bij een bedrijf. Het is een arbeidsvoorwaarde die meespeelt bij het beslissen of ze voor het ene of het andere bedrijf kiezen. Door het regelen van de pensioenregeling vergroot je dus je kansen op nieuwe werknemers.Meer werknemers met ervaringHet tweede argument voor een pensioenregeling hangt samen met de eerste. Werknemers vinden het dus belangrijk om pensioen op te bouwen. Dat geldt vooral voor werknemers vanaf de 30. Vanaf de 30 begint men zich meer te bekommeren over zijn of haar pensioen. Door een pensioenregeling zorg je er dus voor dat je ook oudere werknemers aantrekt. Werknemers die wat ouder zijn, lopen vaak al wat langer mee in de business. Hun ervaring kan een goede toevoeging zijn voor je bedrijf.Werknemers blijven langer hangenNaast dat je meer werknemers aantrekt, blijven werknemers ook langer bij jouw bedrijf werken als je hun pensioen regelt. Zo bespaar je tijd en geld door al het gedoe omtrent sollicitatieprocedures en het inwerken. Het is bovendien ook sfeerbevorderend als werknemers langer blijven werken.Fiscale voordelen van de pensioenregelingHelaas niet voor jou, maar wel voor de werknemers. De pensioenregeling geeft werknemers dus meerdere belastingvoordelen:Allereerst wordt de maandelijkse pensioenpremie van het brutoloon afgetrokken.Ten tweede is de pensioenpremie vrij van inkomstenbelasting.Als laatste betalen werknemers geen vermogensbelasting over het opgebouwde pensioengeld, omdat de Belastingdienst het pensioen als vermogen in box 1 ziet. Je betaalt normaal gesproken vermogensbelasting over je vermogen in box 3.  Vier redenen om niet te kiezen voor een pensioenregelingMisschien ben je inmiddels al warm gemaakt voor pensioenregeling. Maar naast de voordelen, kleven er voor jou als ondernemer ook een aantal nadelen aan de pensioenregeling. Werkgevers betalen pensioenbijdrageNaast de werknemers, betalen werkgevers ook mee aan het pensioen van de werknemers. Als werkgever betaal je namelijk een pensioenbijdrage. De werkgeversbijdrage is gesproken hoger dan de werknemersbijdrage (meestal twee derde en een derde), maar de exacte hoogte verschilt per pensioenfonds. Het wordt in ieder geval gebaseerd op de pensioengrondslag (tussen de 1% en 14%) en het bruto jaarsalaris van de werknemer. Een pensioenregeling kost dus veel geld. Contractsduur van pensioenuitvoerdersOm het pensioen te regelen, maak je gebruik van de diensten van een pensioenuitvoerder. Deze pensioenuitvoerders hanteren een contractsduur van een jaar. Je zit dus voor minstens een jaar vast aan de pensioenuitvoerders, ook als een werknemer in de tussentijd stopt. Pensioenregeling kost tijd en moeiteEen pensioen is niet zomaar geregeld. Je gaat eerst onderzoeken welke pensioenregeling goed bij jouw bedrijf past. Vervolgens ga je de regeling afsluiten en afspraken maken met de pensioenuitvoerder. En nadat je het hebt geregeld, moet je wel af en toe kijken en bespreken of er iets aangepast moet worden. Kortom, de pensioenregeling kost je wel wat tijd.Ken de pensioenwetgevingAls je voor een pensioenregeling kiest, zorg er dan voor dat je de pensioenwetgeving kent. En je moet het niet alleen kennen, maar ook op de hoogte blijven. Ook dit kost je enige energie. Keuzes, keuzes!Ben je er na deze voor- en nadelen nog niet uit of je nou wel of niet een pensioenregeling wilt aanbieden? Dat hebben meer ondernemers. Daarom hier nog wat tips die je kunnen helpen bij de knoop doorhakken.Tip 1: vraag waar je werknemers behoefte aan hebbenJij bepaalt natuurlijk of je wel of niet een pensioenregeling aanbiedt, maar je werknemers moeten ook tevreden zijn. Vraag, bijvoorbeeld met een enquête, waar zij behoefte aan hebben. Hoeveel werknemers willen eigenlijk hun pensioen geregeld zien door de werkgever, en welk soort pensioen zouden zij dan willen? Door te vragen wat de wensen van de werknemers zijn kun jij ook een beter kostenplaatje maken. Tip 2: pas de pensioenpremie aan op jouw financiële situatieMisschien heb je je bedrijf pas net gestart, heb je je geld in investeringen zitten en dus eigenlijk geen groot budget om te besteden aan pensioenbijdragen. Dat geeft niet! Pas je pensioenpremie aan, naar een prijs of een percentage die wel werkt voor jou. Je kunt het bedrag in de loop van de jaren ophogen. Tip 3: schakel een adviseur om de pensioen opties te bekijkenWat zijn alle opties in jouw specifieke situatie? Een adviseur kan je helpen dit uit te zoeken en te berekenen wat voor jou de voordeligste optie is. Helemaal toevallig is het niet, maar Firm24 heeft meerdere adviseurs die jou hierbij graag helpen. Tip 4: help je werknemers bij het maken van hun pensioenbeslissingenAls je er liever voor om geen pensioenregeling aan je werknemers aan te bieden, help ze dan wel met beslissingen over hun pensioen. Zo hebben zij meer inzicht in de opties. Ook hiervoor kun je een van onze adviseurs inschakelen.

Friendly reminder: stort je aandelen vol en beslis over het verlengde boekjaar!

Heb je je onderneming midden in een boekjaar opgericht? Denk dan na over een verlengd boekjaar. We geven je meer info over het verlengde boekjaar. En dat niet alleen: wist je dat veel ondernemers vergeten hun aandelen vol te storten? Dat wil je natuurlijk niet, want het kan leiden tot nadelige gevolgen. Daarom sturen we je deze reminder. Vergeet je to do’s niet!Uhh… Wat is een verlengd boekjaar eigenlijk? Als ondernemer zul je vanzelf in verlengde boekjaren gaan denken. Nou ja, het is eigenlijk dezelfde telling als een normaal jaar, alleen dan met een woord ervoor. Boekjaren lopen dus ook van 1 januari tot 31 december. Aan het eind van het boekjaar betaal je winstbelasting aan de Belastingdienst.Wil ik mijn boekjaar verlengen? Normaal gesproken betaal je dus elke keer aan het einde van het boekjaar winstbelasting. Hiervoor moet je een jaarrekening opstellen, wat veel werk is en ook geld kost. Je moet bijvoorbeeld een accountant inschakelen om de jaarrekening op te stellen. Stel dat je je bedrijf hebt opgericht in december 2021. Je moet dan een maand later een jaarrekening laten opstellen, terwijl je nog amper cijfers hebt. Om je deze tijd te besparen, is het verlengde boekjaar in het leven geroepen. Zo schuif je je boekjaar op tot januari 2022 en hoef je maar één jaarrekening op te stellen. Elk voordeel heeft z’n nadeelOf eigenlijk andersom. Maar welke nadelen heeft een verlengd boekjaar? Meerdere BV’s in de holding: als je meerdere BV’s hebt, is het handig als de boekjaren van de BV’s gelijk lopen. Het verlengde boekjaar is dan niet handig als het boekjaar van de BV niet meer gelijk loopt met de andere BV(‘s). Hogere schijf winstbelasting bij meer dan € 395.000 in een jaar: door het verlengen van je boekjaar, heb je ook een grotere periode waarover de winstbelasting wordt berekend. Voor de winstbelasting geldt tot € 375.000 een belastingtarief van 15%, en vanaf € 375.000 een belastingtarief van 25,7%. Als je in het verlengde boekjaar boven dit bedrag zit, is dat belastingtechnisch niet zo voordelig. Belangrijk om erbij te vermelden: deze situatie komt bijna nooit voor, omdat het gaat om een startende onderneming. Het volstorten van je aandelen: liever vandaag dan morgenAls je je bedrijf hebt opgericht en een zakelijke rekening hebt geopend, moet je nog je aandelen op de zakelijke rekening storten. Bij de oprichting van je BV kies je namelijk hoeveel elk aandeel kost en hoeveel aandelen er in je BV zijn. Dit heet ook wel de nominale waarde van je aandelen en staat vastgelegd in de statuten van je BV. Door aandelen vol te storten investeer in je in de onderneming. Je moet de aandelen dus volstorten, maar je kunt dit ook uitstellen. Heel begrijpelijk als het niet on top of mind zit, maar helaas hangen hier wel nadelige gevolgen aan. Stort daarom zo snel mogelijk je aandelen vol!Dit wil je niet (missen)! Geen deelnemingsvrijstellingAls je een moeder- en dochteronderneming hebt waarbij de moeder minimaal 5% van de volgestorte aandelen van de dochter bezit, kun je gebruik maken van deelnemingsvrijstelling. Dan hoeft alleen de dochteronderneming vennootschapsbelasting te betalen over de behaalde winst. Als je je aandelen niet hebt volgestort, kun je hier geen gebruik van maken.Geen mogelijkheid fiscale eenheidAls de moederonderneming 95% van de dochteronderneming(en) bezit, worden de winsten en verliezen van de dochter(s) toegerekend aan de moeder. Verliezen worden zo dus horizontaal verrekend en de moederonderneming doet als enige belastingaangifte. De voordelen? Minder vennootschapsbelasting en minder administratie. Ook hier kun je geen gebruik van maken als je je aandelen niet hebt volgestort. Bestuurdersaansprakelijkheid BV opgericht vóór 2012Als je BV is opgericht vóór 2012, je BV failliet gaat en er niet is voldaan aan de stortingsplicht, loop je de kans dat de bestuurders van de BV de verplichte stortingen die nog niet zijn gedaan moeten betalen aan de curator. Hoe moet je je aandelen volstorten? Aandelen volstorten kan heel makkelijk en snel! Open een zakelijke bankrekening bij een door jou gekozen bank, stort het nominale aandelenkapitaal op de rekening. Dit bedrag staat in de slotverklaring van je oprichtingsakte. En als je het nog niet hebt gedaan, schrijf je je BV in bij de KvK. Vragen of hulp nodig? Het is dus belangrijk om op tijd een verlengd boekjaar aan te vragen en je aandelen vol te storten. Wil je hulp bij het beslissen of een verlengd boekjaar gunstig is voor jou? Of kunnen we je helpen bij het volstorten van je aandelen? Neem contact op met een van onze adviseurs of chat rechtsonder met een van onze juristen! 

Ben jij een starter? Deze wetswijzigingen zijn voor jou van belang!

Stijgende gasprijzen, inflatie en een landelijk personeelstekort: het zijn niet de berichten waar je als ondernemer heel blij van wordt. Daarom is het hoog tijd voor goed nieuws, want vanaf 1 juli zullen er naar verwachting een aantal wetten veranderen die voor jou als ondernemer van groot belang zijn. Ben jij nieuwsgierig geworden? Wij geven je hieronder een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen!  Minder btw op energieDe energieprijzen zijn hoger dan ooit. En dat is vervelend, want als ondernemer gebruik je vaak veel energie. Boven op deze stijgende energieprijzen komt ook nog eens een btw van 21% die jij moet betalen op energie. Gelukkig gaat dat naar alle waarschijnlijkheid straks veranderen! Vanaf 1 juli betaal jij geen 21% meer, maar 9% btw op energie als aardgas, elektriciteit en stadsverwarming. Deze btw-verlaging, die wordt ingesteld als gevolg van de stijgende gasprijzen, zal alleen niet voor altijd zijn. Naar verwachting mogen we een half jaar profiteren van deze wetswijziging en zal het na 31 december weer teruggaan naar 21%.Binnen 30 dagen je geld!Misschien ken je het wel: je hebt als midden- of kleinbedrijf (mkb) een grootbedrijf als klant en wacht al ruim anderhalve maand op de betaling. Hoewel wachten soms sowieso al lang kan duren, duurt wachten op een belangrijke betaling voor je gevoel vaak nog net even wat langer. Zeker als startende ondernemer kan dit heel vervelend zijn en heb je soms niet de financiële ruimte om die twee maanden te wachten. Toch mogen grote bedrijven 60 dagen doen over een betaling aan een mkb. Maar per 1 juli verandert dit wettelijk betalingstermijn van 60 dagen naar 30 dagen. Voor grote bedrijven betekent dit dus dat ze twee keer zo snel moeten betalen en voor jou betekent dit dat je straks eerder je geld hebt! Hou je bezoekadres geheimDie dreigbrieven door de brievenbus en de tomaten op je raam, het blijft vervelend! Zonder grappen hopen we natuurlijk dat je nooit te maken krijgt met dreigingen. Mocht dit nou wel zo zijn, dan is het straks mogelijk om als ondernemer je bezoekadres geheim te houden. Dit heeft alles te maken met het Handelsregister. Als onderneming sta je namelijk geregistreerd in dit Handelsregister met verschillende gegevens waaronder ook contactgegevens als de naam van je bedrijf, het telefoonnummer en dus ook het bezoekadres.Het bezoekadres is het adres waar jouw bedrijf gevestigd is. Heb jij jouw bedrijf gevestigd aan huis, dan is het bezoekadres dus hetzelfde als jouw woonadres. Wanneer er sprake is van een concrete dreiging kan dit adres straks afgeschermd worden in het Handelsregister. Het komt ook wel eens voor dat jij een groter risico loopt op dreiging door het beroep dat je uitoefent. In zo’n geval spreken we van een waarschijnlijke dreiging. Ook dan is het voortaan mogelijk om je bezoekadres af te schermen ter preventie. Let wel op, want voor BV’s en NV’s is het bij waarschijnlijke dreiging niet mogelijk om hun bezoekadres geheim te houden. Tijd om te juichen?Helaas mogen we nog niet al te vroeg juichen, want de weg van wetsvoorstel naar wetswijziging gaat beslist niet over rozen. Na een lange weg door vele handen van ambtenaren, ministers en de Raad van State, komt het voorstel uiteindelijk in de Tweede Kamer terecht. Wanneer het hier wordt aangenomen, is het aan de Eerste Kamer om te stemmen. Stemmen zij voor? Dan is het helaas nog niet definitief, want een wetsvoorstel is pas definitief wanneer het wordt gepubliceerd in het Staatsblad na een handtekening van de Koning en de verantwoordelijke minister. Daarom kan het wel eens gebeuren dat aangekondigde wetswijzigingen toch niet doorgaan of worden uitgesteld. Aangezien bovenstaande wetswijzigingen nog niet allemaal gepubliceerd zijn in het Staatsblad mogen we daarom nog niet te vroeg juichen, maar de kans is groot dat we straks geen 21%, maar 9% btw betalen, we eerder ons geld krijgen van grootbedrijven en we ons bezoekadres geheim kunnen houden bij dreiging. Tot slotBen jij net zo enthousiast geworden als wij van deze wetswijzigingen? Ook vanaf augustus staan er weer een aantal op de planning! Uiteraard houden we je daar via onze website graag van op de hoogte, maar heb jij eerst nog vragen over deze aankomende wetswijzigingen? Plan dan een gratis gesprek in met een van onze experts en wij helpen je graag verder!

Hoe ga je als werkgever om met hybride werken na de corona periode?

Het ouderwetse werkleven: minimaal van 9 tot 5 op kantoor, 5 dagen in de week. Februari 2020: de eerste corona besmette kwam ons land in, wat betekende dat ook Nederland aan Corona moest geloven. Het gevolg voor het werkleven was immens. Er is nog nooit zoveel gezoomed, als we überhaupt daarvoor al wisten wat Zoom was. Technologie maakte het mogelijk om online thuis te werken. Wat begon als een plicht, is uitgelopen als een recht. We kunnen thuis werken én we willen ook regelmatig thuiswerken. Er wordt van de werkgevers verwacht om hierop in te spelen. Maar hoe doe je dat?Thuiswerken geeft meer vrijheid!Tijdens de corona periode merkten werknemers dat ze thuiswerken ook heel fijn vonden. Misschien niet dagelijks, maar zeker wel vaker dan dat ze daarvoor deden. Het geeft een zekere vrijheid: een vrijheid om je dag in te delen naar hoe je het zelf wilt in plaats van zoals hoe het ‘hoort’. Misschien in de middag alvast even te sporten in plaats van ‘s avonds laat. En waar voorheen werd gedacht dat je op werk je veel beter kon concentreren, bleek juist dat werknemers thuis bleven wanneer ze zich echt even moesten concentreren. En die file? Daar hoef je niet meer elke dag in te staan. Sterker nog, zelfs vanuit het buitenland kun je je baan goed vervullen. Werknemers ervaren dus zeker voordelen van thuiswerken.Thuiswerken is geld besparen!Niet alleen voor werknemers, maar ook voor werkgevers heeft thuiswerken voordelen. Als werkgever ben je namelijk minder geld kwijt aan vliegtickets voor zakenreisjes. Waar werknemers regelmatig voor overleg naar het buitenland gingen, kan dit nu ook via Zoom. Dit is efficiënter en goedkoper. Ook kun je bezuinigen op werkplekken. Nu minder werknemers tegelijk naar kantoor komen, is de bezetting per dag lager. Je kunt misschien wel een kleiner kantoor kopen of huren. Of je kunt een deel aan een ander bedrijf verhuren. Daarnaast hoef je een lagere reiskostenvergoeding te betalen en is er in het algemeen minder geld nodig voor faciliteiten zoals lunch en koffie. Ook de energiekosten gaan omlaag, wat extra fijn is nu de gasprijzen de pan uit rijzen. Maar thuiswerken is eenzaam..Maar er moet een balans komen; elke dag thuis werken is ook niet wenselijk voor de gezondheid van werknemers. Je kunt je sneller geïsoleerd voelen als je de hele dag in je eentje naar je scherm staart. Op kantoor is waar het sociale contact met collega’s plaatsvindt. Dit is goed voor de teambuilding en voor de gehele teamspirit. Je kunt je vragen makkelijker stellen aan elkaar en even snel overleggen wanneer nodig. Het kan ook moeilijk zijn om bijvoorbeeld de kinderen thuis te hebben op woensdagmiddag, terwijl je aan het werk bent. Het scheiden van werk en thuis is dus moeilijker wanneer je thuis werkt. Waken voor versnippering en onduidelijkheid!Naar kantoor gaan is niet alleen hoe het hoorde, maar heeft ook belangrijke functies. Door naar kantoor te gaan staan werknemers en werkgevers, werknemers onderling en eigenlijk de gehele organisatie, meer in contact met elkaar. Dat wordt natuurlijk anders als niet iedereen tegelijkertijd op kantoor is. Ook is het moeilijker voor werkgevers om te controleren wie wanneer aan het werk is. Voorheen zat iedereen netjes op kantoor en kon er een goede sociale controle op elkaar worden uitgeoefend. Door vaker thuis te werken weet je niet hoe lang werknemers aan het werk zijn. En wat doe je met de vergoeding van de reiskosten als niet iedereen elke dag op kantoor werkt? Pas je die dan per werknemer aan of neem je het gemiddelde van alle werknemers? Als werkgever betaal je vaak de koffie, lunch, WiFi. En niet elke werknemer wil (net zoveel als anderen) thuis werken, hoe zorg je ervoor dat je niet iedereen over één kam scheert maar wel duidelijke regels hebt?Tips voor de inrichting van hybride werkenHet hybride werken leidt dus tot veel verschillende mogelijkheden, maar daarbij ook tot veel vragen. Hoe ga je hier als werkgever goed mee om?  Het kantoor zal worden gezien als de plek waar het sociale contact plaatsvindt. Het is de plek om aan relaties te werken en om samen te werken. Thuis wordt de plek voor concentratie en productiviteit. Stel duidelijke afspraken op, zodat alle werknemers weten wat er van hen verwacht wordt. Het thuiswerken maakt de regels namelijk minder vanzelfsprekend, maar daarom moet er op een andere manier structuur worden aangebracht. Omdat niet iedereen meer tegelijk op kantoor is, moet er vaker een incheck-moment komen om te zien hoe iedereen zich voelt, hoe het werk gaat. Even kijken of iedereen nog op een lijn zit. Op zo’n moment kan er ook ruimte zijn voor reflectie. En er kan dan een momentje worden genomen voor complimenten en tips. Organiseer nog genoeg leuke bedrijfsactiviteiten, om een goede bedrijfssfeer te behouden. Kijk ook wat voor jouw onderneming werkt. Er is nog geen handleiding op dit gebied, we moeten het uitproberen en door trial and error zal blijken welke aanpak het beste bij jouw bedrijf past.

BV ontbonden? Heropenen kan gewoon! FIRM24

Nadat je het vermogen in de BV hebt laten verrekenen, heb je je BV opgeheven. Stel dat er na het opheffen van je BV nog een schuldeiser naar voren komt die zegt geld van je BV te krijgen. Of je komt erachter dat je BV nog geld had moeten krijgen door bijvoorbeeld winst op aandelen. Geen zorgen, je kunt de vereffening van je BV nog heropenen!Hoe kun je de vereffening van je BV heropenen?De rechtbank kan de vereffening van de BV heropenen op verzoek van een belanghebbende. Een belanghebbende kan een klant (schuldeiser) zijn die nog geld hoort te krijgen of juist jouw BV die de winst van de aandelen behoort te ontvangen. Zo nodig benoemt de rechtbank dan een vereffenaar. Dat is normaal gesproken een gespecialiseerde erfrecht advocaat of notaris. Deze gaat de vereffening opnieuw regelen.De vordering is verjaard, wat nu?Wat als de vordering is verjaard in de tijd dat de BV al was ontbonden? Een vordering die is verjaard houdt in dat het niet meer afdwingbaar is. We leggen dit uit aan de hand van een voorbeeld:VoorbeeldJe hebt als ondernemer een schuld bij een voormalig klant (ook wel: schuldeiser). Deze schuldeiser had 12 maanden om het geld te vorderen van jouw BV en op het moment dat hij zich meldt zijn er al 14 maanden overheen gegaan. De BV is inmiddels al 4 maanden opgeheven. Kan de schuldeiser alsnog zijn geld krijgen?Jazeker. De wetgever heeft bedacht dat als een vordering zou zijn verjaard in de tijd dat de BV is opgeheven, de verjaringstermijn met 6 maanden wordt verlengd op het moment dat de BV weer herleeft. Het maakt hierbij niet uit of de BV al jaren niet meer bestond voor het herleven van de vorderingen. Met andere woorden: degene (de schuldeiser) had recht op een geldbedrag van de BV, de BV is in de periode dat de schuldeiser er recht op had opgeheven. De schuldeiser is in zo’n geval een belanghebbende, hij heeft namelijk het belang om zijn geld te krijgen van de BV. De schuldeiser kan dan naar de rechtbank stappen met een verzoek om de vereffening BV te heropenen, zodat hij alsnog zijn geld kan terugkrijgen.De BV is ontbonden maar je wilt faillissement aanvragen, kan dat?Als op het moment van het ontbinden van de BV leek dat er nog voldoende winst in de BV zat maar achteraf blijkt dat dat, bijvoorbeeld door later aangemelde schuldeisers, toch niet zo is. Dan kan na de ontbinding alsnog bij de rechtbank faillissement worden aangevraagd. Voor het aanvragen van faillissement gelden namelijk maar twee eisen: er moeten meerdere schuldeisers zijn en de BV moet mogelijke winsten hebben.Bij faillissement niet eerst heropening van vereffening BVIn het geval dat je BV al is ontbonden en je vervolgens het faillissement wilt aanvragen, hoef je niet eerst een heropening van de vereffening aan de rechtbank te vragen. Als namelijk is voldaan aan de vereisten voor faillissement, kan de rechtbank alsnog faillissement uitspreken.Tot slotHet is een hele mond vol: het heropenen van de vereffening van de BV. Logisch als je nog vraagtekens hebt over wat dit precies inhoudt en wat dit voor jouw BV betekent. Als je hierover nog advies wilt krijgen kun je gerust contact met ons opnemen!

Hup! Met je bedrijf van het gas af - vooral nu

Als gevolg van internationale conflicten stijgen de prijzen van producten als graan en gas. Dit is niet alleen voor consumenten problematisch; ook voor jou en je onderneming heeft dit nadelige gevolgen. ABN AMRO voorspelt zelfs dat het bedrijfsleven dit jaar 22 miljard euro zal moeten betalen voor gas en elektriciteit. Voor veel ondernemers is dit dé kans om over te stappen op duurzame energie. In deze blog lees je daar alles over!Wat is er aan de hand?Op 24 februari begon in Oekraïne een grootschalige aanval van Russische troepen, na een onaangekondigde televisietoespraak van de Russische president Vladimir Poetin. Onder het mom van een ‘speciale militaire operatie’ (met als doel Oekraïne te ‘denazificeren’) beval het staatshoofd zijn legerpersoneel om Oekraïne vanuit verschillende hoeken aan te vallen. De inval werd ogenblikkelijk door onder meer de Verenigde Staten veroordeeld en de Europese Unie kondigde snel na de aanval sancties tegen Rusland aan. Hierdoor kan Rusland haar gas moeilijker slijten bij Europese landen. Daar staat wel tegenover dat EU-landen te maken krijgen met torenhoge gasprijzen door schaarste. RTL Nieuws meldde eerder al dat de hogere gasprijzen richting de winter van dit jaar problemen zullen gaan opleveren.Flink gestegen prijzenOok voor jou als ondernemer heeft dit grote gevolgen. Ondernemingen zijn meestal grootverbruikers van gas en energie en worden daardoor extra hard geraakt door de gestegen prijzen. Het vooruitzicht voor 2022 is beroerd: “De sterke stijging (...) (tot vijf keer hoger dan in 2019) kan het bedrijfsleven alleen al dit jaar tot 22 miljard euro kosten, becijfert ABN,” meldt RTL Nieuws. Daar komen geleden financiële verliezen van de afgelopen jaren (als gevolg van de genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus) nog bij. Veel ondernemers hebben dus al weinig vet op de botten en worden nu geconfronteerd met nog meer onvoorziene kosten.Dit probleem is gelukkig ook een kans om je onderneming te verduurzamen. Hoewel gas een schone fossiele brandstof is die bij gebruik geen CO2-uitstoot tot gevolg heeft, is het niet duurzaam omdat de wereldwijde gasbronnen opraken en uiteindelijk een alternatief moet worden gevonden. Dat, gecombineerd met de hoge gasprijzen, maakt het gebruik van gas niet rendabel. Door nu te verduurzamen vermijd je torenhoge energiekosten én draag je met je bedrijf bij aan een gezondere wereld met een goed milieu.Hoe maak ik mijn onderneming duurzamer?Duurzamer ondernemen is eenvoudiger dan je zou denken. Met enkele simpele stappen wordt je onderneming groener en winstgevender. Neem bijvoorbeeld horecabedrijven (die in de tijden van de coronacrisis hard getroffen zijn): heb je als ondernemer een restaurant of ander horecabedrijf, dan zijn je ovens en keukenapparatuur waarschijnlijk aangesloten op gas. Per bereiding nemen gasverbruik en daarmee de kosten toe. Probeer verse producten op een later tijdstip (bijvoorbeeld de volgende dag) tegen een sterk gereduceerde prijs te verkopen. Door minder eten weg te gooien is minder bereidingstijd nodig, waardoor de kosten lager worden. Investeer daarnaast in elektrische ovens en keukenapparatuur die je kunt voeden met energie opgewekt uit zonnepanelen of warmtepompen. De kosten gaan weliswaar voor de baten uit, maar deze duurzame investeringen zijn op langere termijn heel rendabel. Op internet is veel informatie te vinden over duurzaam ondernemen. De Rijksoverheid en de Kamer van Koophandel hebben platforms en loketten waar je als ondernemer terecht kunt voor meer informatie over het verduurzamen van je onderneming.Kan ik beter duurzaam van start gaan?Als nieuwe ondernemer sta je voor lastige keuzes: je hebt een startkapitaal waarmee je de belangrijkste zaken voor je onderneming moet regelen. Het is verleidelijk om kantoorartikelen en andere benodigdheden in te kopen tegen de laagste prijs, maar vaak koop je daarmee minder duurzaam in. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de ecologische voetafdruk van je bedrijf (en daarmee de wijze waarop je maatschappelijk verantwoord onderneemt), maar ook voor de levensduur van de materialen die je aanschaft. Zo gaan online programma’s met applicaties voor het maken van documenten en tabellen lang mee omdat ze voortdurend bijgewerkt worden met beveiligingsupdates. Dit bespaart papier en zorgt voor een efficiëntere uitwisseling van informatie tussen de afdelingen van je onderneming. Bij sommige aanbieders van bedrijfssoftware krijg je als nieuwe zakelijke klant zelfs korting, waardoor dit duurzame alternatief niet spectaculair duurder is dan artikelen met de laagste prijs.Tot slot (aanrader)Wil je als startende ondernemer zo efficiënt mogelijk duurzaam van start gaan? Bij Firm24 helpen we je daar heel graag bij! We zijn er voor al je vragen over groen ondernemen en duurzaam investeren. Bezoek onze kennisbank, bekijk verhalen van andere ondernemers of neem contact met ons op.

Met deze 3 stappen bescherm je jouw bedrijf tegen cyberaanvallen

Er is een enorme toename van cyberaanvallen in Nederland. Er waren in 2021 maar liefst 40% meer cyberaanvallen dan het jaar ervoor waarbij wekelijks zo’n 446 organisaties worden getroffen. Dit is ook niet zo gek nu bijna alles digitaal gaat tegenwoordig. Waarom zou je een bank overvallen, als je een crypto kan hacken? De toename is niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Maar wat kan je hier nou tegen doen? In deze blog lees je wat cyberaanvallen nou precies zijn en hoe je jouw bedrijf beschermt.Flinke toename cyberaanvallenBij een cyberaanval is er een persoon of organisatie dat het informatiesysteem van een bedrijf probeert te hacken. Ze proberen hiermee dan voordeel te halen, vaak aan de hand van losgeld. Dit kan tot flinke bedragen oplopen, vooral bij grote bedrijven. Het aantal cyberaanvallen is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. De cybercriminelen zijn ook een stuk professioneler geworden. Werknemers daarentegen zijn nog altijd relatief onopgeleid als het erop aankomt. Zo is het moeilijk om de aanvallen te herkennen en voorkomen. Een ander probleem is dat veel technische systemen achterlopen op de nieuwste systemen waardoor ze een makkelijke prooi zijn. Een cyberaanval wordt vaak ook pas laat herkend. Het duurt gemiddeld zelfs 146 dagen voordat bedrijven erachter komen dat ze gehackt zijn.Welke soorten cyberaanvallen zijn er?Er zijn verschillende soorten cyberaanvallen, hieronder staan een paar vormen die vaak worden gebruikt:Malware - dit is software die schadelijk is voor een systeem, zoals een virus op je computer. Dit wordt meestal geactiveerd door het klikken op een link of het openen van een e-mail bijlage. Bij dit soort cyberaanvallen kan eigen software geblokkeerd worden, geheime informatie worden verkregen of een systeem onbruikbaar worden.Phishing - hierbij worden er berichten of e-mails verstuurd die van een gerespecteerde bron lijken te komen. Werknemers geven dan vertrouwelijke informatie op terwijl ze eigenlijk gewoon worden opgelicht. Denk bijvoorbeeld aan een e-mail van de bank die ineens naar je pincode vraagt.Man in the middle aanval - bij deze cyberaanval word je afgeluisterd en wordt communicatie tussen partijen onderschept. Zo kunnen cybercriminelen aan vertrouwelijke informatie komen.Ransomware - in dit geval worden al de bestanden van jouw systeem versleuteld waardoor je er niet meer in kan. Vervolgens krijg je hier een melding van en kan om losgeld gevraagd worden.Voorkomen is beter dan genezenHet is erg moeilijk om een cyberaanval aan te vechten, je wilt deze dus liever voorkomen. Voorkomen is hier dus echt beter dan genezen. Je hebt hiervoor een goede security aanpak nodig. Als jouw bedrijf veel online doet, is het verstandig om hier een professional voor in te schakelen. Je doorloopt in ieder geval de volgende stappen:Stap 1Bepaal welke delen van jouw systeem het belangrijkst zijn. Waar moet de weerbaarheid het hoogst zijn en waar is dit minder belangrijk? Als je dit duidelijk hebt, kan je werken aan een efficiënte aanpak.Stap 2Verhoog de weerbaarheid van jouw systeem. Denk aan sterke wachtwoorden, antivirus software, authenticatie bij het inloggen en een firewall. In dit geval is het: hoe meer, hoe beter. Zorg voor een goed beveiligde bedrijfswebsite, dat de software regelmatig wordt geüpdatet en dat back-ups worden bewaard.Stap 3Leid jouw werknemers op. Mensen zijn eigenlijk de zwakste schakel bij cyberaanvallen. Wist je dat 90% van de malware via email binnenkomt? Het is belangrijk dat werknemers leren om cyberaanvallen te herkennen en te voorkomen. Klik dus niet op rare linkjes of e-mails en gebruik geen openbare WiFi netwerken.Check, check, dubbelcheckEr zijn dus veel dingen die je kan doen om een cyberaanval te voorkomen. Wil je weten of jouw bedrijf voldoende is beschermd? Bekijk dan deze checklist. Als je aan deze punten voldoet ben je een stuk minder kwetsbaar voor een cyberaanval. Hou wel in je achterhoofd; cybersecurity is maatwerk. Voor een IT-bedrijf is een heel ander soort aanpak nodig dan een kledingwinkel. Het is dus verstandig om advies aan experts te vragen.Goede, sterke wachtwoordenTwee Factor AuthenticatieNieuwe software die regelmatig wordt geüpdatetVoldoende back-ups van informatieEncryptie (versleutelde data)FirewallTen slotHeb je nog vragen of wil je extra informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!

Winst maken in de zorg, een gek idee? Niet met de Medische BV

Vorig jaar is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer om het in loondienst gaan te verplichten voor medisch specialisten. Het is nog maar de vraag of het kabinet hier iets mee gaat doen, met name aangezien de VVD het niet eens is met dit voorstel. De meeste medisch specialisten in ziekenhuizen zijn op dit moment helemaal geen werknemer, zij zijn bijvoorbeeld zelfstandig of hebben soms zelfs een BV opgericht. In eerste instantie klinkt het misschien vreemd om een medische BV op te richten. Want winst maken in de zorg, dat is toch een gek idee? In dit artikel leggen we uit hoe het oprichten van een BV voor jou als medisch specialist precies in zijn werk gaat. Wat is een medische BV? Wanneer je als medisch specialist een praktijk wilt opzetten, of wilt werken als een zelfstandige, dan zou het een optie kunnen zijn om een medische BV op te richten. Meestal gaat dit dan om een eigen holding waarin jij DGA (directeur-grootaandeelhouder) zult zijn, en al het belang in de onderneming zal hebben. Het is dus simpelweg een besloten vennootschap waarin jij als medisch specialist een onderneming drijft. Vaak wordt het gebruikt op het moment dat jij als specialist een hoger inkomen zal genieten of wanneer je wilt toetreden tot een maatschap. Wat is een medisch specialist? Een medisch specialist is in het algemeen een persoon die zich in het geneeskundige vakgebied heeft gespecialiseerd in één onderdeel. In dit artikel scharen we onder een medisch specialist een zelfstandig persoon, die in de zorg werkzaam is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fysiotherapeut, chirurg of psychiater. Oprichting medische BV Voor het oprichten van een medische BV moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Hiervoor moeten notariële handelingen worden verricht, dit kunnen wij ook voor je doen! Wij schrijven je in bij de KVK waarna je vervolgens zowel de akte van oprichting als inschrijving bij de KVK krijgt. Mocht je het willen, dan kun je met deze BV vervolgens toetreden tot een Medisch Specialistisch Bedrijf die als coöperatie is gevormd. Dit is één van de redenen waarom men een medische BV opricht. Wanneer je vrijgesteld medisch specialist bent geworden, wil dat zeggen dat je voor jezelf werkt. In dat geval word je verplicht om de BV aan te melden bij de Stichting Pensioenfonds voor Medisch Specialisten (ofwel de SPMS), dit is namelijk een pensioenfonds die speciaal is afgestemd voor jou als medisch specialist. Waarom een medische BV? Een medische BV bevat twee grote voordelen: de beperkte aansprakelijkheid in het privévermogen en fiscale voordelen. Beperkte privé aansprakelijkheid Een BV is een rechtspersoon met rechtspersoonlijkheid. Wanneer er sprake is van een BV, wordt het privévermogen en het vermogen van de BV gescheiden gehouden. De bestuurders van de BV kunnen in principe niet aansprakelijk zijn met hun privévermogen voor eventuele schulden die de BV heeft. In een eenmanszaak of een VOF bent u wel privé aansprakelijk voor eventuele schulden. Fiscale voordelen De fiscale voordeligheid is vooral van belang op het moment dat jouw praktijk groter wordt, of wanneer je in een maatschap stapt. Over de winst van een BV dient normaal gesproken belasting te worden betaald, dit gaat dan om de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Toch is het zo dat medische handelingen die zijn gericht op persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens worden vrijgesteld van de belasting. Voor de meeste gezondheidsbehandelingen hoef je met een medische BV dus eigenlijk geen belasting te betalen! Wanneer jij de DGA bent van je eigen BV, stel je zelf je loon vast waarbij wel de gebruikelijkloonregeling in aanmerking moet worden genomen. Dit is een loon dat als ‘normaal’ wordt gezien met betrekking tot de arbeid die je verricht en heet het zogenaamde DGA-salaris. Wat ook van belang is voor het fiscale voordeel is dat een hoop kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering vrijgesteld kunnen worden van de belasting. Hier vallen bijvoorbeeld de kosten onder die worden betaald voor een cursus, een bedrijfsauto of vervoerskosten. Brengt het oprichten van een medische BV ook nadelen met zich mee? Tot dusver hebben we alleen nog maar de positieve kijk op een medische BV behandeld. Toch is het niet alleen maar voordelig om een medische BV op te richten. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die erbij komen kijken. Het is uiteraard niet gratis om een BV in te schrijven bij de KVK. De notaris dient hiervoor betaald te worden, hoeveel dit precies is hangt af van de situatie. Daarbij levert het ook een hoop extra administratieve verplichtingen op. Dit kan bij ons over het algemeen goedkoper dan wanneer je rechtstreeks naar de notaris gaat, daarbij scheelt je dat ook een hoop geregel! Vragen? Neem contact op! Concluderend is het dus zo dat een medische BV vaak opgericht wordt als er genoten wordt van een hoger inkomen. Deze BV brengt voor- en nadelen met zich mee. Mocht je hier nog vragen over hebben, schroom vooral niet om contact met ons op te nemen!

Slim subsidie voor ondernemers (interessant!)

Het cliché van deze tijd: “de wereld verandert sneller dan ooit!” Denk hierbij aan de technologische ontwikkelingen, de kennis en de manier waarop zaken georganiseerd zijn. Ook de arbeidsmarkt verandert sneller dan ooit. Om met de benodigde ontwikkelingen mee te gaan is het belangrijk om je personeel up-to-date te houden d.m.v. opleidingen, hier zit helaas een prijskaartje aan verbonden. Voor de MKB-ondernemingen is dit geld vaak niet beschikbaar en daarom biedt het kabinet als oplossing de SLIM-subsidie aan. Waarvoor deze subsidie interessant is en of jij hiervoor in aanmerking komt lees je in dit artikel. Wat is de SLIM-subsidie? Het is belangrijk om eerst te begrijpen wat de SLIM-subsidie precies inhoudt. In het midden- en kleinbedrijf (MKB) is het minder vanzelfsprekend dat de werknemers leren en ontwikkelen tijdens het werken. Ook in bijvoorbeeld de horeca-, landbouw- en recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te creëren, omdat hier vaak seizoensarbeid wordt verricht. In deze gevallen zijn de tijd, de middelen en het geld hiervoor niet beschikbaar. De SLIM-regeling (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen) heeft als doel om een leerrijke omgeving binnen jouw bedrijf te creëren. De SLIM-regeling voorkomt dat de tijd, de middelen en het geld in de weg staat om dit doel te bereiken. Wat kan je doen met de SLIM-subsidie? Met deze subsidie kan jij als ondernemer je werknemers op de hoogte houden van de interessante ontwikkelingen, je loopbaanadviezen voor de medewerkers ontvangen of je werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat aanbieden. Daarnaast vergoedt de SLIM-regeling een deel van de kosten van een derde leerweg (een manier om je mbo-diploma te halen), waardoor de werknemers de mogelijkheid hebben om tijdens hun werk een mbo-opleiding te volgen. Voorbeelden van activiteiten die je kan invoeren met de SLIM-subsidie Periodieke ontwikkelingsgesprekken: jezelf blijven ontwikkelen is altijd heel belangrijk. Gesprekken tussen jou en de werknemer over deze ontwikkeling horen hierbij. Het is soms lastig om zo’n gesprek goed en effectief te voeren. Voor het invoeren van een periodiek ontwikkelingsgesprek kan je de SLIM-subsidie aanvragen! Met deze subsidie kan je bijvoorbeeld een adviesgesprek met een externe adviseur inplannen over hoe je dit het beste kan invoeren in jouw onderneming en hoe je deze ontwikkelingsgesprekken het beste kan voeren. Leerrijke werkomgeving: op verschillende manieren kan je in jouw onderneming een omgeving creëren waardoor het voor je medewerkers laagdrempelig wordt om nieuwe vaardigheden te leren. Welke manieren het beste zijn voor jouw onderneming verschilt per onderneming. Je kan hier bijvoorbeeld denken aan: het ontwikkelen van een e-learning programma, het opzetten en implementeren van een kennis- en leerportaal en introductie van leerambassadeurs. Bedrijfsschool: het is voor jou als ondernemer waarschijnlijk belangrijk om medewerkers aan te trekken, ze te binden en daarna duurzaam inzetbaar te houden. Om dit voor elkaar te krijgen kan je je aansluiten bij een bestaande bedrijfsschool of kan je zelf een bedrijfsschool oprichten, waar leren en werken gecombineerd worden. Jij kan dan als ondernemer nieuwe en bestaande medewerkers een opleiding aanbieden waarbij ze ondertussen ook meewerken in jouw onderneming! Praktijkleerplaats in de derde leerweg: dit is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur die uiteindelijk kan leiden tot een mbo-diploma, mbo-certificaat of een praktijkverklaring. Voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt biedt dit kansen en brengt daarnaast ook veel flexibiliteit met zich mee. Ook voor volwassenen is dit aantrekkelijk, omdat het extra ruimte biedt voor een verkorting van de opleiding voor medewerkers aangezien je al nodige werkervaring hebt. Je kan als onderneming dus ook voor het aanbieden van zo’n praktijkleerplaats subsidie aanvragen. Waarom is deze SLIM-subsidie? De veranderingen op de arbeidsmarkt hebben vaak ook invloed op jouw onderneming, denk hierbij aan de kennis en de vaardigheden van de medewerkers en de organisatiestructuur. Het kan heel nuttig zijn om af en toe inzichtelijk te krijgen wat alle veranderingen betekenen voor jouw onderneming en medewerkers en welke verbeterpunten daarbij horen. Voor wie is de SLIM-subsidie en aan welke voorwaarden moet je voldoen? De SLIM-regeling is niet voor iedere ondernemer beschikbaar. Drie groepen komen in aanmerking voor het aanvragen van de SLIM-subsidie: MKB-ondernemingen: Maximale subsidie bedrag: € 24.999. Eigen bijdrage: bij een kleine MKB = 80% van de subsidiabele kosten en bij een middelgrote mkb = 60% van de subsidiabele kosten. Looptijd: binnen 3 maanden na de toekenning starten en duurt in totaal maximaal 12 maanden. Samenwerkingsverbanden in het MKB: Maximale subsidie bedrag: € 500.000 en per samenwerkingspartner maximaal € 200.000. Eigen bijdrage: 60% van de subsidiabele kosten. Looptijd: binnen 3 maanden na de toekenning starten en duurt in totaal maximaal 24 maanden. Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie: Maximale subsidie bedrag: € 200.000. Uitzondering voor landbouwbedrijven is maximaal €20.000. Eigen bijdrage: 60% van de subsidiabele kosten. Looptijd: binnen 3 maanden na de toekenning starten en duurt in totaal maximaal 24 maanden. Wanneer is de SLIM deadline? De eerste groep (de MKB-ondernemingen) konden de SLIM-subsidie aanvragen vanaf 1 maart tot en met 31 maart 2022 en vanaf 1 september tot en met 30 september 2022 kan de tweede groep een aanvraag doen. Een ondernemer mag wel maar één keer per aanvraagtijdvak de SLIM subsidie aanvragen. De andere twee groepen de samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector kunnen de SLIM subsidie aanvragen vanaf 1 juni tot en met 30 juni 2022. Ten slot (aanrader) Wil jij van jouw SLIM-project binnen jouw onderneming een groot succes maken? Neem dan contact op met één van onze adviseur om je hierbij te helpen! Klik hier om een gratis adviesgesprek in te plannen.

De geheimhoudingsverklaring - Belangrijke info geheim houden

Het geheime recept van een frisdrank, een succesvol werkproces, een bepaalde technische kennis of de strategie van jouw onderneming. Allemaal belangrijke informatie die je graag binnen jouw onderneming houdt. Wil je dat jouw vertrouwelijke informatie geheim blijft? Stel dan een geheimhoudingsverklaring op!Wat is een geheimhoudingsverklaring?Een geheimhoudingsverklaring wordt ook wel geheimhoudingsovereenkomst, geheimhoudingsbeding of non-disclosure agreement (NDA) genoemd. NDA is de bekende Engelse term. Een geheimhoudingsverklaring is een contract waarin je afspreekt met andere partij(en) dat bepaalde informatie geheim wordt gehouden en niet met anderen wordt gedeeld. Naast geheimhouding van de informatie, mag de informatie ook niet gekopiëerd of aangepast worden. Door deze afspraken met elkaar te maken, kunnen jullie vertrouwelijke informatie met elkaar delen. Voorbeelden van vertrouwelijke informatie zijn bedrijfsgeheimen, productideën, financiële gegevens en gegevens van klanten. Een geheimhoudingsverklaring kan eenzijdig of tweezijdig zijn. Bij een eenzijdige geheimhoudingsverklaring ontvangt één partij vertrouwelijke informatie en heeft deze partij hierover een geheimhoudingsplicht. Bij een tweezijdige geheimhoudingsplicht wisselen de partijen vertrouwelijke informatie uit en hebben beide partijen een geheimhoudingsplicht.Wanneer sluit je een geheimhoudingsverklaring?Een geheimhoudingsverklaring stel je op om vertrouwelijke informatie te beschermen. Hiermee behoud je het concurrentievoordeel van je onderneming. Het is dus van belang om een geheimhoudingsverklaring te sluiten wanneer je overlegt of werkt met andere partijen die toegang hebben tot jouw vertrouwelijke informatie. Het kan daarom verstandig zijn om in situaties waarin alle informatie toegankelijk moet zijn voor alle partijen een geheimhoudingsverklaring op te stellen. Hierbij kan je denken aan de volgende situaties:Bij het inschakelen van specialisten op een projectbasis;Bij het inschakelen van medewerkers met een tijdelijk contract;Bij onderhandelingen over licenties met vertrouwelijke componenten;Bij overleg over de aankoop van producten met unieke of innovatieve eigenschappen;Bij overleg over een fusie, samenwerking of overname, waarbij alle informatie toegankelijk is.Geheimhoudingsverklaring opstellen? Dit zijn de belangrijkste onderdelenIn de geheimhoudingsverklaring staan de afspraken tussen jou en de andere partij(en). Het opstellen van een geheimhoudingsverklaring is maatwerk en afhankelijk van de informatie die je wilt beschermen. De volgende punten horen in ieder geval in elke geheimhoudingsverklaring te staan:De gegevens van de betrokken partijen;Het doel van de samenwerking van de betrokken partijen;Welke informatie geheim moet blijven en welke niet;De duur van de geheimhouding;Gevolgen bij het overtreden van de gemaakte afspraken (boetebeding);De hoogte van de boete bij een overtreding;Geheimhoudingsverklaring opstellen - let hier goed opZoals al eerder is gezegd is een geheimhoudingsverklaring opstellen maatwerk. Het is van belang dat alle afspraken tussen jou en de andere partij(en) duidelijk zijn opgeschreven zodat hier later geen gedoe over ontstaat. Daarom is het belangrijk om bij de volgende punten stil te staan:Omschrijf goed welke gegevens onder de geheimhoudingsverklaring vallen. Hierdoor is het voor alle partijen duidelijk wat je van elkaar kan verwachten.Een geheimhoudingsverklaring kan in het Nederlands en in het Engels worden opgesteld. In beide gevallen blijft het Nederlandse recht van toepassing.Een termijn van de geheimhoudingsverklaring is vaak 3 tot 5 jaar. Een termijn van onbepaalde tijd komt (bijna) nooit voor, want dat is onredelijk.De hoogte van de boete bij overtreding moet in een juiste verhouding staan tot de gedeelde vertrouwelijke informatie. Deze boetes kunnen hoog oplopen en zijn vaak meer dan € 10.000.Een geheimhoudingsverklaring is niet hetzelfde als een concurrentiebeding! Bij bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan vaak geen concurrentiebeding worden opgenomen, maar kan je met een geheimhoudingsverklaring wel voorkomen dat de medewerker jouw vertrouwelijke informatie met de concurrent deelt.Ten slot (aanrader)Het opstellen van een geheimhoudingsverklaring is dus maatwerk. Het is daarom van belang dat dit op de juiste manier gebeurt! Wil je hulp bij het opstellen van een geheimhoudingsverklaring? Plan dan een gratis adviesgesprek in met één van onze adviseurs! Klik hier!

Zorgeloos ondernemen, de dynamiek van je BV en verzekering

Het moment waarop een ondernemer zijn eerste BV opricht is het moment waarop zijn zakelijke avontuur echt serieuze vormen aanneemt. In de fase daarvoor heeft hij zijn plannen uitgewerkt en uitgedacht, en misschien enige tijd vanuit een eenmanszaak of VoF gewerkt. Maar pas nadat de BV is opgericht gaat hij echt risicovolle (en dus potentieel lucratieve) verplichtingen aan. De BV zorgt namelijk voor een afscheiding tussen het zakelijke en privé vermogen, waardoor je als ondernemer (in principe) geen zorgen hoeft te maken dat je huis, auto, of privé bankrekening wordt beslagen door zakelijke schuldeisers. Waarom zou je dan nog extra waarborgen nodig hebben? Heel eenvoudig : het is prettig om je privé vermogen veilig te hebben gesteld van je zakelijke risico’s. Maar het vermogen dat je na jaren ondernemen in je BV opbouwt wil je ook niet zomaar blootstellen aan zakelijke risico’s. En dat is sneller gebeurd dan je denkt.Brommer HarryLaten we een voorbeeld nemen. Harry start een import-exportbedrijf in brommers genaamt Brommer Harry B.V.. Met deze BV koopt Harry ze in bulk in vanuit China en verkoopt ze met een flinke marge door aan Nederlandse retailers. Het probleem is alleen dat zijn afname zodanig traag is, en de minimale afname vanuit China zodanig groot, dat hij gedwongen is om de brommers soms wel maanden in opslag te laten staan in een loods in Waddinxveen. Hij koopt hiervoor een loods van een kennis. In de loop der jaren doet Brommer Harry B.V. flink zaken, en hij besluit een groot gedeelte van zijn opbrengsten te herinvesteren in een reparatiewerkplaats in zijn loods. Een half jaar later wordt een nieuwe lading van 800 brommers afgeleverd en dan slaat het noodlot toe. Op klaarlichte dag breekt brand uit en de hele loods brandt af. Technisch onderzoek wijst geen duidelijke oorzaak aan, maar waarschijnlijk lag het aan kortsluiting in het koffiezetapparaat bij de buren.Resultaat: 796 brommers zijn onbruikbaar geworden door de verbranding en al zijn machines zijn in rook opgegaan. De schade is ruim € 150.000,= Tot overmaat van ramp was zijn buurjongen – die hij als hulp inhuurde om reparaties uit te voeren – ook in de loods aanwezig. Hij kwam net op tijd weg, maar niet zonder een paar lelijke derdegraads brandwonden. De buurjongen kon het Harry wel vergeven, maar diens verzekeraar niet. Die stelde Brommer Harry B.V. aansprakelijk voor € 25.000,=. Harry richtte zich tot zijn adviseurs en vroeg hen : In Nederland ben je toch wel beschermd tegen dit soort calamiteiten? Nee dus. Als jij je hier niet tegen hebt verzekerd met een zakelijke verzekering, sta je gewoon in de kou. Mét een zakelijke verzekering ben je weliswaar maandelijks een premie kwijt, maar je krijgt in ieder geval een groot gedeelte van je schade vergoed. Daarbij worden aansprakelijkheidskwesties met andere verzekeraars ook eenvoudiger onderling opgelost.Niet brommen HarryIn alle consternatie vergeet Harry dat hij net een prachtig contract heeft getekend om 400 brommers af te leveren aan een tussenhandelaar. Dit hangt nu als een molensteen om zijn nek. De tussenhandelaar houdt Harry namelijk gewoon aan zijn contract en vordert zelfs vertragingsschade als Harry niet binnen 3 dagen levert. De reden? De tussenhandelaar had de brommers alweer doorverkocht en wordt op zijn beurt ook aan zijn contract gehouden. Even goede vrienden dus… Maar leveren binnen 3 dagen? Dat wordt lastig. Een nieuwe lading duurt minstens 4 weken om deze kant op te krijgen en, wat voorheen ondenkbaar was, hij heeft geen liquide middelen meer om een nieuwe lading te bestellen. Alles is in rook op gegaan. De bank wil hem wel een lening verschaffen, maar wel tegen 10% rente. Zijn schade wordt weer berekend op ruim € 25.000,=. Als hij goede algemene voorwaarden bij zijn verkoopcontract had gebruikt, had hij dit leveringsrisico weg kunnen schrijven.Conclusie? Alles gaat altijd voorspoedig, totdat het noodlot toeslaat. En als dat gebeurt komt het altijd van 2 of meer kanten. In dit geval lijdt Brommer Harry B.V. een schade van 1,5 keer zijn jaaromzet. Hij zal zakelijk overleven, maar hij zal flink op een houtje moeten bijten het komende jaar om er weer bovenop te komen. Een zakelijke verzekering kan al vanaf een paar tientjes premie per maand en goede algemene voorwaarden kunnen al voor minder dan € 200,= worden opgesteld. Harry laat zich niet uit het veld slaan en gaat er gewoon weer tegenaan, maar het is eeuwig zonde dat hij die kleine investering altijd heeft vermeden.Wil je meer informatie hierover? Plan dan een gratis intakegesprek met een van onze juristen.PLAN GRATIS INTAKEAnderen zochten ook naar:De 5 belangrijkste zaken uit je BV-statutenStappenplan voor het oprichten van een BVTwijfel je over een BV? Zo omzeil je het DGA salaris van €48.000

STAP-budget: wat kun je ermee als ondernemer?

Sinds 2022 kunnen scholingskosten niet meer van de aangifte inkomstenbelasting afgetrokken worden. Jammer? Nee! Het STAP-budget is hiervoor in de plaats gekomen. Dit is een subsidieregeling waarbij iedere werkende of werkzoekende jaarlijks tot 1000 euro kan aanvragen voor scholing. Ook jij als ondernemer en jouw werknemers vallen hieronder! Lees verder om erachter te komen hoe dit in z’n werking gaat.Wat is het STAP-budget?STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Het is een subsidie van de overheid om de Nederlandse beroepsbevolking te ondersteunen in hun ontwikkeling tijdens hun loopbaan. Zeker door digitalisering, een verhoogde pensioenleeftijd en, nog recenter, corona verandert de arbeidsmarkt snel. Hierdoor kan iemand voortijdig niet meer voldoen aan de vereisten voor een bepaald beroep. Elk jaar kan er via STAP tot 1000 euro aangevraagd worden om te besteden aan één training, cursus of opleiding. Dit kan ervoor zorgen dat iemand makkelijker zijn baan houdt of een nieuwe vindt.Wie kan gebruik maken van het STAP-budget?Het STAP-budget is erg toegankelijk, er is weinig limitering in het bereik ervan. Toch moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan om er recht op te hebben. Deze voorwaarden zijn als volgt:Je bent minimaal 18 jaar oud;je ontvangt geen AOW (basispensioen);jij of je partner bezit de nationaliteit van Nederland of een ander EU-land;je bent volksverzekerd (lees onder het volgende kopje of dit zo is);en je hebt dit kalenderjaar nog geen STAP-budget ontvangen.Op deze site kan je een check doen om te kijken of je aan al de voorwaarden voor het STAP-budget voldoet.Hoe kun je als ondernemer het STAP-budget aanvragen?Iedereen die aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet kan eenvoudig het STAP-budget aanvragen. Wel moet de opleiding waarvoor je je aanmeldt in het STAP-scholingsregister staan (lees hierover meer onder het volgende kopje). De eerste stap is dat je je aanmeldt voor zo’n opleiding. Van de opleider krijg je daarna automatisch een digitaal STAP-aanmeldingsbewijs. Via het STAP-portaal van het UWV (lees verderop in het artikel wat dit is) kun je dan het STAP-budget aanvragen en het aanmeldingsbewijs uploaden. Dit moet minimaal 4 weken voor de start van de scholing. Daarna zal het UWV het geld rechtstreeks overmaken aan de opleider en kun je deelnemen aan de scholing. Als de scholing meer dan 1000 euro kost, zul je zelf het overige bedrag aan de opleider moeten betalen.Welke scholingen staan er in het STAP-scholingsregister?Wat is dan dat zogenaamde STAP-scholingsregister waar de opleiding in moet staan? In 2022 zal worden gestart met een basisvariant van het scholingsregister. Alleen opleidingen met een specifieke erkenning of keurmerk worden in het begin toegelaten. Denk hierbij aan een erkenning door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Later in het jaar zullen er steeds meer scholingen toegevoegd worden, zoals met een erkenning door een sector- of brancheorganisatie.Wees er wel snel bij!Op 1 mei 2022 start de tweede fase van de STAP-subsidie.. Er is voor dat jaar 160 miljoen euro opzij gezet. Dit wordt in 5 verschillende tijdvakken uitgekeerd en met een op=op principe. Dus wees er snel bij! Het is natuurlijk nooit verkeerd om 1000 euro te ontvangen van de overheid voor scholing van jou en je werknemers.

