Meer dan 40.000 BV's opgericht
Veilig betalen
intro-image-firm24

Wat is een Spaar BV?

De spaarrentes staan momenteel op een historisch laag niveau. Beheer je vermogen in een Spaar BV en voorkom verlies op je spaargeld. Een Spaar BV is bedoeld voor iemand met spaargeld die door de lage geldende rente meer belasting betaalt over zijn spaargeld dan hij aan rente ermee verdient.

Het voordeel van een Spaar BV is dat niet het gehele vermogen wordt belast. Slechts het werkelijke rendement is belast. Dat maakt de Spaar BV aantrekkelijk voor particulieren met een vermogen vanaf €150.000,-. De kosten voor het oprichten van een Spaar BV zijn inclusief alle notariële kosten en een uitreksel KvK en exclusief eenmalige inschrijvingskosten à €50 KvK (dit is een aparte factuur die je van de KvK ontvangt).

Wil jij alle informatie over de Spaar BV kort en bondig samengevat in een e-book ontvangen? Klik dan op de knop hieronder.

Spaar BV - tool

Ben jij ook benieuwd of een Spaar BV bij jou voordelig is, doe dan nu de check. Vul je vrije liquide spaarvermogen in en zie direct of het oprichten van de BV voordelig is of juist niet.

Voer je gegevens in

%

Resultaat over volgend jaar

Zonder spaar bv: ?
Met spaar bv: ?

Welk product past bij jou?

Compleet ontzorgd

In 5 werkdagen jouw Spaar BV opgericht
549
excl. BTW
 • ✓Persoonlijke begeleiding bij oprichting
 • ✓Dagelijks (tot 22:00) bereikbaar
 • ✓Inclusief BV check gesprek

 • ✓100% digitale aanvraag
 • ✓Optie - fysieke afspraak bij notaris
 • ✓Rechtstreeks contact met de notaris

 • ✓Onbeperkte support na oprichting
 • ✓Scherpe deals van onze Partners
 • ✓Jouw onderneming in je broekzak (app)

 • ✓Alle notariele kosten inbegrepen
 • ✓Inschrijving KVK + uittreksel*
 • ✓Glimlach op je gezicht

Voor een snelle start

In 24 uur jouw Spaar BV opgericht**
799
excl. BTW
 • ✓Met spoed geregeld

 • ✓Persoonlijke begeleiding bij oprichting
 • ✓Dagelijks (tot 22:00) bereikbaar
 • ✓Inclusief BV check gesprek

 • ✓100% digitale aanvraag
 • ✓Optie - fysieke afspraak bij notaris
 • ✓Rechtstreeks contact met de notaris

 • ✓Onbeperkte support na oprichting
 • ✓Scherpe deals van onze Partners
 • ✓Jouw onderneming in je broekzak (app)

 • ✓Alle notariele kosten inbegrepen
 • ✓Inschrijving KVK + uittreksel*
 • ✓Glimlach op je gezicht

* Inclusief uittreksel KvK à €12,-, excl. eenmalige inschrijvingskosten à €51,30,- (dit is een aparte factuur die je van de KvK ontvangt).

** Vanaf het moment dat de klant alle nodige documenten heeft aangeleverd. Exclusief weekenden.

Het Digitaal Aandeelhoudersregister

Alleen beschikbaar bij Firm24; het Digitale Aandeelhoudersregister! Alles wat je nodig hebt om zo overzichtelijk mogelijk je BV te runnen vanuit je eigen digitale omgeving. Zie in een oogopslag de huidige stand van zaken en alle mutuaties uit het verleden. En dit alles is standaard inbegrepen bij je oprichting!

 • Aandelenverdeling

  chevron

  Overzichtelijk gemaakt hoe de aandelen binnen de BV zijn verdeeld en wat de meest recente activiteiten zijn.

 • Bestuursoverzicht

  chevron

  De bestuurders van je BV, hun titel omschrijving en de bevoegheden van de desbetreffende personen.

 • Concernrelaties

  chevron

  Bekijk de gekozen structuur van je BV. Eenvoudig in een diagram uitgelegd. Verandert je structuur, verandert de diagram mee.

Geïnteresseerd? Start nu met oprichten!

Start direct

Hoe werkt ?

In een paar stappen eenvoudig je Spaar BV? Dat kan bij FIRM24. Dit is hoe het werkt.

 • 1. Start de aanvraag

  Vul al je gegevens in van jou en de andere aandeelhouders. Heb je de gegevens niet bij de hand. Geen probleem, stuur ze later op. Ons team gaat meteen voor je aan de slag!

