Een van de voornaamste redenen waarom beginnende ondernemers liever voor een BV als rechtsvorm kiezen dan voor een eenmanszaak of een vennootschap onder firma is de aansprakelijkheid. Een BV heet toch niet voor niets vennootschap met beperkte aansprakelijkheid? Uiteraard ben je als starter bereid te investeren in je bedrijf en begrijp je dat daar risico’s mee gepaard gaan. Maar hoe vermijd je – mochten er onverhoopt zaken fout gaan – dat je persoonlijk moet instaan voor de financiële gevolgen? In tegenstelling tot een vennootschap onder firma of een eenmanszaak staat je als bestuurder en/of aandeelhouder van een bv niet met je volledige persoonlijke bezit in voor mogelijke schulden die uit je zakelijke activiteiten voortvloeien.

Wanneer kan je aansprakelijk gesteld worden?

Als directeur-grootaandeelhouder van een BV kun je als bestuurder – ondanks de beperkte aansprakelijkheid voor de aandeelhouder van een BV – alsnog persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dat kan bijvoorbeeld doordat je door de bank werd gevraagd mee te tekenen bij het aangaan van een lening.
Ook als je het bestaan van de BV door onbehoorlijk bestuur in gevaar brengt, kan je aansprakelijk gesteld worden. Denk aan de situatie waarin je te grote verplichtingen aangaat, waarvan je op voorhand al weet dat de BV deze verplichtingen niet kan dragen.
Ook het niet jaarlijks deponeren van de jaarstukken van de bv bij de Kamer van Koophandel wordt als onbehoorlijk bestuur aangemerkt, waardoor de bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt voor de schulden in de BV.
Er zijn vele andere vormen van onbehoorlijk bestuur, zoals:
 • Een onverzorgde boekhouding
 • Het niet of te laat opmaken van je jaarrekening
 • Het niet zorgen voor publicatie van de jaarrekening bij de KvK
 • Een misleidende voorstelling van zaken in het jaarverslag van de BV
 • Het niet of te laat melden van betalingsonmacht van de BV
 • Het selectief betalen van crediteuren bij dreigende betalingsonmacht van de BV
 • Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen
 • Het niet behoorlijk op schrift stellen van gemaakte afspraken
 • Het aangaan van verplichtingen die het voortbestaan van de BV in gevaar brengen
 • Het verwaarlozen van kredietbewaking
 • Het misbruiken van tegenstrijdige belangen van een bestuurder
 • Het benadelen van de BV door active tegen een laag bedrag te verkopen of door onevenredig grote zekerheden te stellen aan financiers
 • Het niet of te laat informeren van belanghebbenden (aandeelhouders en Raad van Commissarissen) over relevante zaken
 • Het in strijd handelen met het statutaire doel van de BV
 • Het niet of onvoldoende deskundig handelen
 • Zwarte bedragen ontvangen en betalen
 • Het onrechtvaardig persoonlijk verrijken van de bestuurder
 • Het aangaan van verplichtingen in de wetenschap dat de BV die verplichtingen niet kan nakomen.
Je merkt het, veel staat of valt met het op peil houden van je dagelijkse administratie. Het is één van de pijlers voor de beoordeling van ‘goed bestuur‘. Daarom is het van essentieel belang dat je jouw investering beschermt door zorgvuldig en nauwgezet met je administratie om te gaan.

Ben je ‘slechts’ een passieve aandeelhouder?

Anders dan voor de introductie van de Flex BV, kunnen ook passieve aandeelhouders vandaag aansprakelijk worden gesteld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het ontvangen bedrag aan uitkering van vermogen vermeerderd met de wettelijke rente. Dit kan enkel worden opgelegd als de uitkering van het dividend er heeft voor gezorgd dat de bv niet langer aan haar verplichtingen kon voldoen en op die manier haar schuldeisers heeft benadeeld. Als passieve aandeelhouder blijft je aansprakelijkheid dus veel beperkter dan die van een bestuurder.

Hoe beperkt is je aansprakelijkheid bij een BV?

Bij het oprichten van een bv geldt de regel dat je aansprakelijkheid beperkt is tot de waarde van het nominale aandelenkapitaal. In mensentaal betekent dit dat jouw risico wordt beperkt tot het bedrag dat je als investering hebt ingebracht.
Maar let op, dit basisidee is uitgebreid met zogenaamde bestuurdersaansprakelijkheid. Ook als je geen statutair bestuurder bent, maar je als feitelijk bestuurder gedraagt, kan je aansprakelijk worden gesteld.

Conclusie

Als je ervoor kiest om een BV op te richten, biedt deze jou als rechtsvorm een verregaande bescherming als persoon wat betreft je aansprakelijkheid. Enkel als je jouw administratie verwaarloost of je als bestuurder ongeoorloofde beslissingen gaat nemen, kan je alsnog aansprakelijk worden gesteld.
In die zin is de BV als rechtsvorm erg rechtvaardig wat betreft de aansprakelijkheid. Je wordt beschermd tegen ongeluk en rampspoed, maar draagt de verantwoordelijkheid als blijkt dat je daar grove schuld aan hebt.
Een BV oprichten biedt dus een goede bescherming tegen persoonlijk faillissement, zeker in vergelijking met een eenmanszaak of een vennootschap onder firma.
Bij Firm24 regel je snel, gemakkelijk en voordelig je eigen BV. Vul het online vragenformulier in en wij gaan direct voor je aan het werk!

Starten met oprichten? Of nog niet zeker van je rechtsvorm?

Start direct met het oprichten van je onderneming of doe in 3 minuten de test om erachter te komen welke rechtsvorm bij jou past!