Kennisbank

Een vereniging opheffen - Waar moet je opletten?

Het kan om verschillende redenen zo zijn dat jij jouw vereniging wilt opheffen. Dit kan bepaald zijn door de algemene ledenvergadering (ALV) ook wel de algemene vergadering, de wet, het Openbaar Ministerie (OM) of de Kamer van Koophandel (KvK). Het is belangrijk dat de vereniging op juiste wijze wordt opgeheven zodat je niet voor ongewenste verrassingen komt te staan. In dit artikel lees je alles over het opheffen van een vereniging.

Wie kan de vereniging opheffen?

Alleen de leden van de vereniging kunnen op eigen initiatief de vereniging opheffen. De leden moeten dan stemmen over het ontbinden van de vereniging en bij een tweederde meerderheid komt een ontbindingsbesluit tot stand. De meerderheid van tweederde van de leden is de norm, maar de statuten van een vereniging kunnen altijd iets anders bepalen.

Lees daarom altijd eerst de statuten van de vereniging goed door! Verder moet dit besluit vooraf op de agenda van de vereniging worden gezet om geldig te zijn. Daarnaast kunnen andere instanties ook een bevel tot ontbinding geven. Dit kan via het OM en de rechter, de KvK of de wet.

Redenen voor het opheffen van je vereniging

Er zijn meerdere redenen mogelijk voor het opheffen van een vereniging. Het kan uit eigen initiatief zijn of door anderen zijn opgelegd. Dit zijn een paar mogelijke situaties waarin een vereniging moet worden opgeheven:

 1. De vereniging heeft geen leden meer. In dat geval bepaalt de wet dat de vereniging moet worden ontbonden.
 2. De vereniging gaat failliet en kan niet meer aan haar financiële verplichtingen voldoen. Als er geen overeenkomst met de schuldeisers komt, bepaalt de wet dat de vereniging moet worden ontbonden.
 3. Het OM heeft ontbinding van de vereniging aangevraagd en de rechter heeft dit toegewezen.
 4. De KvK ontbindt een vereniging via een beschikking.
 5. Een gebeurtenis die volgens de statuten van de vereniging tot ontbinding leidt.
 6. De algemene vergadering (ALV) heeft besloten de vereniging op te heffen.

In al deze gevallen ben je genoodzaakt de vereniging op te heffen en houdt de vereniging op te bestaan.

Wat zijn de stappen die je moet ondernemen?

Firm24 helpt je bij het opheffen van jouw vereniging, zo weet je zeker dat alle stappen juist worden doorlopen! Klik hier om jouw vereniging op te heffen.

Stap 1. Start en bevestig de online aanvraag.

 • Vul de gegevens in van de vereniging die je wilt opheffen.
 • Laat ons weten wie de bewaarder van de boeken en bescheiden wordt. Verder op in het artikel wordt dit verder toegelicht.
 • Beantwoord een aantal vragen over de vereniging die je wilt opheffen.

Stap 2. Upload de oprichtingsakte van de vereniging.

 • Wij hebben de oprichtingsakte nodig voor een correct opheffingsbesluit.

Stap 3. Print de benodigde documenten.

 • Print en onderteken de documenten die je van ons ontvangt.

Stap 4. Opsturen van de documenten.

 • Stuur de ondertekende documenten per post terug naar Firm24, inclusief een kopie van je paspoort.

Stap 5. Je bedrijf wordt opgeheven.

 • Firm24 verwerkt de stukken en controleert deze op eventuele fouten.
 • Vervolgens sturen wij deze stukken door naar de Kamer van Koophandel.
 • Je ontvangt een bevestiging van ons én van de Kamer van Koophandel wanneer je vereniging is uitgeschreven uit het Handelsregister. Pas als je deze hebt ontvangen houdt de vereniging op te bestaan.

Een vereniging opheffen hoeft dus niet via een bezoek aan de notaris of advocaat, maar kan gemakkelijk via Firm24.

Het ontbindingsbesluit

Om jouw vereniging te kunnen ontbinden is een ontbindingsbesluit nodig. Dit is een besluit dat door een meerderheid van de algemene vergadering is genomen. In dit besluit staat dat de vereniging wordt ontbonden en er worden afspraken gemaakt over de vervolgperiode. Zo kan het zijn dat vereffening nodig is of een turboliquidatie (zie het volgende kopje). Het besluit kan in principe niet teruggedraaid geworden, tenzij de rechter dit besluit.

Het ontbindingsbesluit is niet nodig als de vereniging geen leden meer heeft. In dat geval kan er meteen tot ontbinding worden overgegaan.

Waar moet je op letten?

Wanneer je een vereniging gaat opheffen is het belangrijk om te kijken naar de balans. Als de vereniging geen bezittingen en schulden heeft kan er een directe opheffing plaatsvinden. Dit wordt ook wel een turboliquidatie genoemd; een versnelde procedure.

Let op! Je moet kunnen aantonen aan mogelijke schuldeisers dat een turboliquidatie noodzakelijk was. Verder is het belangrijk dat alle administratieve gegevens, over de leden en de financiën, minimaal 7 jaar worden bewaard. Dit is door de wet bepaald en heet de bewaarplicht.

Vereffening door bepaalde schulden

Het kan voorkomen dat de vereniging wel bepaalde schulden heeft. In dat geval kan er geen directe opheffing plaatsvinden. Er moet dan een fase van vereffening worden doorlopen. Dit is een fase waarbij alle lopende zaken nog worden afgehandeld, schulden worden betaald en eventuele bezittingen worden verkocht. Het kan ook zo zijn dat er bepaalde bedragen nog overgemaakt moeten worden aan de Belastingdienst. Het is belangrijk dat alles goed wordt vereffend. Als dit niet gebeurt en er blijken achteraf nog schuldeisers te zijn, dan kan de vereffening heropend worden.

Als je een ANBI, een vereniging die een algemeen belang beoogd, gaat opheffen moet het overgebleven saldo overgemaakt worden naar een andere ANBI met een gelijksoortig doel. De vereffenaars hebben de leiding hebben over de vereffening en worden in het ontbindingsbesluit benoemd. Dit zijn vaak een aantal bestuursleden of het gehele bestuur. In principe hebben de vereffenaars dezelfde rechten en plichten als de oude bestuurders, tenzij er iets anders is bepaald in de statuten van de vereniging.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten van een vereniging opheffen? Via Firm24 kost de opheffing van een vereniging vanaf €249,-. exclusief BTW. Daar zit alles bij inbegrepen: het aandeelhoudersbesluit tot opheffing, de notificatie aan de Kamer van Koophandel en een bericht aan de Belastingdienst dat de vereniging is opgehouden te bestaan. Een notaris of advocaat heb je hiervoor dan ook niet perse nodig. Er is geen sprake van aanvullende kosten.

raket

Ten slot (aanrader)

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen of wil je je vereniging opheffen met behulp van ons? Neem dan contact op met onze adviseurs! Ben je geïnteresseerd in hoe het in zijn werking gaat om een BV op te heffen, lees dan dit artikel!

Gepubliceerd op 30 april 2024
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24