Kennisbank

Vorderingen overdragen. Zo gebruik je slim de akte van cessie

Iedereen heeft er wel eens last van: je schiet in de kroeg dat drankje voor aan je vrienden, maar de Tikkie die jij gestuurd hebt wordt nooit betaald. Van je vrienden krijg je dan (meestal) het geld uiteindelijk gewoon terug. Daarentegen zijn er in de ondernemerswereld veel situaties waarbij geld innen van wanbetalers enorm veel tijd en moeite kost. Dan kan In dit artikel leggen we je alles over vorderingen en de akte van cessie uit! We bespreken de twee vormen en mogelijkheden voor jou als ondernemer.

Wat is een vordering?

Als jij een dienst of product geleverd hebt, maar deze is nog niet betaald, dan heb jij een vordering. Dit houdt in dat je deze betaling nog tegoed hebt van de wederpartij. Jij bent dan de schuldeiser en de wederpartij is de schuldenaar. Het innen van die betaling wordt ook wel vorderen genoemd. 

Wat is cederen?

Cederen is het overdragen van een vordering van een schuldeiser aan een nieuwe schuldeiser. Bij deze overeenkomst van cessie is de schuldenaar geen partij. De schuldenaar merkt zelf wel een verschil, de schuldeiser is namelijk veranderd. 

Wat is een akte van cessie?

Een akte van cessie is een schriftelijke overeenkomst waarmee een cessie wordt uitgevoerd. Aan het opstellen van zo’n akte van cessie zijn wel enkele voorwaarden verbonden. De akte moet namelijk schriftelijk zijn aangegaan. Een mondelinge overeenkomst van cessie is dus niet geldig! De akte mag wel op twee verschillende manieren opgesteld worden. Zowel in het bijzijn van een notaris, de zogenoemde authentieke akte, of onderling tussen de partijen, de zogenoemde onderhandse akte. Daarnaast moet de akte een aantal inhoudelijke bepalingen bevatten. Ten eerste moet er voldoende duidelijk zijn welke vordering overgedragen wordt. Verder moet er duidelijk worden wie de vordering overdraagt en wie de vordering ontvangt. Alleen die twee partijen hoeven uiteindelijk de akte te ondertekenen. 

Stempel

Twee vormen van cessies

Er zijn twee vormen van cessies: de openbare cessie en de stille cessie. Bij een openbare cessie moet aan de schuldenaar worden medegedeeld dat de cessie heeft plaatsgevonden. Hierdoor weet hij dat hij aan een nieuwe schuldeiser moet betalen. Bij een stille cessie is een mededeling aan de schuldenaar niet verplicht. Wel moet de stille cessie geregistreerd worden bij de Belastingdienst. Dit kan echter problemen opleveren voor de schuldenaar, hij weet immers nog niet dat zijn crediteur veranderd is. Om dat probleem op te lossen mag de schuldenaar de vordering nog gewoon blijven betalen aan de oorspronkelijke schuldeiser totdat de stille cessie aan hem is medegedeeld.

Wat zijn redenen om een vordering te cederen?

Er zijn veel verschillende redenen te bedenken waarom je een vordering zou cederen. Hieronder staan een aantal voorbeelden opgesomd:

Wanbetaler

Als iemand jouw rekeningen niet wilt betalen kan het voor jou een tijdrovende klus worden om dit geld toch te innen. Dan kan jij jouw vordering verkopen aan een incassobureau. Deze bureaus hebben er hun specialiteit van gemaakt om zulke vorderingen toch te kunnen innen.

Schadevergoeding

Een vordering tot schadevergoeding wordt vaak overgedragen. De betaler van de schade, bijvoorbeeld een verzekering of iemands ouders, neemt de vordering van de schadevergoeding dan over. Zij schieten het bedrag van de schade als het ware voor en krijgen dit later terug van de persoon die de schade gemaakt heeft.

Betalingstermijn

Soms willen ondernemers niet wachten op het verstrijken van de betalingstermijn tot ze hun geld krijgen. In dat geval kunnen ze gebruik maken van factoring. Een factoring bedrijf neemt dan de vordering over en de onderneming krijgt het geld (tegen een kleine minwaarde) direct gestort. Het factoring bedrijf zal dan wachten tot er betaald wordt, waardoor zij dus het risico dragen dat er niet betaald wordt.

Looncessie als betalingsregeling

Als een schuldenaar een betalingsregeling met jou wil afsluiten kan er gebruikgemaakt worden van cessie. De zogenoemde looncessie zorgt ervoor dat de de schuldeiser recht krijgt op een deel van het salaris dat de schuldenaar verdient. Hierdoor heeft de schuldeiser dus veel zekerheid dat de schuldenaar de betalingsregeling nakomt. Wel kan deze looncessie door degene die het salaris betaalt vernietigd worden. Wat betekent dat de cessie ongeldig verklaard wordt. Het wordt namelijk gezien als een overdracht tot zekerheid, wat volgens de wet niet is toegestaan.

Hoe stel je een akte van cessie op?

Een akte van cessie kan in principe door iedereen opgesteld worden. Zoals eerder vermeld is er een onderscheid tussen de akte die door de notaris is opgesteld (authentieke akte) en de akte die onderling is opgesteld (onderhandse akte). Wel moet deze schriftelijk zijn en voldoen aan bepaalde inhoudsvereisten. Om de akte duidelijk te verwoorden en niks te missen kan het handig zijn om een jurist of notaris in te schakelen. Ook kan je hiervoor bij Firm24 terecht! Binnen 48 uur na je aanvraag gaat een ervaren jurist voor je aan de slag met een opgestelde akte van cessie voor slechts € 499,-.

Wanneer mag je geen gebruik maken van een akte van cessie?

Het is in principe altijd toegestaan om een vordering over te dragen. Daarentegen is er voor een aantal uitkeringen een uitzondering gemaakt. Dit zijn uitkeringen zoals de Wajong, WAO, ZW, AOW, studiefinanciering, etc. Daarnaast is het ook niet toegestaan als de partijen expliciet zijn overeengekomen dat de vordering niet overgedragen mocht worden. Dit gebeurt vaak bij zorgverzekeraars, zij willen namelijk zelf bepalen welke zorginstanties er gebruikt mogen worden. 

Advies op maat bij Firm24

Het overdragen van een vordering kan om vele redenen en op vele manieren gebeuren. Maar het is wel belangrijk dat dit goed gebeurt! In sommige gevallen kan een juridisch adviesgesprek daarom handig zijn. Hiervoor kan je ook bij de juristen van Firm24 terecht (€ 99,-). Uit zo’n adviesgesprek kan blijken dat het handig is om het opstellen van de akte van cessie uit te besteden aan een gespecialiseerde jurist. Dan ben je er in ieder geval zeker van dat je later niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Dat kan ook bij de gespecialiseerde juristen van Firm24. Als je eerst een adviesgesprek hebt gehad zal het opstellen van de akte nog maar € 400,- kosten!

Ten slot (aanrader)

Na het lezen van dit artikel kan het zijn dat er nog vragen onbeantwoord zijn of dat er juist nieuwe vragen op zijn gekomen. Daarvoor kan je altijd gebruikmaken van de chat rechtsonder of plahier jouw gratis check-gesprek in! 

Gepubliceerd op 28 november 2023
thijs_c87800c2e4
Thijs van Holthuijsen linkedin
Thijs van Holthuijsen was werkzaam als Growth Hacker bij FIRM24 en schreef daarbij artikelen over ondernemen. Inmiddels werkt hij bij KWF Kankerbestrijding.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24