 • 2. Identificeer jezelf online

  Maak gebruik van onze tool om je te identificeren. Je hebt geen fysiek moment meer bij de notaris! Je kan alles doen van achter je computer of telefoon!

 • 3. Keur de BV akte goed

  Wanneer al je gegevens correct zijn ingevuld kunnen de aktes worden opgesteld. Je ontvangt de conceptaktes in je dashboard waar je ze kan doornemen en goedkeuren.

Rekenvoorbeeld van een Spaar BV

Het doel van een Spaar BV is ervoor zorgen dat je geen belasting betaalt over je spaargeld. Zoals uit het voorbeeld blijkt maak je een jaarlijks negatief rendement op je spaargeld van €1.631 wanneer je het op je spaarrekening laat staan (bekijk de actuele rentes).

Wanneer je je vermogen in een BV zet bespaar je jezelf jaarlijks €3.881 aan vermogensbelasting. Je maakt ook kosten om de BV op te richten maar die zijn beperkt. Daarnaast kan de BV de rente over het gestort vermogen (na betaling van de belastingen) aan jou uitkeren.

Rekenvoorbeeld

Veelgestelde vragen over een Spaar BV oprichten

plus

Voor wie is een Spaar BV interessant?

Een spaar BV is interessant voor mensen met een vermogen vanaf €150.000 in box 3 (spaargeld en bezittingen). Met ingang van 2017 is het effectieve tarief 1,41% oplopend tot 1,65%. Dit betekent dat je over 100.000 euro spaargeld €1410 euro belasting moet betalen. Het peildatum voor de belastingaangifte 2017 is op 1-1-2018. Dus het loont om nog voortijdig een Spaar BV op te richten!

plus

Hoe werkt een Spaar BV?

Je verplaatst je privé vermogen naar een aparte BV. Omdat een BV een aparte rechtspersoon is, is het geld niet meer van jou. Daardoor hoef je geen belasting te betalen over je spaargeld (Box 3), je hebt namelijk geen spaargeld meer. Natuurlijk kan je er nog wel over beschikken omdat je aandeelhouder en bestuurder bent van de BV. Je betaalt in je BV geen belasting over je spaargeld, het is namelijk eigen vermogen van de BV. Alleen winst wordt belast, maar winst komt uit omzet en dat is spaargeld niet.

plus

Wat kost het?

Oprichten (vermogen in de BV brengen) – €499,- ex btw. Een Spaar BV heeft een hoog nominaal kapitaal en wijkt daarmee af van een standaard oprichting waarbij wij oprichten met een nominaal kapitaal van bijvoorbeeld €100,-. Een hoog kapitaal moet óf via de derdengeldenrekening van de notaris worden volgestort óf (onze voorkeur) niet worden volgestort bij oprichting. De notaris verklaart dan dat de aandelen niet zijn volgestort. Dit is een afwijkende bepaling.

plus

Kan ik een BV oprichten als ik zelf niet in Nederland woon?

Ja je kan gewoon een BV oprichten ook al woon je zelf niet in Nederland. Omdat je dan niet in de Basisregistratie personen (BRP) staat zal je wel een officieel afschrift moeten aanleveren waaruit jouw woonadres blijkt. In sommige gevallen kan dit een recent uittreksel uit het lokale Basisregister zijn. Ook zal de BV een Nederlands adres moeten hebben met een geldige huurovereenkomst. Waar je op moet letten is dat de belastingdienst de BV ook als onderneming ziet. Dit is vereist om een btw-nummer te krijgen en zonder btw-nummer kan je niet deelnemen aan het economisch verkeer. Om als ondernemer te kwalificeren dien je oa. een Nederlandse rekening te hebben, in Nederland bestuursbesluiten te nemen en dient er omzet via de Nederlandse rekening te lopen.

Het is, kortom, belangrijk dat er sprake is van zogenaamde “substance”, aanwezigheid van daadwerkelijke zakelijke activiteiten in Nederland.

plus

All-in kosten oprichten spaar BV oprichten verschillen van de prijs voor een gewone BV, hoe komt dit?

Een Spaar BV heeft een hoog nominaal kapitaal en wijkt daarmee af van een standaard oprichting waarbij wij oprichten met een nominaal kapitaal van bijvoorbeeld €100,-. Een hoog kapitaal moet óf via de derdengeldenrekening van de notaris worden volgestort óf (onze voorkeur) niet worden volgestort bij oprichting. De notaris verklaart dan dat de aandelen niet zijn volgestort. Dit is een afwijkende bepaling.

plus

Hebben jullie voorbeelden van goede omschrijvingen voor 100% Spaar BV?