Als ondernemer sparen voor je pensioen? Lees dit eerst!

Als ondernemer ben je niet verplicht om een pensioen op te bouwen. Om toch te sparen voor een oudedagsvoorziening, zijn er verschillende alternatieven beschikbaar voor ondernemers. Maar welke manier is nu het voordeligst? Onze fiscalist Rick Schmitz zet de verschillende mogelijkheden voor de BV-ondernemer op een rijtje, inclusief de voor- en nadelen. Optie 1: Sparen voor je pensioen in privé Je kunt ervoor kiezen om in privé een som geld op te potten als oudedagsvoorziening. De winst van de BV moet dan eerst worden uitgekeerd naar het privé vermogen door middel een dividenduitkering. Deze uitkering vanuit de BV is tegen 26,9% belast, waardoor de effectieve belastingdruk op 40% uitkomt (inclusief vennootschapsbelasting). Voordelen sparen in privé Deze optie heeft de volgende voordelen: Je kunt direct over het geld beschikken, in plaats van te wachten tot je pensioengerechtigde leeftijd. Het geld is dus direct van jou, niemand gaat je vertellen dat het geld vast staat; Een eventueel zakelijk faillissement vormt daarbij geen risico voor de pensioenvoorziening. Immers, indien de BV failliet gaat, dan valt het privévermogen buiten de failliete boedel. Nadelen sparen voor je pensioen in privé Naast de hiervoor genoemde voordelen brengt de eerste optie de volgende nadelen met zich mee: Privé-vermogen valt in box 3 van de inkomstenbelasting. Dit houdt in dat er jaarlijks een effectieve belasting van 1,2% over het vermogen is verschuldigd; Van het te beleggen vermogen is reeds een deel afgedragen aan de Belastingdienst (vennootschapsbelasting en dividendbelasting). Hierdoor blijft er minder kapitaal over; Directe beschikkingsmacht over het geld kan ook een nadeel zijn voor sommige ondernemers. Zo kan het bijvoorbeeld aanlokkelijk zijn om de pensioenpot voor morgen op dit moment aan te wenden voor de aankoop van bijvoorbeeld een auto. Optie 2: Sparen in een pensioen-BV De tweede mogelijkheid om te sparen voor het pensioen is opbouw via de BV. Dit kan je beter niet doen in de werkmaatschappij in verband met de aansprakelijkheden. De meeste ondernemers kiezen er bij deze variant voor om de holding als pensioen-BV te gebruiken. Wanneer je een bepaald gedeelte van de winst aan de pensioenpot doteert, dan is er over dit gedeelte van de winst geen vennootschaps- of dividendbelasting verschuldigd. Dit levert een besparing op van 40%. Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd zal de holding een maandelijkse uitkering verschuldigd zijn aan jou in privé. Over deze uitkering is bij een modaal pensioen relatief weinig belasting verschuldigd. Dit komt doordat de uitkering tegen de progressieve tarieven in box 1 is belast. Voordelen sparen in een pensioen-BV Wanneer je pensioen opbouwt in de BV heeft dit de volgende voordelen: Je hoeft geen vennootschaps- of dividendbelasting te betalen over het gedeelte dat wordt gespaard voor het pensioen; Je houdt het pensioendeel in je eigen BV, waardoor er meer geld in de BV zit. Dit geld kan worden gebruikt voor investeringen; De belastingclaim wordt doorgeschoven tot pensioengerechtigde leeftijd. Nadelen sparen in een pensioen-BV Pensioensparen in een BV brengt risico’s met zich mee. De belangrijkste kunnen als volgt worden opgesomd: Door het pensioenkapitaal te herinvesteren wordt een risico gelopen. Investeringen kunnen immers minder opleveren dat verwacht; Wanneer de BV onvoldoende financiële middelen heeft om aan de pensioenverplichtingen te voldoen, dan is de BV in gebreke. Dit houdt in dat de BV de volledige claim van de pensioengerechtigde in één keer moet uitbetalen (ook als de pensioengerechtigde daar geen wens toe heeft). Aangezien het volledige pensioenbedrag in de regel relatief hoog is, zou de uitkering daarmee in de hoogste schijf van box 1 (49,5%) worden belast. Daarbij komt dat er een wettelijke revisierente van 20% wordt aangenomen waardoor je feitelijk 69,5% belasting dient te betalen over je pensioen; Het bovenstaande kan zich tevens voordoen bij de tussentijdse verkoop van de onderneming of bij een verlaging van de waarde van de activa. Denk hierbij aan de vermindering van de waarde van onroerend goed; In geval van echtscheiding bestaat de verplichting om de partner ‘af te kopen’. De partner heeft namelijk recht op de helft van het opgebouwde pensioen. Dit zou leiden tot een zeer hoge claim, de BV bindt zich om levenslang uitkeringen te blijven doen. Optie 3: Sparen met een lijfrentepremie bij een lijfrenteaanbieder Als derde mogelijkheid kan de BV-ondernemer een lijfrenteaanbieder inschakelen voor de opbouw van het pensioen. Dit is een verstandige keuze, zeker voor de niet financieel/fiscaal onderlegde ondernemer. Je betaalt een maandelijks of jaarlijks bedrag (de lijfrentepremie) aan een lijfrenteaanbieder die beschikt over een AFM- of bankenvergunning. Dit is vaak een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. Over de lijfrentepremie is geen winst- of dividendbelasting verschuldigd. Ook hoeft er geen loon- of inkomstenbelasting over betaald te worden. Op het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt, zal de lijfrenteaanbieder periodieke uitkeringen aan je gaan doen vanuit het opgebouwde kapitaal. De toekomstige pensioenuitkeringen zijn belast in box 1 tegen het progressieve tarief. Voordelen sparen bij een lijfrenteaanbieder Sparen via een lijfrenteaanbieder heeft de volgende voordelen: Het levert gemak op, een professionele aanbieder keert een vast bedrag uit voor de rest van je leven; De totale som van de vergoedingen is bij een lang leven een stuk hoger dan de originele inleg. Nadelen sparen bij een lijfrenteaanbieder Deze variant is relatief duur, je betaalt de lijfrenteaanbieder voor hun diensten; Je hebt het geld niet langer in eigen beheer en kunt het dus niet langer gebruiken voor investeringen; Wanneer je voortijdig overlijdt hebben je nabestaanden geen recht op de afgedragen premie. Jij bent immers de enige die (indien nog in leven) bij ingang van je pensioen recht heeft op de uitkering. Conclusie Het pensioenwezen is een ingewikkelde markt. Zonder fiscale, financiële en juridische begeleiding is het voor een BV-ondernemer vaak een zware opgaaf om de oudedagsvoorziening goed te regelen. Als ondernemer kun je ons en onze partners uiteraard altijd even bellen voor begeleiding. Zo kunnen we je doorverwijzen voor de beste hulp! Meer lezen Je BTW-aangifte te laat ingediend? Dit zijn je opties! Crowdfunding is hot! Maar wat zijn de fiscale valkuilen? Spaar BV oprichten

Hoe werkt de werkkostenregeling? Je leest het hier!

De werkkostenregeling (WKR) zorgt ervoor dat een werkgever onbelast vergoedingen, die niet direct gelinkt zijn aan de werkzaamheden, kan geven aan werknemers. Dit kunnen ook zaken uit de privésfeer zijn zoals gereedschappen, tablets en kerstpakketten. In dit artikel lees je wanneer en hoe je deze regeling mag gebruiken.Wat valt in vrije ruimte WKR?De WKR mag alleen gebruikt worden voor vergoedingen binnen de vrije ruimte. De vrije ruimte is het deel van de totale loonsom waar geen belasting voor betaald moet worden. Het wordt berekend aan de hand van de loonsom van alle werknemers. Er is dus één vrije ruimte waarbinnen de vergoedingen en verstrekkingen van alle werknemers worden opgenomen. Dit bespaart een hoop rekenwerk en tijd. Als je meer vergoedt dan toegestaan is, wordt het bedrag dat boven de vrije ruimte valt met 80% belast. Zorg er dus voor dat dit niet gebeurt!Ondernemers en de WKROndernemers kunnen net als andere werkgevers gewoon gebruik maken van de WKR. Dezelfde regels gelden voor hen. Het is erg voordelig om gebruik te maken van de WKR aangezien het alle schenking onbelast laat. Let op! Maak je gebruik van een holding met een werkmaatschappij waarbij de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in dienst is bij de persoonlijke holding? Dan wordt de DGA ook als werknemer meegerekend en kan de WKR ook voor diegene toegepast worden.De werkkostenregeling in 2020, 2021, 2022 2020 en 20212022Tot € 400.0003% van de totale loonsom1,7% van de totale loonsomVanaf € 400.0001,18% van de totale loonsom1,18% van de totale loonsomDe percentages geven aan hoe groot de vrije ruimte is die onbelast mag blijven. Als jouw totale loonsom precies € 400.000 bedraagt, mag je in 2022 maximaal € 6.800 onbelast besteden aan vergoedingen voor jouw werknemers.Welke zaken vallen binnen de vrije ruimte?Binnen de vrije ruimte valt in principe alles wat een werkgever aan een werknemer schenkt, wat niet direct is gelinkt aan werkzaamheden. Wat voorbeelden hiervan zijn:Bedrijfsuitjes;Personeelsfeesten;Geschenken voor personeel;Reiskostenvergoeding die meer dan 0,19 cent per kilometer bedraagt;Tablets of telefoons;Gereedschap als git;Een fiets voor werk;Fitness buiten werk.UitzonderingenBepaalde vergoedingen vallen niet onder het WKR en hoeven dus ook niet meegerekend te worden, deze vallen onder de gerichte vrijstelling. Voorbeelden hiervan zijn:Reiskosten tot 0,19 cent per kilometer;Een abonnement op het openbaar vervoer;Verhuiskosten wegens werk;Consumpties van een personeelsfeest - zolang deze op de werkplek zelf plaatsvindt;Maaltijden als iemand overwerkt;Aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) - sinds 2020.Verder zijn bepaalde werkvoorzieningen ook uitgesloten van de vrije ruimte, dit heet de nihil waardering. Dit zijn zaken zoals:Werkkleding die ter beschikking wordt gesteld;Een fitnessruimte op de werkplek;Koffie en thee op de werkplek.ThuiswerkvergoedingPer 1 januari 2022 is naar aanleiding van de corona crisis de thuiswerkvergoeding geïntroduceerd. Dit is een onbelaste werkvergoeding van € 2 per thuis gewerkte dag voor zaken als koffie, thee, toiletpapier en verwarming. Deze vergoeding valt dus buiten de WKR en de loonheffing en hoeft niet meegerekend te worden bij de vrije ruimte!Wie is er verantwoordelijk voor WKR?Je moet de WKR aangeven als je aangifte doet van de loonheffingen. Degene die de loonheffingen aangeeft moet dit dus doen. Het kan per onderneming verschillen wie hier verantwoordelijk voor is, dus zorg dat er duidelijke afspraken over zijn.Om er zeker van te zijn dat je de WKR juist toepast, is het verstandig om contact op te nemen met de specialisten van Firm24 die jou verder kunnen helpen!

Aandeelhoudersovereenkomst sluiten? Let op deze 5 dingen.

Een aandeelhoudersovereenkomst sluiten? Ik heb toch statuten?Na de oprichting van je BV zijn de belangrijkste zaken geregeld in de statuten, die je uiteraard altijd nog kunt laten wijzigen. Toch regelen de statuten niet alles en mis je nog een belangrijk aspect wanneer je je hiertoe beperkt. Regelen hoe jullie als aandeelhouders met elkaar moet omgaan klinkt misschien overdreven, vooral als je mede-aandeelhouders vrienden of familieleden zijn. Toch verloopt het, zoals eerder al benoemd, in 25% van de gevallen niet altijd goed. In die gevallen is het fijn als de verhouding tussen de aandeelhouders goed is geregeld. Better safe than sorry. Het vastleggen van onderlinge afspraken doe je in een aandeelhoudersovereenkomst. Je kunt denken aan de manier van samenwerking in de BV, een eventuele managementvergoeding of hoe een eventuele ontbinding zal worden afgehandeld.Een aandeelhoudersovereenkomst is doorgaans een vrij omvangrijk document waar flink wat afspraken in staan. Als je je houdt aan de vijf facetten die wij hieronder bespreken dan staat de basis van je aandeelhoudersovereenkomst in ieder geval als een huis.1. Voorwaarden bij aandelenverkoop: Stel in ieder geval vast onder welke voorwaarden de aandelen mogen worden verkocht. Doorgaans wordt afgesproken dat wanneer er een bod gedaan wordt op de aandelen, de aandeelhouder zijn aandelen eerst aan de andere aandeelhouder aanbiedt. Dit heet ‘right of first refusal’. Ook een ‘drag along’ bepaling is nuttig, wat inhoudt dat wanneer de aandeelhouder de aandelen van de ander niet wil kopen, hij wel toestemming geeft tot verkoop aan een derde. Een aandeelhouder met een klein belang heeft er baat bij ‘tag along’ bepaling op te nemen, wat inhoudt dat deze ook betrokken wordt bij de verkoop van een ander met een groter belang.De eerste jaren wil je natuurlijk liever niet dat de andere aandeelhouders hun aandelen verkopen. Dat is niet erg bevorderend voor de zaken. Je kunt dan afspreken dat de aandelen een bepaalde periode (doorgaans 3 jaar) niet overdraagbaar zijn aan een ander. Deze afspraak heet een ‘lock up’.2. Vergeet het boetebeding niet: Je bent vrij om allerlei dingen af te spreken in je aandeelhoudersovereenkomst: dat is de contractuele vrijheid. Dat brengt mee dat je aan een handeling die in strijd is met de afspraken uit de aandeelhoudersovereenkomst consequenties kunt verbinden. Dit heet een boetebeding. Deze bepaling is essentieel, zonder boetebeding is de kans op een succesvolle handhaving van je afspraken namelijk aanzienlijk kleiner. De boete kan oplopen tot € 10.000,- per dag. Dat is een behoorlijke forse sanctie maar noodzakelijk om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Heb je geen bepaling opgenomen? Dan moet je eerst kunnen aantonen dat je werkelijk schade hebt geleden door je compagnon. Dat resulteert in veel meer onzekerheid, tijd en moeite. Het boetebeding is dus een veel betere stok achter de deur!3. Denk aan de aandeelhouder van de aandeelhouder: Hier wordt vaak overheen gekeken. Jouw mede-aandeelhouder is vaak een BV met nog een privé holding erboven waar jouw compagnon de aandelen in houdt. Dat betekent dat zijn privé holding indirect 50% van de aandelen bezit, maar niet de verplichtingen heeft uit de aandeelhoudersovereenkomst. Als jouw compagnon zijn aandelen wil verkopen kan zijn privé holding gewoon de BV verkopen. Neem daarom altijd ook de moedermaatschappij van je mede-aandeelhouder op in de aandeelhoudersovereenkomst. Daarnaast is het verstandig om in de aandeelhoudersovereenkomst zelf provisies hiervoor op te nemen, zoals jouw goedkeuring vragen zodra je mede-aandeelhouder van aandeelhouder of bestuurder wil veranderen.4. Maak de vennootschap partij bij de aandeelhoudersovereenkomst: De aandeelhoudersovereenkomst is in principe een overeenkomst die alleen geldt tussen de aandeelhouders. Stel nu dat de aandeelhouders een dividend uitkering of aandelenuitgifte hebben afgesproken in hun aandeelhoudersovereenkomst. De vennootschap zelf heeft niets te maken met jullie aandeelhoudersovereenkomst. Als een van de zittende bestuurders besluit niet mee te werken, dan wordt het lastig om medewerking af te dwingen bij de vennootschap. Dat voorkom je door de vennootschap zelf ook partij te maken bij de overeenkomst.De aandeelhoudersovereenkomst wordt standaard geleverd in het contractenpakket voor meerdere aandeelhouders. Wil je maatwerk door een jurist klik dan hier. Nu ben je waarschijnlijk geen ondernemer geworden om je al te veel druk te maken over lettertjes en papierwerk. Je bent bezig met concreet werk en vooral: geld verdienen. Daarom helpen wij ondernemers graag met dit soort kwesties en kun je altijd gratis even bellen naar +31 (0)20 30 80 675 of contact opnemen. Een aandeelhoudersovereenkomst heb je al voor €399 en stel je op binnen 2 minuten.Meer lezen?Twijfel je over een BV? Zo omzeil je het DGA-salaris van €48.000Heb jij al gebruikt gemaakt van deze fiscale tips?Voorkom dat je deze blunder begaat!

Samen een BV opgericht? Dit vergeet iedereen....

Maar liefst 4 op de 5 ZZP’ers geeft aan dat zij graag willen ondernemen met een andere ZZP’er of ondernemer. Samen een BV oprichten is zo gedaan. Maar geldt dit ook als je intreedt tot een bestaande BV? En welke contracten moet je dan afsluiten om jezelf én de BV zo goed mogelijk te beschermen tegen risico’s? Lees verder en ontdek welke contracten vaak worden vergeten, maar toch van essentieel belang zijn…Waarom je er met een BV oprichten nog niet bent…In deze blog gaan we verder op het voorbeeld van CreativeX BV. In de eerste blog kon je lezen welke bouwstenen nodig zijn als je samen gaat ondernemen en toetreedt tot een bestaande BV. In de tweede blog lees je welke stappen nodig zijn wanneer de intreder daadwerkelijk gaat toetreden tot een bestaande BV. Zo moet de intreder bijvoorbeeld een eigen holding BV oprichten. Echter, met deze bouwstenen en het stappenplan ben je er nog niet…Wordt je mede-aandeelhouder in de BV? Dan is dit wat je nodig hebt..Er komt meer kijken bij een BV dan alleen de oprichting. De onderstaande drie overeenkomsten zijn van groot belang, maar worden nog regelmatig vergeten:1. Koopovereenkomst aandelen opstellen Een koopovereenkomst aandelen opstellen is niet verplicht, maar wel van belang. Want stel je wordt aandeelhouder van een bestaande BV en je compagnons besluiten onmiddellijk om het bedrijf te verlaten en met jou te gaan concurreren vanuit een ander (nieuw) bedrijf. Dat wil je natuurlijk voorkomen! Leg daarom de afspraken over de voortzetting van de BV goed en tot in detail vast in de koopovereenkomst aandelen. En vergeet dus vooral niet om een concurrentiebeding op te nemen.2. Managementovereenkomst In deze case heeft de intreder zijn eigen BV opgericht en vanuit die BV verhuurt hij zijn ‘managementtaken’ aan CreativeX. Een managementovereenkomst opstellen is essentieel omdat de intreder managementtaken op zich neemt, maar niet op de loonlijst staat van CreativeX. In deze overeenkomst leg je alle rechten en plichten vast. Maar vergeet bijvoorbeeld ook geen concurrentiebeding of geheimhoudingsplicht op te nemen als dit nodig is.3. Rekening-courantovereenkomst voor eigen BV Met de rekening-courantovereenkomst kan de intreder op een eenvoudige wijze onderlinge transacties tussen de hem of haar en de eigen BV verrekenen. Dit is handig als je privé net even wat geld te kort komt. Door het schriftelijk vast te leggen voorkom je dat je achteraf in de problemen komt met de Belastingdienst.Vergeet ook de bestaande overeenkomsten nietNiet alleen de intreder dient zich bezig te houden met contracten, ook de zittende aandeelhouders zullen samen met de intreder een aantal contracten moeten aanpassen. We nemen ze hieronder met je door.4. Aandeelhoudersovereenkomst voor alle aandeelhouders aanpassen De aandeelhoudersovereenkomst is in het prille begin van de BV al opgesteld. Echter, het is een must om deze aan te passen wanneer er een nieuwe aandeelhouder bijkomt of weggaat. Een aandeelhoudersovereenkomst kan conflicten of discussies tussen aandeelhouders voorkomen en kan op ieder gewenst moment aangepast worden.5. Procuratiebesluit vastleggen Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Veel ondernemers die samenwerken in een BV leggen daarom een procuratiebesluit vast. Het opnemen van de beperkingen van de procuratie kunnen bijvoorbeeld liggen in de hoogte van het bedrag waarover de compagnon bevoegd is of in het soort handelingen dat een compagnon mag verrichten.Een goed begin is het halve werkHet is je nu vast wel duidelijk geworden: er volgt extra werk als je bent toegetreden tot een bestaande BV. Je dient zelf een persoonlijke holding BV op te richten, je moet een aantal overeenkomsten opstellen en een aantal bestaande overeenkomsten moeten worden aangepast. Het kost misschien iets meer tijd, maar na het afhandelen van deze contracten zijn jij én de BV’s wel beschermd voor zoveel mogelijk risico’s. En dat is ook wat waard, toch?Stappenplan BV oprichtenMeer weten? Of even sparren?We kunnen ons goed voorstellen dat dit voor jou als ondernemer geen dagelijkse kost is. Voor ons wel. Wij doen de hele dag niet anders dan BV’s oprichten en ondernemers adviseren bij dit soort stappen. Heb je vragen over hoe jij dit het beste kan aanpakken in jouw specifieke situatie? Wij helpen je graag met het maken van een passende oplossing.

Van WTZi naar WTZa: wat verandert er?

De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is per 1 januari 2022 vervangen door de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa). Voor bedrijven of stichtingen die activiteiten verrichten in de zorg brengt dit veranderingen met zich mee. Benieuwd? Lees gauw verder! Wat is de WTZi / WTZa? De WTZi regelde tot afgelopen jaar de vereisten voor de toelating van de WTZi. Alle zorginstellingen die zorg willen leveren met vergoedingen via de zorgverzekeringswet hadden onder de WTZi een toelating nodig. Onder de nieuwe WTZa geldt het vereiste voor de toelating voor alle zorgaanbieders. Verricht je met jouw bedrijf of stichting activiteiten in de zorg, dan moet je dit bij de toezichthouder melden. In sommige gevallen is ook een vergunning vereist onder de WTZa. Wat zijn de nieuwe vereisten onder de WTZa? Het doel van de WTZa is om zorgaanbieders meer bewust te maken van de (kwaliteits-)eisen waar ze aan moeten voldoen. De WTZa bestaat - kort gezegd - uit drie onderdelen: De meldplicht; Nieuwe zorgaanbieders moeten zich melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) door middel van een ingevulde vragenlijst. De vergunningplicht; Het systeem van de WTZa-vergunning vervangt de WTZi-toelating. Waar bij de WTZi bepaalde instellingen automatisch werden toegelaten, is dat bij de WTZa niet meer aan de orde. Ook zijn er meer weigerings- en intrekkingsgronden voor de vergunning. De eis van een onafhankelijk intern toezichthouder. In de zorginstelling dient een onafhankelijk intern toezichthouder te worden aangesteld. Die ziet toe op het verantwoord afwegen en beheersen van kansen en risico’s. De toezichthouder ondersteunt de algemene leiding met advies. Wanneer moet je als zorgaanbieder een vergunning aanvragen? Zorgaanbieders hebben op grond van de WTZa een vergunningsplicht wanneer zij: Medisch specialistische zorg (doen verlenen). Dit omvat - kort gezegd - zorg die wordt verleend door een arts. Of; Met meer dan 10 zorgverleners zorg (doen) verlenen. Dit zijn natuurlijke personen die beroepsmatig zorg leveren. Of dit op zzp basis of in loondienst gebeurt is niet relevant voor de vergunningplicht. Het gaat dus puur om het aantal mensen. Stagiaires en vrijwilligers tellen niet mee. Bij die drempel van 10 personen worden ook eventuele andere locaties en uitbestedingen meegeteld. Aanbieders die al een WTZi-toelating hebben, krijgen automatisch een WTZa-vergunning. Aanbieders die automatisch een WTZi-toelating hebben gekregen, moeten binnen 2 jaar een WTZa-vergunning aanvragen. Dit geldt ook voor zorgverleners die onder het oude systeem geen WTZi-toelating nodig hadden. Voor de overige zorgverleners geldt de meldplicht. Hoe richt ik een BV of stichting op die voldoet aan de WTZa? De notaris kan statuten opstellen conform de vereisten van de WTZa. Dit maatwerk zorgt ervoor dat jouw statuten voldoen aan de vereisten om een vergunning aan te vragen. De extra kosten hiervoor bedragen €1.250,- excl. BTW. De stappen voor het oprichten van jouw WTZa-BV of -stichting zijn als volgt: Vul de online aanvraag in; Bij de BV vul je bij de activiteiten ‘zorg’ in. Daarna kun je aangeven dat je WTZa-statuten nodig hebt. Bij een stichting kies je in het eerste keuzemenu voor ‘WTZa’. Na betaling doorloop je eenvoudig de digitale identificatie; Notaris doet clientenonderzoek en stelt conceptakte op; Digitale ondertekening van de volmacht en goedkeuring conceptakte; Passeren akte & inschrijving in KvK door notaris; Openen zakelijke rekening & volstorten aandelen; Ontvangst BTW nummer +/- 2 weken van Belastingdienst. Conclusie Ga je met een nieuw bedrijf zorg verlenen, check dan goed welke vereisten uit de WTZa op jou van toepassing zijn. De notaris kan dan de statuten op maat maken, zodat ze in lijn zijn met de nieuwe vereisten. Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat je na het lezen van dit artikel nog vragen hebt. Neem dan vooral contact op met één van onze adviseurs! Wil je je algemene voorwaarden laten checken of opstellen? Dan is een gratis intakegesprek met onze partner MKBrecht een goed begin!

3 redenen voor een statutenwijziging

Meer weten over statutenwijziging? Je bent niet de enige ondernemer die hier misschien een vraag over heeft. Dit artikel vertelt je in 3 minuten over 3 dingen die een aanleiding kunnen zijn voor een statutenwijziging.Statuten wijzigen, waarom ook al weer?Toen je je BV oprichtte, heeft de notaris een akte gepasseerd en statuten opgesteld. Daarna ben je gaan ondernemen. Naar verloop van tijd kan er veel veranderen. Soms is het nodig om deze veranderingen in de statuten te verwerken. De statutenwijziging gaat via een akte van de notaris. Wanneer is dit nodig? Hieronder vind je drie voorbeelden van een statutenwijziging.Reden 1: je wijzigt je activiteitenIn de statuten van de BV staat het doel van de BV vermeld. De activiteiten die je verricht moeten wel onder deze doelstelling vallen. Indien je activiteiten gaat verrichten die hier niet onder vallen, zul je de doelomschrijving van je BV moeten wijzigen. Dit gaat middels een akte van statutenwijziging.Reden 2: je wijzigt de naam van je bedrijfBij het oprichten van je BV heb je gekozen voor een naam. Stel dat je bij de oprichting hebt gekozen voor Klaas & Pietje BV. Jullie zijn samen aan het ondernemen en uiteindelijk wilt Klaas niet meer verder met de BV en verkoopt zijn aandelen aan Pietje. Pietje besluit dat hij de naam van de BV wilt veranderen in Pietje BV. Deze naamswijziging vindt plaats via een statutenwijziging.Reden 3: je aandelenkapitaal wijzigtHet aandelenkapitaal van een BV kun na oprichting nog gewijzigd worden. Het wijzigen van het aandelenkapitaal kan verschillende redenen hebben. Hieronder noemen we twee voorbeelden.Je hebt nog een BV van voor 2012. Er was toen nog een verplicht aandelenkapitaal van tenminste 18.000. Sinds oktober 2012 is dit niet meer verplicht. Je kunt deze 18.000 uit de BV halen door het aandelenkapitaal te verlagen. Dit gaat dus via een akte van statutenwijziging.Bij oprichting van de BV heb je gekozen voor 100 aandelen. Je was toen enig aandeelhouder. Nu zijn er twee andere personen en jullie willen met z'n drieën in deze BV met allemaal 1/3 van de aandelen. Dit is met 100 niet mogelijk, je kunt aandelen niet doormidden gaan knippen. Je kunt dan door middel van een statutenwijziging het aandelenkapitaal verhogen naar bijvoorbeeld 120, zodat je ieder 1/3 van de aandelen kunt gaan houden.Oké, ik wil mijn statuten wijzigen. Wat zijn de voorwaarden?Je hebt eigenlijk maar twee documenten nodig om een statutenwijziging door te kunnen voeren. Een aandeelhoudersbesluit en een notariële akte. Met deze twee documenten kan de notaris aan de slag gaan met het wijzigen van de statuten.Hoe zit het met de notariële akte? Krijg ik een nieuwe?Dat klopt. Je krijgt een nieuwe notariële akte. Dit is het onderdeel waar de notaris een belangrijke rol in speelt. Deze controleert namelijk het besluit m.b.t de statutenwijziging en voert de wijzigingen door. Als alles akkoord is stelt de notaris een nieuwe notariële akte op. Hier moeten uiteraard wel alle aandeelhouders het op voorhand mee eens zijn.Wie is bevoegd de statuten te wijzigen? (algemene vergadering)Het is niet zo dat je op elk moment kunt bepalen dat er een statutenwijziging doorgevoerd moet worden. Een besluit tot het wijzigen van de statuten van de BV of NV kan genomen worden tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Alleen de aandeelhouders hebben de bevoegdheid om in te stemmen met een statutenwijziging. Dit hoeft trouwens niet fysiek op locatie te gebeuren. Zolang de aandeelhouders allemaal schriftelijk hun stem hebben uitgebracht is de statutenwijziging volgens de wet goedgekeurd.Wat is de rol van de Kamer van Koophandel bij de statutenwijziging?Nadat de statutenwijziging is doorgevoerd moeten de aangepaste statuten en wijzigingen in het aandeelhoudersregister worden ingeschreven. Daarnaast moet ook de Kamer van Koophandel (KvK) op de hoogte worden gesteld van de statutenwijziging. Dit kan door een afschrift van de wijziging te deponeren bij de KVK. Veel notarissen doen dit automatisch nadat de statutenwijziging is geregeld. Ook bij FIRM24 wordt dit automatisch geregeld, dan is het +/- binnen drie uur zichtbaar.→ Besluit je zelf de statuten te wijzigen van je BV? Bij FIRM24 kun je het eenvoudig online regelen. Meer info vind je hier.Wat zijn de stappen die ik moet nemen voor een statutenwijziging?In dit artikel leggen we uitgebreid uit wat te nemen stappen zijn als je ervoor kiest om je een statutenwijziging door te voeren. Maar in het kort komt het hier op neer:Je levert de benodigde stukken aan de notaris aan:Origineel aandeelhoudersregister; – Kopie oprichtingsakte; – Kopie van je legitimatie. Bij kun je dit allemaal online invullen, dat bespaart je weer een mailcontact met de notaris.Je geeft antwoord op de volgende vragen:Wie zijn de betrokken partijen? – Wat moet er precies worden gewijzigd? Dit heb je als het goed is al overlegd tijdens de algemene vergadering.De bovenstaande stukken worden automatisch aangeleverd bij de notaris en dan stelt hij de volgende stukken voor je op:Aandeelhoudersbesluit; – Volmacht; – Conceptakte statutenwijziging.Na goedkeuring worden de statuten officieel gewijzigd en krijg je een definitieve akte van statutenwijziging. Ook regelt hij alles met de KvK en worden het aandeelhoudersregister en notariële akte bijgewerkt. En dan is de statutenwijziging voltooid!Wat zijn de kosten van een statutenwijziging?De kosten voor een statutenwijziging kunnen zeer uiteenlopen. Vaak kom je er bij een regulier notariskantoor pas op een later moment achter wat precies de kosten zijn, maar aangezien wij niet op die manier werken hebben we categorieën gemaakt welke je hopelijk inzicht kunnen geven in de verwachten kosten.Categorie 1: Wijzigen naam / zetel / doel / boekjaarIndien het aandeelhoudersregister aanwezig is kun je voor zo'n wijziging rekenen op +/- € 475,- excl. btw. Dit is ieder geval de prijs wat wij ervoor rekenen en dan wordt het in 5 werkdagen geregeld.Categorie 2: Wijzigen kapitaal / soort aandelen / euroconversie / kapitaalvermindering / opnemen goedkeuring bestuursbesluitOok bij deze categorie geldt, het aandeelhoudersregister moet aanwezig zijn. Als dat het geval is kun je bij ons rekenen op +/- € 675,- excl. btw. De statuten wijzigen zal dan 7 werkdagen duren.Categorie 3: Invoeren RvC / sector specifieke statuten (zorg, onderwijs, woning coöperaties) / one tier boardVal je in deze specifieke categorie? Dan kun je rekenen op ongeveer € 1.000 ,- excl. btw. Hier is ook de voorwaarde dat het aandeelhouders register aanwezig is. de wijziging zal 10 werkdagen duren.Categorie 4: Maatwerk statutenwijzigingDe laatste categorie is maatwerk, voor een notariële wijziging in deze categorie kun je rekenenen op een vanaf prijs vanaf € 1.350,- excl. btw. Voor dit soort maatwerk zal de wijziging 20 werkdagen duren. Hopelijk geeft dit een duidelijk beeld van de kosten en verschillende mogelijkheden m.b.t een wijziging van de statuten.Meer weten? Vraag onze adviseurs om hulpNu ben je waarschijnlijk geen ondernemer geworden om je druk te maken over statutenwijzigingen. Het komt ook niet al te vaak voor als het goed is. Daarom helpen wij ondernemers graag met dit soort kwesties en kun je altijd gratis even een chat opstarten met één van onze adviseurs.Meer lezenStatutenwijzigen via je online notaris in 3 stappenDe vijf belangrijkste zaken uit je BV-statutenMet andere ZZP’ers in een BV? Zo regel je het in 5 stappen
Alles over de fiscale eenheid en voordelen

Alles over de fiscale eenheid en voordelen

De fiscale eenheid, een vaak gehoorde term maar wat houdt het precies in? Voor veel ondernemers zijn de fiscale voordelen die met een holding bereikt kunnen worden niet altijd even duidelijk of kenbaar. Een van de voordelen die je met een holding kan bereiken is het creëren van een fiscale eenheid tussen twee of meerdere BV’s. Simpel gezegd, bij een fiscale eenheid worden de twee of meerdere BV’s niet als verschillende belastingplichtigen (door de Belastingdienst) gezien maar als één. Deze fiscale eenheid kan je voor twee verschillende belastingen creëren. Allereerst voor de vennootschapsbelasting (winstbelasting) en de tweede is voor de omzetbelasting (BTW). Elk van de twee heeft verschillende voordelen en voorwaarden waaraan dient te worden voldaan. In dit artikel zullen beide fiscale eenheden worden beschreven en uitgelegd. Fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting In hoofdregel is elke BV zelfstandig belastingplichtig voor de Belastingdienst. Dit betekent dat de winst die de BV zelf maakt, ook zo belast wordt. Bij de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden twee of meerdere BV’s als één belastingplichtige gezien door de Belastingdienst. Doordat de Belastingdienst maar één belastingplichtige ziet, worden onderlinge resultaten met elkaar verrekend. Voorbeeld Stel dus dat je een holding, werkmaatschappij 1 en werkmaatschappij 2 hebt (zie afbeelding). Werkmaatschappij 1 bestaat al een paar jaar en draait goed. Werkmaatschappij 2 is afgelopen jaar begonnen en heeft nog veel aanloopverliezen. Normaliter zouden de winsten van werkmaatschappij 1 belast zijn en met de verliezen van werkmaatschappij 2 kan niks worden gedaan. Situatie 1 Werkmaatschappij 1 Winst: €150.000 Vennootschapsbelasting 15%: €22.500 Winst na belasting: €127.500 Werkmaatschappij 2 Verlies: €50.000 Vennootschapsbelasting 15%: €0 Winst na belasting: -/- €50.000 Samengevoegde: €127.500 -/- €50.000 = €77.500 Situatie 2 Bij de fiscale eenheid kunnen de resultaten van de BV’s in de fiscale eenheid worden verrekend met elkaar. Dit is fiscaal gunstig bij bijvoorbeeld aanloopverliezen. Zie hieronder het rekenvoorbeeld. Werkmaatschappij 1 Winst: €150.000 Werkmaatschappij 2 Verlies: €50.000 Fiscale eenheid Winst: €150.000 -/- €50.000 = €100.000 Vennootschapsbelasting 15%: €15.000 Winst na belasting: €85.000 Voordeel ten opzichte van situatie 1: €85.000 – 77.500 = €7.500 Zoals je ziet levert het verrekenen een behoorlijk cashvoordeel op. Naast de mogelijkheid om verliezen onderling met elkaar te verrekenen, heeft de fiscale eenheid nog een aantal voordelen: Voordelen Er is slechts sprake van één aangifte vennootschapsbelasting (vaak door de holding / moedermaatschappij), omdat je dus gezien wordt als één belastingplichtige. Dit scheelt weer in de boekhouding en administratie. De mogelijkheid om verliezen te verrekenen. Wanneer de ene onderneming verlies maakt, en de andere winst, kun je dit met elkaar compenseren en betaal je dus alleen over het saldo belasting. Reorganiseren zonder belastingheffing. In de fiscale eenheid zijn onderlinge transacties tussen de vennootschappen in principe fiscaal gezien niet zichtbaar. Je kunt dus schuiven met activa en passiva, zonder dat je hier winst behaalt. Winst nemen stel je uit tot bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel aan een derde wordt verkocht. Aan bovengenoemde voordelen kleven wel een aantal voorwaarden. De voorwaarden zijn: De moedermaatschappij of holding moet minimaal 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij bezitten en recht hebben op minimaal 95% van de winst, vermogen en stemrecht van de dochter. Stel jij bent enig aandeelhouder van de holding en deze houdt alle aandelen in de werkmaatschappij, is aan deze voorwaarden voldaan. Daarnaast worden eisen gesteld aan de rechtsvorm (eenmanszaak kan bijvoorbeeld niet). De moeder (holding) en dochter moeten hetzelfde boekjaar en winstbepaling hanteren. Als er wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden kan je schriftelijk een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Nadelen Over de eerste € 245.000 winst betaal je 15% vennootschapsbelasting, daarboven betaal je het zogenaamde hoge tarief van 25%. Doordat je optelt, kom je sneller boven het gunstige belastingtarief. Zorg dat je hierop anticipeert, want iedere BV kan afzonderlijk gebruik maken van het lage tarief wanneer ze niet in de fiscale eenheid zouden zitten. Alle vennootschappen in de hele fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden. De Belastingdienst kan dus bij iedere onderneming aan komen kloppen voor de totaal verschuldigde belasting. In de fiscale eenheid worden alle investeringen bij elkaar opgeteld en dit kan nadelig uitpakken voor de investeringsaftrek. Je zit dan namelijk sneller aan het maximum doordat je als één vennootschap wordt gezien. Fiscale eenheid voor de omzetbelasting Naast de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, bestaat de fiscale eenheid in de omzetbelasting (BTW). Ook hierbij geldt dat standaard elke BV als zelfstandig belastingplichtige wordt gezien door de Belastingdienst. Elke verrichte dienst of levering van een goed tussen twee partijen is (in hoofdregel) belast met BTW. Wanneer er tussen twee BV’s een fiscale eenheid is voor de BTW hoeven onderlinge verrichte diensten of leveringen van een goed niet belast te worden met BTW. Dit biedt allereerst een cashvoordeel op. Want als ondernemer ben je eigenlijk voor de BTW neutraal en betaalt de uiteindelijk consument de BTW, maar zelf draag wel bij elke inkoop BTW af. Pas na de kwartaalaangifte krijg je pas na ongeveer een maand het overmatig afgedragen bedrag teruggestort. Zoals elke ondernemer weet, cash is king. Hieronder staan de voordelen voor de BTW opgesomd: Voordelen Er is sprake van één btw-aangifte voor alle ondernemingen in de fiscale eenheid. Dit scheelt je in de boekhouding en administratie. De vennootschappen in de fiscale eenheid betalen geen BTW over onderlinge leveringen van goederen en diensten. Je brengt deze niet in rekening, en trekt deze ook niet af. Ook hier gelden voorwaarden: Alle deelnemers moeten ondernemer zijn voor de BTW; Zij dienen in Nederland gevestigd te zijn; Zij moeten op financieel, organisatorisch en economisch gebied verweven zijn. Wat betekent die verwevenheid? Financiële verwevenheid ziet op de zeggenschap, namelijk dat meer dan 50% van de aandelen (in)direct in dezelfde handen moet zijn. Let op dat is dus (simpel gezegd) minimaal 50,1%. Organisatorische verwevenheid ziet op de gezamenlijke, centrale leiding van de vennootschappen. Ten slotte wil economische verwevenheid zeggen dat activiteiten van de vennootschappen van elkaar afhangen of dat zij bijvoorbeeld dezelfde klantenkring hebben. Je kunt een fiscale eenheid vormen met iedere rechtsvorm, maar mag niet uit alleen natuurlijk personen bestaan. In tegenstelling tot de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, ontstaat de fiscale eenheid voor de BTW vanzelf. Je kunt ervoor kiezen wel of niet te handelen als eenheid. Daarnaast kan de Belastingdienst door eigen bevindingen of op jouw verzoek een beschikking afgeven, dan staat het ook geregistreerd. Nadelen Alle vennootschappen in de hele fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door de fiscale eenheid te betalen BTW. Ook hier kan de Belastingdienst dus bij iedere onderneming aan komen kloppen voor de totaal verschuldigde BTW. Let op, deze hoofdelijke aansprakelijkheid stopt pas, zodra Belastingdienst op de hoogte is dat de fiscale eenheid niet meer bestaat! Meld het dus zo snel mogelijk wanneer niet meer aan de voorwaarden voor de fiscale eenheid wordt voldaan. Wil je meer weten over het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting of BTW? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Opstellen en deponeren van de jaarrekening bij de KvK (2022)

Is de administratie 2021 van je onderneming al compleet? Dan kun je je jaarrekening voor dat jaar ook opstellen. In deze jaarrekening leg je financiële verantwoording af namens je BV. Met het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel komt de financiële informatie van je onderneming namelijk beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Indien je verplicht bent een jaarrekening te deponeren, moet dit binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar gebeuren. Wat is een jaarrekening? Een jaarrekening is een financieel verslag van je onderneming. Deze bestaat uit drie onderdelen: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op beide overzichten. De jaarrekening wordt digitaal gedeponeerd met SBR: Standard Business Reporting. Het onjuist categoriseren van allerhande kosten is een veelgemaakte fout in een administratie, dit kan veel tijd kosten achteraf. Niet iedereen hoeft een jaarrekening te deponeren. Onder andere BV’s en NV’s moeten dit wel, maar eenmanszaken niet. Informatiebron voor wie? De Nederlandse wet- en regelgeving eist dat op basis van een jaarrekening een verantwoord oordeel over een onderneming moet kunnen worden gevormd. In de eerste plaats is dit voor jezelf. Maar dit is ook interessant voor bijvoorbeeld financierders, crediteuren, investeerders, verzekeraars, aandeelhouders en natuurlijk de Belastingdienst. Termijnen Voor de BV gelden de volgende regels voor het deponeren van de jaarrekening: Het bestuur stelt binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders (31 mei). Deze verlenen het bestuur vervolgens maximaal 5 maanden uitstel voor het opstellen in geval van bijzondere omstandigheden (31 oktober). Na maximaal 10 maanden (5 + 5) hebben de aandeelhouders vervolgens weer 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening (31 december). Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum 7 maanden (5 + 2). Bij maximaal uitstel bedraagt dit 12 maanden (5 + 5 + 2). Een vastgestelde jaarrekening moet altijd binnen 8 dagen worden gedeponeerd bij de KvK en wordt daarmee openbaar gemaakt. Firm24 Het opstellen van een jaarrekening kan een tijdrovende klus zijn. Wil je het opstellen van je jaarrekening liever uitbesteden aan een fiscalist of accountant? Neem dan gerust contact met ons op! Wij werken met speciaal geselecteerde accountants samen die je voor een scherp tarief volledig kunnen ontzorgen.

Heb je een BV opgericht? Voorkom dat je deze blunder begaat

Ben je een startende ondernemer en heb je pas een BV opgericht? Dan is het verstandig om de aandelen direct vol te storten. Veel startende maar tevens ook gevestigde ondernemers besluiten de aandelen niet direct vol te storten. Dit is mogelijk, maar heeft wel (vervelende) gevolgen. In dit artikel zullen we je op de hoogte brengen van deze gevolgen, zodat je er zeker van kunt zijn dat jou geen nare verrassingen te wachten staan! Aandelen volstorten is namelijk belangrijker dan je denkt.Wat wordt bedoeld met ‘aandelen volstorten’?Het vermogen van een BV is verdeeld in aandelen met een nominale waarde. Als je een BV wil oprichten dan investeer je dus als aandeelhouder in jouw onderneming en krijg je in ruil hiervoor aandelen. De investering hoef je niet altijd direct te doen. Je krijgt dan wel de aandelen, maar afgesproken wordt dan dat je (een deel van) de investering later doet. Het voordeel is dat je als aandeelhouder de aandelen dan pas hoeft vol te storten wanneer de onderneming – dat wil zeggen het bestuur – daarom verzoekt.Wat zijn de gevolgen van het niet volstorten van aandelen?Geen deelnemingsvrijstellingDe deelnemingsvrijstelling is een fiscale tegemoetkoming die pas van toepassing is als de moederonderneming minimaal 5% van de volgestorte aandelen bezit. Het doel van de regeling is dat de winst bij verbonden ondernemingen niet twee keer wordt belast. Alleen de dochteronderneming betaalt dus vennootschapsbelasting over de behaalde winst. Wanneer de dochter deze winst uitkeert aan de moederonderneming is de winst daar dus onbelast. Je kunt je voorstellen dat dit fiscale voordeel erg kan oplopen, afhankelijk van de hoogte van de winstuitkering. Aandelen volstorten vergeten? Dan kan het best zijn dat moeder meer dan 5% van de aandelen houdt, maar er toch geen beroep kan worden gedaan op de deelnemingsvrijstelling.Geen mogelijkheid fiscale eenheidDe fiscale eenheid is een gunstige fiscale voorziening. Binnen een concern worden de winsten en verliezen van de dochter(s) toegerekend aan de moederonderneming. Op deze manier worden verliezen dus horizontaal verrekend en is de moederonderneming de enige die belastingaangifte doet. Dit levert niet in de minste plaats verlaging van de vennootschapsbelasting op, maar zorgt dus ook voor minder administratieve rompslomp. Wel moet de moederonderneming 95% van de volgestorte aandelen in de dochter(s) bezitten. Nog een fiscale regeling waar je niks mee kan als je de aandelen niet hebt volgestort dus. Zonde! Aandelen volstorten is namelijk een kleine moeite.Stappenplan BV oprichtenDownload hier het e-book en lees alle stappen die belangrijk zijn bij het oprichten van je BV.Bestuurdersaansprakelijkheid BV opgericht vóór 2012In beginsel is de aansprakelijkheid bij een BV beperkt tot de BV zelf. Bestuurders zijn dus – mits zij zich redelijk gedragen – niet aansprakelijk. Tot 2012 was het minimumkapitaal van een BV €18.000. Als op het moment van faillissement niet voldaan is aan de stortingsplicht, dan bestaat voor bestuurders van BV’s die opgericht zijn naar oud recht (lees: voor 2012) de kans dat de curator de verplichte stortingen die nog niet zijn gedaan bij hen komt innen. Aandelen volstorten is dus van groot belang!VerkoopWil je je aandelen verkopen? Dat kan alleen als deze 100% zijn volgestort.Hoe werkt aandelen volstorten?Stap 1: de eerste stap is om een zakelijke bankrekening te openen voor de BV.Stap 2: nadat je de zakelijke bankrekening hebt geopend, moet het nominale aandelenkapitaal op deze rekening worden gestort. In de slotverklaring van de oprichtingsakte vind je het nominale aandelenkapitaal.Stap 3: is je BV nog niet bekend bij de Kamer van Koophandel (KvK)? Dan dien je hiervoor formulier 15 van de KvK in te vullen en tevens op te sturen naar de KvK.Aandelen volstorten is dus al in 3 stappen voltooid!Wat moet je nog doen na het aandelen volstorten?Wil je gebruik maken van de deelnemingsvrijstelling en heb je ook de aandelen volgestort? Geef dit dan door aan de KvK via formulier 15Vragen over aandelen volstorten?Heb je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of wil je gewoon even sparren over je BV? Neem dan even contact op met één van onze specialisten.Meer lezen?Alles over de fiscale eenheid en voordelenStappenplan voor het oprichten van een BV

Waarom moeten ondernemers zich aan de AVG houden?

Stel, je bent een beginnende ondernemer en een potentiële klant stuurt jou een e-mail met een vraag. Vervolgens gebruik jij dat e-mailadres om jouw nieuwsbrieven naartoe te sturen, lekker makkelijk meegenomen! Toch kan dit verboden zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacywet dwingt ondernemers zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van klanten en personeel. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje, dus lees in deze blog hoe je voorkomt dat je onbedoeld deze wet overtreedt.Wat is de AVG?In 2018 is deze privacywet ingegaan waardoor er in de hele Europese Unie dezelfde regels gelden voor bescherming van persoonsgegevens. Met de komst van deze wet moeten bedrijven zorgvuldig omgaan met gegevens van consumenten en werknemers die hiermee meer zeggenschap hebben gekregen. Startende ondernemers (vanaf 2018) hebben hierin dus een voordeel, omdat ze niet van elke klant alle gegevens nog eens moeten nalopen. Voor jou als ondernemer is het handig om te weten welke gegevens onder deze persoonsgegevens vallen.Wat zijn persoonsgegevens?Volgens de AVG is een persoonsgegeven ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Alle informatie? Dat zou dus betekenen dat álle gegevens over een persoon (bijvoorbeeld een klant) onder deze wet vallen, en dat klopt. Denk aan standaard zaken zoals naam, woonplaats en telefoonnummer. Maar ook foto’s en IP-adressen vallen hieronder. De wet kent daarnaast bijzondere persoonsgegevens die nog eens extra beschermd worden. Dit is gevoelige informatie zoals ras, seksuele gerichtheid, BSN-nummer en godsdienst.Geldt de AVG ook voor een ondernemer zoals jij?Je vraagt je nu af of jij je als ondernemer ook moet houden aan deze privacywet. Grote kans van wel, want de AVG is van toepassing op alle zelfstandige ondernemers, bedrijven of organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus als jij klanten of personeel hebt, moet je je aan deze wet houden. Dit geldt derhalve niet alleen voor grote bedrijven op de Zuidas, maar bijvoorbeeld ook voor verenigingen, stichtingen, zzp’ers en mkb’ers.Bescherming in de zin van de AVGHet is nu duidelijk dat persoonsgegevens worden beschermd door middel van de AVG, maar wat houdt dat precies in? Dit betekent dat je bijvoorbeeld niet meer informatie mag verzamelen en gebruiken dan nodig is. Daarnaast moet je ook een goede reden hebben om die gegevens te verwerken. De bijzondere persoonsgegevens mogen überhaupt niet worden verwerkt, tenzij daar specifiek toestemming voor is gegeven.Toestemming vragenVoor sommige gegevens geldt dus dat je die pas kunt bewaren nadat jij toestemming hebt gevraagd en die vervolgens is gegeven. Als je denkt dat je even een simpel appje kunt sturen naar de klant of je haar gegevens mag bewaren, heb je het mis. Deze toestemming moet namelijk volgens de AVG ‘specifiek’ en ‘geïnformeerd’ zijn. Dit houdt in dat je duidelijk moet uitleggen waarvoor je de gegevens wilt gebruiken. Je mag deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degenen waarvoor toestemming is verleend.Klachten bij de Autoriteit PersoonsgegevensStel dat je dan toch dat e-mailadres van je klant hebt gebruikt om nieuwsbrieven naartoe te sturen, terwijl diegene daar geen toestemming voor heeft gegegeven. De klant kan om deze reden een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit orgaan houdt toezicht op het verwerken van persoonsgegevens. Als nadien inderdaad blijkt dat jij in strijd hebt gehandeld met de AVG, kan dat voor jou een duur grapje worden. Boetes kunnen namelijk oplopen tot maar liefst € 20 miljoen of 4% van je jaaromzet.Gebruik je gezonde verstandZulke grote boetes wil je natuurlijk te allen tijde voorkomen, maar hoe doe je dat? Stel jezelf altijd een aantal vragen voordat je data gaat verzamelen. (Wij kunnen je ook helpen!) Welke gegevens van klanten of personeel wil ik opslaan en zijn die gegevens echt nodig? Vraag vervolgens toestemming en hou daarna goed bij wat je met die gegevens doet. Het is toch best lullig als jouw computer wordt gehackt waardoor duizenden gegevens op staat komen te liggen. Beveilig je data dus goed en meld elke ernstige datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. En ten slotte: gebruik altijd je gezonde verstand, daar kom je vaak al een heel end mee. Heb je toch nog vragen hierover? Je kunt altijd gebruik maken van de chat rechtsonder of neem gerust op een andere manier contact met ons op.

Stoppen met je BV? Lees hier 3 redenen voor het beëindigen van een BV.

