Kennisbank

Een aanmerkelijk belang: dit moet je weten

Heb jij minimaal vijf procent van de aandelen in een vennootschap of coöperatie? Dan heb je een aanmerkelijk belang. Met al die aandelen heb je een flinke vinger in de pap bij een bedrijf en ook privé kun je profiteren van mogelijke dividenduitkeringen. Wees er wel van bewust dat er andere belastingregels gelden voor een aanmerkelijk belang. Dit wordt namelijk niet beschouwd als een ‘gewoon setje aandelen’. In dit artikel vertellen we alles over een aanmerkelijk belang!

Wat is aanmerkelijk belang precies?

Het aanmerkelijk belang is geregeld in box 2 en wordt bepaald aan de hand van jouw aandelen en die van een eventuele fiscale partner samen. Er is sprake van een fiscaal partner als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Daarbij is het niet van belang of jullie samenwonen. Een aanmerkelijk belang kan vervolgens op meerdere manieren ontstaan.

De ‘vijf-procent regel’

Je hebt een aanmerkelijk belang als je (of jullie) minimaal vijf procent bezitten van:

  • de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties in een binnen- of buitenlandse vennootschap;
  • het stemrecht in een coöperatie.

Bij binnen- en buitenlandse vennootschappen moet je denken aan de besloten vennootschap (bv), de naamloze vennootschap (nv), de commanditaire vennootschap (cv), de Limited (Ltd) en de Aktiengesellschaft (Ag).

De 'familieregel’

Het is mogelijk dat je een aanmerkelijk belang in een bedrijf hebt zonder dat je zelf voldoet aan de ‘vijf-procent regel’. Je hebt namelijk ook een aanmerkelijk belang als je familieleden een aanmerkelijk belang hebben in hetzelfde bedrijf. Deze regel heeft alleen betrekking op familieleden in de rechte lijn van jou en je fiscale partner. Dit is zijn ouders, kinderen en kleinkinderen.

geld

Inkomen uit aanmerkelijk belang

Inkomen uit aanmerkelijk belang kan bestaan uit reguliere voordelen en uit vervreemdingsvoordelen van aandelen uit een aanmerkelijk belang.

Reguliere voordelen

Reguliere voordelen zijn winstuitkeringen zoals een dividenduitkering. Het kan voorkomen dat je kosten hebt gemaakt om een aanmerkelijk belang te realiseren. Denk hierbij aan de rente die je moet betalen over een lening die je volledig hebt gebruikt om aandelen te kopen. Deze kosten mag je aftrekken van de reguliere voordelen, zodat je belastbare bedrag lager uitvalt!

Vervreemdingsvoordelen

Vervreemdingsvoordelen zijn de verkoopopbrengsten van de aandelen. Het voordeel is heel simpel uit te rekenen, want dit is de overdrachtsprijs minus de verkrijgingsprijs. Soms komt het voor dat je de aandelen niet zelf hebt gekocht, maar dat deze aan jou zijn geschonken of dat je deze hebt geërfd. Dan bepaalt de notaris de verkrijgingsprijs.

Verlies uit aanmerkelijk belang

Helaas zijn aandelen niet altijd rozengeur en maneschijn. Soms kan het gebeuren dat je verliezen lijdt op de aandelen uit je aanmerkelijk belang. De Belastingdienst heeft een speciale regeling in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat je niet teveel belasting betaalt. Je hebt namelijk de mogelijkheid om je verliezen te verrekenen met de winsten uit het voorgaande jaar of de mogelijke winsten in de komende zes jaar. De hoogte van je mogelijke verlies wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Dit doen ze tegelijk met de vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting. Je kunt in bezwaar gaan als je het oneens bent met de hoogte van het vastgestelde verlies.

Aanmerkelijk belang belasting

Over het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2: aanmerkelijk belang) moet je een ander soort belasting betalen dan over andere aandelen (box 3: sparen en beleggen). Het aanmerkelijk belang tarief ligt een stuk hoger en wordt jaarlijks vastgesteld.

Tarief aanmerkelijk belang 2022

In 2022 lag het aanmerkelijk belang tarief op 29,90%.

Tarief aanmerkelijk belang 2023

Voor 2023 blijft het tarief ongewijzigd. Dit betekent dat je over het inkomen uit je aanmerkelijk belang, verminderd met mogelijke kosten en verliezen, 29,90% belasting moet betalen.

financien

Wat kan Firm24 voor mij betekenen?

Het kan soms onduidelijk zijn of er sprake is van een aanmerkelijk belang, bijvoorbeeld door de ‘familieregel’. Ook kan het lastig zijn de exacte winsten en verliezen vast te stellen. Wil je hier wat hulp bij hebben of heb je meer algemene vragen? Bij Firm24 willen we graag helpen. Daarom bieden we een gratis check-gesprek waarin je de mogelijkheid hebt om al je vragen stellen.

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24