Kennisbank

Zo werken aandelen in de BV

Net zoals bij een fiets of een boek kun je eigenaar zijn van een BV. Het eigendom van de BV wordt verdeeld in aandelen. Wie een of meer aandelen in een BV bezit, is voor dat stukje eigenaar.

Hoe werken aandelen?

Bij de oprichting bepaalt de oprichter hoeveel aandelen er worden uitgegeven en welke waarde de aandelen hebben in de BV. Dit wordt vastgelegd in de statuten. Het aantal aandelen vermenigvuldigd met de waarde per aandeel wordt het aandelenkapitaal genoemd. De minimale waarde die een aandeel moet hebben is €0,01.

Wij raden aan om een BV op te richten met 120 aandelen (of een veelvoud) en met een minimale waarde van €0,01 per aandeel. Waarom 120? Het getal 120 is gekozen omdat dit makkelijk deelbaar is door de getallen 1 t/m 6. Zo ben je in de toekomst flexibel mocht er een nieuwe aandeelhouder bijkomen of weggaan. Het is namelijk complexer om later nieuwe aandelen te moeten uitgeven om een scheve verhouding recht te trekken.

aandeelhouder

Welke rechten heeft een aandeelhouder?

Een aandeel kent meerdere rechten. Als aandeelhouder heb je met elk aandeel recht op de winst die de BV maakt. Ook heb je met je aandeel stemrecht in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Heb je 60 aandelen van de 120, dan heb je dus recht op de helft van de winstuitkering en is jouw stem ook goed voor de helft van de stemmen. Je kunt het stemrecht en het winstrecht scheiden van elkaar of zelfs aandelen uitgeven met speciale voorkeursrechten. Het uitgeven van winst-, stemrechtloze of speciale aandelen is maatwerk. Laat je daarom goed adviseren over de (fiscale) gevolgen door de notaris of een adviseur. Firm24 kan je hierbij helpen.

Hoe stort ik de aandelen vol?

Nadat de BV is opgericht en je de zakelijke bankrekening hebt geopend voor de BV, kun je eenvoudig de aandelen volstorten. Dit doe je via een overboeking van jouw privérekening naar de zakelijke rekening van de BV. Wanneer het aandelenkapitaal 120 aandelen van €0,01 betreft en je bent enig aandeelhouder dan ziet de omschrijving er zo uit:

Hoe kan ik mijn aandelen overdragen aan iemand anders?

Aandelen draag je over door middel van een notariële akte. Voor de overdracht van aandelen is altijd tussenkomst van de notaris nodig. Dit is wettelijk bepaald, dus hier kan niet van worden afgeweken. Wil jij hier meer over weten? Lees dan dit kennisbank artikel.

Betaal ik belasting over de verkoop van aandelen?

Of je als verkoper belasting moet betalen over een aandelenverkoop, hangt af van of je de aandelen in je privévermogen houdt, of in een holding. Houdt een holding de aandelen die verkocht worden, dan hoeft de verkoper geen belasting te betalen over de koopprijs. Dit vanwege de deelnemingsvrijstelling, die waarschijnlijk van toepassing is.

Hoe werkt de deelnemingsvrijstelling?

Heeft een holding-BV meer dan 5% van de aandelen in de werk-BV, dan maakt zij aanspraak op de deelnemingsvrijstelling. Dit houdt in dat over de winst die de werk-BV uitkeert aan de holding geen belasting wordt betaald, maar ook dat verliezen niet fiscaal aftrekbaar zijn.

Hoe werkt het een uitgifte van nieuwe aandelen?

Een van de manieren om een groter vermogen in de BV te krijgen, is door het uitgeven van nieuwe aandelen. Dit heet ook wel een aandelenemissie. De nieuwe aandeelhouder investeert in de BV en krijgt als ruil aandelen hiervoor terug. Hoeveel aandelen de nieuwe aandeelhouder precies ontvangt hangt af van de waarde van de aandelen en het bedrag dat hij in de onderneming investeert. De uitgifte van nieuwe aandelen gaat via een notariële akte. Hiervoor is opnieuw, verplicht, een notaris nodig. Een aandelenuitgifte kan je snel en eenvoudig bij Firm24 regelen, jij levert de benodigde stukken en wij zorgen voor het verdere proces.

Mag een minderjarige aandelen hebben?

Een minderjarige kan  aandelen ontvangen (bijvoorbeeld door te erven). De minderjarige is echter niet bevoegd om echt iets met deze aandelen te doen (zgn. “beschikken”) totdat hij meerderjarig is. Voor die tijd is hij namelijk “handelingsonbekwaam” en moet iemand dat voor hem doen (ouder, verzorger, voogd). Je kunt hier meer lezen over het oprichten van een BV als minderjarige.

duim

Ten slot (aanrader)

Iedere situatie is uniek en dat kan soms lastig zijn. Ben je na het lezen van dit artikel net als veel andere ondernemers benieuwd naar hoe dit persoonlijk voor jou uitpakt? Plan dan nu een gratis gesprek in met één van onze adviseurs! Klik hier.

Gepubliceerd op 27 mei 2024
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24