Je begon ooit met ondernemen in een besloten vennootschap. Maar de laatste tijd kom je erachter dat een andere rechtsvorm – zoals de eenmanszaak of VOF - toch een betere optie is. Of je hebt ooit een keer een grotere structuur opgezet en een tussenholding heeft zijn functie verloren. Het kan natuurlijk ook zijn dat je klaar met ondernemen bent omdat je met pensioen gaat. Het zijn allemaal redenen om te stoppen met je BV. Wil je weten hoe dit werkt en wat er komt kijken bij het opheffen van je BV? Lees dan het onderstaande artikel.BV opzeggen: minder complex dan verwachtDe meeste mensen verliezen de eigendom van hun BV door een bedrijfsovername of een faillissement. Dat zijn de meest bekende vormen van het eindigen van een bedrijf. Maar stel je wilt gewoon je BV opheffen omdat je gaat stoppen met de werkzaamheden? Of je wilt van een doodlopende BV af? Niemand gaat deze van je overnemen en een faillissementsprocedure is ook niet aantrekkelijk. Je gaat stoppen met je BV en je wilt deze zo gemakkelijk mogelijk opheffen. Gelukkig hoeft het beëindigen van je BV helemaal niet zo complex te zijn. Hoe het beëindigen van jouw BV precies werkt, leggen we duidelijk uit in het blog artikel BV beëindigen.3 redenen waarom ondernemers stoppen met hun BVIn de praktijk zijn er grofweg drie redenen voor het beëindigen van een BV te onderscheiden. Hieronder lees je meer over de verschillende redenen voor het stoppen met een BV.Reden 1: BV stoppen omdat je BV niet meer actief is Om te beginnen is er de mogelijkheid dat je BV niet meer actief is. In dit geval gebeurt er niets in de BV en kost de vennootschap alleen maar geld: je moet immers een administratie voeren en aangiftes blijven doen. Om van die tijd, moeite en kosten af te komen, is het beëindigen van je BV een logische stap.Wet inkomensvoorziening oudere Ga je met (vroegtijdig) pensioen, dan kun je ook je bedrijf stoppen. Je kunt dan een beroep doen op de IOAZ. Dit is de inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW). Dit kan ook wanneer uw WW uitkering stopt.Reden 2: Een lege stamrecht BV Een andere reden voor het beëindigen van je BV is het opgebruiken van een stamrechtverplichting, met als resultaat van een lege stamrecht BV. Een stamrecht BV wordt doorgaans gebruikt om een gouden handdruk in te ontvangen. Wanneer de gelden in deze BV zijn uitgegeven blijft een lege stamrecht BV over. Heb je geen behoefte om andere activiteiten in deze BV te verrichten? Dan kun je het beste stoppen met deze stamrecht BV.Reden 3: Bedrijfsbeëindiging van je BV omdat je BV niet langer levensvatbaar is Je kunt een BV dus beëindigen omdat er geen activiteiten meer zijn. Of omdat – zoals in geval van de stamrecht BV – er geen financiële noodzaak meer is. Een derde reden om te stoppen wanneer de onderneming (BV) niet langer levensvatbaar is. Dit kan als uit de cijfers blijkt dat er structureel te weinig geld verdiend wordt. Is jouw BV de tijd en moeite niet meer waard, en focus je liever je aandacht op andere avonturen? Dan is het beëindigen van je BV een optie.Kan je zomaar stoppen met een BV?Het simpele antwoord is ja, echter zijn er wel vereisten van o.a. de belastingdienst waar je rekening mee dient te houden.Wat zijn de financiële gevolgen van het opheffen?Als je je onderneming opheft, is het van belang om je administratie goed op orde te hebben. Heb je een zakelijke bankrekening waar nog saldo op staat, dan kun je daarmee je laatste schulden aflossen. Is dat niet van toepassing, dan kun je het resterende bedrag gebruiken om jezelf nog een laatste keer salaris uit te keren. Zo voorzie je jezelf nog van inkomen vóór de BV niet meer bestaat. Over dit inkomen betaal je uiteraard inkomstenbelasting.Wat zijn de fiscale gevolgen van het opheffen?Als je je BV opheft moet je afrekenen over de laatste termijn. Dat je je BV hebt opgeheven, betekent niet dat je geen BTW aangifte meer hoeft te doen. Over de laatste termijn dat de BV nog bestond, dien je de laatste BTW aangifte te doen. Uiteraard kun je de laatste aangifte omzetbelasting ook laten doen door je boekhouder. Is er nog geld aanwezig in de onderneming, dan kun je dat uitkeren als DGA salaris of - indien van toepassing - als dividend. Hierover betaal je inkomstenbelasting of dividendbelasting. Kortom, het op orde hebben je administratie is belangrijk.Moet ik nog een jaarrekening deponeren?Ja, iedere BV dient na het boekjaar een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel en - indien van toepassing - de verschuldigde belasting betalen. Heeft de BV nog bestaan in dat jaar, dan dien je dus over de laatste maanden een jaarrekening op te laten stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel.Kan ik beter de aandelen overdragen?Wat nou als je je bedrijf verkoopt? Dat kan, maar niet veel mensen zullen een lege BV overkopen. Ook zal dit voor de notaris een 'red flag' zijn, omdat je beter de BV kunt opheffen en een nieuwe BV kunt oprichten. Daarom kun je een lege BV beter opheffen in plaats van overdragen wanneer je ermee wilt stoppen.Kan ik ook mijn eenmanszaak stoppen?Een eenmanszaak is gemakkelijker te beëindigen dan een BV. Wil je met je bedrijf stoppen, dan kun je je daarin laten adviseren door een accountant of boekhouder. Hij zal je stakingswinst berekenen, waarna hij je een advies geeft over het definitief stoppen of wellicht overstappen naar een BV. Het uitschrijven van je eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel gaat gemakkelijk. De beëindiging van je eenmanszaak is dus eenvoudiger is dus eenvoudiger dan de bedrijfsbeëindiging van je BV.Wat zijn de stappen voor het opheffen van je BV?Bij Firm24 hef je je BV in een aantal eenvoudige stappen op:Vul de aanvraag digitaal in en vul de details van jouw onderneming (BV) in;Upload de oprichtingsakte van de onderneming (BV);Wij stellen jouw opheffingsbesluit en KvK formulier op;Print de documenten uit en onderteken ze met pen;Stuur de documenten, inclusief een kopie van je paspoort, per post op naar Firm24;Wij controleren en verwerken de stukken en dienen alles per post in bij de KvK;Voila: jouw onderneming (BV) is opgeheven!Wat kost het om een BV te stoppen?Heb je besloten om je BV te beëindigen? Bij ons kan dat al vanaf €249,-.Hoe lang duurt het opheffen van een BV?Het opheffen van een BV kan in ongeveer 14 werkdagen worden afgerond, afhankelijk van hoe snel wij de documenten van je onderneming per post ontvangen.Je BV beëindigen? Dat kan op 2 manierenHoe dit werkt en wat erbij komt kijken leggen we uit in het artikel: Het einde van je BV – Verkopen, (turbo)liquidatie of failliet gaan. Wil je je BV beëindigen? Of wil je gewoon even sparren over je BV of de administratie? Neem dan even contact op met een van onze specialisten. Zo laat je je goed adviseren over je opheffing.Meer lezen?Twijfel je over een BV? Zo omzeil je het DGA-salaris van €48.000Heb jij al gebruikt gemaakt van deze fiscale tips?Voorkom dat je deze blunder begaat!

Agio storten en onbelast terugbetalen; hoe zit dat?

Agio is hetgeen wat de belegger of ondernemer bovenop de nominale waarde van een aandeel stort. Het eigen vermogen van een onderneming bestaat uit deze agio en wordt ook wel de ‘agioreserve’ genoemd. Een agio storting kan om verschillende redenen wenselijk zijn, zowel voor de onderneming als voor de aandeelhouder zelf. En hoe zit het nou als je dat agio terug wil storten, kan dat zonder er belasting over wordt geheven? In beginsel niet. Toch is er een uitzondering. In dit artikel zullen de agio storting en de onbelaste agio terugbetaling worden besproken.↳ Wil je direct op maat advies inwinnen m.b.t. agio? Klik dan hier!Agio stortingWat is het eigenlijk?Aandelen in Nederland hebben altijd een nominale waarde. Dit is de waarde die de aandelen bij oprichting vertegenwoordigen. Het is natuurlijk niet zo dat de werkelijke waarde van een aandeel altijd gelijk blijft aan deze nominale waarde. Als het goed gaat met de onderneming, wordt een aandeel meer waard. Als je je aandelen op dat moment zou verkopen, kun je er meer geld voor krijgen dan de nominale waarde. Dat verschil tussen de nominale waarde en de werkelijke waarde noemen we agio. Clear right? Geef je bijvoorbeeld nieuwe aandelen uit nominaal €1 per stuk en storten de aandeelhouders daadwerkelijk €10 per aandeel, dan komt €9 per aandeel toe aan de agioreserve.Hoe doe je een agio storting?De algemene vergadering van de vennootschap moet beslissen dat op aandelen agio wordt gestort. Nadat de algemene vergadering dat besluit heeft genomen kan de agio storting worden gedaan. Het bedrag kan dan worden overgemaakt van de rekening van de aandeelhouders naar de zakelijke rekening van de BV. In de mededeling van de transactie kan dan ‘agio storting’ worden vermeld.Aan wie komt het agio toe?De algemene agioreserve zegt het eigenlijk al. Dit komt normaliter alle aandeelhouders toe naar rato van het aandelenkapitaal. Wil je een andere verdeling van de agioreserve, dan zal je met verschillende aandelen moeten werken. Elk soort aandeel heeft dan recht op een bepaald percentage van een specifieke agioreserve.Spaar-BVVoor een DGA is het in sommige gevallen erg interessant om spaargeld als agio in de BV te storten. Spaargeld wordt immers belast in box 3, wat inhoudt dat het jaarlijks tegen een fictief rendement wordt belast. Heb je veel spaargeld? Dan kan dit resulteren in een behoorlijk hoge heffing. Pas op het moment dat de DGA winstuitkeringen krijgt van zijn BV, worden de werkelijke uitkeringen belast in box 2. Dat is dus pas op het moment dat de BV uitkeert. Doet de BV dat niet? Dan betaalt de DGA dus geen belasting over het ingebrachte vermogen.Agio terugbetalingHet spreekt misschien voor zich, maar op het moment dat agio door de Besloten Vennootschap terugbetaald wordt aan de aandeelhouder spreken we van agio terugbetaling. Toch maakt het een groot verschil op welke manier je dat doet. Regel je niks? Dan wordt de agio terugbetaling gezien als het uitkeren van winst en wordt dit bedrag in box 2 belast voor 26,9% (2021 en 2022). Maar dat kun je, in de meeste gevallen, voorkomen!Onbelast uitkerenZoals ik hierboven al heb gezegd, is het terugbetalen van agio standaard belast. Het terugbetalen van nominaal aandelenkapitaal daarentegen is dat niet. Dat klinkt als schrale troost. Het zou wat zijn als je agio zou kunnen omzetten in aandelenkapitaal. Dat klinkt best aantrekkelijk toch? Nou, dat kan, mits de procedure secuur wordt doorlopen. Hieronder behandel ik hoe je dat kunt doen.Het omzetten van agio naar nominaal aandelenkapitaal gebeurt in twee stappen. Allereerst moet het besluit worden genomen dat agio wordt omgezet in aandelenkapitaal. Dit gaat door middel van een uitgifte van nieuwe aandelen ter hoogte van de agioreserve. Na de uitgifte van nieuwe aandelen is de agioreserve afgenomen en het nominaal aandelenkapitaal toegenomen met hetzelfde bedrag. De twee stap is het zogenaamd afstempelen van het nominaal aandelenkapitaal. Via een statutenwijziging wordt het nominaal aandelenkapitaal verlaagd en kan het vermogen onbelast uitgekeerd worden aan de aandeelhouder(s).Let op de verdeling bij uitkering. Gestort vermogen op de algemene agioreserve komt toe aan alle aandeelhouders naar rato van het nominaal aandelenkapitaal. Om dat te voorkomen is het mogelijk om letteraandelen uit te geven die recht geven op verschillende agioreserves. Voorbeeld: investeerder heeft 20% en heeft 100.000 gestort in de algemene reserve. Bij onbelaste uitkering van de 100.000 kan hij echter maar 20.000 (20%) krijgen. De rest gaat naar de andere aandeelhouder(s).UitkeringstestHet bestuur van de BV moet goedkeuring verlenen voor deze procedure. Deze goedkeuring moeten zij weigeren indien ze weten of kunnen voorzien dat de BV na de uitkering niet meer kan voldoen aan het betalen van de opeisbare schulden. Om aansprakelijkheid te voorkomen is het raadzaam om altijd een fiscale toets te laten verzorgen door een fiscalist. Neem hiervoor contact op met ons support team.ConclusieEen agio storting kan in veel gevallen voordelig uitpakken voor de aandeelhouders. Zo kan het aandelenkapitaal laag worden gehouden, maar wordt het eigen vermogen vergroot middels een agio storting. Dit wordt de agioreserve genoemd. Mochten de aandeelhouders na verloop van tijd hun investering terug uitgekeerd willen krijgen, dan kan dit via een aandelenuitgifte en statutenwijziging bij de notaris. De agioreserve wordt dan omgezet in aandelenkapitaal, waarna het onbelast kan worden uitgekeerd.Wil je de agioreserve onbelast uitkeren? Vul online het aanvraagformulier in en we nemen vaak dezelfde dag nog contact met je op.Meer lezenAandelen overdragen of toch beter uitgeven?Checklist: Is het tijd om mijn Eenmanszaak om te zetten naar een BV?Wat moet ik precies doen met het DGA-salaris?
Werknemersverzekeringen voor de DGA? Verplicht of niet?

Werknemersverzekeringen voor de DGA? Verplicht of niet? Firm24

Als je kijkt naar de mensen om je heen valt je waarschijnlijk op dat er weinig mensen zijn die hetzelfde beroep uitoefenen. Anders dan vroeger is het niet meer gebruikelijk dat je net als je vader ook bakker wordt of dat je het familiebedrijf van je ouders overneemt. Je kunt er zeker van zijn dat al die verschillende beroepen ook een verschillend salaris met zich meebrengen. Toch is er een ding wat we wel allemaal gemeen hebben. Ziek, arbeidsongeschikt of ontslagen? De staat biedt ons bijna allemaal een vangnet (werknemersverzekeringen) waarvoor werkgevers premie moeten betalen ten behoeve van hun werknemers. So far so good. Maar hoe zit dat als je werknemer bent van je eigen bedrijf? Want dat is feitelijk de situatie als je DGA bent. Bij een DGA verschilt het per situatie of deze verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. In dit artikel staat centraal in welke situaties dat wel en in welke situaties dat niet het geval is.WerknemerAlleen voor werknemers moet een premie werknemersverzekeringen worden afgedragen. Dat roept de vraag op wanneer je dan precies een werknemer bent. In beginsel is het eenvoudig. Op het moment dat je een arbeidscontract hebt ben je een werknemer. Dus ook als je bestuurder wordt nadat je een BV hebt opgericht, ben je beginsel een werknemer, je bent dan namelijk ondergeschikt aan de algemene vergadering van de BV. Dat is ook het geval wanneer je 100% van de aandelen bezit en het dus het jouw eigen holding is.Persoonlijke holdingVoer je jouw werkzaamheden uit vanuit een persoonlijke holding voor een werkmaatschappij? Dan werk je op basis van een managementovereenkomst. Dat is geen arbeidsovereenkomst, maar een overeenkomst van opdracht. Voor dergelijke overeenkomsten geldt in beginsel geen dienstbetrekking. Je bent dan dus – gewenst of ongewenst – niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.Wanneer word ik aangemerkt als DGA?Dat kan anders zijn als je wordt aangemerkt als DGA door de Regeling aanwijzing DGA 2016. Volgens deze regeling wordt een bestuurder die tevens DGA is uitgesloten voor de werknemersverzekeringen. Een DGA ben je volgens de regeling indien sprake is van een van de hieronder genoemde situaties.Als je over je eigen ontslag kunt beslissen moet er gekeken worden naar wat daarover in de statuten is vastgelegd. Meestal staat daar dat een bestuurder met een versterkte meerderheid – dat wil zeggen minimaal 66% van de stemmen in de AVA – wordt benoemd of ontslagen. Houd je als aandeelhouder meer dan 50% van de aandelen, dan ben je – ongeacht of de statuten een versterkte of gewone meerderheid voorschrijven – veilig. In dat geval kun je nooit worden ontslagen door de overige bestuurder(s) en ben je volgens de regeling DGA.Staat in de statuten inderdaad dat een bestuurder wordt benoemd of ontslagen met een versterkte meerderheid (meer dan 66% van de stemmen) en houd de bestuurder minder dan 50% van de aandelen? Dan moet bekeken worden of deze bestuurder/aandeelhouder diens ontslag individueel tegen kan houden in het uiterste geval (dat iedere andere aandeelhouder hem wil ontslaan in de AVA). Je bent dan dus veilig als de andere bestuurder(s) met elkaar over minder dan 66% van de aandelen beschikken. In dat geval kun je niet worden ontslagen en ben je volgens de regeling dus DGA.Als alle bestuurders – direct of indirect – een gelijke hoeveelheid aandelen houden, ongeacht of zij individueel in staat zijn om hun ontslag tegen te houden als aandeelhouder in de AVA.Ongeacht de situatie loont het altijd om deze afspraken van tevoren goed vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst.Ik zal deze drie situaties hieronder illustreren aan de hand van drie voorbeelden. Ik ga er bij deze voorbeelden vanuit dat in de statuten geregeld is dat een bestuurder met 66% of meer van de stemmen wordt benoemd of ontslagen.Situatie 1: Zeggenschap over eigen ontslag A en B zijn allebei bestuurder van X BV. Is A DGA in de zin van de Regeling aanwijzing DGA? A houdt 60% van de aandelen in X, terwijl B 40% van de aandelen houdt. A houdt meer dan 50% van de aandelen en is dus altijd veilig; er hoeft niet gekeken worden naar wat de statuten regelen want hij kan zijn ontslag altijd tegenhouden. Voor B geldt dat hij alleen zijn ontslag kan tegenhouden als in de statuten geregeld is dat een bestuurder alleen kan worden benoemd en ontslagen met een versterkte meerderheid. Dat is het geval, er is namelijk 66% nodig. Zowel A als B kunnen elkaar niet ontslaan. Beiden zijn daarom uitgesloten van de verplichte werknemersverzekering. Hier bestaat dus geen DGA verzekeringsplicht.Situatie 2: zeggenschap over ontslag A, B en C zijn bestuurder van X BV. Moet A verplicht verzekerd worden? A houdt 40% van de aandelen, B 30% en C 30%. Omdat A en B samen 70% – dus een versterkte meerderheid – van de aandelen bezitten kunnen zij C ontslaan. A en C samen houden ook 70% van de stemmen dus kunnen ook B samen ontslaan. B en C houden samen slechts 60% van de aandelen, dus minder dan de vereiste 66%. A kan zijn ontslag dus steeds tegenhouden, C en B kunnen dat niet. A wordt dus uitgesloten van de verplichte werknemersverzekeringen, C en B daarentegen niet. Hier bestaat dus een DGA verzekeringsplicht voor C en B.Situatie 3: nevengeschiktheid A, B, C en D zijn bestuurder en houden ieder 25% van de aandelen in X BV. Bestaan hier DGA verzekeringsplichten? Alle bestuurders houden 25% van de aandelen en hebben dus een gelijkwaardig belang. Alhoewel niemand zijn eigen ontslag kan tegenhouden, zijn zij uitgesloten van de werknemersverzekeringen. Dit komt vanwege de uitzonderingsregeling die is opgenomen in de Regeling aanwijzing DGA 2016. Hier bestaat dus geen DGA verzekeringsplicht.DGA verzekeringsplichtAls je niet je eigen ontslag kunt tegenhouden, of niet valt onder de uitzonderingsgevallen, ben je als DGA verzekeringsplichtig voor de werknemersverzekeringen. Als werkgever van de DGA is de BV verplicht iedere maand een premie te betalen aan de Belastingdienst. De hoogte van deze premie hangt af van de sector waarin het bedrijf is aangesloten. In geval van onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid voorzien de verzekeringen – mits voldaan aan bepaalde voorwaarden – in een (tijdelijke) uitkering.Ongewenst werknemer? Oplossing!Ben je ongewenst toch werknemer omdat je je eigen ontslag niet kunt tegenhouden? Geen paniek. Dit kan worden opgelost. Soorten aandelen of letteraandelen zijn speciale aandelen met afwijkende rechten van gewone aandelen. Statutair kan vastgelegd worden dat alleen de houder van deze aparte soort aandelen over zijn eigen ontslag kan beslissen. Op deze manier kan iedere bestuurder zijn eigen ontslag dus tegenhouden en bestaat geen DGA verzekeringsplicht meer.ConclusieOf een bedrijf wel of niet premieplichtig is voor de werknemersverzekeringen van haar DGA hangt dus af van de juridische structuur die wordt aangebracht. Daarbij verdient opmerking dat het niet per se goed of fout is om verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen, maar dat dit afhangt van je persoonlijke voorkeur(en).Benieuwd of jij een DGA verzekeringsplicht hebt? Doe hier hier de check!

DGA-salaris altijd €48.000? Of kan ik dit verlagen? (stappenplan)

Één van de meest gestelde vragen bij FIRM24 is: “Hoe zit het nou met dat DGA-salaris? Moet ik mijzelf echt €48.000 uitkeren van de Belastingdienst? Kan ik niet gewoon eerst dividend uitkeren?” Hoe zit het echt? En hoe regel ik het nadat ik mijn BV heb opgericht? Je leest het in dit artikel.Waarom denken ondernemers dat ze zichzelf €48.000 moeten uitkeren?Het antwoord is simpel: omdat de Belastingdienst dat zegt. De Belastingdienst geeft namelijk een minimum DGA (Directeur Groot Aandeelhouder)-loon aan van €48.000 . De regels over het minimum DGA-salaris zijn in het leven geroepen door de Belastingdienst om ervoor te zorgen dat jij als DGA niet eerst dividend uitkeert voordat er eerst tenminste €48.000 aan loon is uitgekeerd. Dividend is namelijk veel lager belast dan salaris. Als die grens er niet zou zijn, dan zou iedere ondernemer zichzelf relatief weinig salaris en veel dividend uitkeren. Dit wil de belastingdienst natuurlijk voorkomen.De mythe van DGA-salaris ontkrachtMaar is dit daadwerkelijk verplicht? Het antwoord is nee. Het minimum salaris is een fictie: een startende ondernemer beschikt vaak nog niet over voldoende liquide middelen om te voldoen aan het minimum DGA-salaris van €48.000 . De vraag die ons vaak wordt gesteld: ‘Hoeveel moet ik uitkeren als minimum DGA-salaris als wij in de eerste periode waarschijnlijk helemaal geen geld gaan verdienen?’. Ons antwoord hierop is simpel: wat er niet is, kun je ook niet uitkeren. En zo kijkt de Belastingdienst er ook naar.Meer weten over het DGA-salaris?Klik op de onderstaande afbeelding om het DGA-salaris e-book te downloaden en lees onder andere hoe je het DGA-salaris kan omzeilen.Hoe omzeil je het DGA-salaris van €48.000 ?Er zijn twee mogelijkheden om ervoor te zorgen dat je jezelf geen €48.000 DGA-salaris hoeft uit te keren. Deze opties en hoe je dit voor jezelf kunt regelen, vind je hieronder.Optie 1: Dit is de makkelijke optie. Een BV oprichten via Firm24 is zo geregeld. Als inhoudingsplichtige doe je maandelijks een nulaangifte voor de loonheffingen. Aan het einde van het kalenderjaar bekijk je of er niet toch een stukje als loon uitgekeerd kan worden. Stel je hebt halverwege december €40.000 aan vrije liquide middelen op de bank staan. Je reserveert €20.000 als werkkapitaal voor een nieuwe website. Dan zal je €20.000 als salaris moeten uitkeren. Er is immers voldoende vrije cashflow om in ieder geval een stukje DGA-salaris te betalen. Wij regelen dit regelmatig voor onze klanten.Optie 2: Stuur de Belastingdienst een verzoek met daarin een prognose van de eerste periode van bijvoorbeeld een jaar waarin wordt aangegeven dat er niet voldoende vrije liquide middelen zijn om te voldoen aan het minimum DGA-salaris.Neem contact op voor een voorbeeld van zo’n verzoek voor een verlaging.Hoe moet je het DGA-salaris van €48.000 ZEKER NIET ontwijken?Probeer het DGA-salaris niet op de verkeerde manier te omzeilen. Hieronder zijn twee mogelijkheden die je vooral niet moet uitvoeren.Mogelijkheid 1: Jezelf dividend uitkeren voordat er tenminste €48.000 is uitgekeerd aan salaris. Dat is precies wat de Belastingdienst wil voorkomen en zal daar dus ook extra goed op letten.Mogelijkheid 2: Bouw privé geen significante rekening-courantschuld op. Deze schuld zie je terug in de jaarrekening bij een aangifte vennootschapsbelasting. Kan je geld lenen aan de DGA, impliceert dit dat er wel voldoende vrije middelen zijn om uit te keren als DGA-salaris. Belastingdienst zal daardoor kunnen betogen dat de gehele rekening-courantschuld als DGA-salaris moet worden gezien. Mocht je gedurende het jaar geld van je Besloten Vennootschap hebben geleend, zorg dan dat dit geld wordt terugbetaald aan de BV of keer de rekening-courantschuld uit als salaris.Dus wat moet je weten over het verplichte DGA-salaris?De conclusie is dus dat je het verplichte DGA-salaris vrij eenvoudig kunt omzeilen, mits je daar een goed verhaal bij hebt. In de praktijk blijkt dat de meeste ondernemers daar een prima verhaal bij hebben. Los van het verhaal heb je hierboven ook gelezen hoe het vooral niet moet. Let wel op dat je je goed inleest welke kosten er allemaal komen kijken bij het oprichten van een BV. Mocht je toch twijfelen? Of wil liever eerst wat sparren over je situatie voor je een BV opricht? Neem even contact op via dit formulier. Of bel ons op 020-3080675. Een belletje is vaak genoeg om te te laten adviseren door onze fiscalisten.Tot slot (aanrader)Wat voor jou de beste keuze is, ligt altijd aan jouw situatie en wat je uiteindelijk van plan bent met je BV. Veel ondernemers kiezen er daarom voor om even kort te sparren met één van onze adviseurs. Dit is volledig gratis en kan worden ingepland via deze link.Meer lezen?Waarom een Holding boven een BVBelastingtips voor ondernemersWat is een Besloten Vennootschap?Nog meer voordelen van de BV

Wat betekent het nieuwe coalitieakkoord voor ondernemers?

Het is eindelijk zover: op 15 december 2021 werd de kabinetsformatie tussen VVD, CDA, CU en D66 afgerond en is er een coalitieakkoord bereikt. De 286 dagen durende formatie was de langste in de Nederlandse geschiedenis. Maar wat is er afgesproken en wat betekent dit voor jou als ondernemer? We leggen het hieronder allemaal uit! Voordelen voor het ondernemerschap Nederland wordt aantrekkelijker voor ondernemers Nederland wordt volgens het akkoord duurzamer, socialer en ondernemender. Er komt bijvoorbeeld een klimaat- en stikstoffonds, een woonfonds, een groeifonds en een fonds voor wetenschap en onderzoek. Dat dit veel geld gaat kosten is geen geheim, de staat zal namelijk flink moeten gaan bijlenen om deze investeringen te kunnen realiseren. In totaal gaat het om ruim 100 miljard. Een verbeterde arbeidsmarkt In het akkoord is opgenomen dat er een sterke regulering van flexcontracten zal komen, om deze groep beter te beschermen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een regeling voor deeltijd-WW, wat beantwoordt aan de wensen uit het bedrijfsleven. Hierdoor kun je het aantal uren van een werknemer tijdelijk met 20-50% verminderen, waarbij het UWV voor die uren een WW-uitkering doet. Mocht het even niet goed gaan met je bedrijf, dan kun je op die manier bezuinigen op arbeidskosten, zonder je werknemers van hun loon te ontdoen. Daarnaast werkt het kabinet aan het terugdringen van de tekorten in bepaalde sectoren zoals de zorg en het onderwijs door in een soepelere overgang van werk naar werk te voorzien. Hiervoor zal ingezet worden op om- en bijscholing in de hiervoor genoemde sectoren. De goedkopere kinderopvang zal hier ook in positieve zin aan bijdragen. Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen Werk je als ZZP’er, dan moet je straks verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Zo wordt het verschil in zekerheid van werknemers in loondienst en zelfstandigen verkleind. Hierdoor heb je als zelfstandige minder inkomensrisico. De coalitie is wel voornemens om zoveel mogelijk de keuzevrijheid van ondernemers te behouden. Investeringen in innovatie en wetenschap Nederland zet al jaren in op innovatie en wetenschap. Dit zorgt immers voor een goede kenniseconomie en dus een goed vestigingsklimaat. Deze koers zet het nieuwe kabinet voort. Eerder werd al het groeifonds en het fonds voor wetenschap en onderzoek genoemd. Hierdoor zal er extra geld beschikbaar komen voor kennis en innovatie, ook voor regionale en lokale projecten. Denk hierbij ook aan investeringen in digitale technologieën zoals chips en AI. Heb je een innovatieve startup, dan kunnen deze plannen voor jou dus goed van pas komen! Bouwen, bouwen, bouwen De komende jaren zal er flink worden ingezet op het bouwen van woningen, het aanleggen van betere OV-verbindingen en het onderhoud van bestaande wegen en sporen. Daarbij zal er ook aandacht zijn voor de ruimte voor bedrijventerreinen, hetgeen met een nationaal programma voor bedrijvigheid zal worden beschermd. Heb je een bedrijf in de bouw, dan zullen de werkzaamheden de komende tijd dus zeker niet stil komen te liggen! Realistische klimaatdoelstellingen Het is niet onbekend dat Nederland moet verduurzamen. In het nieuwe akkoord wordt vooral ingezet op maatwerk, waarbij de ‘grote vervuilers’ ook de meeste lasten zullen gaan dragen. Hierdoor worden de kleinere ondernemers gespaard, omdat zij minder kunnen investeren in duurzaamheid. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de verduurzaming van Nederland ten koste zal gaan van jouw onderneming. Daarnaast zet het kabinet in op hernieuwbare energieproductie, kernenergie en investeringen in infrastructuur. Ook zal de Maatschappelijke BV (de BVm) worden geïntroduceerd. Een betere bedrijfsopvolgingsregeling Als ondernemer ontkom je er niet aan om na te denken over je nalatenschap. Wie zal jouw bedrijf runnen als je dat zelf niet meer kunt? Het kabinet is voornemens om de bedrijfsopvolgingsregeling te behouden, maar wel te vereenvoudigen en te verbeteren. Hierdoor wordt het makkelijker om je bedrijf na te laten. Nadelen voor het ondernemerschap Zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd Door de zelfstandigenaftrek hoef je als ZZP’er minder belasting te betalen. Deze zal de komende jaren worden afgebouwd tot €1.200 in 2030. Dit zal voor zelfstandigen een flinke tegenslag zijn, waardoor ze minder zullen overhouden. Onduidelijk hoe investeringen gedaan zullen worden Het coalitieakkoord bevat mooie beloftes over investeringen in bijvoorbeeld technologie, maar hoe dat precies in zijn werk zal gaan is niet bekend. Zo lang daar geen duidelijkheid over is, kunnen startups nog niet rekenen op die broodnodige investering voor hun research en ontwikkeling. Geen toereikend plan voor de arbeidsmarkt Sommige sectoren kampen met enorme tekorten op de arbeidsmarkt. De hiervoor genoemde plannen van het kabinet om scholing en doorstroming te bevorderen zijn een goed begin, maar zullen naar verwachting niet toereikend zijn om de gaten op de arbeidsmarkt te dichten. Conclusie De ontwikkeling van ons land is gebaat bij het nieuwe coalitieakkoord. In hoeverre het ondernemerschap erop vooruit zal gaan, zal nog moeten blijken. Er worden zakken geld beschikbaar gesteld en plannen worden gemaakt, maar de resultaten zullen uiteindelijk afhangen van de uitvoering. Toch is de verwachting niet dat de ondernemerslust zal afnemen. Nederland is en blijft namelijk een land met een goed vestigingsklimaat. Ben je benieuwd naar hoe we jou als ondernemer kunnen begeleiden bij de start van jouw onderneming? Neem dan vooral contact met ons op!

Financiële voordelen eenmanszaak wegen niet meer op tegen voordelen BV

Dat er veel voordelen zitten aan het ondernemen vanuit een BV, dat is niks nieuws. Wat betreft de aansprakelijkheid is het alleen maar aan te raden om, zo snel mogelijk, vanuit een BV te opereren. Fiscaal gezien bestaat er echter nog een drempel waaronder het soms aantrekkelijk blijft om vanuit een eenmanszaak of VOF te ondernemen. Het is een afweging die je als ondernemer zult moeten maken. Maar, het pensioenakkoord legt meer gewicht in de schaal en maakt de keuze voor een BV nog aantrekkelijker. Lees hier waarom!Pensioenakkoord en nieuw wetsvoorstelNa langdurig overleg is er een principeakkoord gesloten met betrekking tot het verbeteren van het pensioenstelsel. De verwachting is dat de nieuwe wetgeving in 2022 zal worden ingevoerd. Er volgt dan tot 2026 een overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel.In het akkoord staan onder andere afspraken over ouderdomspensioen en arbeidsongeschiktheid. Dit zal er onder andere voor gaan zorgen dat ZZP’ers zich verplicht moeten verzekeren voor de AOV. De AOV staat voor ‘arbeidsongeschiktheidsverzekering’. Dit klinkt natuurlijk alleen maar positief, want wie arbeidsongeschikt raakt zal daardoor niet met lege handen kunnen staan. Er kleeft echter een heel groot nadeel aan deze verzekeringsplicht: de bijdrage is hoog, heel hoog.OmslagpuntAls je nog niet op het omslagpunt zit, dat wil zeggen een jaarwinst van €100.000 of lager, is het in beginsel fiscaal voordeliger om vanuit een eenmanszaak te ondernemen. Dit zal een voordeel opleveren van maximaal €10.000 per jaar. De premieplicht voor de AOV ligt gemiddeld op €7.000 per jaar. Dat te weten is het financiële verschil ten hoogste €3.000, maar vaak is er zelfs helemaal geen voordeel meer. Wat betekent dit concreet? Dat de financiële voordelen van een eenmanszaak of V.o.F (in de toekomst) niet meer (zullen) opwegen tegen de voordelen van een BV. De aansprakelijkheid is daarvan de meest vanzelfsprekende, maar een BV kent nog vele andere voordelen.Versobering fiscale voordelen vanaf 2020Sinds 2020 worden de fiscale voordelen voor ZZP’ers versoberd. Niet alleen zullen ZZP’ers een deel van hun inkomen moet afstaan aan de AOV, ook zullen zij de komende tien jaar meer nadeel ondervinden. Het kabinet is namelijk bezig de zelfstandigenaftrek binnen nu en tien jaar te verlagen naar €5000 per jaar. In 2021 bedroeg de zelfstandigenaftrek €6.670, welke in 2022 wordt verlaagd naar €6.310. Dit wordt gedaan omdat de wens bestaat het verschil tussen zelfstandigen en mensen in loondienst te verkleinen. Nog meer reden dus om zo snel mogelijk over te stappen naar een BV.Verwacht wordt dat ZZP’ers zich massaal zullen uitschrijven bij de KvK zodra het financieel minder voordelig wordt. Om toch door te gaan met ondernemen wordt het aantrekkelijker om dat te doen in de vorm van een BV.Via Firm24 kan je snel en goedkoop overstappen naar BV. Benieuwd naar de meest geschikt manier voor jou om over te stappen? Doe hier de check. Of plan een gratis adviesgesprek in via deze link.

In 3 gemakkelijke stappen online je statuten wijzigen

Wil je je statuten wijzigen? Je kunt daarvoor naar je eigen notaris, maar statuten wijzigen kan tegenwoordig gemakkelijk online. Benieuwd hoe dit werkt? Hieronder ontdek je hoe een online statutenwijziging werkt. Statuten wijzigen. Waarom en hoe? Er zijn meerdere redenen te bedenken voor een statutenwijziging. Je hebt bijvoorbeeld besloten om een nieuw doel of een nieuwe naam aan je onderneming te geven. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Kun je online je statuten wijzigen? Wat wordt er van jou verwacht en wat doet de notaris? Dat lees je hieronder het in stappenplan online statuten wijzigen. Statuten wijzigen in 3 stappen Om je statuten te kunnen wijzigen, heb je een (online) notaris nodig. Je kunt het wijzigen van je statuten dus in gang zetten vanuit je luie stoel. Uiteraard moet je wel de juiste stukken aanleveren en een aantal vragen beantwoorden, maar dat kan prima via een online formulier.Wil je je statuten wijzigen? Neem dan deze 3 stappen. 1. Je levert de stukken aan de notaris aan: – Origineel aandeelhoudersregister; – Kopie oprichtingsakte; – Kopie van uw legitimatie 2. Je beantwoordt de volgende vragen: – Wie zijn de betrokken partijen? – Wat moet er precies worden gewijzigd? 3. Deze stukken worden samen met de antwoorden op de vragen aangeleverd bij de notaris en hij kan aan de slag. De notaris stelt voor u op: – Aandeelhoudersbesluit; – Volmacht; – Conceptakte statutenwijziging. Na goedkeuring zal de notaris de definitieve akte van statutenwijziging opstellen en deze ontvangt u digitaal of als hardcopy. Tevens verwerkt de notaris de inschrijving van de statutenwijziging bij de KvK en werkt hij het aandeelhoudersregister bij, hiermee is de statutenwijziging voltooid. Meer weten? Vraag onze support agents gratis om hulp.

ZZP BV - Onverstandige constructie of slimme fiscale truc?

Schijnzelfstandigheid en onterecht profiteren van belastingvoordelen tegengaan, dat was voor de overheid de motivatie het werken met modelovereenkomsten in te voeren. Allemaal leuk en aardig, maar als ondernemende ZZP’er wil je gewoon ondernemen. Zelf je eigen klussen en koers bepalen. Terug in loondienst gaan als je langere tijd voor een opdrachtgever werkt, hoort daar niet bij. Maar wat zijn dan de opties en hoe zit het nu echt met met de zogenaamde ZZP BV? Lees dit artikel en je bent volledig op de hoogte.Wat is een ZZP BV?Met name in de aanloop naar invoeringsdatum van de wet VAR DBA was er veel onduidelijk. Als gevolg van die onduidelijkheid en zorg over eventuele naheffingen besloot een aantal bedrijven alleen nog ZZP’ers met een BV in te huren. Daardoor koos een aantal ZZP’ers ervoor hun eenmanszaak om te zetten in een BV. Mede daardoor circuleerde de term ‘ZZP BV’ sinds de invoering van de Wet DBA veelvuldig in de (ZZP) media, platformen en groepen. Een ZZP BV is feitelijk dus een media-term voor een BV die wordt opgericht voor/door een ZZP-er.Stappenplan BV oprichtenDownload onderstaand het e-book en lees alle stappen die belangrijk zijn bij het oprichten van je BV.De ZZP BV als payroll ondernemingZo’n ZZP BV oprichten kan bijvoorbeeld als je een BV opricht met speciale statuten en overeenkomsten zodat de ZZP BV kan functioneren als een payrollonderneming. Hoe dat werkt leggen we hieronder uit. In de kern is dat bij payrolling een bedrijf de verantwoordelijkheid voor het werkgeverschap uit handen geeft en het personeel in dienst komt van een payrollonderneming die die verantwoordelijkheden draagt.Maar hoe werkt de ZZP BV in de praktijk?Zoals gezegd richt je een BV op en neem je in de statuten op dat de BV een payroll onderneming is. Door vervolgens jezelf op de loonlijst (payroll) te zetten, ben je in dienst bij je eigen BV. Jouw BV gaat vervolgens de relatie aan met opdrachtgevers. De ZZP BV stuurt voor de diensten die zij verricht een factuur aan de opdrachtgever. Op deze manier is er dus geen enkele arbeidsrelatie van welke vorm dan ook tussen jou en je opdrachtgever. De opdrachtgever hoeft uiteraard geen loonheffingen in te houden. Immers, zij huren een BV in.Hoe krijg je dan 100% zekerheid vanuit de Belastingdienst over ZZP BV?Vanzelfsprekend wenst jouw klant en opdrachtgever zekerheid indien hij/zij gaat samenwerken met een ZZP BV als private payroll-constructie. Deze zekerheid creëer je in alle gevallen door een individuele goedkeuring met de Belastingdienst regelen. Met zo’n goedkeuring verklaart de Belastingdienst dat zij akkoord gaat met het bestaan van de feitelijke arbeidsrelatie tussen de bestuurder van de ZZP BV (de opdrachtnemer) en dat de ZZP BV loonheffingen afdraagt over het loon van de bestuurder/opdrachtnemer. Daarmee geeft de Belastingdienst dus ook aan dat – aangezien er een arbeidsrelatie bestaat in de ZZP BV – deze niet meer kan bestaan bij de betreffende opdrachtgevers van deze ZZP-BV. Alle partijen weten daarmee exact waar ze aan toe zijn en vooral de opdrachtgevers zijn met een dergelijk fiscaal akkoord gevrijwaard van de inhouding van loonheffingen. Kort door de bocht wordt deze grote mate van vrijheid gecreëerd doordat de opdrachtnemer zorgt voor een gezagsverhouding met de eigen ZZP BV.Daarmee geeft de Belastingdienst dus ook aan dat – aangezien er een arbeidsrelatie bestaat in de ZZP BV – deze niet meer kan bestaan bij de betreffende opdrachtgevers van deze ZZP-BV. Alle partijen weten daarmee exact waar ze aan toe zijn en vooral de opdrachtgevers zijn met een dergelijk fiscaal akkoord gevrijwaard van de inhouding van loonheffingen. Kort door de bocht wordt deze grote mate van vrijheid gecreëerd doordat de opdrachtnemer zorgt voor een gezagsverhouding met de eigen ZZP BV.Kan dit zomaar? Wat moet ik nog regelen voor een ZZP BV?Hierboven zijn de eerste stappen (BV oprichten, payroll-karakter van de onderneming in de statuten vastleggen, goedkeuring van de Belastingdienst verkrijgen) beschreven.Lees ook: hoe werk ik met meerdere ZZP'ers in een BV. Naast het oprichten van een BV kan het interessant zijn om een holding op te richten en boven de BV te plaatsen. Verder moet je het een en ander over zeggenschap en besluitvorming regelen zodat je – wanneer jouw situatie daar aanleiding toe geeft – ook aanspraak kunt maken op sociale voorzieningen. Verder geeft een zogenaamde ‘G-rekening’ nog extra zekerheid. Dit is een speciale ‘geblokkeerde’ bankrekening waarmee je alleen loonheffingen en BTW aan de belastingdienst kunt afdragen.Zoals je begrijpt voert het te ver om in dit eenvoudige artikel alle details uit te leggen van het opzetten en goed implementeren van deze constructie. De constructie is niet altijd voor iedere ondernemer generiek toepasbaar. Immers de dienstverlening, winst en andere uitgangspunten van iedere ondernemer zijn anders. Het is natuurlijk altijd mogelijk even advies in te winnen door middel van een adviesgesprek met een fiscalist.BV oprichten en goedkeuringsbrief Belastingdienst – online is het zo geregeldDe hierboven beschreven constructie geeft extra zekerheden. Maar uiteraard zijn ook extra (administratieve) inspanningen en investeringen nodig om die zekerheden te creëren. De ZZP BV kan een prima alternatief zijn voor werken met de modelovereenkomst. Zeker voor ZZP’ers met een hogere winst en voor ZZP’ers die niet voldoen aan de eisen die door de Belastingdienst worden gesteld om in aanmerking te komen voor de vrijstellingen (de zogenaamde schijn ZZP’ers). Bij FIRM24 richt je eenvoudig een ZZP BV op.Veel ondernemers en ZZP’ers vragen zich af of zij hun eenmanszaak moeten omzetten in een BV. Soms om de risico’s op naheffingen te voorkomen. En soms puur vanwege de fiscale voordelen, of mogelijkheden die een BV biedt.Veel werk? Valt mee. Start bij ons je BV oprichting, en onze fiscalisten helpen je met de rest. Doorgaans is dit binnen een paar dagen geregeld.

Vergeet deze vijf zaken niet vast te leggen in de statuten van je BV

De statuten zijn essentieel voor jouw BV. Als je BV een huis is, dan zijn de statuten de fundering. Zonder fundering geen huis. Dat geldt dus ook voor je BV. Haal je de fundering weg? Dan stort je hele BV als een kaartenhuis in elkaar. De statuten worden bij de notaris vastgelegd in de oprichtingsakte. Het zijn dus best serieuze spelregels. We geven je hieronder de vijf belangrijkste zaken die je moet vastleggen in de BV statuten!1) DoelstellingAls je een BV opricht dan leg je in de statuten de doelstelling vast van de onderneming. Dit doel bepaalt grenzen van de werkzaamheden van de BV. Binnen deze grenzen kunnen bestuurders handelen namens de BV. Als de bestuurders handelingen aangaan namens de BV, maar daartoe eigenlijk niet bevoegd zijn, kan de BV de overeenkomst vernietigen. Het gevolg is dat de bestuurder die de overeenkomst ongeoorloofd is aangegaan nu zelf partij is geworden bij de overeenkomst. Hij is dus gebonden aan de overeenkomst en moet zelf zien te betalen. Dat kan zeer verstrekkende financiële gevolgen hebben. Check daarom altijd goed of je niet in strijd handelt met de doelstelling in de BV statuten!2) AanbiedingsplichtIn de BV statuten staat wanneer aandelen aan medeaandeelhouders of derde partijen moeten worden aangeboden. Voordat een aandeelhouder zijn aandelen mag overdragen aan een derde, moet deze de aandelen eerst aanbieden aan de mede-aandeelhouders. Het opnemen in de statuten van zo’n regeling gaat in beginsel met standaard artikelen. Je kunt bijzondere situaties vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst.BlokkeringsregelingMet een blokkeringsregeling kan de overdracht van aandelen beperkt worden. Een blokkeringsregeling is een goedkeuringsregeling, waarbij bijvoorbeeld de algemene vergadering van aandeelhouders de overdracht moet goedkeuren. Je kan echter ook in de BV statuten vastleggen dat er geen blokkeringsregeling van toepassing is.Stappenplan BV oprichtenDownload hier het e-book en lees alle stappen die belangrijk zijn bij het oprichten van je BV.Download e-book Eigenschappen van de aandelenEen aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen, moet een prijs voor zijn aandelen krijgen die gelijk staat aan de werkelijke waarde van zijn aandelen. Wat die waarde precies is, kan worden vastgesteld door een of meerdere onafhankelijke deskundigen. Je kunt van te voren in de BV statuten alvast vastleggen welke deskundige(n) je hiervoor aanwijst.Er mogen verschillende soorten aandelen worden uitgegeven, die de aandeelhouders ook weer verschillende soorten rechten geven. Zo kun je denken aan stemrechtloze- en winstrechtloze aandelen. De aandelen mogen echter niet tegelijkertijd stemrechtloos en winstrechtloos zijn.Als laatste wordt in de BV statuten ook nog vastgelegd hoeveel aandelen er worden uitgegeven. Wij adviseren om hier een makkelijk deelbaar getal voor te nemen in verband met latere overdrachten.Lees ook: De aandeelhoudersovereenkomst:5 belangrijke dingen bij het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst.Stemrecht besluiten Algemene vergadering aandeelhoudersAandeelhouders met stemrecht mogen minimaal 1 keer per jaar het bestuur van de onderneming ter verantwoording oproepen. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Aandeelhouders mogen tijdens de AvA besluiten goed- of afkeuren. Deze besluiten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op een fusie, het ontslaan van het bestuur, de jaarrekening of een statutenwijziging.Liever eerst sparren?Waarschijnlijk heb je – ook na het lezen van het bovenstaande niet direct een helder beeld hoe je het een en ander in je BV statuten opneemt. Sterker nog, het zou gek zijn als je niet nog wat vragen zou hebben. Wil je wat extra vragen stellen, wat aannames checken of iets zeker weten? Open dan snel de chat rechts onderin het beeldscherm en stel je vraag! Je kunt overigens ook gewoon je vraag direct stellen.Meer lezen?Twijfel je over een BV? Zo omzeil je het DGA-salaris van €48.000Heb jij al gebruikt gemaakt van deze fiscale tips?Voorkom dat je deze blunder begaat!

Nieuwe EU richtlijn - BV moet digitaal opgericht kunnen worden

Een BV moet sinds 1 augustus 2021 op basis van Europese regelgeving geheel digitaal kunnen worden opgericht. Dit volgt uit Richtlijn (EU) 2019/1151 die twee jaar geleden door de Europese Commissie werd gepubliceerd. Wat dit betekent voor het oprichten van een BV in Nederland, leggen we hieronder uit. Je BV oprichten wordt makkelijker De insteek van de Europese Commissie was om het oprichten van de BV eenvoudiger te maken door het wegnemen van administratieve lasten. Met de digitale oprichting wordt de gehele procedure van het oprichten bedoeld, dus zowel de aanvraag als de ondertekening van de akte en het inschrijven in het handelsregister. In geen enkele fase van de oprichting hoeven de oprichters dus fysiek bij de notaris of de Kamer van Koophandel te verschijnen. Dit is belangrijk, want jouw tijd als ondernemer is kostbaar. Op deze eis kan alleen een uitzondering worden gemaakt wanneer fysieke aanwezigheid van de oprichters gerechtvaardigd is om ‘redenen van algemeen belang’, zoals het voorkomen van identiteitsmisbruik. Naast de bepalingen uit de Europese richtlijn, moeten de lidstaten zelf aanvullende regelgeving invoeren over onder andere standaard (model)statuten voor de BV, hoe de aanvraagprocedure wordt ingekleed en hoe de oprichters digitaal geïdentificeerd worden. Geen notaris meer nodig? De oprichting van een rechtspersoon is geregeld in artikel 2:4 Burgerlijk Wetboek. Hierin is opgenomen dat een notariële akte is vereist. De Europese richtlijn doet geen afbreuk aan de positie van de notaris. Lidstaten mogen ondanks de nieuwe regelgeving namelijk nog steeds een notariële akte vereisen voor de oprichting. Om je BV te kunnen oprichten zul je dus, ongeacht of dit digitaal of fysiek gebeurt, langs een notaris moeten. Dit is belangrijk omdat de notaris ook een poortwachtersfunctie heeft tegen misbruik zoals fraude en witwassen. Ook bij een geheel digitale oprichting zal de notaris moeten voldoen aan de onderzoeks- en meldingsverplichtingen, die vooral afkomstig zijn uit de Wwft. En nu? Nederland heeft - net als een aantal andere landen - uitstel gevraagd voor de implementatie. Dat betekent dat de bepalingen uit de Europese richtlijn nog niet in de Nederlandse wet zijn overgenomen. Wanneer er een nationaal wetsvoorstel is aangenomen, zullen notarissen in Nederland een digitale oprichting van een BV in vijf werkdagen moeten kunnen verzorgen. Digitale oprichting via Firm24 Ondanks dat Nederland nog niet aan de Europese regelgeving voldoet, is het al mogelijk om bij Firm24 je BV digitaal op te richten. De aanvraag, identificatie en behandeling van de oprichting bij de notaris geschiedt digitaal. Richt je via Firm24 je BV op, dan hoef je dus niet op het kantoor van de notaris te verschijnen. Mocht je zelf graag op het kantoor van de notaris langs willen, dan is er vanwege het nationale netwerk altijd wel een notaris in jouw regio. Kun je niet wachten? Digitaal je BV oprichten kan al voor €399,- excl. BTW binnen 7 werkdagen!

Eenmanszaak naast je BV? - Voorkom een forse naheffing

Veel ondernemers kunnen niet genoeg krijgen van ondernemen. Bruis jij ook van de nieuwe ideeën en concepten? Dan overweeg je misschien ook om een eenmanszaak naast je BV te nemen. Een slimme zet? Of een grote fiscale blunder? Lees het onderstaande artikel waarin met een fictief voorbeeld wordt uitgelegd wat er kan gebeuren en hoe jij deze verrassing voorkomt. Van idee op Ibiza tot tweede onderneming Stel: Maarten is een succesvolle ondernemer. Na maanden wikken en wegen weet Maarten het zeker: hij gaat een tweede onderneming starten. Hij had dit idee al maanden, maar tijdens zijn vakantie op het zonovergoten Ibiza heeft hij de knoop definitief doorgehakt. Het concept is nog te klein voor een tweede BV, maar een eenmanszaak naast zijn BV is een goede optie. Maar wat vindt de Belastingdienst van deze constructie? Je leest het hieronder. Eén bedrijf succesvol, tweede bedrijf ernaast, geen probleem toch? Maarten heeft al jaren een groot tuincentrum in Badhoevedorp. Met zo’n twintig man aan personeel is GARDEN24 BV de grootste in de regio. Heel Amsterdam komt naar het tuincentrum om hun balkons en tuintjes te voorzien van bloemen en planten. Maarten heeft jaren geleden een deeltijdopleiding gevolgd voor binnenhuisarchitect en zou daar graag iets mee doen. Maar omdat GARDEN24 zo’n succes is, heeft hij daar tot heden niets mee gedaan. Lees ook: Heb je een BV opgericht?: Voorkom dat je deze blunder begaat Wat begon als een goed idee.. Toch blijft het kriebelen en besluit hij, naast zijn functie als DGA van het tuincentrum, wat te gaan doen als binnenhuisarchitect en richt zijn eenmanszaak op. Wat begon als zomaar een idee, begint na enkele maanden toch serieuze vormen aan te nemen. In slechts vier maanden tijd heeft Maarten al voor vier huizen de inrichting ontworpen. Maar hoe zit het eigenlijk met de risico’s van een eenmanszaak naast zijn BV? …eindigt in een fiscale koude douche Op zondagavond besluit Maarten de jaarlijkse aangifte te doen over zijn inkomen vanuit de eenmanszaak. Hij geeft de aftrekposten en de MKB-winstvrijstelling wel op bij de Belastingdienst tijdens het invullen van zijn inkomstenbelasting, maar heeft hij daar wel recht op? Na een paar weken valt de blauwe envelop van de Belastingdienst op de deurmat en de fiscus geeft de volgende correcties aan: Maarten heeft geen recht op de aftrekposten; Maarten heeft geen recht op de MKB-winstvrijstelling; Maarten dient zichzelf alsnog het minimum DGA-salaris van € 46.000 uit te keren. Maarten is het hier niet mee eens en besluit een advocaat in handen te nemen. Het loopt uit tot een rechtszaak, maar de rechter geeft de Belastingdienst gelijk en Maarten zal de correcties moeten doorvoeren. Een enorme financiële domper! Als je deze twee dingen niet weet, is de kans groot dat ze je geld gaan kosten Geen recht op aftrekposten Wat Maarten niet wist, is dat hij 390 uur per jaar te weinig in zijn eenmanszaak werkt om in aanmerking te komen voor aftrekposten en de MKB-winstvrijstelling. Maarten is pas ondernemer voor de Belastingdienst als hij minimaal 1225 uur aan zijn bedrijf werkt. En alleen ondernemers komen in aanmerking voor aftrekposten en de MKB-winstvrijstelling. De belangrijkste aftrekposten zijn de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. DGA-Salaris Maarten heeft veel tijd gestopt in zijn eenmanszaak en de omzet van GARDEN24 viel daardoor afgelopen jaar wat tegen. Zodoende kan hij zichzelf niet het verplichte DGA-salaris van € 48.000 uitbetalen. Hij besloot daarom € 28.000 uit te keren. Dat mag, maar je moet dan wel de verlaging van het DGA Salaris afstemmen met de Belastingdienst. En dat had Maarten niet gedaan… Met deze 3 stappen voorkom je een mogelijk naheffing Maarten kan de volgende stappen nemen zodat hij niet voor een tweede keer voor een dure verrassing komt te staan: Maarten had er goed aan gedaan zijn boekhouding en administratie uit te besteden. Hij had daarmee niet alleen geld, maar ook flink wat tijd bespaard. Immers kost jaarrekening, alle belastingaangiften en de (salaris)administratie in één keer goed regelen maandelijks veel tijd. Door dat uit te besteden aan een partij zoals Firm24, kom je minder snel voor een dure verrassing te staan. Maarten heeft gekozen voor de eenmanszaak in plaats van een BV. Dit heeft hij gedaan omdat hij in de veronderstelling was dat een BV oprichten duur is. Maarten kan echter online een BV oprichten vanaf € 399. Gelukkig kan hij alsnog zijn eenmanszaak omzetten in een BV. Zo kan hij volgend jaar alsnog gebruik maken van alle voordelen van een BV. Maarten had ervoor kunnen kiezen om een lager DGA-salaris aan zichzelf uit te keren. De Belastingdienst weet ook dat Maarten niet zoveel salaris uit kan keren indien de omzet van de BV hiervoor echt te laag is. Immers heeft niemand er wat aan als GARDEN24 BV failliet gaat door te hoge loonkosten, ook de Belastingdienst niet. Maarten moest de verlaging van het DGA-salaris echter wel vooraf afstemmen met de Belastingdienst. Vragen? Wat aannames checken of iets zeker weten? Liever eerst sparren over een eenmanszaak naast je BV? Neem dan contact met ons op via de chat rechtsonder of via 020 30 80 675. Meer lezen Eenmanszaak naast je BV? – Ken deze 5 valkuilen Twijfel je over een BV? Zo omzeil je het DGA salaris van €48.000 5 vragen die je helpen met de keuze: Boekhouding zelf doen of uitbesteden? Lees alles over BV oprichten

Wanneer ben je gebonden aan een overeenkomst?

Bij het kopen van een huis teken je een contract. Logisch dat er op deze manier een overeenkomst is gesloten waar verbintenissen uit voortvloeien. Dit betekent dat beide partijen zich ergens aan moeten houden: jij betaalt geld en krijgt daarvoor in de plaats een woning. Maar voor het sluiten van overeenkomsten is een handtekening niet altijd noodzakelijk. Ook zonder die krabbel kan jij vastzitten aan verplichtingen, misschien wel zonder dat je het wist... In deze blog leggen we je uit hoe dat zit!De ‘standaard’ overeenkomstTerug naar het voorbeeld van het kopen van een huis. Dit is (voor de gemiddelde mens) geen dagelijkse uitgave, dus hier zitten veel wettelijke verplichtingen aan vast. Volgens deze procedure moet je bijvoorbeeld langs bij de notaris die een koopakte opstelt waar jij vervolgens je handtekening onder zet. Dit is overduidelijk: er is een overeenkomst gesloten waardoor jij na betaling van een paar ton eigenaar bent geworden van de woning. Veel mensen denken aan zo’n scenario bij de term ‘overeenkomst’, maar niet elke overeenkomst is zo zwart-wit.Biertje?Bij overeenkomsten gaat het namelijk om wilsovereenstemming. Is er bij beide partijen een wil en is deze wil door die persoon verklaard? Dan is er sprake van aanbod en aanvaarding en komt een overeenkomst tot stand. Dit betekent dat er dus niet per se een handtekening onder hoeft te staan. Sterker nog, de overeenkomst hoeft niet altijd schriftelijk te zijn. Ook mondeling kun je namelijk je wil verklaren aan de wederpartij. En grote kans dat jij dat vandaag al hebt gedaan of nog zult doen. Je hebt zin in een biertje en bestelt dit bij de bar. De barman geeft jouw het spa goud in en in ruil hiervoor betaal jij drie euro. Hier is zonder papier aan te pas gekomen een overeenkomst gesloten waardoor jij kan genieten van je alcoholische versnapering.Niet ondertekend, toch gebondenEen onderneming drijven is wel iets anders dan een biertje bestellen. Geldt dan ook dat je als ondernemer gehouden bent aan afspraken zonder dat jij je handtekening eronder hebt gezet? In sommige gevallen is dit inderdaad zo. Stel, je bent een vof gestart met een vriendin van je. Jullie hebben onderhandeld en uiteindelijk een vennootschapscontract opgesteld, maar door de hectiek van de nieuwe onderneming vergeten te ondertekenen. Na een tijdje ontstaat er toch onenigheid tussen jullie en wil jij het liefst uit de vof stappen. In het contract staat echter dat dit niet kan zonder toestemming van de ander, maar dat contract heb je niet getekend. Toch ben je in dat geval gehouden aan de bepaling, omdat je de onderneming al die tijd uitvoerde volgens de regels die in het contract staan.Communication is keyUiteindelijk is de grote vraag dus of er wilsovereenstemming is bereikt. Dit is een kwestie van communicatie. Stel, je hebt lang gepraat en onderhandeld met de notaris en zij stuurt jou de overeenkomst op waar alle zaken in staan waar jullie het over eens zijn. De notaris begint alvast met haar werkzaamheden, maar jij hebt nog niet getekend. Als je de eerste factuur binnenkrijgt, claim je dat je die niet hoeft te betalen omdat je het contract niet hebt ondertekend. We weten nu: geen ondertekening betekent niet per definitie geen overeenkomst. En aangezien het voor beide partijen duidelijk was wat de bedoeling was, ben jij gewoon gehouden aan de overeenkomst. Betalen die factuur!Stel een duidelijke overeenkomst opMondeling, schriftelijk, ondertekend of niet: deze afspraken kunnen allemaal even bindend zijn. Ons advies is daarom ook: neem altijd de tijd om een goed contract op te stellen! Maar als ondernemer is het nog best moeilijk om zelf zo’n document te maken. Daarom kun je bij Firm24 altijd terecht om alle juridische documenten op maat te laten maken voor een goede prijs. Je kunt bijvoorbeeld een vennootschapscontract door ons laten opstellen, aanpassen of nakijken zodat jij niet opeens voor verrassingen komt te staan. Liever even sparren of heb je nog een vraag? Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten!

