Kennisbank

De Intentieovereenkomst: wat je moet weten

Een intentieovereenkomst, vaak ook Letter of Intent (LOI) genoemd, is een formele schriftelijke overeenkomst tussen partijen die de intentie hebben om samen te werken. Het doel van dit document is om duidelijkheid te scheppen over de afspraken die gemaakt zijn voordat de definitieve overeenkomst wordt gesloten.

Definitie van Intentieovereenkomst

Een intentieovereenkomst is in wezen een voorovereenkomst. Het is een schriftelijke weergave van de wederzijdse verwachtingen van de betrokken partijen. Dit document beschrijft:

 • De belangrijkste punten van de beoogde samenwerking.
 • De verwachtingen en verplichtingen van beide partijen.
 • Eventuele voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat een definitieve overeenkomst wordt aangegaan.

Waarom is een Intentieovereenkomst Noodzakelijk?

In de zakelijke wereld is het gebruikelijk om complexe transacties aan te gaan die vaak gedetailleerde onderhandelingen en voorbereidingen vereisen. In dergelijke situaties:

 1. Biedt het Duidelijkheid: De intentieovereenkomst zorgt ervoor dat alle partijen op dezelfde lijn zitten wat betreft hun verwachtingen.
 2. Minimaliseert Risico's: Door duidelijke afspraken vast te leggen, worden de risico's van misverstanden of geschillen verminderd.
 3. Biedt een Juridisch Kader: Hoewel het geen bindend contract is, kan het in sommige gevallen wel juridisch afdwingbaar zijn.

Kenmerken van een goede Intentieovereenkomst

Een effectieve intentieovereenkomst bevat:

 • Details van Partijen: Volledige namen, adressen en andere relevante informatie.
 • Doel van de Overeenkomst: Een duidelijke omschrijving van de beoogde samenwerking of transactie.
 • Termijn: Hoe lang de overeenkomst geldig is en of er mogelijkheden zijn voor verlenging.
 • Vertrouwelijkheid: Afspraken over het bewaren van vertrouwelijke informatie.
 • Afwikkeling van Geschillen: Hoe eventuele geschillen zullen worden afgehandeld.
 • Exit-strategie: Voorwaarden waaronder de overeenkomst kan worden beëindigd.
Een duim

Intentieverklaring vs intentieovereenkomst

Een intentieovereenkomst wordt vaak verward met een intentieverklaring. Maar de twee zijn toch echt verschillend. Een intentieverklaring is namelijk een stuk minder definitief. Bij een intentieverklaring wordt uitgesproken wat partijen beogen met de onderhandelingen die zij voeren, maar de afspraken die zij maken zijn enorm vrijblijvend. Partijen kunnen op ieder moment terugkrabbelen van een intentieverklaring terwijl dat bij de intentieovereenkomst niet zo is. Vaak hangen er aan het afbreken van een intentieovereenkomst bepaalde gevolgen zoals een financiële vergoeding. Dit is bij een intentieverklaring niet het geval.

Bindend of niet bindend?

Een intentieovereenkomst is in principe bedoeld als een niet bindende overeenkomst. Dat betekent dat de afspraken die worden gemaakt alleen een indicatie geven van de bedoelingen van de partijen, maar deze zijn nergens toe verplicht. Toch gaat dit in de praktijk vaak mis. Dit komt doordat partijen vaak de fout maken dat zij bepalingen bindend formuleren. Als je dit doet, is de overeenkomst niet meer vrijblijvend en moeten die afspraken echt nagekomen worden. Een voorbeeld van een bindende uitspraak is: “De koper koopt van de verkoper aandeel X.” Een niet bindende uitspraak zou luiden: “De koper heeft interesse om aandeel X van de verkoper te kopen.” Bij sommige bepalingen is het onduidelijk of het bindend is of niet, laat daarom altijd een jurist hiernaar kijken. Zo kom je niet ongewenst aan afspraken vast te zitten.

Conclusie

Een intentieovereenkomst speelt een cruciale rol in het zakenleven door een basis te bieden voor toekomstige onderhandelingen en overeenkomsten. Door de verwachtingen en verplichtingen van alle betrokken partijen duidelijk vast te leggen, helpt het misverstanden en potentiële geschillen te voorkomen. Het is daarom essentieel om dit document met de nodige zorg en aandacht op te stellen. Als u overweegt een intentieovereenkomst op te stellen of er een te ondertekenen, is het raadzaam juridisch advies in te winnen om uw belangen optimaal te beschermen.

handen schudden

Ten slot (aanrader)

Om ervoor te zorgen dat jouw intentieovereenkomst juridisch klopt en de bedoelde belangen behartigt is het altijd verstandig om hulp te zoeken bij een specialist. De juristen van Firm24 helpen je graag verder!

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
Sophie Ehren linkedin
Sophie is student Rechtsgeleerdheid & Psychologie. Daarnaast schrijft ze voor content voor ondernemers.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24