Kennisbank

De Subsidie Praktijkleren: een vergoeding voor jouw leerplaats

Om goed voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt is het belangrijk om ervaring op te doen. Als werkgever heb jij een uitgelezen mogelijkheid om leerlingen of studenten die kans te geven. Door een leerplaats aan te bieden, zijn zij beter voorbereid op de arbeidsmarkt en beschik jij later over beter opgeleid personeel. De Subsidieregeling Praktijkleren is in het leven geroepen om je te compenseren voor de kosten die je hierbij maakt. In dit artikel vertellen we je alles over deze regeling.

Een leerplaats voor scholieren en studenten

Als werkgever kun je een praktijk- of werkleerplaats aanbieden aan leerlingen of studenten. Dit zorgt ervoor dat zij kennis kunnen maken met de arbeidsmarkt en die uiteindelijk beter voorbereid kunnen betreden. Tijdens de leerperiode bied jij een intensieve begeleiding. Hiervoor moet je voldoen aan de urennorm. De urennorm bedraagt 200 contacturen tussen de begeleidende docent en de leerling of student. Hierbij is actieve betrokkenheid van de docent vereist. Daarnaast moet het onderwijsprogramma voldoende intensief, afwisselend en uitdagend zijn. De Onderwijsinspectie ziet hierop toe. De regeling is bedoeld voor leerlingen of studenten uit het: vmbo, voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PRO), mbo-beroepsbegeleidende leerweg (mbo-bbl ), hbo en wo.

Wat is de Subsidieregeling Praktijkleren precies?

De Subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor de begeleiding. Vanuit de overheid wordt het namelijk aangemoedigd om leerplaatsen aan te bieden aan leerlingen en studenten. Per leerplaats bedraagt deze tegemoetkoming maximaal 2700 euro. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar per onderwijscategorie. Dit maximum kan niet worden overschreden. Houd er daarom rekening mee dat je niet de volle 2700 euro ontvangt als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is. Het OCW neemt alle aanvragen in overweging en verdeelt het subsidiebudget daarna evenredig over alle goedgekeurde aanvragen.

Geld

Dit zijn de voorwaarden

De Subsidieregeling Praktijkleren heeft enkele voorwaarden. Dat betekent dat niet elke opleiding binnen de eerder genoemde onderwijscategorieën in aanmerking komt voor de subsidie. Allereerst moet je voldoen aan de voorwaarden die per onderwijscategorie worden gesteld:

  • vmbo: in deze onderwijscategorie moeten leerlingen in hun 3e of 4e jaar zitten van een basisberoepsgerichte leerweg, die is ingericht als een leerwerktraject of entreeopleiding. Verder moet het leerwerktraject onder begeleiding van jouw bedrijf gericht zijn op het behalen van een startkwalificatie op niveau van een basisberoepsopleiding.
  • vso: in deze onderwijscategorie moeten leerlingen staan ingeschreven als ‘naar schoolgaand’ bij een school in het voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast moeten zij in het laatste jaar van hun opleiding zitten. Verder is vereist dat de leerlingen een profiel volgen in arbeidsgerichtheid of vervolgonderwijs. Tot slot moeten de leerlingen tijdens het jaar op jouw leerplaats minimaal 1 dag per week schoolonderwijs volgen en mogen zij maximaal 4 stagedagen per week hebben.
  • pro: in deze onderwijscategorie moeten leerlingen staan ingeschreven als ‘naar schoolgaand’ bij een school in het praktijkonderwijs. Ook hier moet de leerling in het laatste jaar zitten, moet de leerling minimaal 1 dag per week schoolonderwijs volgen en mag hij of zij maximaal 4 stagedagen per week hebben.
  • mbo-bbl: let er echt op dat alleen mbo-bbl leerlingen in aanmerking komen. Dit is de Beroeps Begeleidende Leerweg en leerlingen werken hierbij tijdens hun opleiding. Let er dus op dat dit anders is dan ‘normaal mbo’.
  • hbo: de student moet een duaal-of deeltijdtraject volgen. Dat betekent dat voltijdstudenten zijn uitgesloten voor de subsidie. Verder moet de student actief zijn binnen de techniek, landbouw (en natuurlijke omgeving), gezondheidszorg of gedrag en maatschappij.
  • wo: in het wo is de subsidie alleen bedoeld voor promovendi en toio’s. Voor promovendi en toio’s geldt dat zij in dienst moeten zijn voor een universiteit of in dienst zijn bij een werkgever en begeleiding krijgen vanuit een universiteit.
Een raket

De Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg

Let op! Dit is een andere subsidie dan de Subsidie Praktijkleren. Deze subsidie krijg je als je een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt aan de werkzoekende of aan iemand die werkloos dreigt te worden. Let er wel op dat alleen kortlopende omscholing en bijscholing in aanmerking komen. Een werkzoekende moet staan ingeschreven bij het UWV. Dit zijn alle mensen die wel kunnen werken en een uitkering ontvangen van de gemeente of het UWV. Maar ook mensen zonder uitkering kunnen zich laten inschrijven bij het UWV. Iemand die dreigt werkloos te worden is een werknemer die hoogstwaarschijnlijk zonder werk komt te zitten. Dit kan verschillende redenen hebben: ontslag, aflopen contract, wegvallen van functies, etc. Ook in de derde leerweg kan je maximaal 2700 euro per leerplaats aanvragen. Hierbij kunnen wij je heel goed helpen! Daarnaast stelt het OCW ook hier een maximumbedrag vast en wordt het bedrag evenredig verdeeld als er meer wordt aangevraagd dan er beschikbaar is. De duur van de leerplaats mag maximaal 40 weken bedragen.

Aanvragen subsidie praktijkleren

De aanvraag voor de subsidieregeling is geopend na afloop van het school- of collegejaar. Deze periode loopt meestal van begin juni tot midden september. Let op: de subsidie praktijkleren aanvragen doe je na afloop van de begeleiding.

De subsidie aanvragen via Firm24

Subsidies aanvragen: soms zie je door de bomen het bos niet meer vanwege alle regeltjes en voorwaarden. Gelukkig zijn wij erin gespecialiseerd en daarom bieden we jou een gratis checkgesprek. Tijdens dit gesprek krijg jij de mogelijk om al je vragen te stellen. Na afloop kunnen we je doorverwijzen naar één van onze partners. Klinkt dit als muziek in je oren? Klik dan hier!

Gepubliceerd op 29 maart 2024
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24