Van Eenmanszaak naar BV? Check deze 6 belasting-verschillen

Heb je recent je eenmanszaak omgezet naar een BV? Of ga je dat dit jaar nog doen? Wees er dan zeker van dat je de voor jou relevante veranderingen qua belastingen op een rijtje hebt. Bekijk hier de details.Verschil belastingaangifte tussen BV en eenmanszaakHeb je je eenmanszaak omgezet naar BV? Dan werkt het anders met je belastingaangifte. Toen je nog een eenmanszaak had was alles overzichtelijk en was de belastingaangifte relatief eenvoudig. De inkomstenbelasting moest vóór 1 april ingediend worden en daarmee was alles geregeld.Nu heb je een BV en heb je eventueel een accountant die jou voor een paar honderd euro helpt met je administratie en voor dat luttele bedrag daarmee ook je aangifte doet.Heb je geen accountant? Of vind je het gewoon belangrijk te weten hoe het zit? Dan hebben wij voor jou een mooi overzicht gemaakt van alle zaken die op jaarrekening- en belastingaangiften-gebied net wat anders zijn. Handig om bij de hand te houden als je je accountant spreekt of zelf je belastingaangifte gaat doen. VerschilEMZBV/Holding1JaarrekeningNiet verplichtWel verplicht2Aangifte winstVóór 1 aprilNormaal boekjaar: vóór 1 juniKort boekjaar: vóór 1 april3BelastingregimeInkomstenbelastingInkomstenbelasting en vennootschapsbelasting4LoonverplichtingGeen loonverplichtingSalarisadministratie doen Gebruikelijk loon5BelastingvoordelenO.a. starters-, zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstellingIn beginsel geen aftrek, wel eventuele verrekenbare verliezen6Deponeren jaarrekeningNiet verplichtWel verplicht, anders geen rechtspersoonlijkheid beschermingLoon- en vennootschapsbelasting vaak tijdrovende klussenDe meest in het oog springende – en in de praktijk meest tijdrovende – verschillen zijn de loonbelasting en de vennootschapsbelasting. Het zijn vaak juist die aangiftes die je, in tegenstelling tot toen je nog een eenmanszaak had, niet meer zo makkelijk zelf kan doen. Vaak gaat je accountant ook meer geld vragen voor deze diensten. Voldoende redenen om je accountant te evalueren, maar uiteraard bepaal je dat zelf. Wij geven je hieronder alvast wat meer informatie over de loon- en vennootschapsbelasting.Loonbelasting: wat is het en hoe werkt het?Voor een eenmanszaak is de loonbelasting relatief eenvoudig: je betaalt gewoon inkomstenbelasting. Bij een BV is dit anders en ben jij als groot aandeelhouder (DGA) in loondienst. Je bent verplicht jezelf een minimum DGA-salaris uit te keren van € 48.000. Uiteraard moet je daar – net als alle andere werkgevers – belasting over betalen. Dat is dus de loonbelasting. Om die belasting te kunnen aangeven moet je een salarisadministratie in orde maken en aangifte doen. En uiteraard moet er ook een arbeidscontract worden opgesteld. Dat geldt natuurlijk ook voor eventuele andere werknemers die de BV in dienst heeft. Over het loon van € 48.000 is een veelgestelde vraag of dat verplicht zo hoog moet zijn. Het antwoord is dat dit niet hoeft, mits je dat goed regelt.Het DGA-salaris - hoe zit het nu precies?:↳ Het minimum DGA salaris is een fictie – lees het hier.Vennootschapsbelasting: complexe klus voor jou, eitje voor onsWaar de eenmanszaak niet te maken had met vennootschapsbelasting, moet elke BV aangifte doen en deze belastingsoort wel betalen. Dit doe je jaarlijks, na afloop van het boekjaar van de BV. Je moet belasting gaan betalen over de belastbare winst van jouw onderneming. Dit mag wel verrekend worden met de verliezen van de onderneming. Sterker nog, je mag de verliezen zelfs verrekenen met winst uit het verleden of in de toekomst. De vennootschapsbelasting is een hele klus en daarom laten bijna alle BV’s het over aan een professionele accountant.En vergeet dit niet…Naast het uitkeren van salaris en het verzorgen van de vennootschapsbelastingaangifte is er nog iets wat je niet mag vergeten. Had je als zzp’er in een eenmanszaak geld nodig? Of zat je krap bij kas? Dan kon je zonder gevolgen pinnen van je zakelijke rekening. Als je jouw eenmanszaak hebt omgezet naar een BV, mag dat niet zomaar: er dient een rekening-courant overeenkomst te bestaan tussen jezelf en je BV.Hulp nodig?Bij Firm24 kun je ons het opstellen van de jaarrekening en alle belastingaangiften voor jouw BV laten doen. Zo ben je voor een paar honderd euro klaar met je complete administratie en hoef jij je er niet verder over te buigen.Meer weten over je eenmanszaak omzetten naar een BV Hieronder staat een lijstje met artikelen. Je kunt altijd nog even bellen en sparren met onze fiscalisten die dagelijks eenmanszaken omzetten naar BV’s. Je kunt overigens ook gewoon je vraag in de mail zetten of onze chat rechtsonder raadplegen.Meer lezenOverstappen van boekhouder in 5 stappenOverstappen van boekhouder net zo makkelijk als wisselen van bankStarter? 3 manieren voor je boekhoudingLees alles over overstappen van eenmanszaak naar BV

Dit zijn dé 5 ultieme belastingtips om het jaar goed af te sluiten!

Als het einde van het jaar weer in zicht komt, loont het om de fiscale planning er weer even bij te pakken. Want als je deze maand een paar goede keuzes maakt, kan je een aanzienlijke belastingsom besparen. Hoe? Wij zetten 8 ultieme belastingtips voor je op een rij waarmee jij op een makkelijke manier hoop belasting of een financiële tegenvaller kan besparen. Dat proost toch extra lekker op de afsluiting van dit jaar!1. Maak er een luxe (digitale) kerstborrel van!De werkkostenregeling (WKR) die per 1 januari 2015 is ingevoerd heeft het er allemaal niet makkelijker op gemaakt. De WKR gaat over de extra’s die je geeft aan je personeel. Hoe ga je om met personeelskosten zoals personeelsfeestjes, borrels, parkeerkosten, Ipad, Iphone, lunches, etc.De WKR in het kort:Vanwege corona is de onbelaste ruimte in de WKR tijdelijk verhoogd. Je mag maximaal 3% van het totale fiscale loon dat je betaald als werkgever besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers. Dit heet de ‘vrije ruimte’. In 2022 zal dat percentage weer worden verlaagd naar 1,7%.Over het bedrag wat daarboven wordt uitgegeven, moet 80% eindheffing worden betaald.Wanneer je een lunch verstrekt aan je medewerkers, mag je als werkgever maximaal €3,20 inhouden op hun salaris. Of je neemt €3,20 mee in de vrije ruimte.Het leuke is dat deze maaltijden-regeling ook geldt voor het kerstdiner. Wanneer je €3,20 op het salaris inhoudt van de medewerker voor het kerstfeest of €3,20 meeneemt in de vrije ruimte dan geeft dit een mooi budget voor een (digitale) kerstborrel. Dit gaat dan niet ten koste van de vrije ruimte. Bovendien voorkom je bij overschrijding van de vrije ruimte de zure naheffing van 80% over het surplus.Voorbeeld:Ondernemer Sjoerd en ondernemer Geert organiseren hun kerstfeest. Ze hebben beide 10 personeelsleden en een budget van €5000. Bij beide ondernemers is de vrije ruimte voor personeelsvergoedingen al helemaal verbruikt.Sjoerd organiseert een (digitaal) kerstfeest (op kantoor)Werkelijke kosten: €5000 + (€3,20 x 10 x 80% eindheffing) = € 5.025Geert viert het in een restaurant in de buurt Werkelijke kosten: €5000 + (€5000 x 80% eindheffing) = € 9.000Door hierin een juiste keuze te maken kan je bijvoorbeeld je winst wat omlaag brengen zodat je minder winstbelasting hoeft te betalen.2. Maak meer kostenDat klinkt simpel toch? Door zakelijke kosten die je in de toekomst van plan bent te maken ‘naar voren te halen’ wordt de winst lager. Hierdoor hoef je minder belasting te betalen. Maar hoe gek kan je het maken? Zit er bijvoorbeeld nog een leuk kerstcadeautje in voor jezelf?Zakelijke uitgaven van je BV kan je als kosten meenemen en hiermee de winst drukken. Maar hoe zit het met een overdreven luxe auto om naar je klanten te gaan of de aanschaf van wedstrijdpaarden die worden ingezet als reclame voor het bedrijf. Beiden kunnen je ook privé veel plezier opleveren en is in beginsel een zakelijke kostenpost. Het gaat hier om het juiste motief. Hoe ver je hierin mag gaan, heeft de jurisprudentie met regelmaat beziggehouden.Zorg dat je hierop let bij het maken van meer kosten:Van de uitgave mag positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat worden verwacht. Dit kan je bijvoorbeeld herleiden uit de opbrengst die voort is gekomen uit de uitgave.Maar een luxe auto laat zich moeilijk meten in bedrijfsresultaat. Wanneer echter bij zo’n aankoop blijkt dat deze mede is gemaakt voor persoonlijke behoefte, dan is er te weinig zakelijk motief en is het geen zakelijke kostenpost. De uitgave wordt dan verdeeld in zakelijk en privé.3. Zorg voor een goede balansHeb jij wel eens geld uit de BV geleend voor een privé uitgave of om te beleggen? Zorg dat deze schulden niet oplopen. De fiscus kan in dat geval jouw lening aanmerken als een dividenduitkering en dit betekent dat je hierover 25% belasting moet gaan betalen. Wanneer een BV bijvoorbeeld geen invorderingsmaatregelen heeft getroffen om het geleende bedrag te kunnen incasseren, lijkt het alsof terugbetalen nooit de intentie is geweest.\4. Plan een adviesgesprek in met één van onze fiscalisten!Voor alle fiscale vragen van jouw bedrijf is het verstandig om hulp in te schakelen van een fiscalist. Zij zijn specialist op diverse thema's en kunnen daarom jou precies helpen. Dit bespaart niet alleen geld maar ook tijd. Je kunt al een adviesgesprek inplannen voor 199 euro! 5. Verlaag je DGA loonJe loon verlagen kan nu een stuk makkelijker met de WKR. Tot het loon behoren ook alle kostenvergoedingen zoals reiskosten, studiekosten, een mobiele telefoon, internet, maaltijden etc. Nu dit allemaal tot het loon behoort kan je de kostenvergoedingen dus verminderen op het loon in geld. Zo kom je in totaal wel op je verplichte DGA loon maar betaal je minder in geld.Werk je parttime als DGA dan kan je er helaas niet vanuit gaan dat je jouw loon evenredig mag bijstellen. Jij moet namelijk aantonen dat je een lager loon zou moeten krijgen. Zorg dat je gegevens verzamelt die aantonen dat je parttime werkt en dan kun je jouw salaris af gaan stemmen. Even advies inwinnen?Dan kun je altijd chatten met één van onze adviseurs via onze website. Dagelijks zijn we bereikbaar van 09:00 tot 22:00 om je te helpen met al je vragen.Meer lezen?Twijfel je over een BV? Zo omzeil je het DGA-salaris van €45.000Heb jij al gebruikt gemaakt van deze fiscale tips?Voorkom dat je deze blunder begaat!

Hoe jouw lege BV in het nieuwe jaar écht niets meer zal kosten

Heb je op dit moment een BV waar je niets mee doet? Dan kun je honderden euro’s besparen door je BV nog dit jaar op te te heffen. Het klinkt misschien als een utopie, maar toch is het waar. Benieuwd hoe dit werkt? Lees dan snel verder.Bespaar zo’n 800 euro met BV opheffenHeb jij een lege BV? Of een BV waarvan je denkt: “Waarom heb ik deze BV nou nog?” Of… “Ik weet dat ik fiscaal gunstiger in een eenmanszaak onderneem, maar ik heb die BV nu eenmaal…” Dan doe je er waarschijnlijk goed aan om de BV te liquideren. Het is niet alleen fijn om zaken af te wikkelen, maar het levert je gemiddeld ook nog eens bijna € 800 op! Reken maar mee: de boekhoudkosten van een lege BV lopen al snel op tot € 1.000 per jaar. Trek daar de kosten van het opheffen van je BV (€ 249) van af en je realiseert een besparing van +- € 750 enkel door het opheffen van je BV! Dan houd je al snel bijna € 800 over.Gewoon doorgaan met ondernemen? Geen probleem!Wil je blijven ondernemen en hef je daarom je BV niet op? Realiseer je dan goed dat je ook kunt ondernemen in een eenmanszaak. Dat kost administratief veel minder en kan ook fiscaal voordeliger zijn. Mocht je later toch weer willen ondernemen vanuit de BV, dan kun je bij Firm24 vanaf € 399 gewoon een nieuwe BV oprichten.3 redenen voor opheffen BVEr zijn verschillende redenen en situaties om de BV op te heffen door middel van een turboliquidatie. De 3 belangrijkste situaties zijn in dit blog op een rijtje gezet:1. Is je BV niet meer actief? Worden in je BV geen werkzaamheden of holdingactiviteiten meer verricht? Dan zou je kunnen concluderen dat de BV niet meer actief is. Het kan ook zijn dat het doel waarvoor de BV is opgericht, niet langer relevant is. Een statutenwijziging om het doel van jouw BV te wijzigen kost een hoop geld. Wanneer je niet meer van plan bent om iets met je BV te doen, is het een logische stap om de BV op te heffen.2. Is er sprake van een lege stamrecht BV? De tweede reden om jouw BV op te heffen, is de aanwezigheid van een lege stamrecht BV. De stamrecht BV is een BV welke doorgaans gebruikt wordt om een gouden handdruk in te ontvangen. Wanneer de gelden in deze BV zijn uitgekeerd en je (op korte termijn) geen reden ziet om de BV actief voor een ander doeleinde te gaan gebruiken, kan het opheffen van de BV een goede keuze zijn.3. Is je BV niet meer levensvatbaar? De derde reden om te stoppen met de BV is wanneer de BV niet langer levensvatbaar is. Dit is het geval wanneer je ziet dat er structureel te weinig geld in de BV binnenkomt. Wanneer dit aanhoudt wordt de kans op een faillissement alleen maar groter. Wees het faillissement voor en hef de BV nog op voordat het te laat is.Heb je één of meerdere van de bovenstaande drie vragen met een ‘ja’ beantwoordt? Dan kan je jezelf de vraag stellen of het nog langer zinvol is om door te gaan met de BV. Het is waarschijnlijk slimmer om de BV op te heffen. Lees hier meer over het opheffen van je BV.Turboliquidatie door Firm24Firm24 kan jou helpen met het opheffen van jouw BV door middel van een turboliquidatie voor slechts € 249. Een turboliquidatie klinkt wellicht ingewikkeld, maar dat is het niet. In slechts 3 stappen wordt dit eenvoudig en snel geregeld. Wanneer je er snel bij bent, is de kans groot dat jouw BV dit jaar nog wordt opgeheven en wordt uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel!Vragen over BV opheffen?Hoe dit werkt leggen we uit in het artikel: Het einde van je BV – Verkopen, (turbo)liquidatie of failliet gaan. Wil je gewoon even sparren over je BV? Neem dan even contact op met een van onze specialisten.Meer lezen?BV opheffen? Waarom zou je!BV opheffen? Met turboliquidatie minder complex dan gedacht

Fiscale eenheid opbreken voor meer belastingvoordeel in 2022

Heb je een fiscale eenheid? Grote kans dat je in 2022 meer belastingvoordeel behaalt als je deze eenheid opbreekt. Het kabinet heeft namelijk besloten om het tarief van de vennootschapsbelasting fors op te rekken waardoor dit voor veel ondernemers fiscaal gunstig uitpakt. Meer winst overhouden klinkt als muziek in de oren, toch? Lees verder hoe dit precies in elkaar zit en hoe jij hiermee je voordeel kunt doen, ook als je geen fiscale eenheid hebt! Fiscale eenheid gunstig in 2021 Zoals elk natuurlijk persoon belasting moet betalen, moet ook elke BV vennootschapsbelasting betalen. Dit jaar (2021) betaalde je tot € 245.000 15% belasting en over alle winst daarboven 25%. Dit is relatief gunstig voor ondernemers met een fiscale eenheid. Bij een fiscale eenheid worden twee of meer BV’s gezien als één belastingplichtige voor de Belastingdienst. Hierdoor kunnen onderlinge resultaten (winsten en verliezen) met elkaar worden verrekend, waarna je in één keer belastingaangifte doet over het uiteindelijke saldo. We laten door middel van een voorbeeld zien waar dit fiscale voordeel uit voortvloeit: Voorbeeld geen fiscale eenheid: Je bezit 2 BV’s. BV 1 heeft een winst van € 240.000 en BV 2 heeft een verlies van € 100.000. Voor BV 1 betaal je 15% x € 240.000 = € 36.000 belasting Voor BV 2 betaal je 15% x - € 100.000 = € 0 belasting Je betaalt in totaal dus € 36.000 belasting. Voorbeeld geen fiscale eenheid: Je bezit 2 BV’s. BV 1 heeft een winst van € 240.000 en BV 2 heeft een verlies van € 100.000. Deze bedragen mogen met elkaar verrekend worden: € 240.000 - € 100.000 = € 140.000. Je betaalt in totaal 15% x € 140.000 = € 21.000 belasting. Zoals je ziet betaal je maar liefst € 15.000 minder aan belasting als je een fiscale eenheid bezit, best wel gunstig toch? Vpb-tarief wordt opgerekt in 2022 Het kabinet heeft echter besloten om in 2022 het winsttarief op te rekken tot een bedrag van maar liefst € 395.000. Het percentage van de tweede schijf gaat daarbij omhoog van 25% naar 25,8%. De vraag is nu of een fiscale eenheid nog wel lucratief is, of dat het fiscaal voordeliger is om deze structuur op te breken. De situatie voor de vennootschapsbelasting verandert volgend jaar dus als volgt: 2021 2022 Tot € 245.000 15% Tot € 395.000 15% Meer dan € 245.000 25% Meer dan € 395.000 25,8% Dit betekent dat je over een hoger bedrag een laag percentage belasting betaalt, waardoor het in veel gevallen gunstig is de fiscale eenheid op te breken. Hoe dat werkt leggen we uit aan de hand van een voorbeeld: Voorbeeld fiscale eenheid: Je bezit 2 BV’s die beiden een winst hebben van € 350.000. Deze bedragen mogen met elkaar verrekend worden: € 350.000 + € 350.000 = € 700.000. Je betaalt (15% x € 395.000 =) € 59.250 + (25,8% x € 305.000 =) € 78.690 = € 137.940 belasting. Waar kan ik de UBO’s registreren? Bestaande BV’s, NV’s, stichtingen en andere juridische entiteiten dienen zich voor 27 maart 2022 dienen in te schrijven in het UBO-register bij de KvK. Voor alle nieuw op te richten organisaties geldt dat het registreren van de UBO in het register een voorwaarde is voor het verkrijgen van een KvK-nummer. Voorbeeld geen fiscale eenheid: Je bezit 2 BV’s die beiden een winst hebben van € 350.000. Voor beiden BV’s betaal je apart 15% x € 350.000 = € 52.500 belasting Je betaalt in totaal dus € 105.000 belasting. Het opbreken van de fiscale eenheid bespaart je in dit geval meer dan € 30.000 aan belasting die je anders kwijt zou zijn aan de Belastingdienst. Te mooi om waar te zijn? Het klinkt nu als een rooskleurig verhaal: hef de fiscale eenheid op en geniet van de ‘gratis’ bespaarde euro’s! Maar er kleven ook nadelen aan het verbreken van deze eenheid. Onderlinge transacties tussen de BV’s zijn nu niet meer onbelast voor de vennootschapsbelasting, waardoor je als ondernemer zorgvuldiger moet handelen bij het schuiven van activa en passiva. Verder moet je er zeker van zijn dat alle BV’s winst (zullen blijven) maken, want als een BV verlies lijdt kun je dat niet meer verrekenen. Ten slotte kan de verbreking ook leiden tot fiscale afrekening. Het verzoek tot verbreking van de eenheid moet vóór 31 december 2021 ingediend worden bij de Belastingdienst. Zorg er dus goed voor dat je van tevoren alle voor- en nadelen op een rijtje hebt. Wat valt er te winnen voor andere ondernemers? Wat nou als je geen fiscale eenheid hebt, maar toch wilt profiteren van de verruiming van het winst tarief? Je kunt altijd kijken of er mogelijkheden zijn om jouw onderneming op te splitsen. Als je meerdere winstgevende activiteiten hebt, kun je dit verdelen in verschillende vennootschappen. Zo verspreid je de winst waardoor je vaker kunt profiteren van het lage tarief van 15%. Fiscaal advies van Firm24 Wellicht zit je nu te twijfelen om de fiscale eenheid te verbreken, of wil je jouw onderneming opsplitsen om het lage tarief optimaal te benutten. Maar wat is dan de volgende stap en hoe gaat dit allemaal in zijn werk? Geen paniek, bij Firm24 kan je terecht voor fiscaal advies om alles nog eens rustig op een rijtje te zetten. Wij kijken wat voor jou persoonlijk en de onderneming de beste opties zijn. Neem contact met ons op en wij helpen je graag verder op weg!

De fiscale tips van 2021! Alle mogelijkheden op een rijtje gezet

Met het jaar 2022 alweer bijna in zicht, is het goed om je als ondernemer te verdiepen in de fiscale zaken die in het vooruitzicht liggen. De focus zal echter voor velen nog liggen op het afsluiten van 2021 met een mooi resultaat. Om je te helpen die focus te verleggen naar het nieuwe jaar, hebben we in dit artikel de belangrijkste tips op een rijtje gezet.EindejaarstipsKleine ondernemingsregeling (KOR)De KOR is een vrijstelling voor de BTW. Bij een jaarlijkse omzet onder de €20.000 kun je kiezen voor een vrijstelling voor de BTW. Hiervoor kunnen - naast eenmanszaken en VOF’s - ook rechtspersonen zoals BV’s zich aanmelden. Meld je uiterlijk eind november 2021 om per 1 januari 2022 te starten.Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)Heb je afgelopen jaar tussen de € 2.400 en € 328.721 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen voor jouw onderneming? Dan benut je de KIA optimaal. Hiermee krijg je een belastingkorting op de investeringen. Zit je net onder de € 2.400, investeer dan nog even die extra euro’s om 28% investeringsaftrek te krijgen op de investering.Lease een elektrische autoTwijfel je nog over het leasen van een elektrische auto? Wacht dan niet tot 2022. Het is nog wel fiscaal voordelig om een elektrische auto te leasen maar dat wordt een stukje minder. Op dit moment geldt er nog een bijtellingsvoordeel van 10%. Vanaf 2022 daalt het bijtellingsvoordeel naar 6%. Na 2022 zal dit verder dalen.Doe een lijfrente- of bankspaar stortingWanneer je een bankspaar-premiestorting wilt doen en deze wilt aftrekken van je inkomstenbelasting voor 2022, let dan op de ontvangstdatum van de betaling. De betaling moet niet verzonden maar uiterlijk ontvangen zijn op 31 december 2022.Geef een giftJe kunt jouw gift fiscaal trekken de gemaakte winst. Dit bedrag is gemaximaliseerd tot 50% van de winst van dit jaar, met een maximum van €100.000. Is de ontvanger een ANBI die als culturele instelling wordt aangemerkt, dan wordt de aftrekbaarheid nog eens extra verhoogd met 50% (met een maximum van € 2.500).Doe een schenkingEen belastingvrije schenking is een mes dat aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant druk je jouw vermogen (box 3) en aan de andere kant betalen jouw erfgenamen later minder erfenisbelasting omdat je nu al schenkt. Vooral schenkingen aan meerderjarige kinderen zijn voordelig, omdat hun vermogen niet meer wordt opgeteld bij jouw eigen vermogen (wat bij minderjarige kinderen wel het geval is). In 2021 is het bedrag dat je onbelast mag schenken tijdelijk met €1.000 omhoog gegaan. Dat betekent dat je tot €3.244 belastingvrij mag schenken aan een ander. Ouders mogen aan hun kind dit jaar nog €6.604 belastingvrij schenken.Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar kun je daarnaast gebruik maken van een eenmalige verhoogde vrijstelling tot een bedrag van € 26.881. Heeft je kind een dure studie dan kan dit zelfs worden opgehoogd naar € 55.996. Koopt je kind een eigen woning dan mag er gebruikt worden gemaakt van een onbelaste schenking tot €105.302. Let wel op, deze drie verhoogde schenking zijn eenmalig en niet cumulatief.Ga duurzaam beleggen‘Groene beleggingen’ worden gestimuleerd met een fiscaal voordeel. Als groene belegging wordt aangewezen een belegging in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming. Wordt de belegging aangemerkt als ‘aangewezen belegging’ dan ontvang je een vrijstelling van € 60.429. Heb je een fiscale partner? Dan loopt de vrijstelling op tot € 117.080. Naast deze vrijstelling ontvang je ook 0.7% extra heffingskorting van het bedrag van de vrijstelling. Kortom, met groen beleggen kan je box 3 belasting behoorlijk gedrukt worden.Trek je kosten nog af in 2021Vanaf 2022 wordt het maximale tarief voor fiscale aftrekposten verlaagd. Hierdoor kun je vanaf 2022 geen kosten meer aftrekken tegen maximaal 43% (2021) maar tegen 40%. Het kan dus voordelig zijn om bepaalde kosten nog in 2021 te maken wanneer je de hoogste schijf aantikt. Dit geldt o.a. voor de volgende aftrekposten:ParticulierHypotheekrenteaftrekUitgaven voor onderhoudsverplichtingen (bijvoorbeeld alimentatie)Specifieke zorgkostenWeekenduitgaven voor gehandicaptenHet inkopen van eigen aandelen is eenvoudiger geworden.ScholingsuitgavenRestant persoonsgebonden aftrek voorgaande jarenOndernemerZelfstandigenaftrekAftrek speur- en ontwikkelingswerkMeewerkaftrekStartersaftrekStartersaftrek bij arbeidsongeschiktheidMKB-winstvrijstellingLiquideer je BV in 2021Een BV die je niet meer gebruikt kost tijd en geld. Zorg er dus voor dat je die voor 31 december 2021 opheft. Vanaf 2023 worden de regels namelijk aangescherpt, waardoor je meer papierwerk en boekhoudkosten moet maken om van een in onbruik geraakte BV af te geraken. Begin 2022 dus goed en met een schone lei door nu alvast je BV op te heffen.Fiscale eenheid verbreken of aangaanWil je per 01-01-2022 een fiscale eenheid verbreken dan dien je voor het eind van 2021 een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Wil je juist een fiscale eenheid aangaan per 01-01-2022 dan heb je tot eind maart 2022 de mogelijkheid om deze aan te vragen. Dit kan namelijk met fiscaal terugwerkende kracht tot maximaal 3 maanden.Veranderingen 2022Langere winstbelastingtarief schijfDe belastingtarieven voor de vennootschapsbelasting bedroegen in 2021 15% en 25%. Deze tarieven gaan in 2022 naar 15% en 25,8%. De eerste tariefschijf (15%) wordt van €245.000 verruimd naar €395.000. Dat betekent dat er meer winst onder de eerste tariefschijf wordt belast.Beperkte verrekeningsmogelijkheid van dividendbelasting en kansspelbelasting met VpbVanaf 1 januari 2022 wordt de verrekening beperkt tot het in een jaar te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting voordat er rekening is gehouden met de verrekening van de eerder betaalde voorheffing. Dat betekent dat vennootschapsbelasting niet meer kan leiden tot een teruggaaf van eerder betaalde voorheffingen (waaronder dividendbelasting en kansspelbelasting).‘Carry forward’ van verliezen wordt oneindigDe ‘carry forward’ (of: voorwaartse winstverliesverrekening) houdt in dat verliezen uit een bepaald jaar kunnen worden verrekend met de jaarwinst uit de volgende jaren. Voorheen was deze verrekening beperkt tot maximaal 6 jaren. Vanaf 2022 wordt deze mogelijkheid oneindig, alleen kan het verlies voor maximaal €1.000.000 volledig worden verrekend en daarna voor slechts 50% van de winst. Het deel dat niet gebruikt is schuift oneindig door naar de daaropvolgende jaren.ThuiswerkvergoedingEr komt een gerichte vrijstelling voor ‘thuiswerkkostencompensatie’. Per 1 januari 2022 kun je als werkgever je werknemers €2 per thuis gewerkte dag verstrekken zonder daar loonbelasting over af te dragen. Dit geldt dan tevens in plaats van reiskostenvergoeding.Bijtellingsschijf voor elektrische auto’s gaat omlaagVoor een elektrische auto betaal je in 2022 een bijtelling van 16%. De grens waarvoor dit geldt, zogeheten ‘cap’ (het gedeelte van de catalogusprijs waarover de korting wordt berekend), wordt van €40.000 verlaagd naar €35.000.Bespaar via de werkkostenregelingIn 2021 kon je via de werkkostenregeling 3% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen aan jouw werknemers (waaronder ook jijzelf als DGA). Dit tijdelijk verhoogde percentage blijft in 2022 staan op 3%. Hiervan kun je een leuk extra’tje geven. Bij een salaris van €48.000 is dat toch ruim €500 aan belastingbesparing!.ConclusieEr gaan weer een aantal dingen veranderen in 2022. We hopen dat je je als ondernemer zo goed mogelijk kan voorbereiden op het nieuwe jaar na het lezen van dit artikel.Heb je naar aanleiding van deze fiscale tips nog vragen?Voor slechts €99 ex btw kun je 30 minuten sparren met de fiscalist over jouw vraagstukken. Vul ons contactformulier in en één van onze adviseurs neemt zo snel mogelijk contact op.

De maatschappelijke BV (BVm) - Hier lees je er alles over!

In 2021 is een conceptwetsvoorstel voor de maatschappelijke BV (BVm) ter consultatie ingediend. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens vanuit de markt om ruimte te creëren voor bedrijven die zich inzetten voor een maatschappelijk of sociaal doel. Wat we verwachten van deze toekomstige regelgeving, lees je hieronder! BVm als keurmerk Wanneer het verwachte wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt het mogelijk om - naast een inschrijving als gewone BV - in het handelsregister een BVm in te schrijven. Waar achter de bedrijfsnaam normaal gesproken ‘B.V.’ staat, zal in dat geval ‘B.V.m’ komen te staan. Aan de rechtsvorm verandert niets, de belangrijkste kenmerken van de BVm zullen hetzelfde zijn. Het verschil zit hem in de voorwaarden. Daarover lees je hieronder meer. Maatschappelijk of sociaal doel De belangrijkste voorwaarde voor de BVm is het maatschappelijke of sociale doel dat in de statuten wordt vastgelegd. Bestaande BV’s zouden zich middels een statutenwijziging tot een BVm kunnen omvormen. Naast het maatschappelijke doel, gelden er aanvullende vereisten om het keurmerk te verkrijgen. Zo dient bijvoorbeeld bij het vaststellen van de winst het maatschappelijke of sociale doel vooropgesteld te worden door de aandeelhouders. Ook moeten de resultaten worden vastgelegd in een maatschappelijk jaarverslag. Zo worden (potentiële) investeerders geïnformeerd over de naleving van het maatschappelijke of sociale doel en de prestaties van de BV. Beëindiging Lukt het toch niet om aan de voorwaarden te blijven voldoen, dan kan het bestuur besluiten tot beëindiging van de toepasselijkheid van de BVm-wet. Besluiten de aandeelhouders de BV geheel te ontbinden, dan komt het overschot bij ontbinding toe aan het maatschappelijke of sociale doel van de BVm. Ook personen buiten de BV kunnen zich bekommeren om de naleving van het maatschappelijke doel. Als de werkzaamheden van de BV niet in lijn zijn met het zelfgekozen maatschappelijke doel, dan kan het openbaar ministerie of een buitenstaander als belanghebbende de rechter verzoeken om te besluiten tot ontbinding van die BV. En nu? Op dit moment is er nog geen definitief wetsvoorstel wat door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd. Het is dus nog even afwachten, maar de kans is groot dat de BVm er zal komen. Dat betekent echter niet dat het nog niet mogelijk is om in de statuten van je BV een maatschappelijk doel op te nemen. In tegendeel! Indien je met je activiteiten een maatschappelijk of sociaal doel nastreeft, kan de notaris dit bij de oprichting van je BV in de statuten opnemen. Bestaat je BV al? Dan kan de doelomschrijving via een statutenwijziging aangepast worden. Meer weten over wat er nu al mogelijk is? Neem dan contact op met één van onze support agents via de chat op onze website. (rechtsonder)

Belastingtrucs die je duizenden euro's per jaar opleveren

Als ondernemer weet je dat je op twee manieren geld kan verdienen: meer omzet of minder kosten maken. Dit keer hebben we 3 belastingtrucs voor je geselecteerd die je duizenden euro’s kunnen besparen door simpelweg slim om te gaan met de belastingregels.Tip 1. Een nieuwe BMW? Dat kan gewoon!Ben je DGA van je BV? Dan weet je dat je jezelf een gebruikelijk loon moet uitkeren. Bij fictie is dat een bedrag van tenminste €48.000. Maar wist je ook dat in dit bedrag alle zaken waarover loonbelasting is verschuldigd mogen worden meegerekend? Ja, dus ook die nieuwe lease-auto!Voorbeeld:Chris heeft een marketingbureau (BV). Chris heeft een goed jaar gedraaid dus het is tijd om een nieuwe auto te leasen. Hij gaat niet voor de BMW 1 serie die die eerst in gedachte had, maar voor de Mercedes-Benz S 450. Deze heeft een fiscale cataloguswaarde van €120.000. Hij moet jaarlijks 22% van de waarde bij zijn inkomen tellen. Dus Chris heeft nu een salaris van €60.000 + €26.400 (bijtelling auto) = €86.400. Chris betaalt 49,5% belasting over een deel van zijn bijtelling! Dat is zonde. Hij had immers de bijtelling ook van zijn salaris af kunnen halen en het verschil als dividend kunnen uitkeren. Dat had €4.161 belastingvoordeel opgeleverd! Netto inkomstenzonder de besparingstip:Netto inkomstenMet de besparingstip:Bruto loon€ 86.400€ 60.000Loonheffingen– € 37.993– € 23.470.Netto loon€ 48.407€ 36.530 Extra Winst (dividend)€ 0€ 26.400Vpb + dividendbelasting (30% in 2022)€ 0– € 7.920Netto dividend€ 0€ 18.480    Totaal inkomen€ 48.407€ 55.010Meer weten over het DGA salaris?Tip 2. Benut de werkkostenregeling in je voordeel!Op 1 januari 2015 is de werkkostenregeling ingevoerd. Deze regeling houdt in dat je maximaal 1,7% (2022) van de totale fiscale loonsom onbelast kan uitgeven aan je personeel. Denk aan een kantoorborrel, kerstpakket of fles champagne bij het halen van een mooie mijlpaal.Deze regeling geldt uiteraard ook voor DGA’s. Je bent namelijk werknemer in je eigen persoonlijke holding Mocht je de vrije ruimte (1,7% van het totale loon) nog niet hebben benut, doe dit dan voor het einde van het jaar. Bij een DGA salaris van €48.000 gaat dat toch om ongeveer €800 aan belastingbesparing! Zonde om te laten liggen.Meer weten over het DGA-salaris?Download hier het DGA-salaris e-book en lees onder andere hoe je het DGA-salaris kan omzeilen.Download e-book  Tip 3: Hypotheek uit je holdingJe kan je holding gebruiken als hypotheekverstrekker. Niet alleen is de hypotheekrente aftrekbaar als ondernemer, je kunt nog een aantal trucs uithalen waardoor je duizenden euro’s kan besparen. Je kunt namelijk een hypotheek krijgen bij je eigen bedrijf. Als je een hoge hypotheekrente moet betalen aan je Besloten Vennootschap, dan heb je ook een hoge aftrekpost. Je verlaagt daarmee de 52% schijf van je inkomstenbelasting. De rente die je betaalt aan je eigen BV en weer uitkeert als dividend. Dat is slim geld verdienen!Voorbeeld Jaarlijks inkomen DGA€ 100.000Hypotheek behoefte:€ 350.000Rente bij de bank(4.5%)Rente bij persoonlijke holding(8%)*  *Door de lening achtergesteld te maken ten opzichte van andere crediteuren en door geen recht van hypotheek te vestigen is een hoger rentepercentage gerechtvaardigd. Hypotheek bij bankHypotheek in eigen beheerRente (bank 4.5%) / (holding 8%)– € 15.750– € 28.000Hypotheekrenteaftrek(voor de hoogste schijf geldt in 2019 dat rente nog tegen 49% aftrekbaar is)€ 7.717,50€ 13.720Bruto rente baten holding€ 0€ 28.000Vpb + dividendbelasting( 30% in 2020)€ 0– € €8.400Netto dividend€ 0€ 19.600   Totaal kosten / rendement-€ 8.032,50 € 5.320Als DGA zijn er dus genoeg mogelijkheden om de belasting te drukken. Dat is wel zo eerlijk gezien het risico dat je loopt om je onderneming draaiende te houden!Met deze belastingtrucs kun jij hopelijk een hoop geld besparen en je focussen op wat écht belangrijk is: ondernemen!Wil je meer gratis tips en persoonlijk advies? Neem contact met ons op, onze fiscalisten en juristen staan voor je klaar!Meer lezen?Twijfel je over een BV? Zo omzeil je het DGA-salaris van €48.000Heb jij al gebruikt gemaakt van deze fiscale tips?Voorkom dat je deze blunder begaat! 

Negatieve rente en belastingheffing over je spaarvermogen? Stop ermee!

Het wordt er met de paplepel ingegoten: sparen, sparen, sparen. Des te groter je spaarrekening is, des te minder zorgen je je hoeft te maken. Of je nou spaart voor een vakantie, een auto of voor helemaal niks in het bijzonder; een deel van je inkomen reserveren en daar dan óók nog eens winst mee maken in de vorm van rente heeft altijd een win-win imago gehad. Begin jaren ‘90 waren rentepercentages over spaargeld van circa 5% geen uitzondering. Daarna zijn deze percentages nagenoeg alleen maar gezakt. ‘Des te groter je spaarrekening, des te meer zorgen’ zou de nieuwe slogan kunnen zijn. Helaas ook geen gevalletje ‘na regen komt zonneschijn’, want ook de nabije toekomst ziet er voor (groot)spaarders niet rooskleurig uit.Actuele spaarrenteDe actuele spaarrente is nagenoeg gelijk aan 0%. Verschillende banken hanteren verschillende percentages, maar de gemiddelde spaarrente bedraagt in 2021 slechts 0,05%. De aanleiding van dit lage percentage is deels afkomstig van de Europese Centrale Bank (ECB). Vanuit daar wordt getracht de rentepercentages zo laag mogelijk te houden, zodat men weer meer gaat uitgeven om zo de Europese economie te stimuleren.Prognose 2022Economen verwachten dat de ECB in ieder geval tot 2022 de rentepercentages niet zal verhogen, waardoor de marktrentes laag zullen blijven. De spaarrentes zullen voorlopig dus niet veel hoger worden. Spaarrente en inflatie zijn nauw met elkaar verbonden. Door te sparen wordt je geld in beginsel meer waard, door inflatie wordt je geld minder waard. Als de spaarrente percentages hoger zijn dan de inflatie, maak je dus winst. Liggen deze percentages juist lager, dan maak je dus verlies. Een schrale troost voor 2022 is dat de inflatie die in 2021 1,9% zou bedragen, in 2022 daalt naar 1,8%. Hoewel sparen dus al een tijd niks meer oplevert omdat de de inflatie hoger blijft dan de spaarrente, wordt dit verlies wel iets verkleind."Let op, geld sparen kost geld?"Dat geld lenen geld kost, dat weten we inmiddels. Niet voor niets is men daarom ook zo huiverig om een lening aan te gaan. Kan dit imago worden doorgetrokken naar het sparen van geld? Wellicht. Over een negatieve spaarrente wordt veel gespeculeerd. Als de spaarrente percentages - die nu al tegen de de nul aanlopen - namelijk blijven kelderen, is het onvermijdelijk dat deze de andere kant van de nul-grens op den duur ook zullen bereiken. Het spaargeld dat bij banken door hun klanten wordt ondergebracht, moeten deze banken namelijk stallen bij de ECB. De ECB geeft hen daarvoor geen positieve, maar een negatieve rente van -0,5%. Dat betekent dus dat het de bank geld kost om jouw geld te parkeren en dat zij enkel weer in balans zouden zijn als deze -0,5% ook aan de klanten zou worden doorgerekend. Daaraan kleeft natuurlijk weer een ander groot risico voor de banken, namelijk dat mensen hun geld van de spaarrekening zullen halen. Volgens de AFM zal slechts 12% van de spaarders hun geld op de spaarrekening laten staan in het geval van een negatieve rente. Toch hanteren veel banken inmiddels een negatieve spaarrente voor vermogende spaarders. Heb je meer dan een ton op je spaarrekening staan, dan betaal je daar nu bij veel banken -0,5% rente over.HELP, wat nu?Als je dus (veel) vermogen hebt, is het veel gunstiger om dat geld rendabel te maken door het bijvoorbeeld te beleggen in vastgoed, aandelen of andere projecten. Daarvoor moet je je natuurlijk behoorlijk in de markt verdiepen. Heb je daar helemaal geen zin in? Dan lijkt het zelfs aantrekkelijk om je spaargeld op te nemen en dit te verstoppen in een oude sok of onder je matras (de kans op diefstal buiten aanmerking gelaten). Echter, een veel veiligere, rendabele en laagdrempelige manier is om je vermogen te plaatsen in de Spaar BV.Belastingheffing op spaargeldHet spaargeld wat je hebt ondergebracht bij de bank levert een lage rente op. Over je spaarvermogen moet je belasting betalen, niet over de werkelijke renteopbrengst, maar over een fictief rentepercentage dat door de fiscus in aanmerking wordt genomen. Ook als je dus helemaal geen rente zou ontvangen, betaal je dus belasting en dus kost sparen - ook zonder negatieve spaarrente - geld. Sinds 1 januari 2017 wordt spaargeld in verschillende schijven belast. In 2021 wordt het gemiddelde rendement voor spaargeld tot €50.001 geschat op 1,9% en voor spaargeld vanaf €50.001 tot €950.001 op 4,5%. Dat wil dus zeggen dat de overheid aanneemt dat je 1,9% of 4,5% ‘winst’ maakt op je spaargeld. Over deze winst betaal je belasting. Tot de €50.001 mag je echter belastingvrij sparen. Zoals we hierboven hebben gezien is de winst op spaargeld van de bank nagenoeg 0%, en wordt dit in de toekomst wellicht zelfs negatief. De belastingheffing op spaargeld wordt in 2022 niet versoepeld, dus blijft ‘ouderwets sparen’ in veel gevallen niet voordelig. Een goede oplossing hiervoor is de Spaar BV.Spaar BVHet voordeel dat te behalen is met een Spaar BV is zeer uiteenlopend. Als uitgangspunt kan je aannemen dat het met een spaarvermogen van €150.000 voordelig is om een Spaar BV op te richten. Ontvang je echter weinig tot geen rente dan kan het voordeliger zijn om al eerder over te stappen. Om het je zo makkelijk mogelijk te maken hebben we een rekentool klaar staan. Binnen 3 klikken heb je direct advies of het voor jou gunstig is om een Spaar BV op te richten of niet.

De holding boven je BV zetten? Waarom wij dit wel aanraden

Wat is een holdingEen holding is eigenlijk gewoon een doodnormale BV. De holding is gewoon de moedermaatschappij binnen een concern. Dat houdt in dat de holding meestal 100% van de aandelen houdt in de dochter; de werkmaatschappij. Dat kunnen er ook meerdere zijn. Het bijzondere aan een holding is dat er geen werkzaamheden plaatsvinden. Alle werkzaamheden vinden plaats in de dochter(s).Wat zijn de voordelen?Risico’s verspreidenJe hebt al kunnen lezen wanneer het aantrekkelijk kan zijn om van een eenmanszaak over te stappen naar een BV.Een van deze redenen is om persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden van de BV uit te sluiten. De BV is gewoonlijk dus alleen zelf aansprakelijk voor deze schulden. Maar vaak is dat schrale troost. Als de BV waardevolle vermogensbestanddelen op de balans heeft staan kun je je voorstellen dat een faillissement best pijn kan doen, ondanks dat je privévermogen de dans ontspringt. Dat hoort bij zakendoen en risico’s nemen denk je? Fout! Je kunt het namelijk nóg beter regelen voor jezelf. Je kunt je waardevolle bezittingen (o.a. een bedrijfspand, patenten, software, overtollige liquide middelen) onderbrengen in een aparte holding boven jouw BV. Deze holding zal verder geen werkzaamheden verrichten, maar de werkmaatschappij het recht geven om deze bezittingen te gebruiken. Per saldo kun je nu doen wat je wilt, maar je hebt je risicovolle dagelijkse operatie gescheiden van je waardevolle bezittingen, waardoor je risico’s minimaal zijn.Faillissement werkmaatschappijStel je voor dat je, na slapeloze nachten vol gepieker, besluit een BV op te richten. Na advies van je omgeving kies je voor deze rechtsvorm omdat je zo min mogelijk risico wil lopen je eigen waardevolle spullen – zoals je huis en je auto bijvoorbeeld – kwijt te raken. Voordat je de BV opricht hoor je van een vriend dat zijn Besloten Vennootschap, een garagebedrijf, failliet is gegaan. De curator heeft beslag gelegd op alle auto’s, maar ook het grote garagepand is hij kwijt. Hoewel jij een elektronicawinkel begint en geen geen garage, besluit je zijn hopeloze ‘had ik maar’ – advies ter harte te nemen en richt je naast een BV ook een holding op. Na 5 jaar heeft je onderneming zijn beste tijd gehad. De opbrengsten zijn laag en de schulden lopen steeds hoger op. Stel je eens voor dat je software én het bedrijfspand nog in de werk-BV hadden gezeten: dan was je dat nu kwijt. Gaat de werkmaatschappij failliet dan kunnen de schuldeisers in principe niet bij het vermogen van de holding.Fiscale voordelenDe deelnemingsvrijstelling voorkomt dat winst, waarover al eerder belasting is betaald bij de dochtervennootschap, nog een keer wordt belast bij de moedervennootschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om de winst die ontstaat als de moeder de aandelen in de dochter verkoopt, of het dividend die de moedervennootschap ontvangt uit de dochter. Vanwege de deelnemingsvrijstelling hoef je hier dus géén belasting over te betalen in de holding. Dit gebeurt pas als je vanuit de holding uitkeert aan jezelf in privé.Dus als je na een paar jaar ondernemen jouw belang in een onderneming verkoopt voor € 1 miljoen, dien je ervoor te zorgen dat je dat vanuit een holding doet. Op die manier betaal je géén belasting over die koopsom en kun je deze gebruiken om verder te investeren en ondernemen vanuit je holding. Doe je dit niet, en ontvang je de koopsom dus in privé, dan moet je er direct inkomstenbelasting over afdragen (25 % als je het belang 5% of meer is). Het is dus fiscaal heel voordelig om een holding te gebruiken. Maar let op: deze regeling is alleen van toepassing als de moedervennootschap minstens 5% van de aandelen houdt in de werkmaatschappij.HypotheekEen ander voordeel is dat je vanuit je holding een hypotheeklening kunt verstrekken aan jezelf. Dat bespaart je de verplichting rente te betalen aan de bank. De rente die je over de hypotheek moet betalen, betaal je immers aan je holding. Deze rente is bij de holding belast tegen 15% of 25% vennootschapsbelasting (afhankelijk van winst van de holding). Deze rente kun jij aan de andere kant van je eigen inkomstenbelasting aftrekken. Als je veel rente aan je onderneming moet betalen dan zal dit de 49,5% schijf van je inkomstenbelasting aanzienlijk verlagen. Keer je de rente vervolgens weer aan jezelf uit als dividend, dan betaal je hierover dividendbelasting. Zo laat je het rentebedrag eigenlijk alleen circuleren en hoeft dit niet af te dragen aan de bank. Heeft jouw holding dus genoeg kapitaal om een lening te verstrekken? Dan gooi je dus geld weg als je hier geen gebruik van maakt! Dat is slim geld verdienen!Voorbeeld:Simon heeft een Werk BV en een holding. Hij wil graag een huis kopen maar voelt er niet veel voor om een hypothecaire lening af te sluiten bij de bank. Hij is al best lang aan het ondernemen en zijn holding heeft genoeg cash om hem de lening te verstrekken. Hij vraag zich af wat het verschil zou zijn met een lening bij de bank voor zijn belastbare inkomen. Zou hij geen rente betalen dan zou zijn box 1 inkomen €150.000 zijn.Hypotheek bij een bankAls Simon een hypotheek bij de bank sluit, dan moet hij hierover 2% rente betalen. Het eerste jaar zou dat dus inhouden dat hij €10.000 rente moet betalen. Dit mag hij aftrekken van zijn inkomen, waardoor zijn belastbare inkomen uitkomt op €140.000. Daarmee wordt dus het belastbare inkomen in de hoogste schijf (49,5%) verlaagd met €10.000. De totale inkomstenbelasting die hij af moet dragen bedraagt €59.300. De €10.000 die hij aan rente heeft betaald is hij natuurlijk kwijt. In totaal draagt Simon €59.300 aan belasting af in box 1. Onder de streep houdt hij dus een netto inkomen van €80.700 over.Hypotheek bij je holdingAls Simon een hypotheek bij zijn holding neemt, betaalt hij een rentepercentage van 8%. Het eerste jaar moet hij dus €40.000 aan rente betalen. Dit mag hij wederom aftrekken van zijn inkomen, waardoor zijn belastbare inkomen uitkomt op €110.000. Dit levert dus een verlaging in de hoogste schijf van €40.000 op. De totale box 1 belasting die hij moet betalen bedraagt €47.378. Simon houdt dan €62.622 aan inkomen over. Het lijkt nu alsof Simon minder overhoudt dan bij wanneer hij een hypotheek bij de bank neemt. Echter, heel belangrijk is dat de rente die Simon heeft betaald nu niet opgeslokt is door de bank, maar bij de holding terecht is gekomen. Bij de holding wordt de rente van €40.000 belast tegen het (lage) tarief van 15%, er blijft dan €34.000 over. Dit keert de vennootschap als dividend uit aan Simon, waarover hij in box 2 (aanmerkelijk belang) 25% belasting is verschuldigd. Van het uitgekeerde dividend blijft €25.500 over. Tezamen met zijn inkomen uit box 1 houdt hij dus een totaal inkomen aan €88.122. Het voordeel ten opzichte van een bank bij een hypotheek is dus €7.422. Daar kan je heel veel leuks mee doen!Wacht niet!Het is mogelijk om pas later een holdingstructuur op te zetten. Dit kost je echter onnodig veel geld. Je zult de aandelen die je zelf houdt in de BV namelijk moeten overdragen aan de holding. Dit brengt notariële kosten van minimaal €849 euro met zich mee. De aandelen die je vervolgens overdraagt moeten wel overgedragen worden voor een reële waarde en worden belast tegen het box 2-tarief (25%).Voorbeeld: Bij het oprichten van de BV kun je aandelen uitgeven voor bijvoorbeeld €1. Stel dat je 100 aandelen uitgeeft voor €1, dan kost het verwerven van de aandelen in de werk-BV je €100. Stel dat het goed met je onderneming gaat en dat de werkelijke waarde van je aandelen na een aantal jaren is gestegen naar €15.000 per aandeel. Als je alle aandelen dan wil overdragen aan een holding, dan is de werkelijke waarde dus €150.000 en betaal je hierover €37.500 (25%) belasting. Breng je alleen een symbolisch bedrag in rekening? Dan zal de Belastingdienst dit corrigeren en belasting heffen over de werkelijke waarde van de aandelen. Door middel van een aandelenfusie kan deze belastingheffing eventueel worden uitgesteld, maar hier zijn voorwaarden aan verbonden waardoor het niet altijd mogelijk (zoals bij meerdere aandeelhouders). Daarnaast brengt dit extra notariële kosten met zich mee (+/- €1.250) en de kosten voor de fiscalist door het begeleiden van het proces.We adviseren je dus – in het kader van geldbesparing – direct bij het oprichten van je BV een holdingstructuur te overwegen!Tot slot (aanrader)Wat voor jou de beste keuze is, ligt altijd aan jouw situatie en wat je uiteindelijk van plan bent met je BV. Veel ondernemers kiezen er daarom voor om even kort te sparren met één van onze adviseurs. Dit is volledig gratis en kan worden ingepland via deze link.Meer lezenZo kies je de beste bedrijfsnaamFiscale tips 2021-2022Zo omzeil je het DGA-salaris van 48.000 euro
Winstuitkering bij een holding of werkmaatschappij

