De maatschappelijke BV (BVm) - Hier lees je er alles over!

In 2021 is een conceptwetsvoorstel voor de maatschappelijke BV (BVm) ter consultatie ingediend. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens vanuit de markt om ruimte te creëren voor bedrijven die zich inzetten voor een maatschappelijk of sociaal doel. Wat we verwachten van deze toekomstige regelgeving, lees je hieronder!

BVm als keurmerk

Wanneer het verwachte wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt het mogelijk om - naast een inschrijving als gewone BV - in het handelsregister een BVm in te schrijven. Waar achter de bedrijfsnaam normaal gesproken ‘B.V.’ staat, zal in dat geval ‘B.V.m’ komen te staan. Aan de rechtsvorm verandert niets, de belangrijkste kenmerken van de BVm zullen hetzelfde zijn. Het verschil zit hem in de voorwaarden. Daarover lees je hieronder meer.

Maatschappelijk of sociaal doel

De belangrijkste voorwaarde voor de BVm is het maatschappelijke of sociale doel dat in de statuten wordt vastgelegd. Bestaande BV’s zouden zich middels een statutenwijziging tot een BVm kunnen omvormen. Naast het maatschappelijke doel, gelden er aanvullende vereisten om het keurmerk te verkrijgen. Zo dient bijvoorbeeld bij het vaststellen van de winst het maatschappelijke of sociale doel vooropgesteld te worden door de aandeelhouders. Ook moeten de resultaten worden vastgelegd in een maatschappelijk jaarverslag. Zo worden (potentiële) investeerders geïnformeerd over de naleving van het maatschappelijke of sociale doel en de prestaties van de BV.

Beëindiging

Lukt het toch niet om aan de voorwaarden te blijven voldoen, dan kan het bestuur besluiten tot beëindiging van de toepasselijkheid van de BVm-wet. Besluiten de aandeelhouders de BV geheel te ontbinden, dan komt het overschot bij ontbinding toe aan het maatschappelijke of sociale doel van de BVm. Ook personen buiten de BV kunnen zich bekommeren om de naleving van het maatschappelijke doel. Als de werkzaamheden van de BV niet in lijn zijn met het zelfgekozen maatschappelijke doel, dan kan het openbaar ministerie of een buitenstaander als belanghebbende de rechter verzoeken om te besluiten tot ontbinding van die BV.

magneet

En nu?

Op dit moment is er nog geen definitief wetsvoorstel wat door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd. Het is dus nog even afwachten, maar de kans is groot dat de BVm er zal komen. Dat betekent echter niet dat het nog niet mogelijk is om in de statuten van je BV een maatschappelijk doel op te nemen. In tegendeel! Indien je met je activiteiten een maatschappelijk of sociaal doel nastreeft, kan de notaris dit bij de oprichting van je BV in de statuten opnemen. Bestaat je BV al? Dan kan de doelomschrijving via een statutenwijziging aangepast worden.

Meer weten over wat er nu al mogelijk is? Neem dan contact op met één van onze support agents via de chat op onze website.

Mai Hoenjet linkedin
Mai is Associate Lawyer bij Allen & Overy Nederland. Vroeger schreef ze artikelen over ondernemersrecht.
Bijgewerkt op 13 november 2023
Gepubliceerd op 11 november 2021

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00