Hier kan je volstaan met Spaar-BV als doelstelling. De notaris maakt een passende doelomschrijving. Deze dient je ook goed te keuren voordat de notaris de akte zal passeren.

plus

Hoeveel aandelen en tegen welke waarde moet ik die opnemen?

Je kiest een totaal aandelenkapitaal ter hoogte van het vermogen wat je wilt storten. Je kunt kiezen voor aandelen met een nominale waarde van €10,- of bijvoorbeeld €100,- per aandelen.

plus

Hoe werkt het Depositogarantiestelsel bij een BV?

Het Depositogarantiestelsel garandeert €100.000 per zakelijke rekening per bank. Vier verschillende zakelijke rekeningen (a €100.000) bij vier verschillende banken resulteert in €400.000 gedekt onder garantiestelsel. Let op, dit geldt niet voor belegd vermogen, enkel spaargeld.

plus

Alle houdige privé-spaarrekeningen betreffen en/of-rekeningen. Bij de BV is dat niet van toepassing omdat de naam van de BV staat. Hoe borg je dat ook mijn vrouw gemachtigd is?

In de BV kunnen bestuurders bij de bankrekening. In het geval je ook je partner wilt machtigen kan je haar bestuurder maken van de BV of als gevolmachtigde inschrijven bij de bank.

plus

Hoe eenvoudig kan er geld onttrokken worden aan de BV? Wat zijn (fiscale) consequenties?

Een reguliere onttrekking (kasopname) uit de BV is in beginsel een belaste opname (loon of dividend bijvoorbeeld). Een belaste opname is natuurlijk niet de bedoeling. Om het onbelast te doen kun je het nominale aandelenkapitaal statutair (via de notaris) verlagen. Stel je hebt 1000 aandelen van €1000,- per aandeel. Dan kun je de nominale waarde per aandeel verlagen van €1000,- naar €500,- per aandeel. Op die manier kun je €500.000,- belastingvrij onttrekken uit de BV. De kosten bedragen tussen de €600,- & €800,- ex btw.

plus

Hoe eenvoudig kan er extra kapitaal bijgestort worden in de BV? Wat zijn (fiscale) consequenties?

Bijstorten kun je doen door middel van een kapitaal storting in de BV (dit is gewoon een banktransactie). Onttrekken is dan dubbele statutenwijziging omdat er eerst nominaal aandelenkapitaal moet worden gemaakt van het bedrag wat wordt gestort voordat je het nominaal kan verlagen. Je kan er ook voor kiezen om via de notaris nominaal bij te storten. Dan doe je een aandelen uitgifte. Die kosten zijn wel wat hoger.

plus

Zijn eigenaren van spaargeld-bv's vrijgesteld van dga-salaris?

Ook voor eigenaren van een spaargeld BV geldt de gebruikelijkloonregeling. Als het minimaal in aanmerking te nemen DGA salaris op grond van de gebruikelijkloonregeling niet hoger zou zijn dan € 5000, geldt de regeling niet. Dan is het niet nodig om een gebruikelijkloon uit te keren. Deze vrijstelling is in het leven geroepen om onevenredig zware administratieve lasten voor DGA’s te voorkomen (salarisadministratie).

plus

Hoe kan ik mijn spaardeposito's inbrengen in de BV?

Spaardeposito’s zijn geen vrije liquide middelen die op de aandelen gestort kunnen worden. De mogelijkheid bestaat om het vrije spaarvermogen en het vermogen in de spaardeposito’s bij elkaar op te tellen, dit wordt dan het gewenste nominaal aandelenkapitaal. Echter blijf je dan een bedrag ter hoogte van de spaardeposito schuldig aan de BV. Deze schuld betreft een box 3 schuld en is de salderen met belastbaar vermogen in Box 3. Deze schuld kun je formaliseren door een geldleningsovereenkomst op te stellen met een markconforme rente. Let op, dit betreft geen formeel gestort vermogen en zou in de toekomst eventueel vragen oproepen bij de Belastingdienst.

plus

Hoe kan ik mijn overige beleggingen; vastgoed, effectenportefeuille o.i.d. inbrengen in de BV?

Dergelijke beleggingen betreffen geen vrije liquide middelen die op de aandelen gestort kunnen worden. In theorie is een storting in natura ook mogelijk voor het volstorten van de aandelen. Echter in de praktijk brengt een dergelijke inbreng op aandelen aanzienlijke koste (notariële en accountancy ) met zich mee, dat het voordeel van het oprichten van een Spaar BV aanzienlijk lager wordt. Uit oogpunt van efficiency en kosten werkt Firm24 niet met een inbreng op aandelen bij een Spaar BV.

plus

Hoe werkt het oprichten precies?