Dividend uitkeren aan holding

Als ondernemer kun je kiezen voor een holdingstructuur. In dat artikel hebben wij uitvoerig uiteengezet wat de voordelen van een holding zijn. Het komt er in het kort op neer dat risico’s verspreid worden en aanspraak gemaakt kan worden op bepaalde fiscale voordelen. In de onderste onderneming, de werkmaatschappij, vinden de werkzaamheden plaats en daar worden de risico’s dan ook gehouden. De werkmaatschappij is verder zo ‘leeg’ mogelijk. Dat wil zeggen dat zoveel mogelijk vermogen in de holding wordt gebracht. De winst die gemaakt wordt in de werkmaatschappij wil je dus graag zo snel mogelijk naar de holding brengen en uiteindelijk ook persoonlijk ontvangen. In dit artikel wordt behandeld hoe het uitkeren van de winst in zijn werk gaat en welke belastingen er geheven worden.In de onderste BV (de werkmaatschappij) wordt dus de daadwerkelijke onderneming gedreven. Hier wordt de omzet gerealiseerd. Na aftrek van de kosten blijft de winst over, welke wordt uitgekeerd aan de holding. Maar hoe bepaal je die winst en welke belasting wordt hierover geheven?Analyse winstuitkeringOm tot de winst te komen moeten dus eerst alle kosten van de omzet worden afgetrokken. Kosten is een breed begrip. Hieronder vallen onder andere de vergoeding op een lening die de Besloten Vennootschap afsluit (rente), salaris aan personeel, maar bijvoorbeeld ook de managementfee die de werkmaatschappij aan de holding betaalt. Meer informatie over de managementfee lees je hieronder.Managementfee en BTWOp het moment dat je een holding-BV opricht en deze plaatst tussen jou en je werkmaatschappij is het vaak zo dat deze twee BV’s een contract met elkaar sluiten: een managementovereenkomst. In deze overeenkomst wordt geregeld dat jij niet in dienst bent van de werkmaatschappij, maar dat de holding jou verhuurt aan de werkmaatschappij. Je bent dan dus indirect in dienst van de werkmaatschappij. In plaats van veel inkomstenbelasting betalen (vaak tegen het hoogste tarief van 49,5%) betaalt de werkmaatschappij een vergoeding aan de holding. Deze vergoeding wordt belast tegen het lagere tarief van de vennootschapsbelasting (15% of 25%). Over de managementfee moet BTW worden betaald. Dit is alleen anders als sprake is van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Let hierbij op dat een fiscale eenheid voor de omzetbelasting niet hetzelfde is als voor de vennootschapsbelasting. Om een fiscale eenheid te vormen voor de omzetbelasting moeten meer dan 50% van de aandelen van elke onderneming in dezelfde handen zijn. Bovendien gelden de volgende voorwaarden:Er overkoepelende leidingen zijn;De ondernemingen hoofdzakelijk hetzelfde economische doel hebben en ieder voor 50% aanvullende activiteiten uitoefenen voor de ander;De ondernemingen zelfstandig zijn en in Nederland zijn gevestigd.Als alle kosten afgetrokken zijn houd je onderaan de streep een bedrag over; winst. Ongeacht of de winst wordt uitgekeerd, moet er vennootschapsbelasting over dit bedrag betaald worden.Winstuitkering naar de holdingVoordat je over kunt gaan op winstuitkering aan de holding moet je dus eerst vennootschapsbelasting betalen. Het tarief voor de vennootschapsbelasting in 2019 is voor de eerste schijf (winst tot en met €245.000) 15%. Tot voor kort was dit tarief nog 16,5%, maar het kabinet heeft het tarief de afgelopen jaren verlaagd met het oog op de verwachte economische groei die ermee gemoeid gaat. Voor de tweede schijf (winst boven €245.000) is het tarief – net als andere jaren – vastgesteld op 25%. In 2022 wordt de grens van de tweede schijf verhoogd naar €395.000.Over de uitgekeerde winst hoeft in verband met de deelnemingsvrijstelling geen dividendbelasting te worden betaald. De deelnemingsvrijstelling geldt al indien de holding 5% aandelen of meer in de werkmaatschappij houdt. De deelnemingsvrijstelling zorgt ervoor dat de winst niet dubbel belast wordt. De werkmaatschappij betaalt dus vennootschapsbelasting over de winst en de winst die overblijft en aan de holding wordt uitgekeerd wordt niet belast.Fiscale eenheid vennootschapsbelastingVoor de vennootschapsbelasting (Vpb) is het ook mogelijk om een fiscale eenheid aan te vragen. De holding en werkmaatschappij worden dan gezien als één belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting. Dit wordt vaak gebruikt indien er meerdere werkmaatschappijen onder de holding hangen. De winsten van BV (A) kunnen dan worden verrekend met de (opstart)verliezen van BV (B). Dit kan voordelen opleveren voor de uiteindelijke winstuitkering. Het verrekenen verlaagt de belaste winst en daarmee de te betalen belasting. De voorwaarden voor de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting zijn anders dan de hiervoor genoemde voorwaarden bij de omzetbelasting. De moedermaatschappij (holding) moet namelijk:Minimaal 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij (werkmaatschappij) bezitten;Recht hebben op minimaal 95% van de winst en minimaal 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij;Voor minimaal 95% stemrecht in de dochtermaatschappij hebben.Een BV, NV, onderlinge waarborgmaatschappij, coöperatie, stichting, of vereniging die optreedt als woningcorporatie zijn, of een buitenlandse rechtsvorm hebben die daarmee vergelijkbaar is.Ook geldt er één voorwaarde voor de dochtermaatschappij (werkmaatschappij), namelijk dat het een BV of NV dient te zijn, of een buitenlandse rechtsvorm die daarmee vergelijkbaar is. Daarnaast moeten de moeder- en de dochtermaatschappij:Dezelfde boekjaren en winstbepalingen hanteren;Feitelijk gevestigd zijn in Nederland.Dividenduitkering van de werkmaatschappij naar de holdingDe dividenduitkering vanuit de werkmaatschappij komt in de holding terecht. Het uitgekeerde dividend is vrijgesteld van dividendbelasting in verband met de deelnemingsvrijstelling.Vaak bestaat de omzet van de holding enkel uit de verkregen managementfee van de werkmaatschappij. Soms bezit de holding ook een bedrijfspand of bepaalde intellectuele eigendomsrechten die worden verhuurd aan de werkmaatschappij. De rente of licentie-fee die de holding van de werkmaatschappij ontvangt, wordt ook meegenomen bij het bepalen van de winst. Na aftrek van de kosten, waaronder het salaris van de DGA, blijft de belastbare winst over. Over deze winst moet dan weer vennootschapsbelasting worden betaald. De uitgekeerde winst vanuit de werkmaatschappij valt vanwege de deelnemingsvrijstelling dus buiten de belastbare winst van de holding; er hoeft niet nogmaals vennootschapsbelasting over worden betaald.Dividenduitkering van de holding naar de aandeelhouderDe winst wordt vervolgens als dividend uitgekeerd aan jou als aandeelhouder van de holding. Op dat moment komt de dividendbelasting om de hoek kijken. De dividendbelasting was immers nog niet afgedragen toen er winst vanuit de werkmaatschappij naar de holding werd uitgekeerd. De holding moet 15% dividendbelasting inhouden over het dividend dat wordt uitgekeerd. De aandeelhouder geeft vervolgens bij zijn jaaraangifte aan dat er dividend is ontvangen. Als jij als aandeelhouder minimaal 5% van de aandelen bezit, wordt de dividenduitkering belast in box 2 tegen een tarief van 26.90% (in 2021 en 2022). Het voordeel is echter wel dat de aandeelhouder de betaalde dividendbelasting mag verrekenen met de verschuldigde box 2 belasting.ConclusieEen holdingstructuur kan erg gunstig zijn in verband met de fiscale voordelen. Door de onbelaste winstuitkeringen kan vermogen weer opnieuw worden geïnvesteerd zonder dat daar eerst dividendbelasting of inkomstenbelasting over moet betalen. Dit geldt ook bij verkoop van aandelen. De winst valt onbelast vrij in de holding. Pas wanneer winsten worden uitgekeerd aan de achterliggende natuurlijke personen wordt belasting geheven. Hieronder is een rekenvoorbeeld gegeven om een duidelijk beeld te schetsen hoe de belastingheffing in zijn werk gaat.RekenvoorbeeldWerkmaatschappij Omzet250.000Kosten35.000 -/-Managementfee85.000 -/-Winst130.000Vennootschapsbelasting (15%)19.500 -/-Onbelaste dividenduitkering aan holding105.300Holding Omzet (Managementfee)85.000Kosten (DGA salaris)85.000 -/-Belaste winst0Vennootschapsbelasting (19%)0 -/-Uitgekeerde winst werkmaatschappij (onbelast)105.300Achterblijven winst in holding (voor investeringen)55.300Uitkering dividend aan DGA50.000Inhouding dividendbelasting (15%)7.500DGA DGA salaris (belast inkomstenbelasting)85.000Uitgekeerd dividend42.500Nog te betalen box 2 belasting (26.90%-15% over 50.000)12.500 – 7.500 = 5.950Netto dividenduitkering36.550Wil je weten even sparren met een adviseur over de dividenduitkering? Plan dan een gratis check gesprek in via deze link óf start een chat met één van onze adviseurs rechtsonder in je beeldscherm.
De franchise(onder)nemer

De franchise ondernemer, zo zit het in elkaar

Als beginnende ondernemer kun je er voor kiezen om je eigen bedrijf te starten, maar je kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van een bestaande franchiseformule. Waarom zou je immers opnieuw het wiel uitvinden als je ook kunt instappen in een rijdende trein? In dat geval ben je misschien iets minder onafhankelijk, maar je bent wel zelfstandig en je kunt meeprofiteren van de schaalvoordelen van een grote organisatie. Franchisen is een vorm van ondernemen die juridisch complex kan zijn. In veel gevallen weten ondernemers ook niet waar ze precies op moeten letten. In deze blog worden daarom een aantal aspecten van het ondernemen als franchisenemer en de nieuwe wet Franchise op een rijtje gezet.Wat is franchisen?Franchisen is een commerciële samenwerking tussen een zelfstandige ondernemer (franchisenemer) en een grote organisatie (franchisegever). In deze samenwerking draait het om een bepaalde formule die de franchisegever bedacht heeft, en die de franchisenemer overneemt. In deze formule zit vaak al het merk, het logo, de knowhow, de marketing en een vast assortiment van producten of diensten. Bekende voorbeelden van franchisegevers zijn Hema, Albert Heijn, Jumbo en Subway. Franchisenemers openen een winkel waarin ze het concept van een van deze merken overnemen.Ondernemers die besluiten te franchisen moeten beseffen dat zij een stukje van hun vrijheid van handelen inleveren. De samenwerking in franchise geeft veel regels aan de franchisenemer. De bewegingsvrijheid van de franchisenemer kan in deze samenwerking wel verschillen. Er bestaat namelijk een onderscheid tussen ‘hard franchise’, waarbij de franchisegever alles tot in detail bepaalt rond het merk of concept, en ‘soft franchise’, waarbij de ondernemer nog ruimte heeft voor eigen invulling. Deze blog is met name gericht op ‘hard franchise’.Voor- en nadelen van ‘hard franchise’Voor zowel de franchisegever als franchisenemer bestaan er voor- en nadelen aan deze manier van ondernemen. De franchisegever heeft als voordeel, dat het door hem ontwikkelde concept, zonder al te veel kosten en risico, wordt uitgebreid. Een nadeel kan zijn dat hij niet altijd evenveel controle heeft op de franchisenemers en de kwaliteit van werk die zij leveren, aangezien dit geen werknemers zijn.De franchisenemer heeft ook een aantal voordelen. Omdat hij of zij een bedrijf start dat valt binnen een overkoepelend moederbedrijf, heeft deze een grote overlevingskans. Het bedrijf kan gebruik maken van de deskundigheid, ervaring en naamsbekendheid van de franchisegever en de kosten zullen lager zijn: het bedrijf wordt immers niet vanaf de grond opgebouwd. Het nadeel is dat de franchisenemer minder vrijheid heeft en afhankelijk is van de franchisegever, en natuurlijk dat hij een (vaak behoorlijke) fee moet betalen aan de franchisegever.Eenmanszaak, VOF of BV?De franchiseovereenkomst wordt tussen de franchisegever en franchisenemer gesloten. Voordat je de overeenkomst sluit is het verstandig om te bedenken in welke rechtsvorm je de overeenkomst aan gaat. Kies je voor de eenmanszaak of VOF, realiseer je dan dat je in privé ook aansprakelijk gesteld kan worden. De franchisegever kan zich voor nakoming van verplichtingen uit de franchiseovereenkomst beroepen op jouw privévermogen. Een tweede risico is dat je als franchisenemer – mede door de goedwerkende franchiseformule – uiteindelijk misschien wel hoge winsten gaat draaien. In dat geval wordt een BV fiscaal aantrekkelijker. De procedure voor de oprichting van een BV kun je starten hier starten.De franchiseovereenkomstDe franchiseovereenkomst heeft veel kenmerken van andere (bijzondere) overeenkomsten, zoals een huurovereenkomst. In een franchiseovereenkomst zullen ook bepalingen staan over de duur van het contract, opzeggingsmogelijkheden, rechten en plichten, non-concurrentie etc. Naast de overeenkomst hanteren franchisegevers een handboek. Hierin staat het ondernemingsplan van de franchiseformule en alle bedrijfsaspecten. Vaak zijn alle rechten en plichten van partijen hier uitvoerig in vastgelegd (naast de overeenkomst!).Voor het gebruik van de franchiseformule dient de franchisenemer een vergoeding te betalen. Bijna altijd bestaat deze vergoeding uit een entreefee, franchisefee (percentage van de omzet) en reclamefee. Dit kan wel erg verschillen: leg dus duidelijk in het contract vast wat de wijze van vergoeden is. Wanneer dit niet duidelijk is, kan het beeld over de vergoeding achteraf verschillen, waardoor de franchisenemer meestal met de (te) hoge kosten achterblijft.De Wet FranchiseSinds 1 januari 2021 geldt de wet Franchise. Deze vervangt de Franchisecode. De code was een algemeen document met aanwijzingen over hoe de verhouding tussen franchisegever en frachisenemer moest worden ingevuld. Die code was niet bindend, de nieuwe wet is dat wel. Op vier punten wordt de positie van de franchisenemer door de nieuwe wet versterkt. Deze leg ik hieronder uit.Informatiepositie franchisenemer voorafgaand aan de overeenkomstVoor het sluiten van de franchiseovereenkomst dienen de franchisegever en franchisenemer elkaar alle financiële informatie geven die van belang is voor de samenwerking. Daarna gaat een zogeheten ‘stand-still’ periode van vier weken in. Tijdens deze periode mag men elkaar niet binden en geen aanpassingen aan de overeenkomst doen. Dit zorgt ervoor dat met name de franchisenemer de tijd heeft om na te denken, onderzoek te doen en advies in te winnen.Zorgplicht franchisegeverDe franchisegever heeft gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst een zorgplicht jegens de franchisenemer. Dit betekent dat de franchisegever de franchisenemer hulp en ondersteuning moet bieden in de uitvoering van de franchiseovereenkomst. Als de franchisenemer aangeeft dat hij hulp nodig heeft, dan moet de franchisegever hier gehoor aan geven. Deze zorgplicht draagt bij aan het doel van de franchise, namelijk de onderlinge ondersteuning van de betrokken partijen.Instemmingsvereiste bij wijzigingenSoms zal de franchisegever de franchiseovereenkomst willen wijzigen. Vinden er namelijk veranderingen plaats in de formule, dan is het belangrijk dat ook de franchise vestigingen deze wijzigingen doorvoeren. Zijn het ingrijpende tussentijdse wijzigingen, dan bepaalt de nieuwe wet dat de franchisegever de franchisenemer om toestemming moet vragen. Zijn er meerdere franchisenemers binnen een formule, dan geldt de eis dat de meerderheid van de franchisenemers moet instemmen met de voorgestelde wijzigingen. Op deze manier houden de franchisenemers de controle in handen. Bovendien vindt er minimaal één keer per jaar overleg plaats tussen de franchisegever en de franchisenemer(s).Einde van de overeenkomstIndien de overeenkomst beëindigd wordt, geldt voor de franchisenemer een concurrentiebeding van niet langer dan één jaar. Dit betekent dat de franchisenemer tot een jaar na de beëindiging, geen concurrerende activiteiten mag uitvoeren. De wet beperkt deze termijn om te voorkomen dat de franchisenemer langdurig wordt klemgezet. De franchisenemer mag daarnaast ook niet gedwongen worden om de onderneming te verkopen onder ongunstige voorwaarden. Vóór de komst van de Wet Franchise werd de franchisenemer namelijk vaak in die positie gebracht. Volgens de wet geeft de franchiseovereenkomst aan hoe de goodwill wordt bepaald en wat de omvang is. Daarbij wordt gekeken wat het aandeel van de franchisenemer is en hoe de goodwill wordt vergoed aan de franchisenemer.Directiewisseling:De bestuurderswisseling die het gevolg is van de overname, moet worden doorgegeven bij de KvK.Ik heb al een franchiseovereenkomst, wat nu?In de overgangswet is bepaald dat de wet Franchise vanaf 1 januari 2021 voor alle lopende en alle nieuwe franchiseovereenkomst geldt. Alle franchisegevers en franchisenemers hebben tot 1 januari 2023 te tijd om de overeenkomsten aan te passen, zodat ze in lijn zijn met de nieuwe wet. Heb je een franchiseovereenkomst die vóór 1 januari 2021 is getekend, controleer dan of deze al in overeenstemming is met de nieuwe regels. Het is dan raadzaam om alvast te overleggen met de franchisegever over het doorvoeren van de wijzigingen. Zoals hierboven is beschreven, kan dit je positie ten opzichte van de franchisegever namelijk verbeteren!ConclusieHet is belangrijk om je van te voren als franchisenemer goed in te lezen in de voor- en nadelen van franchisen. Ook is het goed om je van tevoren te verdiepen in jouw positie als franchisenemer ten opzichte van de franchisegever en hoe die positie door de wet wordt beschermd. Zo voorkom je verkeerde verwachtingen.Wij kunnen je helpen met de oprichting van een BV voor franchise, maar ook met het juiste contract. Wil je meer weten? Lees dan hier verder.

Turboliquidatie, hoe zit het nu? - Je leest het hier

De Turboliquidatie: het middel voor veel ondernemers om van een oude of in onbruik geraakte BV af te komen. Hetzelfde gemak dat de ondernemer dient, dient in de praktijk ook helaas vaak de kwaadbedoelenden. In een definitief wetsvoorstel wat naar verwachting dit jaar nog aan het parlement zal worden voorgelegd, worden daarom aanvullende regels gesteld voor ondernemers die gebruik willen maken van de turboliquidatie. In deze blog geven we je meer informatie over de huidige regels en de te verwachten nieuwe regels. Hoe zit het ook al weer Bij een normaal faillissement wordt een curator aangesteld. Hij of zij controleert onder andere of de BV in het verleden alles wel “volgens het boekje” heeft gedaan. Is dat niet het geval, dan kan de curator bij de DGA verhaal halen. Dat is een prettige gedachte voor schuldeisers: de curator stelt namelijk zo veel mogelijk geld veilig voor de schuldeisers. Bij een turboliquidatie is dit niet het geval. Hier is namelijk geen curator bij betrokken. Wanneer er geen ‘baten’ meer aanwezig zijn in de BV, kan deze middels een turboliquidatie worden beëindigd. Op deze manier kan een DGA op eigen initiatief beslissen om zijn BV te ontbinden en uit te schrijven bij de KVK. Ondertussen kunnen schulden onbetaald achtergelaten worden. Daar is in principe niets mis mee en de hoogste Nederlandse rechter heeft bepaald dat dit mag. Hiermee wordt een grote ontlasting van de rechtspraak en de curatoren bewerkstelligd. Maar aan deze vorm van "zelfcontrole" zit ook een keerzijde. Sommige ondernemers maken misbruik van de turboliquidatie door daarvoor eerst al het geld uit de BV weg te sluizen naar gelieerde BV's of naar zichzelf in privé, en laten zo schuldeisers met lege handen achter. Nieuwe wetgeving Het probleem is niet zozeer dat de turboliquidatie oplichting en fraude in de hand werkt: een schuldeiser kan altijd nog achter een turboliquiderende schuldenaar aan, bijvoorbeeld door de ontbinding te heropenen. De Minister ziet het echter als een gemiste kans om extra waarborgen te stellen aan de beëindiging, en schuldeisers meer handvatten te geven bij het najagen van eventuele claims. Het daadwerkelijke najagen zullen schuldeisers nog altijd zelf moeten doen, veelal door het inschakelen van een advocaat. In de praktijk bleek dat schuldeisers dit te weinig deden. Een van de redenen daarvoor is dat het “plotseling verdwijnen” van een BV de schuldeisers op een tijds- en informatieachterstand zet. Veel ondernemers laten het er dan bij zitten. Om hen te helpen wordt vanaf 2021 de opheffing van een BV met een aantal waarborgen omkleed: Het bestuur wordt verplicht tot het opstellen en deponeren van een slotbalans. De slotbalans heeft betrekking op het boekjaar van de turboliquidatie en moet worden gedeponeerd bij het handelsregister; Daarbij moet een bestuursverklaring komen waarom baten ontbreken; Indien van toepassing worden deze stukken vergezeld van een slotuitdelingslijst; Het is aan het bestuur om zorg te dragen voor een bekendmaking van de ontbinding aan de schuldeisers; Bij de bekendmaking wordt vermeld dat de slotbalans met de jaarrekening ter inzage liggen bij het handelsregister; Tot slot moeten vóór de doorhaling van de rechtspersoon in het handelsregister de jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren openbaar gemaakt zijn, tenzij daarvoor een ontheffing op basis van artikel 2:394 lid 5 BW geldt. Dit zijn allemaal stukken die een beetje ondernemer gereed heeft, dus de opheffing moet ook met deze voorwaarden een bruikbare manier blijven voor ondernemers om orde te houden in hun structuren. Er zal echter wel extra tijd, geld en moeite bij komen kijken. Nieuw jaar, schone lei Wanneer de nieuwe regels ingaan is nog niet precies duidelijk, maar dit zal ergens eind 2021 of begin 2022 zijn. Wil jij als ondernemer nog op de oude vertrouwde manier van jouw BV af, dan doe je er goed aan om dit snel te doen voordat de aanvullende regels van kracht zijn. Bij Firm24 hef je je BV op in een paar eenvoudige stappen: Vul de aanvraag in op de website en upload je oprichtingsakte; Wij stellen een opheffingsbesluit voor je op, waarmee je als DGA het besluit neemt om de BV op te heffen; Print en onderteken het opheffingsbesluit en het KvK formulier; Stuur de stukken (incl. een kopie van je paspoort) per post op naar Firm24; Wij verwerken je stukken en sturen deze op naar de KvK, waarna je BV officieel wordt opgeheven. De opheffing van je BV kan via Firm24 al voor € 249,- worden geregeld. Ben je geïnteresseerd? Klik hier om direct te beginnen met het opheffen van je BV.

Zakelijk elektrisch rijden, alle voor-en nadelen op een rijtje

Denk je er over na om een bedrijfsauto aan te schaffen? Dan kan elektrisch rijden een uitkomst bieden. Elektrisch rijden wordt namelijk steeds populairder. Waar in 2013 ‘nog maar’ 4.000 elektrische auto’s reden zijn dit er in 2021 al meer dan 123.000. Ook onder ondernemers is de laatste jaren elektrisch rijden populairder geworden, dit komt voornamelijk door de voordelen die het fiscaal met zich mee brengt. In dit artikel vertellen we van welke voordelen jij kan profiteren!De voordelen van zakelijk elektrisch rijdenKorting op de bijtellingTot en met 2013 betaalde je als ondernemer 0% bijtelling. Ook als je veel privékilometers maakt met je bedrijfsauto. Na 2013 verhoogde de rijksoverheid de bijtelling elk jaar een beetje. In 2021 reken je 12 procent bijtelling tot € 40.000 van de cataloguswaarde van de auto. Voor elke euro boven dit drempelbedrag reken je 22%.Geen BPM en MRB (tot 2025)Ondernemers betalen, net zoals particuliere rijders, geen BPM en MRB op elektrische auto’s. De BPM wordt doorgaans berekend aan de hand van CO2-uitstoot. Omdat elektrische auto’s niet bijdragen aan CO2-uitstoot op de weg, zijn deze vrijgesteld van BPM. Om het gebruik van elektrische voertuigen verder te stimuleren heeft de overheid besloten om tot 2025 alle elektrische voertuigen vrij te stellen van MRB.Lokale subsidiesIn verschillende gemeenten is het ook mogelijk om subsidies aan te vragen voor een elektrische bedrijfsauto. Zo heeft de gemeente Amsterdam recentelijk ‘Actieplan Schone Lucht’ gelanceerd, om zo in 2025 alle bedrijfsauto’s in de gemeente uitstootvrij te krijgen. Landelijk is er ook sinds 2021 een regeling dat ondernemers tot 5000 euro aan subsidie kunnen aanvragen bij de aanschaf van een nieuwe elektrische bestelbus. Kortom, check vooral bij jouw gemeente wat de mogelijkheden zijn!Elektrische auto van de zaak of privé, wat is voordeliger?Over het algemeen kunnen we stellen dat elektrische auto’s over het algemeen populair zijn. En dat is niet voor niets! Ze dragen bij aan een positief imago van je bedrijf tegenover het milieu én hebben ook nog eens fiscale voordelen.De vuistregel om te bepalen of privé of zakelijk elektrisch rijden voordeliger is, is als volgt:Totale autokosten (zoals brandstof, verzekeringen en onderhoud) = lager dan de bijtelling. Is dit het geval? Dan kun je €0,19 per gereden km als zakelijke kilometers opgeven.Hoe kun je elektrische gaan rijden?Elektrisch rijden is niet alleen klimaat neutraler, maar ook schoner en stiller dan benzine of diesel. Dit maakt elektrisch rijden erg populair onder ondernemers. Ook heb je met elektrisch rijden geen last van de milieuzones in grote steden. Voor elektrisch rijden zijn er verschillende opties. Zo kan je een voertuig aanschaffen, maar ook leasen. Welke optie het beste is hangt af per persoon en onderneming.ConclusieEen elektrische auto heeft veel (fiscale) voordelen tegenover een benzine of diesel voertuig. Denk je er over na om een auto aan te schaffen, dan is elektrisch een zeer aantrekkelijke optie. Naast korting op bijtelling en geen BPM kan je ook via lokale gemeente subsidies aanvragen voor elektrisch rijden.
Valkuilen bij het aannemen van een nieuwe werknemer

Valkuilen bij het aannemen van een nieuwe werknemer

Worden ontslagen en vervolgens een schadevergoeding van € 64.000 mee naar huis nemen. Dat overkwam een werkneemster na zes weken in dienst te zijn geweest bij een juristenkantoor door het onjuist opzeggen van haar arbeidscontract, meldde RTL nieuws. Ouch, pijnlijk voor de werkgever, maar dit had makkelijk voorkomen kunnen worden. Daarom hebben wij alle valkuilen die komen kijken bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst op een rijtje gezet, zodat jou dit niet kan overkomen!Proefperiode schriftelijk vaststellenMaar wat wat was er dan precies gebeurd waardoor deze vrouw opeens een stuk rijker is geworden na haar ontslag? De vrouw werd na zes maanden wegens onenigheid op straat gezet door haar werkgever die zich beroepte op de proefperiode van twee maanden. De hele arbeidsovereenkomst was mondeling afgesproken, wat in beginsel gewoon mag. Maar sommige afspraken dienen altijd schriftelijk te zijn, zoals een proeftijdbeding. Doordat de proefperiode niet schriftelijk was vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, had de werkneemster niet ontslagen mogen worden. Het gevolg was een grote schadevergoeding van € 64.000. Kassa voor de vrouw, wat minder fijn voor het bedrijf. De belangrijkste les voor de ondernemer? Leg meteen alles schriftelijk vast. Het is namelijk erg moeilijk om mondelinge afspraken hard te maken.Concurrentiebeding: schriftelijk of mondeling?Het volgende onderdeel om rekening mee te houden is het concurrentiebeding. Dit voorkomt dat jouw werknemer na ontslag gaat werken bij de concurrent. Beetje lullig namelijk als al jouw bedrijfsgeheimen in handen komen van de concurrent, dus verstandig om zo’n beding op te nemen. Maar je raadt het misschien al, dit heeft net als het proeftijdbeding alleen werking als het schriftelijk is vastgelegd. Nog een valkuil: dit mag alleen bij een vast contract, oftewel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (behoudens zeer uitzonderlijke gevallen). Daarnaast heeft een concurrentiebeding alleen werking op concurrenten binnen de sector van jouw bedrijf. Ten slotte is het handig om het zo concreet mogelijk vast te leggen in het contract, zodat misstanden worden voorkomen. Let hier dus allemaal goed op, voordat jouw werknemer met waardevolle bedrijfsinformatie naar de concurrent rent.Tijdelijk contract wordt vast contractJe hebt een contract gesloten met een werknemer die voor een korte periode voor jou komt werken. Dit is dus een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, en je hebt netjes alles schriftelijk vastgelegd. Klaar is Kees, denk je… Dit tijdelijke contract kan automatisch overgaan op een vast contract. En als je daar niet op voorbereid bent, kan dit nogal een tegenvaller zijn. Houd rekening met de ketenregeling. Door deze regeling mag jij als werkgever maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten in een periode van maximaal drie jaar. Daarna verandert dit tijdelijke contract automatisch in een vast contract. En let op! De arbeidsovereenkomst die je na het tijdelijke contract sluit bij dezelfde werknemer, is ook automatisch een vast contract, tenzij er een tussenperiode van in beginsel zes maanden wordt ingelast. Bij een nulurencontract werkt het overigens precies hetzelfde, dit telt ook mee in de ketenregeling.Het ontslag van jouw werknemerSoms kan het zo zijn dat je de knoop hebt doorgehakt en toch echt die ene werknemer gaat ontslaan. Maar wie denkt dat dit louter kan gebeuren met een mededeling en een pijnlijk gesprek, heeft het mis. Hierop zijn namelijk ontslagregels van toepassing. Ons advies is om je altijd goed te laten adviseren als je van een werknemer af wilt. Je hebt namelijk ofwel goedkeuring van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) nodig, of je moet een ontbindingsverzoek indienen bij de rechter. Na onderling overleg met je werknemer kun je echter ook de arbeidsovereenkomst opzeggen, maar daar zal zij of hij natuurlijk niet zomaar mee instemmen. Vaak heeft de werknemer bij ontslag ook recht op een transitievergoeding of zelfs een billijke vergoeding, wat duur uit kan vallen. Denk daarom nog maar even goed na voordat je iemand de zak geeft.Tot slotWellicht zit je nu met je handen in het haar omdat je denkt dat er van alles mis kan gaan bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Lees daarom hier nog even alle algemene regels na over contracten. Wil je een arbeidsovereenkomst opstellen, maar weet je niet precies hoe dat moet? Dan kun je gebruik maken van onze modellen van contracten. Hierbij vul je zelf de benodigde gegevens in waarna er een complete arbeidsovereenkomst uitrolt. Neem gerust een kijkje op onze webw

Het SER-advies en de nieuwe positie van zzp’ers

De SER (sociaal-economische raad) heeft begin juni 2021 het advies ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’ uitgebracht. Hierin werd over meerdere zaken geadviseerd, waaronder de positie van zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel). Lange tijd werd het fenomeen van de zpp’er (zelfstandige zonder personeel) breed verwelkomd. Echter heeft de SER nu scheefgroei geconstateerd tussen zzp’ers en werknemers. Lees in deze blog de implicaties van het advies voor de positie van zzp’ers.Het SER-adviesIn 2010 bracht de SER een advies uit waarin zzp’ers werden beschreven als ‘een waardevolle toevoeging aan de sociaaleconomische dynamiek’. In het meest recente advies van de SER van 2 juni 2021 wordt hier toch anders over gesproken. Het idee achter de stimulatie van de groei van het aantal zzp’ers was ondernemerslust en de hieruit voortvloeiende emancipatie van werkenden. Maar nu blijkt dat de keuze van veel mensen voor het worden van zzp’er meer heeft gelegen in de financiële prikkels en vaak prettige bijeffecten van fiscaal overheidsbeleid. Hierdoor is er geleidelijk door de jaren heen scheefgroei ontstaan tussen werknemers en zzp’ers. In het recente SER-advies stelt de SER dat ze ‘het gebruik van schijnconstructies willen tegengaan en tegelijkertijd de positie van echte zelfstandigen willen verbeteren’.RechtsvormDe meeste zzp’ers kiezen voor de rechtsvorm van de eenmanszaak. De reden hiervoor zijn de fiscale voordelen die deze rechtsvorm biedt. In dit kader valt te denken aan de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKB winstvrijstelling. Aan de andere kant komen er ook nadelen kijken bij de eenmanszaak. Zo ben je met je eenmanszaak volledig zakelijk & privé aansprakelijk.Vervallen voordelenDoor het nieuwe SER-advies vervallen een aantal van de voordelen van de eenmanszaak. Zo zullen de fiscale aftrekposten en andere maatregelen die de bescherming waarborgen worden afgebouwd. Het idee is dat er in de toekomst een onderscheid gemaakt wordt tussen zelfstandig ondernemers die een risico lopen met eigen investeringen en zelfstandig ondernemers die dit risico niet lopen. Voor zelfstandigen die dit risico niet lopen, zullen de aftrekposten worden afgebouwd. Daarnaast worden zzp’ers verplicht om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid (conform het pensioenakkoord).Eenmanszaak of BVIn jouw situatie als zelfstandig ondernemer kan het voordeliger zijn om een BV te overwegen in plaats van een eenmanszaak. Lees hier meer over de BV en neem gerust contact op met ons op bij interesse en/of vragen via de chat rechtsonder.

UBO Register - Regel de UBO inschrijving voor uw cliënten

Het inschrijven van alle UBO’s voor de complete BV structuur van uw cliënt kan een flinke puzzel zijn. Uw cliënt kan dit in principe zelf via de website van de KvK, maar schattingen geven aan dat dit één uur tot 2 uur per BV zou kunnen duren. Zonde van zijn of haar kostbare tijd. Echter, voor u een geschikte kans om uw cliënt volledig te ontzorgen. Via Firm24 kunt u namelijk eenvoudig de UBO inschrijving verzorgen van de volledige structuur en daarmee van een toegevoegde waarde zijn voor uw cliënt. Benieuwd hoe? Lees hieronder meer.Hoe werkt de UBO inschrijving?Via Firm24 kunt u online de aanvraag starten voor de UBO inschrijving van uw cliënten. Daarbij kunt u in één aanvraag de gehele BV structuur van uw cliënt opnemen. Na het voltooien van de online aanvraag zal de notaris de UBO inschrijving verwerken in het UBO register van de KvK. U ontvangt een notificatie zodra de inschrijving is ingediend. De KvK heeft ongeveer 3-4 weken verwerkingstijd. Na de verwerking ontvangt u een KvK uittreksel UBO-register.Wat zijn de stappen voor de aanvraag voor de UBO inschrijving?In 3 stappen kunt u eenvoudig de UBO’s van de BV van uw cliënt inschrijven. De gehele BV structuur van een cliënt kan in één aanvraag worden ingediend.Stap 1Selecteer het aantal BV’s in de structuur waarvoor u de UBO inschrijving wilt verzorgen. Door middel van een koppeling met de KvK halen we vervolgens de algemene gegevens op per BV. Daarna vult u de UBO informatie in per BV.Stap 2Elke UBO krijgt vervolgens eens uitnodiging per mail voor de online identificatie. U kiest per BV uit wie de UBO verklaring dient te ondertekenen als bestuurder, en deze persoon tekent digitaal de UBO verklaring. Vervolgens is de notaris aan zet.Stap 3De notaris controleert de aanvraag en verwerkt de UBO opgave in het UBO register. Na het indienen van de aanvraag, krijgt u een notificatie dat de aanvraag is ingediend. Zodra de KvK de inschrijving heeft voltooid, ontvangt u van ons een bevestiging en het UBO uittreksel.Het doel van het UBO-registerDe afgelopen jaren is gebleken dat het te makkelijk was voor criminelen om zich te verschuilen achter een wirwar aan vennootschappen. In de strijd tegen witwaspraktijken en terorrismefinanciering is om deze reden in 2015 door de EU besloten dat alle lidstaten een UBO-register moesten gaan implementeren. In Nederland is dit ondergebracht bij het door de KvK bijgehouden Handelsregister.Wat is de deadline voor het inschrijven van een UBO?Op 27 maart 2022 dienen alle BV’s zich geregistreerd hebben in het UBO register. Of dit betekent dat de inschrijving voor 27 maart 2022 ingediend moet zijn of dat de daadwerkelijke registratie moet hebben plaatsgevonden is nog onduidelijk. Indien het laatste geval, dan dient u ook rekening te houden met de verwerkingstijd van de KvK. Deze bedraagt op dit moment 3-4 weken. Dit zal echter oplopen naarmate alle 1.5 miljoen verplichte organisaties zich zullen inschrijven. Schatting is dat slechts 8% van alle bestaande vennootschappen (opgericht vòòr 27 september 2020) zich op dit moment al heeft ingeschreven. Wij raden het daarom ook aan om tijdig de UBO inschrijving te verrichten en door te geven aan uw cliënt. Zo kunt u eventuele problemen (en mogelijke boetes of sancties) voorkomen voor uw cliënt.Waarom is het belangrijk dat de UBO inschrijving goed en tijdig plaatsvindt?Wanneer de UBO inschrijving te laat, niet of onjuist plaatsvindt, kunnen hier voor de BV vervelende consequenties aan verbonden zijn. Zo kunnen er zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke sancties worden opgelegd. De reden hiervoor is dat dit wordt gezien als een economisch delict. Hiervoor kan een boete van €21.750 worden opgelegd. Daarnaast kan er ook een gevangenisstraf van maximaal zes maanden of een taakstraf worden opgelegd. Ook kan het OM ervoor kiezen om bij constatering van een foute registratie of bij het niet doen van een registratie een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar de onderneming en de verbonden UBO’s.Waarom biedt Firm24 de UBO inschrijving aan?Sinds 2013 (komst Flex-BV) ontzorgd Firm24 ondernemers met lastige processen zoals het oprichten van een BV. Wij zorgen voor begrijpbare informatie en efficiënte processen zodat iedereen goed weet waar hij of zij aan toe is. Sinds 2020 focussen wij onze dienstverlening ook op adviseurs van ondernemers zoals de accountant, boekhouder, fiscalist en andere soort adviseurs. Door het aanbieden van transparante processen kunt u als adviseur een toegevoegde waarde bieden aan uw cliënt door deze te ontzorgen bij externe diensten. Zo bent u altijd in controle.Kan ik niet zelf de UBO inschrijving verzorgen voor mijn cliënten?Helaas is het online portaal alleen toegankelijk voor de ondernemer zelf, of voor notarissen. U kunt daardoor helaas niet rechtstreeks de inschrijving verzorgen in het UBO register. Om er toch voor te zorgen dat uw als vertrouwenspersoon van de ondernemer deze kunt ontzorgen, hebben we speciaal de UBO inschrijving beschikbaar gemaakt voor adviseurs zoals u. Voor een gereduceerd tarief dit kunt u de inschrijving via Firm24 laten verlopen en deze dienst vervolgens aanbieden aan uw cliënten. Een win-win voor iedereen.Hoeveel kost het om de UBO inschrijving door een reguliere notaris te verzorgen?Diverse notarissen geven aan dat zij de UBO inschrijving kunnen verrichten voor €150,00 excl. per UBO (dus niet per BV). Rechtstreeks bij een notaris kan dus nog flink in de papieren lopen.Hoe kan het dat Firm24 de UBO inschrijving zo scherp aanbiedt?Wij staan voor efficiëntie. Alle stappen voor de klant zijn volledig geautomatiseerd waardoor er minder menselijke handelingen nodig zijn. Dit voordeel berekenen wij weer door aan de klant. Daarnaast zitten niet alle notarissen op deze werkzaamheden te wachten waardoor ze hogere prijzen zullen rekenen.Wij adviseren de UBO inschrijving tijdig te starten. Gezien het aantal verplichte UBO inschrijvingen verwachten wij dat ondernemers en adviseurs hier te laat mee zullen starten, waardoor er problemen zullen ontstaan rondom de deadline. Via onderstaande knop kunt u al vrijblijvend starten met de aanvraag.

Wetswijzigingen voor ondernemers vanaf 1 juli

Op 1 juli 2021 vinden er een aantal wetswijzigingen plaats die relevant kunnen zijn voor jouw branche en onderneming. Lees hier een kort overzicht van de meest significante wijzigingen!Nieuwe btw-regels voor internationale e-commerceWanneer je een webshop of platform hebt en je verkoopt artikelen aan landen in de EU, dien je rekening te houden met nieuwe btw-regels per 1 juli 2021. Dezelfde regels gelden voor dropshipping.Geen drempelbedragen meerVanaf 1 juli 2021 is er een gezamenlijk drempelbedrag in de EU in plaats van een afzonderlijk drempelbedrag per land. Het gezamenlijke drempelbedrag wordt €10.000. Wanneer het totaalbedrag van alle landen bij elkaar onder de €10.000 blijft, mag je Nederlandse btw in rekening brengen. Wanneer de omzet boven het drempelbedrag uitstijgt, dan dien je het btw-tarief van de EU-lidstaat waar je klant woont in rekening te brengen.Btw-vrijstelling van import tot €22 verdwijntWanneer je goederen invoert in de EU dan is er op dit moment sprake van invoer-btw op pakketten die een waarde hebben van maximaal €22. Vanaf 1 juli 2021 verdwijnt die vrijstelling. Bij de invoer van van goederen in de EU dient er vanaf 1 juli 2021 invoer-btw betaald te worden. Goederen in een zending van maximaal €150 zijn hiervan vrijgesteld.Platforms en het afdragen van btwWanneer je producten via een platform verkoopt, ben je verantwoordelijk voor de btw-afdracht over deze producten. Vanaf 1 juli 2021 zijn deze platforms verantwoordelijk indien het platform een ‘actieve rol’ speelt. Een actieve rol in dit kader houdt in dat dat je meer doet dan alleen vraag en aanbod samenbrengen in een digitale omgeving.Lees hier meer over de veranderingen omtrent btw-regels voor internationale e-commerce.Geen ongevraagde telemarketingWanneer je gebruikmaakt van telemarketing verandert er ook het een en ander. Vanaf 1 juli 2021 wordt het verboden om ongevraagd aan telefonische verkoop te doen. Dit mag alleen nog wanneer een consument daar expliciet toestemming voor heeft gegeven (opt-in). Verder wordt de telefonische verkoop naar bestaande klanten toe verminderd. Ook mag er niet meer anoniem worden gebeld. Het telefoonnummer dient altijd zichtbaar te zijn.Stijging minimumloonHet wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers vanaf 21 jaar verandert die een volledig dienstverband hebben, wordt per 1 juli 2021:€ 1.701,80 per maand€ 392,55 per week€ 78,51 per dagMakkelijker buitenlands personeel aannemen voor je startupVanaf 1 juli 2021 komt er een nieuwe verblijfsvergunning die het aannemen van buitenlands personeel voor jonge bedrijven (startups) vergemakkelijkt. Startups hebben vaak een andere beloningsstructuur die niet helemaal past bij bestaande procedures voor verblijfsvergunningen van kennismigranten. Met deze nieuwe verblijfsgunning kan de buitenlandse werknemers salaris worden uitbetaald in combinatie met een aandeel in de onderneming.Bestuur en toezichtOp 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking waarmee wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de BV en NV. Dit betekent dat na 1 juli 2021 dezelfde regels gelden voor alle rechtspersonen in het kader van bestuur en toezicht. Lees hier meer over de veranderingen.Vragen om een corona-testbewijs als ondernemerWanneer je werkt in de horeca-, cultuur-, evenementen- of sportsector mag je een testbewijs vragen bij toegang tot je gelegenheid vanaf 1 juli 2021. Dit is een tijdelijke maatregel die ervoor zorgt dat deze gelegenheden sneller open kunnen.eHerkenningPer 1 juli 2021 is het niet meer mogelijk om bij overheidsinstanties in te loggen met niveau 1 van eHerkenning. Dit niveau houdt in dat er alleen een gebruikersnaam en wachtwoord nodig is om in te loggen. De niveaus 2-4 blijven beschikbaar.AlcoholDe verkopers van alcohol mogen nog maximaal 25% korting aanbieden bij de verkoop van alcohol per 1 juli 2021. Ook dienen verkopers en leveranciers van alcohol op internet strenger te worden op de leeftijdsgrens.Verbod op verkoop van wegwerpplasticDe verkoop van producten van plastic waarvoor alternatieven voor kunnen worden gebruikt die plasticvrij zijn, wordt verkopen. Bestaande voorraden mogen nog worden verkocht indien je een horecagelegenheid, groothandel of winkel hebt.Statiegeld kleine flesjesPer 1 juli 2021 wordt er statiegeld op kleine plastic flesjes geheven. Voor ieder flesje dat een inhoud heeft van minder dan een liter zal 15 cent statiegeld worden geheven.Een overzicht van alle wetswijzigingen per 1 juli 2021 kan gevonden worden op de website van de KvK.

Stichting oprichten zonder toezichthoudend orgaan

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet heeft de meest significante gevolgen voor stichtingen en verenigingen. Een daarvan is de mogelijkheid tot het instellen van een toezichthoudend orgaan. Dit wordt echter niet verplicht! In deze blog wordt uiteengezet wat de gevolgen zijn van de nieuwe wet en de mogelijkheden voor het oprichten van een stichting. De WBTR Het wetsvoorstel dient als hoeksteen van de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het bestuur en toezicht bij stichtingen en verenigingen. Met het wetsvoorstel wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de BV en NV. Hieronder worden kort de belangrijkste punten uit het wetsvoorstel opgesomd: Het wordt mogelijk om bij stichtingen en verenigingen een raad van commissarissen (raad van toezicht) in te stellen wanneer dit in de statuten is bepaald. Het toezichthoudend orgaan heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de met haar verbonden onderneming. Bestuurders en toezichthouders van alle rechtspersonen die een tegenstrijdig belang hebben moeten zich onthouden van overleg en besluitvorming. De bestuurders en toezichthouders van alle rechtspersonen dienen bij de invulling van hun taak te richten naar het belang van de rechtspersoon en de met de rechtspersoon verbonden onderneming. Bij alle rechtspersonen moeten er in de statuten voorschriften worden opgenomen die omschrijven hoe er in het geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders en/of toezichthouders wordt omgegaan met de uitoefening van de taken en bevoegdheden. Bestuurders en toezichthouders van alle rechtspersonen kunnen via de statuten meer dan één stem worden toegekend. Het aantal stemmen van één bestuurder of toezichthouder mag echter niet meer bedragen dan die van alle bestuurders of toezichthouders in totaal. Bestuurders en toezichthouders van alle rechtspersonen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade wanneer er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling. Het oprichten van een stichting bij Firm24 zonder toezichthoudend orgaan Stichtingen kennen geen leden of aandeelhouders. Om deze reden is er bij de stichting geen algemene vergadering die controle uitoefent op het bestuur. Onder de nieuwe wet is dit inmiddels wél verplicht. Als je kiest om bij ons je Stichting op te richten regelen we dit uiteraard allemaal voor je voor een vaste prijs van €399 excl. btw. Heb je specifieke vragen over het WBTR of andere vragen over de stichting? Neem dan vooral contact met ons op via de chat op de rechterkant van je scherm.

Corona en ondernemen met personeel: hoe pak je dit aan?

Het blijven motiveren van je werknemers en tegelijkertijd het voortbestaan en succes van je onderneming waarborgen is een lastige opgave, zeker in tijden van corona. Hoe pak je dit aan als werkgever zijnde?Corona en ondernemen met personeel: hoe pak je dit aan?Iedere ondernemer die werknemers in dienst heeft, droomt van een team vol gemotiveerde werknemers. Uiteindelijk zijn het voor een groot deel de werknemers die ervoor zorgen dat er topresultaten geleverd kunnen worden. Het blijven motiveren van je werknemers en tegelijkertijd het voortbestaan en succes van je onderneming waarborgen is een lastige opgave, zeker in tijden van corona. De huidige norm van thuiswerken maakt dit niet makkelijker. Hoe pak je dit aan als werkgever zijnde?Zorg voor een goede werkplekAls werkgever is het je taak om te zorgen dat je medewerker een goede werkplek heeft. Wanneer je team thuis moet werken, is het fijn als dit daar ook wordt gewaarborgd. Hierbij kun je denken aan het geven van een vergoeding waarmee werknemers zelf spullen kunnen aanschaffen zodat ze dit voor zichzelf kunnen creëren. Hierbij kun je denken aan een goed bureau, bureaustoel of een monitor. Ook kunnen koptelefoons of oortjes goed van pas komen voor de vele (video)calls. Te verwachten valt dat na de pandemie thuiswerken gedeeltelijk de norm zal blijven. Met deze investering waarborg je dat je werknemers zowel nu als in de toekomst op een prettige manier thuis kunnen werken.Vertrouwen en duidelijkheidWanneer werknemers het gevoel hebben dat hun werkgever vertrouwen heeft in hun betrokkenheid en deskundigheid zullen ze zich meer gewaardeerd voelen. Het is extra belangrijk om dit in deze tijd te laten blijken aangezien dit minder zal blijken uit face-to-face contact. Wanneer werknemers zich gewaardeerd voelen, zullen ze meer plezier krijgen in het werk dat ze doen en betere prestaties leveren. Ook levert het op de lange termijn minder stress op! Verder is het belangrijk dat je duidelijke informatie verschaft aan je werknemers over wat je van ze verwacht. Check of het duidelijk is wat precies de bedoeling is en vraag input van je werknemers over wat ze wel en niet haalbaar achten!Houd contactHet is belangrijk dat de werknemers zich verbonden blijven voelen met het team en de organisatie. Wanneer deze connectie er niet is, zullen werknemers zich minder gemotiveerd voelen. Daarbij wordt het werken een stuk leuker als alle medewerkers onderling een goede relatie hebben. Probeer daarom niet alleen contact te hebben met je werknemers over inhoudelijke werkzaamheden. Bel ze ook soms op tijdens een koffiemoment en vraag hoe het met ze gaat. Ook is het leuk om informele bijeenkomsten te organiseren zoals een online pub quiz waarbij de werknemers thuis een borrelpakket gestuurd krijgen. Informeel contact houdt de energie hoger en dit leidt tot blijere en productievere werknemers!Goed gebruik van de tijdOp kantoor is het gemakkelijk om even bij elkaar binnen te lopen en een snelle vraag te stellen. Hierdoor lijkt het de meest logische optie om voor dit soort vragen de telefoon te pakken en een collega te (video)callen wanneer je thuiswerkt. Toch kost dit meer energie dan het even binnenlopen bij elkaar. Zoals eerder benoemd, is het belangrijk dat iedereen in contact blijft staan met elkaar. Maar kies hiervoor wel het meest effectieve communicatiemiddel. Zo kan een chatmogelijkheid als Slack of Telegram prettig zijn voor kleine vragen! Wanneer een video(call) wel de meeste geschikte manier is, kies dan wie hierbij echt aanwezig moeten zijn.Ook wordt het vaak als prettig ervaren als werknemers deels hun eigen tijd in kunnen delen. Dit is natuurlijk extra fijn als je thuis werkt! Zo kunnen je werknemers er op deze manier voor kiezen dat ze een uurtje uittrekken om te lunchen met hun kinderen of om te gaan sporten. Door werknemers de verantwoordelijkheid te geven over hun eigen tijd en taken, zullen ze zich ook meer gewaardeerd en gemotiveerd voelen!Samengevat is het belangrijk om in deze tijd net die extra moeite te doen om (op afstand) een fijne werkomgeving te creëren voor alle werknemers. Als jouw werknemers zich gemotiveerd voelen en duidelijk weten wat van ze wordt verwacht, houd jij meer tijd over om je onderneming tot een succes te brengen!

Alle aftrekposten voor jou op een rijtje. Waar profiteer jij van?

Een aftrekpostje hier, een aftrekpostje daar. In Nederland wemelt het van de aftrekposten, wat uiteraard erg gunstig is voor ondernemers. Maar waar heb jij nou eigenlijk allemaal recht op, en wanneer kom je voor welke aftrekpost in aanmerking? Zie je soms door de bomen het bos niet meer? Dan volgen hier alle aftrekposten voor ondernemers overzichtelijk op een rijtje.Zelfstandigenaftrek belastingdienst.nlVoor deze aftrekpost hoef je maar aan twee voorwaarden te voldoen: je moet ondernemer zijn en voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur. In dat geval hoef je over een bepaald bedrag van je winst geen belasting te betalen. In 2021 is dat € 6.670. De hoofdregel bij deze aftrekpost is dat het niet meer bedraagt dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze regel geldt echter niet als je in aanmerking komt voor de startersaftrek. In dat geval heb je recht op het hele bedrag van de zelfstandigenaftrek, ook al is je winst minder. De zelfstandigenaftrek hoef je niet apart aan te vragen, dit gaat automatisch bij het invullen van de belastingaangifte.Startersaftrek belastingdienst.nl De zelfstandigenaftrek is dus € 6.670, maar kan worden verhoogd door de startersaftrek. Deze aftrekpost is zodoende eigenlijk een deel van de zelfstandigenaftrek, mits je aan de volgende voorwaarden voldoet. Je was in minstens één van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer en paste in die periode niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek toe. Als je hiervoor in aanmerking komt, heb je dus recht op het volledige bedrag van de zelfstandigenaftrek. De startersaftrek bedraagt in 2021 € 2.123.Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid belastingdienst.nlHiervoor gelden dezelfde voorwaarden als de normale startersaftrek, bijkomend dat je recht moet hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en niet voldoet aan het standaard urencriterium, maar aan het verlaagde urencriterium van 800 uur. De aftrek is voor het eerste jaar € 12.000, het tweede jaar € 8.000 en het derde jaar € 4.000 en mag daarbij niet meer bedragen dan de behaalde winst.Meewerkaftrek belastingdienst.nl Deze aftrekpost is een vergoeding voor je meewerkende partner en houdt in dat je een bepaald percentage mag aftrekken van je winst waardoor je weer minder belasting betaalt. Hiervoor moet je ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet ondernemer zijn, voldoen aan het urencriterium én je fiscale partner werkt minstens 525 uur in jouw onderneming tegen een vergoeding van minder dan € 5.000. Hoeveel je wanneer mag aftrekken van je winst, volgt in de onderstaande tabel.Aantal gewerkte urenAftrek van de winst525 - 8751,25%875 - 12252%1225 - 17503%1750 of meer4%Stakingsaftrek belastingdienst.nl Deze aftrekpost is interessant voor jou als je bent gestopt met je onderneming en je winst hebt behaald bij de bedrijfsbeëindiging. Over deze zogenaamde stakingswinst moet je belasting betalen. Als je recht hebt op stakingsaftrek, kun je hiervan maximaal € 3.630 aftrekken. Het berekenen van de stakingswinst is erg ingewikkeld, maar je kunt gemakkelijk ons de boekhouding laten doen.Aftrek voor speur en ontwikkelingswerk belastingdienst.nl Heb je een onderneming die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? Dan kom je wellicht in aanmerking voor deze aftrekpost. Je moet hiervoor ondernemer zijn, voldoen aan het urencriterium, minstens 500 uur besteden aan erkend speur- en ontwikkelingswerk en een Speur- en ontwikkelingsverklaring van RVO.nl hebben. Als je hieraan voldoet, bedraagt de aftrek in 2021 € 13.188. Dit kan worden verhoogd met € 6.598 als je in één van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer was en in deze periode niet meer dan twee keer deze aftrekpost toe hebt gepast.Ondernemersaftrek belastingdienst.nl De voorgaande vijf aftrekposten zijn allemaal onderdeel van de ondernemersaftrek. Je kunt hier dus vooral van profiteren als je winst hebt behaald met je onderneming.MKB winstvrijstelling belastingdienst.nl Als je de ondernemersaftrek hebt toegepast, kun je met je overige winst nog profiteren van de MKB winstvrijstelling. Dit is een wederom aftrekpost waardoor je een deel van je winst kunt aftrekken van de belasting. In 2021 is de vrijstelling 14% van de winst. Dit geldt voor iedereen die voor de inkomstenbelasting officieel als ondernemer wordt aangemerkt. Je hoeft deze winstvrijstelling niet zelf aan te vragen, bij de belastingaangifte gaat dit vanzelf. Let op! Als je onderneming verlies lijdt, dan is deze winstvrijstelling voor jou nadelig.Kleineondernemersregeling (KOR)Om voor deze aftrekpost in aanmerking te komen, mag je omzet in een jaar niet meer zijn dan € 20.000 exclusief btw. Deze regeling is niet afhankelijk van een rechtsvorm, elke ondernemer kan hiervoor kiezen. Als je recht hebt op de KOR, heb je een vrijstelling van je omzetbelasting. Check wel even goed van tevoren bij de Belastingdienst welke omzet hierbij wel en niet meetelt. Deze regeling duurt ten minste drie jaar of tot je omzet boven de € 20.000 komt.Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) belastingdienst.nl Investeer je in bedrijfsmiddelen? Dan heb je wellicht recht op deze aftrekpost. Het gaat hier om het totale bedrag van alle investeringen, waarbij investeringen van minder dan € 450 niet meetellen. Check bij de Belastingdienst welke bedrijfsmiddelen hiervoor wel en niet in aanmerking komen. In de volgende tabel staan de bedragen die gelden voor 2021.InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrekMinder dan € 2.4000%€ 2.401 - € 59.17028% van het investeringsbedrag€ 59.171 - €109.574€ 16.568€ 109.575 - € 328.721€ 16.568 verminderd met 7,56%van het deel van het investeringsbedrag boven de € 109.574Meer dan € 328.7210%Baangerelateerde investeringskorting (BIK)Dit is een relatief nieuwe en tijdelijke aftrekpost die in 2021 het leven van de ondernemers in is geroepen. Bij een grote investering krijg je korting die je kunt verrekenen via de loonheffing. Je moet hiervoor (voldoende) personeel in dienst hebben en de investering moet na 30 september 2020 zijn gedaan. Verder moet de investering binnen zes maanden na betaling in gebruik zijn genomen en moet het volledige bedrag voor 31 december 2022 zijn betaald. Voor investeringen tot € 5.000.000 is de korting 3,9% en alles daarboven 1,8%. Het verschil met de vorige aftrekpost is dat de BIK een korting is op het investeringsbedrag, en de KIA een aftrekpost op je winst.Bedrijfskosten aftrekkenBedrijfskosten zijn kosten die je maakt voor de uitoefening van je bedrijf om omzet te maken, en die kun je vaak aftrekken in je belastingaangifte. Dat mag alleen bij de zakelijke- en bedrijfskosten die je echt enkel maakt voor je onderneming. Denk aan een computer, een website en gereedschap, maar soms ook huurkosten of kosten voor een bedrijfsauto. Check bij de Belastingdienst welke kosten hieronder vallen en welke niet.

Dragons’ Den. Aflevering 3: Hoe geef je een overtuigende pitch?

