Kennisbank

Een financieel plan opstellen - waar moet je op letten?

Wanneer je jouw ondernemingsplan opstelt wordt het financiële deel apart opgenomen in een zogeheten financieel plan. Het verduidelijkt hoe het bedrijfsplan gefinancierd gaat worden en het wordt gebruikt om financiers een beeld te geven van de verdeling van het geld. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over een financieel plan opstellen.

Eerst, wat is een ondernemingsplan?

Een financieel plan is onderdeel van het ondernemingsplan, ook wel bedrijfsplan. Dit is het plan dat je opstelt wanneer je aan een nieuwe onderneming begint. In dit plan wordt uitgewerkt waar jouw onderneming voor staat, wat je ermee wilt gaan doen en hoe je dit gaat bereiken. Het is hét idee achter jouw onderneming. Je stelt vaak ook doelen in het ondernemingsplan die je komende tijd wil bereiken. Zo maak je voor jezelf en eventuele investeerders duidelijk wat je met jouw onderneming wilt bereiken en hoe.

Wat is een financieel plan?

Het financieel plan zet eigenlijk alles wat je voor jouw onderneming qua financiën in de toekomst verwacht zwart op wit. Verder wordt het ook aan potentiële financiers voorgelegd. Daarom is het erg belangrijk dat je deze goed opstelt, het beïnvloedt namelijk de keuze van financiers om geld in jouw onderneming te steken. Bij een financieel plan opstellen gaat het erom welke uitgaven en inkomsten je verwacht te hebben en hoe je alles gaat financieren. Een financieringsplan bestaat standaard uit vier zakelijke begrotingen: de investeringsbegroting, de financieringsbegroting, de exploitatiebegroting en de liquiditeitsbegroting.   

Waarom heb je een financieel plan nodig?

Een financieel plan opstellen is om meerdere redenen belangrijk. Het schept ten eerste een duidelijk beeld voor jou en eventuele partners hoe je de financiën van jouw onderneming gaat aanpakken. Het geeft je de nodige handvatten om verder te kunnen met jouw onderneming. Zonder een financieel plan kan er eigenlijk niet worden begonnen aan de onderneming. Een ander erg belangrijk aspect van het plan is het aantrekken van financiers. Financiers zijn erg belangrijk om jouw onderneming van de grond te krijgen. Zij zullen gaan kijken naar jouw plan en op basis hiervan de beslissing maken om met jouw onderneming in zee te gaan. Een financieel plan moet hen dus overtuigen dat het geld goed gebruikt zal worden. Het is dus belangrijk dat je alles in jouw plan goed onderbouwd.

financien

De vier begrotingen

Wil je een financieel plan opstellen? Dan moet je ingaan op de vier zakelijke begrotingen. Ieder van deze begrotingen moet worden uitgelegd in het financieel plan.

De investeringsbegroting

Deze begroting geeft weer welke investeringen en bedrijfsmiddelen nodig zullen zijn voor jouw onderneming. Dit geeft een beeld van de komende 1 tot 3 jaar. Je maakt een overzicht van vaste activa en vlottende activa. De vaste activa zijn de middelen die langer dan een jaar in het bedrijf zullen zijn, zoals een computer of een werkauto. De vlottende activa zijn middelen die korter dan een jaar in het bedrijf zullen zijn zoals openingskosten of rekeningen van klanten.

De financieringsbegroting

Deze begroting geeft weer hoe de eerder genoemde investeringen gefinancierd zullen worden. Dit kan met vreemd vermogen, eigen vermogen of een combinatie. Het eigen vermogen is het geld wat je zelf inbrengt en het vreemd vermogen komt van andere zakelijke partijen. Bij vreemd vermogen neem je de bijkomende schulden ook op in deze begroting en duidt je aan of een schuld op lange - of korte termijn terug betaald moet worden.

De exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting is de verwachte winst- en verliesrekening. Het laat eigenlijk jouw ambities voor de komende jaren zien. Het geeft de verwachte omzet, belastingen en nettowinst weer. Omdat je dit niet allemaal zeker weet in de startende fase is het verstandig om verschillende, realistische scenario’s hierin op te nemen.

De liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Het geeft per maand, kwartaal of jaar weer welke financiële middelen beschikbaar zijn voor de onderneming, Je gaat in op de echte bankrekening van jouw onderneming. Wat staat er op de rekening als de inkomsten binnen zijn en de uitgaven zijn gedaan? Als je in een maand een tekort ziet kan je dan voor aanvullende financiering zorgen.

geld

Financieel plan opstellen - voorbeeld

Een voorbeeld financieel plan opstellen doe je niet in één specifieke vorm. Toch zijn er een aantal dingen die meestal worden opgenomen in het financieringsplan:

  • De vier begrotingen
  • De verwachte omzet, inkopen en andere kosten
  • De financiële haalbaarheid van het plan
  • Welke middelen je nodig hebt om een goede financiële start te maken
  • Hoe het bedrijf gefinancierd wordt en onder welke voorwaarden
  • Hoe de bankrekening er iedere maand uit komt te zien
  • Hoeveel winst er wordt verwacht de komende jaren

Ten slot (aanrader)

Als je na het lezen van dit artikel nog vragen hebt of hulp kan gebruiken bij het opstellen van jouw financieringsplan, neem dan contact op met een van onze specialisten!

Gepubliceerd op 2 november 2023
Sophie Ehren linkedin
Sophie is student Rechtsgeleerdheid & Psychologie. Daarnaast schrijft ze voor content voor ondernemers.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00