Maak een account aan op onze website met een mailadres en een wachtwoord. Start de procedure voor de oprichting van de Spaar BV. Vul online de benodigde gegevens in. De procedure wijst zichzelf. Na de betaling gaat de notaris aan de slag met de conceptakte. Zodra deze is opgemaakt, wordt deze geupload in jouw persoonlijke dashboard. Dit kan 3 werkdagen duren. Na het accorderen van de conceptakte kan er een afspraak worden gemaakt voor het ondertekenen van de volmacht en Personal Data Card (PDC). Deze documenten kun je vinden in de procedure onder ‘Bestanden’. Met deze documenten dient je langs te gaan bij de notaris of bij ons op kantoor. Vergeet hierbij niet het geldige legitimatiebewijs mee te nemen, dat op de volmacht vermeld staat. Je tekent aldaar de volmacht. Je kunt de gegevens van de notaris vinden in de bevestiging betaling mail. De notaris stelt de definitieve akte op. Voordat de notaris deze zal passeren, dient de notaris je nog te spreken voor de ‘Belehrung’. De notaris loopt dan nog even door de belangrijkste punten van de akte. Nadat de notaris de akte gepasseerd heeft, biedt de notaris de stukken ter inschrijving aan bij de Kamer van Koophandel. Zodra de inschrijving daar voltooid is, zet de notaris het uittreksel en een kopie van de oprichtingsakte online. Alle officiële documenten ontvang je ook per post.

Meer weten over de Spaar BV?

Artikelen over het oprichten van een Spaar BV
1
blog 1

Wat is het voordeel van een holding bovenop een BV?

Wil je een BV oprichten? Maar weet je niet wat de voordelen van een holding zijn? Lees dan eerst dit artikel!

2
blog 2

Benieuwd welke kosten er allemaal komen kijken bij het oprichten van een BV?

Voor ondernemers is het soms onduidelijk hoeveel het kost om een BV op te richten. In dit artikel leggen we uit welke kosten je vóór de oprichting kunt verwachten en welke jaarlijke kosten meegenomen moeten worden.

3
blog 3

Stappenplan BV oprichten

Ben je nog op zoek naar een duidelijk stappenplan voor het oprichten van een BV? Zoek niet verder, hier hebben we alle informatie voor je samengevat!

IkbenFritsIkBenFrits
Curious KidsCurious Kids
TapfiliateTapfiliate
01 / 03
IkbenFrits
Michiel Lensink
IkBenFrits
See moreSee more
"Ik zat met een ingewikkelde situatie waarbij er snel een spaar-bv opgericht moest worden met buitenlandse aandeelhouders die niet aanwezig konden zijn. Ik wist niet zeker of Firm24 dit voor mij kon regelen omdat het zo kort dag was en het in het Engels moest. Gelukkig heeft het team mij erg goed geholpen en met een Engelstalige overeenkomst was het probleem zo opgelost! Ik kan Firm24 aanraden voor elke ondernemer!"
02 / 03
Curious Kids
Ananda Hagens
Curious Kids
See moreSee more
"Bij Firm24 kon ik supersnel mijn spaar-bv oprichten. Ik vond het erg fijn omdat ik eerst dacht dat er wel een paar weken overheen zou gaan voordat ik kon beginnen, maar Firm24 heeft dit binnen 5 werkdagen voor mij geregeld. Het scheelt mij weer kopzorgen en kan ik mij focussen op andere zaken. Zodra wij weer een spaar-bv gaan oprichten zal ik dit absoluut weer bij Firm24 doen.”
03 / 03
Tapfiliate
Thomas van der Kleij
Tapfiliate.com
See moreSee more
“Ik had geen zin in een lang en duur proces van het oprichten van een spaar-bv. Tijdens het zoeken naar bedrijven die mij konden helpen kwam ik Firm24 tegen. De website leek mij betrouwbaar dus ik besloot ervoor te gaan. Ik kreeg een supersnelle, persoonlijke service en betaalde uiteindelijk 1/3e van wat ik voorheen heb betaald voor het oprichten van een spaar-bv. Tijdens het oprichten werd ik telkens begeleid en kreeg ik persoonlijk advies. Kortom: Super!”

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Onze medewerkers onderscheiden zich door de combinatie van betrokkenheid, deskundigheid en passie. Wij geven je graag persoonlijk advies.

 • call Telefoon: +31 (0)20 30 80 675
 • Ma-Do: 09:00 - 19:00
 • Vrijdag: 09:00 - 17:00
 • chat Chat met een rechtspecialist
 • Werkdagen: 09:00 - 22:00
 • Weekend: 12:00 - 17:00
Team Support