De terugkeer van Dragons’ Den op de Nederlandse televisie was in 2020 na 8 jaar afwezigheid een groot succes. Het programma trok meer dan een miljoen kijkers per week. Maar misschien nog wel belangrijker: de vijf Dragons investeerden 4,5 miljoen euro in de verschillende bedrijven. In de eerste week van maart 2021 startte het nieuwe seizoen van het succesvolle programma met Jort Kelder als presentator. In de eerste afleveringen werden al verschillende mooie deals beklonken. Veel ondernemers zullen met bovengemiddelde interesse naar het nieuwe seizoen kijken. In deze blogserie behandelen wij verschillende onderwerpen die van belang zijn voor ondernemers die op zoek zijn naar een investering in hun bedrijf. In deze blog bespreken we een belangrijk element van het programma: de pitch!Tip 1: StructuurZorg voor een duidelijke opbouw in je pitch, bestaand uit een inleiding, middenstuk en slot. Vertel in de inleiding in 1 of 2 zinnen wat de kern is van jouw product of dienst. Als er een bestaand probleem wordt opgelost is een beschrijving van dat probleem en jouw oplossing een goede manier om nieuwsgierigheid bij de luisteraars op te wekken.In het middenstuk kun je wat dieper ingaan op de details, zoals de achtergrond en functionaliteiten van het product of de dienst, bedrijfsresultaten uit het verleden en een toekomstvisie. Indien mogelijk kun je het product ook tijdens de pitch demonstreren.Nadat je de mogelijke investeerders hebt geënthousiasmeerd voor jouw product, komt het belangrijkste moment. In het slot is het belangrijk om aan te geven waarom je een investeerder nodig hebt om door te kunnen groeien met het bedrijf. Onthoud hierbij dat de meeste investeerders in principe vooral aan hun eigen (financiële) belang zullen denken. Je moet de investering dan ook niet zien als een gunst voor jou, maar als een gezamenlijk avontuur dat een win-win situatie moet opleveren voor beide partijen.Tip 2: Practice Makes PerfectWellicht lijkt het een open deur, maar toch is een gebrek aan oefening van de pitch één van de meest voorkomende valkuilen. Zorg dus dat je je pitch meerdere keren oefent en indien nodig perfectioneert. Daarbij is het aan te raden om de omstandigheden van de daadwerkelijke pitch zo realistisch mogelijk na te bootsen. Zorg dus dat je tijdens het oefenen echt iemand tegenover je hebt zitten als ‘investeerder’. Oefen ook de volledige pitch en niet alleen afzonderlijke stukjes.Toch hoef je (zeker bij langere pitches) niet altijd het hele verhaal woord voor woord uit je hoofd te leren. Het woord voor woord memoriseren is niet alleen een lastig karwei, maar het kan er ook toe leiden dat de pitch te ingestudeerd overkomt waardoor luisteraars sneller hun aandacht zullen verliezen. Wanneer je de pitch vaak genoeg oefent, kun je juist zorgen dat spontane elementen behouden blijven en het verhaal op een natuurlijke manier overkomt.Tip 3: InteractieInvesteerders horen vaak tientallen pitches op een dag. De kans is dus groot dat ze hun aandacht zullen verliezen. Aan jou dus de taak om de luisteraar scherp te houden. Dat kun je bijvoorbeeld doen door aan het begin een (retorische) vraag te stellen. Ook kun je het product laten demonstreren door de mogelijke investeerders als dit niet te veel moeite kost. Let er wel op dat de investeerders hun aandacht ook echt op het product zullen vestigen. Begin dus niet over de winstmarge tijdens een demonstratie, maar focus op de eigenschappen van het product zelf. Verder hoef je niet alle details in de pitch te verwerken. Laat ook ruimte voor vragen, waarbij je dieper in kunt gaan op details.Tip 4: Know your investorNet zoals bij een sollicitatie is het bij een pitch belangrijk om te weten wie je tegenover je hebt. Zoek daarom van tevoren informatie op over de investeerders en pas hier je strategie op aan. Hoeveel weten ze al van het onderwerp? Hebben ze ervaring in de branche? Hechten ze vooral waarde aan harde cijfers of zijn andere zaken zoals klimaat, gezondheid of duurzaamheid ook belangrijk? Het benadrukken van bepaalde elementen van jouw pitch met deze kennis in het achterhoofd kan net het verschil maken wanneer je op zoek bent naar een investering.Tip 5: Maak de pitch persoonlijk (maar niet té)Tot slot, maak jouw verhaal authentiek! Zorg dat je eruit springt ten opzichte van andere ondernemers en enthousiasme uitstraalt. Dat bereik je in ieder geval met een open houding, dus de armen over elkaar zijn een no-go! Wanneer je jouw persoonlijke passie voor een product of dienst kunt overbrengen op de investeerders zullen ze waarschijnlijk meer vertrouwen hebben in de potentie van het bedrijf. Maar ook hier geldt dat de meeste investeerders met een zakelijke blik naar de investering zullen kijken. Zorg dus dat je een juiste balans vindt tussen een persoonlijk en zakelijk verhaal.

Hoe kom je tot een juiste waardering van jouw bedrijf?

De terugkeer van Dragons’ Den op de Nederlandse televisie was in 2020 na 8 jaar afwezigheid een groot succes. Het programma trok meer dan een miljoen kijkers per week. Maar misschien nog wel belangrijker: de vijf Dragons investeerden 4,5 miljoen euro in de verschillende bedrijven. In de eerste week van maart 2021 startte het nieuwe seizoen van het succesvolle programma met Jort Kelder als presentator. In de eerste twee afleveringen werden al verschillende mooie deals beklonken. Veel ondernemers zullen met bovengemiddelde interesse naar het nieuwe seizoen kijken. In deze blogserie behandelen wij verschillende onderwerpen die van belang zijn voor ondernemers die op zoek zijn naar een investering in hun bedrijf. In deze tweede blog behandelen we de waarderingsmethodes voor jouw bedrijf.Reële waardeWanneer je besluit om jouw onderneming voor een deel te verkopen aan een investeerder is het van groot belang dat er een eerlijke prijs wordt betaald. In Dragons’ Den begint elke pitch met de vraagprijs voor de overname van een percentage van het bedrijf. Een simpel voorbeeld: wanneer de ondernemer 10% van de aandelen voor €100.000 wil verkopen, impliceert dit dat de onderneming een waardering van €1 miljoen heeft. In de praktijk zijn de waardering en de uiteindelijke koopprijs echter meestal niet gelijk.Tijdens het vorige seizoen hebben de snel rekenende dragons meerdere keren vraagtekens geplaatst bij de waarderingen die ondernemers toekenden aan hun eigen bedrijf. Zijn deze waarderingen gebaseerd op erkende methodes of uit de lucht gegrepen? Dat laatste kan een belangrijke reden zijn voor investeerders om af te haken.Dus hoe bepaal je de reële waarde van jouw onderneming? Helaas, er is geen gouden formule die op alle ondernemingen toepasbaar is en altijd de realistische waarde als uitkomst heeft. In deze blog gaan we in op een aantal bekende waarderingsmethodes.GoodwillBij verschillende waarderingsmethodes is de goodwill van belang. Goodwill is het gedeelte van de marktwaarde dat niet direct gekoppeld is aan activa en passiva. Vanuit een economisch perspectief kan goodwill worden verdeeld in persoonlijke goodwill en bedrijfsgoodwill. Persoonlijke goodwill wordt gelieerd aan de eigenaar/bestuurder van de onderneming.Neem het voorbeeld van een consultant zonder personeel. De consultant heeft jarenlang hard gewerkt aan een vaste klantenkring maar besluit nu toch zijn onderneming over te dragen aan iemand anders. Echter, een groot deel van de klantenkring heeft een persoonlijke band met de consultant en zal waarschijnlijk overstappen naar een andere adviseur nadat de onderneming is overgedragen.Dit versimpelde voorbeeld laat zien dat de waarde van dat bedrijf persoonsgebonden is en daarom gerelateerd is aan de ondernemer en niet aan de onderneming. De onderneming heeft in dit voorbeeld weinig waarde voor een derde om over te nemen. Wanneer de goodwill persoonsgebonden is, zullen investeerders daarom meestal zeker willen weten dat die personen ook verbonden blijven aan de onderneming.Bedrijfsgoodwill is daarentegen wel gekoppeld aan de onderneming, waardoor investeerders geen rekening hoeven te houden met het vertrek van individuele personen. Bedrijfsgoodwill kan bestaan uit waardevolle portefeuilles, intellectueel eigendom, een goede reputatie, uitgebreide klantenkring of specifieke ‘knowhow’ die interessant zijn voor een bepaalde investeerder.De goodwill kan berekend worden op de volgende manier:De winst van de laatste 3 jaar vormt het uitgangspuntDeze wordt gecorrigeerd met buitengewone baten en lastenHet salaris van de ondernemer wordt hierop in mindering gebrachtDe rente op het eigen vermogen wordt afgetrokken van de winstDe overwinst wordt vermenigvuldigd met een factor 2 tot 6, die afhankelijk is van de verwachte winst gebaseerd op de branche, locatie, eigenaar, en verwachte toekomstige ontwikkelingen.Intrinsieke waardeBedrijven worden soms ook gewaardeerd op basis van de intrinsieke waarde. Dit betreft de waarde van je eigen onderneming: alle activa minus alle schulden. Het nadeel van deze manier van waardering is dat het slechts een momentopname betreft en geen rekening houdt met goodwill en toekomstige winst. Daarom gaat de voorkeur in de meeste onderhandelingen uit naar alternatieve methodes.RentabiliteitswaardeOm de contante waarde van de verwachte winst te bepalen wordt de rentabiliteitswaarde gebruikt. Bij deze waardering wordt eerst de winst bepaald op basis van de gemiddelde winst uit het verleden en vervolgens als uitgangspunt gebruikt voor de toekomst. Daarna wordt de winst gedeeld door het beoogde rendement op het eigen vermogen. Deze methode heeft beter oog voor de toekomst in vergelijking met de waardering op basis van de intrinsieke waarde. De methode kent ook verschillende nadelen. Zo wordt het investeringsrisico niet gescheiden van het financieringsrisico en wordt er niet genoeg rekening gehouden met de financieringswijze van de onderneming.Discounted cashflow (DCF)De DCF-methode is een populaire methode, omdat er naar de toekomstige vrije kasstromen (“cashflow”) wordt gekeken. De toekomstige kasstromen voor een periode van 3-5 jaar worden berekend en vervolgens wordt berekend welke kosten moeten worden gemaakt om de kasstromen te realiseren. De inkomende cashflow wordt dus verrekend met de uitgaande cashflow, waardoor je de “vrije cashflow” overhoudt. Daarna worden de gemiddelde kosten berekend met de WACC (Weighted Avarage Cost of Capital) methode.De DCF-methode gaat uit van een de toekomstige situatie en is daardoor zeer geschikt als waarderingsmethode. Ook banken kijken op deze manier naar jouw onderneming wanneer er om een maximale schatting voor een lening wordt gevraagd. Wel is het een complexe waarderingsmethode die veel expertise vergt.VuistregelsTot slot is er ook een aantal vuistregels om de waarde te bepalen voor midden- en kleinbedrijven. Deze vuistregels zijn niet limitatief en zijn in alle soorten en maten toepasbaar. Hieronder vind je de vijf meest gebruikte vuistregels:4 – 6 x de nettowinst;0,75 – 1,2 x de jaaromzet;1x de intrinsieke waarde + 2x de nettowinst;3x EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization);4x EBIT (Earnings before Interest and Taxes).ConclusieZoals uit het bovenstaande blijkt, ligt de bedrijfswaardering niet in beton gegoten. Tijdens onderhandelingen kan er altijd discussie ontstaan over de goodwill en potentie van een onderneming. Dit blijven immers onzekere factoren. Toch zullen de Dragons (net zoals de meeste serieuze investeerders) het snel doorhebben wanneer de waardering uit de lucht gegrepen is. Zorg daarom dat je als ondernemer voorafgaand aan de onderhandelingen in ieder geval kunt verklaren welke methode je hebt gebruikt en hoe je tot de uiteindelijke waardering bent gekomen.

Hoe maak je jouw onderneming interessant voor investeerders?

De terugkeer van Dragons’ Den op de Nederlandse televisie was in 2020 na 8 jaar afwezigheid een groot succes. Het programma trok meer dan een miljoen kijkers per week. Maar misschien nog wel belangrijker: de vijf Dragons investeerden 4,5 miljoen euro in de verschillende bedrijven. In de eerste week van maart 2021 startte het nieuwe seizoen van het succesvolle programma met Jort Kelder als presentator en in de eerste aflevering werden al verschillende mooie deals beklonken! Veel ondernemers zullen met bovengemiddelde interesse naar het nieuwe seizoen kijken. In deze blogserie behandelen wij verschillende onderwerpen die van belang zijn voor ondernemers die op zoek zijn naar een investering in hun bedrijf. In deze eerste blog behandelen we enkele belangrijke zaken waar investeerders in het algemeen op letten voordat ze besluiten te investeren in een bedrijf.GroeipotentieNatuurlijk kijken de meeste investeerders in de eerste plaats naar de potentiële winst van een onderneming. Zorg daarom dat je je cijfers op orde hebt en een duidelijk beeld hebt van de groeipotentie van je onderneming. De waardering van je onderneming geschiedt op basis van de zogenaamde “Fair Market Value”. Bij deze waardering kijk je niet alleen naar het verleden, maar ook naar het winstgevend potentieel van de toekomst vanwege bijvoorbeeld goodwill, netwerk of intellectueel eigendom. Daarom kunnen veel jonge techbedrijven wel rekenen op een gigantische waardering, ook al schrijven ze nog lang geen zwarte cijfers.Eén van de eerste vragen van de Dragons is meestal ook of het concept “schaalbaar” is. Voordat je kunt opschalen, moeten vaak investeringen worden gedaan in bijvoorbeeld personeel, productiemateriaal, marketing of een locatie. Zorg daarom dat je een overzicht heb van de kosten die daarbij komen kijken en de mogelijke winst die het oplevert. Zorg bij een pitch in ieder geval dat je je cijfers van de afgelopen jaren paraat hebt. Wanneer je de omzet en winst van jouw onderneming niet kent, zullen veel investeerders al vroeg afhaken.Goede administratieVorig jaar bleek uit berichtgeving van NRC al dat het ontkurken van de champagne op televisie nog niet betekent dat de deal echt doorgaat. Volgens NRC ketste 6 van de 17 gesloten deals toch nog af na de uitzending. De toezegging van de dragons betreft volgens de contracten namelijk enkel een intentie om te investeren. De daadwerkelijke onderhandeling volgt pas later en is een vak apart. Lees daarom onze tips met betrekking tot de onderhandeling ook even door!Zo is het voorafgaand aan de onderhandelingen verstandig om een intentieovereenkomst bedrijfsovername te ondertekenen. Ook is het belangrijk dat gevoelige bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld door de potentiële investeerder. Laat de geïnteresseerde partij daarom een geheimhoudingsverklaring (Non Disclosure Agreement of kortweg NDA) ondertekenen. Tot slot zal er bij de onderhandelingen een term sheet worden opgesteld. Hierin staan de belangrijkste voorwaarden voor de investering en vormt het uitgangspunt voor de verdere onderhandelingen.NRC berichtte dat de voornaamste reden voor het afketsen van de deals had te maken met het boekenonderzoek, waaruit bleek dat bij de pitch een iets te rooskleurig beeld was geschetst. Zorg dus dat je administratie op orde is en dat je tijdens de pitch en onderhandeling een realistisch beeld schetst van je onderneming.Structuur van je ondernemingHet opzetten van je onderneming kun je vergelijken met de bouw van een huis. Je kunt pas verder bouwen als de fundering goed is. Vanwege de risicospreiding kiezen veel ondernemers voor een holdingstructuur. Als investeerders besluiten aandelen te kopen in jouw onderneming, zullen zij dat in de meeste gevallen ook via een holding doen. In verband met de fiscale gevolgen van een besluit tot dividenduitkering is het van belang dat jij zelf ook een holding hebt. Zo kun je zelf besluiten wanneer je dividend uitkeert naar jezelf als natuurlijk persoon. Daarnaast biedt het veel voordelen bij de verkoop van aandelen, zoals bij een investering vaak het geval zal zijn. De winst valt immers onbelast vrij in de holding en kan worden geherinvesteerd.Het is natuurlijk mogelijk om later een holding op te richten, maar vanwege de aanvullende kosten van een aandelenoverdracht die dan nodig zijn, is het aan te raden om direct bij de oprichting te kiezen voor een holdingstructuur.Affiniteit met ondernemingDaarnaast is het van belang dat je investeerder affiniteit heeft met jouw onderneming. In Dragons Den zagen investeerders soms wel potentie in bepaalde concepten, maar haakten ze af omdat ze geen kennis hadden van het product of de branche. Iemand die jarenlang in de horecabranche heeft gezete zal over het algemeen toch minder geneigd zijn om te investeren in een techbedrijf, en vice versa. Ook voor jou als ondernemer kan het prettiger zijn om een investeerder te vinden die ervaring heeft in de branche. Los van de financiële investering kun je dan ook profijt hebben van de kennis en het netwerk van de investeerder.Bescherming van je conceptSuccesvolle ondernemingen hebben soms een uniek concept, maar dit is geen vereiste om een grote investering binnen te halen en verder te groeien. Wel is het belangrijk dat je je intellectuele eigendom goed hebt beschermd, zodat anderen jouw concept niet zomaar kunnen kopiëren of kunnen profiteren van jouw reputatie. Wanneer een grotere, bekende onderneming jouw product of dienst kopieert loop je bovendien het risico om direct weggeconcureerd te worden van de markt. Zo bleek in het vorige seizoen dat veel Dragons geen interesse hadden in voedingsproducten, omdat ze niet beschermd waren door intellectuele eigendomsrechten en daarom makkelijk te kopiëren waren door grote ketens.Als je een technische uitvinding hebt gedaan, komt deze mogelijk in aanmerking voor een octrooi (ookwel “patent”). Daarmee verkrijg je voor 20 jaar een exclusief recht op jouw uitvinding, wat betekent dat niemand anders je uitvinding mag toepassen tenzij je daar toestemming voor geeft. Omdat je door dit exclusieve recht ook veel meer winst kunt maken, wordt je onderneming een stuk interessanter voor investeerders.Maar ook concepten die niet technisch van aard zijn komen in aanmerking voor bescherming door intellectuele eigendomsrechten. Zo kun je de waarde van je onderneming verhogen door een merk te registreren. Zonder deze bescherming kunnen andere bedrijven de naam of het logo van jouw product of dienst kopiëren en profiteren van jouw goede reputatie. Wanneer je echter een merkregistratie hebt, kun je hiertegen optreden aangezien je het exclusieve recht verkrijgt op het gebruik van het merk. Daarnaast kun je het uiterlijk van een product beschermen via het “modellenrecht”, als dit niet technisch van aard is.Tot slotBedrijfsgeheimen worden vaak als een vorm van intellectueel eigendom gezien. In tegenstelling tot merken of octrooien moet je deze informatie juist niet registreren, maar geheim houden. Bedrijfsgeheimen kunnen bijvoorbeeld zien op specifieke knowhow met betrekking tot productieprocessen. Zo is het CocaCola recept een bekend voorbeeld van een bedrijfsgeheim. Bedrijfsgeheimen kunnen echter ook zien op simpelere zaken, zoals inkoopprijzen of leveranciers. Zorg daarom dat je ook afspraken maakt over de geheimhouding van dit soort informatie door werknemers en tijdens onderhandelingen met investeerders in de eerder genoemde NDA.In onze volgende blog gaan we nader in op de financiën van de onderneming! Houd daarom onze website in de gaten. Heb je nu al vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met onze support afdeling!

Ondernemen in tijden van corona: een emotionele rollercoaster

Dinsdag 23 februari vindt weer een persconferentie plaats met betrekking tot de coronamaatregelen. Net als wij zullen duizenden andere ondernemers gespannen voor de TV zitten in de hoop op versoepelingen. Bij Firm24 zien we dat deze persconferenties een duidelijk effect hebben op het aantal aanvragen voor BV-oprichtingen. In deze blog lees je hier meer over!Het is algemeen bekend dat ondernemers in Nederland hard worden getroffen door de coronacrisis en de ingevoerde maatregelen. Toch zien veel ondernemers ook kansen in deze roerige tijden. Bij Firm24 zien we zelfs het totaal aantal BV oprichtingen groeien tijdens de coronacrisis. Wel hebben de regelmatig terugkerende persconferenties van Rutte en De Jonge en uitspraken van andere bewindslieden een duidelijk effect op het het gedrag van ondernemers. Uit een analyse van onze data met betrekking tot het starten van een nieuwe BV blijkt dat ondernemers zich sterk laten leiden door de mededelingen omtrent het coronabeleid.De eerste duidelijke trend heeft betrekking op de dagen voorafgaand aan de persconferenties. Het is duidelijk dat ondernemers terughoudend zijn met het aanvragen van BV’s in de aanloop naar de bekendmaking van nieuwe maatregelen. Er lijkt een angst te bestaan bij ondernemers voor extreme maatregelen die hun ondernemingsplannen zouden kunnen belemmeren. Zo werden er op de dag voorafgaand aan de persconferenties van 27 oktober, 3 november, 12 januari en 2 februari bijna 25% minder BV’s aangevraagd dan gemiddeld.Opvallend is dat de uiteindelijke bekendmaking van strengere maatregelen meestal niet leidt tot een lager aantal aanvragen. Sterker nog, op de dagen na de hierboven genoemde persconferenties vond een gemiddelde stijging plaats in het aantal BV-aanvragen van ruim 20%. Mogelijk valt deze stijging te verklaren doordat de uiteindelijke maatregelen minder ingrijpend zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Een andere verklaring zou kunnen liggen in het feit dat ondernemers juist nieuwe kansen zien tijdens maatregelen, maar bewust kiezen voor een (nieuwe) BV vanwege de beperkte aansprakelijkheid.Het effect van de rechtszaak over de avondklok is ook terug te zien in de cijfers. Toen er aan het begin van de week een einde leek te komen aan de avondklok na de uitspraak van de voorzieningenrechter, schoot het aantal aanvragen omhoog. De veel gedeelde initiatieven met betrekking tot versoepelingen hebben hier wellicht ook aan bijgedragen. Het succesvolle spoedappèl van de Staat leidde daarna echter weer tot een scherpe daling. Mogelijk werd deze daling mede veroorzaakt door het bericht dat de overheid voorlopig helaas weinig ruimte ziet voor versoepelingen.Uit de cijfers kan dus geconcludeerd worden dat berichten over coronamaatregelen een sterke invloed hebben op beslissingen van ondernemers om een nieuw bedrijf te starten. In de dagen voorafgaand aan nieuwe maatregelen kijken veel mensen de kat uit de boom. De geruchten over nieuwe (vergaande) beperkingen lijken ondernemers af te schrikken. De opvallende stijging na de bekendmakingen van de maatregelen toont aan dat de meeste ondernemers pas knopen doorhakken nadat er wat meer zekerheid is voor de periode die volgt, ook als dit zware maatregelen zijn. Zelfs een aanscherping van de maatregelen leidt dus gemiddeld tot meer oprichtingen van BV’s.Met het lopende hoger beroep in de avondklok rechtszaak en de persconferentie van 23 februari is de komende tijd relatief onzeker. Ook zullen de komende verkiezingen van 17 maart waarschijnlijk invloed hebben op het aantal oprichtingen. Vanuit de oppositiepartijen neemt de roep om versoepelingen immers sterk toe, wat het toekomstperspectief voor ondernemers kan verbeteren. De komende tijd zal moeten leren of ondernemers meegaan in deze positieve berichten of nog even de kat uit de boom zullen kijken.

Digitale aandeelhoudersregister

Anno 2021 zijn er steeds meer producten die tot het verleden behoren omdat ze in de loop der jaren vervangen zijn door modernere alternatieven. Zo zie je nog maar zelden telefoongidsen, videobanden of papieren bankafschriften. Dat is ook niet vreemd, want zeg nou zelf: Smartphones, Netflix accounts en bankieren apps zijn een stuk praktischer dan hun voorgangers uit het vorige millennium. Ook voor ondernemers zijn er in de afgelopen jaren gelukkig veel zaken makkelijker geworden. Ondanks deze digitale ontwikkelingen blijft de conservatieve notariële sector vaak een beetje bij achter bij digitale ontwikkelingen. Bij Firm24 is het sinds 2020 echter al mogelijk om je BV volledig digitaal op te richten. Juist tijdens de coronacrisis biedt dit veel voordelen voor ondernemers. Bovendien wordt het in de nabije toekomst op grond van Europese wetgeving verplicht om een BV digitaal te kunnen oprichten.. Naast het oprichten wordt ook het beheren van je BV een stuk eenvoudiger. Dat betekent dat je nooit meer op zoek hoeft naar dat originele papiertje achterin een archiefkast, maar altijd toegang hebt tot een actueel en volledig aandeelhoudersregister! In dit artikel gaan we nader in op de voordelen van het digitale aandeelhoudersregister voor jouw onderneming. Functie en problemen van het huidige aandeelhoudersregister? Al jaren ontvangt de oprichter van een BV na de oprichting niet alleen de statuten en een KVK uittreksel, maar ook een aandeelhoudersregister. Dit is een uniek exemplaar waarin de persoonlijke gegevens van de aandeelhouders worden opgenomen en wordt bijgehouden hoeveel aandelen zij bezitten. Omdat er slechts één exemplaar van dit fysieke register bestaat, komt het helaas erg vaak voor dat het originele aandeelhoudersregister in de loop der jaren is kwijtgeraakt. Probeer zo’n document maar eens snel te vinden na een verhuizing, grote schoonmaak of een verandering binnen je onderneming. Voordelen van een digitaal aandeelhoudersregister Vaak vinden er veranderingen plaats binnen ondernemingen. Je start een bedrijf met een compagnon, maar na een tijdje blijkt dat er iemand bijkomt of dat je juist alleen verder gaat. In beide gevallen moet het aandeelhoudersregister worden bijgewerkt door de notaris. Zoals gezegd komt het helaas erg vaak voor dat het originele aandeelhoudersregister in de loop der jaren is kwijtgeraakt. Aandelenoverdrachten vinden meestal plaats tijdens drukke periodes voor ondernemingen en juist dan is er weinig tijd om op zoek te gaan naar het originele document. Daarnaast biedt het digitale aandeelhoudersregister voordelen met betrekking tot inbreuk op privacy en kans op fraude. Het register belandt namelijk niet meer per ongeluk op straat bij het oud papier en hoeft niet per post verzonden te worden door de notaris. Bovendien leidt het kwijtraken van het register tot extra kosten. De notaris moet dan een nieuw aandeelhoudersregister opstellen en brengt hiervoor ongeveer €200,- in rekening. Daarnaast vraagt het veel van de ondernemers omdat zij allerlei aanvullende stukken moeten aanleveren. Met het digitale aandeelhoudersregister zijn dit soort last-minute acties niet langer nodig! Het digitale aandeelhoudersregister is actueel, volledig, goed beveiligd en altijd toegankelijk. Natuurlijk hebben alleen de aandeelhouders toegang tot het register, maar het is ook mogelijk om tijdelijke leesrechten te geven aan andere partijen zoals de notaris of banken. Zo hoef je het originele register dus ook niet meer langs te brengen of per post op te sturen naar de notaris of bank! Daarnaast kunnen in de digitale omgeving andere belangrijke documenten worden opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke contracten of aankondigingen voor de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Wetgeving Op basis van een Europese Richtlijn wordt het in Nederland bovendien verplicht om vennootschappen online te kunnen oprichten en te beheren. De Nederlandse wetgever heeft tot 1 augustus 2021 de tijd om deze regels om te zetten in de Nederlandse wetgeving. Inmiddels heeft ook de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aangegeven dat een digitaal aandeelhoudersregister wenselijk is. Daar waar de Nederlandse politiek haar handen vol heeft aan allerlei andere (inter)nationale problemen en langzame bureaucratische procedures, bereiden wij ons bij Firm24 al een tijdje voor op deze toekomstige ontwikkelingen. Onze juristen, fiscalisten en developers hebben een digitaal aandeelhoudersregister ontwikkeld dat niet alleen praktisch is, maar ook voldoet aan de Europese wetgeving. Met het digitale aandeelhoudersregister ben je als ondernemer dus alvast voorbereid op de toekomstige wetgeving! Hoe verkrijg ik een digitaal aandeelhoudersregister voor mijn BV? Wanneer je je BV opricht bij Firm24 ontvang je daar gratis het digitale aandeelhoudersregister bij! Daarnaast wordt het in de loop van 2021 ook mogelijk om je bestaande (elders opgerichte) BV aan te sluiten op ons digitale platform. Houd onze websites in de gaten voor updates hierover! Wil jij ook gratis je BV digitaliseren en de administratieve lasten verkleinen (minder bezig zijn met administratie, en meer tijd over hebben voor ondernemen)? → Neem dat contact met ons op via deze link.
Partnership Firm24 en OAMKB

Partnership OAMKB - Klanten kunnen nu online een BV oprichten

Firm24 is altijd op zoek naar nieuwe partners om de toekomst van digitaal je eigen bedrijf oprichten te bewerkstelligen. Vandaag laten we jullie kennismaken met oamkb.Firm24 is zeer verheugd te kunnen melden dat oamkb gebruik gaat maken van Firm24 Premium voor het oprichten van BV’s. Oamkb biedt tot wel 80% geautomatiseerde administraties aan. Door de samenwerking met Firm24 Premium zullen nu ook BV's volledig digitaal worden opgericht en beheerd voor klanten. Met de technologie van Firm24 Premium begeleiden de administrateurs en bedrijfsadviseurs de klanten door het hele proces en staan ze bij met advies of juridische/fiscale vraagstukken. Honore Schreurs, oamkb: “Firm24 sluit aan op onze visie: hoe kunnen we de ontwikkelingen in automatisering zo gebruiken dat onze klant er het meest baat van heeft? Met Firm24 kunnen we onze klanten snel én tegen lage kosten aan een BV helpen, waarbij onze experts meekijken dat het juiste maatwerk geleverd wordt dat past bij de klant.” Over oamkb: Met 120 ervaren bedrijfsadviseurs en meer dan 80 vestigingen in Nederland maakt oamkb administratie makkelijk voor de MKB-er. Oamkb speelt in op de behoefte van ondernemers om tijd en geld te besparen door efficiënte online dienstverlening. Hiermee ontstaat er meer ruimte voor doorlopend bedrijfskundig en persoonlijk advies, inclusief realtime cijfers. Juist dat is waar ondernemers mee geholpen zijn. Oamkb is onder andere onderscheiden de afgelopen twee jaar voor een Yuki Operational Excellence en Yuki Customer Intimacy award. Rick Ros, Firm24 Premium: "We zijn ongelofelijk trots dat een landelijke partij als oamkb nu gebruik maakt van Firm24 Premium. Wij zijn continu bezig om het proces van een online BV oprichting te optimaliseren. Dit kan nog beter met de aansluiting van professionals zoals oamkb administrateurs en bedrijfsadviseurs. Daarnaast kunnen adviseurs voordeel halen uit de leads die wij via ons platform krijgen." Over Firm24 Premium: Een nieuw initiatief van Firm24 is Firm24 Premium - een B2B platform exclusief voor adviseurs die BV zaken voor hun klanten managen. Of het nu gaat om een simpele BV oprichting of complexe structuur, met Firm24 Premium hebben boekhouders, accountants en fiscalisten zelf de touwtjes in handen. Al meer dan 150 aangesloten adviseurs maken gebruik van dit platform.

Veelgestelde vragen door ondernemers over het Coronavirus

Afgelopen maanden hebben ruim 140.000 bedrijven subsidie uit de NOW 1.0 regeling aangevraagd. Hiervan ontvangen bedrijven 80% als voorschot van het UWV. De resterende 20% wordt pas uitgekeerd nadat de werkgever opgave heeft gedaan van het definitieve omzetverlies en dit omzetverlies is vastgesteld door het UWV. Om aldus een volledige vergoeding te kunnen krijgen is het van groot belang om deze vaststelling te laten plaatsvinden. Vanaf 7 oktober stelt het UWV het loket open om een dergelijk vaststellingsverzoek te kunnen aanvragen. In dit artikel lees je meer over hoe een dergelijk vaststellingsverzoek in zijn werk gaat, wat ervoor nodig is en hoe Firm24 en haar partners je kunnen helpen.Waarom zo snel mogelijk een vaststellingsverzoek indienen?Zoals reeds gesteld aan het begin van dit artikel stelt het UWV het loket om een vaststellingsverzoek voor NOW 1.0 open op 7 oktober. Het is aan te raden om het vaststellingsverzoek zo snel mogelijk in te dienen bij het UWV. De reden hiervoor is dat het UWV aangeeft dat de vaststelling een ingewikkeld proces is dat enige tijd in beslag kan nemen. De beslissing van het UWV duurt uiterlijk 52 weken. Dat betekent dat je in sommige gevallen 1 jaar zal moet wachten totdat je de overige 20% van het subsidiebedrag ontvangt. Voor bedrijven die krap bij kas zitten is dit een erg lange periode.Wat houdt het vaststellingsverzoek in?Na afloop van de subsidieperiode van NOW 1.0, 2.0 of 3.0 dient een werkgever een definitieve opgave te doen van zijn of haar omzetverlies. Afhankelijk van de hoogte van het voorschot en de definitieve vaststelling van de subsidie dien je bij de definitieve opgave tevens een verklaring van een derde ( verklaring van een belastingadviseur, financieel dienstverlener, administratiekantoor waarin het omzetverlies wordt bevestigd) of een accountantsverklaring aan te leveren. In onderstaande tabel kun je zien wanneer je een verklaring van een derde of een accountantsverklaring dient aan te leveren. Mocht je een accountantsverklaring of een verklaring van een derde nodig hebben, kunnen onze partners je daarbij helpen.Wanneer heb ik een accountantsverklaring of verklaring van een derde nodig?In onderstaande tabel laten we zien wanneer je een verklaring nodig hebt:Hoogte subsidieSoort controle en vereistenReactie snelheid uitkeren laatste 20%Hoe kan Firm24 je helpen?Voorschot < €20.000 Bedrag na vaststelling < €25.000Geen controle/verklaring vereist.Maximaal 52 wekenDit kunnen mensen zelf. Mag hulp inschakelen accountantVoorschot > €20.000 tot €100.000. Bedrag na vaststelling > €25.000 tot €125.000.Verklaring van een derde vereist.Maximaal 52 wekenOptie 1: via accountant Firm24Optie 2: via registeraccountantVoorschot > €100.000Accountantsverklaring vereist.Maximaal 52 wekenVia registeraccountant - partner firm24 Voorschot < €100.000. Bedrag na vaststelling toch €125.000. Accountantsverklaring vereist. Maximaal 52 weken Via registeraccountant - partner firm24Hulp nodig met de NOW regeling? Vul het formulier hieronder in en we nemen op korte termijn contact met je ophbspt.forms.create({ portalId: "6264160", formId: "2d43d459-6019-47fb-ac24-34834994301f" }); Wat doen onze partners voor je?Kortgezegd stellen onze partners de accountantsverklaring of verklaring van een derde voor je op. Zij zorgen ervoor dat de desbetreffende verklaring voldoet aan alle vereisten zodat jij als ondernemer of jouw adviseur op korte termijn het vaststellingsverzoek kan indienen bij het UWV.Wat is de NOW regeling?De NOW regeling is een subsidie voor ondernemers die te maken hebben met een substantieel omzetverlies van ten minste 20% als gevolg van de corona crisis. Per 1 januari 2021 geldt als ‘substantieel’ een percentage van 30%. Ondernemers die met een dergelijk omzetverlies te maken hebben kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten.Wat zijn voorwaarden van de NOW regeling?Voor het aanvragen van de NOW regeling bestaan meerdere voorwaarden, te weten:Een bedrijf moet over het 1e tijdvak (oktober, november, december 2020) ten minste 20% omzetverlies verwachten en in het 2e tijdvak (per 1 januari 2021) ten minste 30% omzetverlies verwachten;Werkgevers dienen werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te laten volgen op basis van een inspanningsverplichting;Werkgevers dienen werknemers die met ontslag bedreigd worden van werk naar werk te begeleiden op basis van een inspanningsverplichting;Wanneer sprake is van een steunbedrag waarvoor een accountantsverklaring is vereist mag er geen dividend of bonus worden uitgekeerd over 2020 of 2021. Er mogen in een dergelijke geval ook geen eigen aandelen worden ingekocht;De werkgever is verplicht zijn werknemers 100% door te betalen;De werkgever dient het steunbedrag te gebruiken ter voldoening van loonkosten, werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen, opbouw van vakantiegeld en andere kosten die te maken hebben met het loon van de werknemer(s);De werknemersvertegenwoordiging moet worden geïnformeerd over de aanvraag van de NOW door de werkgever;De werkgever is verplicht een deugdelijke en controleerbare administratie bij te houden. Tot 5 jaar na de vaststelling van de subsidie moet de werkgever inzicht kunnen geven wanneer dit gevraagd wordt;De werkgever dient dingen die van invloed kunnen zijn op de wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie te melden aan het UWV;De werkgever dient loonaangifte te doen op grond van de wet loonbelasting; enNa afloop van de subsidieperiode moet de werkgever een definitieve opgave van het omzetverlies in dienen. Afhankelijk van de hoogte van de subsidie is er een accountantsverklaring of een verklaring van een derde vereist.Hoe kun je de NOW regeling aanvragen?De NOW regeling kun je simpelweg aanvragen door het aanvraagformulier op de website van het UWV in te vullen. Hiervoor heb je de volgende gegevens nodig:Bedrijfsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, gegevens van een contactpersoon en e-mail;Het loonheffingennummer;De 3 maanden waarover u ten minste 20% omzetverlies verwacht;Wanneer sprake is van een aanvraag voor werktijdverkorting heb je het zaaknummer nodig;Het te verwachten percentage omzetverlies;Het rekeningnummer en de tenaamstelling;Een kopie bankafschrift (scan of screenshot); enEen getekende intentieverklaring. Hierin verklaar je onder meer dat er geen sprake is van surseance van betaling of faillissement, je de juiste informatie hebt ingevuld, je begrijpt dat de Awb van toepassing is en meer.Hoe werkt de NOW regeling bij een concern?Werkmaatschappijen die voldoen aan de eis van het omzetverlies van 20%/30%, maar deel uitmaken van een concern dat niet aan de voorwaarden voldoet voor de NOW regeling, komen toch in aanmerking voor de aanvraag van de NOW.Hoe werkt de NOW regeling bij een DGA?Een DGA valt meestal buiten de NOW regeling. De reden hiervoor is dat een DGA in veel gevallen geen premies werknemersverzekering afdraagt. Wanneer een DGA onvrijwillig is verzekerd voor werknemersverzekeringen valt de DGA wel onder de NOW regeling. Een DGA is niet verzekerd voor werknemersverzekeringen wanneer hij of zij een beperkt aantal aandelen houdt en zijn of haar ontslag niet kan tegenhouden.Hoe werkt de NOW regeling met werknemers?Wanneer jouw werkgever een subsidie ontvangt op basis van de NOW regeling, heb je als werknemer recht op 100% vergoeding van jouw salaris. Daarnaast blijven ook andere afspraken zoals het opbouwen van pensioen, vakantiegeld, vakantiedagen en het recht op een bonus behouden door de werknemer. Naast deze rechten heb je als werknemer ook een aantal plichten, namelijk:Je bent als werknemer verplicht om te komen werken als jouw werkgever dat van je vraagt;Je bent verplicht tijdelijk ander werk te verrichten als dat een redelijke vraag van jouw werkgever is; enAls er sprake is van uren die vrijkomen, dan dien je die te gebruiken voor bijscholing als jouw werkgever dat van je vraagt.Welke stukken zijn benodigd voor een verklaring van een derde of een accountantsverklaring?Om een correcte verklaring op te kunnen stellen hebben zowel derden als registeraccountants de volgende informatie en stukken nodig:KvK uittrekselJaarrekening van het voorgaande jaarNotulenManagement informatieAuditfile (standaard data extractie vanuit financiële applicaties)CAMT.053 (standaard data extractie vanuit bankapplicaties)BTW aangiftesLoonheffing aangiftesCumulatieve loonjournaalpostCumulatieve verzamelloonstaatBetaaladvieslijst salarissenAndere ondernemers bekeken ook:Dit is het verschil tussen Firm24 en de notarisNext step: de investeerderWaarom een holding boven een BV

Wat is het UBO-register?

Op 27 september 2020 wordt het UBO-register live gezet. Dit is een register waar alle uiteindelijke belanghebbenden, ofwel UBO’s, in worden geregistreerd. Je kunt het UBO-register vergelijken met het KvK register, waarbij het mogelijk wordt gemaakt om een UBO uittreksel te downloaden. Op dit uittreksel is dus zichtbaar wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn achter jouw onderneming, dus de aandeelhouders die 25% of meer van de aandelen bezitten. Voor jou als ondernemer en voor ons als Firm24 betekent dat dan ook dat er een aantal zaken zullen veranderen in onze dienstverlening. Hieronder beantwoorden wij alvast wat veel gestelde vragen.We onderscheiden 5 situaties:Oprichting nieuwe BV als natuurlijk persoon;Oprichting nieuwe BV met een bestaande holding;Oprichting nieuwe BV met meerdere bestaande holdings;Wijzigen van een bestaande BV;Je hebt een bestaande BV en doet niksSituatie 1: Een nieuwe BV oprichten als natuurlijk persoonAls je een nieuwe onderneming opricht is de notaris wettelijk verplicht om jouw nieuwe onderneming in te schrijven in het UBO-register. Dit is vergelijkbaar met de inschrijving die plaatsvindt in het KvK register. Tijdens het oprichtingsproces zal de notaris je dan ook vragen om een UBO-inschrijfformulier te ondertekenen, naast de volmacht en personal data card.De notaris moet jouw nieuwe onderneming eerst inschrijven in het UBO-register alvorens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel kan plaatsvinden. Je krijgt pas een KvK nummer als jij geregistreerd staat in het UBO-register. Vanuit de Kamer van Koophandel is alvast gewaarschuwd voor eventuele vertragingen met betrekking tot het inschrijven van een nieuwe onderneming, aangezien zij verwachten dat de inschrijving in het UBO-register nog niet volledig vlekkeloos zal gaan. Het kan dus voorkomen dat het wat langer duurt voordat de nieuwe BV onderneming staat ingeschreven in het UBO-register en een KvK nummer ontvangt.Situatie 2: Een nieuwe BV oprichten met één bestaande holdingDe notaris is momenteel al verplicht om ook onderzoek te doen naar jouw bestaande BV. Hiervoor hebben we de volgende gegevens nodig:de oprichtingsakte, tenzij de BV bij Firm24 is opgericht;en een UBO-verklaring, deze ontvang je van ons na het voltooien van de aanvraag.Wanneer je als enig aandeelhouder van jouw bestaande BV een nieuwe BV komt oprichten zal dit onderzoek hetzelfde eruit blijven zien.Ook hier zal de notaris je vragen om een UBO-inschrijfformulier te ondertekenen, zodat jouw nieuwe onderneming in het UBO-register wordt geregistreerd. Ook hier geldt dat je pas een KvK nummer krijgt als jij geregistreerd staat in het UBO-register.Situatie 3: Een nieuwe BV oprichten met meerdere bestaande holdingsAls je een onderneming opricht met meerdere bestaande holdings of een holding waar meerdere aandeelhouders in zitten, dan zal het UBO-onderzoek er iets anders uitzien. Naast de oprichtingsakten van alle bestaande holdings, zullen wij je ook vragen om een kopie te maken van het aandeelhoudersregister. De notaris kan hierdoor precies zien of er wijzigingen zijn geweest binnen de onderneming en wie er in het aandeelhoudersregister genoteerd staan als aandeelhouders. Je kunt gewoon een scan maken van het aandeelhoudersregister hiervoor.Ook hier zal de notaris je vragen om een UBO-inschrijfformulier te ondertekenen, zodat jouw nieuwe onderneming in het UBO-register wordt geregistreerd. Ook hier geldt dat je pas een KvK nummer krijgt als jij geregistreerd staat in het UBO-register.Richt jij een BV op met meerdere bestaande holdings, dan hebben wij dus deze documentatie nodig:De oprichtingsakten, tenzij de BV bij Firm24 is opgericht;Kopie van de betekende pagina’s van het aandeelhoudersregister;En een UBO-verklaring, deze ontvang je van ons na het voltooien van de aanvraag.Situatie 4: Het wijzigen van een bestaande BV (bijv. een aandelenoverdracht)Als je terugkomt bij de notaris voor het wijzigen van de statuten of het overdragen van aandelen, dan zul je ook te maken krijgen met het UBO-register. De notaris moet immers ook hier weer weten wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn achter de onderneming.Voor een statutenwijziging en aandelenoverdracht vraagt de notaris daarom naast de oprichtingsakte en legitimatiebewijzen van de aandeelhouders ook het aandeelhoudersregister op, zodat hij kan zien wat de geschiedenis van de onderneming is en wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn. Ook moet de notaris de aandelenoverdracht of statutenwijziging in het aandeelhoudersregister bijhouden.Het wijzigen van de aandeelhouders kan natuurlijk gevolgen hebben voor de inschrijving in het UBO-register. Dus de notaris zal jouw onderneming in het UBO-register dan ook moeten wijzigen.Dus kortom voor het wijzigen van jouw onderneming heb je de volgende documenten nodig:De oprichtingsakte, tenzij de BV bij Firm24 is opgericht;Het echte aandeelhoudersregister;En een UBO-verklaring, deze ontvang je van ons na het voltooien van de aanvraag.Situatie 5: Je hebt een bestaande BVHeb jij een bestaande onderneming, dan stuurt de KvK jou binnenkort een brief waarin jij als ondernemer de opdracht krijgt om jouw bestaande onderneming te registreren in het UBO-register. In de brief wordt uitgelegd hoe je precies de onderneming inschrijft. Dit kan online via de KvK, via een formulier of via de notaris. Hoe dit precies werkt wordt nog bekend gemaakt. Dit artikel zal daarna worden geupdate. Let op! Dit moet je doen voor 27 maart 2022!Andere ondernemers bekeken ook:Ondernemen tijdens coronaFirm24 vs de NotarisPrinsjesdag 2021
image

Ontdek de mogelijkheden als adviseur | Firm24 Premium

Adviseurs opgelet! Nu Firm24 een gevestigde naam binnen de notariële dienstverlening voor met name particulieren is geworden, is het tijd voor een nieuwe stap. Firm24 komt met een nieuw platform dat speciaal gemaakt is voor adviseurs, genaamd Firm24 Premium Voor wie is Firm24Premium? Firm24 Premium is ervoor bedoeld om naast de wensen van particulieren tevens te voldoen aan de wensen van adviseurs. Ben jij een vooruitstrevende adviseur en wil je mee in de digitalisering van alles wat met de Besloten Vennootschap te maken heeft? Dan is Firm24 Premium jouw platform. Onder adviseurs verstaan wij een breed scala aan professionals. Het nieuwe platform is bedoeld voor allerlei soorten adviseurs waaronder administratiekantoren, boekhoudkantoren, belastingadviseurs en accountants. Zowel eenpitters als adviseurs van grotere accountants-en belastingadvieskantoren kunnen zich aanmelden voor Firm24 Premium. Wat houdt Firm24 Premium in? Deze unieke samenwerkingsmogelijkheid met Firm24 Premium biedt adviseurs tal van verschillende voordelen, namelijk: Unieke software features Eenvoudige online BV aanvraag in slechts 5 minuten Vast contactpersoon voor adviseurs Digitale identificatie van alle oprichters Volwaardig digitaal aandeelhoudersregister Overzichtelijk en geheel online managen van de BV voor jouw klanten Digitaal opmaken van contracten en contractbeheer Exclusief aanbod Mogelijkheid tot het mee factureren van jouw fee naar de klant Gratis (fiscale/boekhoud) leads op basis van jouw oprichtingen Wat kost Firm24 Premium? Firm24 Premium is geheel gratis voor iedere adviseur. Interesse? Ben je na het lezen van bovenstaande informatie enthousiast geworden? Wil jij als adviseur leads ontvangen, het gemakkelijkste (oprichtings)proces voor jouw klanten gebruiken en hun onderneming digitaal managen? Schrijf je alvast in via de link om op de hoogte te blijven en op de wachtlijst te komen voor dit nieuwe platform! Meer lezen 100% online oprichten bij Firm24, dit is hoe het werkt! Wat is het verschil tussen Firm24 en de notaris? Firm24 opereert CO2 neutraal in 2020
Ondernemen in tijden van Corona

Ondernemen in tijden van Corona

Nederland heeft de afgelopen 6 maanden een ongekende tijd meegemaakt. Vele bedrijven hebben moeten inkrimpen of zelfs hun deuren moeten sluiten. Vette krantenkoppen schreeuwen ondertussen moord en brand over de desastreuze gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de economie. Valt er dan niets positiefs te melden? Opbouw van het onderzoek Als online platform voor BV oprichtingen staat Firm24 aan de wieg van veel toekomstige ondernemingen. Anno 2020 wordt circa 15% van de nieuw opgerichte ondernemingen in Nederland via Firm24 uitgevoerd. Firm24 kan op die manier een redelijke vinger aan de pols houden van wat er zoal speelt in ondernemend Nederland. En geloof het of niet, Firm24 heeft haar aanvragen voor startende ondernemingen niet zien afnemen tijdens de Corona crisis. Waar ligt dat aan? Zijn er verder nog trends te signaleren? Oorspronkelijk wilden we in dit artikel 19 opvallende feiten over COVID-19 en ondernemerschap benoemen. Maar we zullen het houden bij 4. 1. Percentage vrouwelijke ondernemers stijgt Ondernemen is volgens velen een “riskante” bezigheid. Tijdens een wereldwijde economische crisis een onderneming starten is nóg riskanter. Toch is er een opvallende stijging waar te nemen in het aantal startende vrouwelijke ondernemers - die toch risicomijdend worden geacht. In 2014 lag dit percentage op 14.6 % , in 2018 op 16.4 %. In augustus 2020 ligt dit percentage op 20.1%. Hoe komt dit ? Het percentage vrouwelijke ondernemers bij Firm24 was al jaren aan het stijgen, en de corona-crisis heeft in die trend geen verandering gebracht. Vrouwelijke ondernemers blijven nog steeds wel ver achter bij mannen. 2. Het aantal starters in de online / tech branche stijgt Het zakelijk verkeer werd steeds digitaler en online-georiënteerd vóórdat de corona crisis toesloeg. We hebben allemaal kunnen merken dat dit niet minder is geworden. Dit heeft Firm24 ook kunnen merken aan het soort onderneming dat werd opgericht de afgelopen 6 maanden. De volgende soorten onderneming werden merkbaar vaker opgericht: Webshops en e-commerce (11.1% meer) IT advies (5.5% meer) De volgende soorten werden merkbaar minder vaak opgericht Horeca en evenementen (9,8% minder) Human resources, werving en selectie (9,6% minder) 3. De leeftijd van de gemiddelde oprichter stijgt Firm24 heeft gemerkt dat steeds meer “ouderen” ervoor kiezen om hun BV online op te richten. Dit is voor ons heel logisch, maar voor de gemiddelde lezer misschien niet. Het zit namelijk zo. Toen Firm24 haar eerste meting uitvoerde (in 2014) was de gemiddelde oprichter 38,3 jaar oud. Toen was online oprichten nog iets voor de pioniers en de innovatieve voorhoede van de samenleving, veelal jongere ondernemers. Anno 2019 was online oprichten veel meer gemeengoed geworden, en was de gemiddelde leeftijd gestegen naar 42,2 jaar. In augustus 2020 was de gemiddelde leeftijd verder gestegen naar 43,5 jaar. Wij denken dat dit komt omdat de bestaande trend zich gewoon voortzet en daarnaast risicomijdende volwassenen juist naar online oplossingen grijpen om contacten te vermijden. Bij Firm24 kun je namelijk 100% online vanachter je computer je BV oprichten, zonder fysiek contact met een notaris. Online oprichten van een BV is dan een “no-brainer”. 4. Totaal aantal oprichtingen gedaald Ook al zijn er vele positieve of interessante punten te benoemen, feit blijft dat het totaal aantal oprichtingen in Nederland is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 werden er in Q2 2020 in totaal 6,25% minder BV’s opgericht in Nederland. Wij hopen dat deze trend zich snel gaat omkeren, want het ondernemerschap is de belangrijkste graadmeter voor innovatie en vooruitgang in ons land. Worthy mention De oprichter die ons het meest opviel? NXT museum in Amsterdam. Een digitaal kunstmuseum dat ondanks de Corona crisis toch haar deuren durft te openen. Dat is nog eens lef hebben. Mooi detail: de founders zijn twee vrouwen. Online oprichten Wil jij ook de gemakken van 100% online je BV oprichten, thuis vanachter je WFH-werkplek? Schroom dan niet en start direct Andere ondernemers bekeken ook: Het verschil tussen Firm24 en de notaris Zo bespaar jij duizenden euro's per jaar! Dit is waarom wij 90% van onze klanten een holding adviseren

Wat is precies het verschil tussen Firm24 en de notaris?

Firm24 is een online service platform tussen de klant en de notaris. Dit betekent dat je jouw BV, van begin tot eind, geheel digitaal kunt oprichten en managen via Firm24. Dit zorgt ervoor dat je je kostbare tijd kunt steken in hetgeen voor jou het belangrijkst is: ondernemen. Kortom, Firm24 biedt de mogelijkheid om, door middel van de nieuwste software en uitstekende service, een BV snel en tegen een scherpe prijs op te richten. Hoe dat kan, leggen we hieronder uit.1. Orienterende faseTijdens de oriënterende fase ben je als ondernemer op zoek naar advies en begeleiding. Vaak heeft een ondernemer niet direct inhoudelijke kennis van het oprichten van een BV, zoals de fiscale aspecten en juridische gevolgen. Om ervoor te zorgen dat je de juiste rechtsvorm en de juiste structuur kiest, is het verstandig om advies in te winnen.Advies bij reguliere notarisMaken van afspraak om advies in te winnenEnkel verzoek indienen per emailGeen gratis advies maar advisering tegen uurtariefBeperkte beschikbaarheid voor contactmomenten, enkel ma-vrij van 09-17Advies bij Firm24Direct contact met een bekwame adviseur op de eerste lijnContact en begeleiding per chat, email of telefoonGratis advies en begeleiding gedurende het gehele oprichtingsproces7 dagen per week en doordeweeks ook in de avonduren (tot 22:00) bereikbaar2. De aanvraagprocedureWanneer je je voldoende hebt georiënteerd en een rechtsvorm hebt gekozen, kun je starten met de aanvraagprocedure. In deze aanvraagprocedure bepaal je hoe je je BV gaat inrichten; wie worden de aandeelhouders, de bestuurders, wat wordt het aandelenkapitaal? En het belangrijkst: wat wordt het doel van de BV en wat worden de werkzaamheden? Dit is een hoop informatie, zeker als je voor het eerst een BV opricht. Een juiste begeleiding is dus essentieel.Aanvraag bij reguliere notarisVaak een fysieke afspraak vereist bij de notarisAfhankelijk van de beschikbaarheid van de notarisVragen tijdens proces zijn niet meegerekend in de ‘kale’ oprichtingskostenVragen en begeleiding tegen uurtariefGeen fiscaal adviesAanvraag bij Firm24Eenvoudige uitgelegde online aanvraagStoppen en verder gaan met de aanvraag op eigen gelegenheidOp elk gewenst moment de juiste (gratis) begeleidingJuridische en fiscale kennis in huis3. De oprichtingsprocedureAls je eenmaal hebt besloten hoe de BV zal opereren en ingericht zal worden, dan kan de notaris van start met de oprichting. De notaris zal een conceptakte opstellen, waarin de statuten van de nieuwe BV worden opgenomen. Dit zijn een soort ‘spelregels’ van de BV die bepalen hoe alles intern geregeld wordt, hoe besluiten worden genomen en hetgeen over de aandelen is afgesproken. Omdat dit zo’n belangrijk document is, kan het later alleen gewijzigd worden met tussenkomst van een notaris.Oprichtingsprocedure bij reguliere notarisFysieke afspraak voor identificatie bij notarisLangere wachttijden voor maken afspraakPapieren volmacht en conceptakteOprichtingsprocedure bij Firm24Unieke aanbieder van digitale identificatieDigitale identificatie conform GDPROnline goedkeuring conceptakteOnline ondertekening volmachtFacetime of digitaal eindgesprek met de notaris4. De oprichtingskostenDe kosten voor het oprichten van een BV lopen zeer uiteen. Waar de ene notaris € 700,- excl. BTW vraagt, hanteert de andere notaris een tarief van € 2.500,- excl. BTW. "Dat zal dan wel een hele speciale BV zijn", zou je denken. Maar niks is minder waar. Het is nog altijd dezelfde oprichtingsakte. Alhoewel er op vergelijkingswebsites ook oprichtingen voor onder de € 500,- excl worden aangeboden, zit hier toch vaak een addertje onder het gras. Er komen onverwachte kosten bij, en voor het krijgen van basisadvies wordt al snel honderden euro’s gerekend. Let daarom goed op.Oprichtingskosten bij reguliere notarisHoge oprichtingskosten (tussen € 700 excl - € 2.500 excl)Intransparante kosten voor de oprichtingExtra werkzaamheden tegen uurtariefVerplichte bijdrage cliëntenonderzoekVerplichte kantoorkosten en verschottenOprichtingskosten bij Firm24Scherp tarief oprichtingskosten (€ 399 excl. BTW)Transparant modelGeen verplichte kantoorkosten, verschotten of bijdrage cliëntenonderzoekMaatwerk altijd mogelijk tegen scherp tarief5. Nadat de BV is opgerichtNa het passeren van de akte is de BV opgericht. De notaris dient dan een aanvraag in voor de inschrijving van de BV in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Je ontvangt van ons het KvK-uittreksel en je kunt direct aan de slag met het openen van een bankrekening.Oprichting BV bij reguliere notarisPapieren aandeelhoudersregisterKwijtraken aandeelhoudersregister is erkend probleemKostbaar (€100 tot €200) om opnieuw te laten opstellenFraude gevoeligOprichting BV bij Firm24Uniek digitaal aandeelhoudersregisterVooruitlopend op plannen overheidOverzichtelijk dashboard om jouw BV te managen100% beschermd en fraudebestendigConclusieAls ondernemer wil je zo min mogelijk tijd besteden aan zaken die niet direct betrekking hebben op hetgeen jij goed in bent, namelijk het ondernemen. Door de gewenste service aan te bieden in combinatie met de nieuwste innovatie hopen we al je zorgen uit handen te nemen. Probeer gerust onze online aanvraag een keer uit, je zit nog nergens aan vast en de onze adviseurs helpen je graag.Firm24 - Your company starts hereMeer lezen100% online oprichten bij Firm24, dit is hoe het werkt!Dit is waarom de BV de veiligste manier van ondernemen isWaarom wij 90% procent van onze klanten adviseren een holding op te richten

De Raad van Advies binnen de BV

De meeste ondernemers zijn er niet zo mee bezig. Je richt je BV op en je gaat aan de slag alleen, of samen met andere bestuurders in een “directie”. Een keer per jaar komen de aandeelhouders bij elkaar - vaak dezelfde personen als de bestuurders - om de jaarrekening goed te keuren in de AVA. Als je alleen in een BV zit sla je deze vergadering zelfs over en teken je alles af thuis aan de keukentafel. Wat heb je nog meer nodig dan dit? Bij hele grote ondernemingen is vaak verplicht sprake van een Raad van Commissarissen (RvC). Dit orgaan houdt toezicht op het bestuur van de onderneming en heeft ook daadwerkelijk middelen om dat toezicht uit te voeren. Anders is dat bij de Raad van Advies (RvA) die we terug zien bij kleine ondernemingen. Dit is geen formeel orgaan, heeft geen wettelijke rechten of plichten en is zeker niet verplicht. Wat is een RvA en waarom zou ik daarvoor kiezen? Startende ondernemers zijn hier meestal niet zo mee bezig. Pas na verloop van de eerste jaren ontstaat bij ondernemers soms behoefte om werk inhoudelijk te sparren en te reflecteren in een vergadering van goed geïnformeerde en ervaren personen. Zie het als een groep vertrouwenspersonen. De focus en het razend hard werken in de eerste periode van het ondernemerschap zorgen soms voor een “kokervisie”, waardoor een ondernemer het grote plaatje soms even niet meer ziet en eenvoudige oplossingen voor zijn neus over het hoofd ziet. De ondernemer is in principe nergens aan gebonden in dat overleg. Is de Raad van Advies faliekant tegen een bepaald besluit, dan kan de ondernemer ongehinderd zijn eigen weg kiezen. Ik wil graag een Raad van Advies instellen in mijn onderneming. Wat moet ik doen? Juridisch helemaal niets. Er is geen aanpassing van statuten nodig of iets dergelijks. Een Raad van Advies kan compleet zonder enig “papierwerk” tot stand komen en functioneren. Maar vaak wordt dit toch gedaan. Al was het maar om de verwachtingen over en weer duidelijk te maken. Daartoe kun je een eenvoudig document opstellen met het aantal vergaderingen per jaar, de eventuele vergoeding (zie hierna), en eventuele aanvullende afspraken. Hoe kan ik een Raad van Advies het beste samenstellen? Ook hier geldt : wat het best werkt. Ben je van plan meerdere adviseurs aan te stellen? Dan is het wellicht raadzaam om één voorzitter aan te wijzen, puur voor een beter verloop van de vergaderingen. Het is verstandig om adviseurs aan te stellen die jouw bedrijf en jouw markt goed kennen, maar er niet té dicht bij staan. Het is juist de bedoeling om in dit overleg uit te zoomen en het grotere plaatje te zien. Dat werkt beter als de adviseurs meer op afstand staan. Om diezelfde reden wordt het afgeraden om vrienden of familieleden aan te stellen. Mijn investeerder wil in mijn Raad van Advies. Is dat verstandig? Onder omstandigheden zal een investeerder willen kiezen voor meer betrokkenheid bij jouw onderneming. Uiteraard treffen jullie elkaar jaarlijks in de AVA om de jaarcijfers te bespreken en goed te keuren, maar soms is dat niet genoeg. Bijvoorbeeld als je als ondernemer erg onervaren bent en behoefte hebt aan extra sturing. Een extra overleg in een Raad van Advies is dan voor beide partijen gunstig. Een investeerder kan ook iemand anders aanwijzen om in zijn plaats in jouw Raad van Advies plaats te nemen. Alhoewel de Raad van Advies formeel geen bevoegdheden heeft, kun je hiermee wel behoorlijk wat bemoeienis op de hals halen van jouw investeerder. Houd daar rekening mee. Moet ik mijn Raad van Advies betalen? Ook hier zijn geen regels over. Het gaat erom dat de adviseurs bereid zijn om plaats te nemen in jouw Raad van Advies en daar tijd en moeite in te steken. In de meeste gevallen wordt in ieder geval een onkosten of kilometervergoeding afgesproken. Is de relatie met de adviseurs minder persoonlijke en heb jij toch behoefte aan hun expertise? Dan is het niet ongebruikelijk om een aanvullende vergoeding met ze af te spreken. Dit kan per jaar zijn, of per vergadering, afhankelijk van wat jullie overeenkomen. Tast je nog in het duister over hoe jouw BV structuur er uit moet zien? Neem dan contact op met ons support team en bekijk de mogelijkheden die het beste aansluiten bij jouw wensen. Meer lezen 6 fases van de BV ondernemer Met deze tips bespaar jij groots op fiscaal gebied in 2020! Waarom wij 90% procent van onze klanten adviseren een holding op te richten
Firm24 verkoopt boekhoudtak

Firm24 verkoopt boekhoudtak

Na een succesvolle samenwerking tussen Firm24.com en Datawear wordt hun gezamenlijke boekhoudtak overgenomen door 100digitaal, het nieuwe label van Datawear. De focus van Firm24 wordt verlegd naar het nieuwe Firm24 Premium label. Een platform waar zakelijke dienstverleners zoals accountants, administratiekantoren en fiscalisten zich kunnen aansluiten voor het opzetten van vennootschappen, aandelenoverdrachten en andere notariële diensten. In ruil daarvoor krijgen ze tevens leads voor boekhouding, fiscaal advies en andere zakelijke diensten. Voor de boekhouding gaan klanten over naar 100digitaal. Hetzelfde team van Datawear blijft deze werkzaamheden ononderbroken uitvoeren tegen dezelfde voorwaarden. 100digitaal is certified partner van Firm24 waardoor het productaanbod van beide partijen optimaal op elkaar aansluit.Firm24.comFirm24.com is een platform waar je sinds 2013 als ondernemer terecht kunt voor notariële werkzaamheden zoals de oprichting van een BV, holding structuur, aandelenoverdracht of statutenwijziging. Met ruim 15.000 transacties per jaar is Firm24 de absolute marktleider van Nederland. In september 2020 wordt het platform opengesteld voor alle zakelijke dienstverleners onder het label: "Firm24 Premium". De leads die voortkomen uit deze transacties worden gedistribueerd over de aangesloten partners van Firm24.com. Ben je een accountant, fiscalist of adviseur en wil je ook Certified Partner worden en toegang tot het Firm24 Premium platform neem dan contact op met onze Firm24 Premium desk op telefoonnummer: 085-1306265.100digitaalMet “Boekhouden as a Service” hoef je je niet meer druk te maken over de boekhouding en aangiften terwijl je wel grip houdt en kun je sturen op basis van de cijfers. Voor ondernemers door ondernemers: we voeren met een super goed team kwalitatief real-time boekhouden uit voor een gegarandeerd lage prijs zonder verrassingen. En toch afgestemd op je wensen met een persoonlijke service en gericht advies. Voor meer informatie mail met sales@100digitaal.nl of bel naar 020-3990566.

Wacht nooit te lang met het oprichten van een BV!

Bijna alle (startende) ondernemers stellen het oprichten van een Besloten Vennootschap uit tot het einde van een kalenderjaar. Door het sluiten van het fiscale jaar, de drukte en de (verkeerde) veronderstelling dat je enkel aan het einde van het jaar een BV kunt oprichten worden BV’s vaak aan het einde van het jaar opgericht. Maar wist je dat je prima een BV halverwege het jaar kunt oprichten? Sterker nog: dit kan fiscaal super interessant zijn. Belasting betaal je pas in 2021 Wanneer je kiest om je BV gedurende het jaar op te richten kun je kiezen voor een verlengd boekjaar. Het grootste voordeel van een verlengd boekjaar is dat de winstbelasting met een jaar kan worden uitgesteld. Stel je richt een Besloten Vennootschap op in oktober 2020 en daarna vraag je toestemming voor een verlengd boekjaar. Dan mag je alle omzet en winst die je maakt op de activiteiten (dus ook facturen) op de jaarrekening en aangifte van 2021 boeken. Normaliter doe je dan in het voorjaar van 2021 aangifte over 2020. Wanneer je uitstel aanvraagt betaal je pas in september 2022 belasting over de winst die je in 2020 al maakte. Dit is super voordelig voor ondernemers die net zijn begonnen met ondernemen en al hun geld nodig hebben voor investeringen. 4 nadelen van een verlengd boekjaar Een verlengd boekjaar kent vele voordelen, maar ook 4 fiscale nadelen: Nadeel 1 Ondernemers mogen alle kosten en dus ook investeringen van de winst aftrekken. Wanneer je voor een verlengd boekjaar kiest kun je maar 1 keer gebruik maken van die regeling. Kies je niet voor een verlengd boekjaar? Dan kun je 2 keer profiteren: namelijk in je eerste boekjaar en in het jaar daarna. Dit kan je als startende ondernemer veel geld opleveren. Nadeel 2 Door een verlengd boekjaar kun je mogelijk geen fiscale eenheid afsluiten met een andere BV. Dit komt omdat het boekjaar gelijk dient te lopen met de andere BV. Nadeel 3 Het is denkbaar dat de belastingtarieven in het volgende jaar worden verhoogd. Wanneer dit zo is betaal je over beide jaren het nieuwste (en mogelijk hoger) belastingtarief. Nadeel 4 Denk je dat je in het eerste jaar meer dan €200.000 aan winst gaat maken? Dan is het mogelijk voordeliger om geen gebruik te maken van het verlengde boekjaar. Waarom? Over een belastbare winst van meer dan €200.000 betaal je 25% belasting. Voor belastbare winst tot €200.000 20%. Daarom is het fiscaal voordeliger om 2 keer €200.000 winst te hebben dan 1x keer een winst van €400.000. Checklist: kies jij voor een verlengd boekjaar? Ga jij een BV oprichten en wil je een verlengd boekjaar aanvragen? Stel dan de onderstaande vragen om jezelf om de juiste keuze te maken. Ga ik veel investeren? Ga ik veel winst maken? Gaan de tarieven voor belasting het komende jaar veranderen? Vragen over een verlengd boekjaar? Een BV oprichten is voor vele ondernemers geen dagelijkse kost, laat staan verdiepen in een verlengd boekjaar. Voor ons wel. We helpen je daarom graag met al je vragen omtrent het verlengde boekjaar. Eén belletje is genoeg om je te laten adviseren door onze ervaren fiscalisten. Je kunt ook je vraag via de chat zetten of een e-mail sturen. Anderen zochten ook naar: Dit is waarom je een holding nodig hebt Hoe waarborg je de loyaliteit van je werknemers? Veilig ondernemen in een BV doe je zo

De verhouding tussen de DGA en de BV

Een Directeur-grootaandeelhouder kan soms meer uit de eigen BV halen dan in eerste instantie wordt gedacht. Wil je bijvoorbeeld in privé een auto of huis kopen en heb je in de BV nog geld over? Dan zou je eens kunnen nadenken over het verstrekken van een lening of hypotheek aan jezelf. In deze blog zet ik dit op een rijtje en wordt ook uitgeweid over de mogelijke gevaren die het met zich meebrengt.Rekening-courantLening vanuit de BV aan jezelfHet kan natuurlijk voorkomen dat je meer dan €17.500 aan jezelf vanuit de BV wil lenen. In dat geval is een rekening-courant niet toereikend, maar een lening kan dan wel uitkomst bieden. Je wilt bijvoorbeeld toch die nieuwe auto kopen, terwijl het geld er in privé minder naar is dan in de BV Dat is ook mogelijk. Het voordeel is dat je de rente dan niet aan een derde betaalt, maar aan jouw eigen BV Aan een lening zitten wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen, de zogeheten zakelijke voorwaarden. Het is erg belangrijk je aan deze voorwaarden te houden in verband met de fiscale gevolgen van dien. Het is namelijk zo dat wanneer je niet aan de zakelijke voorwaarden voldoet, je onzakelijk aan het handelen bent. De ‘lening’ wordt dan niet meer als lening gezien, maar als inkomsten. Het kan dan worden aangemerkt als verkapt loon of verkapt dividend. Dat betekent dus dat je er gewoon belasting in Box 1 of Box 2 over moet betalen, nog bovenop de rente die over de lening betaald wordt. De zakelijke voorwaarden houden simpelweg in dat je dezelfde voorwaarden aan jouw eigen lening stelt die je ook aan een derde zou stellen. Hierbij valt te denken aan het rentepercentage, gestelde zekerheden en of de onderneming nog aan lopende verplichtingen voldoen na het verstrekken van de lening. Je kunt hier op de website van de Belastingdienst lezen wat voor voorwaarden zij daar exact voor hanteren.Hypotheek verstrekken vanuit de BVHet kan voorkomen dat je in de BV veel geld op de zakelijk rekening hebt staan. Stel je bent als DGA op zoek naar een nieuw huis, dan kan het handig zijn om een hypotheek aan jezelf te verstrekken. Waarom zou je nog rente aan een derde partij afdragen, indien je dit ook aan jouw eigen BV af kan dragen? De BV draagt hier vervolgens 20% of 25% vennootschapsbelasting over af, maar deze kosten wegen niet op tegen de rente die je zou weggooien aan een derde partij. De hypotheekrente mag je ook aftrekken indien je vanuit je BV een hypotheek aan jezelf verstrekt, wanneer je voldoet aan alle voorwaarden. Net als bij een standaard lening zijn de zakelijke voorwaarden weer van belang.Gevaren van onzakelijk lenen op een rijtjeWanneer een lening als onzakelijk wordt aangemerkt brengt dit gevolgen met zich mee die zeer onvoordelig kunnen uitpakken. Ten eerste levert het een probleem op indien de BV (of de DGA in het geval andersom) de schuld wil afwaarderen wegens oninbaarheid. Het verlies op de lening mag niet van de fiscale winst worden afgetrokken als de lening onzakelijk is verstrekt. Ten tweede kan, zoals eerder aangegeven in het artikel, een onzakelijke lening als inkomsten gezien en moet je er gewoon belasting over betalen.. Ten derde kan onzakelijk handelen een gevaar opleveren, wanneer er in de BV bijvoorbeeld pensioenkapitaal wordt opgebouwd (denk ook aan lijfrentevoorziening en een stamrecht-bv). Het onzakelijk handelen kan ervoor zorgen dat er sprake is van afkoop van het pensioen of dat het als zekerheid voor de lening gaat dienen. Er dient dan dus ook belasting en rente over betaald te worden. Ook kan het voorkomen dat de Belastingdienst een boete uitdeelt of een hogere aanslag oplegt. Tot slot is er nog het risico op bestuursaansprakelijkheid. Als de BV geen liquide middelen meer heeft om normale schuldeisers te betalen omdat al het geld is aangewend voor onzakelijke leningen naar de DGA, is er nou niet direct sprake van “goed bestuur”. Een curator of schuldeiser zou een restschuld wel eens bij jou in privé kunnen halen in dat geval.Lening boven €500.000Afgelopen Prinsjesdag is een belastingmaatregel aangekondigd om de leningen boven de €500.000 van een DGA aan zijn eigen BV per ingang van 2022, aan banden te leggen. Wanneer een lening meer bedraagt dan €500.000 dan zal het bedrag daarboven worden gezien als inkomen voor de DGA ipv als een lening. Over het ‘inkomen’ zal vervolgens box 2 belasting moeten worden betaald, dit tegen een tarief van 25% (t/m 2019). Echter zal in de komende jaren het box 2 tarief stijgen 26,9%. Reden genoeg om uiterlijk in 2019 te zorgen dat schuldverhouding met je BV weer rechtgetrokken is.Voorgestelde maatregel rondom de DGA-schuld:Wanneer de totale som van schulden van de DGA aan zijn eigen BV meer dan €500.000 bedraagt, wordt het bedrag daarboven aangemerkt als inkomen/winstuitkering en belast tegen het box 2 tarief.De maatregel is geldig vanaf 1 januari 2022.Voor bestaande eigenwoningschulden, schulden voor de verbouwing of aankoop van een eigen woning, wordt een overgangsregeling getroffen. In de Tweede Kamer wordt echter besproken om alle bestaande en toekomstige eigen woningschulden niet door de nieuwe regel geraakt te laten worden.Tot slotHet kan dus erg voordelig zijn jezelf een lening te verstrekken in plaats van een lening bij de bank nemen. Vooral omdat je de rente eigenlijk in eigen zak houdt. Wat wel erg belangrijk is, is dat je je aan de zakelijke voorwaarden houdt. Doe je dit niet, dan brengt dit het risico mee dat je ineens veel rente moet betalen of belasting moet afrekenen alsof het om een dividenduitkering ging. Zorg dus dat de lening altijd aan de zakelijke voorwaarden voldoet.Anderen zochten ook naar:Wist je dat je kan investeren in vastgoed met een BV?Zo regel je de bevoegdheid van je BVWat is het DGA salaris?

Richt een spaar BV op en maak geen verlies op je spaargeld

Begin jaren ‘90 leverde het stallen van vermogen op een spaarrekening bij de bank nog een behoorlijke vergoeding op: om en nabij de 5%. Inmiddels staat de spaarrente tegen de 0% aan. Dit percentage ligt daarmee een stuk lager dan het fictieve rendement waarover belasting moet worden betaald. De fiscus gaat er namelijk vanuit dat het houden van spaargeld een bepaalde winst genereert. In Box 3 gaat de fiscus uit van een vastgesteld fictief rendement over het saldo van je bezittingen en schulden. Dit rendement wordt belast met dertig procent. Geld sparen op de bank levert je dus niks meer op, maar kost enkel geld. De staatssecretaris van Financiën heeft nieuwe plannen bekendgemaakt om de box 3-heffing aan te passen. Een wetsvoorstel wordt in 2020 verwacht. De plannen lijken goed nieuws te zijn voor spaarders, voor beleggers is dit echter een ander verhaal.Meer belasting betalen dan rentevoordeelDoordat de rente op dit moment lager staat dan ooit en de verwachtingen niet zijn dat dit (op korte termijn) weer omhoog gaat, is een spaarrekening niet meer de meest efficiënte manier om om te gaan met je vermogen. Hoe meer vermogen je hebt, des te hoger het fictieve rendement is dat in aanmerking wordt genomen. Maar daar kun je wat tegen doen!Wat zijn de alternatieven?Natuurlijk kun je je geld opnemen en verstoppen in huis. Je kunt je geld ook gewoon uitgeven of in delen (belastingvrij) schenken. Allemaal alternatieven, maar ook daar wordt je vermogen niet rendabel van. Het beleggen in vastgoed of in aandelen kan daarentegen wel rendabel zijn, maar daar kleven veel risico’s aan en je moet er maar net de tijd, zin en kennis voor hebben. Wat blijft er dan over: de spaar-BV!De oplossing: Spaar BVJe kunt ook een gewone BV oprichten. Deze BV gebruik je dan als spaar-BV, maar deze verschilt bijna niet van de normale BV. Je verplaatst al je vermogen naar de BV. Het voordeel daarvan is dat niet een fictief rendement, maar een werkelijk tarief wordt belast. De Belastingdienst zal dit zogenaamde ‘boxhoppen’ (het overhevelen van je spaargeld van box 3 naar box 2) onder bepaalde voorwaarden gewoon accepteren: de Spaar-BV is dus een veilige keuze.Heeft de Spaar-BV nog wel zin na de voorgestelde plannen van de staatssecretaris van Financiën?In het huidige systeem kan het dus voordelig zijn om je vermogen uit box 3 te verplaatsen naar een Spaar-BV.In het nieuwe voorgestelde systeem per 1 januari 2022 wordt er voor het bepalen van het vermogen in box 3 gerekend met wat daadwerkelijk de verhouding tussen je spaargeld, beleggingen en schulden is. Dit is in plaats van de fictieve verhouding. Over het spaargeld wordt gerekend met een fictief rendement van 0,09% en over de overige bezittingen met 5,33%. Schulden kunnen voor 3,03% in mindering worden gebracht op het totale fictieve rendement. Na berekening van het forfaitair inkomen mag je een bedrag van € 400 aftrekken. Dit is een vrijstelling die voor iedereen geldt. Indien je een fiscale partner hebt, geldt dit voor jullie beide. Het bedrag dat overblijft in box 3 wordt belast met 33%.Concreet betekent de nieuwe wet dat vanaf 1 januari 2022 spaarders met spaargelden er fiscaal op vooruit gaan en het oprichten van een Spaar BV voor de meeste spaarders niet meer zal hoeven. Echter voor de belastingaangifte van 2020 en 2021 wordt nog uitgegaan van de huidige belastingheffing. Voor spaarders met een spaarvermogen van € 150.000 of meer is gunstig om geen box 3 belasting te hoeven betalen. Een mogelijke oplossing daarvoor is om een Spaar BV op te richten. Let hierbij op dat op 1 januari 2020 de peildatum is voor de belastingaangifte over 2020. Rekening houdend met de oprichting en het openen van een zakelijke rekening raden we het je aan om uiterlijk begin december te starten met de oprichting. Zo kan teleurstelling of noodzakelijke spoedkosten worden voorkomen.Meer weten? Profiteer van gratis hulpNu heb je dit artikel natuurlijk niet uitgelezen om er vervolgens niets mee te doen. Er knagen wat vragen in je achterhoofd. En er is goed nieuws. Die kun je snel beantwoord krijgen. Wij helpen je graag en gratis met dit soort kwesties. Bel naar (0)20 30 80 675 of neem even contact met ons op en we vertellen je over de mogelijkheden.Meer lezenChecklist : Wanneer moet ik overstappen van Eenmanszaak naar BV?Twijfel je over een BV? Zo omzeil je het DGA salaris van €48.000Met andere ZZP’ers in een BV? Zo regel je het in 5 stappen

Dit is wat je moet weten over de vastgoed BV

Veel mensen investeren in vastgoed om naast hun baan een extra inkomstenbron te genereren. Er zijn twee mogelijkheden binnen het investeren in vastgoed. De meeste mensen kiezen ervoor om de panden die ze bezitten te verhuren. Zo verdienen ze aan het maandelijkse bedrag dat de huurders aan hen moeten betalen. Een tweede manier is het kopen van een pand als belegging. Deze personen schaffen panden aan, verbouwen deze eventueel, en hopen deze vervolgens met winst door te kunnen verkopen. Investeren in vastgoed kan een lucratieve belegging zijn. De vraag die door beginnende vastgoedondernemers vaak gesteld wordt is: wat is de beste manier om deze belegging aan te gaan? In privé, waarmee het vastgoed in box 3 valt, of middels een vastgoed BV? In deze blog zal ik de voor- en nadelen van beide keuzes op een rij zetten.Optie 1 : Privé in vastgoed beleggenDe voor- en nadelen die ik nu ga bespreken gelden voor de particuliere vastgoedbeleggers. Elk voor- of nadeel over investeren in vastgoed wordt hieronder kort besproken.BelastingtariefAls privépersoon investeren in vastgoed wordt fiscaal aantrekkelijk wanneer je binnen box 3 valt. Je valt in box 3 als je in privé op incidentele basis een beleggingspand aanschaft. Het gaat dan om “normaal vermogensbeheer”. In box 3 betaal je belasting over het gehele vermogen dat je bezit. Vóór 1 januari 2017 lag het belastingtarief op een vast percentage van slechts 1,2%. Inmiddels heeft de fiscus gekozen worden een 3-schijvenstelsel: hoe meer vermogen je hebt, des te meer wordt het geacht te hebben opgeleverd. Over het (fictieve) rendement betaal je vervolgens 31% belasting.Van je vermogen gaat een bedrag van €50.650 af, aangezien dat valt onder de heffingsvrijstelling. Het vermogen met een bedrag tot en met €50.650 heeft vervolgens een belastingdruk van 0,56%. Tussen €50.650 en €101.300 ligt het percentage op 1,35%. Voor al het box 3 vermogen boven de €1.013.000 geldt een belastingdruk van 1,71%.Een groot voordeel van vastgoedbelegging in box 3 is dat de inkomsten uit huuropbrengsten en de latere verkoopwinst niet belast worden. Je betaalt alleen vermogensrendementsheffing over de waarde van het huis.Onlangs is een streep gezet door nieuwe wetgeving die beleggers fors zou gaan benadelen. In het huidige systeem wordt het volledige vermogen (uit sparen én beleggen) samen genomen in de box 3-belasting. De realiteit is echter dat spaarders een veel kleiner rendement hebben door de historisch lage rente. In verband daarmee zou het vermogen in de belastingaangifte gesplitst worden in spaarvermogen en beleggingsvermogen. Dit zou betekenen dat spaarders veel minder belasting hoeven te betalen, en (vastgoed-)beleggers een stuk meer: namelijk rond de 1,71%. Uiteindelijk is dit plan niet doorgegaan. Investeren in vastgoed blijft dus voordelig!Pas op voor box 1-heffingWanneer je van plan bent om je activiteiten als vastgoedondernemer uit te breiden, moet je oppassen dat je daardoor niet in box 1 valt. Dit kan namelijk het geval zijn wanneer er niet meer sprake is van ‘normaal vermogensbeheer’. Vastgoedexploitatie als onderneming of werkzaamheid wordt gezien als ‘meer dan normaal vermogensbeheer’.Er wordt– in het kort – gekeken naar de aard van het vastgoed en de reden waarom dit vastgoed is aangeschaft of in eigendom wordt aangehouden. Daarnaast wordt gekeken naar de hoeveelheid arbeid die erin wordt ingestoken, en of jij bijvoorbeeld extra diensten aanbiedt die meer rendement genereren. Als het gaat om situaties waarin jij je richt op het rendabel maken van onroerend goed met behulp van eigen arbeidskracht (bijvoorbeeld: zelf renoveren), eigen ervaring of eigen deskundigheid of relaties, zijn dit aanwijzingen dat het gaat om ‘meer dan normaal vermogensbeheer’.Denk bijvoorbeeld aan: zelf veel administratieve werkzaamheden verrichten zoals advertenties plaatsen en klachten oplossen, zelf de panden verbouwen en deze regelmatig aan- en verkopen met winst. Op het moment dat de fiscus van mening is dat je normaal beheer te buiten gaat, val je in box 1. Dit betekent belasting betalen tot maximaal 49,5% over het behaalde rendement! Dat maakt investeren in vastgoed een stuk minder voordelig.AftrekkostenIn box 3 zijn er weinig aftrekmogelijkheden. Van je vermogen mag je in box 3 wel bepaalde schulden aftrekken, zoals een lening van een auto of afbetaling van je studieschuld. Belastingschulden vallen buiten deze aftrekmogelijkheid, met uitzondering van erfbelasting die je nog verschuldigd bent. Ook ondernemingsschulden zijn niet aftrekbaar. Dit is nadelig wanneer er bepaalde hoge verbouwingskosten gemaakt worden, of andere (onvoorziene) kosten die vaak zullen voorkomen in vastgoedbeheer.Optie 2 : Investeren in vastgoed via een BVVoor een aantal vastgoedondernemers kan het voordeliger zijn om vastgoed in een Besloten Vennootschap onder te brengen. Hieronder zal ik de voor- en nadelen bespreken.BelastingtariefWanneer vastgoed in een BV wordt ondergebracht, gelden er andere belastingtarieven. Over de winst die de BV maakt, moet er namelijk allereerst vennootschapsbelasting betaald worden. In 2021 is bij een winst van €245.000 is de heffing 15%, en daarboven ligt het op 25%. In 2022 ligt die grens hoger en is bij een winst van maximaal €395.000 de heffing 15% en daarboven geldt een tarief van 25.8%. Wanneer je vervolgens winst van de BV aan jezelf wilt uitkeren, moet je daar dividendbelasting over betalen, wat ligt op nog eens 26,9%. Over de huurinkomsten wordt hier dus wel belasting geheven. De belastingtarieven liggen daarmee hoger dan wanneer je vastgoed exploiteert vanuit box 3. Een voordeel van investeren in vastgoed via de BV is dan weer wel dat er belasting geheven wordt op het werkelijke rendement van je vermogen en niet over een vast percentage van je vermogen (zoals dat het geval is in box 3).Voorkomen van box 1-heffingOp het moment dat je activiteiten uitvoert die mogelijk kunnen leiden tot ‘meer dan normaal vermogensbeheer’ is het raadzaam om die activiteiten in een BV onder te brengen. Door het onderbrengen van je vastgoed in een BV, voorkom je dat de Belastingdienst een belastingheffing in box 1 toepast. Uit de rechtspraak blijkt dat het al snel het geval kan zijn dat vastgoedondernemers activiteiten uitvoeren die tot ‘meer dan normaal vermogensbeheer’ worden gekwalificeerd. Het schrijven van een brief of het hebben van marktkennis kan al een reden vormen. Pas daarom goed op of kies voor de zekerheid op tijd voor een vastgoed BV.AftrekkostenIn tegenstelling tot box 3, zijn er veel aftrekmogelijkheden in een Besloten Vennootschap. Elke uitgave die gedaan is met het oog op de zakelijke belangen kan ten laste van het resultaat worden gebracht. Dit betekent wel dat alle aftrekbare kosten hun oorzaak moeten vinden in de onderneming. Of bepaalde kosten nodig zijn voor de onderneming bepaalt de ondernemer ook zelf, de Belastingdienst gaat daar verder niet over (die mag namelijk niet op de stoel van de ondernemer zitten) Dit betekent dat bepaalde verbouwingskosten of andere kosten die nodig zijn voor het beheren van vastgoed, allemaal aftrekbaar zijn!Ten slotWat voor jou de beste keuze is, ligt altijd aan jouw situatie en wat je uiteindelijk van plan bent op de vastgoedmarkt. Bespreek het daarom altijd van tevoren met een adviseur, om de voor jou geldende risico’s zo veel mogelijk te beperken. Neem direct contact op met één van onze adviseurs.Anderen zochten ook naar:Voorkom deze blunder als je een BV oprichtDe nadelen van een BV oprichtenDe 5 belangrijkste zaken uit je statuten

Werknemersparticipatie: Verhoog je loyaliteit als werkgever.

Talentvolle en gemotiveerde werknemers bepalen in grote mate het succes van je onderneming. Mede daarom wil je dat deze talenten bij jou aan boord blijven. Hoe zorg je ervoor dat je hen niet kwijtraakt? In deze blog zal ik vijf mogelijkheden beschrijven die je als bedrijf kan gebruiken om jouw werknemers langdurig aan de onderneming te binden.Optie 1: AandelenEen van de mogelijkheden is aandelen uitgeven. Dit geef je alleen wel aan de absoluut talentvolle werknemers. Door aan een talent aandelen uit te geven, zorg je er namelijk voor dat hij of zij een deel van het eigendom van de onderneming krijgt. Hij of zij krijgt hiermee dezelfde rechten als jij.Aan het aandeelhouderschap kleven een aantal rechten. De (nieuwe) aandeelhouder heeft namelijk winstrecht, waarmee hij zowel recht heeft op dividend als op verkoopwinst wanneer hij het aandeel verkoopt, en stem- en vergaderrecht. Door dit laatste geef je de werknemer de mogelijkheid om op het hoogste niveau mee te beslissen, namelijk in de aandeelhoudersvergadering. Je kunt je afvragen of je dit wel wilt in jouw BV. Het is meestal niet wenselijk om twee kapiteins op één schip te hebben, of nog erger, om er een Poolse landdag van te maken. Neem je toch de beslissing om dit te doen, dan is het verstandig om een aandeelhoudersovereenkomst vaststellen. Hierin kun je bepaalde rechten, plichten en voorwaarden vaststellen die aan het aandeelhouderschap kleven.Je verschaft de aandelen aan de werknemer door een aandelenuitgifte of een aandelenoverdracht. Beiden moeten via de notaris. Het voordeel van deze manier van werknemersparticipatie, is dat je de werknemer aan je bedrijf bindt, zonder dat het ten koste gaat van de liquiditeit van de onderneming, zoals bij een hoog salaris of bonus.Fiscale aspecten bij aandelenIn de praktijk willen partijen vaak dat aandelen naar de werknemer overgaan voor niets (als vergoeding voor arbeid), of dat de werknemer een fikse korting krijgt. Het verschil met de werkelijke waarde van de aandelen wordt loon in natura genoemd. Over loon in natura zijn, net zoals over gewoon loon, heffingen verschuldigd tot wel 52%.Over de “werkelijke waarde” van aandelen, of de “Fair Market Value”, zijn boeken volgeschreven, maar in het kort zit het zo. De waarde van aandelen kan nog op €0 worden gesteld kort na oprichting van de B.V. of bij start-ups die nog verliezen draaien. Maar wanneer je bedrijf winst maakt, of bijvoorbeeld investeerders aandelen geeft tegen een vergoeding, kan een waardering van € 0 niet meer worden uitgelegd aan de Belastingdienst. Doe je dit toch, dan zul je als werkgever nog een naheffing van krijgen van de Belastingdienst over loon in natura, met een boete erbij als je pech hebt. De werknemer zal op zijn/haar beurt ook worden aangeslagen op werknemerslasten. Let dus goed op dat je een reële waardering hanteert, en zorg dat je deze goed kunt onderbouwen!Hanteer je een reële waardering, dan zal de werknemer een zak geld moeten inleggen voor zijn aandelenbelang. Veel bedrijven kiezen er in dat geval voor om de werknemer een lening te verstrekken om zijn aandelenbelang te kunnen financieren. Van die lening koopt de werknemer zich vervolgens in. Let op dat jouw BV geen suikeroom mag spelen : de lening dient een zakelijke functie voor jouw BV te hebben en dus onder zakelijke voorwaarden plaats te vinden. Je leest hier meer over hoe de Belastingdienst dit beoordeelt.Als laatste is het van belang om na te denken of de werknemer als natuurlijk persoon of via een holding de aandelen gaat houden. Daar speelt de vraag of hij of zij meer of minder dan 5% belang gaat verkrijgen. Wordt de deelname minder dan 5%, dan is het slim om als natuurlijk persoon de aandelen te kopen. Dan valt het belang namelijk in box 3 waarin (samengesteld) 1,68% wordt geheven. Een deelname vanaf 5% is voordeliger om middels een holding te verkrijgen. Vanaf dan geldt namelijk de ‘aanmerkelijk belang’-regeling, waardoor het aandelenbelang als natuurlijk persoon in box 2 zou worden belast (25%). Die wil je liever vermijden. Bovendien kun je vanaf 5% aandelenbelang in je holding gebruik maken van de deelnemingsvrijstelling, waardoor geen belasting hoeft te worden afgedragen over ontvangen dividend op het aandelenbelang of over de koopprijs bij verkoop daarvan.Optie 2: OptiesEen tweede mogelijkheid is het uitgeven van opties. Opties geven de werknemer het recht op verkrijging van aandelen (of certificaten daarvan, zie hierna)tegen een vooraf overeengekomen prijs en binnen een bepaalde periode. Omdat de werknemer zelf kan bepalen of hij of zij de optie wel of niet wil uitoefenen wordt het risico en de mate van investering voor de werknemer beperkt. Daarnaast worden vaak werkgerelateerde voorwaarden aan de uitoefening van de optie gesteld door de werkgever, zodat het leidt tot aansporing en beloning van prestaties. Het is dus een onderlinge afspraak tussen werkgever en werknemer die flexibiliteit biedt aan beide partijen.Fiscale aspecten bij aandelenoptierechtenDe nadelen van opties zitten hem vooral in de fiscale aspecten. In Nederland wordt er daarom ook weinig gebruik gemaakt van deze mogelijkheid van werknemersparticipatie. De wetgever heeft namelijk besloten dat een optie een belastbaar loonbestanddeel vormt. Dit betekent dat optierechten worden belast op het moment dat deze wordt uitgeoefend. Daarbij wordt gekeken naar het daadwerkelijke voordeel bij de optie dat de werknemer heeft behaald. Het voordeel van een optie is het verschil tussen de waarde van de aandelen en de uitgeoefende prijs. Krijgt de werknemer dus de optie om voor 50 een belang te kopen dat 150 waard is, dan zal hij belast worden voor 100 op het moment dat hij zijn optie uitoefent. Opties worden dus hetzelfde belast als loon of salaris! Daarnaast moet de werknemer goed opletten dat hij/zij een ontvangen optie aangeeft bij zijn jaarlijkse IB aangifte.Optie 3: Aandelen zonder stemrechtTot 2012 bestond de mogelijkheid tot het uitgeven van stemrechtloze aandelen niet in Nederland. Deze mogelijkheid is samen met de Flex-BV ingesteld. Stemrechtloze aandelen geef je aan talenten in de onderneming die nagenoeg onmisbaar zijn. Door een aandeel uit te geven waarin geen stemrecht aan verbonden is, is er geen sprake van een ‘mee-beslisser’. Een stemrechtloos aandeel heeft wél de economische rechten (dividend en recht op de winst na verkoop) en vergaderrecht. Dit laatste wordt vaak over het hoofd gezien maar kan nadelig zijn, omdat je als DGA bepaalde informatie misschien niet wil delen met de werknemer. Daarbij kleven er ook andere mogelijke complicaties aan het stemrechtloos aandeelhouderschap, zoals bijvoorbeeld het enquêterecht voor houders van gezamenlijk 10% of meer van de aandelen. Daarnaast moeten vergadergerechtigden ook goed worden opgeroepen voor de Algemene Vergaderingen, voordat er rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. Net als bij de uitgifte of overdracht van normale aandelen, is ook hier een notariële akte vereist voor de overdracht. Verder is het tevens raadzaam om een aandeelhoudersovereenkomst vast te leggen voor bepaalde afspraken.Fiscale aspecten bij stemrechtloze aandelenHier gelden dezelfde regels over de “werkelijke waarde” bij verkrijging van aandelen als bij gewone aandelen. Verder geldt er een aanvullend fiscaal nadeel bij stemrechtloze aandelen. Dit heeft te maken met de bepaling van het ‘aanmerkelijk belang’. De Belastingdienst kijkt namelijk naar het percentage die je hebt per soort aandelen. Wanneer de werkgever bijvoorbeeld besluit om de werknemer 4% van de aandelen te geven, maar deze werknemer is de enige die stemrechtloze aandelen houdt (de andere 96% zijn geen stemrechtloze aandelen), dan houdt hij dus 100% van die soort aandelen. De grens van 5% die het aanmerkelijk belang bepaalt is hier dan niet van toepassing, waardoor de werknemer in box 2 valt en dus 25% moet afstaan aan belasting. Per saldo betekent dit dus dat een ontvanger van stemrechtloze aandelen fiscaal veel voordeliger uit is als hij dit met een persoonlijke holding doet.Optie 4: CertificatenHet uitgeven van certificaten is voor de werkgever die wil voorkomen dat de werknemer de rechten verkrijgt die aan het aandeelhouderschap kleven. In principe kan je dit vergelijken met stemrechtloze aandelen, alleen valt niet alleen het stemrecht weg, maar ook het vergader- en informatierecht en andere bijzondere aandeelhoudersrechten. De certificering van aandelen gebeurt door middel van een Stichting Administratiekantoor (STAK). De STAK houdt de aandelen van de vennootschap en geeft certificaten van de aandelen uit aan de werknemer. Met een certificaat heeft een werknemer recht op winst uit de vennootschap. De STAK wordt bestuurd door jou, als eigenaar van de BV zelf, waardoor je dus controle houdt over de stemrechten verbonden aan de certificaten. De rechten van de certificaathouder zijn vastgelegd in de Administratievoorwaarden van de STAK. Verder wordt er vaak voor gekozen om aanvullende afspraken vast te leggen in een Wanneer hij dat heeft gedaan moet er een overeenkomst, gesloten worden om bepaalde afspraken vast te leggen, waarbij de vennootschap, de STAK en de werknemer partij zijn.Net als bij uitgifte of overdracht van (stemrechtloze) aandelen, dient de werknemer bij uitgifte van certificaten zichzelf in te kopen. Hiervoor gelden weer dezelfde regels over “werkelijke waarde” bij de verkrijging.Voor het oprichten van een STAK en het certificeren van aandelen heb je een notaris nodig. Zodra dit eenmaal staat, kunnen de certificaten in principe onderhands (zonder notaris) geleverd worden. Dat kan veel geld schelen als je van plan bent veel (kleinere) transacties te doen.Als ondernemer moet je er rekening mee houden dat een certificaat, net als een aandeel, een “goed” is. Eenmaal gegeven kan dit niet zomaar worden teruggenomen. Ook volledige controle over de Administratievoorwaarden (daar staat vaak in dat die éénzijdig gewijzigd kunnen worden) maakt dit niet anders.Optie 5: Stock Appreciation Rights (SARs)Als laatste mogelijkheid voor het binden van werknemers aan jouw onderneming zijn er de Stock Appreciation Rights (SARs). SARs geef je als werkgever aan talentvolle werknemers die zich niet kunnen of willen inkopen in het bedrijf. Je geeft hen hiermee dus minder het gevoel van “ownership” in het bedrijf. SARs zijn, in tegenstelling tot (certificaten van) aandelen, vorderingsrechten die gekoppeld zijn aan de waardeontwikkeling van aandelen in de vennootschap. Het voordeel van het uitgeven van deze rechten is dat er geen notaris aan te pas hoeft te komen. Doordat het contractueel wordt vastgelegd, is dit een flexibele manier van werknemersbinding.In de praktijk sluiten de werknemer en de onderneming een overeenkomst. Hierin kan de werkgever een aantal voorwaarden opstellen. De werkgever heeft veel mogelijkheden tot vormgeving hiervan, omdat er sprake is van contractsvrijheid.Fiscale aspecten bij SARsFiscaal gezien is er echter een groot nadeel voor de werknemer. Het is dan wel voordelig dat hij zich niet hoeft in te kopen, maar zodra de onderneming verkocht wordt, wordt de winstuitkering belast in box 1. Dit kan oplopen tot wel 52%. Ten opzichte van de aandelen- en certificatenuitgifte kan dit een groot nadeel zijn, omdat de uitkering daar in box 2 en 3 wordt belast.Aan de andere kant bestaat een groot fiscaal voordeel voor de werkgever. Uitkering van de winst valt hier namelijk gewoon onder “kosten voor het bedrijf” en zijn daarmee aftrekbaar van de winstTot slotHet is steeds meer van deze tijd om talentvolle werknemers op een van de bovenstaande manieren aan je bedrijf te binden. Salaris is vaak niet meer genoeg. Denk daarom goed na in hoeverre je je werknemer wil laten mee beslissen in je bedrijf. Wil jij hier meer informatie over hebben? Neem dan contact op.Anderen zochten ook naar:Wacht niet te lang met het oprichten van een BV!Waarom het goed is om je statuten te checkenSamen een BV opgericht?

Alles over het vertegenwoordigingsbevoegdheid bij een BV

Vertegenwoordiging vennootschapWat is nu precies de hoofdregel omtrent het vertegenwoordigen van de B.V.? In artikel 2:240 van het Burgerlijk Wetboek staat dat het bestuur bevoegd is tot het vertegenwoordigen van de vennootschap. Deze bevoegdheid komt aan elke bestuurder afzonderlijk toe. Je kunt daar van afwijken. Je kunt namelijk in de statuten laten opnemen dat bestuurders voor alles gezamenlijk moeten tekenen. Wanneer er meerdere bestuurders zijn, kan er ook een bestuurder geheel worden uitgesloten van vertegenwoordigingsbevoegdheid.Wat mag niet?Het is belangrijk dat beperkingen van vertegenwoordigingsbevoegdheid goed worden vastgelegd, anders kan de beperking niet tegenover derden (partijen buiten de vennootschap) worden ingeroepen. Dat doe je door het te laten opnemen in je statuten, en dit te laten inschrijven bij de KVK. Doe je dat niet en leg je alleen een afspraak vast tussen de bestuurders, dan heeft dat alleen tussen de bestuurders onderling werking. Buitenstaanders kennen die afspraken niet en kunnen daar dan ook niet aan gehouden worden.Handelen in strijd met vertegenwoordigingsbevoegdheidExterne werkingWanneer er in strijd wordt gehandeld met de vertegenwoordigingsbevoegdheid die uit de wet of statuten voortvloeit, is de vennootschap niet gebonden aan de overeenkomst. Dat betekent dat de vennootschap een overeenkomst met een leverancier kan vernietigen, wanneer een onbevoegde die namens de vennootschap is aangegaan. Doet de vennootschap dat niet dan blijft de overeenkomst dus gewoon in stand. Als de vennootschap vervolgens gewoon de overeenkomst gaat uitvoeren, kan de vennootschap later niet meer terugkomen op de geldigheid daarvan.Interne werkingEr gelden andere regels wanneer er in strijd wordt gehandeld met een vertegenwoordigingsbevoegdheid die alleen intern geldt, bijvoorbeeld op grond van een bestuursreglement of managementovereenkomst. De vennootschap is in dat geval gewoon gebonden aan de overeenkomst. De bestuurder die onbevoegd te werk ging kan wel een probleem aan zijn broek hebben. Als de vennootschap schade ondervindt kan zij de bestuurder aansprakelijk stellen op grond van onbehoorlijke taakvervulling van art 2:9 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast kan de bestuurder hiermee zijn managementovereenkomst hebben overtreden, waardoor hij een boete is verschuldigd aan de vennootschap. In het ergste geval is de overtreding grond voor beëindiging van de managementovereenkomst.ProcuratiebesluitNiet alleen bestuurders kunnen vertegenwoordigingsbevoegd zijn. Het is ook mogelijk om door middel van een procuratiebesluit of volmacht een ander dan bestuurder vertegenwoordigingsbevoegd te maken. Het verschil tussen een volmacht en een procuratiebesluit is dat een procuratiebesluit eigenlijk een soort doorlopende volmacht is. Dat houdt dus in dat het voor langere tijd kan gelden, terwijl een volmacht is bedoeld voor een enkele handeling. Je kunt iemand in beide gevallen een volledige volmacht geven, dat wil zeggen dat iemand volledig vertegenwoordigingsbevoegd is, maar je kunt iemand ook vertegenwoordigingsbevoegd maken in samenwerking met een andere procuratiehouder. Je kunt ook andere beperkingen opleggen. Zo kun je bijvoorbeeld beperken tot een maximaal bedrag, of tot een bepaald soort rechtshandelingen. Ook kan je beperken tot een bepaalde vestiging van de onderneming.Externe werkingOok hier geldt weer dat de buitenwereld niet bekend is met onderlinge afspraken tussen de vennootschap en volmacht- of procuratiehouders. Dat kan alleen veranderen door die afspraken bekend te maken, en ze in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit doet men met een formulier 13 van de Kamer van Koophandel. Het is raadzaam om in het besluit de grenzen van de bevoegdheden en beperkingen duidelijk te formuleren.Gezamenlijke statutaire bevoegdheid maar toch beperkt zelfstandig bevoegdStel je vormt met twee bestuurders het bestuur van de BV. Volgens de afspraken die jullie hebben gemaakt, dienen alle contracten voorzien te zijn van beide handtekeningen. Er is dus sprake van gezamenlijke bevoegdheid. Het is natuurlijk niet wenselijk dat alle kleine rechtshandelingen door jullie gezamenlijk dienen te worden getekend. Dan biedt het registeren bij de KvK van een procuratie besluit uitkomst. In het besluit kan worden opgenomen dat jullie beide zelfstandig rechtshandelingen kunnen aangaan tot een bedrag van (bijv.) €5.000. Als jouw zakenpartner nu een DJ-set voor € 20.000 aanschaft namens de vennootschap, kun je heel makkelijk weer van die overeenkomst af. Zo genieten jullie beide van zekerheid in geval van grote beslissingen maar hoeven jullie niet voor elk wissewasje toestemming aan elkaar te geven.Anderen zochten ook naar:De 5 belangrijkste zaken uit je BV-statutenStappenplan voor het oprichten van een BVTwijfel je over een BV? Zo omzeil je het DGA salaris van €48.000
samenwerking employes

Firm24 gaat samenwerken met Employes | Partnership

Employes en Firm24 gaan samenwerken op het gebied van online salarisadministratie. Na de oprichting van een BV kan direct met de software van Employes online de salarisadministratie worden bijgehouden. Dat is niet alles! Zelf meer controle Met deze software wordt zelfs automatisch belastingaangifte gedaan en kan je gemakkelijk werknemers verlonen. Hierdoor heb jij als ondernemer meer tijd om weer écht te ondernemen. Daarnaast heb je meer inzicht in je financiële cijfers en hoef je niet meer heen en weer te mailen met je boekhouder. “Wij geloven dat het voeren van een salarisadministratie niet moeilijk zou moeten zijn. Het innovatieve Employes voorziet ondernemers precies in deze behoefte, vandaar dat we een samenwerking zijn aangegaan.” aldus Martijn Migchelsen. Meer inzicht Beheer het werknemersdossier op één centrale plek en gebruik het voor salaris-, HR- en verlofadministratie. Je kunt zelfs een koppeling maken met je boekhoudpakket. Handig voor als je al dergelijke software gebruikt. Andere ondernemers bekeken ook: Next step: de investeerder Waarom een holding boven een BV

Een BV oprichten doe je nu volledig online bij Firm24

Vanaf vandaag kan je bij Firm24 volledig online een BV, of andere rechtsvorm oprichten met de service die je van ons gewend bent. In 2012 startte FIRM24 als eerste een digitale platform voor het online oprichten van vennootschappen. Dit ging toen al verder dan het simpelweg invullen van een vragenformulier. Toch ontbrak er altijd iets aan deze online procedure. Hij was namelijk niet 100% online. Het was een vereiste om in persoon voor de notaris te verschijnen om de identiteit van de ondernemer vast te stellen en het paspoort, ID of rijbewijs te controleren.StroomversnellingWe zijn in oktober 2019 begonnen met de ontwikkeling van onze online identificatie tool. Maar het is niet alleen een kwestie van technologie. Notarissen zijn namelijk erg gehecht aan hun manier van werken, en zij wilden niet zomaar afstand doen van de “face to face” met de oprichtende klant. Het heeft behoorlijk wat lobbywerk gekost om hen ervan te overtuigen dat de nieuwe methode minstens net zo betrouwbaar is als een face to face identificatie.Wij hadden de recente ontwikkelingen in de wereld niet kunnen voorzien, maar zijn blij dat wij onze nieuwe procedure net op tijd kunnen implementeren. Vanaf nu kun je echt letterlijk thuis, achter je computer, je BV oprichten van begin tot eind. Ook lopende procedures kunnen worden omgezet naar 100% online oprichtingen. Dat is wel zo veilig voor onze klanten en onze werknemers, onder de huidige omstandigheden.Hoe werkt het en bovenal is het veilig?De nieuwe methode is 100% veilig, anders hadden de notarissen er niet aan meegewerkt. Maar we hebben ook de digitale klantbeleving niet uit het oog verloren. Voor de identificatie van de oprichters maken wij gebruik van dezelfde technologie die de Nederlandse banken gebruiken. Er wordt een identiteitsbewijs gecontroleerd op echtheid en de foto op het paspoort wordt vergeleken aan de hand van een biometrische “selfie”. Daarnaast voeren we een WWFT controle uit door een overboeking van 1 eurocent te vragen vanaf de persoonlijke bankrekening van alle oprichters.Daarna maakt de notaris alle stukken klaar die nodig zijn voor de oprichting en zet zij deze klaar voor digitale ondertekening. Alle oprichters ontvangen een mail met een link om digitaal de stukken te kunnen tekenen.Op deze manier hebben we het identificatieproces van 1 uur teruggebracht naar 2 minuten. Ook is de doorlooptijd van het oprichtingsproces zelf 25% efficiënter geworden. En die besparing krijg je van ons terug in de vorm van een nog scherpere prijs!Cyber security is voor Firm24 van kritiek belang. Daarom is onze databeveiliging van het hoogste niveau. Ter bescherming van de gebruikte persoonsgegevens worden de identificatie data na gebruik meteen verwijderd van ons platform.Wij danken ons team dat keihard heeft gewerkt om dit mogelijk te maken, onze notarissen en uiteraard alle ondernemers die sinds 2012 bij ons hun ondernemingen starten! Klaar om te beginnen met oprichten?Let op:Een holding oprichten kan net zo makkelijk online! Alle type BV's kunnen geregeld worden. U vraagt wij draaien!Disclaimer*De oprichtingsakte wordt telefonisch besproken of op het kantoor van de notaris. Op grond van de WWFT is deze keuze altijd aan de notaris. In sommige procedures moet de oprichter(s) fysiek bij de notaris de akte komen bespreken. Bij deze afspraken zullen uiteraard alle gezondheidsmaatregelen in acht worden genomen.Meer lezen?Voorkom dat je deze blunder begaat!Heb jij al gebruikt gemaakt van deze fiscale tips?Waarom een holding boven de BV
Veelgestelde vragen over het coronavirus

Veelgestelde vragen door ondernemers over het Coronavirus

Firm24 spreekt veel ongeruste ondernemers die zich zorgen maken over hoe zij de komende weken zullen doorkomen. We zullen hierna kort ingaan op de vragen die zoal voorbij komen en daarbij kort uitleggen van welke regels je gebruikt kunt maken, en welke juridische of fiscale aspecten er zoal spelen.Vraag: Ik maak veel gebruik van oproepkrachten. Moet ik hen blijven oproepen, ook al is er geen werk voor hen?Nee, dat hoeft niet. Oproepkrachten, dat wil zeggen werknemers met een 0-uren contract of een min-max contract, werken op flexibele basis. Dat betekent dat je als werkgever ervoor kunt kiezen om ze niet op te roepen omdat er te weinig werk is, ongeacht de vraag waarom er te weinig werk is. Let op! Sinds 1 januari 2020 is er nogal wat veranderd op het gebied van flexibele arbeid. Daardoor kan het zijn dat iemand op een flexibel contract werkt, maar eigenlijk aanspraak maakt op een vast aantal uren of zelfs een vast contract.Vraag: Ik heb vaste krachten in dienst. De komende weken heb ik niet genoeg werk voor ze. Wat kan ik doen?Je kunt als werkgever een vergunning aanvragen voor werktijdverkorting bij de overheid. Als deze vergunning is verkregen, kun je deze indienen bij het UWV en vervolgens een WW-uitkering aanvragen voor werknemers waarvoor geen werk is. Deze werknemers gaan dan tijdelijk van de loonlijst af, en worden doorbetaald door het UWV. Let op! Dit is een tijdelijke maatregel van 2 tot maximaal 24 weken. Daarnaast dien je aan de voorwaarde te voldoen dat tenminste 20% minder werk beschikbaar is.Vraag: Ik ben als DGA ook werknemer binnen mijn BV. Kan ik ook werktijdverkorting voor mijzelf aanvragen?Nee. De werktijdverkorting regeling geldt alleen als je aannemelijk kunt maken dat er 20% minder werk is voor de onderneming. Voor jou als DGA (in crisistijd) gaat dit niet op.Vraag: Een werknemer van mij zit in quarantaine, vast in het buitenland of is ziek thuis vanwege Coronavirus. Ik word daardoor beperkt in mijn bedrijfsvoering. Is hier een regeling waar ik gebruik van kan maken?Nee. Je moet in principe het loon doorbetalen. De dagen dat de werknemer ziek is gelden gewoon als ziekteverlofdagen. Verder bestaat er (nog) geen regeling of tegemoetkoming op dit gebied.Vraag: Kan ik bepaalde medewerkers de toegang weigeren tot de werkplek? Ik denk dat er een risico is dat hij of zij besmet is?Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Op grond daarvan mag je de toegang weigeren aan bepaalde medewerkers, om de veiligheid van anderen te beschermen.Vraag: Ik kan lopende contracten gewoon niet meer nakomen. Kan ik onder mijn verplichtingen uit met een beroep op “overmacht” ?Nee. Lopende overeenkomsten moeten in principe gewoon worden nagekomen. Als je niet in staat bent om hieraan uitvoering te geven vanwege de impact van het Coronavirus en de maatregelen, dan kun je je niet zomaar beroepen op overmacht.Dit kan anders zijn indien je een zogenaamde “Force Majeure” clausule in je overeenkomst hebt opgenomen. In dit soort clausules wordt veelal een regeling getroffen voor extreme noodgevallen zoals natuurrampen, oorlogen, of ingrijpende overheidsmaatregelen. Het ligt eraan wat in jouw “Force Majeure” bepaling staat opgenomen hoe dit uitwerkt in de overeenkomst, en hierin geldt verregaande contractsvrijheid.Vraag: Ik ben zelfstandig ondernemer en ik zie mijn hele business in elkaar vallen. Is er iets wat ik kan doen?Onder omstandigheden kun je gebruik maken van de BMKB regeling. Het ministerie van EZ staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken.Tot zover onze update. Wij proberen vragen zoveel mogelijk te beantwoorden via chat, telefoon en mail.Andere ondernemers bekeken ook:Rekening-courant, privé lenen voor je bedrijf. Maar pas op voor de fiscus!Next step: de investeerderWaarom een holding boven een BV
Merknaam registreren in Benelux of Europa

Je merknaam registreren in de Benelux of Europa, wat is het verschil?

De meeste Nederlandse ondernemers kiezen voor een Benelux merkregistratie. Dat kan bij het BOIP. Specialisten zoals Firm24 kunnen je begeleiden bij dat proces. Onder omstandigheden kan het nodig zijn om jouw merk in de EU te laten registreren. Een groter gebied en meer bescherming dus per definitie altijd beter? Waarom zou ik mijn merk in de Benelux registreren? Een Benelux registratie is in de meeste gevallen genoeg. Als jij als Nederlandse ondernemer jouw producten in Nederland aanbiedt, ben je in deze markt uiteraard beschermd. Deze bescherming kan worden ingeroepen tegen alle partijen die actief zijn in de Nederlandse markt, ongeacht waar deze partijen vandaan komen. Bied je jouw producten aan op de markt in België of Luxemburg? Dan is jouw merk ook daar beschermd tegen inbreuken. Een registratie in de Benelux is de snelste en goedkoopste registratie. Na registratie van het merk vindt toewijzing vaak plaats binnen 2 maanden. De kosten bedragen “slechts” €499,-. Mocht je het werkingsgebied van jouw merkbescherming op een later moment willen uitbreiden, dan wordt altijd de Beneluxregistratie als “basis” gebruikt waarop die uitbreiding plaatsvindt. Deze registratie behoudt dan dus zijn functie. Waarom zou ik mijn merk in de EU registreren? Het kan zijn dat jij als Nederlandse ondernemer een sterk merk hebt opgebouwd, en jouw product of dienst wil gaan aanbieden in een ander EU land. Om er zeker van te zijn dat jouw merk daar niet met voeten getreden kan worden (bijvoorbeeld door imitatie) kun je ervoor kiezen om jouw merk als EU-merk te registreren. Na registratie van dat merk geldt een bescherming in alle EU-landen. Deze bescherming geldt tot 31 december 2021 ook nog in het Verenigd Koninkrijk. Wellicht daarna ook, maar dit is afhankelijk hoe de handelsrelatie zich gaat vormgeven vanaf die datum. Een registratie in de EU is trager en duurder dan een Benelux registratie. De kosten voor registratie bedragen €800-1000 en de termijn voor registratie kan tot 12 maanden duren. Als het niet nodig is om een EU-merkregistratie te verkrijgen, raden wij dit dan ook ten zeerste af. Conclusie Voor de meeste Nederlandse ondernemers is een Benelux merkregistratie voldoende. Deze kan via Firm24 al verkregen worden voor maar €499,-. Voor meer informatie daarover, lees hier meer. Wil je ondanks het voorgaande toch een EU - Merkregistratie. Dan kun je je wenden tot het support team van Firm24. Hier kun je ook terecht voor al je andere vragen. Meer lezen Waarom een holding jouw meer vrijheid geeft als ondernemer Belastingtips die je tot wel duizenden euro's per jaar kunnen besparen! Heb jij al gebruik gemaakt van deze fiscale tips?
Firm24 en Informer Partnership

Firm24 en Informer gaan samenwerken op het gebied van boekhouding

Firm24 en Informer gaan een samenwerking aan om na de oprichting van een BV automatisch de boekhouding op te starten. Met de software van Informer zijn klanten van Firm24 direct compliant met hun boekhouding. Keuze doe-het-zelf of uitbesteden Digitalisering van de boekhouding staat hoog op de agenda bij de meeste ondernemers. Iedere minuut minder aan boekhouding besteden kun je in het groeien van je onderneming steken. Door de software van Informer te integreren op het platform van Firm24 hebben ondernemers direct toegang tot een online facturatiemodule én een app om de bonnetjes mee in te scannen. De software handelt de boekingen veelal automatisch af, aldus Peter Potters CCO van Informer. De ondernemer kan aan het einde van ieder kwartaal vervolgens met één druk op de knop zijn of haar BTW-aangifte zelf doen. Voor de ondernemers die liever de accountant laten meekijken heeft Firm24 haar netwerk aan partners klaarstaan in heel Nederland die tegen een vaste prijs de jaarrekeningen en aangiften verzorgen. Ondernemers hebben dus altijd een keuze tussen doe-het-zelf of uitbesteden. Dit past helemaal in de tijdsgeest van de huidige generatie ondernemers, aldus Martijn Migchelsen CEO van Firm24. Over Firm24: Firm24 is sinds 2013 markleider in de digitalisering van diensten voor ondernemers. Oprichting van vennootschappen, aandelentransacties, boekhouding, belastingaangiften en contracten. Alles 100% digitaal. Over informer: InformerOnline helpt ondernemers het financiële overzicht te behouden door ZELF boekhouden eenvoudig en bereikbaar te maken in de cloud. Lees meer over: Starter? 3 manieren voor je boekhouding Overstappen van boekhouder net zo makkelijk als wisselen van bank APK voor je boekhouding – Wat kost het echt?
Ltd. of BV?

Ltd. of BV oprichten? Waarom wij adviseren om geen Ltd. op te richten

Voordat in 2012 de nieuwe wetgeving omtrent de zogenoemde Flex-BV in werking trad, duurde het oprichten van een BV minimaal 6 weken en was er een startkapitaal van €18.000 vereist. Deze twee bezwaren vormden deels de oorzaak dat sommige ondernemers er voor kozen geen BV, maar een Engelse Ltd. op te richten. Het oprichten van de Ltd. was goedkoper, ging sneller en een startkapitaal was - in tegenstelling tot bij de BV - niet nodig. Sinds 2012 is de Wet Flex-BV van toepassing. Het resultaat hiervan is dat ook het oprichten van een BV een stuk eenvoudiger is geworden. Het startkapitaal is afgeschaft en de procedure aanzienlijk verkort. De vraag is dus wat nu dan nog het verschil is tussen de huidige BV en Ltd, en welke van deze twee rechtsvormen het aantrekkelijkst is. Is er een notaris betrokken bij het oprichten van een Ltd.? Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het grootste praktische verschil momenteel is de tussenkomst van een notaris bij een BV. Het is een feit dat dit kosten met zich meebrengt. Tot hier aan toe wijzen de neuzen dus dezelfde kant op. Waar echter de verwarring ontstaat is wanneer men beweert dat de tussenkomst van een notaris - en de kosten die hierbij dus komen kijken - alleen maar nadelig zijn. De tussenkomst van een notaris is in Nederland verplicht bij het oprichten van een BV. De notaris kan worden gezien als een onafhankelijke partij die de kwaliteit van ondernemingen dient te waarborgen, om de economie gezond te houden. Het bedrijfsleven wordt op die manier beschermd voor mensen die - bewust of onbewust - geen goede motieven of klaarblijkelijk onjuiste verwachtingen/doelstellingen hebben. Doordat de notaris een eed heeft afgelegd wordt hij geacht zijn werk goed uit te voeren. Hij zal dus altijd een onderzoek doen bij de oprichting van een BV, waarvoor hij ook betaald krijgt. De staat, banken en andere partijen vertrouwen op de kwaliteit van de notaris. Internationaal gezien is dat een groot pluspunt. De BV heeft onder andere vanwege het toezicht van de notaris een zeer goed imago! Hoe kijken de fiscus, de bank en contractspartijen tegen een Ltd.? Bij een Ltd. is geen tussenkomst van een notaris nodig. Dit lijkt dus voordelig (immers: goedkoper en gemakkelijker), maar feit is dat je de nadelen slechts verplaatst naar een ander moment. De fiscus zal je namelijk goed in de gaten houden en regelmatig extra vragen stellen die vervelend zullen zijn. Banken verlenen geen krediet, omdat ze er niet op kunnen vertrouwen dat jij onderneemt met een legitiem motief. In de policy van reguliere banken staat uitdrukkelijk vermeld dat zij geen lening verstrekken aan een Ltd. En contractspartijen? Zij zullen niet met je in zee willen gaan, omdat ze helemaal geen zekerheid hebben dat afspraken worden nageleefd en zij hun geld, product of dienst van jou ontvangen. Geldt het DGA-salaris ook bij een Ltd.? Als je aangemerkt wordt als DGA van je BV, dan moet je jezelf iedere maand een DGA-salaris uitkeren. De reden dat dit bestaat is dat men wil voorkomen dat DGA’s zichzelf slechts dividend uitkeren waarover zij minder belasting hoeven te betalen dan de inkomstenbelasting in box 1. Nu bestaat het idee dat een Ltd. deze verplichting niet heeft. Dat is onjuist. Als je een Ltd. opricht in Nederland valt deze gewoon onder de Wet op de Vennootschapsbelasting met als resultaat dat het DGA salaris óók geldt voor een Ltd. De juridische rechten en plichten van een BV en Ltd. zijn dus gelijk! Hoe zit het met de extra kosten en andere ongemakken? Goed, je bespaart de notariskosten bij de oprichting van een Ltd., maar wat over het hoofd wordt gezien is dat een Ltd. andere extra kosten en lasten met zich mee brengt. Denk hierbij aan het deponeren van de stukken in Engeland, wat jaarlijks ongeveer €250 zal kosten. Daarnaast moet het vestigingsadres ook in Engeland zijn. Gesteld wordt wel dat de Ltd. internationaal een betere reputatie heeft. Dat is niet waar. Een Ltd. heeft wereldwijd meer bekendheid, omdat het een vorm is die meerdere landen hanteren maar dat doet niks af aan de reputatie van een BV. Hoe zit het met de Brexit? Een Engelse Ltd. kan na de Brexit niet langer een beroep doen op de vrijheid van vestiging en zal daarentegen wel aanvullende informatie moeten verstrekken. Lukt dit je niet binnen drie maanden na de brexit, dan riskeer je persoonlijke aansprakelijkheid en kun je zelfs een boete of in het ergste gevangenisstraf verwachten. Kortom: check the facts en ga niet enkel af op geruchten. De BV heeft nationaal & internationaal een vertrouwde reputatie en dat is niet voor niks. De tussenkomst van de notaris garandeert de authenticiteit van de onderneming. Meer lezen Waarom het WEL kan lonen om een BV te beginnen Belastingtips die je tot wel duizenden euro's per jaar kunnen besparen! Checklist: 5 zaken die je goed geregeld moet hebben bij een BV oprichting
Gevolgen Brexit voor Nederlandse ondernemers

Gevolgen Brexit voor Nederlandse ondernemers

1 februari 2020 is Brexit dag. Het Verenigd Koninkrijk zal vanaf deze datum uit de EU treden en tot en met 31 december 2020 in een “transitieperiode” komen te verkeren. Deze periode kan daarna met twee jaar worden verlengd, maar Boris Johnson heeft al aangegeven dat hij daar niet aan wil. Vanaf 1 januari 2021 zou dan het nieuwe Brexit akkoord alle economische relaties tussen het VK en de achterblijvende EU landen (waaronder ook Nederland) gaan beheersen. Lange tijd is rekening gehouden met een “harde Brexit” van het Verenigd Koninkrijk. Dit zou inhouden dat alle lopende fiscale en handelsafspraken zouden komen te vervallen en dat er, in ieder geval aan het begin, niets voor in de plaats zou komen. Dit zou voor Europese ondernemers ongemakkelijk zijn, maar voor Britse ondernemers desastreus. Dit lijkt nu te zijn afgewend met het Brexit akkoord van 17 oktober 2019, dat door alle partijen is geaccepteerd. Voorlopig verandert er nog niets concreets voor Nederlandse ondernemers. Het Verenigd Koninkrijk stapt weliswaar formeel uit de EU per 1 februari 2020, maar gedurende de transitieperiode blijven alle EU-regels en wetten gewoon van kracht. Dit zal voortduren tot 31 december 2020, waarna de nieuwe regels uit het Brexit akkoord van toepassing worden. Wat gebeurt er met BTW na 31 december 2020? Bij levering aan het VK vanuit Nederland Het VK wordt na de transitieperiode een land buiten de EU. Wordt het huidige Brexit akkoord dan van toepassing, dan wordt het VK vanaf dan aangemerkt als land buiten de EU. De export wordt niet aangemerkt als Intracommunautaire Dienst maar valt onder het 0% tarief bij vraag 3a van de BTW aangifte. Exporteer je goederen? Dan moet je kunnen aantonen dat de goederen ook daadwerkelijk de EU hebben verlaten, bijvoorbeeld door het bewaren van de vrachtbrief of en het invoerbewijs. Let op! Voor de invoer is wel Britse BTW verschuldigd. In principe is de ontvanger verantwoordelijk voor de afdracht hiervan. Als het een goederenzending betreft van minder van GBP 135 en het transportbedrijf draagt deze lasten niet af, dan dien je je als verkoper in het VK te registreren voor de afdracht van invoer BTW. Bij levering vanuit het VK aan Nederland Bij de huidige stand van zaken zal Noord-Ierland een EU land blijven. Dat betekent dat alle oude EU-regels voor BTW gewoon blijven gelden. Het gelden dan als intracommunautaire leveringen. Hier verandert dus niets voor ondernemers uit andere EU landen, maar des te meer voor Engelse ondernemers die zaken doen met Noord-Ierland. Leveringen van Nederland aan Noord-Ierland en andersom Binnen de EU geldt een vrij verkeer van goederen. Dat betekent dat geen accijnzen en douane heffingen mogen plaatsvinden op de grensovergang. Vanaf 1 januari 2021 gaan die heffingen wel plaatsvinden, en dat zal veel werk bij de grensovergangen opleveren. Exporteer je goederen naar het VK, houd er dan rekening mee dat je vanaf 1 januari 2021 waarschijnlijk een EORI nummer nodig hebt. Start deze aanvraag tijdig om problemen te voorkomen. Dat doe je hier. Als je op grote schaal producten naar het VK exporteert is het raadzaam om een “Authorized Economic Operator” vergunning aan te vragen. Dat kan hier. Voor Noord-Ierland geldt weer dat het als gewoon EU-land blijft aangemerkt. Voor rechtstreeks transport naar Noord-Ierland vanuit Nederland blijft de bestaande douane unie met andere EU landen gewoon gelden. Ik heb personeel in dienst met een Brits paspoort. Kan ik hier problemen mee verwachten? Binnen de EU geldt een vrij verkeer van werknemers. Dat betekent dat ieder persoon in ieder ander EU land aan de slag kan voor een werkgever, zonder dat daarvoor aan aanvullende vereisten moet worden voldaan. Door Brexit gaat dat veranderen voor Britse personen die in dienst gaan bij Nederlandse bedrijven. Tot en met 31 december 2020 gebeurt er niets ten aanzien van huidige of nieuw aan te nemen werknemers met een Brits paspoort. Deze werknemers hebben het recht om te wonen en te werken in Nederland. Pas vanaf 1 januari 2021 is het onder omstandigheden nodig om voor een nieuwe werknemer met een Brits paspoort een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Vanaf 1 januari 2021 geldt dat werknemers met een Brits paspoort onder omstandigheden een verblijfsvergunning moeten aanvragen (als ze deze niet al bezitten). Zij zullen tijdig door het IND worden geïnformeerd over hun situatie en over de te nemen stappen. Tast je nog in het duister wat de Brexit als fiscale gevolgen heeft voor jouw bedrijf en wil je hierover sparren met een fiscalist? Neem dan contact op met het support team en wij brengen je in contact met onze fiscale partner. Meer lezen Belastingtips voor 2020 Checklist: Is het tijd om mijn Eenmanszaak om te zetten naar een BV? Bespaar geld met je boekhouding!
co2 neutraal in 2020

De dienstverlening van Firm24 is C02 neutraal in 2020

Het nieuwe jaar is weer begonnen. De lijstjes met goede voornemens schieten weer als paddestoelen uit de grond en de sportscholen zijn weer rijkelijk gevuld. Bij Firm24 hadden we ook een goed voornemen: iets terug doen voor het klimaat! Het nieuws wordt tegenwoordig overspoeld door de klimaatproblematiek. Of het nou de bosbranden in Australië, de protesten van Greta Thunberg, de hittegolven door de hele wereld of de problemen met de luchtvaartindustrie betreft: het onderwerp leeft. Voor ons waren dit genoeg redenen om bij onszelf eens na te gaan wat we konden doen om onze “footprint” te verkleinen.Wat verbruiken wij als bedrijf?Firm24 staat erom bekend dat vele handelingen die vroeger veel tijd en papierwerk met zich meebrachten nu gemakkelijk en snel online geregeld kunnen worden. Voor de klant was dit voordelig omdat deze gemakkelijk aan de slag kon. Mooie bijvangst: een hele hoop papierbesparing.Toch ligt ons jaarlijkse papierverbruik nu nog op 14000 kilo. Dat is het equivalent van 14 personenauto’s, of 150 wasmachines. Een aantal waar we toch wel even van schrokken.We zijn achter de schermen keihard bezig om dit verbruik verder te verminderen, en hopen op termijn met een oplossing te komen om ons papierverbruik helemaal terug te dringen.Door onze diensten online aan te bieden hoeven veel documenten niet meer apart geprint te worden. Denk aan alle contracten die we opstellen, oprichtingen die we voltooien en bedrijfsaanpassingen die we doorvoeren.Door deze diensten (zoveel mogelijk) online aan te bieden hebben wij ons papierverbruik met bijna 60% kunnen verminderen. Een grove schatting is dat wij hier de afgelopen 5 jaar een kleine 30000 kilo papier mee hebben bespaard! Dat is hetzelfde aantal kilo’s als 10 helikopters, of 3 OV bussen.Om ons totale verbruik te meten hebben we 3 categorieën gemaakt:Het aantal kg papier dat we gebruiken voor onze dienstenHet aantal kubieke meter gas dat we gebruiken voor het kantoorHet aantal kWh dat we verbruiken op het kantoorOns totale papierverbruik kwam afgelopen jaar op 14 duizend kilogram te liggen. We hebben 15000 m3 aardgas verbruikt en 9000 kWh aan energie.Via de website van TreesforAll konden wij vervolgens berekenen hoeveel CO2 we moesten compenseren om onze dienstverlening C02-neutraal te krijgen: 102 ton.102 ton CO2 staat gelijk aan:3190 liter diesel verbranden700x naar Parijs vliegen300 ton kg kantoorpapier verbruiken16 miljoen km met de trein reizen (400x rond de wereld)Omdat er hoogstwaarschijnlijk een paar afrondingsfouten in onze berekeningen hebben gezeten hebben we besloten om onze uitstoot flink naar boven af te ronden en voor 2020 120 ton C02 te compenseren.Ons gedoneerde geld zal besteed worden aan de herbebossing aan de voet van de Andes in Zuid-Amerika. In ons certificaat vind je alle informatie.Het compenseren van ons C02 verbruik staat rechtstreeks in lijn met de visie van Firm24 om zoveel mogelijk diensten online te kunnen aanbieden om zo de klant van meer gemak te voorzien, en het onnodig verbruik van papier tegen te gaan.120 ton C02 is op grote schaal misschien niet zoveel, maar we zijn van mening dat alle kleine beetjes helpen. We hopen dat veel bedrijven ons voorbeeld volgen en dat we zo samen een verschil kunnen maken in 2020!Disclaimer: we realiseren ons dat de extacte uitstoot van een bedrijf moeilijk is vast te stellen. We hebben geprobeerd onze uitstoot zo goed mogelijk te schatten en nodigen iedereen uit om ons te wijzen op eventuele fouten in onze berekening. De uitstoot is puur gebasseerd op het verbruik van het bedrijf, factoren zoals uitstoot van vervoersmiddelen zijn hier bijvoorbeeld niet in meegenomen.
fiscale tips 2020

Alles wat jij moet weten om van 2020 een fiscaal top jaar te maken

Het jaar 2020 is alweer bijna in zicht. Voor vele ondernemers betekent dit nog even gas geven de laatste maand om 2019 met een mooi resultaat af te sluiten. Naast het harde werken voor je onderneming is het ook fijn om gebruik te kunnen maken van alle fiscale mogelijkheden. Dit kan net die extra bonus zijn voor onder de streep. Speciaal voor jou hebben we alle handige tips op een rijtje gezet zodat je zelf nog even kan focussen op de eindsprint.EindejaarstipsKleine ondernemingsregeling (KOR)Per 1 januari 2020 wordt de kleine ondernemingsregeling voor de BTW aangepast. Bij een jaarlijkse omzet onder de €20.000 kun je kiezen voor een vrijstelling voor de BTW. Voor de nieuwe KOR kunnen ook rechtspersonen zoals BV’s zich aanmelden. Let op de deadline voor het aanmelden geldig was tot 20 november 2019 om per 1 januari 2020 te starten.Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)Heb je afgelopen jaar tussen de € 2.300 en € 318.499 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen voor jouw onderneming? Dan benut je de KIA optimaal. Hiermee krijg je een belastingkorting op de investeringen. Zit je net onder de € 2.300, investeer dan nog even die extra euro’s om 28% investeringsaftrek te krijgen op de investeringLease een elektrische autoTwijfel je nog over het leasen van een elektrische auto? Wacht dan niet tot 2020. Het is nog wel fiscaal voordelig om een elektrische auto te leasen maar dat wordt een stukje minder. Op dit moment geldt er nog een lage bijtelling van 4% voor auto’s met een waarde tot € 50.000. Daarboven geldt een bijtelling van 22% (voor dat gedeelte). Vanaf 2020 gaat de bijtelling omhoog naar 8% tot een bedrag van € 48.000. Na 2020 zal dit verder stijgen.Neem een lijfrente- of bankspaarstortingWanneer je een bankspaar-premiestorting wilt doen en deze wilt aftrekken van je inkomstenbelasting voor 2019, let dan op de ontvangstdatum van de betaling. De betaling moet uiterlijk ontvangen zijn op 31 december 2019 bij de ontvanger, dus niet pas verzonden!Geef een giftJe kunt jouw gift fiscaal trekken de gemaakte winst. Dit bedrag is gemaximaliseerd tot 50% van de winst van dit jaar. Betreft de ontvangende ANBI ook tevens een culturele instelling dan wordt de aftrekbaarheid nog eens extra verhoogd. Je kunt dan 150% aftrekken (de verhoging van 50% heeft een maximum van € 2.500).Doe een schenkingJe kunt voordelig een belastingvrije schenking doen welke aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant druk je jouw vermogen (box 3) en aan de andere kant betalen jouw erfgenamen later minder erfenisbelasting omdat je nu al schenkt. Schenk vooral een een meerderjarige kind want zijn of haar vermogen wordt niet bij de jouwe meer opgeteld (wat bij minderjarige kinderen wel het geval is). In 2019 is het bedrag € 5.428 dat je onbelast mag schenken aan je kind.Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar kun je daarnaast gebruik maken van een eenmalige verhoogde vrijstelling tot een bedrag van € 26.040. Heeft je kind een dure studie dan kan dit zelfs worden opgehoogd naar € 54.246. Koopt je kind een eigen woning dan mag er gebruikt worden gemaakt van een onbelaste schenking tot €102.010. Let op, deze drie verhoogde schenking zijn eenmalig en niet cumulatief.Ga groen beleggenSpeciaal bij groene beleggingen krijg je extra fiscaal voordeel als stimulans. Wordt de belegging aangemerkt als ‘aangewezen belegging’ dan ontvang je een vrijstelling van € 58.540. Je betaalt enkel belasting over het bedrag boven deze waarde. Heb je een fiscale partner? Dan loopt de vrijstelling op tot € 117.080. Naast deze vrijstelling ontvang je ook 0.7% extra heffingskorting van het bedrag van de vrijstelling. Kortom, met groen beleggen kan je box 3 belasting behoorlijk gedrukt worden.Trek je kosten nog af in 2019Vanaf 2020 wordt het maximale tarief voor fiscale aftrekposten verlaagd. Hierdoor kun je vanaf 2020 niet meer kosten aftrekken tegen maximaal de hoogste schijf maar tegen 46%. Het kan dus voordelig zijn om bepaalde kosten nog in 2019 te maken wanneer je de hoogste schijf aantikt. Dit geldt o.a. voor de volgende aftrekposten:ParticulierHypotheekrenteaftrekAlimentatieSpecifieke zorgkostenWeekenduitgaven voor gehandicaptenHet inkopen van eigen aandelen is eenvoudiger geworden.ScholingsuitgavenGiftenaftrekOndernemerOndernemersaftrekMKB-winstvrijstellingTerbeschikkingstellingsvrijstellingDoe een dividenduitkering in 2019Vanaf 2020 wordt de box 2 belasting (minimaal 5% aandelen) stapsgewijs verhoogd. In 2020 zal het tarief stijgen van 25% naar 26,25% en daarna naar 26.9%. Wanneer je van plan bent om dividenduitkering te laten plaatsvinden dan het aantrekkelijker zijn om niet te wachten tot 2020 maar deze nog voor het einde van het jaar te regelen.Liquideer je BV in 2019Een BV die je niet meer gebruikt kost tijd en geld. Zorg er dus voor dat je die voor 31 december 2019 opheft. Vanaf 2020 worden de regels namelijk aangescherpt, waardoor je meer papierwerk en boekhoudkosten moet maken om van een in onbruik geraakte BV af te geraken. Begin 2020 dus goed en met een schone lei door nu alvast je BV op te heffen.Mogelijkheden voor pensioen in eigen beheerHeb je nog een pensioen in eigen beheer dan heb je uiterlijk tot 31-12-2019 om een keuze te maken. Daarna is het niet meer mogelijk om te kiezen. Je kunt namelijk het pensioen in eigen beheer niet verder meer opbouwen.De mogelijkheden zijn:Het in verleden opgebouwde pensioen in stand houden en afwikkelen zoals toentertijd is vastgelegdOmzetten naar een oudedags verplichtingAfkopen van het pensioenFiscale eenheid verbreken of aangaanWil je per 01-01-2020 een fiscale eenheid verbreken dan dien je voor het eind van 2019 een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Wil je juist een fiscale eenheid aangaan per 01-01-2020 dan heb je tot eind maart 2020 de mogelijkheid om deze aan te vragen. Dit kan namelijk met fiscaal terugwerkende kracht tot maximaal 3 maanden.Bespaar via de werkkostenregelingIeder jaar kun je via de werkkostenregeling 1.2% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen aan jouw werknemers (waaronder ook jijzelf als DGA). Hiervan kun je een leuk extra’tje geven. Bij een salaris van €48.000 is dat toch ruim €500 aan belastingbesparing!.Veranderingen in 2020(Digitale) post belastingdienstPer 2020 wordt de wet aangepast zodat je zelf kunt kiezen op welke manier de Belastingdienst met je communiceert. Dat kan per post of digitaal.Verruiming werkkostenregelingDe werkkostenregeling wordt verhoogd van 1,2% naar 1,7% bij een maximaal bedrag van €400.000 aan fiscaal loon. Daarboven is het tarief van 1,2% geldig.Eigen producten ondernemingAls werknemer mag je 20% korting krijgen op producten uit het bedrijf met een maximum van €500 per jaar. Let op, dit is inclusief BTW.Verhoging motorrijtuigenbelastingDe motorrijtuigenbelasting gaat per 2020 omhoog. Het precieze bedrag scheelt per voertuig maar alle voertuigen gaan meer betalen.Verandering vennootschapsbelastingDe geplande verlaging voor de vennootschapsbelasting (hoog tarief) gaat niet door. Vanaf 2021 gaat het tarief wel omlaag naar 21,7. Het lage tarief wordt wel afgebouwd naar 16,5% in 2020 en 15% in 2021.Vervallen korting vennootschapsbelastingVanaf 2021 vervalt de korting voor het vervroegd ineens betalen van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. Ondernemers die er nu voor kiezen om de vennootschapsbelasting in een keer te betalen krijgen tot wel 4% korting op 50% van de te betalen aanslag. Vanaf 2021 geld deze betalingskorting niet meer.Onbelaste vergoeding VOGDe vergoeding van een VOG is t/m 2019 enkel onbelast goed binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Vanaf 2020 valt deze in de gerichte vrijstelling waardoor deze altijd onbelast isFiets van de zaakDe overheid wilt werknemers stimuleren om meer te fietsen en heeft daarvoor ook een nieuwe regeling bedacht. De regeling voor een ‘fiets van de zaak’ gaat in per 1 januari 2020 en de bijtelling bedraagt slechts 7%. Dit betekent dat je als werknemer 7% van de adviesprijs van de fiets optelt bij je bruto inkomen, daar wordt vervolgens belasting over geheven. Je baas betaalt de rest waardoor het financieel een aantrekkelijke regeling kan zijn.Eenvoudiger WBSOHet aanvragen en het toekennen van een WBSO regeling wordt minder bureaucratisch waardoor het sneller en eenvoudiger zal moeten verlopen. De overheid wilt deze belangrijke subsidieregeling aantrekkelijker maken voor MKB Nederland. De WBSO is bedoeld om de werkgeverslasten te verminderen om een korting te geven op de loonheffing van werknemers die zich bezighouden met de R en D.Makkelijker groene subsidies MKBEr komt een subsidiepot van 100 miljoen euro voor het MKB om te investeren in energiebesparende maatregelen. Alle MKB's kunnen hun aanvragen indienen bij de overheid om aanspraak te maken op de subsidie. Veel van deze bedrijven zijn vallen nu tussen wal en schip omdat veel subsidies nu terecht komen bij grote bedrijven of particulieren. Met deze regeling hoopt het kabinet de slager, groenteboer en en andere kleine bedrijven te helpen met de transitie naar duurzame energie. De hoogte van de subsidie hangt af van de omvang van de aanvraag. MKB'ers kunnen de subsidie op deze manier als aftrekpost gebruiken..ConclusieEr gaan weer een hoop dingen veranderen in 2020. We hopen dat je je als ondernemer zo goed mogelijk kan voorbereiden op het nieuwe jaar na het lezen van dit artikel.Heb je naar aanleiding van deze fiscale tips nog vragen?Voor slechts €99 ex btw kun je 30 minuten sparren met de fiscalist over jouw vraagstukken. Klik hieronder om het intakegesprek aan te vragen.
borg staan in een bv

Hoe werkt het borg staan in een BV?

Er zijn maar weinig ondernemers die genoeg geld op hun rekening hebben staan dat ze alles wat ze willen kunnen betalen. Grote kans dat je dus meer geld nodig hebt, maar daar zelf niet over beschikt. Een logisch gevolg is dat je waarschijnlijk een lening bij de bank zal overwegen. De bank wil er natuurlijk zeker van zijn dat zij dit geld ook terugkrijgen en kunnen daarom als voorwaarde voor de lening vragen dat jij borg staat. Hoe dat precies zit lees je hieronder! Hoe werkt het Naast bepaalde zekerheden kan de bank ook verzoeken dat jij zelf borg staat. Dat betekent dat de bank bij jou in privé kan aankloppen zodra de BV geen verhaal biedt voor de openstaande vordering. Daarmee voorkomt de bank dat ze met lege handen komen te staan als jouw zakelijke avontuur niet loopt zoals gewenst. Dit klinkt natuurlijk een beetje vreemd. Één van de redenen om een BV op te richten is juist de afscherming van jouw privévermogen. Waarom zou je dan jouw privévermogen in gevaar brengen? Tja. Waarom dan? Het antwoord is heel simpel. Het is een spel van koehandel, en de bank zal je geen lening willen verstrekken als je niet borg wilt staan. Als jij bank was en je brood zou verdienen met geld uitlenen, zou jij dan niet hetzelfde doen? Aan jou de taak om in te schatten of dit verstandig is, en om te kijken of er geen betere alternatieven zijn. Wellicht kun je een financiële bijdrage van een investeerder verkrijgen, in ruil voor aandelen. Anders wordt het een afweging : geen geld, of risico lopen in privé? Zonder geld kun je niet ondernemen, dus die keuze is in de meeste gevallen dan vrij snel gemaakt. De bank ziet het simpelweg als volgt: als jij zelf gelooft in je onderneming dan sta je daar volledig achter en durf je dus ook de risico’s te nemen. Deze constructie zie je ook vaak terug bij huurcontracten voor bedrijfsruimte. Daar zal de verhuurder willen bedingen dat jij in privé borg staat voor de huurpenningen. Dit speelt zeker wanneer je met je VoF of Eenmanszaak overstapt naar de BV. In dat geval moet het huurcontract ook worden overgezet naar de BV - dit gaat niet automatisch! - en de verhuurder zal dan vaak extra borgstelling willen afdwingen. Mag hij dat zomaar? Ja dat mag hij. Bij deze overstap verandert de VoF of Eenmanszaak namelijk niet in een BV, maar er wordt een nieuwe BV opgericht en alles van de VoF of Eenmanszaak wordt daarnaartoe overgezet. Dat geldt ook voor de lopende contracten. De verhuurder hoeft helemaal niet akkoord te gaan met deze verandering van contractspartij en hij mag daar nadere voorwaarden aanstellen. Hij gaat namelijk in positie achteruit: zijn contractspartij wordt een nieuwe BV in plaats van een privé persoon. Borg of garantie? Beide termen gaan over dezelfde materie en worden nogal eens door elkaar gebruikt. Maar ze zijn niet geheel hetzelfde. In het kort: voor jou als ondernemer is borgstand de beste variant. Dan heb je namelijk nog enige rechten: je kunt je als borg bijvoorbeeld nog verzetten tegen de vordering van de schuldeiser en verweermiddelen gebruiken die de BV ook mocht inroepen. Bij garantie is daar allemaal geen sprake van. Dan moet er op eerste aanvraag betaald worden zonder dat er iets tegenin te brengen valt. Alternatieven? In sommige gevallen gaat de bank akkoord met een borgstelling van de holding BV. Dat hangt natuurlijk er van af over welke middelen de BV beschikt. Dat betekent nog steeds dat je waardevolle activa kunt verliezen, maar in ieder geval raak je je koophuis of auto in privé niet kwijt. Gaat het op den duur heel goed met je BV en ziet de toekomst er erg rooskleurig uit? Dan zou het best kunnen dat je binnen de zogenaamde “toetsing marge” van de bank valt. Op dat moment kun je een wijziging aanbrengen en de bank verzoeken de borgstelling te laten vervallen. Blijf dit dus toetsen, want hoe eerder je dit kunt wijzigen hoe groter de kans dat je je privévermogen weer kunt afschermen. Andere ondernemers bekeken ook: Rekening-courant, privé lenen voor je bedrijf. Maar pas op voor de fiscus! Next step: de investeerder Waarom een holding boven een BV

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor mijn bedrijf?

Volg jij het nog? Brexit. Geen brexit. Harde brexit. No deal brexit. De termen vliegen je om de oren. Als een brexit deal wordt gesloten dan houdt dat in dat er een overgangsperiode komt. In de overgangsperiode zullen afspraken worden gemaakt tussen het VK en Europa. Een no deal brexit houdt daarentegen in dat de stekkers er direct uitgaan. Het VK wordt door de Europese Unie dan direct gezien als een derde land. De gevolgen zullen dus afhankelijk zijn van de keuze die het VK maakt op 31 oktober 2019. Lever jij als ondernemer goederen en/of diensten aan het VK of neem je deze af? Dan moet je vooral goed opletten wanneer het gaat om de BTW. Hieronder wordt uitgelegd hoe het afdragen van BTW over goederen en diensten binnen de Europese Unie momenteel in zijn werking gaat, maar vooral hoe dit m.b.t het VK zal veranderen bij een (no deal) brexit.Hoe zit het nu precies?Ondernemer → ondernemer (B2B)Verkoop je goederen aan een ondernemer in het VK, dan ben je daarover in Nederland 0% belasting verschuldigd. Er is namelijk sprake van een intracommunautaire levering, dat wil zeggen dat de BTW wordt verlegd naar het VK. Dat houdt dus in dat de afnemende ondernemer zelf de BTW afdraagt in het VK. Als je de BTW wil verleggen, moet je door middel van een factuur en betalingsbewijs kunnen aantonen dat jouw producten door een ondernemer in het VK zijn afgenomen (en dat die daar belasting betaalt). Blijkt dit niet (voldoende)? Dan kun je in Nederland een naheffing verwachten.Onderneming → consument (B2C)Verkoop je als ondernemer goederen aan consumenten in het VK, dan moet je bijhouden wat de totale omzet is die je hiermee jaarlijks maakt. In beginsel moet je BTW afdragen in Nederland. In Europa hebben landen drempelbedragen met elkaar afgesproken om te voorkomen dat je je bij afstandsverkopen al voor een enkele verkoop moet laten registreren. Dit drempelbedrag in het VK ligt op € 80.197. Komt je omzet dus uit boven dit bedrag, dan moet je je in het VK laten registreren en betaal je daar BTW over het bedrag wat de omzetgrens overschrijdt.NO Deal BrexitOndernemer → ondernemer (B2B)Op het moment dat er een NO DEAL brexit plaatsvindt, wordt het VK aangemerkt als een derde land (en dus niet meer als Europese lidstaat). Er zal geen sprake meer zijn van intracommunautaire levering. Het komt erop neer dat je in Nederland een 0%- aangifte omdat je de goederen aanwijst als ‘export’. Afhankelijk van de regels draagt of de verkopende of de kopende partij in het VK de BTW af.Ondernemer → ondernemer (B2C)Bij verkoop aan consumenten doe je in Nederland een 0%-aangifte. Het drempelbedrag geldt niet langer, jij of de afnemer betaalt altijd belasting in het VK. Bij verkopen van boven de GBP 135 betaalt de consument in het VK BTW. Daaronder is de overheid van het VK van plan een soort ‘online’ portaal op te zetten waar de BTW kan worden aangegeven en betaald.Om de BTW gevolgen voor jou zeker te weten is het raadzaam om advies in te winnen bij een fiscaal specialist. Wij kunnen je in contact brengen met onze fiscale partner. Neem hiervoor contact op met het support team en je wordt vaak dezelfde dag nog geholpen.
vof-contract

Alles over het VoF contract

Wat is een VoF?Een Vennootschap onder Firma is een soort eenmanszaak die door meer dan één persoon (vennoot) wordt opgericht. Elke vennoot moet iets inbrengen, dat is meestal geld, maar mag ook bestaan uit arbeid en/of goederen.De belangrijkste verschillenEenmanszaak vs VoFHet woord zegt het al, een eenmanszaak heeft slechts één eigenaar. Een VoF daarentegen heeft minimaal twee eigenaren. Dat is eigenlijk het enige verschil. Als je met twee vennoten deelneemt in een VoF, en een vennoot stapt uit, dan blijft de ander met een eenmanszaak achter. Eén of twee eigenaren heeft in de praktijk natuurlijk praktische gevolgen : je wilt dingen onderling afspraken, vastleggen en verdelen. Daar gebruik je een VoF overeenkomst voor.BV vs VoF1) AansprakelijkheidEen BV is een rechtspersoon. Deze rechtspersoon kan net als een persoon van vlees en bloed aansprakelijk zijn voor fouten die gemaakt worden. Zolang je als eigenaar van de BV niks geks doet, is je eigen privé aansprakelijkheid beperkt. Voor een VoF geldt dit niet. Een VoF is geen rechtspersoon. Alle vennoten van de VoF zijn met hun privévermogen voor 100% aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Dat betekent dus dat een schuldeiser ervoor kan kiezen bij jou de gehele schuld te innen als de VoF geen verhaal biedt, ook als jij vindt dat je mede-eigenaar eigenlijk verantwoordelijk is voor de ontstane schuld.2) Fiscaal voordeligEen BV is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het belastingtarief ligt op 20 tot 25%. Daarnaast keert de eigenaar van een BV zichzelf verplicht een salaris uit waarover hij inkomstenbelasting af moet staan. Er bestaan dus twee heffingsmomenten bij twee verschillende rechtssubjecten (de vennootschap en de ondernemer erachter) op een verschillende wijze.De winst behaald door een VoF wordt belast voor de inkomstenbelasting in box 1. Deze box heeft een progressief tarief wat betekent dat je naar verhouding meer belasting gaat betalen als je inkomen hoger wordt. Het hoogste tarief is 52%. Als eigenaar van een VoF geldt dat je als (startende) ondernemer gebruik maken van de ‘startersaftrek’ en ‘zelfstandigenaftrek’ in de inkomstenbelasting. Er bestaat dus een zogenoemd ‘omslagpunt. Dit omslagpunt ligt tussen de €100.000 en €120.000 winst per jaar. Haal je dit niet? Dan is een VoF fiscaal gezien de meest aantrekkelijke vorm. Je kunt er alsnog voor kiezen om te ondernemen vanuit een B.V. omdat dat aantrekkelijk is vanwege aansprakelijkheidsbeperking, maar dat moet je zelf even inschatten.OprichtingZoals eerder aangegeven moet iedere vennoot iets inbrengen in de vorm van geld, arbeid en/of goederen. De VoF moet om te kunnen handelen worden ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Een VoF-contract opstellen is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Zo kan onder andere zwart op wit beschreven worden wie wat heeft ingebracht en kan worden geregeld worden hoe de winstverdeling zal zijn en wat de bevoegdheden zijn van iedere vennoot. Onaangename verrassingen kunnen dus eenvoudig worden voorkomen. Wil je hier meer over eten? Lees dan hier verder.BeeindigingBij een VoF spreken we van ontbinding wanneer deze wordt beëindigd. Hoe dat precies te werk gaat hangt af van wat er bij oprichting in de overeenkomst is geregeld. Staat hier niks over? Dan wordt de VoF automatisch ontbonden wanneer een van de vennoten de VoF uitschrijft bij de KVK. Het contract kan nog andere situaties noemen met ontbinding als gevolg, maar kan bijvoorbeeld ook de opzegtermijn regelen. Na ontbinding heeft iedere vennoot - nadat de schuldeisers zijn betaald - recht op een deel van de winst. Waar iedereen precies recht op heeft moet blijken uit de overeenkomst. Is daar niks in geregeld, dan krijgt iedereen zijn inleg terug en daarnaast een evenredig aandeel van de winst ten opzichte van zijn inleg. Het spreekt voor zich dat hierover veel onenigheid kan ontstaan. Een overeenkomst is derhalve - nogmaals - geen overbodige luxe.Meer lezen? Bekijk al onze contracten
Regels omtrent bijtelling elektrische auto

Regels omtrent bijtelling elektrische auto

Sinds 2009 was de bijtelling van elektrische auto’s altijd 4%. Deze regeling werd ingevoerd om mensen te stimuleren elektrisch te gaan rijden, dat is immers beter voor het milieu. De overheid moet echter terugkrabbelen, omdat de maatregel onvoldoende bijdraagt aan het vullen van de staatskas. Sinds 1 januari 2019 zijn de bijtellingspercentages met betrekking tot elektrische auto’s daarom aangepast. Er wordt voor de bijtelling van elektrische auto’s een onderscheid gemaakt naar de cataloguswaarde. De “Datum Eerste Toelichting” (DAT) is de datum waarop de auto (nieuw!) wordt aangeschaft. Als de DAT ligt na 1 januari 2019, dan geldt voor de eerste 50.000 euro van de cataloguswaarde van de auto een bijtelling van 4%. Voor de meerwaarde, dus de waarde die de 50.000 overschrijdt, is dit percentage 22%. Bij het aanschaffen van de auto staat de bijtelling voor 5 jaar vast. Deze vijf jaar gaan in vanaf de DAT. Dat wil zeggen dat de termijn gaat lopen vanaf het moment dat de auto (nieuw) aangeschaft wordt, ook als de auto binnen deze vijf jaar van eigenaar wisselt blijft de bijtelling dus gelijk. Wanneer bijtelling? Als je je zakelijke auto ook gebruikt voor privédoeleinden kan het zijn dat je bijtelling hebt. Onder kilometers voor privégebruik vallen alle niet zakelijke kilometers, bijvoorbeeld het ritje naar de supermarkt, familiebezoek of de jaarlijkse vakanties. Zolang je kunt aantonen dat je minder dan 500 privékilometers per jaar maakt (dit moet je dan dus goed bijhouden), blijft een bijtelling achterwege. Als het aantal privékilometers deze grens overschrijdt, dan moet je wel je portemonnee trekken. Er wordt dan een fictief bedrag in aanmerking genomen en opgeteld bij je inkomen. Over dit fictieve bedrag betaal je dan belasting. Bijtelling elektrisch rijden stijgt Voor elektrische auto’s zal de bijtelling vanaf nu jaarlijks toenemen. In 2026 zal de bijtelling van elektrische auto’s gelijk zijn aan de bijtelling van gewone auto’s en zal niet langer sprake zijn van een gecombineerd tarief. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Tot 50.000 4% 4% Tot 46.000 8% 12% 16% 16% 17% 22% Boven 50.000 22% 22% Boven 46.000 22% 22% 22% 22% 22% 22% Conclusie Binnenkort zal de bijtelling van een elektrische auto dus worden behandeld als die van een normale auto. Natuurlijk kunnen er andere overwegingen een rol spelen, zoals bijvoorbeeld het klimaat, bij de keuze. Maar vooralsnog ziet het er naar uit dat je daar in je portemonnee weinig meer van zult merken. Benieuwd naar hoe je wél veel kunt besparen dit jaar?
Voorkom onnodige belastingheffing, kies de geruisloze inbreng!

Voorkom onnodige belastingheffing, kies de geruisloze inbreng!

Het moment is daar. Het kostte wat rekenwerk en slapeloze nachten, maar je bent erover uit: het is tijd om je eenmanszaak om te zetten in een BV. Misschien trekt de beperkte aansprakelijkheid van een BV je aan en/of is je onderneming groeiende waardoor je fiscaal gezien een punt hebt bereikt waarop het aantrekkelijker is om een BV op te richten. Wat je overwegingen ook zijn; de manier waarop jij je eenmanszaak omzet heeft (grote) gevolgen voor je portemonnee. Geruisloze inbreng is één van die manieren en ook dé manier om belastingheffing te voorkomen. De opties Er bestaan drie opties om een eenmanszaak over te zetten naar een BV: voortzetting zonder inbreng (ook wel bekend als de activa / passiva transactie), ruisende inbreng en geruisloze inbreng. De eerste vindt plaats nadat de onderneming is gestaakt. Over de stakingswinst – dat zijn de eventuele stille reserves, fiscale reserves en goodwill – betaal je inkomstenbelasting. Dit kan oplopen tot een percentage van 51,75%. Bestaat je onderneming al een paar jaar en lopen de zaken goed, dan kan het fiscaal nadelig zijn om je onderneming zonder inbreng voort te zetten. Voortzetting zonder inbreng De meest simpele manier van omzetting is de voortzetting zonder inbreng. Helaas is deze manier van omzetting niet voor iedereen fiscaal de vriendelijkste route om te volgen. Heb je goodwill of stille reserves opgebouwd in de onderneming, een fiscale oudedagsreserve hoger dan €7.000 of onroerende zaken op de balans van de onderneming staan, dan kan het prettiger voor de portemonnee zijn om een andere manier van omzetting te kiezen. Twijfel je, check dan snel of je gemakkelijk kan voortzetten zonder inbreng. Ruisende inbreng Hoewel ruisende inbreng niet hetzelfde is als een voortzetting zonder inbreng, reken je in hoofdregel ook direct af over de stakingswinst. Echter kan je bij de ruisende inbreng een lijfrenteverplichting bij de balans van de BV opnemen en smeer je de te betalen belasting uit over meerdere jaren. Een reden om gebruik te maken van deze manier heeft te maken met de belemmering van de geruisloze inbreng bij een verkoop van aandelen binnen 3 jaar. Een ruisende inbreng vergt echter altijd begeleiding door een fiscalist. Meer weten over de ruisende inbreng neem dan contact op. Geruisloze inbreng Als je je eenmanszaak inbrengt in een BV, betaal je in beginsel belasting over de meerwaarde. Je kunt je voorstellen dat dit bedrag hoog in de euro’s kan oplopen. Niet erg prettig, vooral niet als jijzelf degene bent de onderneming gaat voortzetten (maar dan met een ander juridisch jasje). Als je onderneming aanzienlijke reserves en goodwill heeft, er onroerend goed overgaat en/of je een fiscale oudedagsreserve van boven de €7000 hebt opgebouwd is een geruisloze inbreng erg aantrekkelijk. De geruisloze inbreng is de meest voorkomende en efficiënte manier van omzetting wanneer je niet binnen 3 jaar de aandelen wilt verkopen aan een derde. Je kan wel aandelen uitgeven aan een investeerder of nieuwe partner. Een ander groot voordeel van de geruisloze inbreng is dat je de BV kan oprichten met fiscaal terugwerkende kracht. Juridisch gezien wordt de BV opgericht op het moment dat de notaris de akte passeert en inschrijft bij de Kamer van Koophandel, bijv. vandaag. Maar fiscaal gezien kan de BV al zijn opgericht op 1-1-2019. De gehele winst van de onderneming valt dan vanaf dit moment in de BV en niet meer in de eenmanszaak of VOF. Dit heeft vaak fiscaal voordeel tot gevolg. Hieronder volgen twee voorbeelden die het verschil illustreren tussen een situatie waar voortzetting zonder inbreng kan plaatsvinden en een situatie waar geruisloze inbreng een mogelijkheid is. Voorbeeld 1 Richard is consultant en werkt vanuit huis. Hij is eigenaar van eenmanszaak De Consult, maar wil graag een BV oprichten omdat hij niet meer in persoon aansprakelijk wilt zijn voor de mogelijke schulden. Richard is in het bezit van een laptop en een bankrekening. Verder heeft Richard geen fiscale oudedagsreserve opgebouwd. De klantenkring van de onderneming is persoonlijk gebonden aan Richard, derhalve heeft de onderneming zelf geen waarde (goodwill). De stakingswinst bedraagt dus €0. Richard kan gerust een nieuwe BV oprichten, alle activa & passiva overdragen naar deze BV en vervolgens de eenmanszaak uitschrijven en daarmee fiscaal staken. Voorbeeld 2 Carla is eigenaresse van een kledingwinkel, eenmanszaak de Vlinder. Ook Carla heeft interesse in het oprichten van een BV. Zij heeft een winkelpand op de balans staan voor €250.000, de werkelijke waarde van het pand is echter €350.000. Carla heeft een oudedagsreserve opgebouwd van €8.500. De kledingwinkel van Carla is inmiddels uitgegroeid tot een bekend begrip. De goodwill van de onderneming is moeilijk in te schatten maar een koper zou er zeker meer dan €150.000 voor over hebben, los van het pand gezien. Op het moment dat Carla haar onderneming wil overdragen aan de BV, moet zij in beginsel belasting betalen. Dat zou betekenen dat ze belasting moet betalen over de overwaarde van het pand twv €100.000, de goodwill twv €150.000 en de oudedagsreserve twv €8.500. De stakingswinst zou in totaal €258.500 bedragen. Carla kiest in haar geval voor de geruisloze inbreng. Hierdoor hoeft ze geen belasting te betalen over de stakingswinst, kan ze haar FOR omzetten naar een lijfrenteverplichting en komt zij in aanmerking voor de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor het bedrijfspand. De extra kosten voor de notaris en de fiscalist vallen in het niet vergeleken met de belasting die zij anders had moeten betalen. Bij Firm24 helpen we je graag bij de keuze voor de manier van omzetting. Twijfel je nog over de manier en wil je graag advies? Doorloop in twee minuten de aanvraag en ontvang dezelfde dag nog advies over de meest geschikt manier, klik hier voor meer informatie. Weet je al dat je gebruik wilt maken van de geruisloze inbreng, start dan direct de procedure. Start oprichting PS: Bij het geruisloos inbrengen van een onderneming kan een hoop misgaan. Het is zonde na twee jaar een naheffing te ontvangen omdat je verkeerd bent begeleid. Neem daarom altijd een fiscalist in de arm. Firm24 werkt samen met een fiscaal advieskantoor om ervoor te zorgen dat de oprichting van de BV zonder risico verloopt. Meer lezen Fiscale tips 2019 De winstuitkering in structuur verband Twijfel je over een BV? Zo omzeil je het DGA-salaris van €48.000
Ondernemen met een BV

Veilig ondernemen met een BV

Er zijn nogal wat redenen te benoemen om over te stappen naar de BV vanuit je eenmanszaak of VOF. Er zijn veel fiscale voordelen en het geeft jouw bedrijf een professionele uitstraling. Het is onmisbaar bij het aantrekken van investeerders, maakt bedrijfsopvolging na overlijden beter geregeld en je kunt jezelf een hypotheek verschaffen. In dit artikel gaan we daar allemaal niet op in. We gaan het hebben over: de bescherming die het jou biedt in privé als persoon.Voordeel 1: Een beperkte aansprakelijkheidDe B.V. heet voluit “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”. Dat geeft al aan dat de beperking van jouw privé aansprakelijkheid een grote rol speelt. Als oprichter en eigenaar van een BV ben jij niet aansprakelijk voor de verplichtingen en schulden van de BV, maar slechts tot de hoogte van jouw inleg. In het geval van de BV is dat de nominale waarde van de aandelen die je volstort bij de oprichting. Als je een BV opricht via Firm24 geldt meestal een bedrag van 120 aandelen van 1 eurocent, één euro en twintig cent dus.Uiteraard gelden wel uitzonderingen op het voorgaande. Je zult op internet veel vinden als je zoekt op “bestuurdersaansprakelijkheid” of “aansprakelijkheid bij faillissement”, maar wij leggen het graag kort en helder uit: als je je netjes gedraagt heb je niets te vrezen. De gevallen waarin je als bestuurder in privé aansprakelijk bent heb je, kort gezegd, ook zelf verdiend. Het gaat dan om (boekhoud)fraude, oplichting, bedrog en soortgelijke zaken. Als ondernemer weet je zelf heel goed wanneer het zover is. Een ondernemer die te goeder trouw handelt, overkomt dit nooit.Voor de eenmanszaak en VOF geldt bovenstaand niet. Deze ondernemingsvormen hebben geen rechtspersoonlijkheid en daarmee ook geen afgescheiden vermogen. Kan een eenmanszaak of VOF haar schulden niet betalen, dan kunnen schuldeisers zich verhalen op het privévermogen van de eigenaar (bestuurder).Voordeel 2: risicospreiding / bescherming waardevol eigendomAls ondernemer krijg je op een gegeven moment de beschikking over waardevolle zaken. Dit kan van alles zijn: vastgoed, machines maar ook ontastbare dingen zoals “goodwill”, software, of intellectueel eigendom. Veel ondernemers kiezen voor de BV omdat ze daarin deze belangrijke zaken onder kunnen brengen, en ze veilig kunnen houden van risicovolle activiteiten. Daarvoor wordt vaak een holdingconstructie opgericht.In deze constructie worden de waardevolle zaken in de holding ondergebracht, waarna de holding een licentie, of recht van gebruik geeft aan de dochtervennootschap. In deze dochter vinden dan de “risicovolle” activiteiten plaats zoals het aangaan van langdurige contracten en natuurlijk het personeel op de loonlijst. Als alles onverhoopt verkeerd gaat, wordt zo alleen de dochter geraakt. De schuldeisers kunnen zich niet verhalen op de holding. Dus ook als alles dan misgaat kun je altijd nog verder ondernemen met de zaken die je in je holding veilig had ondergebracht.Voor een eenmanszaak of VOF geldt het voorgaande niet. Hierin kun je waardevol eigendom niet apart en veilig zetten. Gaat de onderneming failliet, dan kunnen de schuldeisers zich verhalen op al het waardevolle eigendom dat de eenmanszaak of VOF bezit.ConclusieDe BV heeft ten opzichte van de eenmanszaak vele voordelen. Vooral op gebied van risicospreiding en fiscaliteit kun je hiermee je voordeel halen. Natuurlijk is de BV niet voor iedereen direct geschikt en zal een eenmanszaak (vaker) bij een startende onderneming praktischer zijn door de lage oprichtingskosten en fiscaal voordeel. Wil je jouw eenmanszaak of VoF omzetten naar een BV? Kijk dan verder op deze pagina.Anderen zochten ook naar:De 5 belangrijkste zaken uit je BV-statutenStappenplan voor het oprichten van een BVTwijfel je over een BV? Zo omzeil je het DGA salaris van €48.000
Een BV oprichten als minderjarige: kan dat?